zondag 22 januari 2012

CDA kiest voor het radicale midden

Op het bijzondere CDA Congres van zaterdag 21 januari 2012 te Maarssen heeft het CDA de weg ingeslagen van een radicale middenkoers. De circa 1700 aanwezige CDA leden reageerden op 21 januari 2012 positief op de presentaties van de rap-porten van het Strategisch Beraad en de cie Nieuwe woorden, nieuwe beelden.

Presentatie rapport Strategisch Beraad getiteld Kiezen en Verbinden 20 jan 2012
http://www.cda.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht/2012/1/3/Strategisch_Beraad_presenteert__Kiezen_en_Verbinden.aspx

Rapport Strategisch Beraad Kiezen en Verbinden .pdf
https://www.cda.nl/standpunten/publicaties/toon/rapport-strategisch-beraad-2012/
https://www.cda.nl/fileadmin/CDA/Documenten/2012/Kiezen_en_verbinden_web.pdf

Presentatie rapport cie Nieuwe woorden, nieuwe beelden 21 jan 2012
https://www.cda.nl/actueel/toon/jacobine-geel-presenteert-nieuwe-woorden-nieuwe-beelden/

Rapport Nieuwe woorden, nieuwe beelden .pdf
https://www.cda.nl/fileadmin/CDA/Documenten/rapport_Nwnb.pdf

Dat het CDA kiest voor een herkenbare authentieke christen democratische mid-denkoers kan betiteld worden als CDA-ja-jippie-jippie-jee.

In beeldspraak een boom moet bij zijn wortels blijven en m.b.v. die wortels sterk worden en zijn, voor het CDA liggen de wortels in het christelijk-sociale denken en het christen democratische gedachtengoed. In de periode dat het CDA van haar wortels was weggelopen 2010-2011 (VVD-light koers) was er sprake van een ver-zwakt CDA en dreigde er een situatie van 2 CDA's te weten een Christen Democra-tisch Appel en een Conservatief Democratisch Appel. Met de op 21 januari 2012 gepresenteerde rapporten is er nu weer sprake van 1 CDA te weten een Christen Democratisch Appel.

De in het rapport van het Strategisch Beraad genoemde zaken als voorzorg, duurzaamheid, menselijke maat en respect spreken mij aan.

Een vraag zou kunnen zijn, wanneer gaat het CDA de mooie radicale middenkoers woorden omzetten in mooie radicale middenkoers daden? De tijd zal het leren.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

dinsdag 10 januari 2012

Straks meer animal cops dan arbeidsinspectie inspecteurs ?

Bij ongewijzigd beleid kan er een situatie ontstaan waarbij er straks meer dieren-agenten in Nederland zijn dan  arbeidsinspectie inspecteurs. Een ontwikkeling waar ik vraagtekens bij zet.

Overzicht interne ontwikkelingen bij de Arbeidsinspectie (2006).
http://www.arbeidsinspectie.nl/Images/Bijlage%2010%20-%20Interne%20ontwikkelingen_tcm290-262808.pdf
Totaal aantal inspecteurs 487

Jaarverslag 2006 Arbeidsinspectie (zie pagina 9)
http://www.arbeidsinspectie.nl/Images/Jaarverslag%202006_tcm290-262802.pdf
Totaal aantal inspecteurs 487

Jaarverslag 2010 Arbeidsinspectie (zie pagina 12)
http://www.arbeidsinspectie.nl/Images/AI%20Jaarverslag%202010_compleet%20(webversie)_DEF_tcm290-303461.pdf
Totaal aantal inspecteurs 431

Jaarplan 2012 inspectie SZW (inspectie SZW = AI + IWI + SIOD)
http://www.inspectieszw.nl/Images/SZW_Jaarplan2012_web_tcm335-312242.pdf

Hoogopgeleiden leven gemiddeld 7 jaar langer dan laagopgeleiden.
http://www.nationaalkompas.nl/bevolking/segv/huidig/

SCP: donkere wolken boven Nederland NOS.nl 16 nov 2011
http://nos.nl/artikel/313757-scp-donkere-wolken-boven-nederland.html

Persbericht Donkere wolken boven Nederlandse samenleving 16 nov 2011
(Dit Persbericht van het SCP is te vinden via een zoekopdracht.)

FNV heeft twijfels bij onafhankelijkheid nieuwe arbeidsinspectie 6 jan 2012
http://www.fnv.nl/publiek/themas/arbeidsvoorwaarden/nieuws/Arbeidsinspectie-wordt-politieke-speelbal
http://www.nu.nl/economie/2708607/arbeidsinspectie-niet-onafhankelijk-meer.html
Citaat: "De FNV wijst erop dat bij de inspectie een op de vijf banen verdwijnt. Daar-door blijft er nog maar een controlerende ambtenaar op de 45.000 werknemers over. Met dit aantal toezichthouders wordt een bedrijf gemiddeld een keer per 40 jaar gecontroleerd." Einde citaat.

Naar verluidt moeten er volgens het regeer- en gedoogakkoord 500 fulltime dierenagenten komen.
Naar verluidt wordt het aantal inspecteurs arbeidsinspectie van 431 (eind 2010) nog verder verminderd in de huidige plannen.

Opmerking:  Kan iemand mij uitleggen waarom er straks mogelijk meer animal cops c.q. dierenagenten zijn in Nederland dan Arbeidsinspectie inspecteurs ?

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.