woensdag 30 november 2016

RTL nieuws journalist Jos Heymans neemt opbouwende kritiek van kritische CDA leden serieus

Nadat ik op 20 november 2016 13:24 uur een mail aan RTL nieuws journalist Jos Heymans had gestuurd, ontving ik tot mijn verrassing en vreugde 20 november 2016 17:57 uur een nette inhoudelijke mail terug. Uit de reactie van Jos Heymans blijkt dat hij de opbouwende kritiek van kritische CDA leden serieus neemt. Zie navolgend de inhoud van zijn interessante mail reactie.


RTL nieuws journalist Jos Heymans (foto uit circa 2015)

In deze is het vermeldens waard dat een mail die ik 2 juli 2016 21:40 uur naar Sybrand van Haersma Buma stuurde, over 'Verbinding in de samenleving oké, maar dan ook verbindend leiderschap in het CDA.' dat ik daar nog steeds (tot op heden 30 nov 2016) geen antwoord op heb gekregen.

Mijn mail van 20 november 2016 13:24 uur aan Jos Heymans had de titel 'Buma bepleit meer verbinding in de samenleving, de vraag is nu is Buma een verbindend leider in het eigen CDA ???'.


Printscreen mail van Jos Heymans (mail d.d. 20 november 2016)

=========================================================

Van Jos Heymans

Aan Gerrit Hartholt

20 november 2016 17:57 uur

Re: Buma bepleit meer verbinding in de samenleving, de vraag is nu is Buma een verbindend leider in het eigen CDA ???
-----------------------------------

Geachte heer Hartholt,

Hartelijk dank voor uw wel zeer uitgebreide reactie op mijn column van zaterdag; ik heb uw mail met veel belangstelling gelezen.

U constateert terecht dat de commissie-Rombouts na de verkiezingsnederlaag van 2012 heeft gepleit voor verbindend leiderschap. Dat was ook hard nodig na het echec van Rutte-1, waarvoor vele prominente CDA’ers hadden gewaarschuwd: ga niet in zee met de PVV. Het CDA deed het toch en moest na de val van het kabinet de wrange vruchten plukken; het toch al gemarginaliseerde CDA (in vergelijking met de periodes voor 2010) zakte als gevolg daarvan nog verder weg.

U somt een aantal voorbeelden op, waarmee ik het – zie mijn column – alleen maar van harte eens kan zijn. Ik gun het CDA, net als andere partijen, het allerbeste. Mijn column was ook bedoeld om te waarschuwen en niet, zoals enkele reageerders meenden, om het CDA te bashen.

De partij hoort met haar kennis en ervaring een rol van betekenis te spelen in de Nederlandse politiek. Dat is de laatste jaren niet gebeurd. En ik vrees dat dat ook de komende periode niet gebeurt, als de partij niet hard aan de slag gaat.

Nogmaals dank voor uw reactie.

Hartelijke groet,
Jos Heymans

=========================================================

Ik ben benieuwd wie naast Jos Heymans nog meer in staat en bereidt is om de opbouwende kritiek van kritische CDA leden serieus te nemen.


P.S. Nu Maurice de Hond in De Stemming van 27 november 2016 aangegeven heeft dat het belangrijk is dat de verbinding tussen de diverse groepen in de samenleving hersteld wordt, is het onderwerp verbinding, en wie gaat er zorgen voor verbinding in de Nederlandse samenleving belangrijk.

vrijdag 25 november 2016

25 november 2016 klacht ingediend over 4 verschillende versies procedure bespreking amendementen gecommuniceerd door CDA Hardenberg

O.a. omdat CDA Hardenberg als het gaat om de bespreking van amendementen op het concept CDA verkiezingsprogramma 2017-2021, vier verschillende procedures heeft gecommuniceerd in de periode oktober - november 2016, heb ik 25 november 2016 hierover een klacht ingediend per mail.


- Op 10 oktober 2016 heeft CDA Hardenberg tijdens ALV CDA Hardenberg, terloops toestemming gevraagd of de behandeling van amendementen in een aparte commissie zou mogen plaats vinden. Wie in die commissie zouden plaats nemen, werd niet bekend gemaakt.
- In de notulen van ALV CDA Hardenberg van 10 oktober 2016 is hierover niets terug te vinden (staat er niet in). Deze notulen zijn in de ALV CDA Hardenberg van 21 november 2016 ongewijzigd vastgesteld. Dit betekent dat er op 10 oktober 2016 formeel geen besluit is genomen door de ALV over een gewijzigde procedure, m.a.w. de behandeling van amendementen dient gewoon in een ALV plaats te vinden.
- Op 31 oktober 2016 heeft CDA Hardenberg een mail aan de CDA leden gestuurd waarin staat dat leden tot 15 november 2016 amendementen in kunnen dienen op het concept CDA verkiezingsprogramma 2017-2021. Tevens werd er verwezen naar de website van CDA Hardenberg.
- Op de website van CDA Hardenberg staat echter dat amendementen voor 8 november 2016 ingediend dienen te worden. Hierbij wordt verwezen naar een format (om te gebruiken), echter doorklikken op de bewuste URL, leverde niet het format op, maar de tekst versie van het concept CDA verkiezingsprogramma 2017-2021.

In de klacht verstuurd op 25 november 2016 noem ik nog een aantal kritiekpunten.


Volgens het landelijk CDA dienen amendementen besproken te worden in een ALV:
https://www.cda.nl/partij/tk2017/verkiezingsprogramma/amendement-indienen/
Citaat: "Als lid hebt u het laatste woord over ons programma. Vanaf 12 oktober tot half november (afhankelijk van wat uw provinciale afdeling besluit) kunt u via uw gemeentelijke CDA-afdeling amendementen (wijzigingsvoorstellen) indienen op dit concept-verkiezingsprogramma. Vraag uw gemeentelijke afdeling wanneer de algemene ledenvergadering is." Einde citaat.


Notulen ALV CDA Hardenberg 10 oktober 2016 pagina 1 jpg


Notulen ALV CDA Hardenberg 10 oktober 2016 pagina 2 jpg


Mail CDA Hardenberg 31 oktober 2016 over indiening amendementen pagina 1


Mail CDA Hardenberg 31 oktober 2016 over indiening amendementen pagina 2


Procedure indiening amendementen zoals die 16 november 2016 op website CDA Hardenberg stond
https://www.cda.nl/overijssel/hardenberg/actueel/nieuws/verkiezingsprogramma-cda-tweede-kamer-verkiezingen-2017/

URL naar de 3 amendementen zoals ik die 26 oktober 2016 (tekstversie) en 6 november 2016 (exel versie) heb ingediend.


Reactie CDA Hardenberg per mail 16 november 2016 op de 3 door mij ingediende amendementen

Groet Gerrit Hartholt
hartholtcda (at) gmail.com
http://www.gerrithartholt.nl
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.facebook.com/GerritHartholtCDA
Social Media accounts Gerrit Hartholt:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/08/sociale-media-accounts-gerrit-hartholt.html

Update 27 november 2016
Voorzitter CDA Hardenberg heeft mij (namens CDA Hardenberg) gemaild 26 november 2016 18:27 uur en 27 november 2016 11:54 uur, uit die mails blijkt niet dat CDA Hardenberg met mij echt in gesprek wil om de situatie op te lossen. Citaat uit de mail van voorzitter CDA Hardenberg van 27 november 2016 11:54 uur: "Hiermee sluit ik ons mailverkeer." Einde citaat.

Update 28 november 2016
ALV CDA Overijssel heeft 2 van mijn 3 amendementen besproken, amendement 1 gewijzigd overgenomen en amendement 3 overgenomen. Amendement 2 is niet door ALV CDA Overijssel besproken.

Update 29 november 2016
Voorzitter CDA Hardenberg heeft mij gefeliciteerd met het feit dat 2 van mijn 3 amendementen nu door zijn. Ik ben blij met die felicitatie, echter ben van mening dat als alles correct en inhoudelijk was verlopen dat alle 3 amendementen door hadden gekund. Het CDA is toch de partij van de inhoud?

woensdag 9 november 2016

Donald Trump laat (opnieuw) zien dat politici een antwoord moeten formuleren op de onvrede

Dat Donald Trump m.b.v. de stem van "boze" blanke arbeiders, 8 november 2016 gekozen is tot president elect van de USA, laat opnieuw zien dat de politici een antwoord moeten formuleren op de vele onvrede.

Met opnieuw bedoel ik dat we dit fenomeen eerder hebben gezien bij het Oekraïne referendum in Nederland en het Brexit referendum in Engeland.

Het antwoord op de vele onvrede kan kort samengevat of een gedegen antwoord zijn of naar de mond praten zijn. Mijns inziens is een gedegen antwoord nodig.

Hierna enige informatie uit een aantal publicaties.


Knot wijt winst Trump aan scepsis over globalisering
http://www.nu.nl/economie/4348110/knot-wijt-winst-trump-scepsis-globalisering.html
Citaat 1: "De zege van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen laat zien hoe sceptisch veel Amerikanen zijn over de voordelen van globalisering." Einde citaat.
Citaat 2: "Het is duidelijk dat vele mensen voelen dat de handel niet voor hen werkt. Dit moeten we aanpakken en er zorg voor dragen dat de handel voor zo veel mogelijk mensen voor voordelen zorgt." Einde citaat.

Column Derk Jan Eppink: 'De revolutie van de gewone man slaat toe'
http://www.volkskrant.nl/opinie/de-revolutie-van-de-gewone-man-slaat-toe~a4411322/
Citaat 1: "De gewone man heeft er genoeg van. Massale immigratie bedreigt zijn leefwereld; globalisering zijn bestaanszekerheid; het establishment zijn eigenwaarde." Einde citaat.
Citaat 2: "De drieschaar - anti-immigratie, antiglobalisering en anti-establishment - die de Brexit veroorzaakte, is geen eendagsvlieg." Einde citaat.

NOS: Amerika's beste voorspeller: Trump gaat winnen
http://nos.nl/op3/artikel/2134191-amerika-s-beste-voorspeller-trump-gaat-winnen.html
Citaat: "Lichtmans systeem voorspelt voor de komende verkiezingen dat de Republikeinen het dit jaar gaan winnen, en daar is presidentskandidaat Trump zichtbaar blij mee." Einde citaat.

Professor who predicted 30 years of presidential elections correctly called a Trump win in September
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/10/28/professor-whos-predicted-30-years-of-presidential-elections-correctly-is-doubling-down-on-a-trump-win/?tid=sm_tw
Citaat: "Not a lot of people predicted a Trump win before Election Day. But Allan Lichtman, author of “Predicting the Next President: The Keys to the White House 2016,” insisted that his historically based system for predicting elections pointed to a Trump win – and it looks like he was right (though it's important to point out, his system has correctly predicted the popular vote in each election – he picked an Al Gore win in 2000, and it looks like Hillary Clinton could win the popular vote and lose the electoral college this year)." Einde citaat.


NRC: Alles wat je moet weten over het Oekraïne-referendum op 6 april
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/04/07/alles-wat-je-moet-weten-over-het-oekraine-referendum-a1405153
Citaat: "Bart Nijman van Geenstijl, die ook de drijvende kracht is achter ‘GeenPeil’, zegt onvrede in de samenleving te willen kanaliseren „om daarmee binnen de kaders van de democratie een noodsignaal af te geven”. Volgens Nijman moet de kiezer meer inspraak krijgen in de Europese besluitvorming, zodat de burger „niet enkel betaalt voor megalomane idealen waar hij verder geen enkele emotie, solidariteit of verbintenis bij voelt.” Einde citaat.

Trouw: Kabinet moet vrezen voor pijnlijke rondgang in Europa
http://www.trouw.nl/tr/nl/38843/Referendum-Oekraine/article/detail/4277252/2016/04/07/Kabinet-moet-vrezen-voor-pijnlijke-rondgang-in-Europa.dhtml
Citaat: "Nu het referendum inderdaad de vereiste opkomst van 30 procent heeft gehaald, moet premier Mark Rutte tijdens de laatste drie maanden van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie onderhandelen over verdragswijzigingen die de onvrede onder nee-stemmers waarschijnlijk toch niet wegnemen." Einde citaat.

NRC: Referenda vergroten het vertrouwen
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/07/09/referenda-vergroten-het-vertrouwen-3139083-a1509918
Citaat: "Wat vond u van het Brexit-referendum? Was dat democratie op zijn best? „Nee, zo moet het dus niet, zeg ik vanuit mijn Zwitserse ervaring. De elite kan niet zomaar een referendum uitschrijven om politieke geschillen binnen een partij, bij de Conservatives in dit geval, het hoofd te bieden. Het initiatief voor zo’n referendum moet vanuit de bevolking komen door het inzamelen van voldoende handtekeningen. Dan krijg je ook een beter debat, meer van onderop. De Britse regering kwam nu alleen met economische argumenten, terwijl rechts op de nationale identiteit inspeelde. De Britse pers speelde ook een kwalijke rol door veel onjuiste informatie te verspreiden.” Einde citaat.

Brexit: democratie als uiting van onvrede over de democratie? De rol van parlement en rechter?
https://law.maastrichtuniversity.nl/newsandviews/brexit-democratie-als-uiting-van-onvrede-over-de-democratie-de-rol-van-parlement-en-rechter/
Citaat: "Democratie betekent verder ook dat een parlement zijn bevoegdheden uitoefent en gebruikt. Referendum of geen referendum. Want een referendum is een moment opname over een vraag, en niet over de veelheid van vervolgvragen. Het zou weinig democratisch zijn om met een beroep op een simpele referendumvraag een regering een plethora van vervolgvragen te laten beslissen zonder verdere parlementaire zeggenschap. In zo’n geval leidt een referendum tot een verder samenballing van de macht bij de regering." Einde citaat.

Onvoorspelbaarder dan ooit – Politieke vooruitblik naar campagne en verkiezingen
http://www.schinkelshoekverhoog.com/onvoorspelbaarder-dan-ooit-politieke-vooruitblik-naar-campagne-en-verkiezingen/
Citaat 1: "Die onderstroom van onvrede en onbehagen lijkt echter nog steeds te bestaan. Kort door de bocht zullen we in de komende twee type campagnes ontstaan: partijen die die onvrede zullen aanjagen en gebruiken voor eigen politiek gewin en partijen die vertrouwen proberen te winnen door degelijk onderbouwde plannen en nieuwe toekomstperspectieven. Daarbij zal het dit keer vooral gaan over niet-materiele onderwerpen zoals de Nederlandse identiteit, onze cultuur en onze relatie tot de rest van de wereld." Einde citaat.
Citaat 2: "Het zou dan ook zo maar kunnen dat de premier van het volgende kabinet nog meer bruikbare citaten vindt in de regeringsverklaring van 2002. Ik doe alvast een suggestie ,,Een samenleving bestaat bij de gratie van gemeenschappelijke waarden en normen waar een ieder zich aan verbindt. Het kabinet gaat het belang van die waarden en normen actief uitdragen’." Einde citaat.

Gevolgen Financiële Crisis?

In de 20e eeuw kwamen na de Grote Depressie allelei populisten aan de macht, in de 21e eeuw zien we dat na de Financiële Crisis opnieuw allerlei populisten aan de macht proberen te komen. Populisten als bijvoorbeeld Viktor Orbán Hongarije, Alexis Tsipras Griekenland, Marine Le Pen Frankrijk en Geert Wilders Nederland.

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

====================================================
====================================================
====================================================

Update 12 november 2016:

Artikel in de Volkskrant van Gijs Herderscheê:
http://www.volkskrant.nl/politiek/buma-ageert-tegen-vvd-verkiezingsprogramma-tijdens-cda-congres~a4414196/
Citaat: "De Amerikaanse kiezer', analyseert  Buma, 'voelt dat de politiek er niet meer voor hen is. Politici praten over hen, maar niet met hen. Ze spreken, maar luisteren niet. Geven antwoorden op vragen die niet gesteld zijn.' Kiezers hebben volgens hem het gevoel in een trein te zitten die de verkeerde kant uit rijdt. 'Je kunt er niet uit. En dus trekt men aan de noodrem." Einde citaat

Reactie: Indien deze analyse klopt, dan is de vraag hoe als politici in Nederland reageren op dat gevoel bij de kiezers.

woensdag 2 november 2016

Verzet CDA-achterban tegen koers Buma over Oekraïneverdrag

In de Trouw van woensdag 02 november 2016 staat het artikel 'Verzet CDA-achterban tegen koers Buma over Oekraïneverdrag. Naast dit artikel staan er deze dag ook artikelen in De Telegraaf en de Volkskrant.


Trouw 02/11: Verzet CDA-achterban tegen koers Buma over Oekraïneverdrag
http://www.trouw.nl/tr/nl/39682/nbsp/article/detail/4406769/2016/11/01/Verzet-CDA-achterban-tegen-koers-Buma-over-Oekraineverdrag.dhtml
Citaat: "In de achterban van het CDA heerst onvrede over de opstelling van de partijtop tegenover het EU-Oekraïneverdrag. "Gewoon ondertekenen die overeenkomst", zegt Léon Frissen, voorzitter van de invloedrijke buitenlandcommissie van de partij. Einde citaat.

De Telegraaf 02/11: CDA steunt Oekraïneverdrag toch
http://www.telegraaf.nl/binnenland/26938320/__CDA_steunt_verdrag_toch__.html
Citaat: "Er is vanuit de Eerste Kamerfractie van het CDA wel degelijk een signaal afgegeven richting premier Rutte dat het wel snor zit met steun voor het samenwerkingsverdrag tussen de EU en Oekraïne. Dat blijkt uit een rondgang van deze krant." Einde citaat.

de Volkskrant 02/11: Senatoren CDA mogen zelf beslissen over Oekraïneverdrag
http://www.volkskrant.nl/binnenland/senatoren-cda-mogen-zelf-beslissen-over-oekraineverdrag~a4406919/
Citaat: "Het CDA maakt van de goedkeuring van het Oekraïneverdrag een vrije kwestie voor Eerste Kamerleden. Senatoren kunnen dan naar eigen inzicht voor of tegen goedkeuring van het verdrag stemmen. Dat zeggen bronnen in het CDA." Einde citaat.

NRC 30 okt 2016: CDA sleutel om uit impasse rond referendum te komen
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/30/cda-sleutel-om-uit-impasse-rond-referendum-te-komen-5059463-a1529259
Citaat: "Partijprominenten zoals oud-ministers Bot en De Hoop Scheffer hebben kritiek op de halsstarrige houding van Buma." Einde citaat.

Column Wouter de Winther: Oppositierol laat CDA dwalen
http://www.telegraaf.nl/premium/opinie/26975800/__Oppositierol_laat_CDA_dwalen__.html?utm_source=t.co&utm_medium=referral&utm_campaign=twitter
Citaat: "Sybrand Buma schreef op 31 maart een brief aan zijn ’CDA-vrienden’. „In deze onzekere en soms zelfs dreigende wereld om Europa heen, is het van wezenlijk belang om verzekerd te zijn van buurlanden waar we van op aan kunnen en die we kunnen vertrouwen.” Buma riep zijn achterban op om ’ja’ te zeggen bij het referendum over het verdrag met Oekraïne. Wie het standpunt van het CDA van destijds nog eens wil nalezen, heeft pech gehad; het is van de website gehaald." Einde citaat.

NRC 7 nov 2016: Nu zit Buma met probleem
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/07/nu-zit-buma-met-probleem-5179264-a1530671
Citaat: "Het kabinetsplan om het Oekraïneakkoord alsnog te ratificeren, bezorgt het CDA hoofdpijn. ‘Mastodonten’ roeren zich weer." Einde citaat.

Trouw 12 nov 2016: Oekraïne verdeelt CDA'ers op partijcongres
http://www.trouw.nl/tr/nl/39681/nbsp/article/detail/4414246/2016/11/12/Oekraine-verdeelt-CDA-ers-op-partijcongres.dhtml
Citaat: "Frank Kerckhaert, vicevoorzitter van het CDA en ex-burgemeester van Hengelo, snapt de opstelling van de senaatsfractie. Het 'nee is nee' van Buma is hem te rigoureus. Hij vindt dat het CDA maar eens moet afwachten waar Rutte mee terugkomt. Je moet de deur niet helemaal dichtgooien. Zo ziet Marja van Bijsterveldt, ex-minister, dat ook. Het CDA heeft de plicht om een eigen afweging te maken. Er zijn heel veel mensen die 'ja' hebben gestemd of die niet hebben gestemd en daar moet je ook rekening mee houden." Einde citaat.

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

Update december 15 december 2016:
Nieuwsuur: Rutte sluit akkoord met EU over Oekraïne-verdrag
http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2148585-rutte-sluit-akkoord-met-eu-over-oekraine-verdrag.html
Oud-minister Ben Bot hoopt dat de Eerste Kamer-fractie van het CDA toch voor de ratificatie van het Oekraïne-verdrag stemt.
https://twitter.com/Nieuwsuur/status/809512608503996416

Felle reacties op ‘nominatie’ Enschedeër Omtzigt als CDA-lijsttrekker

In de TC Tubantia van 21 / 22 oktober 2016 staat een artikel met als titel Felle reacties op 'nominatie' Enschedeër Omtzigt als CDA-lijsttrekker.


ENSCHEDE - De CDA’ers die willen dat Sybrand van Haersma Buma als lijsttrekker plaatsmaakt voor het Enschedese Kamerlid Pieter Omtzigt, zijn geschrokken van de negatieve reacties. „Veel mensen vinden dat we de partij en Buma beschadigen, maar dat is juist niet onze bedoeling”, zegt Gerrit Hartholt uit Dedemsvaart.

Hij heeft de actie via Petities.nl samen met een partijgenoot uit de provincie Utrecht opgezet. Deze mede-initiatiefnemer wil onbekend blijven, aldus Hartholt. Hun petitie is in twee dagen tijd door 110 mensen ondertekend. „Het loopt nog niet storm, maar dat hadden we ook niet verwacht. Het is een heel gevoelig onderwerp in de partij. Dat zie je ook aan reacties op Facebook en via de mail.”

Onruststokers
De twee initiatiefnemers worden bestempeld als onruststokers. „We vinden echter dat het goed is voor de partij als er toch een open lijsttrekkerverkiezing komt. Het CDA staat in de peilingen al maandenlang op 17 zetels, en dat gaat met Buma niet veranderen.


Tubantia 21 / 22 oktober 2016
Felle reacties op ‘nominatie’ Enschedeër Omtzigt als CDA-lijsttrekker

Petitie: Pieter Omtzigt moet lijsttrekker CDA worden (TK 2017)

Wil het CDA 35 zetels of 17 zetels halen bij Tweede Kamer verkiezingen 2017 ?

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl