donderdag 27 juni 2024

Mensensmokkelaars horen niet te bepalen wie hier asiel kunnen aanvragen


Gerrit Hartholt vindt het vreemd dat mensensmokkelaars invloed hebben op wie er asiel kunnen aanvragen in Nederland. Verder vraagt Gerrit Hartholt zich af hoeveel vluchtelingen er in de Middelandse Zee moeten verdrinken, voor er actie tegen mensensmokkelaars wordt ondernomen. En Hartholt vindt het opmerkelijk dat we nu al maanden (jaren) wachten op grip op migratie daden van Geert Wilders, immers sinds 22 november 2023 (of eigenlijk al veel langer) heeft hij in daden niets tegen migratie gedaan. Met dit alles in het achterhoofd is Hartholt de petitie 'Zet mensensmokkelaars buitenspel' gestart. De petitie is hier te vinden: https://petities.nl/petitions/zet-mensensmokkelaars-buitenspel?locale=nl
===================

Ingezonden brief de toren Hardenberg: Zet mensensmokkelaars buitenspel
https://www.detoren.net/nieuws/hardenberg/91503/zet-mensensmokkelaars-buitenspel-lezer-aan-het-woord-


In de gemeente Hardenberg is al een aantal jaren een Asielzoekers Centrum (AZC), zijn er plekken waar Oekraïners worden opgevangen en zijn er (zeker de laatste tijd) een behoorlijk aantal statushouders aan woningen geholpen. Goed dat de gemeente Hardenberg een bijdrage levert aan de hulp aan vluchtelingen.

Het opmerkelijke is, is dat een behoorlijk deel van de vluchtelingen die in Hardenberg in het AZC zitten, of hier gehuisvest worden zodra ze statushouder zijn en er woningen beschikbaar zijn, hier gekomen zijn na een gevaarlijke reis en na het betalen van geld aan mensensmokkelaars.

In deze ingezonden brief, en via de bijgaande petitie bepleit ondergetekende om mensensmokkelaars buitenspel te zetten.

Het is bekend dat veel vluchtelingen vluchten uit een onveilig land (bijvoorbeeld omdat daar oorlog is), na een gevaarlijke reis aankomen in een ander land maar daar soms minder welkom zijn, en vervolgens zoeken naar een manier om naar Europa te reizen om daar asiel aan te kunnen vragen. Wat dan vaak gebeurd is dat er dan geld aan mensensmokkelaars wordt betaald, waarna in een propvol gammel bootje of overvolle grotere boot geprobeerd wordt om over de Middellandse Zee te varen naar Europa. Dit gaat vaak goed, te weten ze komen levend aan in Europa, maar gaat vaak ook niet goed. Aldus een bericht van VRT news zijn er in de loop van de jaren in de Middellandse Zee op die manier bij elkaar opgeteld 27.000 vluchtelingen verdronken. (Wat de rol is van pushback hierin is onduidelijk, daarom dit nu even terzijde.)

Via deze ingezonden brief en via bijgaande petitie bepleit ondergetekende dat de Tweede Kamer samen met Europa (de EU) met een plan komt om mensensmokkelaars buitenspel te zetten, dit zodat vluchtelingen niet eerst een gevaarlijke reis hoeven te maken en geld hoeven betalen aan mensensmokkelaars, voor ze asiel kunnen aanvragen.

De petitie ‘Zet mensensmokkelaars buitenspel’ is hier te vinden:

Gerrit Hartholt uit Dedemsvaart
===================

zaterdag 1 juni 2024

Vraag: Waar blijven de grip op migratie daden van Geert Wilders ?

Al 6 maanden (of zo u wilt bijna 20 jaar) wachten we op grip op migratie daden van Geert Wilders.

In woorden zegt hij dat hij haast heeft.

In daden heeft hij geen haast.

Wilders pleegt kiezersbedrog.

Navolgend de ingekorte ingezonden brief die zaterdag 01 juni 2024 geplaatst is in de brievenrubriek van de Stentor. Navolgend tevens een meme om de boodschap duidelijk te maken. En de oorspronkelijke ingezonden brief.


De ingekorte ingezonden brief de Stentor 01 juni 2024


Meme: Wel migratie woorden / Geen migratie daden


De originele ingezonden brief / opiniestuk

===============

Ingezonden brief / opiniestuk: Geert Wilders pleegt kiezersbedrog inzake migratie

Wel woorden van Wilders maar geen daden van Wilders inzake migratie

In woorden zegt Geert Wilders najaar 2023, en daarvoor al meer dan 19 jaar, dat er zo snel mogelijk iets aan migratie gedaan moet worden, maar in daden maakt hij al meer dan 19 jaar geen haast. En ook na 22 november 2023 maakt Wilders weer geen haast in daden. Immers na 22 november 2023 koos hij voor meer dan 5 maanden kwartetten in achterkamertjes, resulterend in een hoofdlijnen akkoord waarin maatregelen staan waar eerst nog maanden of misschien zelfs jaren over vergaderd moet worden in Europa aldus deskundigen. Had het sneller gekund? Ja. Als Wilders een vent was geweest dan had hij in december 2023 tegen de Tweede Kamer gezegd, jullie gaan pas op kerstreces 2023 als grip op migratie geregeld is. Nu Wilders in woord snelheid belooft, maar in daden niet, verraadt hij dat het hem niet om grip op migratie te doen is, maar iets anders te weten om macht.

Nu zult u denken, er is een akkoord op hoofdlijnen, er zal nu wel snel actie komen inzake grip op migratie, nou het ligt iets ingewikkelder. Eerst moet er namelijk een ministersploeg gevormd worden, en moet er iemand gevonden worden als premier die en vriendjes is met Geert Wilders en integer is (of die combinatie mogelijk is is de vraag maar dat even terzijde). Daarna moet er een regeerakkoord geschreven worden en vervolgens moet het kabinet Wensdenken-1 (als het er al komt) naar Europa om een opt-out te bepleiten. Een opt-out die Nederland zeer waarschijnlijk niet krijgt, of als die er al komt op zijn minst maanden op zich laat wachten. Behalve als er zich een echte crisis voor doet bijvoorbeeld als er in korte tijd één miljoen Belgen naar Nederland vluchten zoals tijdens de Eerste Wereldoorlog gebeurde.

Een veel snellere en logischere route was als de missionaire Tweede Kamer december 2023 (of zo u wilt september 2023) in het openbaar plannen voor grip op migratie had besproken en daarover had besloten. Een optie die er mei / juni 2024 nog steeds is, te weten niet eerst wachten op de benoeming van de ministersploeg van het kabinet Wensdenken-1 en het nog te schrijven regeerakkoord, maar dat er in mei / juni 2024 in het openbaar door de missionaire Tweede Kamer en de missionaire Eerst Kamer over grip op migratie wordt gesproken. En dat er dan ook liefst mei / juni 2024 besloten wordt over grip op migratie, met inachtneming van het feit dat voor bepaalde maatregelen in het hoofdlijnen akkoord er zeer waarschijnlijk geen Europese goedkeuring gaat komen. Over luchtkastelen uitgebreid gaan vergaderen heeft geen zin.

Ik verwacht overigens niet dat Geert Wilders in het openbaar mei / juni 2024 grip op migratie in het openbaar via de Tweede en Eerste Kamer gaat regelen. Immers zodra grip op migratie via de missionaire Tweede en Eerste Kamer is geregeld, is er geen noodzaak meer om een kabinet Wilders-1 te vormen.

Anders verwoord Geert Wilders heeft er op dit moment helemaal geen belang bij haast maken met daden inzake migratie. Het verschil tussen zijn woorden en zijn daden, lost hij op door via blufpoker zijn kiezers te laten geloven dat alleen via hem grip op migratie ooit geregeld wordt. (Zie het potje blufpoker wat wij woensdag 22 mei 2024 zagen in de Tweede Kamer.)

Afrondend: Wilders had respect afgedwongen als hij in december 2023, of zo u wilt september 2023, grip op migratie via de missionaire Tweede Kamer en Eerste Kamer had geregeld. Geen grip op migratie, dan ook geen kerstreces. Nu hij na 22 november 2023 voor meer dan 6 maanden kwartetten en formeren in achterkamertjes heeft gekozen (and counting), en er voor heeft gekozen om met nepmaatregelen, luchtkastelen en wensdenken te komen, zie hoofdlijnen akkoord, durf ik de stelling aan dat Geert Wilders kiezersbedrog pleegt inzake grip op migratie, dit naast zijn kiezersbedrog inzake het eigen risico in de zorg (mensen zouden niet kunnen wachten aldus Wilders).

Gerrit Hartholt D66 lid die zelf pleit voor het aanpakken van de oorzaken van vluchten en om mensensmokkelaars buitenspel te zetten.

===============

Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.gerrithartholt.nl

vrijdag 31 mei 2024

Reizigersvereniging ALMA wil een toilet in de trein Almelo – Hardenberg

Reizigersvereniging ALMA is eind mei 2024 een petitie gestart, die o.a. een toilet in de trein Almelo - Hardenberg bepleit.

ALMA wil een toilet in de trein Almelo – Hardenberg.

URL: 
https://www.detoren.net/nieuws/hardenberg/91034/alma-wil-een-toilet-in-de-trein-almelo-hardenberg-

Reizigersvereniging ALMA is een petitie gestart die bepleit dat er in de trein Almelo - Hardenberg een toilet komt, USB-aansluitingen komen, meer klaptafeltjes komen en op de stations camera’s bij de fietsenstallingen.

Naar verluidt wordt in juni 2024 door de provincies Overijssel, Drenthe en Gelderland het definitieve Programma van Eisen vastgesteld waaraan de verbindingen Vechtdallijnen, Zutphen - Hengelo - Oldenzaal en dus ook Almelo - Hardenberg in de nieuwe concessie moeten voldoen. Ter voorkoming dat er op de verbinding Almelo - Hardenberg weer zoveel jaar geen toilet in de trein zit, en ook andere voorzieningen opnieuw niet aanwezig zijn, is dit nu het juiste moment om deze voorzieningen te bepleiten.

Dat er zowel in de trein(en) als op de meeste stations langs deze verbinding nu geen toiletten zijn”, is aldus Reizigersvereniging ALMA opmerkelijk.

Als het gaat om wie verantwoordelijk is voor realisering camera’s bij de fietsenstallingen op de stations, dat is Reizigersvereniging ALMA niet helemaal duidelijk, maar voor de zekerheid staat het wel op het wensenlijstje.

De petitie ‘Stel hogere eisen bij de aanbesteding van de trein Almelo - Hardenberg’ is hier te vinden:
https://petities.nl/petitions/stel-hogere-eisen-bij-de-aanbesteding-van-de-trein-almelo-hardenberg/signatures?locale=nl

Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.gerrithartholt.nl

donderdag 25 april 2024

De politiek moet een keuze maken eerste helft 2024, of een Europees verbod op zwaar vuurwerk of een volledig verbod op consumentenvuurwerk (in NL).

De Toren 05 maart 2024
Petitie ‘Verbied zwaar vuurwerk snel in heel Europa’ wordt aangeboden
https://www.detoren.net/nieuws/hardenberg/88547/petitie-verbied-zwaar-vuurwerk-snel-in-heel-europa-wordt-aang

==========

De politiek moet een keuze maken eerste helft 2024, of een Europees verbod op zwaar vuurwerk of een volledig verbod op consumenten-vuurwerk (in NL). Indien de politiek deze keuze niet maakt (stel dat) dan is de verwachting dat een deel van de politieagenten ander werk gaat zoeken.

Dinsdag 5 maart 2024 wordt de petitie ‘Verbied zwaar vuurwerk snel in heel Europa’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Bij deze petitieaanbieding zal de initiatiefnemer van deze petitie Gerrit Hartholt aan de aanwezige Tweede Kamerleden proberen duidelijk te maken dat de politiek in actie moet komen op het onderwerp (zwaar) vuurwerk. Samengevat: De politiek moet een keuze maken eerste helft 2024, of een Europees verbod op zwaar vuurwerk of een volledig verbod op consumentenvuurwerk (in NL). Indien de politiek hierin geen keuze maakt en niet in acteert (stel dat) dan is de verwachting dat een deel van de politieagenten ander werk gaat zoeken, laat Gerrit Hartholt weten

Na de Oud en Nieuw vieringen van 2022/2023 en 2023/2024 werden er vanuit politiekringen noodkreten geslaakt, noodkreten waarop de politiek tot nu toe gereageerd heeft met “we durven het niet aan om te komen tot een volledig verbod op consumentenvuurwerk”. Het gevolg is dat een deel van de politieagenten en hulpverleners zich nu in de steek gelaten voelt door de politiek. De politiek moet nu leveren, doet de politiek dat eerste helft van 2024 niet in deze, dan is de verwachting dat diverse politieagenten en hulpverleners gaan overwegen om ander werk te zoeken.

Aangezien er op dit moment draagvlak is te vinden voor een Europees verbod op zwaar vuurwerk (zie het concept position paper van de demissionaire regering inzake pyrotechnics), zou de keuze niet zo moeilijk hoeven te zijn voor de politiek, maar waarom dan zo gedraald? Er is een missionaire Tweede Kamer en er is een missionair Europarlement, kom op ga aan het werk en lever.

“Opvallend in deze is ook dat er diverse veiligheidsargumenten zijn waarom een Europees verbod op zwaar vuurwerk en een verbod op de productie daarvan er moet komen, eigenlijk is het hoogst verbazingwekkend dat dat Europese verbod op zwaar vuurwerk er niet allang is als je er goed over nadenkt.

Afrondend, dit onderwerp is nou typisch zo’n voorbeeld waaruit blijkt dat Europa nu onderdeel van het probleem is, maar tegelijkertijd onderdeel van de oplossing kan zijn, en aldus de petitie onderdeel van de oplossing hoort te zijn. Geachte politiek, kies en lever”, aldus Gerrit Hartholt. 

==========

Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.gerrithartholt.nl

zaterdag 20 april 2024

Op de foto met de Nationale Ombudsman te Hengelo (Ov)

Dinsdag 16 april 2024 was de Nationale Ombudsman met zijn team in Zwolle, en woensdag 17 april 2024 in Hengelo (Ov). Ik ben zelf woensdag 17 april 2024 naar Hengelo (Ov) gereisd. Aldaar heb ik een gesprek gehad met een onderzoeker van de Nationale Ombudsman, en mocht in overleg op de foto met de Nationale Ombudsman (inclusief een kort gesprek). Tevens heeft journalist Wim Goorhuis van de Tubantia mij kort geintervieuwd (tijdens een hagelbui).


Op de foto met de Nationale Ombudsman 

Tubantia 18 april 2024: Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen is er voor de serieuze problemen, maar hij neemt evengoed de tijd voor een selfie
https://www.tubantia.nl/hengelo/nationale-ombudsman-reinier-van-zutphen-is-er-voor-de-serieuze-problemen-maar-hij-neemt-evengoed-de-tijd-voor-een-selfie~a365a1b7/ Het deel in het artikel in de Tubantia waar ik zelf aan meegewerkt heb.

Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.gerrithartholt.nl

Een busverbinding tussen Dedemsvaart en Ommen ?

Komt er wellicht ooit een busverbinding tussen Dedemsvaart en Ommen ? Vraag (samenvatting van de vraag) van iemand tijdens de algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang Dedemsvaart 17 april 2024 te De Baron Dedemsvaart.Vechtdal TV: De jaarvergadering van Plaatselijk Belang Dedemsvaart op woensdag 17 april in het MFC De Baron was met zo'n 35 aanwezigen van de meer dan 1100 leden een succes. Onder de aanwezigen waren ook enkele gemeenteraadsleden van Hardenberg.
https://rtvvechtdal.nl/vechtdaltv?view=article&id=7253:geslaagde-jaarvergadering-pb-dedemsvaart&catid=18

De Toren: Geslaagde jaarvergadering met terug- en vooruitblik
https://www.detoren.net/nieuws/hardenberg/89944/geslaagde-jaarvergadering-met-terug-en-vooruitblik

Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.gerrithartholt.nl

donderdag 4 april 2024

Leidinggevenden niet op een cursus grensoverschrijdend gedrag sturen

Donderdag 28 maart 2024 heb ik in de uitzending van #Spraakmakers er voor gepleit om leidinggevenden niet op een cursus grensoverschrijdend gedrag te sturen, maar op een cursus stop grensoverschrijdend gedrag. Te horen vanaf 06 minuut 20 sec.

Artikel en audio:
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/spraakmakers/92943393-210a-4d63-8a19-13bbe9f8c0ea/2024-03-28-standnl-alle-leidinggevenden-moeten-een-cursus-grensoverschrijdend-gedrag-volgen

Gerrit Hartholt

https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.gerrithartholt.nl

Hoe toegankelijk is de politiek in de gemeente Hardenberg nou eigenlijk?

 di 10 oktober 2023 Hardenberg

https://www.detoren.net/nieuws/hardenberg/83386/hoe-toegankelijk-is-de-politiek-in-de-gemeente-hardenberg-nou

Onder de rubriek ‘Lezer aan het woord’ worden ingezonden brieven alleen geplaatst mits voorzien van naam, adres, woonplaats en eventueel telefoonnummer. De redactie is geenszins verantwoordelijk voor de inhoud, maar behoudt zich het recht voor teksten in te korten.

Leuk en aardig dat de gemeente Hardenberg in 2018 gekozen werd tot meest toegankelijke gemeente, en leuk en aardig dat er nu inclusieve speeltuinen in de gemeente Hardenberg zijn, maar is de politiek in de gemeente Hardenberg wel toegankelijk voor iedereen? Om te onderzoeken of de politiek in de gemeente Hardenberg toegankelijk is of zo u wilt ontoegankelijk voor de burgers van de gemeente Hardenberg en in het bijzonder voor mensen met een beperking, bepleitte Gerrit Hartholt 26 september in de oriënterende ronde een onderzoek hiernaar. In zijn pleidooi verwees Hartholt naar een uitspraak van een prominente VVD politicus die de burgers opriep om zich er mee te bemoeien (en dus ook met de politiek).

Wat dat onderzoek op gaat leveren is onduidelijk, dit omdat de politici in de gemeente Hardenberg daar tot nu toe niet happig op zijn, of te wel tot nu toe willen ze geen onderzoek naar de toegankelijkheid van de politiek in de gemeente Hardenberg voor burgers en mensen met een beperking.

Hartholt voorspeld dat hoe langer het duurt voor dat onderzoek start, en hoe langer dat onderzoek duurt hoe slechter het gesteld is met de toegankelijkheid van de politiek in de gemeente Hardenberg. De politici in de gemeente Hardenberg laten op dit onderwerp tot nu toe niet zien dat ze staan voor de kracht van gewoon doen, maar misschien komt dat omdat uit dat onderzoek mogelijk gaat blijken dat als je vriendjes bent met die en die dat de politiek in de gemeente Hardenberg ineens een heel stuk toegankelijker is.

Om zijn pleidooi kracht bij te zetten is Hartholt nu actie aan het voeren, en wel door 7 dagen achter elkaar elke dag ongeveer een uur om het gemeentehuis in Hardenberg te lopen, hij is op 01 oktober begonnen. En voor de helderheid, het doel van Hartholt is niet dat het mooiste / lelijkste gemeentehuis van Nederland met als bijnaam Spongebob instort (zie het verhaal in de bijbel over Jericho).

Mocht deze vorm van actievoeren goed bevallen, dan overweegt Hartholt om deze vorm van actievoeren ook in de provincie Overijssel toe te gaan passen, en wel door rondjes om het provinciehuis in Zwolle te gaan wandelen.

Ondergetekende heeft dinsdagavond 26 september 2023 in de oriënterende ronde van de gemeenteraad van Hardenberg een pleidooi gehouden voor een onderzoek naar de toegankelijkheid / ontoegankelijkheid van de politiek in de gemeente Hardenberg.


Gerrit Hartholt 

Dedemsvaart

Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.gerrithartholt.nl

Hartholt en Jones aan de slag als Klimaatburgemeesters van gemeente Hardenberg

ma 30 oktober 2023 Hardenberg


https://www.detoren.net/nieuws/hardenberg/84210/hartholt-en-jones-aan-de-slag-als-klimaatburgemeesters-van-ge

Gerrit G.J. Hartholt en Keera Jones - ter Horst mogen zich de Klimaatburgemeesters van gemeente Hardenberg noemen. Dat maakt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vandaag bekend als startsein van de Nationale Klimaatweek. Klimaatburgemeesters spelen een belangrijke rol door inwoners met een duurzame, klimaatbewuste initiatief te inspireren om ook duurzamer en klimaatvriendelijker te leven. 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zocht ook dit jaar voor zo veel mogelijk gemeenten in Nederland een Klimaatburgemeester. Een Klimaatburgemeester is een inspiratie voor de wijk, vereniging of collega’s. Iemand die zelf klimaat bewuster wil leven en zich inzet om ook anderen te inspireren mee te doen. Uiteindelijk gaan 245 Klimaatburgemeesters in 156 gemeenten aan de slag om klimaatverandering onder de aandacht te brengen en klimaatactiviteiten te organiseren. Gerrit G.J. Hartholt en Keera Jones - ter Horst uit gemeente Hardenberg zijn één van hen. Gerrit (59) en Keera (39) zijn duurzame doeners. Als Klimaatburgemeesters willen zij een voorbeeld zijn voor anderen om een duurzamer leven te leiden. Gerrit: “Deze generatie is de laatste generatie is die iets aan de klimaatverandering kan doen. Ik wil als Klimaatburgemeester daarom juist deze generatie aanzetten om in actie te komen. Als wij het nu doen, helpen wij ook de volgende generatie weer een stapje verder.”

Keera: “Zonder oordeel en met de toekomst van onze kinderen vooropgesteld, kunnen we de mooiste dingen bereiken!”

Nationale Klimaatweek

In 2030 dient de CO2-uitstoot in Nederland met ten minste 55 procent zijn gedaald, als opmaat naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Deze doelen kunnen we alleen halen als we ons gezamenlijk inzetten: overheid, bedrijven, organisaties en alle inwoners van Nederland. Gelukkig gebeurt er al veel in de samenleving. Tijdens de Nationale Klimaatweek (NKW) vestigen we de aandacht op deze duurzame, klimaatbewuste initiatieven die worden georganiseerd door inwoners, bedrijven en gemeentes. De NKW vindt plaats van 30 oktober tot en met 5 november en wordt afgetrapt door de minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten, bij Klimaatburgemeester Aïcha Raqibi in Rotterdam. Gedurende de Nationale Klimaatweek worden er vele activiteiten in het hele land georganiseerd om aandacht te vragen voor het klimaat. Meer informatie over de Nationale Klimaatweek is te vinden op www.nkw2023.nl.

Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.gerrithartholt.nl


Sinterklaas surprise

vrijdag 23 februari 2024

Aan alle werkgevers die adequaat pesten en (seksueel) geweld op het werk aanpakken

Aan alle werkgevers die adequaat pesten en (seksueel) geweld op het werk aanpakken, dit amendement op het concept D66 verkiezingsprogramma voor #EP2024, is niet voor jullie maar voor de andere werkgevers. Belangrijk detail = ingediend. #arbo #PSA #stoppesten #stopppestenophetwerkBenodigde ondersteuningen 30, verkregen ondersteuningen 48.

Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.gerrithartholt.nl

zondag 21 januari 2024

Steun de politie, steun de petitie 'Verbied zwaar vuurwerk snel in heel Europa'

 

Dit plaatje heb ik gevonden op de website pictogrammenwinkel.nl

===============

Steun de politie, steun de petitie verbied zwaar vuurwerk snel in heel Europa.

Vanuit de politie en vanuit hulpverleners wordt er al enige tijd aangedrongen op het adequaat aanpakken van zwaar vuurwerk, een door Gerrit Hartholt gestartte petitie wil de politieagenten en de hulpverleners hierin helpen.

Vanuit de politie en hulpverleners wordt al enige tijd aangedrongen op een adequate aanpak van zwaar vuurwerk. Daarnaast is het zo dat criminelen helaas zwaar vuurwerk hebben ontdekt om aanslagen te plegen, of om mee te proberen gelduitgifte automaten te beroven. Analyse leert dat de enige manier om iets aan (zwaar) vuurwerk te doen, is een Europees verbod op zwaar vuurwerk. Daarom is Gerrit Hartholt de petitie ‘Verbied zwaar vuurwerk snel in heel Europa’ gestart.


De heer Hartholt heeft 26 januari 2024 al steun van drie burgemeesters en twee kandidaat Europarlementariërs voor de petitie.

===============

Petitie: Verbied zwaar vuurwerk snel in heel Europa / Een Europees verbod op zwaar vuurwerk liefst rap
https://petities.nl/petitions/verbied-zwaar-vuurwerk-snel-in-heel-europa?locale=nl

Het is voor criminelen en anderen te makkelijk om aan zwaar vuurwerk te komen, en onder andere de Nederlandse politie wil een adequate oplossing voor het bekogelen van politie en hulpverleners met zwaar vuurwerk. Daarom een Europees verbod op zwaar vuurwerk, en graag snel.

Wij de ondertekenaars van deze petitie

Constateren dat:

- criminelen zwaar vuurwerk hebben ontdekt en daar steeds meer aanslagen mee plegen
- er in een aantal Europese landen een verbod op zwaar vuurwerk is
- doordat er niet in alle Europese landen een verbod op zwaar vuurwerk is, het voor onder andere criminelen te makkelijk is om aan zwaar vuurwerk te komen
- onder andere de Nederlandse politie een adequate oplossing wil voor het met zwaar vuurwerk gooien naar politieagenten en hulpverleners

en verzoeken

de Europese Commissie en het Europese Parlement om te komen tot een Europees verbod op zwaar vuurwerk liefst rap, immers dat verbod had er eigenlijk al moeten zijn.

Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.gerrithartholt.nl

===============

1) Politie bezorgd over toename aanslagen met zwaar vuurwerk: ‘Ook bij criminelen kan een kind achter de deur staan’
https://www.bndestem.nl/breda/politie-bezorgd-over-toename-aanslagen-met-zwaar-vuurwerk-ook-bij-criminelen-kan-een-kind-achter-de-deur-staan-br-br~ac5d5d8a/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

2) Meerdere agenten uit Hedel doen aangifte van poging tot doodslag
https://nos.nl/artikel/2504407-meerdere-agenten-uit-hedel-doen-aangifte-van-poging-tot-doodslag

3) Oproep voor het ondertekenen van een petitie tegen zwaar vuurwerk
https://www.detoren.net/nieuws/hardenberg/87184/oproep-voor-het-ondertekenen-van-een-petitie-tegen-zwaar-vuurwerk

4) Dedemsvaarter wil actie voor verbod op zwaar vuurwerk
https://rtvvechtdal.nl/vechtdaltv/nieuws?view=article&id=6794:dedemsvaarter-wil-actie-voor-verbod-op-zwaar-vuurwerk&catid=18

5) Steun de politie, steun de petitie
https://www.dalfsennet.nl/nieuws/471478/steun-de-politie-steun-de-petitie-verbied-zwaar-vuurwerk-snel-in-heel-europa.html

===============

Update: De actie ‘Steun de politie, steun de petitie’ die een Europees verbod op zwaar vuurwerk bepleit is een succes.

Op verzoek van Gerrit Hartholt heeft D66 Tweede Kamerlid Joost Sneller op 18 januari 2024 er tijdens een openbare commissievergadering, bij de minister van Justitie & Veiligheid, op aangedrongen om in Europa te lobbyen voor een Europees verbod op zwaar vuurwerk, de minister heeft toen mede namens de collega bewindslieden Eric van der Burg een Franc Weerwind op het ministerie van J&V toegezegd om in Europa hiervoor te gaan lobbyen.

Wat ook een succes is is de petitie ‘Verbied zwaar vuurwerk snel in heel Europa’, want die heeft nu steun van burgemeester Ron König (Deventer), burgemeester Peter Rehwinkel (Voorne aan Zee), burgemeester Wimar Jaeger (Zutphen), kandidaat Europarlementarier Raquel García Hermida-van der Walle, kandidaat Europarlementarier Hendri Nortier en oud provinciaal statenlid en inwoner gemeente Hardenberg Kees Slingerland.

Verder stromen de handtekeningen uit de regio Vechtdal nu gestaag binnen.

De inschatting van de Hartholt is dat het een kwestie van tijd is voor er een Europees verbod op zwaar vuurwerk is, dit omdat dat Europese verbod op zwaar vuurwerk er om veiligheidsredenen eigenlijk allang had moeten zijn.

Petitie:
https://petities.nl/petitions/verbied-zwaar-vuurwerk-snel-in-heel-europa?locale=nl

Separaat zijn alle Tweede Kamerleden lid van de vaste Tweede Kamercommissie Justitie & Veiligheid op 25 januari geinformeerd.

Van de gemeenteraad van Hardenberg en de Veiligheidsregio’s Twente en IJsselland heeft de heer Hartholt nog geen inhoudelijke reacties ontvangen.

===============

6) Politie ontdekt zwaar vuurwerk, drugs én wapens in woning na anonieme tip
https://www.politie.nl/nieuws/2024/januari/23/09-politie-ontdekt-zwaar-vuurwerk-drugs-en-wapens-in-woning-na-anonieme-tip.html

7) Buurt geschokt na vondst van bijna 100 kilo zwaar vuurwerk: ‘Hij maakte het op zijn keukentafel’
https://www.gelderlander.nl/land-van-cuijk/buurt-geschokt-na-vondst-van-bijna-100-kilo-zwaar-vuurwerk-hij-maakte-het-op-zijn-keukentafel~a87c18e1/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

8) Politie vindt 100 kilo zwaar vuurwerk, wapens en honderden pillen bij inval
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4408328/politie-vindt-100-kilo-zwaar-vuurwerk-wapens-en-honderden-pillen-bij-inval

9) Almeerder mag uit woning vol lachgas en zwaar vuurwerk worden gezet
https://www.1almere.nl/2024/01/26/almeerder-mag-uit-woning-vol-lachgas-en-zwaar-vuurwerk-worden-gezet/

10) 112 Nieuws: Explosie bij woning in Almelo mogelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk
https://www.rtvoost.nl/nieuws/2307674/112-nieuws-explosie-bij-woning-in-almelo-mogelijk-veroorzaakt-door-zwaar-vuurwerk

11) Havenmedewerker zit in woonkamer als bij voordeur zwaar vuurwerk ontploft: ‘Hoe kan dit?’
https://www.ad.nl/nissewaard/havenmedewerker-zit-in-woonkamer-als-bij-voordeur-zwaar-vuurwerk-ontploft-hoe-kan-dit~aff0d900/

12) Driekwart wil zwaar illegaal vuurwerk in de wapenwet: 'Hetzelfde als een handgranaat'
https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/driekwart-wil-zwaar-illegaal-vuurwerk-in-de-wapenwet-hetzelfde-als-een-handgranaat/

13) Zeer zwaar vuurwerk ontploft in Midwolda
https://www.rtvnoord.nl/video/1108618/zeer-zwaar-vuurwerk-ontploft-in-midwolda

14) Vrouw met kinderen op Nieuwjaarsdag vanuit auto bekogeld met zwaar vuurwerk
https://www.nu.nl/jaarwisseling/6297460/vrouw-met-kinderen-op-nieuwjaarsdag-vanuit-auto-bekogeld-met-zwaar-vuurwerk.html

15) Politieauto met zwaar vuurwerk vernield tijdens Oudjaarsnacht, getuigen gezocht
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3680828/politieauto-met-zwaar-vuurwerk-vernield-tijdens-oudjaarsnacht-getuigen-gezocht

16) Agent bekogeld met zwaar vuurwerk in Den Bosch, 19-jarige verdacht van poging tot zware mishandeling
https://www.bd.nl/112-nieuws-den-bosch/agent-bekogeld-met-zwaar-vuurwerk-in-den-bosch-19-jarige-verdacht-van-poging-tot-zware-mishandeling~a64e6610/

17) Kind (10) gewond door zwaar vuurwerk in Alblasserdam
https://www.rijnmond.nl/nieuws/1763941/kind-10-gewond-door-zwaar-vuurwerk-in-alblasserdam

18) Jongen (15) verliest hand nadat hij zwaar vuurwerk op straat vindt
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4396863/jongen-15-verliest-hand-nadat-hij-zwaar-vuurwerk-op-straat-vindt

19) Huisarrest voor Italiaanse producent van zwaar Cobra-vuurwerk
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2502569-huisarrest-voor-italiaanse-producent-van-zwaar-cobra-vuurwerk

20) Ramen uit huis geblazen door ontploffing zwaar vuurwerk in Den Helder
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/330768/ramen-uit-huis-geblazen-door-ontploffing-zwaar-vuurwerk-in-den-helder

21) Aanhouding nadat agent bekogeld wordt met zwaar vuurwerk
https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/aanhouding-nadat-agent-bekogeld-wordt-met-zwaar-vuurwerk

22) Huis vol zwaar vuurwerk en flessen met lachgas: ‘Almere is aan een ramp ontsnapt’
https://www.destentor.nl/almere/huis-vol-zwaar-vuurwerk-en-flessen-met-lachgas-almere-is-aan-een-ramp-ontsnapt~a67ea1ed/