woensdag 27 mei 2015

6 juni 2015 Duurzame Energie geeft Energie

Zaterdag 6 juni 2015 vindt 's middags te Utrecht een bijeenkomst plaats van duurzame CDA'ers over Duurzame Energie.

Bijeenkomst voor Duurzame CDA'ers 6 juni 2015:
https://www.cda.nl/duurzaamheidsberaad/actueel/

Nu zelfs de Wereldbank aandringt op meer aandacht voor duurzaamheid (o.a. in de vorm van een CO2-taks), zal een ieder kunnen beamen dat er duurzame verandering in de lucht zit.

Worldbank: 3 Steps for a Zero-Carbon Future
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/05/11/decarbonizing-development-zero-carbon-future

De bijeenkomst is van 13:00 uur tot 17:00 uur.

Locatie Hogeschool Utrecht:
http://www.hu.nl/Locaties/Koningsbergerstraat%209%20Utrecht.aspx

Het CDA Duurzaamheidsberaad organiseert deze bijeenkomst in samenwerking met diverse andere geledingen in het CDA. De bijeenkomst is op loop afstand van Utrecht Centraal.

Nadere informatie en aanmelding via Niels van der Stappen stappenvd@hotmail.com

Komt allen.


IMF wil subsidies voor vuile brandstoffen de wereld uit:
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3417002/2013/03/28/IMF-wil-subsidies-voor-vuile-brandstoffen-de-wereld-uit.dhtml

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt
Mede-oprichter CDA Duurzaamheidsberaad
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

Initiatiefnemer aangenomen resoluties:
+ 'Vergroening belastingstelsel om Nederland sterker te maken'
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2010/12/concept-resolutie-vergroening.html
+ 'Vliegverkeer duurzamer maken'
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2012/09/resolutie-vliegverkeer-duurzamer-maken.html
+ 'Laag BTW-tarief voor banen in de bouw'
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2014/08/resolutie-laag-btw-tarief-voor-banen-in.html

zondag 24 mei 2015

Inspreken gemeenteraad Hardenberg over pesten op het werk

Nederland heeft geen handhavingsmentaliteit

Inspreken oriënterende ronde gemeenteraad Hardenberg 26 mei 2015

Geachte voorzitter, gemeenteraadleden en belangstellenden, ondergetekende wil het met u hebben over de brief 'Vergunningverlening en in koop in relatie tot de aanpak van pesten op het werk'.

Het in een flink aantal situaties bijna afwezig zijn van een handhavingsmentaliteit in Nederland, heeft als het gaat om het aanpakken van pesten op het werk, of beter het veelal afwezig zijn van die aan pak, tot gevolg dat er onvoldoende preventie plaats vindt en dat er mensen onnodig in een uitkeringssituatie terecht komen. In het geval van de gemeente Hardenberg betekent dat, dat er slachtoffers van pesten op het werk bij de gemeente Hardenberg op de stoep staan, of voor een uitkering en/of voor hulpverlening in het kader van de 3 D's. Hoeveel mensen dat zijn en om hoeveel geld dat gaat, daar heb ik geen duidelijk zicht op. Echter gezien het grote aantal mensen dat met pesten op het werk te maken heeft (zie cijfers Arbeidsmonitor TNO), of heeft gehad is dit een niet te onderschatten probleem met veel impact (zowel financieel als emotioneel).

Nu zult u wellicht denken, moeilijk oplosbaar, laat vooral de Arbeidsinspectie (I-SZW) het maar oplossen etc, daar kan de gemeente Hardenberg niet aan doen. Mis. De gemeente Hardenberg is voor diverse bedrijven verantwoordelijk voor de vergunningverlening en de gemeente Hardenberg koopt producten en diensten in.

De eventuele situatie dat de gemeente Hardenberg aan bedrijven een vergunning heeft verleend, en één of meer van die bedrijven doet te weinig aan de aanpak van pesten op het werk, waardoor er mensen onnodig in een (Hardenbergse) uitkeringssituatie terecht komen. Dat is een situatie die niet wenselijk is. Noabers met een vergunning die andere noabers pesten, mogen gerust op hun gedrag worden aangesproken, een kwestie van gewoon doen.

M.b.t. het inkoopbeleid, is het niet ongebruikelijk dat gemeenten daarbij letten op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bijvoorbeeld in de vorm van de criteria duurzaamheid of de reïntegratie van werkzoekenden. Het aanpakken van pesten op het werk zou daarbij meegenomen kunnen worden indien nodig.

In hoeverre de gemeente Hardenberg de uitkeringen en andere kosten van slachtoffers van pesten op het werk kan verhalen linksom of rechtsom op de veroorzakers daarvan, weet ik niet. De situatie dat de schade van pesten op het werk nu echter door de (Hardenbergse) belastingbetalers en de slachtoffers betaald wordt, en niet door de pesters, vindt ik persoonlijk niet iets om over naar huis te schrijven.

Wellicht dat de Tweede Kamer vaste commissie SZW donderdag 28 mei 2015 bij de minister gaat aandringen op meer handhaving in deze. Mocht dat onverhoopt niet zo zijn dan moet de gemeente Hardenberg een keuze maken, of net zoals de rijksoverheid pesten op het werk gedogen of zelf gaan handhaven.

Afrondend, zolang als de overheid de regels rond pesten op het werk niet handhaaft worden de kosten betaald door de (Hardenbergse) belastingbetalers en de slachtoffers.

Dank u.
Groet Gerrit Hartholt.

P.S. De uitspraak "Nederland heeft geen handhavingsmentaliteit", dat is een uitspraak van Jurriën Koops algemeen directeur ABU (was eerder werkzaam bij het CNV).

=====================================================


Iedereen wist dat het niet kon, tot er iemand kwam die dat niet wist.


Inspraak 26 mei 2015 (jpg)

Groet Gerrit Hartholt
Initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op het Werk!'
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

Brief aan de gemeenteraad over pesten op het werk 01 mei 2015:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/05/vergunning-verlening-en-inkoop-in.html

dinsdag 5 mei 2015

8 Bekende Nederlanders zeggen 'Stop pesten op het Werk!'

Op de Landelijke Dag tegen Pesten te Rhenen (Ouwehands Dierenpark) op 19 april 2015 zeiden 8 Bekende Nederlanders 'Stop Pesten op het Werk!', en ondertekenden de petitie met die naam.


Vlnr: Sander Janson, Ralf Mackenbach, Joep Sertons, Rachel Traets, Pauline van Aken, Ferry de Graaf, Mary-Lou van Stenis en Serge-Henri Valcke.

Voorste rij: Patricia Bolwerk Stop Pesten Nu! en Laura Willemse Pesten op de werkvloer

Complimenten voor de Stichting Stop Pesten Nu! voor het organiseren van de Landelijke Dag tegen Pesten te Rhenen, en deze gezamenlijke actie.

Petitie 'Stop pesten op het Werk!'
http://petities.nl/petitie/stop-pesten-op-het-werk

De Tweede Kamer gaat op 28 mei 2015 de petitie 'Stop pesten op het Werk!' bespreken tijdens het AO TK cie SZW over arbeidsomstandigheden (middag).
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2015A01997
Als je kunt dan zou ik zeggen, kom 28 mei naar de Tweede Kamer, want daar gaat wat gebeuren.

Groet Gerrit Hartholt
Initiator petitie, ervaringsdeskundige en lobbyist (vrijwilliger) 'Stop pesten op het Werk!'
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
Wegens bijzondere omstandigheden ben ik m.i.v. 30 mei 2015 gestopt met vrijwilligers werk voor de Stichting Pesten op de werkvloer, nadere informatie daarover is op internet en in diverse kranten te vinden.

P.S. De genoemde Bekende Nederlanders zijn gelieerd aan de Stichting Stop Pesten Nu!, en dus niet aan de Stichting pesten op de werkvloer.

Minister Asscher lanceert op 1 juni 2015 landelijke campagne tegen pesten op het werk

Op de website Duurzame Inzetbaarheid staat sinds 29 april 2015 het bericht dat minister Asscher op 1 juni 2015 de landelijke campagne tegen pesten op het werk lanceert.


Pesten op het werk is een groot beroepsrisico
http://www.duurzameinzetbaarheid.nl/Contentpagina/1661/5039/Pesten-op-het-werk-is-een-groot-beroepsrisico.html

Citaat: "De campagne tegen pesten zal zich daarom richten op het herkennen van pesten en wat je er aan kunt doen, als gepeste maar ook als collega. Daarnaast besteedt de Inspectie SZW aandacht aan pesten." Einde citaat.


Interessant is dat de start van de campagne op 01 juni 2015 kort na het AO TK cie SZW arbo + petitie 'Stop pesten op het Werk!' van 28 mei 2015 is.
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2015A01997

Groet Gerrit Hartholt
Initiator petitie, ervaringsdeskundige en lobbyist (vrijwilliger) 'Stop pesten op het Werk!'
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

Asscher wil positie bedrijfsartsen versterken

Uit de berichtgeving van woensdag 29 april 2015 blijkt dat minister Asscher de positie van de bedrijfsartsen wil versterken. Het eerste concrete succes van de lobby m.b.t. de petitie 'Stop pesten op het Werk!'. (Actiepunt meer onafhankelijke bedrijfsartsen.)


Asscher wil positie bedrijfsartsen versterken 29 april 2015
http://medischcontact.artsennet.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht/149479/Asscher-wil-positie-bedrijfsartsen-versterken.htm

Citaat: "Ook moet de bedrijfsarts zich toeleggen op zijn adviserende rol bij verzuim van werknemers en niet, zoals nu vaak het geval is, ook de verzuimbegeleiding op zich nemen. Door verzuimbegeleiding uit te voeren ontstaat het risico dat de belangen van de werkgever zwaarder gan wegen, terwijl de gezondheid van werknemers juist vooropgesteld moet worden, zo licht Asscher toe." Einde citaat.

Wijziging Arbowet ter consultatie 29 april 2015
http://www.ornet.nl/Home/Nieuws/2015/4/Wijziging-Arbowet-ter-consultatie-1754823W/


Internetconsultatie 'Wijziging Arbowet met het oog op versterken arbodienstverlening'
http://www.internetconsultatie.nl/versterken_arbodienstverlening

Plannen voor wijziging Arbowet nu concreter
http://www.rendement.nl/hr/nieuws/id15722-plannen-voor-wijziging-arbowet-nu-concreter.html
Citaat: "meer mogelijkheden voor handhaving en toezicht door Inspectie SZW"

Groet Gerrit Hartholt
Initiator petitie, ervaringsdeskundige en lobbyist (vrijwilliger) 'Stop pesten op het Werk!'
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

maandag 4 mei 2015

Yes ik sta op voorpagina Dedemsvaartse Courant

Op dinsdag 5 mei 2015 staat op de voorpagina van de Dedemsvaartse Courant een artikel n.a.v. een actie van mij. De titel van het artikel is 'Stop pesten op werkvloer'.


-------------------------------------------------------------------------------------------

'Stop pesten op werkvloer'

Dedemsvaart - Gerrit Hartholt heeft het initiatief genomen om het pesten op de werkvloer op de kaart te zetten. Hartholt, die naar eigen zeggen ook gepest werd op zijn werk, wil af van het gepest. Het veroorzaakt volgens hem veel leed. 'Bovendien kost het pesten de samenleving jaarlijks veel geld. De slachtoffers kunnen bijna nergens terecht. Dat moet veranderen', aldus Hartholt, die met twee andere ervaringsdeskundigen de petitie 'Stop pesten op de werkvloer' heeft aangeboden aan de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Volgens Hartholt wordt het onderwerp op 28 mei in de Tweede Kamer besproken.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Groet Gerrit Hartholt
Initiator petitie, ervaringsdeskundige en lobbyist (vrijwilliger) 'Stop pesten op het Werk!'
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

zondag 3 mei 2015

Persbericht: Slachtoffers pesten op het werk zetten onderwerp op agenda Tweede Kamer

Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht
-------------------------------------------------------------------------------------
Datum 19 mei 2015

Slachtoffers pesten op het werk zetten onderwerp op agenda Tweede Kamer

Tweede Kamer bespreekt donderdag 28 mei 2015 petitie Stop pesten op het Werk!

Nadat een aantal slachtoffers, de stichting Pesten op de werkvloer, de stichting Stop Pesten Nu! en de Vrije Universiteit (Amsterdam) dinsdag 28 april 2015 de petitie 'Stop pesten op het Werk!' aan de Tweede Kamer hebben overhandigd met meer dan 1200 handtekeningen, is het eerste succes al bereikt namenlijk dat de Tweede Kamer commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid de petitie donderdag 28 mei 2015 om 13:30 uur gaat bespreken.

De 3 ervaringsdeskundigen als het gaat om pesten op de werkvloer André Horstink, Karin Bosman en Gerrit Hartholt (alle 3 vrijwilliger voor de stichting Pesten op de werkvloer), zijn er heel blij mee dat het onderwerp nu eindelijk door de Tweede Kamer besproken gaat worden.

Bij de overhandiging van de petitie gaf de voorzitter van de stichting Pesten op de werkvloer Laura Willemse, beeldend aan dat het enige wat nog ontbreekt aan het aanpakken van pesten op het werk is de snelheidscontrole in de vorm van een flitspaal. Wat zij daarmee bedoelt, is dat er in Nederland heel veel geregeld is als het gaat om het aanpakken van pesten op het werk, maar dat effectieve handhaving ontbreekt. Tja, schaf de controle op de maximum snelheid af en kijk wat er gebeurd ...........

Anno nu begin 2015, betalen de pesters niet de rekening van het pesten op de werkvloer, maar de belastingbetalers en de slachtoffers. En dan hebben we het nog niet eens over het vele leed dat pesten veroorzaakt.

Indien de Tweede Kamer donderdag 28 mei besluit tot invoering van handhaving van de aanpak van pesten op het werk, dan sluit dat goed aan bij de preventie PSA (psycho sociale arbeidsbelasting) campagne van het ministerie van SZW die over het onderwerp pesten op de werkvloer op 1 juni 2015 van start gaat.

Het ontwikkelen van de aanbevelingen in de petitie 'Stop pesten op het Werk!' is met name gedaan door de stichting Pesten op de werkvloer. Dit hebben zij gedaan door met slachtoffers (ervaringsdeskundigen), deskundigen, vakbonden, werkgevers, werkgeversvertegenwoordigers en Tweede Kamerleden te praten.

Wij hopen dat de Tweede Kamer donderdag 28 mei 2015 een einde aan de situatie maakt dat de overheid nu een papieren tijger zonder tanden is in deze.

De petitie 'Stop pesten op het Werk!' samengevat:
  • goede hulp en rechtspositie voor slachtoffers
  • beschikbaarheid onafhankelijke vertrouwenspersonen, artsen en mediators
  • uitbreiden toegankelijkheid en bevoegdheden Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag
  • het allerbelangrijkste: preventie en bewustwording

'Ook de slachtoffers van pesten op het werk willen graag in een waanzinnig gaaf land leven.'

'Stop gedogen pesten op het werk.' 'Help de slachtoffers.'

URL petitie: http://petities.nl/petitie/stop-pesten-op-het-werk
Algemeen Overleg Tweede Kamer commissie SZW 28 mei 2015 over arbeidsomstandigheden
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2015A01997
De agenda van de Tweede Kamer wil wel eens wijzigen (soms op het laatste moment vb #bbb-debat)
--------------------------------------------------------------------------------------
Einde persbericht Einde persbericht Einde persbericht Einde persbericht

(Foto verwijderd)

Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie:
Voor nadere informatie kunt u terecht bij:

Initiatiefnemer petitie en ervaringsdeskundige Gerrit Hartholt
http://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

De Stichting Pesten op de werkvloer
http://pestenopdewerkvloer.nl

De Stichting Stop Pesten Nu!
http://www.stoppestennu.nl

Bronnen:
Pesten beinvloedt functioneren werknemer op lange termijn:

http://www.utwente.nl/nieuwsevents/2009/11/173948/pesten-beinvloedt-functioneren-werknemers-op-lange-termijn
VU ontwikkeld concreet stappenplan tegen pesten op de werkvloer (seminar):

http://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/nieuws/2014/okt-dec/VU-ontwikkelt-concreet-stappenplan-tegen-pesten-op-de-werkvloer.asp
Vierjarige aanpak van beroepsrisico nummer 1 werkstress:

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/05/13/vierjarige-aanpak-van-beroepsrisico-nummer-1-werkstress.html
Asscher gaat pesten op het werk aanpakken:

http://www.nrc.nl/carriere/2014/10/30/asscher-gaat-pesten-op-het-werk-aanpakken/
FNV De meest gestelde vragen over pesten op het werk:

http://home.fnv.nl/02werkgeld/arbo/themas/ongewenst-gedrag/vragen/pesten/antwoord-pesten.html
Lessen trekken uit drama NZA:

http://nos.nl/artikel/634964-lessen-trekken-uit-drama-nza.html
Minister Asscher lanceert op 1 juni 2015 landelijke campagne tegen pesten op het werk:


Persbericht publieksversie pagina 1 (jpg)


Persbericht publieksversie pagina 2 (jpg)


Voorstel omvorming LKOG pag 1 (jpg)


Voorstel omvorming LKOG pag 2 (jpg)


Petitie ondertekenbare versie (jpg)


Factsheet Psychosociale Arbeidsbelasting TNO pag 1 (jpg)


Factsheet Psychosociale Arbeidsbelasting TNO pag 2 (jpg)

URL naar de Factsheet Psychosociale Arbeidsbelasting TNO:
http://www.monitorarbeid.tno.nl/dynamics/modules/SFIL0100/view.php?fil_Id=122

Arbo Rendement 22 april 2015 'Preventie tegen pesten schiet tekort'
http://www.rendement.nl/arbo/nieuws/id15638-preventie-tegen-pesten-schiet-tekort.html

Brief aan gemeenteraad Hardenberg over pesten op het werk

Vergunningverlening en inkoop in relatie tot de aanpak van pesten op het werk

Aan de gemeenteraad van Hardenberg

BCC enkele (onderzoeks) journalisten

Van Gerrit Hartholt

Datum 01 mei 2015

Geachte gemeenteraad van Hardenberg, ondergetekende wil u hierbij enkele vragen stellen over de vergunning verlening en de inkoop door de gemeente Hardenberg in relatie tot de aanpak van pesten op het werk.

De gevolgen van pesten op het werk / pesten op de werkvloer kunnen verstrekkend zijn, één van de gevolgen van pesten op het werk kan zijn dat mensen in een uitkeringssituatie terecht komen en bij de gemeente Hardenberg op de stoep komen te staan. Graag zou ik van de gemeenteraad van Hardenberg een aantal zaken willen weten.

- Wordt er bij de vergunning verlening door de gemeente Hardenberg rekening gehouden met de aanpak van pesten op het werk?
- Wordt er door de gemeente Hardenberg bij de inkoop rekening gehouden met de aanpak van pesten op het werk? (MVO)
- Zijn er cijfers beschikbaar over hoeveel pesten op het werk de gemeente Hardenberg (aan uitkeringen en andere kosten) kost? (Aan andere kosten kan gedacht worden aan de kosten die zitten in de 3 D's.)

Voor de duidelijkheid, deze vragen stel ik niet om allerlei nieuwe regels te creëren, deze vragen stel ik omdat de arbeidsinspectie (I-SZW) en het UWV allerlei regels in deze op dit moment (om onduidelijke redenen) onvoldoende handhaven. Als door de anno begin 2015 gebrekkige handhaving van de aanpak van pesten op het werk, dit tot gevolg heeft dat de gemeente Hardenberg kosten maakt die vermeden hadden kunnen worden, dan kan ik mij er iets bij voorstellen dat de gemeente Hardenberg aan gaat dringen op handhaving dan wel zelf de schade ten gevolge van pesten op het werk gaat verhalen op de veroorzakers van die schade. Ik ben mij er van bewust dat dit onderwerp een hoog pionier gehalte heeft, maar in het kader van gewoon doen, in dit geval het in ieder geval aanspreken van de veroorzakers van onnodige kosten en het zoeken naar een oplossing om handhaving en preventie te stimuleren, wil ik dit toch bij u de gemeenteraad van Hardenberg aankaarten. De situatie dat de kosten ten gevolge van pesten op het werk nu door de (Hardenbergse) belastingbetalers en de slachtoffers betaald (moeten) worden, is niet om over naar huis te schrijven.

Of er als het gaat om pesten op het werk anno nu sprake is van een gedoogsituatie, is mij niet duidelijk, al lijkt dat er soms wel op dit met alle gevolgen van dien.

Noaberschap houdt mijns inziens mogelijk ook in dat pesters op hun gedrag worden aangesproken, dit ter voorkoming dat andere noabers de slachtoffers van pesten op de werkvloer moeten gaan helpen. (Preventief handelen.)

Dat ik deze vragen stel op 1 mei de dag van de arbeid is puur toeval, al moet ik zeggen een leuk toeval.

Tot nadere toelichting ben ik gaarne bereidt.

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Gemeenteraad van Hardenberg het beste.

Groet Gerrit Hartholt Dedemsvaart gerrithartholt@gmail.com

Reportage RTV Oost n.a.v. de petitie 'Stop pesten op het Werk!'

Media aandacht voor de petitie 'Stop pesten op het Werk!'

Zoals het er nu naar uit ziet, gaat de Tweede Kamer de petitie 'Stop pesten op het Werk!' op donderdag 28 mei 2015 bespreken in een AO over arbeidsomstandighedenBrief aan de gemeenteraad 01 mei 2015 (jpg)

Inspreken gemeenteraad Hardenberg over pesten op het werk 26 mei 2015:

Reportage RTV Oost n.a.v. petitie 'Stop pesten op het Werk!' #kijken

Woensdag 29 april 2015 besteedde RTV Oost aandacht aan de petitie 'Stop pesten op het Werk!' d.m.v. een korte reportage. Ik zou zeggen kijken.


Reportage RTV Oost n.a.v. de petitie 'Stop pesten op het Werk!' (lengte 2 min 52).
https://www.youtube.com/watch?v=nmLNzaeF0vw

Deze reportage is gebruikt in de uitzending van Overijssel Vandaag 29 april 2015.

Nieuwsartikel op website RTV Oost (29 april 2015)
Tweede Kamer bespreekt petitie 'Stop pesten op het Werk!' pas eind mei
http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=216820&cat=1&_ga=1.13457527.1556797581.1430631824

Na telefonisch contact 28 april 2015, werd er een afspraak gemaakt voor een interview op 29 april 2015. Naast dat interview (locatie Kalkoventerrein in Dedemsvaart) werden er in en in de nabijheid van de RTV Oost studio in Hengelo (in scene gezette) pest situaties in beeld gebracht (voorbeelden de auto die met eieren werd bekogeld en het roddelen in de kantine).

Complimenten van mijn kant voor de redactie, de journaliste en alle andere betrokkenen zoals de "acteurs" (medewerkers RTV Oost). Bijzonder zijn de in beeld gebrachte (in scene gezette) voorbeelden van pesten op het werk.

Dank aan de Historische Vereniging Avereest (HVA) voor het mogen filmen op de locatie Kalkoventerrein Dedemsvaart.
http://www.hvavereest.nl/pages/nl/home/


AO TK cie SZW arbo + petitie 28 mei 2015 (aanvang 13:30 uur) Komt allen
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2015A01997

Groet Gerrit Hartholt
Initiator petitie, ervaringsdeskundige en lobbyist (vrijwilliger) 'Stop pesten op het Werk!'.
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

P.S. RTV Oost heeft de TV primeur (over dit onderwerp in deze setting).


zaterdag 2 mei 2015

Overhandiging petitie 'Stop pesten op het Werk!' aan de TK is geslaagd

Op dinsdag 28 april 2015 werd de petitie 'Stop pesten op het Werk!' aan de Tweede Kamer commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid overhandigd. Bij deze overhandiging waren de Tweede Kamerleden John Kerstens PvdA, Pieter Heerma CDA, Steven van Weyenberg D66, Perjan Moors VVD, Sadet Karabulut SP, Selçuk Öztürk GrKÖ/Denk en de voorzitter van de TK cie SZW Brigitte van der Burg aanwezig. Na het officiële deel kon er even rustig met de aanwezige Tweede Kamerleden gepraat worden, uit hun reacties bleek dat zij toezeiden om de petitie met de minister te bespreken tijdens een Algemeen Overleg over arbeidsomstandigheden. Kort samengevat, de overhandiging van de petitie, blijkt op 28 april 2015 al een (klein) succes te worden. Over de insteek van de Tweede Kamerleden bij het Algemeen Overleg (gepland 28 mei 2015) lieten zij niet al te veel los (een belangrijke reden daarvoor is dat er naar verluidt gesprekken lopen met diverse actoren over dit onderwerp achter de schermen), wel is nu al duidelijk dat de Tweede Kamerleden er serieus mee bezig zijn.


Voorzitter Stichting Podw aan het woord.

Tijdens de overhandiging van de petitie 'Stop pesten op het Werk!' maakte Laura Willemse voorzitter Stichting Podw beeldend duidelijk dat als het gaat om pesten op het werk, dat er geen snelheidscontrole is. Wat zij daarmee bedoelt is dat er in Nederland op dit moment heel veel geregeld is als het gaat om de aanpak van pesten op het werk, maar dat de handhaving ontbreekt. Schaf de controle op de maximumsnelheid af, en kijk wat er gebeurt.

(Foto verwijderd)

Patricia Bolwerk voorzitter Stichting Stop Pesten Nu! maakte op een creatieve manier duidelijk wat pesten met een slachtoffer van pesten doet, kort samengevat slachtoffers van pesten (op het werk) raken verkreukeld.

De initiatiefnemer van de petitie Gerrit Hartholt (tevens ervaringsdeskundige), overhandigde symbolisch de meer dan 1200 handtekeningen aan de voorzitter van de Tweede Kamer commissie SZW, mevrouw Brigitte van der Burg (rode jas).Steven van Weyenberg, Pieter Heerma, Laura Willemse, Perjan Moors, Sadet Karabulut, Brigitte van der Burg, John Kerstens, Patricia Bolwerk, Selçuk Öztürk en Karin Bosman.

Frontrow: Gerrit Hartholt en André Horstink

Na afloop van het officiële deel van de overhandiging, was er ruimte voor foto's maken en een informeel praatje met de Tweede Kamerleden.

De 3 ervaringsdeskundigen André Horstink, Karin Bosman en Gerrit Hartholt aanwezig bij overhandiging petitie 'Stop pesten op het Werk!'.

De bal (de petitie) ligt nu bij de Tweede Kamer

Het eerste succes van de petitie 'Stop pesten op het Werk!' is dat de Tweede Kamer deze petitie op donderdag 28 mei 2015 AO TK cie SZW (middag) met de minister van SZW Lodewijk Asscher gaat bespreken. Ik zou zeggen, komt allen, want er gaat dan wat gebeuren.

AO TK cie SZW arbo + petitie 28 mei 2015 (aanvang 13:30 uur)
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2015A01997

Groet Gerrit Hartholt
Initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op het Werk!' en ervaringsdeskundige
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

Update 1: Wegens bijzondere omstandigheden is ondergetekende m.i.v. 30 mei 2015 per onmiddelijk gestopt met vrijwilligerswerk voor Stichting Pesten op de werkvloer (St Podw). Over het hoe en waarom is enige informatie in de media verschenen (anti-peststichting pest belangrijkste vrijwilliger weg). Eén van de redenen dat ondergetekende per 30 mei 2015 opgestapt is, is omdat door voorzitter St Podw 28 april 2015 gezegd is dat er bij de VU (door afdeling Adriba) 500 handtekeningen gehaald zouden zijn voor de petitie 'Stop pesten op het Werk! (de handtekeningen zouden daar op dat moment nog liggen), afgezien dat dit een mooi rond getal is (hele klus om zijn mooi rond getal aan handtekeningen te halen) zijn die 500 handtekeningen nooit boven water gekomen. Dit laatste heeft o.a. als consequentie dat het aantal van meer dan 1200 handtekeningen wat genoemd is in de richting van de Tweede Kamerleden niet klopt, laat duidelijk zijn ik ben als initiatiefnemer van deze petitie tegen het verstrekken van onwaarheden aan Tweede Kamerleden.

Update 2: Ondergetekende was in de veronderstelling dat hij deel uit maakte van een team, een team bestaande uit 3 slachtoffers van pesten op het werk, voorzitter St Podw en voorzitter Stichting Stop Pesten Nu!. Tot mijn verbazing deelde voorzitter St Podw aan mij (en de andere genoemden) zonder overleg vooraf op 28 mei 2015 mede dat het team vanaf dat moment is opgeheven. Op dat moment was ik verbaasd, sprakeloos en begreep ik niet wat er gebeurde. Nu weet ik het wel, en dat is dat in de ogen van voorzitter St Podw wij nooit een echt team geweest waren, maar onderdeel van het plan van voorzitter St Podw om publicitair te scoren om moverende redenen (dat is iets anders dan de positie van slachtoffers van pesten op het werk verbeteren zoals de petitie beoogd).