donderdag 28 augustus 2014

Resolutie: Laag BTW tarief voor banen in de bouw

Resolutie: Laag BTW-tarief voor banen in de bouw
'Meer energiebesparing in de bestaande bouw'

Indieners: CDA Duurzaamheidsberaad ( G.J. Hartholt, J. van Alphen, A.C. van Dongen, J. Wachtmeester, W. Braakman, P.J.H.D. Verkoelen, T.J. Senden, E. Visscher-Endeveld, A. Diamantis, M. van den Brink, P.V.A.M. Walenkamp, A.H. Huitzing, W.P. Adriaanse, M. Hakkesteegt, A.J. Tuenter, E.G.H. Tuenter-ter Wijlen, E.A.J. Bouwhuis, P.J. Schenderling, A.M. Kleine Staarman, C.G. de Kok, R. Woudsma, H.H.J. Wesselink, H.J. Wijnants), CDA Veendam-Wildervank, CDA Etten-Leur, CDA Kampen, CDA Drenthe, CDA Ommen, CDA Twenterand, CDA Ede, CDA Steenwijkerland.

Het CDA partijcongres op 8 november 2014 bijeen te Alkmaar

Constateert dat:

1. energiebesparing de goedkoopste vorm van verduurzaming en klimaatbeleid is;
2. het belang van energiebesparing wordt onderstreept in het SER Energieakkoord;
3. de bouwsector nog steeds in een diepe crisis zit en er veel mensen werkloos zijn geworden;
4. er armoede ten gevolge van hoge energielasten bestaat;
5. goed onderhoud een duurzame en arbeidsintensieve activiteit is;
6. de bestaande bouw achterblijft als het gaat om energiebesparing;
7. via o.a. de Stroomversnelling er gewerkt wordt aan innovatieve manieren om woningen energiezuiniger te maken;
8. fiscale maatregelen een succesvol instrument zijn om verduurzaming te realiseren;
9. het CDA streeft naar lastenverlichting op arbeid;

Overweegt dat:

1. handelen vanuit het CDA uitgangspunt rentmeesterschap onder meer inhoudt, dat investeren in duurzame activiteiten, die op termijn milieuwinst en financieel voordeel opleveren, moet worden bevorderd;
2. verschuiving van lasten op arbeid naar lasten op materiaalgebruik een lange-termijn perspectief voor verduurzaming en werkgelegenheid geeft;
3. maatregelen te prefereren zijn, die zowel kleine als grootschalige projecten faciliteren;
4. eenvoudige financiële prikkels, zonder grote uitvoeringskosten, het meest efficiënt zijn;

Spreekt uit dat:

1. het CDA energiebesparing in de bestaande bouw wil bevorderen;
2. het CDA de tijdelijke BTW-verlaging op de arbeidscomponent voor woningonderhoud en woningverbetering wil verlengen met minstens één jaar;
3. het CDA wil dat de voordelen en nadelen worden onderzocht als het gaat om het eventueel permanent maken van het lage BTW-tarief op de arbeidscomponent voor woningonderhoud en woningverbetering;
4. uitgezocht dient te worden of het restaureren van monumentale gebouwen ook onder het (tijdelijk) lage BTW-tarief gebracht kan worden;

En gaat over tot de orde van de dag.

========================================


Het CDA congres heeft op 8 nov 2014 deze resolutie unaniem aangenomen.Op verzoek CDA Etten-Leur is spreekt uit 4 toegevoegd.

Maandag 03 nov 2014 is er door DB CDA partijbestuur een positief preadvies gegeven.


Preadvies DB:
Overnemen


We zijn voor energiebesparing middels bouwkundige maatregelen ten behoeve van een duurzamere energievoorziening ook omdat dit zorgt voor meer werk in de bouw. De indieners hebben echter geen dekking aangegeven om het verlaagde btw tarief in stand te houden en ook in de alternatieve begroting van het CDA is hierin niet voorzien. De CDA fractie ziet deze resolutie als een opdracht om te zoeken naar mogelijkheden om het verlaagde btw-tarief na 1 juli 2015 te verlengen.

In gewoon Nederlands: Het CDA kiest voor meer banen en meer energiebesparing (zie resolutie), wel gaat er goed gekeken worden over hoe dit te financieren (moet lukken).

Na 01 nov 2014 officiële steun ontvangen van CDA Wijdemeren en CDA Dalfsen, dat is extra steun voor op 8 november 2014.


Aangenomen resoluties CDA congres 8 november 2014:
https://www.cda.nl/actueel/toon/aangenomen-resoluties-partijcongres-08-11-2014/
Ontvangen tekstsuggesties:
- de afhankelijkheid van grondstoffenimport een veiligheidsrisico is;
Toelichting: Europa gaat mogelijk de "afhankelijkheid van Russisch aardgas verminderen.

- er voor de Bouw- de Onderhouds- de Afbouw- en de Installatie-sector een tekort aan vakmensen dreigt als de werkloosheid in die sectoren niet wordt aangepakt.

- hoge energielasten voor bepaalde inkomensgroepen tot financiële problemen kan leiden.

- uitgezocht dient te worden of restaureren ook onder het (tijdelijk) lage BTW tarief gebracht kan worden.

Verdediging resolutie (voorgenomen tekst):
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2014/10/verdediging-resolutie-laag-btw-tarief.htmlNieuws over dit onderwerp:

'20.000 bouw-banen behouden door lage btw-tarief':
http://www.telegraaf.nl/dft/ondernemen/branche-beeld/22522788/___20.000_banen_behouden_in_bouw_door_lage_btw___.html

http://www.usp-mc.nl/nieuws/bouw-infra/20000-banen-behouden-door-verlaagd-btw-tarief-bouw/

BTW tarief 6% of 21%:

https://www.eigenhuis.nl/onderhoud-en-verbouwen/verbouwen/orienteren/btw-tarief/

Nederland kampioen in verduurzamen bestaande woningvoorraad?:
http://www.duurzameleefomgevingoverijssel.nl/Nieuwsarchief/275100.aspx?t=Nederland%20kampioen%20in%20verduurzamen%20bestaande%20woningvoorraad?
Het team van de TU Delft wint op de Solar Decathlon 2014 de Sustainability award.

Stimuleer bouw met verduurzamen huurwoningen:
http://www.nu.nl/ondernemen/3855837/stimuleer-bouw-met-verduurzamen-huurwoningen.html

Laag btw-tarief op verbouwingen blijft half jaar langer:
http://www.nu.nl/geldzaken/3862707/laag-btw-tarief-verbouwingen-blijft-langer.html


Wat valt er onder het tijdelijk lagere BTW tarief voor woningverbetering en woningonderhoud:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/03/wat-valt-er-onder-het-tijdelijk-lagere.html

Vereniging Eigen Huis over verlenging laag-btw tarief voor verbouwingen:
http://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws/2014/535788-btw-bij-verbouwen/


Meer verbouw- en klusopdrachten:
http://nos.nl/artikel/697795-meer-verbouw-en-klusopdrachten.html


Crisis dwingt bouw tot innovatie:
http://www.nu.nl/ondernemen/3881398/crisis-dwingt-bouw-innovatie.html

Kiezer wil in meerderheid meer groene energie en meer energiebesparing:
http://www.nu.nl/ondernemen/3883472/kiezer-wil-verplicht-meer-groene-energie.html

Bouwers richten in bouwkeet hartenkreten tot de politiek:
http://www.bouwendnederland.nl/nieuws/1088620/bouwers-richten-in-bouwkeet-hartenkreten-tot-de-politiek

Naar verluidt zit woningonderhoud in België permanent in het 6% tarief:
http://minfin.fgov.be/portail2/nl/themes/dwelling/renovation/vat.htm
http://koba.minfin.fgov.be/commande/pdf/brochure-verbouwen-btw-6-2014.pdf

Energiebesparing ïn Nederland blijft ver achter bij doelstelling:
http://fd.nl/economie-politiek/896900/energiebesparing-blijft-ver-achter-bij-doelstelling

Extra energiebesparing in de gebouwde omgeving levert 24.000 banen extra op:
http://www.energievastgoed.nl/2014/10/energiebesparing-de-gebouwde-omgeving-levert-24-000-banen-op/

Voorzitter Bouwend Nederland Maxime Verhagen over de voorzichtige opleving in de bouw (audio 11 dec 2014):
http://www.radio1.nl/item/246627-Maxime%20Verhagen%20(Bouwend%20Nederland)%20over%20de%20opleving%20in%20de%20bouw.html

zondag 17 augustus 2014

Salderen en de toekomst van salderen?

Wat houdt salderen in en hoe ziet de toekomst van salderen er uit nu minister Kamp in 2014 aangegeven heeft dat hij de regeling m.i.v. 2020 wil versoberen.

Wat is salderen:
http://dewiki.nl/index.php/Salderen
http://www.consuwijzer.nl/energie/duurzame-energie/teruglevering/wat-is-salderen

Minister Kamp heeft op 2 juni 2014 aangegeven dat hij in 2017 de salderingsregeling wil evalueren, en dat als het aan hem ligt dat de salderingsregeling m.i.v. 2020 versobert gaat worden en dat er een overgangsregeling gaat komen.

Salderen blijft tot 2020 (via website Enexis):
https://www.zelfenergieproduceren.nl/nieuws/salderen-blijft-tot-2020/

Kamp pleit voor versobering salderen vanaf 2020:
http://groenecourant.nl/zonne-energie/kamp-pleit-voor-versobering-salderen-vanaf-2020/

Regelgeving rond salderen in Nederland (Holland Solar):
http://www.hollandsolar.nl/zonnestroom-p40-salderen.html

Salderen evalueren in 2017, vanaf 2020 nette overgangsregeling (VEH):
http://energiecommunity.eigenhuis.nl/profiles/blogs/minister-kamp-salderen-evalueren-in-2017-vanaf-2020-nette

Salderen evalueren in 2017, vanaf 2020 nette overgangsregeling (Solar Magazine):
http://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/minister-kamp-salderen-evalueren-in-2017-vanaf-2020-nette-overgangsregeling.html

Dit alles betekent voor nu dat de salderingsregeling (voorlopig) blijft en wellicht zelfs in 2015 uitgebreidt gaat worden voor bewoners van huurwoningen die zelf geen eigenaar zijn van zonnepanelen (daar wordt door Kamp overnagedacht), en dat er in 2017 geevalueerd gaat worden. Wat er m.i.v. 2020 gaat gebeuren is onzeker, wellicht een versobering van de regeling gepaard gaande met een overgangsregeling.

Hoe het e.e.a. zich gaat ontwikkelen hangt mogelijk mede samen met de ontwikkelingen rond de slimme meter. Immers dat wat je zelf produceert en direct zelf verbruikt, zal financieel anders behandelt moeten gaan worden, dan dat wat je zelf produceert maar niet direct zelf verbruikt en aan het lichtnet levert om op een ander moment te verbruiken (bijvoorbeeld s'nachts).


Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt
Startpagina Checklist Zonnepanelen
http://checklistzonnepanelen.blogspot.nl/

Navolgend een update d.d. 09 januari 2018

Artikel NRC: Alle daken in Nederland vol zonnepanelen
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/09/alle-daken-in-nederland-vol-zonnepanelen-a1587588
Citaten:
- Maar de suggestie dat het salderen in 2020 verdwijnt „zorgt voor stagnatie in de verkoop van zonnepanelen”, schreven de twintig organisaties die protesteerden tegen de afschaffing. „Ik weet niet meer wat ik de klanten moet adviseren”, zegt directeur Marcel Kiekebos van Kiekebos Installatietechniek in Assen.
- Eén optie is een premie op de aanschaf van zonnepanelen. „Maar het ministerie heeft volgens mij een lichte voorkeur voor een ‘terugleversubsidie’”, zegt Marc Londo van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE). Bij een terugleversubsidie krijgt de burger een vast bedrag per kilowattuur die hij aan het net levert – bijvoorbeeld 12 cent.
- Als de kosten van panelen in de toekomst dalen, kan de subsidie worden teruggeschroefd zodat de terugverdientijd op, zeg, zeven jaar blijft. Wiebes zei immers dat de regeling „even aantrekkelijk” moest blijven.
Einde citaten.

Consuwijzer: Mag ik een slimme meter weigeren?
https://www.consuwijzer.nl/energie/energiemeter/slimme-meter-weigeren
Citaat:
De slimme meter uitzetten
De netbeheerder plaatst bij u in huis een digitale meter met communicatiemodule, maar u laat de meter uitzetten. Uw netbeheerder kan dan uw meterstanden niet op afstand uitlezen. U moet dan zelf de meterstanden doorgeven. En u ontvangt geen tweemaandelijks verbruik- en kostenoverzicht.
Einde citaat.

Vereniging Eigen Huis over de slimme meter
https://www.eigenhuis.nl/besparen/energie-besparen/slimme-meter
Citaten:
Weigeren
U mag de slimme meter weigeren. Uw netbeheerder installeert dan een digitale meter zonder communicatiemodule. De meter is dan niet uit te lezen. Werkt uw meter nog goed? Dan kan deze tot het einde van de levensduur blijven hangen. U moet zelf uw verbruiksgegevens doorgeven. Als u de slimme meter heeft geweigerd en uw oude meter gaat stuk, dan ontvangt u een andere meter. Dit is geen slimme meter, maar een digitale meter die niet op afstand uitleesbaar is.

Uitzetten
U kunt de meter ook laten installeren, maar de communicatiemodule laten uitschakelen. De netbeheerder kan dan niet op afstand gegevens aflezen en u moet zelf uw meterstanden doorgeven.
Einde citaten.

Stedin: Slimme meter uitlezen
https://www.stedin.net/slimme-meter/slimme-meter-uitlezen/
Keuze mogelijkheden aldus Stedin januari 2018
Automatisch doorsturen meterstanden aan- of uitzetten
U kunt het doorsturen uitzetten
Weer aanzetten kan ook

Enexis: Zelf kiezen wat u met de slimme meter doet
https://www.enexis.nl/zakelijk/producten-en-diensten/meters/slimme-meter/keuzevrijheid-en-bescherming/keuzevrijheid
Keuze mogelijkheden aldus Enexis januari 2018:
Uw slimme meter staat aan
Uw slimme meter staat uit
U weigert de slimme meter

Bijzonderheid:

Anno 09 januari 2018 is het mij als auteur van dit blogartikel wel duidelijk dat de communicatiemodule van een slimme meter uitgezet kan worden (en waar aangezet kan worden). Wat mij niet 100% duidelijk is of er ook voor gekozen kan worden om wel een slimme meter te laten plaatsen, maar dan zonder communicatiemodule.

Update 12 december 2017
'Regeling zonnepanelen niet versoberen'
https://nos.nl/artikel/2207252-regeling-zonnepanelen-niet-versoberen.html
Citaat:
"Twintig maatschappelijke organisaties en brancheorganisaties roepen minister Wiebes van Klimaat op om de huidige regeling voor zonnepanelen niet te versoberen. Zonnepaneel-eigenaren krijgen nu nog een gunstige vergoeding voor de stroom die zij zelf niet gebruiken en aan het net leveren. De regering wil die vergoeding verlagen omdat de regeling door het eigen succes te duur wordt.

Bijna een half miljoen huishoudens in Nederland hebben zonnepanelen. Als de zon schijnt en het huishouden op dat moment minder stroom nodig heeft, wordt er geleverd aan het elektriciteitsnet. Voor die geleverde stroom krijgt de eigenaar even veel vergoed als hij zelf moet betalen als hij op een ander moment stroom afneemt. Met deze salderingsregeling kunnen eigenaren hun investering binnen acht jaar terugverdienen, stellen de twintig organisaties."
Einde citaat.

Update 16 juni 2018
Wiebes: zonnepaneel met nieuwe subsidie in zeven jaar terugverdiend
https://nos.nl/artikel/2236761-wiebes-zonnepaneel-met-nieuwe-subsidie-in-zeven-jaar-terugverdiend.html
Citaat:
"Het kabinet wil van de regeling af, omdat die te duur is en dankzij de toename van het aantal zonnepanelen in Nederland ook steeds duurder wordt. "Ik wil oog houden voor een goede balans tussen kosten en de mate van ondersteuning voor lokale initiatieven", schrijft Wiebes.

De vergoeding per geleverde kilowattuur gaat waarschijnlijk omlaag, maar met hoeveel wil de minister nog niet zeggen. Uiteindelijk moet de terugverdientijd op zeven jaar uitkomen, omdat mensen volgens Wiebes tot die termijn bereid zijn te investeren in zonnepanelen.

De minister komt deze zomer met een uitgewerkt voorstel over de nieuwe terugleversubsidie, die in 2020 moet ingaan. Wiebes belooft voor de gebruikers van de huidige salderingsregeling een soepele overgang."
Einde citaat.