dinsdag 20 oktober 2015

Excuses

Hierbij wil ik excuses maken voor het op een te directe manier duidelijk maken dat er vreemde zaken spelen bij Stichting Pesten op de werkvloer.


Op 30 mei 2015 kwam ik er achter dat er allerlei vreemde zaken spelen bij Stichting Pesten op de werkvloer, zaken die ik al enige tijd als vreemd ervaarde bleken onderdeel van een patroon te zijn. Dat patroon bestond er o.a. uit dat voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer als zij dat nodig acht vrijwilligers onderling isoleerde, negeerde, belangrijke informatie onthield en/of met kluitjes in het riet stuurde. Toen het besef tot mij doordrong dat er meerdere zaken niet kloppen bij Stichting Pesten op de werkvloer, was ik genoodzaakt om te stoppen met vrijwilligerswerk bij die Stichting. De pers heeft dit nieuws op 01 juni 2015 opgepikt en vrij massaal gebracht.

Anti-peststichting pest belangrijkste vrijwilliger weg (bericht van de dag 01 juni 2015)
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/06/anti-peststichting-pest-belangrijkste.html

Omdat ik van mening was en ben dat er niet nog meer slachtoffers van pesten op het werk slachtoffer horen te worden van de vreemde zaken bij Stichting Pesten op de werkvloer, heb ik een poging gedaan juli 2015 om dit onderwerp op het forum van AvroTros Radar te plaatsen, iets wat niet zo'n succes was o.a. omdat een aantal mensen de door mij aangedragen bewijzen niet hard genoeg vonden, dit ondanks dat ik niet de enige was die bewijzen aandroeg en ondanks dat het een normale gang van zaken is om in pestsituaties aan te tonen dat er sprake is van een patroon.

Nadien heb ik via o.a. twitter (soms via een DM) diverse mensen proberen te waarschuwen voor Stichting Pesten op de werkvloer, dit was ondanks alle goede bedoelingen niet helemaal handig en naar ik nu begrijp te direct. M.a.w. mijn werkwijze was gedurende enige tijd te direct iets wat niet altijd in goede aarde viel, iets wat ik nu begrijp. Voor deze te directe manier van communiceren i.h.k.v. het waarschuwen voor wil ik mijn excuses aanbieden.

Als verzachtende omstandigheden kan ik aanvoeren dat door de combinatie van autisme en een stuk getraumatiseerdheid voor mij conflictsituaties tot op heden niet makkelijk zijn, ik mij gepest voelde en voel door Stichting Pesten op de werkvloer (naar mijn indruk deze stichting deze situatie bewust in stand liet), wilde voorkomen dat nog meer mensen en bedrijven door Stichting Pesten op de werkvloer belazerd worden en een oproep mijnderzijds d.d. 5 aug 2015 om de boel uit te praten tot op heden 20 okt 2015 niet wordt beantwoord. Ondanks al deze verzachtende omstandigheden ben ik mij er nu van bewust dat ik het iets rustiger aan had moeten pakken de afgelopen tijd, en minder direct had moeten communiceren hierover.

Ben ik nog steeds van mening dat het vreemd is dat Stichting Pesten op de werkvloer zaken doet met Nolin Uitgevers te zien in de uitzending van Opgelicht?! d.d. 3 feb 2015? Ja.

Uitzending Opgelicht?! 3 feb 2015:
http://www.opgelicht.nl/uitzending/2015/1155/

Verbaas ik mij er nog steeds over dat Stichting Pesten op de werkvloer een dure methode promoot die pestkoppen wil belonen i.p.v. straffen? Ja.
http://www.nu.nl/economie/3912464/werkgevers-verdoezelen-pestgedrag-in-eigen-bedrijf.html

Verbaas ik mij er nog steeds over dat er geen reactie is gekomen op mijn voorstel tot uitpraten? Ja.
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/08/open-brief-met-voorstel-tot-uitpraten.html

Heb ik sterk de indruk dat voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer wel over mij praat maar niet met mij praat, iets wat mij het gevoel geeft dat zij sinds circa maart 2015 tot heden (20 okt 2015) over mij roddelt? Ja.

Had ik minder direct de boodschap kijk uit voor Stichting Pesten op de werkvloer moeten communiceren? Ja. Dus daarom mijn excuses voor het door mij enige tijd te direct communiceren van deze boodschap.

Groet Gerrit Hartholt
http://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
Initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op het Werk!'
Ervaringsdeskundige
Initiatiefnemer petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'

Petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht':
http://stoppestenophetwerk.petities.nl/

Bijzonderheid: het ministerie van SZW had mij 31 mei 2015 telefonisch verzocht om geen persbericht over de vreemde zaken bij Stichting Pesten op de werkvloer op te stellen en versturen, dit omdat het ministerie van SZW graag wilde dat op maandag 01 juni 2015 de media focus zou liggen op de start van de campagne Herken Pesten met als uitsmijter de uitzending van RTL Late Night 01 juni 2015. Ik ben akkoord gegaan met dat verzoek en heb geen persbericht opgesteld en verstuurd in deze 31 mei / 01 juni 2015. Naar verluidt had het ministerie van SZW ook met Stichting Pesten op de werkvloer (telefonisch) een afspraak gemaakt over de communicatie dat weekend. Dat een wakkere journalist mij opbelde 01 juni 2015 terwijl ik die dag in Noord-Holland was is een verhaal apart.

RTL Late Night 01 juni 2015 'Werkgever verantwoordelijk voor veilige werksfeer'
http://www.rtlxl.nl/#!/rtl-late-night-301978/30c911c5-a585-fc71-f2cf-652089425c52

zondag 4 oktober 2015

Tweede Kamer bespreekt dinsdag 6 okt 2015 verzoek tot aanbieden petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'

De vaste Tweede Kamer commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid bespreekt op dinsdag 6 oktober 2015, tijdens een procedurevergadering, bij agendapunt 28 (herziene agenda), het verzoek van actiegroep Stoppestenophetwerk.nu en deskundigen netwerk Stagira.nl om de petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht' te mogen aanbieden.

Agenda vaste TK cie SZW 6 okt 2015 (herziene agenda):

Petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht':pag 1 agendapunten 1 t/m 3 .jpg


pag 2 agendapunten 4 t/m 6 .jpg


pag 3 agendapunten 7 t/m 11 .jpg


pag 4 agendapunten 12 t/m 17 .jpg


pag 5 agendapunten 18 t/m 22 .jpg


pag 6 agendapunten 23 t/m 27 .jpg


pag 7 agendapunten 28 t/m 31 .jpg


pag 8 agendapunten vervolg 31 + 32 .jpg


pag 9 agendapunten (einde) .jpg

Actiegroep Stoppestenophetwerk.nu

Deskundigen netwerk Stagira

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt
Initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op het Werk!'
Ervaringsdeskundige
Initiatiefnemer petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'

Persbericht: 'Slachtoffers en deskundigen willen pesten op het werk in het wetboek van strafrecht
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/08/persbericht-slachtoffers-en-deskundigen.html

Mobbing in wetboek van strafrecht
http://stagira.nl/uncategorized/mobbing-in-wetboek-van-strafrecht/