zaterdag 4 december 2010

"Bevordering werkgelegenheid om Nederland sterker te maken" toelichting resolutie CDA Congres 27 nov 2010

Voorgenomen toelichting resolutie "Bevordering werkgelegenheid om Nederland sterker te maken".

Voorzitter, beste CDA-leden.

Er dreigt een situatie waarin er over vier jaar meer werklozen zijn dan nu (t.g.v. uitverdieneffecten), tevens dreigt er een situatie waarin Wajongers en WSW’ers (etc) achter de geraniums komen te zitten i.p.v. dat zij een beschutte werkplek hebben of een baan.

Dit alles vinden de indieners van deze Resolutie niet wenselijk (om meerdere redenen) en niet acceptabel.
De indieners van deze Resolutie willen dat er over 4 jaar minder werklozen zijn, en dat Wajongers, WSW’ers en andere mensen met een arbeidshandicap een beschutte werkplek hebben of een baan.

Wij willen er ook op wijzen dat er veel zorg onder de CDA-leden leeft over het regeerakkoord op het punt van de voorgenomen bezuinigingen op o.a. de Wajong en de WSW. Wij roepen de CDA-TK-fractie dan ook op, om hier zorgvuldig mee om te gaan en de ervaringen uit de praktijk te benutten, o.a. als het gaat om het tijdig naar de arbeidsmarkt toeleiden van Wajongeren mogelijk al op het moment dat zij nog op school zitten.

M.b.t. de Oost-Europeanen etc die hier aan het werk zijn (onder soms zacht gezegd vreemde omstandigheden die een vraagstuk op zich zijn), allemaal leuk en aardig, maar wat doen wij om de Nederlanders aan een baan te helpen ?

M.b.t. de financiering verwijzen wij naar een aangenomen Resolutie “Werkgelegenheid” uit mei 2005 en het vigerende CDA-verkiezingsprogramma. Tevens willen wij er op wijzen dat het financieren van de sociale zekerheid (vb de AOW) voor een groter deel via indirecte belastingen i.p.v. via kostprijs verhogende sociale premies (wg en wn), goed is voor de werkgelegenheid.

Wij zijn er van overtuigd dat het op orde brengen van de overheidsfinanciën en een groei van de werkgelegenheid gecombineerd kan worden (vb Dld). Nog sterker een groei van de werkgelegenheid zal tot gevolg hebben dat het op orde brengen van de overheidsfinanciën veel gemakkelijker gaat verlopen met als perspectief een overschot i.p.v. een tekort.

Aan u allen de keus.

Dank u.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Korte Versie: 

Voorzitter, beste CDA-leden.

De indieners van deze resolutie willen dat niet alleen de overheidsfinanciën op orde worden ge-bracht, maar dat ook de werkloosheid bestreden wordt, en dat in het bijzonder groepen als  Wajongers, WSW’ers en bijstandsgerechtigden aan een baan geholpen worden. Nog sterker, indien de werkloosheid bestreden wordt en groepen als o.a. Wajongers aan een baan (of een beschutte werkplek) geholpen worden dan zal dit fors bijdragen aan het verbeteren van de overheidsfinanciën. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat het op orde brengen van de overheidsfinanciën en het vergroten van de werkgelegenheid samen op kan gaan en mogelijk samen op moet gaan.

Aan u allen de keus.

Dank u.

Initiatiefnemer en woordvoerder Gerrit Harholt

URL naar resolutie:
http://gerrithartholt.blogspot.com/2010/12/aangenomen-resolutie-bevordering.html

Einde bericht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten