donderdag 28 november 2013

Rutte 2 veroorzaakt extra stijging loonkosten

Uit berichtgeving op donderdag 28 november 2013 blijkt dat het kabinet Rutte 2 verantwoordelijk is voor een extra stijging van de loonkosten in 2014 van gemid-deld één procent. Deze toename is exclusief salarisstijgingen en pensioenpremies.

http://www.nu.nl/ondernemen/3640101/loonkosten-werkgever-procent-omhoog.html

Deze extra stijging van de loonkosten door een stijging van de werkgeverspremies veroorzaakt door het kabinet Rutte 2, maakt het inhuren van personeel extra duur, en maakt het moeilijker om voor elkaar te krijgen dat er banen banen banen komen.

Groet, Gerrit Hartholt.

maandag 25 november 2013

CV Gerrit Hartholt (maatschappelijk)

CV Gerrit Hartholt (maatschappelijk) bijgewerkt 16 oktober 2016

Linkedin profiel: http://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
Bijna 1500 connecties, waaronder meer dan 400 CDA leden.

Naast 24 jaar als expeditiemedewerker gewerkt te hebben bij een bedrijf in Dedemsvaart, daar 18 jaar in de OR gezeten waarvan o.a. alle 18 jaar in de Financiële Cie en diverse malen of reserve of afgevaardigde voor de concern OR (COR/GOR).

In 2012 tijdelijk 7 maanden gewerkt bij een MKB bedrijf als adviseur strategie met als taken adviseren van de directie (gevraagd en ongevraagd), logistiek, pionieren, troubleshooting, diverse voorkomende werkzaamheden en weblog opzetten.

Voorjaar 2013 Checklist Zonnepanelen gemaakt inclusief startpagina:
http://checklistzonnepanelen.blogspot.nl/

2014 werkzoekende.

Juni - Aug 2014 Opgetreden als adviseur crowdfundingproject Solar1 (parttime / tijdelijk)

2015 werkzoekende.
Najaar 2015 heeft het UWV alsnog WIA aan mij toegekend met een stuk terugwerkende kracht.

In het CNV in de loop der jaren diverse kaderfuncties bekleed, waaronder CAO-cie (CBLG), CNV-jo, BWI-Noord, RBA werkgroep CNV-Ov, IVB-CNV en CNV Vakmensen. Binnen de CAO-cie o.a. gepleit voor de omzetting van de vut-regeling naar een pré-pensioen regeling (langjarig traject geweest), en akkoord gegaan met ombouw pensioen eindloon regeling naar pensioen middelloon regeling.

Gedurende enige jaren volleybalteams gecoacht en volleybal wedstrijden gefloten, hier o.a. mee gestopt omdat dit vanaf een bepaald moment niet makkelijk gecombineerd kon worden met andere activiteiten.

In het CDJA meegedraaid in o.a. de CDJA Raad, BiCo Sociaal Economische Werkgroep, politieke werkgroep CDJA Ov en meegeschreven aan het Sociaal - Economisch Raadsstuk, het mini Raadsstuk Fietsbeleid en een notitie over arbeidsparticipatie (besproken met Jan Peter Balkenende toen werkzaam bij WI-CDA).

Binnen Confrontatie met de Toekomst o.a. meegedaan aan een Studieronde Christen Democratie in de 21e eeuw (o.a. gesproken met Bob Goudzwaard en Herman Wijffels), wat geresulteerd heeft in een Manifest getiteld 'Een Nieuwe Zomer' en een conferentie. Het Manifest 'Een Nieuwe Zomer' pleit kort samengevat vanuit het Christen Democratische gedachtengoed voor een Rechtvaardige Duurzame en Menselijke Samenleving.

Begin 2002 zijn 4 amendementen aangenomen op het concept CDA NL verkiezings-programma, betreffende verlaging werkgeverspremies voor meer banen, verruiming DNA registratie (pakkans vergroten), meer voorzorg dan is er minder nazorg nodig en een betere samenwerking tussen scholen, ouders en pedagogisch-medische instellingen. Alle 4 de amendementen zijn 12 jaar later (begin 2014) in meer of mindere mate nog steeds actueel.

Gedurende circa 7 jaar lid geweest van de Focusgroep Arbeidsmarkt CDA, deze groep adviseerde eerst CDA Tweedekamerlid Hubert Bruls en daarna zijn opvolger CDA Tweedekamerlid Eddy van Hijum. (Anno 2014 heeft CDA TK Pieter Heerma SZW in zijn portefeuille.)

Vanaf de oprichting in 2003 betrokken bij het CDA Duurzaamheidsberaad, bedenker naam en slogan 'Het CDA helpen om groene woorden om te zetten in groene daden'.

Initiatiefnemer 'Bevordering werkgelegenheid om Nederland sterker te maken'. (2010 aangenomen)
Initiatiefnemer 'Aanpakken illegaal vuurwapenbezit'. (2010 aangenomen)
Initiatiefnemer 'Vergroening belastingstelsel om Nederland sterker te maken'. (2011 aangenomen)
Initiatiefnemer 'Hoeveel NL - animal cops zijn er nodig ?'. (2011 aangenomen)
Eerste indiener 'Orgaandonatie (ADR)'. (2012 aangenomen)
Initiatiefnemer 'Vliegverkeer duurzamer maken'. (2012 aangenomen)
Initiatiefnemer 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid'. (in 2013 niet aangenomen 2x)
Initiatiefnemer 'Laag BTW-tarief duurzaam inzetten voor verduurzaming en banen. (in 2013 niet aangenomen)
Initiatiefnemer 'Laag BTW-tarief voor banen in de bouw / Meer energiebesparing in de bestaande bouw' (aangenomen 8 nov 2014)
Initiatiefnemer 'Aanpak vuurwerkafval via een schoon nieuwjaar' (aangenomen 7 nov 2015)

Verder o.a. meegeschreven aan het rapport 'Een Vloeiende Acceleratie' (inter-politiek), winnaar Politieke Aandelen Markt 2002 (Volkskrant), al enige jaren pleitbezorger van betere treinverbindingen tussen Zwolle-Emmen en Almelo-Mariënberg-Hardenberg-Emmen (dit o.a. te realiseren door een verbetering van het traject Zwolle-Herfte), en in 2012 via Vraag het Den Haag winnaar kaarten voor slotdebat lijsttrekkers en rondleiding NOS.

Initiatiefnemer acties / petities:
Geen Woorden maar Banen (2014)
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html
Op- en afritten in N36 voor betere bereikbaarheid Dedemsvaart (2014)
http://petities.nl/petitie/op--en-afritten-in-n36-voor-betere-bereikbaarheid-dedemsvaart

Periode nov 2014 - eind mei 2015 lobbyist (vrijwilliger) Stichting Pesten op de werkvloer.
Per 30 mei 2015 met onmiddelijke ingang gestopt met vrijwilligers werk voor Stichting Pesten op de werkvloer, na een hele reeks vreemde incidenten de conclusie getrokken dat voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer Laura Willemse een pestkop is die over de ruggen van slachtoffers pesten op het werk een inkomstenbron zoekt. De technieken en tactieken die zij toepast in haar hoedanigheid als undercoverspecialist (www.theinsider.nl) past zij ook toe als voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer iets wat extreem onethisch is.

Initiator petitie 'Stop pesten op het Werk!'
http://petities.nl/petitie/stop-pesten-op-het-werk
Aangeboden aan de TK cie SZW 28 april 2015.
Reportage RTV Oost n.a.v. petitie 'Stop pesten op het Werk!'
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/05/reportage-rtv-oost-nav-petitie-stop.html

Initiator petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/11/petitie-pesten-op-het-werk-in-het.html
Aangeboden aan de TK cie SZW 10 november 2015.

Artikel n.a.v. Politieke Aandelen Markt 2002:
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/616621/2002/07/24/PAM-speler-betaalt-met-winst-huwelijk.dhtml

Mijn vraag in het kader van 'Vraag het Den Haag' (aug 2012):
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2012/08/hoe-de-burgers-en-de-banen-redden-vhdh.html

Rondleiding NOS (okt 2012):
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2012/10/fotos-rondleiding-nos-20-oktober-2012.html

Door de combinatie van Asperger (autisme) en een bovengemiddelde intelligentie een groot analytisch vermogen. Naar verluidt hebben mensen met autisme een circa 15% groter probleem oplossend vermogen.

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt werkzoekende met een arbeidshandicap
Sinds 02 dec 2013 kandidaat gemeenteraad Hardenberg CDA lijst 1 plek 26
Sinds september 2016 groslijst CDA Tweede Kamer.
Bijgewerkt 16 oktober 2016.

7 ideeën voor de 7 CDA principes:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/11/inbreng-7-principes-cda.html

Van groslijst CDA naar lijstduwer CDA (najaar 2013):
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/11/van-groslijst-cda-naar-lijstduwer-cda.html

Een deel van de amendementen op het concept verkiezingsprogramma CDA Hardenberg:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/11/amendementen-concept.html

Bijzonderheden:

Roemrucht CDA Congres 02 okt 2010 te Arnhem:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2010/12/roemrucht-cda-congres-02-okt-2010-te.html

Opinieartikel in Trouw 'Stop met subsidiëren van softdrugsbendes' (2013):
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3450199/2013/05/31/Stop-met-subsidieren-van-softdrugsbendes.dhtml

Artikel in de NRC over het Slangenburgberaad:
http://www.nrc.nl/nieuws/2011/02/16/zoek-zelf-naar-leden-cda-club-het-slangenburgberaad/

Opinieartikel in de NRC: 'Ja, iedereen donor, tenzij het CDA blijft protesteren' (2016):
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/28/ja-iedereen-donor-tenzij-het-cda-blijft-protesteren-4015476-a1518406

Facebookpagina Gerrit Hartholt CDA (liken mag):
https://www.facebook.com/GerritHartholtCDA

zondag 24 november 2013

Duurzame ontwikkeling: Zonnetoren

Een duurzame ontwikkeling is de opwekking van electriciteit m.b.v. zonnetorens in woestijngebieden.

Wikipedia over zonnetorens:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonnetoren

Zweedse technicus wil opblaasbare zonnetoren van 1 km hoog in de woestijn:
http://tweakers.net/nieuws/92783/zweedse-technicus-wil-opblaasbare-zonnetoren-van-1-km-hoog-in-de-woestijn.html

Een andere manier om electriciteit op te wekken in woestijngebieden is m.b.v. geconcentreerde zonnekracht (Concentrated Solar Power / CSP):
http://www.solarpaces.org/CSP_Technology/csp_technology.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Desertec

Een variant is om zout te smelten en de warmte die opgeslagen is in dat gesmolten zout te gebruiken om als de zon niet schijnt electriciteit op te wekken.
http://tweakers.net/nieuws/91880/vs-schakelt-zonnecentrale-in-die-ook-s-nachts-stroom-kan-leveren.html

Voor zover ik het kan beoordelen, biedt geconcentreerde zonnekracht de mogelijkheid om zeewater om te zetten in drinkwater.
Stap 1: Water verdampen (uit zeewater) met geconcentreerde zonnekracht.
Stap 2: De waterdamp (stoom) gebruiken om een turbine aan te drijven (electriciteit opwekken).
Stap 3: De waterdamp laten condenseren en opvangen (vrij van zeezout).
In theorie biedt dit de mogelijkheid om woestijnen te laten bloeien.

Met duurzame groet, Gerrit Hartholt.

Grondwettelijk recht op werk

De overheid onder aanvoering van het kabinet Rutte 2 benadrukt continu dat werkzoekenden zich aan de wettelijke verplichtingen moeten voldoen, nog sterker het kabinet Rutte 2 heeft sterk de neiging om de wettelijke verplichting voor werkzoekenden aan te scherpen met als doel de werkzoekenden nog harder te prikkelen om werk te zoeken. (Een leuke vraag is of dat helpt, maar dat nu even terzijde.)

Dat de overheid werkzoekenden verplicht om zich aan de wet te houden is op zichzelf oke, maar als de overheid wil dat de werkzoekenden zich aan de wet houden dan moet de overheid zelf zich ook aan de wet houden. Wat wil nu het geval, naar verluidt staat er in de grondwet een grondwettelijk recht op werk. Als de overheid wil dat de werkzoekenden zich aan de wet houden dan moet de overheid zich ook aan de wet houden in dit geval het grondwettelijk recht op werk.

Dat de overheid moeilijk heel veel banen kan creëren klopt, maar de overheid kan wel heel veel doen aan de voorwaarden en randvoorwaarden waardoor er meer banen kunnen ontstaan, de invloed van de overheid hierop is groter dan menigeen denkt. Daarnaast heeft de overheid in overleg met de sociale partners nog andere mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld het bevorderen van arbeidstijdverkorting een middel dat jarenlang is toegepast.

Om een concreet voorbeeld te noemen waarmee de overheid het doen ontstaan van banen kan beinvloeden is de hoogte van de werkgeverspremies. Werkgeverspremies zijn de sociale premies die werkgevers moeten betalen over het salaris van een werknemer. I.p.v. dat het kabinet Rutte 2 de werkgeverspremies verlaagd heeft het kabinet Rutte 2 de neiging om de werkgeverspremies te verhogen, met als gevolg dat arbeid duurder wordt en de concurrentiepositie van Nederland verslechterd.

Zie ook: Wat gebeurt er als je een bak aardbeien duurder maakt?
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/04/wat-gebeurt-er-als-je-een-bak-aardbeien.html

Nog een concreet voorbeeld: Dat mensen achter de geraniums laten zitten voor de overheid anno 2013 goedkoper is dan mensen aan werk helpen, is vreemd, misschien moet aan die situatie ook iets gebeuren. Een rekenvoorbeeld leert dat een arbeidshandicapte in de bijstand voor de overheid goedkoper is dan die arbeidsgehandicapte in te huren als WSW'er. De financiële prikkel die hier vanuit gaat laat zich raden.

Werkzoekenden hebben de plicht om zich aan de wet te houden, de overheid heeft de grondwettelijke plicht om te zorgen dat er banen kunnen ontstaan. En laat nu het kabinet Rutte 2 in haar daden de schatkist redden belangrijker vinden dan het doen ontstaan van banen. Je zou hierdoor de indruk kunnen krijgen dat het kabinet Rutte 2 niet voldoet aan haar grondwettelijke plicht om te zorgen dat er banen komen. Dat het kabinet Rutte 2 gokt op economische groei en de vergrijzing is leuk en aardig, maar gokken daar hebben de werkzoekenden in Nederland niets aan. Tevens geeft het kabinet Rutte 2 het signaal af dat zij geld belangrijker vindt dan banen, een signaal wat door het FNV opgepikt is (looneis 3%).

De Telegraaf: Looneis FNV 3%
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/22082695/__Ledenparlement_FNV__looneis_3_procent__.html

Alle ministers en staatssecretarissen in het kabinet Rutte 2 hebben een mooie (nieuwe) baan, nu wordt het tijd om te zorgen dat de werkzoekende Nederlanders ook een mooie nieuwe baan krijgen. Of Mark Rutte zijn belofte van Banen Banen Banen na gaat komen, dat zal de tijd leren. Het feit dat Rutte deze belofte in 2010 gedaan niet is nagekomen, en na het breken van die belofte (uit 2010) anno 2012 die belofte opnieuw heeft gedaan moet op zijn minst te denken geven.

Kabinet maak werk van het grondwettelijk recht op Werk.

Met werkzoekende groet, Gerrit Hartholt, werkzoekende met een arbeidshandicap (nov 2013).

donderdag 21 november 2013

Gerrit Hartholt 2013 - 2014

Kandidaat gemeenteraad Hardenberg CDA lijst 1 plek 26


Op deze foto zit copyright ©DirkHol

Waar ga ik voor:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/12/waar-ga-ik-voor.html

Petitie: Geen Woorden maar Banen (gestart april 2014)
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
http://www.geenwoordenmaarbanen.nl
https://twitter.com/GeWoMaBa

Lijstduwer op de zeepkist:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2014/03/lijstduwer-op-de-zeepkist.html

Van groslijst CDA naar lijstduwer CDA naar ?
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/11/van-groslijst-cda-naar-lijstduwer-cda.html

CV (maatschappelijk):
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/11/cv-gerrit-hartholt-maatschappelijk.html

Biografie:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/12/biografie-gerrit-hartholt.html

Officiële accounts en info:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/12/officiele-accounts-en-info-gerrit.html

Campagne speerpunten 2014:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/12/campagne-speerpunten-2014-alfabetisch.html

Lokale thema's (alfabetisch):
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/12/lokale-themas-alfabetisch.html

Landelijke thema's:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/12/landelijke-themas.html

Flyer 2014:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/12/flyer-2014.html

Campagnefilms 2014:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/12/campagne-films-2014.html

In de media (actueel eerst):
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/12/gerrit-hartholt-in-de-media-actueel.html

Hoe zit dat nu met voorkeurstemmen?
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/12/hoe-zit-dat-nu-met-voorkeurstemmen.html

Deel amendementen concept verkiezingsprogramma CDA Hardenberg:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/11/amendementen-concept.html

7 ideeën voor 7 principes:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/11/inbreng-7-principes-cda.html

Facebookpagina Gerrit Hartholt CDA (liken mag):
https://www.facebook.com/GerritHartholtCDA

Grondwettelijk recht op werk:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/11/grondwettelijk-recht-op-werk.html

Bevordering werkgelegenheid om Nederland sterker te maken:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2010/12/aangenomen-resolutie-bevordering.html
Toelichting Bevordering werkgelegenheid:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2010/12/toelichting-resolutie-bevordering.html


Groet Gerrit Hartholt kandidaat gemeenteraad Hardenberg CDA lijst 1 plek 26
hartholtcda (at) gmail.com
http://www.gerrithartholt.nl
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
Social Media accounts Gerrit Hartholt:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/08/sociale-media-accounts-gerrit-hartholt.html


Op 19 maart 2014 zijn er te weinig voorkeurstemmen op mij uitgebracht om rechtstreeks gekozen te worden. #flinkbalen
De oorzaak van dat beperkte aantal voorkeurstemmen ligt niet aan de kiezers, ligt niet aan mijn talenten en ligt niet aan mijn inzet.
zondag 17 november 2013

Amendementen concept programma CDA Hardenberg

Hierbij een deel van mijn amendementen op het concept verkiezingsprogramma CDA Hardenberg 2014-2018, getiteld 'Mensen maken het verschil'. De verkiezingstechnisch interessantste amendementen heb ik (tijdelijk) verwijderd.

Waardevol
Vervang 'Van nazorg naar preventie' door 'Van nazorg naar voorzorg'.

Wonen en Leefbaarheid

Woonplan op maat:
Toevoegen: Speciale aandacht verdienen senioren die preventief willen verhuizen of hun woning geschikt willen maken voor verschillende levensfasen, hier dient beleid op te worden gevoerd.

Samen duurzaam doen
Toevoegen: Omwonenden dienen te kunnen participeren in en profiteren van windenergieprojecten.
Toevoegen: Onderzocht dient te worden of er ook windenergie op industrie-terreinen mogelijk is.

Passend onderwijs voor iedereen:
Toevoegen: Scholen dienen zich niet alleen te richten op de ontwikkeling van de ratio maar ook op de ontwikkeling van het hele kind als mens. Hierbij kan o.a. lering getrokken worden uit de Gelijkenis van de Talenten. Investeren op jonge leeftijd verdient zich meervoudig terug.

Streekfunctie Hardenberg dient vervangen te worden door streekfuncties Hardenberg en Dedemsvaart.

Kunstgras en glasvezel:
Toevoegen bij het laatste punt: Vorm, functie en gebruik van wegen dient met elkaar in overeenstemming te zijn.

Paragraaf toevoegen over Bereikbaarheid:
Toevoegen; Verbeteren van de bereikbaarheid van (het industrieterrein van) Dedemsvaart door het realiseren van op- en afritten in de N36. (Besproken in de ALV en aangenomen door de ALV.)
Toevoegen: Er dient in Bergentheim een treinstation te komen zodat Bergentheim opgenomen kan worden in de dienstregeling.
Toevoegen: De mogelijkheid van een evenementenperron ter hoogte van de evenementenhal in Hardenberg dient te worden onderzocht.

Paragraaf toevoegen over Veiligheid:
Toevoegen: Bij minirotondes in de bebouwde kom dienen zoveel mogelijk fietsers in de voorrang te worden meegenomen, dit dient voor alle weggebruikers heel duidelijk te zijn. Op minirotondes waar fietsers in de voorrang worden meegenomen dient de (straat)verlichting uitstekend te zijn.

Werken

Een vitaal buitengebied voor landbouw, natuur en recreatie
Toevoegen bij 1e punt: De komst van megastallen dient sterk te worden afgeremd.

Een gezonde gezondheidszorg
Toevoegen: Werkgevers en werknemers kunnen in deze worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden op gebieden als veiligheid, gezondheid, inzetbaarheid en arbeidsomstandigheden.

Iedereen werk(t)
Toevoegen bij 3e punt: Hierbij dient maatwerk te worden toegepast.
Toevoegen: De overheid dient er te zijn als schild voor de zwaksten, hierbij hoort ook activering d.m.v. maatwerk.

Welzijn

Extra aandacht voor jongeren
Toevoegen bij 2e punt: Een goede samenwerking tussen scholen, ouders en pedagogisch-medische instellingen is gewenst.
Toevoegen: De weerbaarheid van de jeugd t.a.v. tabak, alcohol en (soft)drugs dient te worden vergroot, hierbij dient o.a. samengewerkt te worden met organisaties als Moedige Moeders.

Van tabletten naar tablets
Toevoegen: Belangrijk is dat ouderen in beweging blijven en daar waar nodig in beweging komen. (Zie ook van nazorg naar voorzorg.)

De rol van de gemeente

Toevoegen aan het eind: De gemeente dient kerntaken als veiligheid en opkomen voor de zwaksten niet te verslonzen, verder dient te gemeente het principe van de menselijke maat te hanteren en maatwerk te leveren, en dit te bevorderen door er bij de rijksoverheid op aan te dringen om niet alles dicht te regelen.

Groet, Gerrit Hartholt.

Op deze amendementen zit copyright, van deze informatie mag alleen gebruik gemaakt worden op verzoek en inclusief duidelijke en controleerbare bronvermelding.

Update 02 dec 2013: Na overleg met de schrijfgroep is besloten om 1 amendement op de ALV van 02 dec 2013 in stemming te brengen te weten het amendement over het verbeteren van de bereikbaarheid van het industrieterrein in Dedemsvaart vanaf de N36. Dit amendement is unaniem aangenomen. (De definitieve tekst van het amendement is opgenomen in het hoofdstuk Werken.) De overige amendementen zijn in lijn met het concept verkiezingsprogramma, deze worden na overleg zoveel mogelijk verwerkt in oneliners voor de campagne.

zaterdag 16 november 2013

Van groslijst CDA naar lijstduwer CDA

Van groslijst CDA naar lijstduwer CDA naar ?

De Algemene Leden Vergadering van CDA Hardenberg heeft op 02 december 2013 unaniem Gerrit Hartholt op de lijstduwersplek gezet, te weten plek 26 kieslijst CDA Hardenberg voor de gemeenteraads verkiezingen van 19 maart 2014.


URL naar definitieve kiestlijst CDA Hardenberg 2014 - 2018:
https://www.cda.nl/overijssel/hardenberg/mensen/toon/kandidaten-lijst-2014/

In het nieuws op de website van Dedemsvaartse Courant en Hardenberg Nieuws:
http://www.dedemsvaartsecourant.nl/nieuws/regio/300733/henk-dunnewind-verlaat-cda-bestuur.html
http://www.hardenbergnieuws.nl/regionieuws/256212_cda_zet_extra_kandidaat_op_lijst.html

Citaat: "Opvallende toevoeging aan de lijst is Gerrit Hartholt uit Dedemsvaart. Dat is mede gedaan vanwege het lage aantal Dedemsvaarters op de kieslijst." Einde citaat.

Allen die geholpen hebben op welke manier dan ook, daarvoor dank.

Groet, Gerrit Hartholt.

=====================================================

Voorstel aan de Algemene Leden Vergadering van CDA Hardenberg d.d. 02 december 2013.

Wij willen voorstellen om de plaats van de heer G.J. Hartholt op de groslijst voor de komende verkiezingen te wijzigen van een algemene plaats op de groslijst naar een lijstduwersplaats op de definitieve lijst (kieslijst).

Wij hebben er alle vertrouwen in dat de heer Hartholt een uitstekende en positieve bijdrage kan leveren aan de verkiezingscampagne van CDA Hardenberg en verwachten dat hij daarbij extra stemmen zal trekken.

De heer Hartholt heeft op 02 november jongstleden op het CDA Congres namens CDA Hardenberg en CDA Doetinchem laten zien dat hij in staat is een grote groep toe te spreken. Ook kan de heer Hartholt met zijn enthousiasme, inhoudelijke kennis en doorzettingsvermogen een waardevolle bijdrage leveren aan CDA Hardenberg.

Een extra punt ter overweging kan zijn het feit dat op de voorlopige advieslijst weinig mensen uit Dedemsvaart staan.

Wilt u dit voorstel schriftelijk of mondeling ondersteunen op de komende leden-vergadering?

Getekend

leden CDA Hardenberg

Stand 29 november 2013 om 18.00 uur:
7 handtekeningen
In ieder geval 5 die aangegeven hebben er over na te willen denken

Ook een aantal oud CDA leden gesproken die de afgelopen jaren hun lidmaatschap van het CDA hebben opgezegd.

Alleen leden van CDA Hardenberg kunnen als zij dat willen dit voorstel tekenen of mondeling ondersteunen op 02 december 2013. De namen van de ondertekenaars zullen aan het bestuur van CDA Hardenberg bekend worden gemaakt en zijn niet voor publicatie.

Op de referentielijst in deze staan (02 dec 2013 om 18.00 uur):
+ De namen van 18 gewone CDA leden
+ De namen van 12 niet CDA leden (waaronder 6 ondernemers uit Dedemsvaart)
+ De namen van 4 CDA Tweede Kamerleden
+ De namen van 2 oud CDA Tweede Kamerleden
+ De namen van 2 CDA kandidaten voor het Europarlement 2014 (waaronder 1 zittende CDA EP)
+ De namen van 2 CDA burgemeesters
+ De naam van 1 CDA oud minister.
In totaal bestaat de referentielijst van de heer Hartholt (02 dec 2013 om 18.00 uur) uit 41 mensen. De namen op deze lijst zullen niet gepubliceerd worden. De referentielijst zal alleen indien nodig overlegd worden.

In deze is het wellicht ook vermeldenswaardig dat de heer Hartholt in zijn linkedin bestand meer dan 1100 connecties heeft waarvan er meer dan 400 CDA lid zijn.

Aanvulling 25 november 2013: De heer Hartholt heeft o.a. in zijn rol als OR lid (18 jaar) en afgevaardigde naar de concern OR (diverse jaren) laten zien dat hij compromissen kan sluiten. Dit heeft hij niet alleen in zijn rol als OR lid laten zien maar ook als initiatiefnemer, woordvoerder of 1e indiener van de voorstellen 'Bevordering werkgelegenheid om Nederland sterker te maken', 'Aanpakken illegaal vuurwapenbezit', 'Vergroening belastingstelsel om Nederland sterker te maken', 'Hoeveel NL - animal cops zijn er nodig ?', 'Orgaandonatie (ADR)', 'Vliegverkeer duurzamer maken', 'Laag BTW-tarief duurzaam inzetten voor verduurzaming en banen' en 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid'. Tevens heeft de heer Hartholt een flink aantal jaren als lid van de CDA Focusgroep arbeidsmarktbeleid de CDA Tweede Kamerleden Hubert Bruls en Eddy van Hijum mogen adviseren op het onderwerp arbeidsmarktbeleid.

CV Gerrit Hartholt (maatschappelijk):
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/11/cv-gerrit-hartholt-maatschappelijk.html

In 1994 heeft Hartholt kandidaat gestaan voor gemeenteraad Avereest (CDA).
In 1998 heeft Hartholt kandidaat gestaan voor TK kieskring Zwolle (CDA).
In beide gevallen op een "lijstduwersplek".

Facebookpagina Gerrit Hartholt CDA (liken mag):
https://www.facebook.com/GerritHartholtCDA

Een tip voor het CDA zowel lokaal als landelijk: Wil het CDA de verkiezingen in 2014 (2 of 3) met goede resultaten afsluiten dan moet het CDA zorgen dat het CDA naast de inhoud het emotiemanagement goed op orde heeft. Met de kennis die de bijbel daarvoor aandraagt (zie de vele beeldspraak in de bijbel), zou dat voor het CDA een peuleschil moeten zijn.

dinsdag 5 november 2013

Stem op mijn inbreng 7 principes CDA

Hierbij mijn inbreng als het gaat om de 7 principes van het CDA, u kunt als u dat wilt uw waardering kenbaar maken voor mijn inbreng door ze een aantal sterren te geven (doorklikken via de URL's naar de CDA website).

7 ideeën voor 7 principes

Meer banen door lastenverschuiving
reeds 17 stemmen uitgebracht via de URL (sterren geven)

https://www.cda.nl/denk-mee/werk/ideeen/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=76471&cHash=fe909573e3642d275f5291f6319489e8

Dat de vergrijzing er toe zal leiden dat iedereen "vanzelf" een baan krijgt, is geen wet van Meden en Perzen. Daarbij komt dat door de groeiende wereldbevolking de concurrentie over waar komen de (goede) banen alleen maar zal toenemen. Om te zorgen dat er voldoende banen zijn en komen in Nederland is het nood-zakelijk om de lasten op arbeid te verlagen dit door middel van lastenverschuiving. Eerst dient er gekozen te worden voor lagere werkgeverspremies generiek en specifiek. Op termijn is er mogelijk ruimte voor lagere inkomstenbelastingtarieven.


Duurzaamheid als kans
reeds 19 stemmen uitgebracht via de URL (sterren geven)

https://www.cda.nl/denk-mee/economie/ideeen/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=76475&cHash=6c5c5a2e19146202e13c7ac9b353de79

Een (te) grote afhankelijkheid van grondstoffen import is een veiligheidsrisico.
Het opraken van een aantal grondstoffen kan tot gevolg hebben dat de economie tot stilstand komt op termijn, voorbeeld ons eigen aardgas is bij ongewijzigd beleid ergens kort na het jaar 2030 op.
Nederland loopt een natte voeten risico door de stijgende zeespiegel en de klimaatverandering (meer neerslag).
Willen we hier wat aan doen en de risico's verkleinen dan is duurzaamheid de oplossing, we moeten duurzaamheid daarom zien als kans.
Om die kans te kunnen verzilveren is het noodzakelijk om het belastingstelstel te vergroenen. Doe je het niet voor het milieu? Doe het dan voor het geld en groene banen.

Voetbalhooligans aanpakken
reeds 16 stemmen uitgebracht via de URL (sterren geven)

https://www.cda.nl/denk-mee/samenleving/ideeen/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=76479&cHash=e41d2fcd4ad9ccc9b2f34b228f32c7ea

Het fenomeen voetbalhooligans kost de samenleving heel veel geld, o.a. in de vorm van overuren voor politieagenten, die daardoor minder inzetbaar zijn om bijvoorbeeld woninginbraak aan te pakken. Dit aanpakken vergt een specifieke aanpak. Mocht Sander de Rouwe belangstelling hebben wat mijn idee is om dat aan te pakken (financiële prikkel), dan mag hij met mij contact opnemen. Omdat mijn idee mogelijk meer dan goed is, wil ik dat idee anno okt 2013 niet delen in het openbaar op deze website. Dit idee heb ik o.a. al met Bart-Jan Gardebroek en Martin Hakkesteegt besproken, en hier goede reacties op ontvangen.


Van nazorg naar voorzorg
reeds 13 stemmen uitgebracht via de URL (sterren geven)

https://www.cda.nl/denk-mee/zorg/ideeen/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=76521&cHash=b9c00ab3368b156da26b3cccc02e9f04

De zorg verdient pas geld als mensen "ziek" zijn. Gevolg hiervan is oa dat de pharmaceutische industrie meer geld verdient met medicijnen voor chronische kwalen dan met medicijnen gericht op curatie (genezing). Dit heeft invloed op investerings en onderzoeks beslissingen. Verder is het zo dat veel specialisten niet betaald krijgen voor het voorkomen van een operatie maar wel voor het uitvoeren van een operatie. Daarnaast bestaat bij veel mensen de indruk dat niet alle kennis die er is benut wordt om te voorkomen dat mensen ziek worden, dan wel als het gaat om het bevorderen van herstel. Mijns inziens moet er het eea wijzigen in de financiële prikkels in de zorg, en moet er meer gedaan worden aan voorzorg (oa meer bewegen) zodat er minder nazorg nodig is. Wellicht dat de beeldspraak in de bijbel ook nog kan zorgen voor enige inspiratie in deze.


Talenten benutten / Talenten ontwikkelen
reeds 11 stemmen uitgebracht via de URL (sterren geven)

https://www.cda.nl/denk-mee/onderwijs/ideeen/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=76483&cHash=dd8733bce2ed74557278d93d5b579618

Voor hen die denken dat een mens een rationele computer is, heb ik nieuws, een mens is een emotionele neurocomputer. Willen wij alle talenten benutten en ontwikkelen dan moeten wij met dit gegeven rekening houden. Laat nu de bijbel in de vorm van beeldspraak hier handvaten voor aandragen, hierbij kan ik o.a. verwijzen naar de gelijkenis van de talenten. Met de juiste aanpak kunnen wij voor elkaar krijgen dat er geen talenten verloren gaan. Indien dit goed wordt toegepast d.m.v. gerichte investeringen, dan verdient dit zich meervoudig terug.


Initiatieven uit de samenleving een kans geven
reeds 12 uitgebracht stemmen via de URL (sterren geven)

https://www.cda.nl/denk-mee/samenleving/ideeen/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=76575&cHash=6edd32becb847821e8414f530f4b74df

Het CDA is voorstander van het geven van meer ruimte aan de samenleving, iets wat ik van harte toe juich. De overheid heeft te lang de neiging gehad om alles "dicht te regelen" met als gevolg dat de ruimte voor goede alternatieven bijna nul is. Dit gezegd hebbende wil ik het CDA er op wijzen dat het CDA dit niet alleen in woord moet beleiden maar ook in daad. Nog sterker initiatieven vanuit de eigen achterban van het CDA moeten niet zomaar gevetood kunnen worden. Hierbij wil ik o.a. verwijzen naar het rapport van de cie Frissen, dat bepleit om alle kennis in het CDA en aan de randen van het CDA te benutten. Ik hoop dat het CDA haar mooie woorden ook in deze om zet in mooie daden, ik zie daar helaas nog te weinig van. Geef initiatieven van onderop een kans, dus ook initiatieven vanuit de CDA achterban.


Vertrouwen in CDA familie herstellen
reeds 13 stemmen uitgebracht via de de URL (sterren geven)

https://www.cda.nl/denk-mee/familie/ideeen/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=76803&cHash=8eae7b27d774c713e09e561a5685bcb8

Wil het CDA de komende verkiezingen (meervoud) goede resultaten bereiken dan moet het CDA (de CDA familie) het vertrouwen in het CDA herstellen. Diverse verkiezingen hebben geleerd dat als het CDA een VVD-light koers vaart dat dat electoraal riskant is voor het CDA. Wil het CDA het vertrouwen van de kiezers terug krijgen, dan is de enige methode een authentieke radicale christen democratisch middenkoers (in woord en daad). Een boom die van haar wortels wegloopt komt in de problemen, een boom die terugkeert naar haar wortels en in haar kracht staat kan herstellen. In het belang van het CDA en in het belang van heel NL, CDA herstel het vertrouwen in de CDA familie door te kiezen voor het radicale midden.


Mocht u uw waardering voor mijn inbreng bij de 7 principes van het CDA hebben kenbaar gemaakt (1 of meer sterren gegeven), dan daarvoor dank.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt, werkzoekend CDA lid met een arbeidshandicap (nov 2013).

Facebookpagina Gerrit Hartholt CDA (liken mag):
https://www.facebook.com/GerritHartholtCDA

maandag 4 november 2013

Verdediging resolutie "Laag BTW-tarief voor banen o.a. in de bouw"

Spreektekst verdediging resolutie 'Laag BTW-tarief duurzaam inzetten voor verduurzaming en banen', CDA Congres 02 november 2013 te Leeuwarden. De resolutie is ingediend door het CDA Duurzaamheidsberaad.


=========================================================

Beste CDA leden.

De resolutie laag BTW tarief voor duurzaamheid en banen wil meer energiebesparing, meer duurzaamheid en meer banen o.a. in de bouw.

Als het gaat om de Europese BTW regels, de ervaring leert dat als je onderbouwt volhoudt dat tijdelijke maatregelen, zoals een laag BTW tarief voor rijwiel onderhoud en schoen onderhoud, permanent kunnen worden. Met deze resolutie kan daar woning onderhoud aan worden toegevoegd.

Een ander aspect is dat de criteria voor het bepalen van de hoogte van het BTW tarief geupdate moeten worden, hierbij kan verwezen worden naar de aangenomen CDA resolutie 'Vergroening belastingstelsel om Nederland sterker te maken'. Aan de bestaande BTW criteria noodzakelijk en luxe moeten wat betreft het CDA Duurzaamheidsberaad de criteria duurzaamheid en arbeidsintensiteit worden toegevoegd, iets wat u CDA leden kunt inbrengen in Europa. Burgers hebben toch wat in te brengen in Europa?

Wilt u meer energiebesparing, meer duurzaamheid en meer banen o.a. in de bouw, stem dan voor deze resolutie.

Aan u de keus.

Dank U.

=========================================================

Tot verbazing van het CDA Duurzaamheidsberaad is deze resolutie, op advies DB CDA, weggestemd.

De argumentatie tegen was kort samengevat, het is een crisismaatregel en EU regelgeving zit in de weg.

Op de opmerking dat alleen voedsel een noodzakelijk iets is (zie EU regelgeving), is door het CDA Duurzaamheidsberaad geantwoord dat het hebben van een baan tegenwoordig ook noodzakelijk is zeker als we naar een participatiemaatschappij gaan.

=========================================================

Resolutie 'Laag BTW-tarief duurzaam inzetten voor verduurzaming en banen':
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/10/resolutie-laag-btw-tarief-voor-banen-oa.html

Resoluties (inclusief) preadvies, zie specifiek pag 22 en 23:
https://www.cda.nl/fileadmin/CDA/Documenten/2013/Vergaderstukken_aanvullend_en_resoluties.pdf

Resolutie 'Vergroening belastingstelsel om Nederland sterker te maken':
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2010/12/concept-resolutie-vergroening.html