woensdag 21 oktober 2020

Aanpakken van de oorzaken van vluchten (amendement op het concept D66 verkiezingsprogramma)

 Steun het amendement 'Aanpakken van de oorzaken van vluchten'.

Ondersteunen kan via MijnD66:
https://www.mijnd66.nl/MA/81664A6yyLr


Voorgestelde tekst: Daar waar mogelijk zet D66 in op het aanpakken van de oorzaken van vluchten.

Toelichting indiener: Veel vluchtelingen willen liever niet vluchten. Indien de oorzaken van vluchten worden aangepakt, kunnen veel vluchtelingen worden geholpen, respectievelijk kan voorkomen worden dat veel mensen moeten vluchten. De afgelopen jaren is een x aantal keren de oorzaken van vluchten aangepakt, met als gevolg dat vluchtelingen konden terugkeren.


Groet Gerrit Hartholt actief D66 lid