zondag 28 december 2014

CO2 taks / CO2 belasting / CO2 duurder maken?

Al heel lang wordt er gediscussieerd over hoe kan het fossiele energiegebruik te-ruggebracht worden. Over tafel zijn gegaan mogelijkheden als een energieheffing (vb REB), een CO2 taks, een CO2 emissiehandelssysteem (ETS), etcetera. Mede doordat het EU CO2 emissiehandelssysteem (ETS) in de ogen van velen niet zo werkt als bedoeld, wordt er nu nagedacht over het mogelijk alsnog invoeren van een CO2 belasting.


Ex-topman Shell Jeroen van der Veer:
CO2 duurder maken, dan kunnen milieusubsidies auto's weg
http://www.z24.nl/ondernemen/ex-topman-shell-europa-moet-alleen-co2-beprijzen-dan-kunnen-milieusubsidies-auto-weg-523862
Citaat: "Momenteel wordt circa 7 euro betaald voor het recht om een ton CO2 te mogen uitstoten. Om hernieuwbare alternatieven voor fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas te stimuleren is een CO2-prijs van minstens 40 euro nodig." Einde citaat.

Maria van der Hoeven topvrouw Internationaal Energie Agentschap (IEA):
"Lage olieprijs is buitenkans voor CO2-taks"
http://www.duurzaamnieuws.nl/van-der-hoeven-iea-lage-olieprijs-buitenkans-voor-co2-taks/
Citaten:
- "Toch gelooft Van der Hoeven dat er hoop is. Beleidsmakers hebben dankzij de daling van de olieprijzen kans om maatregelen te nemen die een jaar geleden onbespreekbaar waren. De directeur stelt twee concrete maatregelen voor."
- "Een eerste is het afschaffen van subsidies voor het gebruik van fossiele brandstoffen."
- "Een tweede maatregel is het invoeren van belastingen op koolstofuitstoot en het uitbreiden van energiezuinige maatregelen."
Einde citaten.


Jan Paul van Soest: Britse bodemprijs CO2 verdient navolging:
http://www.gemeynt.nl/en/blog/2013/02/14/britse-bodemprijs-co2-verdient-navolging/
Citaat: "Het huidige EU-ETS-plafond is niet afgestemd op het gewenste emissieniveau, maar de uitkomst van een effectieve lobby van het bedrijfsleven en van een aantal onwillige landen." Einde citaat.

Planbureau voor de Leefomgeving
Minimumprijs biedt beste kansen voor effectief CO2-emissiehandelssysteem
http://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2013/minimumprijs-biedt-beste-kansen-voor-effectief-co2-emissiehandelssysteem
PBL rapport:
http://www.pbl.nl/publicaties/evaluatie-van-opties-om-het-europese-emissiehandelssysteem-te-hervormen
Citaten:
- "Bij een te lage CO2-prijs zal het vaak voordeliger zijn voor bedrijven om emissierechten te kopen dan om te investeren in verduurzaming."
- "De huidige prijs van emissierechten (rond 3 euro per ton CO2) is daardoor veel lager dan aanvankelijk werd verwacht (ongeveer 30 euro per ton CO2). Hierdoor prikkelt het ETS niet tot (extra) vermindering van de CO2-uitstoot of investeringen in koolstofarme technologieën. Deze technlogieën zijn echter noodzakelijk om op de lange termijn tot een emissiereductie van 80% te komen, zoals de EU zich voor 2050 ten doel heeft gesteld."
Einde citaten.


Interpol: 'CO2-markten kwetsbaar voor criminaliteit':
http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/57528/interpol-co2-markten-kwetsbaar-voor-criminaliteit/
Citaat: "In het rapport somt de politieorganisatie de manier op hoe een CO2-markt te misbruiken is. Daaronder bevinden zich het frauderen met metingen die moeten aangeven hoeveel CO2 er daadwerkelijk vermeden is. Ook gaat het om het verkopen van CO2-rechten die niet bestaan of van een andere partij zijn. Regulering omtrent de handel in CO2 is vaak nog nieuw en bevat nog mazen die uitgebuit kunnen worden. Hacken en phishing (het versturen van valse e-mails om persoonlijke gegeven te achterhalen) is een laatste risico." Einde citaat.


de Volkskrant 01 juni 2015
Europese oliebedrijven: hef belasting op uitstoot CO2
Olieproducenten pleiten voor heffing op CO2 uitstoot
http://www.volkskrant.nl/economie/olieproducenten-pleiten-voor-heffing-op-co2-uitstoot~a4046128/

Christendemocraat.nl 05 juni 2015 Video: aflevering Duurzaamheid
Rein Willems geeft aan dat CO2-heffing optie is (na vraag ondergetekende)
http://www.christendemocraat.nl/2015/06/wat-is-een-christendemocraat-aflevering-07-duurzaamheid/

Analyse van al deze informatie sterkt mij in het idee dat CO2 beprijsd dient te worden door middel van een CO2-taks of CO2-belasting. Of het EU CO2 emissiehandelssyteem ooit zo gaat werken als bedoeld, dat is maar de vraag. Aan de dames en heren politici kunnen twee beleidsopties worden voorgelegd, alsnog CO2 beprijzen d.m.v. een CO2 taks of een minimumprijs invoeren als het gaat om de CO2 emissierechten. Ik heb enige voorkeur voor een CO2-taks en ben dan ook blij met de uitspraken in deze van Jeroen van der Veer en Maria van der Hoeven.

Groet Gerrit Hartholt actief lid CDA Duurzaamheidsberaad
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

P.S. Bestudering van de geschiedenis van het EU melkquotumsysteem kan ook leerzaam zijn.


Loesje poster over CO2-taks

zaterdag 20 december 2014

Fijne Kerstdagen

Fijne Kerstdagen


Gerrit Hartholt en familie wensen u fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling

Fatsoen moet je doen

Op 17 dec 2014 publiceerde het CDA het drieluik Waarden, Democratie en Maatschappelijk Initiatief. Daarin staan mooie woorden o.a. in het kader van Normen en Waarden. Ik ben benieuwd of het CDA al die mooie normen en waarden woorden in daden om zet.

Respect en fatsoen moet je doen

CDA nieuws 17 dec 2014:
https://www.cda.nl/actueel/toon/cda-publiceert-drieluik-waarden-democratie-en-maatschappelijk-initiatief/

Drieluik Waarden Democratie Maatschappelijk Initiatief (pdf):
https://www.cda.nl/fileadmin/CDA/Documenten/2014/CDA_metagroepen.pdf

Enkele citaten uit het drieluik en het CDA ledenblad van december 2014:

Waardenagenda:

"Dienstbaarheid als opgave voor openheid en politiek."

"Zorg voor kwetsbare en sociaal uitgesloten mensen."

Democratie.Nu:

"De spiegel die mensen ons voorhielden is dat ze niet ervaren dat de politiek er voor hen is. Er is teveel misgegaan waar de politiek te weinig of te laat wat aan doet of heeft gedaan."

"Zorg ervoor dat gerechtigheid gediend wordt. We vinden elkaar niet op een reglement. Spreek innerlijke overtuigingskracht aan."

Aan de slag met waarden, democratie & maatschappelijk initiatief:

"In het debat over waarden hebben CDA-politici een prominente rol."

"Juist door morele problemen te benoemen, laat het CDA zien een partij van waarden te zijn."

Leven is een meervoud van lef:

"Ga het gewoon doen. Heb lef!"

Pagina 15 drieluik:

"Het CDA staat in een lange traditie van mensen die de moed toonden om tegen de stroom van de tijdgeest in te gaan en een authentiek geluid lieten horen."

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt actief CDA lid.

P.S.1 Persoonlijk heb ik liever een sterke overheid dan een grote overheid. Anno dec 2014 is het beeld wat ik van de overheid heb dat die wel groot is maar niet sterk is. Iemand zei ooit eens dat Nederland geen handhavingsmentaliteit heeft, en dat als er iets mis gaat er meer regels bijkomen. Naar mijn indruk is het resultaat soms ook nog eens dat de overheid door de vele regels het doel van de regels uit het oog verliest.

P.S.2 Eén van de redenen waarom het CDA 12 september 2012 een verkiezingsnederlaag leed, is omdat het CDA tijdens die campagne verzuimd had om 'De Nieuwe Moraal' campagne woorden te voorzien van 'De Nieuwe Moraal' daden.

vrijdag 19 december 2014

Ipv dat het kabinet druk is met zorgen voor banen voor de werkzoekende Henk en Ingrid, is het kabinet nu druk bezig met het redden van de eigen banen. #kerstcrisis

Van dinsdag 16 dec 2014 t/m donderdag 18 dec 2014 diep in de nacht (circa 03:50 uur) hielden de dames en heren politici (met name PvdA en VVD) in Den Haag ons in spanning hoe gaat dat aflopen die discussie over de vrije artsenkeuze. N.a.v. deze wat wordt genoemd de kerstcrisis heb ik een reactie gestuurd naar de rubriek WUZ van De Telegraaf. Tot mijn vreugde is mijn reactie geplaatst 19 dec 2014.


Integrale tekst: In plaats van dat het kabinet druk is met zorgen voor banen voor de werkzoekende Henk en Ingrid, is het kabinet nu druk bezig met het redden van de eigen banen. Gerrit Hartholt Dedemsvaart.

Dit n.a.v. de #kerstcrisis week 51 2014.

Groet Gerrit Hartholt
Werkzoekende met een arbeidshandicap (19 dec 2014)

P.S. Voor velen is het onduidelijk hoe de kerstcrisis en het vervolg daarvan in 2015 af gaat lopen, ook al is er een compromis bereikt. Opvallend in deze is dat er tot diep in de nacht is doorvergaderd door de Tweede Kamer over de vrije artsenkeuze, zijn al die politici ook zo fanatiek als het gaat om zorgen voor banen voor werkzoekende Henk en Ingrid en al die andere werkzoekenden?

Hoe het kabinet deze week opeens in crisissfeer belandde Nu.nl:
http://www.nu.nl/weekend/3955229/kabinet-week-opeens-in-crisissfeer-belandde.html

Van minuut tot minuut kabinet overleeft nachtelijk zorgdebat RTL-nieuws:
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/van-minuut-tot-minuut-kabinet-overleeft-nachtelijk-zorgdebat

Dit is er veranderd aan de zorgwet van Schippers (compromis) de Volkskrant:
http://www.volkskrant.nl/politiek/dit-is-er-veranderd-aan-de-zorgwet-van-schippers~a3814677/

Noodgreep houdt kabinet in leven Eenvandaag 19 dec 2014 (incl video):
http://politiek.eenvandaag.nl/tv-items/56197/noodgreep_houdt_kabinet_in_leven

Een wet met een bijsluiter Eenvandaag Blog 20 dec 2014:
Heeft kabinet crisis afgewend of zich verder in de nesten gewerkt?:
http://politiek.eenvandaag.nl/blogs-politiek/56201/een_wet_met_een_bijsluiter


Humor mbt de eventuele AMvB

Humor: "Het zou toch wel heel vervelend zijn als het kabinet valt. Ik heb nog 1000 euro tegoed van Rutte." Aldus J. Elbersen uit Veldhoven De Telegraaf WUZ 19 dec 2014.

zondag 30 november 2014

Mellowcabs electrische fietstaxi Start-Up in Zuid-Afrika

Er is sinds kort een nieuwe onderneming genaamd Mellowcabs in Zuid-Afrika, deze Start-Up draait op de inzet van electrische fietstaxi's (riksja's) in stedelijk gebied met daarop reclame-uitingen. Ik ben benieuwd of dit concept van de grond komt.


CNN artikel over Mellowcabs (28 nov 2014):
http://edition.cnn.com/2014/11/28/business/mellowcabs-taxi-south-african-transportation/index.html?hpt=hp_c5

Autoevolution.com article (24 okt 2014)
Mellowcab is the Electric Rickshaw of the Future:
http://www.autoevolution.com/news/mellowcab-is-the-electric-rickshaw-of-the-future-video-88119.html

BBC artikel over Mellowcabs (20 okt 2014):
http://www.bbc.com/autos/story/20141020-your-e-rickshaw-has-arrived

Raine magazine artikel (okt 2013 ?):
http://rainemagazine.com/technology/south-africas-revolutionary-mellowcabs/

Groet Gerrit Hartholt

zaterdag 29 november 2014

Is suiker verslavend?

Of suiker "verslavend" is weet ik niet, wat ik wel weet is dat een diabetes organisatie nov 2014 een opvallende campagne tegen suiker is begonnen.


Is suiker verslavend? / Is sugar addictive?

Diabetes Association of Sri Lanka: 1 Every 6 Seconds:
http://www.adeevee.com/2014/11/diabetes-association-of-sri-lanka-1-every-6-seconds-print/

Blog Annemerel de Jongh
"Suiker is net zo verslavend als roken":
http://www.dutchcowboys.nl/marketing/suiker-is-net-zo-verslavend-als-roken

WHO: veel minder suiker eten:
http://nos.nl/artikel/619526-who-veel-minder-suiker-eten.html

WHO halveert aanbevolen hoeveelheid suiker:
http://www.nu.nl/gezondheid/3719575/who-halveert-aanbevolen-hoeveelheid-suiker.html

Glucose, brandstof voor ons lichaam:
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/68122-glucose-brandstof-voor-ons-lichaam.html
Citaat:
"Ons lichaam kan glucose als brandstof zelf produceren, bijvoorbeeld uit brood, pasta, aardappelen of karbonades."
Einde citaat.

Boek 'Sterker dan suiker':
http://www.sonjakimpen.com/nl/boeken/sterker-dan-suiker

Diabetes Fonds over maximum hoeveelheden kunstmatige zoetstoffen:
http://www.diabetesfonds.nl/faq/hoeveel-kunstmatige-zoetstoffen-mag-ik-gebruiken

Diabetes Fonds over zoetstoffen:
http://www.diabetesfonds.nl/artikel/over-zoetstoffen
Citaten:
- "Uit verschillende onderzoeken komen aanwijzingen dat te veel zoetstoffen kan leiden tot overgewicht en diabetes type 2."
- "Meer onderzoek is nodig om precies te weten of dat echt waar is, en zo ja hoe het werkt."
Einde citaten.

NRC: 'Zoetstoffen kunnen leiden tot suikerziekte':
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/09/18/zoetstoffen-kunnen-leiden-tot-suikerziekte/

Info op website ASKO scholen
https://askoscholen.nl/Paginas/default.aspx:
Feiten over zoete dranken:
https://scholen.askoscholen.nl/scholen/bisschophuibers/nieuws/nieuws2013-2014/PublishingImages/Feiten%20over%20zoete%20dranken.pdf

Hoe het precies zit weet ik niet, wat ik wel weet is dat het misschien verstandig is als we wat voorzichtiger met suiker en kunstmatige zoetstoffen zijn.

Groet Gerrit Hartholt.


Is suiker verslavend? / Is sugar addictive?

Integrale tekst van de opvallende advertentie (aanleiding tot dit artikel):

"Sugar is highly addictive. You love the way it makes you feel, the satisfaction it gives. You crave it. You need to get through the day. It stimulates an integral part of your brain. It silently narows your blood vessels, leading to more complications like heart disease and stroke. Somewhere in the world, ik takes a life every 6 seconds. Diabetes association of Sri Lanka."

Een prikkelende stelling in deze zou de volgende kunnen zijn: Als het suiker gebruik in Nederland flink zou dalen, hoeveel medische en zorgkosten zouden dan bespaard kunnen worden? (Let op dit is een prikkelende stelling.)

de Telegraaf 16 sept 2013 'GGD wil taks op suiker'
http://www.telegraaf.nl/binnenland/21893481/__GGD_wil_taks_op_suiker__.html

HP de Tijd 18 sept 2013
Makkelijke vraag, moeilijk antwoord: Is suiker verslavend?
http://www.hpdetijd.nl/2013-09-18/makkelijke-vraag-moeilijk-antwoord-is-suiker-verslavend/

Vraag aan Willem Wever: Waarom is snoep zo verslavend?
http://www.willemwever.nl/vraag_antwoord/eten-en-drinken/waarom-snoep-zo-verslavend

Update 21 maart 2015
Geen wonder dat suikerziekte in Nederland een groot probleem is
http://www.trouw.nl/tr/nl/33444/De-week-in-voedsel/article/detail/3919430/2015/03/21/Geen-wonder-dat-suikerziekte-in-Nederland-een-groot-probleem-is.dhtml
Citaat: "Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat gzond eten diabetes niet alleen voorkomt, maar ook kan 'omkeren'." Einde citaat.

Website Keer Diabetes Om
http://keerdiabetesom.nl/
Citaat: "Er is namelijk wetenschappelijk aangetoond dat Diabetes Type 2 tot 80 procent van de gevallen om te keren is. Omkeren is volgens Voeding leeft het bereiken van gezonde bloedglucose-waardes (HbA1c) met minder of zelfs geen medicatie, door het structureel aanpassen van leef- en voedingsstijl. Je hoeft daarvoor niet minder maar anders te eten: veelal smaakvoller. Je voelt je dan al snel beter, waardoor je ook weer gaat bewegen. Het omkeerproces is begonnen." Einde citaat.

Update 18 aug 2015
7,5 kilo zwaarder na twee maanden 'gezond' eten
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4123769/2015/08/18/7-5-kilo-zwaarder-na-twee-maanden-gezond-eten.dhtml
Citaten:
- "De Australische regisseur Damon Gameau wilde wel eens weten hoe slecht suiker dan werkelijk is en besloot een experiment op zichzelf toe te passen. In de documentair 'That Sugarfilm' is te zien hoe hij in zestig agen 7,5 kilo aankwam en dat die kilo's zich vooral manifesteerde als zeer ongezond buikvet, ook wel bekend al 'suikerbuik'. Bovendien ontwikkelde hij in diezelde korte periode het metabolisch syndroom (MetS), het voorstadium van diabetes."
- "Mensen zijn zich vaak niet bewust van de hoeveelheid suiker die wordt toegevoeg aan voedsel. Ook 'magere' producten worden op smaak gebracht met suiker. Zo zal het vetgehalte in magere vruchtenyoghurt misschien laag zijn, het aantal calorieën wordt dan ruim gecompenseerd aan toegevoegde suikers."
Einde citaten.

Update 02 sept 2015
Cardiologen doen frisdrank in de ban
http://www.nu.nl/eten-en-drinken/4118064/cardiologen-doen-frisdrank-in-ban.html
Citaten:
- "Limonade met suiker is ronduit slecht voor het hart, vinden ze."
- "Onlangs stelden wetenschappers namelijk vast dat de lightversie van frisdranken een ware belasting voor de taille van de mens is."
Einde citaten.

                                          © Thinkstock

Update 18 sept 2015
Suikertaks op frisdrank in België
http://www.demorgen.be/economie/suikertaks-op-alle-frisdranken-a2459890/
http://www.ad.nl/ad/nl/1100/Consument/article/detail/4144765/2015/09/18/Suikertaks-op-frisdrank-in-Belgie.dhtml

Update 27 okt 2015
Jamie Oliver pleit voor suikertaks, maar Cameron zegt nee
http://nos.nl/artikel/2065456-jamie-oliver-pleit-voor-suikertaks-maar-cameron-zegt-nee.html

Update 01 dec 2015
Suikertaks voorlopig niet in zicht
http://www.telegraaf.nl/binnenland/24811269/__Suikertaks_niet_in_zicht__.html

Update 13 sept 2016
Industrie betaalde wetenschappers om risico's van suiker eten onder het tapijt te vegen
http://www.volkskrant.nl/wetenschap/industrie-betaalde-wetenschappers-om-risico-s-van-suiker-eten-onder-het-tapijt-te-vegen~a4376094/

Update 21 nov 2017
Suikerindustrie hield slecht nieuws over suiker achter
https://www.nporadio1.nl/wetenschap-techniek/6810-suikerindustrie-hield-slecht-nieuws-over-suiker-achter

Update 28 nov 2017
Dat we suiker lekker vinden is van nature bepaald
https://www.rtlnieuws.nl/gezondheid/dat-we-suiker-lekker-vinden-is-van-nature-bepaald
Citaat 1: "Wat hebben mayonaise, diepvriespizza en soep uit blik met elkaar gemeen? Fabrikanten verstoppen daar, zonder dat je het misschien direct proeft, veel suiker in. "Als je niet weet waar het in zit, is het ook lastig om te matigen."" Einde citaat.
Citaat 2: "Volgens Klosse komt dat omdat er jarenlang gedacht werd dat vet de grote boosdoener is. "Daar zat de suikerindustrie ook achter. Die gaven vet vooral de schuld van overgewicht, en daardoor bleven suikerfabrikanten lange tijd 'buiten schot'. Sterker nog: het werd dus een populaire vervanger van vet in lightproducten. Maar mede daardoor eten we nu veel te veel suiker.""  Einde citaat.

woensdag 19 november 2014

Wat doe je als er meer dan een meter sneeuw voor je voordeur ligt?

Op 18 en 19 nov 2014 viel er op sommige plekken in Amerika bijna 2 meter sneeuw. En wat doe je dan als er meer dan een meter sneeuw voor je voordeur ligt?

Bron RTLNieuws:
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/fotos-sneeuw-komt-huiskamers-vs-binnen


Groet Gerrit Hartholt

dinsdag 18 november 2014

90 arrestaties bij intocht Sinterklaas in Gouda

Tijdens de officiële intocht van Sinterklaas zaterdag 15 nov 2014 in Gouda zijn er 90 arrestaties verricht, reacties als 'makkers staakt uw wild geraas' werden dan ook veel gebruikt.

Negentig arrestaties bij intocht in Gouda:
http://beta.nos.nl/artikel/2003955-niet-60-maar-90-arrestaties-in-gouda.html

Hebben de "demonstranten" een punt, misschien wel, echter zit dat niet zozeer in discrimatie maar veel eerder in pesten. Dat sommigen zich gediscrimineerd voelen zou kunnen, dat er een flinke groep is die gepest is met "Zwarte Piet" dat is zeker. Indien deze gedachtengang klopt, dan zijn spandoeken als "Zwarte Piet is Racisme" sterk overdreven. Hoe dat "pestprobleem" rond Zwarte Piet aan te pakken, dat is dan de grote vraag.

Resumerend: Is er een discriminatie probleem als het gaat om Zwarte Piet, wellicht in een heel beperkte mate. Is er een pestprobleem als het gaat om Zwarte Piet, dan is het antwoord volmondig ja.

Groet Gerrit Hartholt.

maandag 17 november 2014

Knallende opruiming: Stimuleer vrijwillige inzameling vuurwerkafval

Inspreken dinsdag 18 nov 2014 als het gaat om het stimuleren van de vrijwillige inzameling van vuurwerkafval, het carbidbeleid en de beleidsmatige aanpak van zwerfafval.

Voorgenomen tekst:

====================================================

 Stimuleer vrijwillige inzameling vuurwerkafval

Inspreken oriënterende ronde gemeenteraad Hardenberg 18 november 2014

Voorzitter, gemeenteraad en belangstellenden, ik wil het met u hebben over de aanpak van zwerf-afval. Te weten in de vorm van het stimuleren van de vrijwillige inzameling van vuurwerkafval, het strakker regelen van carbidschieten, de invoering van het principe de vervuiler ruimt op en de mogelijke invoering van een glasverbod.

Na mijn inspraak 11 juni 2013 over de aanpak van zwerfafval, wil ik nu opnieuw gebruik maken van de gelegenheid om in te spreken over de aanpak van zwerfafval.

Idee 1: Stimuleer de vrijwillige inzameling van vuurwerkafval, hierbij kan geleerd worden van de vele goede voorbeelden die hiervan zijn te vinden in Nederland (zie o.a. het Jeugdjournaal). Niet alleen wordt op deze manier de inzameling van zwerfafval gestimuleerd, maar wordt ook het risico op een vuurwerkongeval na de oud- en nieuwviering vermindert.

Idee 2: Als het gaat om de regels rondom carbidschieten en soms bijgaande vreugdevuren, mijns inziens dient daaraan een regel te worden toegevoegd, namenlijk dat de rommel binnen 48 uur na 31 december wordt opgeruimd. Helaas wordt nu in een x aantal gevallen de rommel niet of onvoldoende opgeruimd door de oud en nieuwvierders zelf, het gevolg kan bijvoorbeeld zijn dat maanden later de spijkers en krammen van vreugdevuren (verbrandde pallets) nog te vinden zijn op speelweides. (Op 31 december een vent, dan op 01 jan en 02 jan ook een vent.)

Idee 3: De invoering van het principe de vervuiler ruimt op. Leuk en aardig dat “een flink deel” van de gemeente Hardenberg zwerfafval opruimt via de actie Mooi-Schoon, zolang als “een deel” van de gemeente Hardenberg zwerfafval veroorzaakt kun je spreken van dweilen met de kraan open. Daarom ben ik voorstander van de invoering van het principe de vervuiler ruimt op, dit o.a. als het gaat om Halt straffen.

Idee 4: Voer op een aantal plekken een glasverbod in. Naar verluidt zijn er (wilde) plannen om de Kotermeerstal s'avonds en s'nacht af te sluiten voor bezoekers dit n.a.v. vernielingen en de overlast van kapot glas. Mijn reactie: Voer geen verbod op mensen in, maar voer een verbod op glas in. We moeten niet de goeden aanpakken, maar de daders van de overlast.

Gemeente Hardenberg de kracht van gewoon doen.

Afrondend: Net zoals op 11 juni 2013, heb ik nu weer een kado voor de gemeenteraad meegeno-men, dit keer in de vorm van geruimd zwerfafval, vuurwerkafval en gevonden glas / kapot glas.

Allen het beste.

Gerrit Hartholt Dedemsvaart.

P.S. 2 De gemeente Hardenberg is voornemens om het vuurwerkbeleid te herzien:
P.S. 3 Voorbeelden van mediaberichtgeving over vrijwillige inzameling vuurwerkafval:
http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/vuurwerkschoon-1.2615420

====================================================

Enkele  extra URL's naar informatie over de vrijwillige inzameling van vuurwerkafval:

Gemeente Dordrecht: Vuurwerafval? Ruim het op!
http://www.dordtveilig.nl/nieuws/nieuws-dordt-veilig/archief/december-2013/vuurwerkafval-ruim-het-op

Jeugdjournaal 'Vuurwerk opruimen voor geld':
http://jeugdjournaal.nl/item/326899-vuurwerk-opruimen-voor-geld.html

Collectieve vuurwerkopruimactie (gem Hardenberg 9 dec 2014)

Nieuwe bezems vegen schoon (de Toren 10 dec 2014)
http://www.detoren.net/artikelen/Nieuws/Nieuwe_bezems_vegen_schoon_71390#forward

Update 3 januari 2015 wat gebeurde er in de gemeente Nieuwleusen:
Vuurwerkactie in Dalfsen levert 600 volle tassen afval op:
http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=207424
Vuurwerkactie Dalfsen: 600 volle tassen:
http://www.vechtdalcentraal.nl/article.php?action=showarticle&id=47977
Citaten: "De actie is bedoeld als een proef. Als de proef succesvol verloopt, worden er plannen gemaakt voor de komende jaarwisselingen." "Deze actie is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het landelijke zwerfafvalfonds." Einde citaat.

de Stentor: Knaken voor knallers 3 jan 2015
http://www.destentor.nl/regio/dalfsen/knaken-voor-knallers-1.4697906

zondag 16 november 2014

Door alle commotie is Sinterklaas niet meer welkom in sommige plaatsen (diverse foto's)

Enkele bijzondere foto's van zaterdag 15 november 2014


Door alle commotie de laatste tijd is Sinterklaas niet meer welkom in sommige plaatsen (humor)


Op de G20 top in Australië werd Poetin op zijn plaats gezet (in de hoek) dit i.v.m. de handelwijze (invasie) van Rusland in Oekraïne


Eekhoorns zetten tegenwoordig camerabewaking in voor hun territorium (leuk)

Persbericht 'CDA leden willen langer laag BTW tarief bouw'

Persbericht
Datum 12 november 2014

CDA leden willen langer laag BTW tarief bouw
CDA leden streven naar meer banen en meer energiebesparing

Op zaterdag 8 nov 2014 bespraken de CDA leden een voorstel van CDA Duurzaamheidsberaad, CDA Veendam-Wildervank, CDA Etten-Leur, CDA Kampen, CDA Drenthe, CDA Ommen, CDA Twenterand, CDA Ede en CDA Steenwijkerland om het tijdelijk lage BTW tarief in de bouw met minstens één jaar te verlengen, om te onderzoeken of deze maatregel permanent gemaakt kan worden, en om te kijken of het restaureren van monumentale gebouwen ook onder het (tijdelijk) lage BTW tarief gebracht kan worden. Dit voorstel is tot vreugde van de indieners unaniem aangenomen door het CDA congres. Het is nu aan de CDA Tweede Kamerfractie om haar best te doen om dit alles voor elkaar te krijgen.

De resolutie wil meerdere vliegen in één klap slaan, waaronder meer banen in de bouw en aanverwante sectoren en meer energiebesparing, door lagere lasten op arbeid.

Op initiatief van het CDA Duurzaamheidsberaad werd de resolutie 'Laag BTW-tarief voor banen in de bouw' subtitel 'Meer energiebesparing in de bestaande bouw' op het CDA partijcongres te Alkmaar besproken. Één van de redenen om met dit voorstel te komen is omdat uit onderzoek blijkt dat het (tijdelijk) lage BTW-tarief circa 20.000 banen heeft gered. Uit ander onderzoek blijkt dat extra inzetten op energiebesparing nog meer banen kan opleveren, een x bedrag aan besparingen kan opleveren en de afhankelijkheid van Russisch gas kan verminderen. Verder is het noodzakelijk om energiearmoede aan te pakken en is het zaak om te voorkomen dat er een tekort komt aan vaklui.

Einde Persbericht
===============================================
Bronnen en informatie:
Energiebesparing in de gebouwde omgeving levert 24.000 banen op:
Energiearmoede dreigt voor steeds meer huishoudens:
Oneliner: Het CDA helpen om groene woorden om te zetten in groene daden.

Bijgaand de resolutie 'Laag BTW tarief voor banen in de bouw' , de verdediging van de resolutie en logo CDA-DZB.
===============================================

Noot voor de redactie niet bestemd voor publicatie:
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de woordvoerder
........................................................................................

===============================================