donderdag 28 februari 2013

Werkloosheid loopt op in 2013 en 2014

Uit cijfers van het CPB blijkt dat de werkloosheid in 2013 met 90.000 oploopt naar 560.000 doorstijgend naar 575.000 in 2014. Hierbij moet worden aangetekend dat het (concept) ramingen zijn en dat de CPB ramingen de laatste maanden in negatieve zin zijn bijgesteld.

CPB Persbericht 28 februari 2013
http://www.cpb.nl/persbericht/3212844/begrotingstekort-2013-en-2014-hoger-dan-3-procent

Kerngegevens (concept) uit het (concept) CEP 2013 te presenteren op 13 maart 2013
http://www.cpb.nl/cijfer/kerngegevens-2011-2014-voor-het-concept-cep-2013

Werkloosheid als % van de beroeps bevolking
2011 = 4.4%
2012 = 5,3%
2013 = 6,25% (raming)
2014 = 6,5% (raming)

Werkloosheid volgens nationale definitie als % van de beroepsbevolking
2011 = 5,4%
2012 = 6,4%
2013 = 7,75% (raming)
2014 = 7,75% (raming)

Diverse politieke reacties geven aan dat de politici eindelijk door beginnen te krijgen dat de stijging van de werkloosheid zorgelijker is dan de tekortcijfers.

Jaap Smit CNV gaf aan dat het aanpakken van de werkloosheid onder jongeren en ouderen een hele hoge prioriteit hoort te krijgen, en dat het ontslagrecht nu versoepelen averechts kan gaan werken.

Een commentator gaf aan dat als mensen onzeker zijn over hun baan dat ze dan de hand op de knip houden. Een herstel van het consumentenvertrouwen is dan ook wenselijk.

Kees Boonman (Tros Kamerbreed / Eenvandaag) gaf aan dat het kabinet Rutte 2 eigenlijk aangeeft dat ze niet weten hoe de huidige slechte economische situatie op te lossen, dat is een zorgelijk teken en een teken van gebrek aan leiderschap.

Sybrand van Haersma Buma (CDA) geeft aan dat het kabinet Rutte 2 zand in de banenmotor strooit ipv olie.

https://www.cda.nl/actueel/toon/buma-inzetten-op-werk-is-beste-aanpak-voor-oplossing-crisis/

Jaap van Duijn vindt het vreemd dat al de landen in Europa als een stel konijnen in de lamp van de 3% norm zitten te kijken.

Met werkzoekende groet, Gerrit Hartholt, werkzoekende met een arbeidshandicap.