maandag 23 november 2015

Kenmerken / kwaliteiten van Asperger (autisme)Kwaliteiten van Asperger
Citaat:

Veel voorkomende kenmerken / kwaliteiten van Asperger zijn:

  • Een sterk analytisch vermogen
  • Nauwkeurig oog voor detail
  • Uiterst betrouwbaar
  • Eerlijk en rechtdoorzee
  • Perfectionistisch

Einde citaat.


Autisme: sterke kanten!URL
http://www.autismewatnu.blogspot.nl/2011/09/autisme-sterke-kanten_10.html

Citaat:
Je hebt je eigen logica en een originele manier van problemen oplossen
Je kan je goed concentreren op een bepaald onderwerp of een bepaalde taak
Je bent eerlijk
Je zult mensen nooit opzettelijk kwetsen
Je steelt niet
Je hebt veel kennis van bepaalde onderwerpen
Je hebt buitengewone organisatorische vaardigheden
Je hebt een uitstekend visueel geheugen
Afspraak is afspraak
Je merkt veranderingen snel op
Je onderzoekt de wereld heel grondig
Je bent beleefd tegen anderen
Je kunt veel feiten onthouden en reproduceren
Je hebt oog voor detail
Je bent goed in planmatig en stapsgewijs werken
Je bent altijd jezelf
Einde citaat (de lijst op de website is nog langer)


Positieve kenmerken van * Dyslexie * ADHD * Hoogbegaafheid * Autisme


Positieve eigenschappen van * Dyslexie * ADHD * Hoogbegaafdheid * Autisme


Iemand met autisme lijkt minder oogcontact te maken

Bekende personen met Asperger of waar hele sterke aanwijzingen voor zijn dat ze Asperger hebben (en indien ze niet meer leven hadden), zijn: Albert Einstein, Isaac Newton, Benjamin Franklin, Napoleon Bonaparte, George Washington, Abraham Lincoln, Leonardo da Vinci, Cleopatra, Ludwig van Beethoven, Elvis Presley, Bill Gates, Marilyn Monroe, Henry Ford, Susan Boyle, Dan Aykroyd, Thomas Jefferson, Tom Hanks, Virginia Woolf, Shakespeare, Charles Dickinson, Robin Williams, Julian Assange, Marie Curie, Charles Darwin, Carl Sagan, Adam Smith, Lawrence Summers, Nikola Tesla, Hans Christian Andersen, James Joyce, George Orwell, Warren Buffett, Wolfgang Amadeus Mozart, Andy Warhol, Charles de Gaulle, Stanley Kubrick, Antoni Gaudi,

http://www.disabled-world.com/artman/publish/article_2086.shtml

Groet Gerrit Harholt werkzoekende met een arbeidshandicap te weten Asperger
http://www.gerrithartholt.nlInitiatiefnemer petitie 'Stop pesten op het Werk!'
Ervaringsdeskundige (slachtoffer pesten op het werk en het hersteltraject)
Initiatiefnemer petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'

Enkele voorbeelden van het analytische vermogen van Gerrit Hartholt:

Het voorstel 'Hoeveel NL-Animal-Cops zijn er nodig ?':
http://20110402.blogspot.nl/2011/02/resolutie-geen-500-animal-cops-nodig.html
De situatie zoals die nov 2015 is komt behoorlijk overeen met wat dit voorstel bepleit.

Het voorstel 'Aanpakken illegaal vuurwapenbezit':
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2010/12/aangenomen-resolutie-aanpakken-illegaal.html
Dit voorstel wordt sinds 19 november 2015 door de Europese Commissie uitgevoerd.
http://ec.europa.eu/netherlands/news/2015/2015-11-19-terrorismebestrijding_nl.htm

Na analyse geholpen bij bespreking van het voorstel 'Orgaandonatie (ADR)':
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2012/06/cda-resolutie-orgaandonatie-adr.html
Is november 2015 een actueel onderwerp.

Het voorstel 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid'
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/09/resolutie-softdrugs-ontmoedigen.html
Is november 2015 een actueel onderwerp.

Checklist Zonnepanelen (longlist)
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/03/checklist-aanschaf-zonnepanelen.html


Kenmerken van autisme
http://www.jijbentuniek.com/webshop/kaarten-meer-dan-autistisch


I'am not mad, I have Aspergers.
Ik ben niet boos, ik heb Asperger.
https://cdn-embed.wimages.net/051326a4143508259926f348a0d7484b0ae5c.jpg


Autisme - krachten
https://psychogoed.nl


Autisme sterke kanten werknemer
http://www.uitgeverijpica.nl/titels/leer-en-ontwikkelingsstoornissen/autisme/poster-autisme-sterke-kanten-werknemer-pica


'Ook met autisme kan je je dromen waarmaken' ... autisme en talent
https://tistje.com/2017/03/09/ook-met-autisme-kan-je-je-dromen-waarmaken-autisme-en-talent/


Autisme krachten
http://chempsbarcelona.com/nederlands/informatie/


De kracht van ongewoon ... autisme en werk
https://tistje.com/2018/01/11/de-kracht-van-ongewoon-autisme-en-werk/


Autisme verschillen meisjes - jongens
http://www.hulp-pddnos.nl/meisjes-met-pdd-nos


ADHD Autisme Dyslexie


It seems that for success in science or art a dash of autism is essential.
https://iminco.nl/2015/12/06/autisme-op-de-werkvloer-het-komt-vaker-voor-dan-je-denkt/


What are some of the characteristics of students with Asperger's


Autisme Sterke kanten sport trainer & coachhttps://www.uitgeverijpica.nl/titels/hulpmiddelen/posters/sportposter-autisme-pica

AvroTros Nieuwsshow over 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'

Op zaterdag 21 november 2015 interviewde AvroTros Nieuwsshow psycholoog Bob van der Meer, over het pleidooi om pesten op het werk in het wetboek op te nemen.


URL naar uitzending AvroTros Nieuwsshow 21 nov 2015
'Stop pesten op het werk!' (audio)
http://www.radio1.nl/item/328772-Stop%20pesten%20op%20het%20werk!.html

Citaat:
"De gevolgen zijn vaak ernstig.... Depressie, eetstoornissen, post traumatische stressstoornis, burn-out en zelfs zelfmoord komt voor als gevolg van pesten op de werkvloer. De aandacht voor pesten op scholen is groot. Ook is er steeds meer ook voor dit gedrag op het werk. Maar dit is nog lang niet genoeg. Pesten moet opgenomen worden in het wetboek van strafrecht. Alleen zo kunnen we een einde maken aan deze misdaad. Dat bepleit Bob van der meer, psycholoog en deskundig op het gebie van pesten op school en het werk."
Einde citaat.

Tijdens de uitzending maakte psycholoog Bob van der Meer duidelijk dat het al vele jaren bekend is, ook bij de politiek, dat pesten op het werk een ernstig probleem is, waarbij jaarlijks veel slachtoffers vallen (volgens cijfers TNO jaarlijks circa 500.000 mensen waarvan circa 80.000 structureel), met in het uiterste geval zelfmoord. Tot zijn verbazing is in al de jaren dat hij zich sterk maakt om pesten op het werk aan te pakken en op te lossen, er weinig veranderd. Hij wil dat het probleem opgelost wordt, naar zijn mening is dat mogelijk door pesten op het werk op te nemen in het wetboek van strafrecht.

Groet Gerrit Hartholt
http://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
Initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op het Werk!'
Ervaringsdeskundige
Initiatiefnemer petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'

vrijdag 13 november 2015

Artikel: 'Soms is pesten echt misdadig'

Dinsdag 10 november 2015 stond er in Het Parool een interview met psycholoog Bob van der Meer, met als titel: Vijf vragen aan Bob van der Meer, psycholoog 'Soms is pesten echt misdadig'. In het artikel verbaasd Bob van der Meer zich er over dat pesten op het werk niet allang in het wetboek van strafrecht zit, dit omdat de effecten van pesten op het werk zeer ernstig kunnen zijn tot aan zelfmoord aan toe.


Artikel 'Soms is pesten echt misdadig' .jpg

URL naar het artikel op blendle.com
https://blendle.com/i/het-parool/soms-is-pesten-echt-misdadig/bnl-par-20151110-5370346?source=blendle-redactie

Groet Gerrit Hartholt
http://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
Initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op het Werk!'
Ervaringsdeskundige
Initiatiefnemer petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'

woensdag 11 november 2015

Petitie Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht aangeboden aan de Tweede Kamer

Dinsdag 10 november 2015 is door actiegroep Stoppestenophetwerk.nu en deskundigen netwerk Stagira.nl de petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht' aan de Tweede Kamer aangeboden. Uitgenodigd waren de vaste TK cie SZW en de vaste TK cie V&J. Aanwezig bij de petitieaanbieding waren 7 Tweedekamerleden alle lid vaste TK cie SZW.


Foto petitieaanbieding 10 nov 2015 gemaakt door persfotograaf © Dirk Hol

Op de foto zijn te zien een aantal TK-leden en een aantal ervaringsdeskundigen.

Aanwezige Tweede Kamerleden bij de petitieaanbieding: Brigitte van der Burg (tevens voorzitter vaste Tweede Kamer cie SZW), Steven van Weyenberg, John Kerstens, Perjan Moors, Selçuk Öztürk, Pieter Heerma en Paul Ulenbelt.


Petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht' .jpg
http://stoppestenophetwerk.petities.nl

Petitie: Pesten op het werk in het Wetboek van Strafrecht

Met deze petitie willen wij ‘pesten op het werk’, te weten pesten, intimidatie, seksuele intimidatie, mobbing, en bossing onderbrengen in het Wetboek van Strafrecht (WvS). Er moet een einde komen aan de situatie dat pesters juridisch gezien beter beschermd zijn dan de slachtoffers.

De indieners, actiegroep Stoppestenophetwerk.nu en deskundigen netwerk Stagira.nl

Constateren

dat pesten op het werk veel leed en kosten veroorzaakt;
dat veel werkgevers kiezen voor het 'slachtoffer slachtofferen';
dat het tijd wordt dat er niet alleen in woord maar ook in juridische zin voor de slachtoffers wordt opgekomen;
wij kunnen leren van België, waar pesten op het werk in het WvS is opgenomen;
het noodzakelijk is voor het afdwingen van preventie dat 'pesten op het werk' illegaal is zodat effectieve handhaving kan plaatsvinden.

en verzoeken

de Tweede Kamer om ‘pesten op het werk’, te weten pesten, intimidatie, seksuele intimidatie, mobbing en bossing onder te brengen in het Wetboek van Strafrecht (WvS), en te zorgen voor handhaving. Dit is de effectiefste en efficiëntste manier om de nu veelal afwezige preventie af te dwingen. Onafhankelijke vertrouwenspersonen, klachtencommissies, mediators en andere betrouwbare deskundigen zijn daarbij onmisbaar.

=========================================================

Website: Stagira: Geweld als instrumenteel gedrag.URL 3: Misbruik van macht door managers. Het slachtofferperspectief.
https://pure.uvt.nl/portal/files/7500034/Anthonisse_Misbruik_13_05_2015.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------

Persbericht 10 aug 2015:Convocatie petitieaanbieding 10 november 2015 .jpg
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015D38872&did=2015D38872


Speech petitieaanbieding 10 november 2015 .jpg

Is roepen ‘Herken Pesten’ afdoende?
Alternatief: preventie afdwingen

Beste Tweede Kamerleden en belangstellenden.

Om te benadrukken dat het ons te doen is om de nu veelal afwezige preventie af te dwingen, is besloten om bij de overhandiging van deze petitie de cie SZW de voortouw cie te laten zijn i.p.v. de cie Veiligheid & Justitie.

Pesten op het werk in cijfers:
- Circa 100 – 250 zelfmoorden i.r.t. pesten op het werk (jaarlijks).
- Circa 80.000 mensen die structureel gepest worden op het werk (jaarlijks).
- Circa 500.000 mensen die wel eens gepest worden op het werk (jaarlijks).
- Circa 4 miljoen extra verzuimdagen  t.g.v. pesten op het werk à €900 miljoen (jaarlijks).
- Cijfers over uitkeringen en zorgkosten t.g.v. pesten op het werk zijn er niet of nauwelijks, wel een ruwe schatting à 2 a 4 miljard (jaarlijks).
- Cijfers over de effectiviteit van de campagne Herken Pesten zijn er (nog) niet.
- Veel slachtoffers worden of gedwongen overgeplaatst of ontslagen.
- Veel van de kosten zijn nu voor rekening slachtoffers en de belastingbetalers i.p.v. de pestkoppen.

Actiegroep Stoppestenophetwerk.nu en deskundigen netwerk Stagira zijn van mening dat alleen maar roepen ‘Herken Pesten’ door de overheid niet voldoende is. Immers diezelfde overheid durft de pestkoppen op het werk tot op heden meestal niet aan te spreken op het gedrag.
Gaat de Inspectie-SZW (arbeidsinspectie) het probleem dan m.i.v. 2016 oplossen door te handhaven?
Gezien het feit dat de Inspectie-SZW veel taken heeft en krap bezet is, gaat dat niet lukken.

Wij stellen voor om pesten op het werk op te nemen in het strafrecht, dit om de veelal nu afwezige preventie af te dwingen.

In de visie van de indieners en opstellers van deze petitie dient pesten op het werk in het strafrecht zodanig uitgewerkt te worden, dat het effectief als stok achter de deur werkt, en bijdraagt aan herstel gezondheid slachtoffers en eerherstel slachtoffers. Dus geen papieren tijger zonder tanden zoals de regels nu zijn, maar een echte tijger die als het nodig is zijn tanden laat zien en in speciale gevallen zijn tanden gebruikt, en effectief de broodnodige preventie afdwingt en effectief de gezondheid van veel mensen helpt herstellen.

In beeldspraak: Je kunt wel op een gevaarlijke plek een flitspaal neerzetten om mensen te manen om voorzichtiger te zijn, maar ja als overtreding van de maximumsnelheid niet strafbaar is of juridisch gezien moeilijk bewijsbaar is dan heeft die flitspaal weinig zin.

Daarom: voer in die regel en ga daar waar nodig handhaven, dit om preventie af te dwingen.

Resumerend:
De slachtoffers van pesten op het werk willen ook in een waanzinnig gaaf land leven en wel nu.


RTV Oost 10 november 2015
Initiatiefnemer uit Dedemsvaart biedt petitie tegen pesten op het werk aan Tweede Kamerleden aan

De actiegroep Stoppestenophetwerk.nu, van initiatiefnemer Gerrit Hartholt uit Dedemsvaart, bood vanmiddag een petitie aan aan zeven Tweede Kamerleden. In de petitie wordt opgeroepen om pesten op het werk onder te brengen in het wetboek van strafrecht. Dat moet een goede oplossing zijn voor het stoppen van verschillende vormen van pesten op het werk.
De petitie is een samenwerking tussen Stoppestenophetwerk.nu en deskundigennetwerk Stagira.nl. De aanbieders werden vanmiddag ontvangen door een aantal leden van de Tweede Kamer, die met hen in gesprek gingen over de oproep.
Hartholt wil af van pesten op het werk. Het veroorzaakt volgens hem veel leed onder slachtoffers en hun omgeving. Bovendien kost het pesten de samenleving jaarlijks veel geld. De slachtoffers kunnen bijna nergens terecht en dat moet veranderen.
Hij is met een goed gevoel vertrokken na het gesprek. "De Kamerleden waren oprecht geïnteresseerd en we kregen complimenten voor het pleidooi." Een aantal gaf aan wel iets te zien in het voorstel, anderen waren nog terughoudend. "Het is nu aan de Kamerleden om het op te pakken", aldus Hartholt.

Groet Gerrit Hartholt
http://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
Initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op het Werk!'
Ervaringsdeskundige
Initiatiefnemer petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'

maandag 9 november 2015

Definitie van pesten op het werk

Drs. Bob van der Meer psycholoog heeft een definitie geformuleerd van pesten op het werk.

Tevens stelt hij de vraag:
Waarom is pesten / intimidatie op het werk (nog) niet strafbaar?

===============================================

STELLING
Pesten op het werk moet worden opgenomen in het Wetboek van Strafrecht
Drs. B. van der Meer
Psycholoog

Definitie pesten op het werk
Een definitie van pesten op het werk luidt als volgt:
‘Pesten op het werk is het systematisch uitoefenen van lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld door één persoon of een groep personen tegen meestal één ander, die niet (meer) in staat is zichzelf te verdedigen. Dit geweld is intentioneel. Het doel ervan is ‘de ander’ zodanig verzwakken dat deze persoon het bedrijf of de organisatie verlaat’.

ARGUMENTEN
Argument 1
Pesten op het werk is geweld.

Argument 2Dit geweld is systematisch.

Argument 3Het op het slachtoffer toegepaste geweld is van lichamelijke, geestelijke of seksuele aard.

Argument 4Het slachtoffer van dit soort geweld heeft geen middelen om zichzelf te verdedigen.

Argument 5
Het doel van het door de dader uitgeoefende geweld is: ‘de ander’ zodanig verzwakken dat deze persoon het bedrijf verlaat.

Argument 6
De gevolgen van het door de dader op het slachtoffer uitgeoefende intentionele geweld zijn in de meeste gevallen desastreus: depressie, eetstoornissen, drank- of drugsmisbruik, psychosomatische klachten, post traumatisch stressstoornis, burn-out en al dan niet geslaagde pogingen tot zelfmoord.

VRAAG
Hoe is het mogelijk dat dit soort geweld met deze desastreuze gevolgen nog steeds niet strafbaar is gesteld, met andere woorden nog steeds niet in het Wetboek van Strafrecht is opgenomen?


Drs. B. van der Meer
Psycholoog
Deskundig op pesten op school, geweld op school, pesten op het werk
Directeur Europees Expertisecentrum voor Veiligheid
073-5217753 - 06-20406009 - www.pesten.net
b.vandermeer@home.nl - www.expertisecentrumgeweld.nl


Document opgesteld door Drs. Bob van der Meer psycholoog .jpg

Initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op het Werk!'
Ervaringsdeskundige
Initiatiefnemer petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'

maandag 2 november 2015

Gepeste werknemer krijgt erkenning UWV


Gepeste werknemer krijgt erkenning UWV

De initiatiefnemer van de petitie ‘Stop pesten op het Werk!’ Gerrit Hartholt, heeft enige erkenning gekregen van het UWV. Na ruim 5 jaar “discussie” met het UWV over zijn belastbaarheid en reïntegreerbaarheid, erkent het UWV nu dat Hartholt arbeidsongeschikt is geraakt, dit zelfs met terugwerkende kracht vanaf 3 dec 2013 (arbitrair bepaalde datum). Hiermee erkent het UWV indirect dat Hartholt arbeidsongeschikt is geworden t.g.v. pesten op het werk. Voor Hartholt komt daarmee een einde aan de periode dat hij als slachtoffer van pesten op het werk zijn eigen huis moest opeten volgens de overheid.

Pogingen najaar 2014 en voorjaar 2015 om met het UWV in gesprek te komen strandden, omdat aldus de officiële UWV klachtenlijn  Hartholt formeel geen klacht kon indienen. Tot verrassing van Hartholt leverde een tweet naar @UWV_Webcare juni 2015 wel resultaat op.

Tweet 17 juni 2015:
https://twitter.com/GerritHartholt/status/611219618632482816

Het team van @UWV_Webcare zorgde voor contact met een ervaren klachtenambassadeur van het UWV, die de boel bestudeerde, aanhoorde en intern binnen het UWV voorlegde aan een heel team van deskundigen. Het resultaat van de inspanningen van de klachtenambassadeur zomer 2015, is dat het UWV nu alsnog met terugwerkende kracht WIA aan Hartholt toekent.

Een ander voorstel van Hartholt aan het UWV, om het stempel goedgekeurd af te halen van de intimidatie van zijn toenmalige werkgever in zijn richting tijdens zijn ziekteperiode eind 2007 – eind 2009, durft het UWV (nog) niet aan.

Gepest op de werkvloer gepest door de werkgever en “gepest” door het UWV:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/06/persbericht-gepest-op-de-werkvloer.html

Volgens Hartholt had het UWV hem begin 2008 niet terug horen te duwen in de ziekmakende situatie bij zijn intimiderende werkgever, en had het UWV niet het stempel goedgekeurd horen te zetten op die intimidatie (beoordeling re-integratie inspanningen werkgever). Nu het UWV alsnog WIA aan Hartholt toekent, ontstaat de situatie dat het UWV wel een uitkering aan Hartholt toekent, maar nog steeds niet de intimiderende werkgever aanspreekt op het gedrag. Wel kost de toekenning van WIA de toenmalige werkgever geld.

Dat het UWV alsnog WIA aan Hartholt toekent is een vorm van erkenning, die als positief gevolg heeft dat Hartholt zijn eigen huis niet meer hoeft op te eten, als bedoeling heeft dat dit positief doorwerkt op diverse gezondheidsaspecten en bij moet dragen aan het op termijn weer wel kunnen werken, dit door het herstelproces te bevorderen.

Om er voor te zorgen dat er in de toekomst minder mensen op het werk gepest worden, is Hartholt recent als initiatiefnemer de petitie ‘Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht’ gestart. Het doel van deze petitie is om de preventie die nu veelal afwezig is, om die af te dwingen. Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht moet dan gezien worden als stok achter de deur. Die stok achter de deur is nodig, omdat de campagne Herken Pesten tot nu toe weinig heeft opgeleverd, de Inspectie-SZW (arbeidsinspectie) als die in 2016 gaat handhaven veel werk moet verzetten met weinig mensen, en de overheid als het gaat om stop pesten op het werk zich in feite anno 2015 gedraagt als papieren tijger zonder tanden die niet durft te bijten.

http://stoppestenophetwerk.petities.nl


Gepeste werknemer krijgt erkenning UWV .jpg


Toekenningsbrief pagina 1 (gescreend) .jpg


Toekenningsbrief pagina 2 (gescreend) .jpg


Toekenningsbrief pagina 3 (gescreend) .jpg


Toekenningsbrief pagina 4 (gesreend) .jpg


Toekenningsbrief pagina 5 (gescreend) .jpgArtikel de Stentor 24 oktober 2015 deel 1 .jpgArtikel de Stentor 24 oktober 2015 deel 2 .jpg
Groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
Initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op het Werk!'
Ervaringsdeskundige
Initiatiefnemer petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'

Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht
http://stoppestenophetwerk.petities.nl

Gepest op de werkvloer gepest door de werkgever en "gepest" door het UWV
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/06/persbericht-gepest-op-de-werkvloer.html

Inspreken 27 oktober 2015 Stop met "subsidiëren" softdrugscriminelen

Stop met "subsidiëren" softdrugscriminelen

Inspreken oriënterende ronde gemeenteraad Hardenberg datum 27 oktober 2015

Geachte voorzitter, gemeenteraadsleden en belangstellenden, hierbij een pleidooi om als gemeente Hardenberg als 60e gemeente het Manifest Joint Regulation te ondertekenen.

Het gedoogbeleid ten aanzien van softdrugs omschreven in een aantal oneliners:
- Het gedoogbeleid is soft, vooral het "subsidiëren" van softdrugscriminelen is te soft voor woorden.
- Doorgaan met het huidige gedoogbeleid is kierewiet. (Dit citaat is geleend.)

Als een onderneming illegale alcohol, tabak of diesel inkoopt en die wordt betrapt, dan wordt die onderneming "gisteren" gesloten. Een coffeeshop die illegaal softdrugs inkoopt wordt gedoogd. Gezien het zojuist gememoreerde over illegale alcohol, tabak en diesel, is duidelijk dat er iets niet klopt aan het softdrugsgedoogbeleid. Het feit dat de gemeente Hardenberg weet dat er criminele activiteiten aan de achterdeur van de coffeeshop plaats vindt en dit gedoogd, kan in juridische zin betekenen dat de gemeente Hardenberg medeplichtig is aan criminele activiteiten.

Wat vinden de kiezers van het eventueel reguleren van de hennepteelt?
Uit onderzoek van De Transparante Keten / Motivaction in 2015 blijkt dat:
- 77% van de VVD kiezers voor regulering is
- 62% van de PVV kiezers voor regulering is
- 65% van de CDA kiezers voor regulering is

De gemeente Hardenberg kan een bijdrage leveren aan de aanpak van de huidige situatie dat softdrugscriminelen al enige jaren in Nederland slapende rijk worden, kan een bijdrage leveren aan het verbeteren van de volksgezondheid en een bijdrage leveren aan de ombouw van het huidige gedoogbeleid naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid. Dit als de gemeente Hardenberg net zoals 59 andere Nederlandse gemeenten overgaat tot ondertekening van het Manifest Joint Regulation.

Bent u tegen softdrugs? Dan bent u ook tegen het "subsidiëren" van softdrugscriminelen.

Tot nadere toelichting ben ik gaarne bereidt.

Groet Gerrit Hartholt

P.S. De gemeente Vlaardingen is sinds 4 juni 2015 de 59e gemeente die het Manifest Joint Regulation heeft ondertekend.

Als het gaat om het softdrugsbeleid kan er gekozen worden tussen de volgende opties:
1) Hard, harder, hardst optreden.
2) Het huidige gedoogbeleid. (Met alle voor en nadelen van dien.)
3) Legaliseren.
4) Reguleren.

ad 1) Hard, harder, hardst optreden blijkt bijna nergens te werken.
ad 2) Het huidige gedoogbeleid heeft veel nadelen.
ad 3) Legaliseren gaat velen te ver.
ad 4) Blijft over reguleren. (Een beleidsoptie waar wereldwijd steeds vaker voor gekozen wordt.)


Softdrugs gedoogbeleid: dweilen met de geldkraan open?


Brief aan de gemeenteraad van Hardenberg 01 sept 2015 .jpg


Inspreken oriënterende ronde gemeenteraad Hardenberg 27 okt 2015 .jpg
Artikel de Stentor 4 sept 2015

'Hardenberg moet ook tekenen voor cannabis-regulering'

Opinieartikel Trouw 31 mei 2013


Persbericht: Nederland klaar voor gecontroleerde hennepteelt 11 juni 2015 .jpg

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt
Initiatiefnemer voorstel 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid'
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/09/resolutie-softdrugs-ontmoedigen.html