dinsdag 5 november 2013

Stem op mijn inbreng 7 principes CDA

Hierbij mijn inbreng als het gaat om de 7 principes van het CDA, u kunt als u dat wilt uw waardering kenbaar maken voor mijn inbreng door ze een aantal sterren te geven (doorklikken via de URL's naar de CDA website).

7 ideeën voor 7 principes

Meer banen door lastenverschuiving
reeds 17 stemmen uitgebracht via de URL (sterren geven)

https://www.cda.nl/denk-mee/werk/ideeen/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=76471&cHash=fe909573e3642d275f5291f6319489e8

Dat de vergrijzing er toe zal leiden dat iedereen "vanzelf" een baan krijgt, is geen wet van Meden en Perzen. Daarbij komt dat door de groeiende wereldbevolking de concurrentie over waar komen de (goede) banen alleen maar zal toenemen. Om te zorgen dat er voldoende banen zijn en komen in Nederland is het nood-zakelijk om de lasten op arbeid te verlagen dit door middel van lastenverschuiving. Eerst dient er gekozen te worden voor lagere werkgeverspremies generiek en specifiek. Op termijn is er mogelijk ruimte voor lagere inkomstenbelastingtarieven.


Duurzaamheid als kans
reeds 19 stemmen uitgebracht via de URL (sterren geven)

https://www.cda.nl/denk-mee/economie/ideeen/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=76475&cHash=6c5c5a2e19146202e13c7ac9b353de79

Een (te) grote afhankelijkheid van grondstoffen import is een veiligheidsrisico.
Het opraken van een aantal grondstoffen kan tot gevolg hebben dat de economie tot stilstand komt op termijn, voorbeeld ons eigen aardgas is bij ongewijzigd beleid ergens kort na het jaar 2030 op.
Nederland loopt een natte voeten risico door de stijgende zeespiegel en de klimaatverandering (meer neerslag).
Willen we hier wat aan doen en de risico's verkleinen dan is duurzaamheid de oplossing, we moeten duurzaamheid daarom zien als kans.
Om die kans te kunnen verzilveren is het noodzakelijk om het belastingstelstel te vergroenen. Doe je het niet voor het milieu? Doe het dan voor het geld en groene banen.

Voetbalhooligans aanpakken
reeds 16 stemmen uitgebracht via de URL (sterren geven)

https://www.cda.nl/denk-mee/samenleving/ideeen/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=76479&cHash=e41d2fcd4ad9ccc9b2f34b228f32c7ea

Het fenomeen voetbalhooligans kost de samenleving heel veel geld, o.a. in de vorm van overuren voor politieagenten, die daardoor minder inzetbaar zijn om bijvoorbeeld woninginbraak aan te pakken. Dit aanpakken vergt een specifieke aanpak. Mocht Sander de Rouwe belangstelling hebben wat mijn idee is om dat aan te pakken (financiële prikkel), dan mag hij met mij contact opnemen. Omdat mijn idee mogelijk meer dan goed is, wil ik dat idee anno okt 2013 niet delen in het openbaar op deze website. Dit idee heb ik o.a. al met Bart-Jan Gardebroek en Martin Hakkesteegt besproken, en hier goede reacties op ontvangen.


Van nazorg naar voorzorg
reeds 13 stemmen uitgebracht via de URL (sterren geven)

https://www.cda.nl/denk-mee/zorg/ideeen/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=76521&cHash=b9c00ab3368b156da26b3cccc02e9f04

De zorg verdient pas geld als mensen "ziek" zijn. Gevolg hiervan is oa dat de pharmaceutische industrie meer geld verdient met medicijnen voor chronische kwalen dan met medicijnen gericht op curatie (genezing). Dit heeft invloed op investerings en onderzoeks beslissingen. Verder is het zo dat veel specialisten niet betaald krijgen voor het voorkomen van een operatie maar wel voor het uitvoeren van een operatie. Daarnaast bestaat bij veel mensen de indruk dat niet alle kennis die er is benut wordt om te voorkomen dat mensen ziek worden, dan wel als het gaat om het bevorderen van herstel. Mijns inziens moet er het eea wijzigen in de financiële prikkels in de zorg, en moet er meer gedaan worden aan voorzorg (oa meer bewegen) zodat er minder nazorg nodig is. Wellicht dat de beeldspraak in de bijbel ook nog kan zorgen voor enige inspiratie in deze.


Talenten benutten / Talenten ontwikkelen
reeds 11 stemmen uitgebracht via de URL (sterren geven)

https://www.cda.nl/denk-mee/onderwijs/ideeen/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=76483&cHash=dd8733bce2ed74557278d93d5b579618

Voor hen die denken dat een mens een rationele computer is, heb ik nieuws, een mens is een emotionele neurocomputer. Willen wij alle talenten benutten en ontwikkelen dan moeten wij met dit gegeven rekening houden. Laat nu de bijbel in de vorm van beeldspraak hier handvaten voor aandragen, hierbij kan ik o.a. verwijzen naar de gelijkenis van de talenten. Met de juiste aanpak kunnen wij voor elkaar krijgen dat er geen talenten verloren gaan. Indien dit goed wordt toegepast d.m.v. gerichte investeringen, dan verdient dit zich meervoudig terug.


Initiatieven uit de samenleving een kans geven
reeds 12 uitgebracht stemmen via de URL (sterren geven)

https://www.cda.nl/denk-mee/samenleving/ideeen/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=76575&cHash=6edd32becb847821e8414f530f4b74df

Het CDA is voorstander van het geven van meer ruimte aan de samenleving, iets wat ik van harte toe juich. De overheid heeft te lang de neiging gehad om alles "dicht te regelen" met als gevolg dat de ruimte voor goede alternatieven bijna nul is. Dit gezegd hebbende wil ik het CDA er op wijzen dat het CDA dit niet alleen in woord moet beleiden maar ook in daad. Nog sterker initiatieven vanuit de eigen achterban van het CDA moeten niet zomaar gevetood kunnen worden. Hierbij wil ik o.a. verwijzen naar het rapport van de cie Frissen, dat bepleit om alle kennis in het CDA en aan de randen van het CDA te benutten. Ik hoop dat het CDA haar mooie woorden ook in deze om zet in mooie daden, ik zie daar helaas nog te weinig van. Geef initiatieven van onderop een kans, dus ook initiatieven vanuit de CDA achterban.


Vertrouwen in CDA familie herstellen
reeds 13 stemmen uitgebracht via de de URL (sterren geven)

https://www.cda.nl/denk-mee/familie/ideeen/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=76803&cHash=8eae7b27d774c713e09e561a5685bcb8

Wil het CDA de komende verkiezingen (meervoud) goede resultaten bereiken dan moet het CDA (de CDA familie) het vertrouwen in het CDA herstellen. Diverse verkiezingen hebben geleerd dat als het CDA een VVD-light koers vaart dat dat electoraal riskant is voor het CDA. Wil het CDA het vertrouwen van de kiezers terug krijgen, dan is de enige methode een authentieke radicale christen democratisch middenkoers (in woord en daad). Een boom die van haar wortels wegloopt komt in de problemen, een boom die terugkeert naar haar wortels en in haar kracht staat kan herstellen. In het belang van het CDA en in het belang van heel NL, CDA herstel het vertrouwen in de CDA familie door te kiezen voor het radicale midden.


Mocht u uw waardering voor mijn inbreng bij de 7 principes van het CDA hebben kenbaar gemaakt (1 of meer sterren gegeven), dan daarvoor dank.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt, werkzoekend CDA lid met een arbeidshandicap (nov 2013).

Facebookpagina Gerrit Hartholt CDA (liken mag):
https://www.facebook.com/GerritHartholtCDA

Geen opmerkingen:

Een reactie posten