vrijdag 29 januari 2016

Documentaire over pesten op de werkvloer en de gevolgen daarvan (audio)

Twee studenten journalistiek aan de Hogeschool Utrecht maakten januari 2016 de documentaire pesten op de werkvloer en de gevolgen daarvan (audio). Die studenten zijn Gerard Pettinga en Tanja Brouwer, de geinterviewden zijn Zoƫ Vespa en Gerrit Hartholt (ervaringsdeskundigen), en Renate Janssen (psychologe gespecialiseerd in het helpen van volwassen slachtoffers van pesten).


Documentaire: Pesten op de werkvloer (audio) lengte 8 min 31 seconden:

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
Initiatiefnemer actiegroep Stoppestenophetwerk.nu
Initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op het Werk!'
Ervaringsdeskundige
Initiatiefnemer petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'

Aanbieding petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht' 10 nov 2015:
http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2015/11/dinsdag-10-november-2015-is-door.html

dinsdag 26 januari 2016

Zoek de verschillen tussen Autisme (asperger) en Narcisme op de werkvloer

Voor hen die het verschil willen weten tussen Autisme (asperger) en Narcisme op de werkvloer, zoek de verschillen.


(Deze foto is ter verfraaiing van deze pagina toegevoegd.)

URL naar enige informatie over Autisme (asperger):
http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2016/01/kenmerken-kwaliteiten-van-asperger.html

URL naar enige informatie over Narcisme:
http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2015/11/narcisme-op-de-werkvloer.html

Gezien de verschillen, laat het zich raden dat de kans dat iemand met narcisme iemand met autisme pest op de werkvloer vele malen groter is dan andersom.

Mocht u te maken hebben of krijgen met iemand met narcisme op de werkvloer, kijk dan uit. Als variant op de oneliners 'stop pesten op het werk' en 'stop pesten op de werkvloer' kan in deze de oneliner 'stop narcisme op de werkvloer' gebruikt worden. Hoe een pestkop op het werk aan te pakken die narcisme heeft, is een vraagstuk op zich (kan een hele grote uitdaging zijn). Afhankelijk van de mate van narcisme (zeker bij een ernstige vorm) kan het zaak zijn om eerst te beginnen om zo iemand te prijzen. Aangezien ondergetekende geen expert is in het aanspreken van iemand met narcisme op de werkvloer (in het geval zo iemand de pestkop is op het werk), adviseer ik in deze om een deskundige (of deskundigen) te raadplegen met kennis van zaken.

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt in 2008 gediagnosticeerd met Autisme (asperger)
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
Initiatiefnemer actiegroep Stoppestenophetwerk.nu
Initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op het Werk!'
Ervaringsdeskundige
Initiatiefnemer petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'

Deze blogpagina is gemaakt 26 januari 2016.

donderdag 21 januari 2016

Persbericht Is de campagne Herken Pesten gelukt of mislukt?

Op 20 januari 2016 heeft de actiegroep Stoppestenophetwerk.nu een persbericht verstuurd met als titel 'Is de campagne Herken Pesten gelukt of mislukt?'

========================================================


Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: 20 januari 2016

Is de campagne Herken Pesten gelukt of mislukt?

De actiegroep Stoppestenophetwerk.nu vraagt zich hardop af of de campagne Herken Pesten gelukt is of mislukt? Om hier helderheid over te krijgen hebben ze daarom een open brief naar minister Asscher gestuurd met de vraag wat heeft de campagne Herken Pesten opgeleverd?
Naast informatie over het effect van de campagne Herken Pesten, is de actiegroep benieuwd naar de uitkomst van de toezeggingen die de minister 28 mei 2015 aan de Tweede Kamer heeft gedaan, tijdens een algemeen overleg over arbeidsomstandigheden.

Mocht blijken dat de campagne Herken Pesten niet adequaat het probleem van pesten op het werk heeft opgelost, en mocht blijken dat de Inspectie SZW ondanks alle inspanningen met beperkte middelen ook niet in staat is om het probleem van pesten op het werk op te lossen, dan is de Stoppestenophetwerk.nu van mening dat pesten op het werk opgenomen moet worden in het wetboek van strafrecht. Dit op een zodanige manier dat de nu veelal afwezige preventie wordt afgedwongen, en dat het herstel van de gezondheid en het eerherstel van de slachtoffers van pesten op het werk adequaat wordt bewerkstelligt.

De actiegroep Stoppestenophetwerk.nu is van mening dat er nu een keer doorgepakt moet worden op dit probleem dat al jaren bekend is. De situatie dat niet de pestkoppen op het werk maar de slachtoffer en de belastingbetalers opdraaien voor de hoge kosten van pesten op het werk (de slachtoffers betalen er in het extreme geval soms voor in de vorm van hun leven zie o.a. Arthur Gotlieb en Caroline Dijkman), is niet om over naar huis te schrijven.

Voor de pestkoppen op het werk heeft de actiegroep Stoppestenophetwerk.nu de boodschap: als je het lef hebt om iemand te pesten op het werk dan heb je ook het lef om dat toe te geven.

Resumerend: de vele slachtoffers van pesten op het werk willen net als minister president Mark Rutte ook in een waanzinnig gaaf land leven, en wel nu en niet pas op termijn of pas na nieuwe verkiezingen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Einde persbericht Einde persbericht Einde persbericht Einde persbericht

Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie:
Voor nadere informatie kunt u terecht bij:

Woordvoerder persbericht, initiatiefnemer actiegroep Stoppestenophetwerk.nu, initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op het Werk!', initiatiefnemer petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht' en ervaringsdeskundige:
Gerrit Hartholt
…………………………..
.………………………….
http://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

Bronnen:

Tweede Kamer Algemeen Overleg Arbeidsomstandigheden 21 januari 2016
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2016A00065

Asscher praat met VNG en polder over pesten (artikel n.a.v. AO Arbeidsomstandigheden 28 mei 2015)

Asscher en VNG gaan pesten op het werk aanpakken (artikel n.a.v. AO Arbeidsomstandigheden 28 mei 2015)

Persbericht 'Slachtoffers en deskundigen willen pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'
http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2015/08/persbericht-slachtoffers-en-deskundigen.html

Petitie Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht aangeboden aan de Tweede Kamer
http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2015/11/dinsdag-10-november-2015-is-door.html

De inspectie SZW is m.i.v. 01 jan 2016 gaan “handhaven” op het onderwerp pesten op het werk

Naar verluidt is PvdA Tweede Kamerlid Jeroen Recourt aan het uitzoeken of seksuele intimidatie op het werk in het wetboek van strafrecht opgenomen kan worden

Lezers De Telegraaf zeggen 'Pesten op het werk strafbaar stellen'
Ga in gesprek over pesten op het werk, aldus LKOG voorzitter Riek Vilters.
Bureau Integriteit: Gij zult niet treiteren

Citaat Asscher bij RTL Late Night 1 juni 2015:“Werkgever verantwoordelijk voor veilige werksfeer” Einde citaat.
Reactie ervaringsdeskundigen: De overheid is verantwoordelijk voor de handhaving. Die handhaving is nu veelal afwezig.

Afstudeer onderzoek Yvonne van den Heuvel STOP MOBBING! Nov 2010:

Deskundigen netwerk STAGIRA:
http://www.stagira.nl

Werkgever moet zero-tolerance beleid voeren rond pesten op het werk

Navraag bij VNO-NCW / MKB-NL leerde dat hiermee met name bedoeld werd dat pesten op de werkvloer d.m.v. een zero-tolerancebeleid aangepakt moet worden. Als het gaat om hoe te reageren op het wegpesten door een werkgever van personeel daar heeft VNO-NCW / MKB-NL op dit moment geen antwoord op.


Persbericht Is de campagne Herken Pesten gelukt of mislukt? openbaar pag 1 .jpg


Persbericht Is de campagne Herken Pesten gelukt of mislukt? openbaar pag 2 .jpg


Update 21 jan 2016: het algemeen overleg Arbeidsomstandigheden van 21 jan 2016 is op verzoek van PvdA en VVD verplaatst naar een nog nader te bepalen datum:
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2016A00065

Navraag bij de Tweede Kamer op 21 jan 2016 leerde het volgende: citaat: "Dat is een gevolg van het feit dat eerst, een gesprek tussen de zogenaamde 'arbo-rapporteurs' en de rest van de commissie dient plaats te vinden. De resultaten daarvan kunnen dan meegenomen worden in het algemeen overleg." Einde citaat. Met dat wordt het verplaatsen van het algemeen overleg Arbeidsomstandigheden bedoeld.

Open brief aan minister Asscher n.a.v. de campagne Herken Pesten

Op 19 januari 2016 heeft de actiegroep Stoppestenophetwerk.nu een open brief naar minister Asscher gestuurd naar aanleiding van de campagne Herken Pesten.

=======================================================


Aan: de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Mr. Dr. L. Asscher
Postbus 90801 2509 LV Den Haag

Van: de actiegroep Stoppestenophetwerk.nu

Betreft: Open brief d.d. 19 jan 2016 naar aanleiding van de campagne 'Herken Pesten'

Geachte minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, geachte excellentie, hierbij sturen wij u als actiegroep Stoppestenophetwerk.nu een open brief naar aanleiding van de campagne 'Herken Pesten'. Graag vernemen wij van u wat de resultaten zijn van deze campagne, en dan wel in het bijzonder de vraag hoeveel mensen worden niet meer gepest op het werk door deze campagne?

Aanvullende vragen zijn:
- bent u tevreden over de resultaten van de campagne 'Herken Pesten'?
- welk effect gaat de aandacht van de Inspectie-SZW voor pesten op het werk in 2016 hebben?
- verwacht u dat de campagne 'Herken Pesten' in combinatie met de aanpak van de Inspectie-SZW in 2016 zorgen voor een flinke daling van pesten op het werk (pesten op de werkvloer)?
- wanneer kan de Tweede Kamer de door u op 28 mei 2015 toegezegde brief verwachten?
http://www.telegraaf.nl/binnenland/24091934/__Campagne_tegen_pesten_op_werk__.html

Van deze gelegenheid willen wij gebruik maken om u te attenderen op:
- persbericht: Slachtoffers en deskundigen willen pesten op het werk in het wetboek van strafrecht
http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2015/08/persbericht-slachtoffers-en-deskundigen.html

- persbericht: Alleen roepen 'herken pesten' bij pesten op het werk is niet voldoende
http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2015/09/persbericht-alleen-roepen-herken-pesten.html

- de aanbieding van de petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'
http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2015/11/dinsdag-10-november-2015-is-door.html

- de definitie van pesten op het werk zoals die geformuleerd is door Drs. Bob van der Meer
http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl/2015/11/definitie-van-pesten-op-het-werk.html

Wij hopen dat u niet alleen uw best doet om nieuwe gevallen van pesten op het werk te voorkomen, maar ook uw best doet om de bestaande gevallen van pesten op het werk (circa 500.000 waarvan circa 80.000 structureel) te helpen, en hen te helpen die door pesten op het werk hun werk zijn kwijt geraakt en nu in een xx% van de gevallen in een uitkeringssituatie terecht zijn gekomen tegen hun wil.

Tevens kan een adequate aanpak uwerzijds diverse zelfmoorden helpen voorkomen.

Resumerend: Net zoals minister president Mark Rutte, willen de (circa) 500.000 slachtoffers van pesten op het werk ook in een waanzinnig gaaf land leven, en wel nu en niet pas op termijn.

Tot nadere toelichting zijn wij gaarne bereidt.

De actiegroep Stoppestenophetwerk.nu

Getekend Gerrit Hartholt initiatiefnemer actiegroep Stoppestenophetwerk.nu
Initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op het Werk!'
Ervaringsdeskundige
Initiatiefnemer petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'