vrijdag 25 september 2015

Resolutie: Aanpak vuurwerkafval via een schoon nieuwjaar

Resolutie: Aanpak vuurwerkafval via een schoon nieuwjaar

Indieners: G.Hartholt, A. Huitzing, E.J. Stokking, C. Righolt-Dam, J. Molendijk, J. van Alphen, H. Haarsma, A.A. Jacobs, A.C. de Jager, A. Diamantis, A. Olde, C.L.C. van Wingerden-Been, M. van den Brink, J.G. Brinkhorst, F. Kemerink, J.G.M. Put, F.J. Evers, R. Busschers, A. Zandvoort, A. Pierik, R. Compagner, J.D. Vedders-Dekker, G. Vehof- Busger op Vollebroek, J. Beumer, C. Doeschot, A.H. Mulder, B.M.J. Eshuis, Y. Nijhof, B. van Vlijmen, N. van der Stappen, T. Reijn, A. Kleinjan, A. Hammenga, J. de Vries, R. Meijer en J.H. Kreuze.

Het CDA partijcongres op 7 november 2015 bijeen te Utrecht

Constateert dat:
1. het afsteken van vuurwerk in Nederland met Oud en Nieuw een traditie is;
2. vuurwerkafval soms maanden later nog rondslingert als zwerfafval;
3. er op veel plaatsen initiatieven zijn om vuurwerkafval in te zamelen, een voorbeeld is het project 'Vuurwerk knallen? Opruimen doen we met z'n allen!' http://www.schoongooienvecht.nl/vuurwerkcampagne-2014.aspx (zo zijn er nog veel meer voorbeelden);
4. er jaarlijks voor circa €65 miljoen aan legaal vuurwerk afgestoken wordt in Nederland met Oud en Nieuw;
5. er bij het herafsteken van niet afgegaan vuurwerk soms ongelukken gebeuren;
6. er van het laten liggen van vuurwerkafval het signaal uit gaat dat zwerfafval oke is, iets wat het niet is;

Overweegt dat:
1. in het kader van duurzaamheid het wenselijk is om vuurwerkafval en zwerfafval terug te dringen;
2. het jaar schoon beginnen de rest van het jaar positief doorwerkt;
3. een ieder die op 31 december een vent of dame is, dat op 1 januari ook is;
4. het tijdig opruimen van vuurwerkafval kan helpen ongelukken voorkomen;
5. we m.b.t. zwerfafval toe moeten naar het principe de vervuiler ruimt op;

Spreekt uit dat:
1. het CDA partijbestuur de CDA afdelingen oproept om te gaan bevorderen dat vuurwerkafval aan het begin van het jaar wordt opgeruimd;
2. hier wellicht een nieuwe traditie uit kan voortkomen te weten een schoon nieuwjaar;

En gaat over tot de orde van de dag.

=======================================================


Aangenomen 7 nov 2015 CDA Congres te Utrecht



Concept toelichting (versie 1):

Veel Nederlanders steken met oud en nieuw vuurwerk af, de resolutie wil bevorderen dat diezelfde mensen op 1 januari helpen met opruimen, dit o.a. om ongelukken met niet afgegaan vuurwerk te voorkomen.

Concept toelichting (versie 2):

Mooie traditie vuurwerk afsteken, laten we daarnaast de traditie vuurwerk opruimen invoeren, onder het motto 'Een schoon en veilig nieuwjaar'.

Preadvies DB: overnemen

Het CDA maakt zich al sinds jaar en dag hard voor een schone leefomgeving. Daar hoort ook het opruimen van vuurwerkafval na het vieren van de jaarwisseling bij. Zeker omdat dit afval vaak nog weken blijft liggen en bovendien gevaarlijk kan zijn. Het is dan ook niet alleen in het kader van duurzaamheid dat het wenselijk is om vuurwerkafval op te ruimen. Ook het nemen van verantwoordelijkheid speelt hierbij en rol. Naast het zelf vuurwerk afsteken zou zelf het vuurwerkafval opruimen een mooie Nederlandse traditie moeten zijn. In de afgelopen jaren hebben verschillende CDA afdelingen lokaal al het initiatief genomen het opruimen van vuurwerkafval onder de aandacht te brengen. Dat is een trend die we samen kunnen doorzetten. Opgeruimd beginnen is wat het CDA betreft een goed voornemen voor het nieuwe jaar.


De door 36 CDA leden ingediende resolutie .jpg

Op 20 oktober 2015 is op advies van en na overleg met het CDA partijburo, het 1e spreekt uit iets aangepast, zodat het juiste gremium de resolutie gaat uitvoeren (conform statuten en reglementen). Tevens is voor iedereen nu duidelijk wie wat gaat doen als de resolutie wordt aangenomen.


Reactie van een CDA wethouder, citaat: "Ik steun natuurlijk de indiening van de resolutie 'Aanpak vuurwerkafval via een schoon nieuwjaar'. En ik ga kijken of we de actie in onze gemeente kunnen realiseren." Einde citaat.

Hoe deze resolutie uit te voeren dat kunnen de afdelingen / gemeenten het beste zelf beoordelen. Mocht er behoefte bestaan aan enkele voorbeelden hoe dat zou kunnen, dan volgen hierna enkele voorbeelden.

Enkele voorbeelden van vuurwerk opruimacties:
- Vuurwerk knallen? Opruimen doe we met zijn allen!
  http://www.schoongooienvecht.nl/vuurwerkcampagne-2014.aspx 
- Vuurwerkafval? Ruim het op!
  https://www.dordtveilig.nl/nieuws/nieuws-dordt-veilig/archief/december-2013/vuurwerkafval-ruim-het-op 
- Knallende opruiming
  http://www.cjgrhenen.nl/uploads/site_media/30/flyer/flyer%20zaap.pdf

- Jeugdjournaal: Vuurwerk opruimen voor geld
  http://jeugdjournaal.nl/item/326899-vuurwerk-opruimen-voor-geld.html
- Euroloon voor vuurwerkschoon
  http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/vuurwerkschoon-1.2615420
- Kinderen beloond voor inzamelen vuurwerk
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/20372335/__Geld_voor_vuurwerkafval__.html

- Collectieve vuurwerk opruimactie (rova i.s.m. een aantal gemeenten)
  http://www.hardenberg.nl/volledig-overzicht/actueel/bericht/collectieve-vuurwerk-opruimactie/
- Nieuwe bezems vegen schoon
  http://www.detoren.net/artikelen/Nieuws/Nieuwe_bezems_vegen_schoon_71390#forward

- Knaken voor knallers
  http://www.destentor.nl/regio/dalfsen/knaken-voor-knallers-1.4697906

  http://www.jouwregiocentraal.nl/vechtdal-centraal/algemeen/dalfsen-regio/dalfsen/vuurwerkactie-dalfsen-600-volle-tassen
  http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=207424&_ga=1.241324290.1271997713.1445947720
Nieuwe aanpak opruimen vuurwerk
  http://www.destentor.nl/regio/zutphen/nieuwe-aanpak-opruimen-vuurwerk-1.3268989
- Samen afsteken = samen opruimen én samen eten!
  http://www.ikbuurtmee.nl/nieuws/nieuwsbericht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=36&cHash=3884d94a006d882f582bc7dbb4940fc6
- Etcetera



Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt initiatiefnemer
http://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl


Ad 1: Aanpakken zwerfvuil inspreken 11 juni 2013:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/06/aanpakken-zwerfvuil-inspreken-11-juni.html

Ad 2: Knallende opruiming: Stimuleer vrijwilliger inzameling vuurwerkafval:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2014/11/knallende-opruiming-stimuleer.html

Persbericht Alleen roepen ‘herken pesten!’ bij pesten op het werk is niet voldoende


Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht
-------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: 24 september 2015

Alleen roepen ‘herken pesten!’ bij pesten op het werk is niet voldoende

Slachtoffers en deskundigen willen pesten op het werk in het wetboek van strafrecht

Goed bedoeld die ‘Herken Pesten’ campagne. Echter, de vandaag gepresenteerde cijfers over pesten op het werk laten zien dat de kans groot is dat de ‘Herken Pesten’ campagne mislukt als er niet meer gebeurt. Uit de cijfers blijkt o.a. dat maar zestien procent van de mensen het opneemt voor een collega die te maken heeft met pesterijen. Er moet daarom niet alleen herkend worden, maar ook en vooral effectief tegen pesten, intimidatie, seksuele intimidatie, mobbing, bossing op het werk worden opgetreden. Daarom is er nu een petitie van een aantal slachtoffers van pesten op het werk die, samen met een aantal deskundigen op het gebied, willen dat ‘pesten op het werk’ in het wetboek van strafrecht komt.

Petitie: Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht http://stoppestenophetwerk.petities.nl
De petitie is gebaseerd op de ervaring dat pesters op dit moment, in juridische zin, beter beschermd zijn dan de slachtoffers van pesten op het werk. Dit lijkt sterk op de omgekeerde wereld.

Ook het juridische onderzoek van Yvonne van den Heuvel getiteld STOP MOBBING! uit 2010, bepleit het opnemen van ‘pesten op het werk’ in het strafrecht.

De initiatiefgroep wil, naast het opnemen van ‘pesten op het werk’ in het wetboek van strafrecht, ook handhaving door de arbeidsinspectie (Inspectie-SZW), preventie, adequate hulp voor de slachtoffers en veel meer onafhankelijke vertrouwenspersonen, klachtencommissies, mediators, deskundigen en bedrijfsartsen.

De verwachting is dat de handhaving niet alleen door de arbeidsinspectie (I-SZW) zal kunnen worden gedragen. Zij heeft immers slechts circa 1071 fte-medewerkers en een heel groot takenpakket. Met circa 500.000 mensen die jaarlijks slachtoffer worden van ‘pesten op het werk’, waarvan circa 80.000 structureel, lijkt dit niet haalbaar. Er dienen ook andere opties onderzocht te worden. Zo zouden bijvoorbeeld meer taken en bevoegdheden aan de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag kunnen worden overgedragen. Dit wordt momenteel onderzocht.

De groep ervaringsdeskundigen m.b.t. ‘pesten op het werk’ heeft, na een aantal slechte ervaringen, de handen ineen geslagen. Zij zijn een zoektocht gestart naar een betrouwbare stichting, waaronder het portal en de wegwijzer naar betrouwbare hulp www.stoppestenophetwerk.nu kan worden ondergebracht. Voor hulpverlening en deskundigheidsbevordering is het deskundigen netwerk www.stagira.nl opgericht.

Dat de werkgeversorganisaties voorstander zijn van een zero-tolerance beleid t.a.v. ‘pesten op het werk’ is interessant. Tot nu toe blijft het echter vooral bij verbaal geuit zero-tolerance beleid. De vraag is of dit voldoende is. De initiatiefgroep van ervaringsdeskundigen vraagt zich af wat er gaat gebeuren als een werkgever een werknemer probeert weg te pesten (mobbing als management tool)? En wat gaat er gebeuren met de werknemers die al weggepest zijn door werkgevers? Mogelijk komen de weggepesten nooit meer aan het werk omdat hun gezondheid, belastbaarheid en het vertrouwen in mensen te ernstig beschadigd is geraakt. Er zijn voorbeelden van slachtoffers die door de overheid worden gedwongen hun eigen huis op te eten met de kerstdagen. Tegelijkertijd wordt door diezelfde overheid tot nu toe nog te vaak de pesters een hand boven het hoofd gehouden. Gaat de overheid anno 2015 niet alleen in woord maar ook in daad opkomen voor de slachtoffers van pesten op het werk? De toekomst zal het leren.

Laat duidelijk zijn, de slachtoffers van pesten op het werk willen ook in een waanzinnig gaaf land leven, en wel nu en niet pas op termijn. Beste overheid stop gedogen pesten op het werk.
–-----------------------------------------------------------------------------------------
Einde persbericht Einde persbericht Einde persbericht Einde persbericht

Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie: Voor nadere informatie kunt u terecht bij:

1e Woordvoerder persbericht, initiatiefnemer petitie ‘Stop pesten op het Werk!’, initiatiefnemer petitie ‘Pesten op het werk in het Wetboek van Strafrecht’ en ervaringsdeskundige

2e Woordvoerder persbericht, woordvoerder namens het deskundigen netwerk STAGIRA
Theo Klungers
Bronnen:

CBS cijfers over pesten 24 sept 2015
CNV: Zet werknemers-APK in tegen pesten op de werkvloer
Volgens cijfers TNO (uit 2005) plegen jaarlijks 200 mensen zelfmoord i.v.m. pesten op het werk

In België is m.i.v. 01 juli 2011 pesten op het werk ondergebracht in het wetboek van strafrecht
Metronieuws: advocaat zegt bestraf pesten op werkvloer
Lezers De Telegraaf zeggen 'Pesten op het werk strafbaar stellen'
Ga in gesprek over pesten op het werk, aldus LKOG voorzitter Riek Vilters.
Bureau Integriteit: Gij zult niet treiteren

Citaat Asscher bij RTL LN 1 juni 2015:“Werkgever verantwoordelijk voor veilige werksfeer” Einde citaat.
Reactie ervaringsdeskundigen: De overheid is verantwoordelijk voor de handhaving. Die handhaving is nu veelal afwezig.

Afstudeer onderzoek Yvonne van den Heuvel STOP MOBBING! Nov 2010:
Deskundigen netwerk STAGIRA:
Jaarverslag 2014 inspectie SZW (formatie en taakstelling pag 49)

Werkgever moet zero-tolerance beleid voeren rond pesten op het werk
Navraag bij VNO-NCW / MKB-NL leerde dat hiermee met name bedoeld werd dat pesten op de werkvloer d.m.v. een zero-tolerancebeleid aangepakt moet worden. Als het gaat om hoe te reageren op het wegpesten door een werkgever van personeel (hoe daar door VNO-NCW / MKB-NL op te reageren), daar werd door de woordvoerster van VNO-NCW / MKB-NL aanmerkelijk voorzichtiger op gereageerd. 


Persbericht publieksversie pag 1 .jpg


Persbericht publieksversie pag 2 .jpg

maandag 7 september 2015

Money Transfer Scam? (bijzondere mail ontvangen)

Op maandag 7 september 2015 kreeg ik de navolgende mail van Miss Anita Ahmadu anita_rfcds@hotmail.com uit Senegal, met een verzoek of ik mee wil werken aan een money transfer. Naar ik vermoed is het een scam als ik zo rond kijk op internet. Enkele foto's die bij die mail zaten plaats ik ook in dit blogartikel.

Dit alles ter info. Groet Gerrit Hartholt.

=========================================================



Hello my dearest,
Please with due respect and in the name of God.
Firstly i thank you so much inine with the message, which i have sent to you after seing your profile on facebook, I am more than happy in your reply to my mail. How is every thing over there in your contry, i believe that you are in good health, and the atmosphere over there in your country is very nice today? Mine is a little bit warm over here in Dakar Senegal.

my name is Miss Anita Ahmadu, I am (24) years old girl, single, black hari and brown eyes, I am from Darfur Region of Sudan in East Africa and presently I am residing in a church Orphanage home her in Dakar Senegal. My late father Dr. Sylvester Ahmadu was the personal adviser to the former head of state in my country before the rebels attacked our house one early morning and killed him alongside with my mother.

Pleas doe not be offended for this message that comes from me please, its just that i don't know what else to do, because  my situation here as the refugee is giving me a great concern, therefore, i will like you to consider my situation as an orphan, and be kind with me, as i am putting the whole of my trust on you with out fear, though i don't know who you are before, but i believe that with God all things are possible and you can not betray me at the end.

I don't have any relatives now whom I can go to all my relatives ran away in the middle of the war the only person I have now is Reverend Ken George who is the pastor of the (Christ for all Churches) here in the camp he has been very nice to me taking me as one of his daughters since i came her but i am not living with him rather i am living in the woman's hostel because i only attended my first year at the university before the tragic incident that claimed the precious life of my parents that lead to me being in this situation now.

Please listen to this, I have my late father's statement of account and death certificate here with me which I will send to you later, because when he was alive he deposited some amount of money in a bank which he used my name as the next of kin, the amount in question is $2.700.000.00 ( Two Million, Seven Hunderd Thousand U.S. Dollars) so i will like you to help me transfer this money to your account and from it you can send some money for me to get my traveling documents and air ticket to come over there to meet you and to come to continue my education.

So in the light of above i will like you to keep it to yourself and don't tell it to anyone for i am afraid of losing my life and the money if people gets to know about it. Remember i am giving you all this information due to the trust i deposed on you. I like honest and understanding people, truthhful and hardworking.

I want you to send me your contact information's such as your

Names ..............................
Age ..................................
Country ............................
Telephone ........................
occupation .......................

Meanwhile i will like you to let me know your willingness to help me transfer the money so that i will send you the bank contact information's for you to contact them as soon as possible to know the possibility of transferring the money into your account. Have a nice day and think about me.
Please i am waiting to hear from you soon.
Yours sincerely,
Anita ...

=========================================================

Tot mijn grote verbazing kreeg ik dinsdag 8 september 2015,  ondanks mijn afhoudende reactie 7 september, een mail met uitgebreide instructies over een uit te voeren money transfer (omdat ik nooit money transfers doe ken ik de termen niet). Je zou bijna denken dat hoe je ook reageert op een mail van de organisatie achter dit soort scams, je altijd de zelfde "financiële" mail krijgt. De werkwijze die zij toepassen is een combinatie van koude acquisitie en agressieve verkoop van een money transfer scam. (2 Foto's van de mail van 7 september 2015 heb ik bijgeplaatst.)

=========================================================




Hello my dearest,
How are you now? I hope all is well with you over there in your country as i am believing God that soon we shall meet to share our love together. I am so much happy to have somebody like you across my life. My dear please i will like to be with you over there. you really seems to be caring, honest and loving but what am promising you is that you will never regret having someone like me in your life. Please try to always call me with this Reverend Ken George's phone number +221771153836 / 00221771153836. If you call, you ask him that you want to speak with me (ANITA AHMADU ) then he will send for me to come and answer your call OK.

I want to let you know earlier enough that my contact with you is not a mistake, it is by the grace of God  almighty. Please i want you to contact the bank today to confirm about this transfer.
Here  is the contact information of the bank in London where the money was deposited by my late father. it is as follows,

Name Of The Bank-------- RABO BANK OF LONDON
Name Of The Transfer Manager---- MR PETER HOWELL
Address: Thames Court, One Queenhithe, London EC4V 3RL, United Kingdom
Email Address-------   rabobank-transferdept@financier.com
Telephone Number---  +447811174167  /  +447035940104

Already i have informed this bank about my intention to claim my late father's deposit of which my name appears as the next of kin. The only thing the bank told me is to look for a foreign partner who will assist me in the transfer due to my refugee status here in Senegal that as a refugee i am not allowed to direct claim of the money but through an appointed representative as the united refugee law governing refugee all over the world states.

THE ACCOUNT INFORMATION ARE AS FOLLOWS.
ACCOUNT NAME IS  DR SYLVESTER AHMADU
AMOUNT $2.700.000.00 MILLION DOLLARS.
NEXT OF KIN MISS ANITA AHMADU
Swift Code:  (NIB-LNUK)
ACCOUNT NUMBER RBL/041178517944/LD/21/B


yours in love forever,
Anita ........

                          COPY AND FILL THIS LETTER BELOW WITH YOUR INFORMATION'S AND SEND IT TO THE BANK. ...

To the Office of
The Transfer Manager,
Rabo Bank Plc London.
Mr Peter Howell
Dear Sir,

                                                 TRANSFER  APPLICATION  LETTER.

To whom it may concern. Greetings to you. This is to certify that I, ............... aged ............... years old from ................... with a contact phone No ............... and with an occupation as a ..........................  I am hereby to let  you know that  i am a partner to Miss Anita Ahmadu the next of kin to $2,700,000.00 US Dollars deposited by her late father Dr. Sylvester Ahmadu.

Please Sir,as her partner I am contacting this honorable Bank to know the procedures and the requirements which it needs to get my partners fund transferred to my account.

I here by ask that this honorable Bank should please grant my request and inform me on the possibility of getting my partners inheritance fund transferred to my account because such fund cannot be directed to her due to her present status right now as a refugee.
I will furnish my account details for the transfer in approval of my letter of transfer.

This is my partner's late father's Account Details.

Account N°:    (RBL/041178517944/LD/21/B)
Swift Code:      (NIB-LNUK)
Account holder:   (Dr. Sylvester Ahmadu)
Amount Deposited:   ($2,700,000.00 US  dollars)
Next Of Kin / Beneficiary:  (Miss Anita Ahmadu)

Thank you sir.
Yours Sincerely, ..............