dinsdag 20 september 2022

Voortgangsbericht 1 petitie 'Onderhoud parkbos Zuiderbos Dedemsvaart beter'

Hierbij voortgangsbericht 1 petitie 'Onderhoud parkbos Zuiderbos beter', d.d. 18 sept 2022.

====================================================


     
Hier een logo van Petities.nl voor snelle herkenning

Geachte Gerrit Hartholt,

Op 17-08-2022 ondertekende u de petitie 'Onderhoud parkbos Zuiderbos Dedemsvaart beter' als:

Gerrit Hartholt uit Dedemsvaart.

Toen gaf u aan op gerrithartholt (at) gmail.com e-mail over de petitie te willen ontvangen. Namens de petitionaris stuurt Petities.nl nu het eerste voortgangsbericht.

Op uw persoonlijke pagina kunt u dit veranderen. De link staat onderaan deze mail. Op die pagina kunt u ook makkelijk uitnodigingen versturen om ook te ondertekenen.

Stuur uw reactie op het onderstaande niet naar Petities.nl, maar naar de petitionaris op gerrithartholt (at) gmail.com


Beste Gerrit Hartholt,

Allereerst dank u wel voor het ondertekenen van deze petitie, het aantal handtekeningen (169) zegt dat dit onderwerp leeft bij de omwonenden en gebruikers van het Zuiderbos Dedemsvaart.

In verband met privacy, is deze mail verstuurd via de functionaliteit van petities.nl, ondergetekende de petitionaris heeft uw mailadres niet.

De eerste resultaten van deze petitie zijn binnen. Tijdens een wandelafspraak door het Zuiderbos op 05 september 2022 moest de betrokken ambtenaar van de gemeente Hardenberg toegeven dat het onderhoud van het Zuiderbos inderdaad beter kan. Die zelfde week is er door deze ambtenaar van de gemeente Hardenberg samen met een aantal van zijn collega's er al actie op ondernomen. Nadien kreeg ik nog bericht dat het de bedoeling is dat in week 39 (26 sept - 30 sept) de buitendienst van de gemeente Hardenberg de gemeldde aandachtspunten gaat aanpakken.

Hoofdpunten van de gemeldde aandachtspunten zijn:

  • Maak de paden in het Zuiderbos voor zover ze niet begaanbaar zijn begaanbaar. (Aanpakken overgroeiing en aanpakken van de tijdens het uitdunnen per ongeluk geblokkeerde paden.)
  • Houdt de paden in het Zuiderbos structureel begaanbaar.
  • Aanpakken overgroeiing van het Zuiderbos. (De planten, bomen, braamstruiken etcetera in het Zuiderbos groeien dermate hard in het groeiseizoen dat dan het Zuiderbos dreigt te overgroeiien / overwoekeren.)
  • Herstel verzakte bermen.
  • Daarnaast een aantal belangrijke en minder belangrijke details gemeld waaronder, onderhoud voor het Tijdpad, onderhoud zichtbepalende bomen en het verdwenen bruggetje.
  • Navraag leert dat de DHZ fietscrossbaan grotendeels door de buurtjeugd zelf hersteld zal moeten worden, als het gaat om de afgezaagde takken die de DHZ fietscrossbaan "blokkeren" wil de gemeente een beetje helpen.

De Stentor heeft aandacht besteed aan de petitie 'Inwoners Dedemsvaart eisen beter onderhoud na chaos op paden in Zuiderbos', al heb ik het woord eisen niet gebruikt.

Om de aanwonenden en gebruikers van het Zuiderbos qua nieuwsvoorziening iets makkelijker op de hoogte te houden is een Facebook-groep aangemaakt. Indien iemand een andere en betere oplossing weet, dan hou ik mij aanbevolen. Voor nu voldoet deze nieuwsvoorziening / dit communicatiemiddel.

Ander nieuws is dat er een nieuw verlichtingsplan is voor het fietspad door het Zuiderbos (resultaat andere petitie en 4 jaar lang "overleg").

Voor hen die willen weten hoe de bebouwde komgrens loopt in het Zuiderbos zie hier.

De petitie-aanbieding is na overleg en enig gepuzzel nu gepland op maandag 17 oktober 2022 om 17:00 uur, locatie ingang Zuiderbos / trapveldje ter hoogte van De Lisdodde 9. De portefeuillehoudende wethouder Martijn Breukelman zal dan aanwezig zijn. Belangstellenden zijn welkom. De verwachting is dat de hele "ceremonie" niet al te lang zal duren. De bedoeling is dat er ruimte is voor contact en eventueel vragen stellen aan de wethouder.

Het plan is om tijdens de petitie-aanbieding bij de wethouder aan te dringen op beter onderhoud aan het Zuiderbos en om te bepleiten dat het Zuiderbos de status van parkbos krijgt. Wat die status dan precies in gaat houden is iets wat in overleg uitgezocht moet worden. Tevens is het plan om de wethouder dan iets te overhandigen, dat zal dan niet met zijn recente huwelijksvoltrekking te maken hebben maar met het Zuiderbos. Hopelijk is deze petitie en de petitie-aanbieding dan tevens de start van beter contact tussen de gemeente Hardenberg en de aanwonenden en gebruikers van het Zuiderbos inzake het Zuiderbos.

Hierbij wil ik de betrokken ambtenaren die al een begin gemaakt hebben met het beter onderhouden van het "parkbos" Zuiderbos dank zeggen.

Tot zover dit 1e voortgangsbericht petitie 'Onderhoud parkbos Zuiderbos beter'.

Het beste en wie weet tot ziens op 17 oktober 2022 om 17:00 uur bij de petitie-aanbieding.

Groet Gerrit Hartholt
petitionaris petitie 'Onderhoud parkbos Zuiderbos Dedemsvaart beter' gerrithartholt (at) gmail.com


donderdag 18 augustus 2022

Petitie: Beste gemeente Hardenberg 'Onderhoud parkbos Zuiderbos Dedemsvaart beter'.

Na contacten met een aantal aanwonenden en gebruikers van het parkbos Zuiderbos Dedemsvaart, ben ik woensdag 17 augustus 2022 de petitie 'Onderhoud parkbos Zuiderbos Dedemsvaart beter' gestart.


Schommelboot Zuiderbos Dedemsvaart

Petitie: Onderhoud parkbos Zuiderbos Dedemsvaart beter
https://www.petities.nl/petitions/onderhoud-parkbos-zuiderbos-dedemsvaart-beter?locale=nl

Veel gebruikers van het parkbos Zuiderbos, zijn er niet blij mee hoe de gemeente Hardenberg dit parkbos onderhoudt. Na het recente uitdunnen van dit parkbos zijn de paden in het Zuiderbos minder goed begaanbaar. Gebruikers van het parkbos Zuiderbos willen dat dit parkbos beter wordt onderhouden.

Wij

inwoners van de gemeente, omwonenden en bezoekers

constateren

- Dat na het recente uitdunnen van het parkbos Zuiderbos, dit parkbos minder begaanbaar is.
- Dat diverse eekhoorns door dit uitdunnen uit het parkbos Zuiderbos zijn gevlucht.
- Dat het onderhoud van dit parkbos al jaren aan de ondermaatse kant is.
- Paden door het gebrek aan onderhoud overgroeid zijn en overgroeien.
- De verzakte bermen naast het fietspad door dit parkbos gevaar opleveren voor fietsers en voetgangers, zeker in het donker.

en verzoeken

- De gemeente Hardenberg om de minder begaanbaar geworden paden in het parkbos Zuiderbos weer begaanbaar te maken.
- In het algemeen de paden in dit parkbos begaanbaar te houden.
- De padenstructuur in dit parkbos zoveel mogelijk terug te brengen in de originele staat.
- Dit parkbos zodanig in te richten dat dit aantrekkelijk is voor o.a. eekhoorns en egels.
- In overleg te gaan met de aanwonenden en gebruikers van dit parkbos.

================================================

De Toren Hardenberg: Uitdunnen Zuiderbos valt niet goed
https://www.detoren.net/hardenberg/hardenberg/60119/uitdunnen-zuiderbos-valt-niet-goed

de Stentor: Kaalslag in bos bij Dedemsvaart doet wenkbrauwen fronsen: ‘Komen ze de troep nog opruimen?’
https://www.destentor.nl/hardenberg/kaalslag-in-bos-bij-dedemsvaart-doet-wenkbrauwen-fronsen-komen-ze-de-troep-nog-opruimen~a20b6363/

Vechtdal TV: Kaalslag in het Zuiderbos in Dedemsvaart
https://rtvvechtdal.nl/vechtdaltv?view=article&id=3241:kaalslag-in-het-zuiderbos-in-dedemsvaart&catid=33


Zuiderbos: restanten uitkijkpunt (naar bepaald object)

Na uitdunnen Zuiderbos juli / augustus 2022 is dit pad minder goed begaanbaar (vb)


Melkbussen Zuiderbos Dedemsvaart


Hellend pad in het Zuiderbos dat deels overgroeid is door gebrek aan onderhoud


Houten bord bij ingang Zuiderbos (vanaf De Lisdodde)Pad in het Zuiderbos dat overgroeit 20220824

==========================================


Artikel in de Toren Hardenberg 20220824 (hardcopy)

"Onderhoud is ondermaats"
https://www.detoren.net/hardenberg/dedemsvaart/60442/-onderhoud-is-ondermaats-

Het onderhoud door de gemeente Hardenberg van het Zuiderbos in Dedemsvaart moet beter. Om die wens kracht bij te zetten is vorige week online een petitie gestart, die inmiddels al 130 keer is ondertekend. 

Veel gebruikers van het parkbos zijn niet blij met de manier waarop de gemeente het bos onderhoudt. “Zo zijn de paden in het Zuiderbos, na het recentelijk uitdunnen van het bos, minder begaanbaar,” stellen zij. Ook hebben verschillende gebruikers geconstateerd dat eekhoorns door het uitdunnen van het bos zijn gevlucht. 

Ondermaats
In z’n algemeenheid wordt gesteld dat het onderhoud van het bos al jaren ondermaats is, dat paden door gebrek aan onderhoud overgroeid zijn en dat verzakte bermen naast het fietspad door het bos gevaar opleveren voor fietsers en voetgangers. Zeker in het donker. 

Kijk voor meer informatie en ondertekening van de petitie op www.petities.nl/petitions/onderhoud-parkbos-zuiderbos-dedemsvaart-beter?locale=nl.

Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
Mail gerrithartholt (at) gmail.comInzake beter onderhoud parkbos Zuiderbos Dedemsvaart, is dit bericht op het instagram account van de gemeente Hardenberg d.d. 18 augustus 2022 bijzonder:
https://www.instagram.com/p/ChZLNwtK9-_/?utm_source=ig_web_copy_link
De reden waarom dit bericht bijzonder is, is omdat het goed is dat de gemeente Hardenberg bomenleed wil aanpakken en voorkomen. Echter tijdens het recente uitdunnen van het parkbos Zuiderbos in Dedemsvaart zijn er niet alleen bomen omgezaagd (voor het hout) maar zijn er ook bomen beschadigd door het grote bosbouwmaterieel wat werd ingezet.

Iets wat nog nagevraagd moet worden, is of tijdens het uitdunnen van het parkbos Zuiderbos Dedemsvaart in 2022, of er toen rekening gehouden is met de in het Zuiderbos aanwezige eekhoorns en vleermuizen.

Voor nieuws over het Zuiderbos Dedemsvaart is een Facebook groep aangemaakt:De petitie 'Onderhoud parkbos Zuiderbos Dedemsvaart beter', wordt maandag 17 oktober 2022 om 17:00 uur aangeboden aan de portefeuille houdende wethouder Martijn Breukelman, locatie ingang "parkbos" Zuiderbos / trapveldje ter hoogte van De Lisdodde 9.

zaterdag 30 juli 2022

Mogen actievoerende boeren meer dan andere actievoerders? Je zou af en toe denken van wel.


Vragen aan de gemeente Hardenberg n.a.v. de aan openbare eigendommen opgehangen omgekeerde Nederlandse vlaggen. 27 jul. 2022 10:31

Aan de gemeente Hardenberg

Van Gerrit Hartholt

Geachte gemeente Hardenberg.

Hierbij een aantal vragen n.a.v. de aan openbare eigendommen als lantaarnpalen opgehangen omgekeerde Nederlandse vlaggen in de gemeente Hardenberg.

- Welke actiegroepen respectievelijk organisaties mogen omgekeerde Nederlandse vlaggen of andere vlaggen ophangen aan openbare eigendommen (als lantaarnpalen) in de gemeente Hardenberg?

- Ben zelf initiatiefnemer van actiegroep Stoppestenophetwerk.nu, mag deze actiegroep nu ook vlaggen ophangen aan openbare eigendommen (als lantaarnpalen) in de gemeente Hardenberg, al of niet in het buitengebied of vlak bij bepaalde bedrijven?

- Welke vlaggen mogen er dan bij zo'n actie gebruikt worden? En mag bijvoorbeeld de Belgische of Duitse vlag bij zo'n actie gebruikt worden?

- Mogen die vlaggen dan omgekeerd opgehangen worden?

- Moet dan ergens gemeld worden wie die vlaggen dan opgehangen heeft? (Wie de omgekeerde Nederlandse vlaggen in de gemeente Hardenberg heeft opgehangen is op dit moment niet bekend.)

- Moet dan ergens gemeld worden wie zo'n vlaggenactie sponsort? (Wel of geen transparantie.)

- En indien een vlag (bijvoorbeeld een omgekeerde Nederlandse vlag) van een lantaarnpaal (openbaar eigendom) valt of waait en schade veroorzaakt (bijvoorbeeld aan een auto), bij wie kan die schade dan verhaald worden?

- Verder zou ik graag willen weten of qua actievoeren boeren meer mogen dan andere actievoerders?

Voor de helderheid, ik heb sympathie voor de boeren. Immers je zult maar na de afschaffing van het melkquotum geinvesteerd hebben in een uitbreiding (mede mogelijk gemaakt door financiers) maar die uitbreiding niet mogen gebruiken i.v.m. een gebrek aan fosfaatrechten met alle gevolgen (o.a. financieel) van dien, je zult maar als boer geinvesteerd hebben in de terugdringing van de stikstofuitstoot en te horen krijgen dat dat niet goed werkt of onvoldoende is, je zult maar PAS-melder zijn en in onzekerheid zitten, en wat gaat Europa doen met de derogatie? En het gebrek aan perspectief wat veel boeren nu ervaren maakt het ook niet makkelijker. Ik begrijp dan ook heel goed dat er frustratie is onder veel boeren, ik begrijp dan ook goed dat de boeren actievoeren. Heb echter minder sympathie voor bepaalde acties van sommige boeren, zoals het actievoeren bij het huis van minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal, of het intimideren van burgemeesters. En het lijkt er sterk op dat boeren qua actievoeren meer mogen dan andere actievoerders.

Bijzonderheid: Anno 27 juli 2022 hangen er in de bebouwde kom van Dedemsvaart nog steeds omgekeerde Nederlandse vlaggen aan openbare eigendom lantaarnpalen in Dedemsvaart.

Bij voorbaat dank voor het beantwoorden van mijn vragen.

Groet Gerrit Hartholt Dedemsvaart <knip> <knip>

Overzicht | Deze gemeenten halen omgekeerde vlaggen (niet) weg
https://www.rtvoost.nl/nieuws/2125449/overzicht-deze-gemeenten-halen-omgekeerde-vlaggen-niet-weg

Omgekeerde vlaggen in de gemeente Hardenberg
https://www.hardenberg.nl/actueel/bericht/artikel/omgekeerde-vlaggen-in-de-gemeente-hardenberg
Citaat: "Op verschillende plekken in de gemeente zijn omgekeerde Nederlandse vlaggen opgehangen. Wie er achter de actie zit is niet bekend." Einde citaat.

Burgemeester Oldebroek klaar met intimidatie na weghalen vlaggen: ‘Ik moest mezelf maar opknopen’
https://www.destentor.nl/veluwe/burgemeester-oldebroek-klaar-met-intimidatie-na-weghalen-vlaggen-ik-moest-mezelf-maar-opknopen~aac4819e/

Omgekeerde Nederlandse vlag laten hangen of weghalen? Het symbool van de boerenprotesten is een dilemma voor gemeenten
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/omgekeerde-nederlandse-vlag-laten-hangen-of-weghalen-het-symbool-van-de-boerenprotesten-is-een-dilemma-voor-gemeenten/

Nog geen aanhoudingen na vurig boerenprotest: ‘Opruimen van rotzooi gaat nog uren duren’
https://www.ad.nl/binnenland/br-nog-geen-aanhoudingen-na-vurig-boerenprotest-opruimen-van-rotzooi-gaat-nog-uren-duren-br-br~a6fb4e33/?utm_source=browser_push&utm_medium=push&utm_campaign=stdc_ad

Afgescheurde vlag op auto is de druppel: protestvlaggen in Zuid-Holland moéten weg
https://www.ad.nl/alphen/afgescheurde-vlag-op-auto-is-de-druppel-protestvlaggen-in-zuid-holland-moeten-weg~a1624b5f/

====================================================

Reactie gemeente Hardenberg 7 jul. 2022 18:56
uw vragen over vlaggen aan openbare verlichting en ander gemeentelijk straatmeubilair

Geachte heer Hartholt

U heeft een aantal vragen gesteld. In antwoord daarop kan ik u het volgende meedelen:

Er mogen zonder toestemming geen vlaggen, spandoeken of andere zaken opgehangen worden aan straatmeubilair. Indien een persoon, actiegroep of organisatie bekend is die dat gedaan heeft dan krijgt deze organisatie de kans deze zelf weg te halen. Is die persoon, actiegroep of organisatie niet bekend dan proberen we die te achterhalen of plaatsen we een oproep om zich te melden. Gebeurt dit niet dan zal de gemeente deze vlaggen, spandoeken of andere zaken verwijderen. Situaties die acuut verkeersonveilig zijn worden direct aangepakt. Aanstootgevende uitingen worden ook met prioriteit aangepakt

Op uw vraag of boeren qua actievoeren meer mogen dan andere actievoerders het volgende:

De gemeente wil recht doen aan alle geluiden die er zijn in de samenleving. We horen en zien de zorgen die er momenteel zijn in de samenleving en hebben er begrip voor dat mensen die zorgen willen uiten. Er is echter ook een ander geluid in de samenleving, namelijk van mensen die er moeite mee hebben dat de Nederlandse vlag op deze manier gebruikt wordt of die zich ergeren aan deze manier van actie voeren. Ook daarvoor heeft de gemeente begrip.

Daarom wilde de gemeente in gesprek gaan met de initiatiefnemers van de omgekeerde vlaggen die in de loop van juli in de gemeente Hardenberg zijn verschenen over het vervolg van deze actie, op een manier waar we ons allemaal in kunnen vinden. Omdat het in eerste instantie niet lukte in gesprek te gaan met de initiatiefnemers en afspraken te maken, heeft de gemeente Hardenberg het volgende besloten:

In het buitengebied biedt de gemeente deze initiatiefnemers voor een langere periode ruimte om actie te voeren met omgekeerde vlaggen. De vlaggen in het buitengebied aan openbare eigendommen kunnen voorlopig blijven hangen. Dat is ook de plek waar de aanleiding voor deze actie zich afspeelt. De gemeente riep de initiatiefnemers half juli op om de omgekeerde vlaggen van de gemeentelijke eigendommen zoals lantaarnpalen in centra/winkelgebieden en in de omgeving van overheidsgebouwen weg te halen. Hiermee bood de gemeente de initiatiefnemers voldoende ruimte om in deze gebieden hun mening kenbaar te maken. Omdat de vlaggen niet verwijderd bleken te zijn, heeft de gemeente de vlaggen in centra/winkelgebieden aan gemeentelijke eigendommen verwijderd.

We hebben gemerkt dat het weghalen van de vlaggen heeft geleid tot het opnieuw ophangen van vlaggen. Dat is voor niemand een oplossing. Met elkaar in gesprek gaan is dat volgens ons wel. Het weghalen van de vlaggen heeft er wel toe geleid dat we nu zicht hebben op de mensen die achter deze actie zitten. Het is nu wel gelukt om een afspraak te maken om met deze initiatiefnemers in gesprek te gaan. We vinden nog steeds dat ook de omgekeerde vlaggen op termijn weer weg moeten, ook in het buitengebied, maar dat doen we graag in goed overleg met de initiatiefnemers. We zijn blij dat we in gesprek gaan en wachten de uitkomsten van het gesprek af. Tot die tijd ondernemen we geen actie tegen deze uitingen.

Met vriendelijke groet,

Roelof Westerhof
Adviseur Openbare orde en veiligheid
Concernstaf

====================================================

Enquete / poll via Twitter (poll duurde 24 uur):


Ik heb sympathie voor de boeren en begrijp de frustratie van veel boeren, echter heb minder sympathie voor bepaalde acties van een deel van de boeren.

Poll: Mogen actievoerende boeren meer dan andere actievoerders? #boerenprotest #acties #trekkers #hooibalen #snelwegen #boerenacties
https://twitter.com/GerritHartholt/status/1552557882951991299?s=20&t=YDsp2x0bdo6qkKGHnsaVvw
https://twitter.com/GerritHartholt/status/1552558492598390786?s=20&t=YDsp2x0bdo6qkKGHnsaVvw

Tevens enquete / poll via Linkedin (poll duurde 1 week / eind juli / begin aug 2022):


Ik heb sympathie voor de boeren en begrijp de frustratie van veel boeren, echter heb minder sympathie voor bepaalde acties van een deel van de boeren.

Mogen actievoerende boeren meer dan andere actievoerders?
- Ja
- Nee
- Weet niet / geen mening

====================================================

Hernieuwde vraag aan de gemeente Hardenberg: 9 aug. 2022 22:46 uur

Aan de gemeenteraad van Hardenberg

Van Gerrit Hartholt

Geachte gemeenteraad van Hardenberg.

Ondergetekende heeft sympathie voor de boeren, ik zou haast zeggen wie niet, en ik begrijp ook heel goed dat er veel boeren zijn die weinig vertrouwen in de Nederlandse overheid hebben zie o.a. de gang van zaken rond de afschaffing van het melkquotum (01 april 2015) en de "verrassing" die uit de hoge hoed kwam in de vorm van fosfaatrechten (ingaande 01 januari 2018) en mogelijk nog meer "verrassingen". Heb persoonlijk echter moeite met sommige acties van sommige boeren, zoals het intimideren van sommige mensen. In het kader van sommige van die acties van actievoerende boeren heb ik hierbij een aantal vragen aan de gemeenteraad van Hardenberg.

- Mogen actievoerende boeren in de gemeente Hardenberg meer dan andere actievoerders?
  Zo ja, welke acties mogen actievoerende boeren in de gemeente Hardenberg wel die andere actievoerders niet mogen?
  Zo nee, waaruit blijkt dat actievoerende boeren in de gemeente Hardenberg niet meer mogen dan andere actievoerders?
- In het eventuele geval dat een (omgekeerde) vlag hangend aan een openbare lantaarnpaal er af waait (of er afscheurt) en er op de e.o.a. andere manier schade ontstaat (bijvoorbeeld verkeersschade), kan die schade dan verhaald worden op de gemeente Hardenberg?
   Zo nee, op wie of welke organisatie kan die schade dan wel verhaald worden?

Zuid-Holland haalt omgekeerde vlaggen weg nadat er een op een rijdende auto belandde
https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/zuid-holland-haalt-omgekeerde-vlaggen-weg-nadat-er-een-op-een-rijdende-auto-belandde

Ben het overigens met de gemeente Hardenberg eens dat in gesprek zijn inderdaad belangrijk is en dat dialoog belangrijk is en nodig is, hoop dat meer mensen en organisaties dat gaan beseffen ook op andere onderwerpen.

Bij voorbaat dank voor jullie reactie.

Gemeenteraad van Hardenberg het beste.

Groet Gerrit Hartholt Dedemsvaart <knip> <knip>

====================================================

Reactie gemeente Hardenberg: 22 aug. 2022 13:57

Beste meneer Hartholt,

Vanwege vakanties konden we niet eerder reageren op uw vragen. Onze excuses hiervoor.

Uw vragen zijn eigenlijk bedoeld voor het college van burgemeester en wethouders. Zij zijn degenen die gaan over openbare orde en veiligheid.
Uw eerste vraag, met subvragen is daarom ook al door de organisatie (dhr. Westerhof) beantwoord op 27 juli.

Uw vraag over wie evt. schades moet betalen is een juridische vraag. Omdat dit uiteindelijk afhangt van de het specifieke geval en de specifieke situatie, kunnen we u hierop helaas geen algemeen antwoord geven.

Met vriendelijke groet,

Odette Anbergen
Communicatieadviseur griffie

====================================================

Uitstekend artikel in de Stentor van Remco Regterschot d.d. 20 aug 2022

Ongeluk door omgekeerde vlag: wie is er dan aansprakelijk?
https://www.destentor.nl/binnenland/ongeluk-door-omgekeerde-vlag-wie-is-er-dan-aansprakelijk~acce583e/
Citaat: "Nog altijd wapperen er omgekeerde vlaggen aan lantaarnpalen en viaducten. Stel: er waait er één in het gezicht van een motorrijder of op de voorruit van een auto waardoor een ernstig ongeluk gebeurt, wie is dan aansprakelijk?" Einde citaat.

Zie ook:
https://twitter.com/remregterschot/status/1562472261554405376?s=20&t=dS0_FeEChumvEBFY_j4Vnw
Citaat: "Uw vraag was de aanleiding voor mijn vragen aan de betrokkenen!" Einde citaat.

====================================================


Lezersbrief de Toren 20220824 over (omgekeerde) vlaggen deel A


Lezersbrief de Toren 20220824 over (omgekeerde) vlaggen deel B

====================================================

Hoe zit het verzekeringstechnisch met de (omgekeerde) vlaggen aan openbare lantaarnpalen? Is de gemeente Hardenberg aansprakelijk?

Ik heb sympathie voor de boeren, immers je zult maar na de afschaffing van het melkquotum geinvesteerd hebben in een uitbreiding (mede mogelijk gemaakt door financiers) maar die uitbreiding niet mogen gebruiken i.v.m. een gebrek aan fosfaatrechten met alle gevolgen (o.a. financieel) van dien, je zult maar als boer geinvesteerd hebben in de terugdringing van de stikstofuitstoot en te horen krijgen dat dat niet goed werkt of onvoldoende is, je zult maar PAS-melder zijn en in onzekerheid zitten, en wat gaat Europa doen met de derogatie? En het gebrek aan perspectief wat veel boeren nu ervaren maakt het ook niet makkelijker. Ik begrijp dan ook heel goed dat er frustratie is onder veel boeren, ik begrijp dan ook goed dat de boeren actievoeren. Heb echter minder sympathie voor bepaalde acties van sommige boeren, zoals het actievoeren bij het huis van minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal, of het intimideren van burgemeesters. En het lijkt er sterk op dat boeren qua actievoeren meer mogen dan andere actievoerders.

Met deze lezersbrief kan ik de stikstofproblematiek niet oplossen, ik kan echter wel een verzekeringstechnische vraag stellen.  Een vraag die tot op heden niet beantwoord is door de gemeente Hardenberg.

Vraag: Hoe zit het verzekeringstechnisch met de (omgekeerde) vlaggen aan openbare lantaarnpalen?

Als er een (omgekeerde) vlag van een openbare lantaarnpaal waait en er ontstaat schade, bijvoorbeeld in de vorm van een verkeersongeluk, is dan de gemeente Hardenberg aansprakelijk? Zo nee, wie dan wel?

Nu er meer wind komt, bijvoorbeeld in de vorm van onweersbuien, of stortbuien, neemt de kans dat er schade ontstaat door een afgewaaide of afgescheurde vlag toe.

Gerrit Hartholt
Dedemsvaart

P.S. Deze vraag heb ik nu 2x aan de gemeente Hardenberg gesteld, heb daar anno 20 augustus 2022 nog geen antwoord op gekregen.

====================================================

Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.gerrithartholt.nl

donderdag 21 juli 2022

Vakantiebestemming: RundhausenVakantiebestemming

Sommige Nederlanders gaan in één jaar tijd op vakantie naar Parijs, Rome (vliegreis), Texel en Tirol. Sommige andere Nederlanders gaan in die zelfde periode alleen naar Rundhausen op vakantie. Hoe het kan dat er zo'n verschil zit tussen sommige Nederlanders is een goede vraag.

Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.gerrithartholt.nl/

woensdag 13 april 2022

Inspreken gemeenteraad Hardenberg 12 april 2022 over de politie


Inspreken gemeenteraad Hardenberg 12 april 2022 over de politie / politiecapaciteit

Terugkijken oriënterende ronde gemeenteraad Hardenberg 12 april 2022:
https://hardenberg.raadsinformatie.nl/vergadering/905631

===============================================

 Inspreken oriënterende ronde gemeenteraad Hardenberg 12 april 2022


Geachte voorzitter, geachte gemeenteraadsleden en geachte belangstellenden.

Mijn naam is Gerrit Hartholt en ik wil mede namens mevrouw Tiemens het volgende met u bespreken.

Waar ondergetekende en mevrouw Tiemens het met u over willen hebben is veiligheid, immers veiligheid voor alles.

Concreet: Wanneer komen de circa 150 politieagenten terug naar het Oosten van Nederland?

Na de moord op advocaat Derk Wiersum 18 september 2019 zijn circa 150 politieagenten verplaatst van het Oosten naar het Westen van Nederland. Voor zover wij weten om o.a. advocaten en officieren van justitie beter te beveiligen. Wij willen graag weten wanneer die circa 150 politieagenten weer terug komen naar het Oosten van Nederland.

Mocht de terugkeer van de circa 150 politieagenten van het Westen naar het Oosten van Nederland niet mogelijk zijn (tenminste niet op afzienbare termijn), dan zouden wij graag zien dat wordt overwogen om het takenpakket van de politie te herzien. Zeg maar prioriteiten stellen.

Een extra reden om deze vraag te stellen is de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne, niet alleen is die oorlog verschrikkelijk, en niet alleen moet de aanval van Poetin op Oekraïne stoppen, zulke oorlogen hebben nog een zeer vervelend bijeffect. En dat is een forse toename van het aantal vuurwapens en munitie dat in omloop komt. Niet alleen komen er opnieuw grote aantallen vuurwapens (als AK-47's) in Europa in omloop, de ervaring leert (zie de burgeroorlog in Joegoslavië) dat na zo'n oorlog (en soms al tijdens zo'n oorlog) er illegale smokkel van vuurwapens plaats vindt naar andere landen in Europa. Mede om die illegale smokkel van vuurwapens aan te pakken, lijkt het ons gewenst om de politiesterkte in het Oosten van Nederland weer op peil te brengen.

Om deze vraag op de agenda te krijgen hebben wij contact opgenomen met de vaste Tweede Kamer commissie voor Justitie & Veiligheid. En om deze vraag kracht bij te zetten zijn wij een petitie gestart, met de titel 'Geef oost-Nederland haar circa 150 politieagenten terug'. Het antwoord van de vaste Tweede Kamer commissie voor Justitie & Veiligheid (bijgaand) is samengevat: dat het onderwerp door de Tweede Kamer besproken kan worden tijdens het geplande Algemeen Overleg op 11 mei 2022 met als agendapunt Politie.

Petitie 'Geef oost-Nederland haar circa 150 politieagenten terug':

Algemeen Overleg Tweede Kamer commissie Jusitie en Veiligheid met als agendapunt Politie 11 mei 2022:

Aan de gemeenteraad van Hardenberg stellen wij de vraag of de gemeenteraad van Hardenberg deze vraag en petitie mede wil ondersteunen?

Bij voorbaat onze dank voor de eventuele ondersteuning van deze vraag en deze petitie.

Tot zover.

Groet Gerrit Hartholt en Constance Tiemens.

Artikel: Korpsbeheerder is het zat: ‘Agenten moeten snel terug naar Twente
Citaat: "De capaciteit die de politie in Oost-Nederland recent kwijtraakte aan Amsterdam moet zo snel mogelijk terug. Dat zegt Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en regionaal korpsbeheerder van de politie. De capaciteit werd verschoven na de moord op advocaat Derk Wiersum. De agenten zijn mogelijk jarenlang niet in hun eigen gebied inzetbaar." Einde citaat.

===============================================

Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.gerrithartholt.nl/
https://d66.nl/hardenberg/mensen/gerrit-hartholt/
Mail: hartholtd66@gmail.com

maandag 14 maart 2022

Campagneflyer Gerrit Hartholt 2022 met grote dank aan @ Loko Cartoons

Campagneflyer Gerrit Hartholt 2022 met grote dank aan @ Loko Cartoons https://www.lokocartoons.nl/.

Kleine correctie op pagina 2, het moet zijn: Het Redelijk Alternatief.
Oneliner: 'Meer woningen voor jongeren door de bouw van meer woningen voor senioren'

@d66hardenberg @d66_insta #D66Hardenberg #D66 #verkiezingen #gemeenteraad #stemgerrit #plek5 #5 #woningmarkt #doorstroming #starterswoningen #jongegezinnen #seniorenwoningen #omdenken #gastemmen

Ane
Anerveen
Anevelde
Balkbrug
Bergentheim
Brucht
Bruchterveld
Collendoorn
De Krim
Dedemsvaart
Den Velde
Diffelen
Gramsbergen
Hardenberg
Heemserveen
Holtheme
Holthone
Hoogenweg
Kloosterhaar
Loozen
Lutten
Marienberg
Radewijk
Rheeze
Rheezerveen
Schuinesloot
Sibculo
Slagharen
Venebrugge

======================================================

Gerrit Hartholt kandidaat raadslid D66 Hardenberg plek 5
#stemgerrit 14/15/16 maart 2022
Mail: hartholtd66@gmail.com

vrijdag 11 maart 2022

Twee kandidaat raadsleden willen van de Tweede Kamer weten wanneer het Oosten van Nederland haar circa 150 politieagenten weer terug krijgt.

Gerrit Hartholt en Constance Tiemens, beide kandidaat raadslid namens D66 Hardenberg, willen van de Tweede Kamer weten wanneer het Oosten van Nederland haar circa 150 politieagenten weer terug krijgt.

Dit vragen Gerrit Hartholt en Constance Tiemens 10 maart 2022 d.m.v. een mail aan de vaste Tweede Kamer commissie Justitie & Veiligheid (of was het nu Veiligheid & Justitie).

Navolgend de tekst van de mail (exclusief contactgegevens).


Foto Pixabay André Muller

Petitie: Geef oost-Nederland haar circa 150 politieagenten terug

======================================================

Wanneer komen de circa 150 politieagenten terug naar het Oosten van Nederland?

Date: do 10 mrt. 2022 om 16:13

Aan de vaste Tweede Kamer commissie voor Justitie en Veiligheid

CC Burgemeester Hubert Bruls via secretariaat gemeente Nijmegen
      Burgemeester Maarten Offinga via secretariaat gemeente Hardenberg
      Constance Tiemens

Van Gerrit Hartholt en Constance Tiemens

Geachte vaste Tweede Kamer commissie voor Jusitie en Veiligheid.

Ondergetekende en mevrouw Tiemens hebben een vraag aan de vaste Tweede Kamer commissie voor Justitie en Veiligheid, die vraag is: Wanneer komen de circa 150 politieagenten terug naar het Oosten van Nederland? 

Toelichting: Na de moord op advocaat Derk Wiersum zijn circa 150 politieagenten verplaatst van het Oosten naar het Westen van Nederland. Voor zover wij weten om o.a. advocaten en officieren van justitie beter te beveiligen.

Mocht de terugkeer van de circa 150 politieagenten van het Westen naar het Oosten van Nederland niet mogelijk zijn (tenminste niet op afzienbare termijn), dan zouden wij graag zien dat wordt overwogen om het takenpakket van de politie te herzien. Zeg maar prioriteitenstellen.

Artikel: Korpsbeheerder is het zat: ‘Agenten moeten snel terug naar Twente
https://www.tubantia.nl/regio/korpsbeheerder-is-het-zat-agenten-moeten-snel-terug-naar-twente~a805b492/
Citaat: "De capaciteit die de politie in Oost-Nederland recent kwijtraakte aan Amsterdam moet zo snel mogelijk terug. Dat zegt Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en regionaal korpsbeheerder van de politie. De capaciteit werd verschoven na de moord op advocaat Derk Wiersum. De agenten zijn mogelijk jarenlang niet in hun eigen gebied inzetbaar." Einde citaat.

Een extra reden om deze vraag te stellen is de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne, niet alleen is die oorlog verschrikkelijk, en niet alleen moet de aanval van Poetin op Oekraïne stoppen, zulke oorlogen hebben nog een zeer vervelend bijeffect en dat is een forse toename van het aantal vuurwapens wat in omloop komt. Niet alleen komen er opnieuw grote aantallen vuurwapens (als AK47's) in Europa in omloop, de ervaring leert (zie de de burgeroorlog in Joegoslavië) dat na zo'n oorlog (en soms al tijdens zo'n oorlog) er illegale smokkel van vuurwapens plaats vindt naar andere landen in Europa. Mede om die illegale smokkel van vuurwapens aan te pakken, lijkt het ons gewenst om de politiesterkte in het Oosten van Nederland weer op peil te brengen.

Bij voorbaat dank voor de reactie.

Geachte vaste Tweede Kamer commissie Justitie en Veiligheid het beste.

Groet Gerrit Hartholt en Constance Tiemens
De contactgegevens van Gerrit Hartholt zijn:
<knip> <knip> <knip> <knip>

======================================================

Gerrit Hartholt kandidaat raadslid D66 Hardenberg plek 5
#stemgerrit 14/15/16 maart 2022
https://d66.nl/hardenberg/mensen/gerrit-hartholt/
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.gerrithartholt.nl/
Mail: hartholtd66@gmail.com

donderdag 10 maart 2022

Tekst aangeleverd aan INDedemsvaart (09 maart 2022)


DMC vogel 2021

Hierbij de tekst zoals ik die aangeleverd heb aan INDedemsvaart 09 maart 2021.

==============================================

Op verhaal komen met politici. (versie 09 maart 2022 nu wel definitief)

De mens achter de politiek.

Gegevens:
Naam: Gerrit Hartholt
Woonplaats: Dedemsvaart
Leeftijd: 57
Partij: D66

12  persoonlijke vragen van INDedemsvaart aan: Gerrit Hartholt

Wat wil jij betekenen voor de gemeente Hardenberg en voor Dedemsvaart in het bijzonder?

- Willen we jongeren aan een woning helpen, dan is doorstroming op de woningmarkt broodnodig. Daarom pleit ik voor 'Meer woningen voor jongeren door de bouw van meer woningen voor senioren'.

- In aansluiting daarop pleit ik er voor om onze senioren te vragen wat hun toekomstige woonwensen zijn, en om vervolgens zoveel mogelijk aan de toekomstige woonwensen van onze senioren te voldoen.

- Ik zet mij in voor een veilige en vlotte N377 tussen Lichtmis en Coevorden.

- Ik zet mij ook in voor een veilige en vlotte N36, de N36 moet in ieder geval verbreed worden.

- Aangezien de bereikbaarheid van Hardenberg en Ommen de laatste jaren flink verbeterd is, ben ik van mening dat nu Dedemsvaart aan de beurt is. Dit kan door op- en afritten in de N36 ten zuiden van Dedemsvaart te realiseren. Wat dan ook nodig is, is een ontsluitingsweg vandaar naar het industrieterrein in Dedemsvaart.

- Meer controle op de coffeeshop in Dedemsvaart.

- Afrondend: Meer zonnepanelen op daken, en zonnecarports. Minder zonnepanelen op landbouwgrond. Nu voedsel duurder aan het worden is, is zonneparken op goede landbouwgrond niet logisch. Wat wel logisch is, is veel zonnepanelen in woestijngebieden plaatsen (zoals in Noord-Afrika) en dan de aldaar opgewekte duurzame energie naar Europa transporteren.

Wie of wat inspireert jou?
De gelijkenis van de talenten. (staat in de bijbel)

En hoe hoop jij de kiezers te inspireren?
Door een eerlijk verhaal te houden, en door met goede ideeën te komen.

Wat is je lievelingsboek?
Geen lievelingsboek, maar wel belangrijk: Het grootboek van de Tweede Wereldoorlog.

Als je zelf een boek zou mogen schrijven, waar zou dat dan over gaan?
Dat zou er over gaan dat mensen geen rationele computers zijn, maar emotionele neurocomputers. (Of te wel het belang van een goede sociaal-emotionele ontwikkeling.)

Welk hoofdstuk in je leven zou je nog eens over willen doen?
Mijn jeugd.

Hoe wil jij geschiedenis schrijven? Oftewel, hoe wil jij herinnerd worden?
Als iemand met goede ideeën.

Waar mogen we jou midden in de nacht voor wakker maken?
Goed nieuws over het onderwerp stop pesten op het werk.

Wat is jou grootste ergernis?
Waar ik mij aan erger is leugenaars, ben allergisch voor leugenaars (waaronder leugenaars die werken met halve waarheden en verdraaide waarheden).

Heb je ooit een moment gehad dat je het liefst door de grond wilde zakken?
Het moment dat ik te horen kreeg (telefonisch) dat als ik op mijn eigen werkplek op mijn eigen afdeling zou willen blijven werken en er zou iets gebeuren, dat dat dan voor eigen risico zou zijn. (Die werkgever zorgde niet voor een veilige werkomgeving.)

Waar ben je trots op?
Dat ik ondanks soms hele moeilijke omstandigheden, altijd ben blijven werken aan herstel en mij constructief heb opgesteld, iets wat nu resultaat begint op te leveren.

Is er een plek in onze gemeente waar je het liefst naartoe gaat? En daarbuiten?
De Kotermeerstal in Dedemsvaart om te wandelen. En iets verder weg, de natuur in de omgeving van Stegeren (gemeente Ommen).

==============================================

URL:


Twaalf persoonlijke vragen aan Gerrit Hartholt pag 1


Twaalf persoonlijke vragen aan Gerrit Hartholt pag 2

Gerrit Hartholt kandidaat raadslid D66 Hardenberg plek 5
#stemgerrit 14/15/16 maart 2022
https://d66.nl/hardenberg/mensen/gerrit-hartholt/
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.gerrithartholt.nl/
Mail: hartholtd66@gmail.com

Gezien de stijging van de voedselprijzen is plaatsing van zonnepanelen op landbouwgrond niet logisch.


Liever zonnepanelen op daken, parkeerterreinen (zonnecarports), het IJsselmeer en in woestijngebieden als de Sahara (Noord-Afrika) en Namibië, dan zonnepanelen op landbouwgrond. Helemaal nu de voedselprijzen stijgen zijn zonnepanelen op landbouwgrond niet logisch. Wat wel logisch is, dat zijn zonneparken in woestijngebieden. #D66Hardenberg #stemgerrit #plek5 #zonopdak

D66 Hardenberg is voor zon op dak. Daarom de vraag: Waar zou u een zonnecarport geplaatst willen zien in de gemeente Hardenberg? #D66Hardenberg #zonopdak #stemgerrit #plek5

Gerrit Hartholt kandidaat raadslid D66 Hardenberg plek 5
#stemgerrit 14/15/16 maart 2022
https://d66.nl/hardenberg/mensen/gerrit-hartholt/
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.gerrithartholt.nl/
Mail: hartholtd66@gmail.com

zondag 6 maart 2022

Gerrit Hartholt kandidaat lijsttrekker D66 Hardenberg (mei - juni 2021)

In de periode eind mei 2021 - begin juni 2021 stond ik kandidaat als kandidaat lijsttrekker D66 Hardenberg, wegens de coronapandemie, de coronapandemie regels en de korte tijd de er was zijn er in die periode bijna geen campagne activiteiten geweest in deze. Hierbij de manier waarop ik mij aan de leden van D66 wonende in de gemeente Hardenberg heb gepresenteerd. #transparatie. Het kandidatenboek wat de leden hebben ontvangen zag er qua layout iets anders uit (als het gaat om mijn deel). Wat hier staat is zoals ik het heb aangeleverd (ook qua layout).


campagnedocument Hartholt (mei - juni 2022) pag 1


campagnedocument Hartholt (mei - juni 2022) pag 2

===========================================

Deze foto is gemaakt door Foto Theo.

Beste leden van D66 Hardenberg

Mijn naam is Gerrit Hartholt, ik ben geboren iets ten noorden van Dedemsvaart (gemeente Avereest) en woon nu al heel lang in Dedemsvaart. Getrouwd en kinderen.Ten gevolge van een ernstige situatie van pesten op het werk ben ik helaas in de WIA geraakt, vandaar dat de D66 slogan ‘We laten iedereen vrij, maar laten niemand vallen’ mij aanspreekt.

Een belangrijke reden voor mij om begin november 2017 lid te worden van D66 is omdat ik met onderwerpen als actieve donorregistratie en reguleren softdrugs (in mijn woorden stop “subsidiëring” softdrugsbendes) mij meer thuis voel bij D66 dan bij andere partijen.

Mensen die mij kennen weten dat ik ondanks mijn beperkte belastbaarheid (nasleep van de genoemde situatie rond pesten op het werk), mij al jaren inzet voor meer veiligheid, meer werkgelegenheid, meer duurzaamheid, meer menselijkheid en voor de regio Noord-Oost Overijssel meer bereikbaarheid. Actueel doe ik dat onder andere via:
- de lobby 'Meer woningen voor jongeren door de bouw van meer woningen voor senioren'  in dit kader in samenwerking met KBO PCOB Overijssel is februari 2020 de bijbehorende petitie aangeboden aan de Provinciale Staten van Overijssel en minister Ollongren heeft aug 2020 gewezen op doorstroming woningmarkt m.b.v. seniorenwoningen
- de petitie 'Stop de verkooptelefoontjes' / 'Stop de illegale handel in contactgegevens'
- de petitie 'Verbeter reïntegratie slachtoffers (seksuele) intimidatie en pesten op het werk'  (in dit kader ben ik er blij mee dat D66 druk bezig is met het onderwerp verantwoord gedrag)
- Geen Woorden maar Banen
- de actiegroep Stoppestenophetwerk.nu
- de werkgroep ouderbetrokkenheid van het IJslandse Model in Dedemsvaart
- de medezeggenschapsraad van het Zeven Linden College Dedemsvaart

Binnen D66 heb ik o.a. het volgende gedaan:

- aspirant lid steunfractie D66 Hardenberg
- aangenomen amendement november 2018 verkiezingsprogramma D66 Overijssel samengevat 'Meer woningen voor jongeren door de bouw van meer woningen voor senioren'.
- aangenomen motie D66 congres 109 maart 2019 titel 'Herziening takenpakket politie om de politie te ontlasten'.
- kandidaat provinciale staten Overijssel namens D66 plek 20 maart 2019.
- aangenomen amendement D66 verkiezingsprogramma D66 congres 112 november 2020 samengevat 'Aanpakken van de oorzaken van vluchten'.
- lid schrijfgroep concept verkiezingsprogramma D66 Vechtdal 2022 – 2026
- contacten onderhouden met de D66 Tweede Kamerfractie inzake het onderwerp ‘Stop de verkoop-telefoontjes’, resultaat deelname Lisa van Ginneken D66 TK aan de petitieaanbieding 18 mei 2021.

Mijn speerpunten als kandidaat lijsttrekker D66 Hardenberg (mei / juni 2021):

* Woningbouw: Meer woningen voor jongeren door de bouw van meer woningen voor senioren.
* Jeugd: Investeren in de jeugd via 'Het IJslandse Model' (sluit aan bij de rijke schooldag zie D66 NL)
* Zonneparken: Liever zonnepanelen op daken, het IJsselmeer en in woestijngebieden zoals de Sahara (groene waterstof), dan zonnepanelen op landbouwgrond.
* Bereikbaarheid: Verbetering bereikbaarheid gemeente Hardenberg, door o.a. een veiligere N36 en realisering Nedersaksenlijn.
* Fractie: De totstandkoming van een steunfractie D66 Hardenberg

In de media de afgelopen jaren o.a.:

- Campagne jas te koop via Marktplaats haalde tot mijn verrassing het NOS 8 uur journaal 19 maart 2018.
- Item EenVandaag over Europa 16 mei 2019 (video):
https://eenvandaag.avrotros.nl/embed/521890/
- Fietspad Zuiderbos Dedemsvaart krijgt dynamische LED-verlichting 25 februari 2020 de Stentor.
https://www.destentor.nl/hardenberg/fietspad-zuiderbos-dedemsvaart-krijgt-dynamische-led-verlichting~a3d98649/
- Spraakmakers NPOradio1 vraag aan Martin van Rijn Aedes over 'Meer woningen voor jongeren door de bouw van meer woningen voor senioren' 08 april 2021:
https://twitter.com/SpraakmakersOp1/status/1380089752456691716?s=03
- Gerrit uit Dedemsvaart biedt 18 mei 2021 Tweede Kamer online petitie aan inzake 'Stop de verkooptelefoontjes' / 'Stop de illegale handel in contactgegevens' de Stentor:
https://www.destentor.nl/hardenberg/stop-de-verkooptelefoontjes-gerrit-uit-dedemsvaart-biedt-tweede-kamer-online-petitie-aan~aa2047e4/ 

Voor vragen, nadere kennismaking en eventueel een wandelafspraak kunt u met mij contact opnemen.

Gerrit Hartholt kandidaat lijsttrekker D66 Hardenberg

hartholtd66@gmail.com

*(Tekst 06 maart 2022 gecorrigeerd op enkele punten.)

maandag 21 februari 2022

Wat zegt het verkiezingsprogramma van D66 Hardenberg over Wonen:


Uit het verkiezingsprogramma van D66 Hardenberg (hoofdpunt 1): Als we willen dat onze kinderen een woning kunnen vinden, dan is doorstroming op de woningmarkt broodnodig. Daarom: Meer woningen voor jongeren door de bouw van woningen voor senioren. #D66Hardenberg #gr2022 #gemeenteHardenberg #Wonen #Doorstroming #Jongeren #Ouderen #WoningmarktUit het verkiezingsprogramma van D66 Hardenberg (hoofdpunt 2): Onze senioren willen niet alleen nu, maar ook in de toekomst fijn wonen. Daarom gaan we onze senioren vragen wat hun toekomstige woonwensen zijn. #D66Hardenberg #Wonen #gr2022 #senioren #woonwensen #woningmarkt #woonzorgcoaches

Uitgebreidere tekst n.a.v. verkiezingsprogramma D66 Hardenberg over Wonen:

=======================================================

D66: meer woningen voor jongeren door bouwen voor senioren

Met ‘meer woningen voor jongeren door te bouwen voor senioren’ wil D66 vol inzetten op meer beschikbare starterswoningen voor jongeren. Veel jongeren zoeken een woning, maar door met name een tekort aan betaalbare woningen voor starters is dat erg moeilijk op dit moment. Senioren kunnen niet verhuizen omdat er te weinig geschikte woonruimte is. Binnen de gemeentes van het Vechtdal wil D66 dat vanuit de gemeente grondig aan senioren gevraagd wordt naar hun toekomstige woonwensen. Daar zouden zogeheten woonzorgcoaches een rol in kunnen spelen. Zo kan zeer gericht nieuw gebouwd worden of bestaande panden worden aangepast. Dat kunnen appartementen zijn, hofjes of andere creatieve woonvormen. De gemeentes in het Vechtdal hebben met name een tekort aan een- en tweepersoonswoningen voor bijvoorbeeld stellen zonder kinderen, alleenstaande ouders, singles, senioren of mensen met een beperking. Als senioren willen verhuizen naar een nieuw thuis naar hun smaak, komt er veel meer doorstroming in de woningmarkt. Uiteraard staat het senioren vrij om in hun oude vertrouwde huis te blijven wonen, maar vaak gebeurt dat vanwege een gebrek aan serieuze alternatieven. Door gericht onderzoek te doen naar woonwensen, bijvoorbeeld door inzet van zogeheten wooncoaches, wordt duidelijk wat nodig is om door nieuw- of verbouw geschikte woonruimte voor senioren aan te bieden.

Naast het stimuleren van de doorstroming, wil D66 dat in de Vechtdal gemeentes leegstaande winkelpanden en leegstaande bedrijfspanden daar waar dat kan worden omgebouwd naar huisvesting voor jongeren.

Het is wenselijk dat woningzoekenden die een regionale binding hebben, voorrang krijgen bij het vinden van geschikte huisvesting. Dit om te voorkomen dat de woningen die in deze regio voor senioren en starters vrij komen, bezet gaan worden door mensen ‘van buiten’. Vanuit de regio is een lobby nodig om het binnen het nationale huisvestingsbeleid het voor elkaar te krijgen dat de woningen ook betaalbaar zullen zijn.

=======================================================

Gerrit Hartholt kandidaat raadslid D66 Hardenberg 2022 - 2026 plek 5
#stemgerrit 14/15/16 maart 2022
https://d66.nl/hardenberg/mensen/gerrit-hartholt/
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.gerrithartholt.nl/
Mail: hartholtd66@gmail.com

vrijdag 18 februari 2022

Gerrit Hartholt kandidaat raadslid D66 Hardenberg plek 5 (maart 2022)

 

Gerrit Hartholt Dedemsvaart
kandidaat raadslid D66 Hardenberg #5

Wat wil ik voor elkaar krijgen:

- Dat het Oosten van Nederland haar circa 150 politieagenten weer terug krijgt.
- Meer controle op de coffeeshop in Dedemsvaart.
- Meer woningen voor jongeren door de bouw van meer woningen voor senioren.
- Meer zonnepanelen op parkeerterreinen en minder zonnepanelen op landbouwgrond.
- De toekomst van de sportvoorzieningen in Dedemsvaart vraagt om het eerder en beter betrekken van de samenleving.
- Voor een goede ontwikkeling van jongeren de invoering van een sport- en cultuurvoucher.
- Geen referenda achteraf maar raadpleging vooraf.
- Een veilige en vlotte N377 (Lichtmis - Coevorden)
- Een veilige en vlotte N36 (Almelo - Ommen)
- Op- en afritten in de N36 ten zuiden van Dedemsvaart
- Heropening station Bergentheim
- De perrons op het station van Hardenberg gedeeltelijk overkappen
- Structurele aanpak energiearmoede
- Aanpakken tekort huisartsen
- Invoering Basisbanen
- Inclusiviteit en Integriteit

© Loko Cartoons https://www.lokocartoons.nl/

Qua werkgelegenheid: Naast de bedrijfstakken landbouw, maakindustrie en toerisme ruimte voor de bedrijfstak gezondheidszorg / gezondheidspreventie (Vitaal Vechtdal).

Functies binnen D66:
- D66 lid sinds begin november 2017
- Kandidaat provinciale staten D66 Overijssel 2019
- Schrijfteam verkiezingsprogramma 2022 D66 Dalfsen / D66 Ommen / D66 Hardenberg.
- Kandidaatlijsttrekker D66 Hardenberg mei / juni 2021
- Kandidatenteam D66 Hardenberg 2022 (weet niet zeker of dit echt een team was)
- Campagneteam D66 VechtdalGerrit Hartholt kandidaat raadslid D66 Hardenberg plek 5
Het Redelijk Alternatief
#stemgerrit 14/15/16 maart 2022

Bijzonderheid 1: In het geval dat ik in de gemeenteraad van Hardenberg gekozen wordt 14/15/16 maart 2022, dan moet ik daarna met het UWV overleggen en mijn inkomsten uit het raadslidmaatschap inleveren bij het UWV (raadsvergoeding en WIA worden met elkaar verrekend).


Bijzonderheid 2: Biografie in staccato vorm:
https://gerrithartholt.blogspot.com/2013/12/biografie-gerrit-hartholt.html

Bijzonderheid 3: Een aantal oneliners:
- De bereikbaarheid van Hardenberg en Ommen is de laatste jaren fors verbeterd, nu is Dedemsvaart aan de beurt.
- Stop "subsidiëring" softdrugsbendes.
- Het softdrugsbeleid in Nederland is soft, vooral de "subsidiëring" van de softdrugsbendes is te soft voor woorden.
- Criminelen zijn niet zozeer bang voor hard straffen, waar criminelen wel bang voor zijn is een hoge pakkans.
- In tijden van stijgende voedselprijzen is plaatsing van zonnepanelen op landbouwgrond niet logisch.
- Wat wel logisch is, is plaatsing van zonnepanelen in woestijngebieden.
- Niet alleen de lasten maar ook de lusten van windmolens.
- Wil de gemeente Hardenberg opnieuw de meest toegankelijke gemeente van Nederland worden, dan moet de gemeente Hardenberg niet alleen inzetten op inclusieve speeltuinen, maar ook op een inclusieve arbeidsmarkt.


Flyer #stemgerrit pagina 1
Cartoon met dank aan © Loko CartoonsFlyer #stemgerrit pagina 2
Moet zijn: Het Redelijk Alternatief

maandag 7 februari 2022

D66 Hardenberg wil dat het tekort aan huisartsen wordt aangepakt

De gemeente Hardenberg wil de komende jaren veel woningen bouwen, en de gemeente Hardenberg wil groeien van 60.000 inwoners naar circa 65.000 inwoners. Helaas kunnen veel nieuwe inwoners van de gemeente Hardenberg op dit moment niet terecht bij een huisarts met alle gevolgen van dien. D66 Hardenberg wil dat het tekort aan huisartsen wordt aangepakt. Meer woningen en meer inwoners? Dan ook meer huisartsen.


D66 Hardenberg: Pak het tekort aan huisartsen nog harder aan (de Toren 07 feb 2022):
https://www.detoren.net/regio/hardenberg/hardenberg/48579/d66-pak-het-tekort-aan-huisartsen-nog-harder-aan

Gerrit Hartholt kandidaat raadslid D66 Hardenberg 2022 - 2026 plek 5 #stemgerrit
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
Mail: hartholtd66@gmail.com

D66 Hardenberg is voor de invoering van basisbanen

Om mensen perspectief te bieden en om iets te doen aan het tekort aan mensen op de arbeidsmarkt aan te pakken, is D66 Hardenberg voor basisbanen.


D66 pakt tekort arbeidsmarkt aan met basisbanen (RTVVechtdal 20 jan 2022)
https://rtvvechtdal.nl/vechtdaltv?view=article&id=1959:d66-pakt-tekort-arbeidsmarkt-aan-met-basisbanen&catid=18

Gerrit Hartholt kandidaat raadslid D66 Hardenberg 2022 - 2026 plek 5 #stemgerrit
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
Mail: hartholtd66@gmail.com