zaterdag 31 december 2011

Eurozone in 2012 uit de crisis?

Willem Boonstra topeconoom bij de Rabobank is van mening dat het meest waar-schijnlijke scenario is dat de Eurozone bij elkaar blijft (intervieuw met het ANP).

Nu.nl 31 dec 2011
http://www.nu.nl/economie/2704899/eurozone-komend-jaar-crisis.html

Citaten: "In de VS zijn de problemen in feite veel groter dan in de EU. Dat land overleeft alleen omdat het dollars bijdrukt. Ook Japan kijkt aan tegen een toren-hoog overheidstekort. Zo bezien is de Europese Unie nog steeds op afstand het beste blok ter wereld, zegt Boonstra."

"In feite hebben we het in de eurozone over een crisis van een paar landjes, waar op een krakkemikkige manier mee is omgegaan. Natuurlijk had Griekenland nooit toe-gelaten moeten worden; dan had je een slecht land buiten de eurozone gelaten. Maar de schade zou nu te groot zijn, als het land er uitstapt."

"Toch is Boonstra optimistisch. De stappen die de eurozonelanden nu in korte tijd hebben gezet om de overheidstekorten in toom te houden, zijn ongekend. Als het voorgenomen beleid wordt uitgevoerd, kan het marktsentiment zomaar weer ten goede keren. Dan groeien de rentevoeten weer naar elkaar toe en nemen de span-ningen direct af, voorspelt hij." Einde citaten.

Tip: lees het hele artikel.

Nederland profiteert van Euro aldus McKinsey Nu.nl 10 jan 2012
http://www.nu.nl/economie/2711837/nederland-profiteert-van-euro.html
Citaat: "Nederland heeft tot en met 2010 met 37 miljard euro kunnen profiteren van het bestaan van de euro." Einde citaat.

Opmerking; Het scenario wat de topeconoom van de Rabobank schetst kan inder-daad werkelijkheid worden, echter dan moet er wel voor gezorgd worden dat er sprake is van banengroei i.p.v. banenkrimp. Die banengroei is om meerdere rede-nen nodig, 1 van die redenen is dat banenkrimp leidt tot een daling van het consu-mentenvertrouwen of te wel een negatieve spiraal. Er is helemaal nu behoefte aan een positieve spiraal van banengroei en stijging van het consumentenvertrouwen. Het scenario Euro gered patient overleden dat moeten we niet hebben. Red de Euro maar red ook de banen.

Wie redt de banen en de burgers ?
http://gerrithartholt.blogspot.com/2011/12/wie-redt-de-banen-en-de-burgers.html

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

vrijdag 30 december 2011

Relatie werkloosheid en woningmarkt?

In het FD van vrijdag 30 december 2011 staan 3 artikelen die gaan over de woningmarkt.

1. Verstrekking hypotheken komt bijna tot stilstand FD.nl 30/12 pag 1
Citaten: "In een afzonderlijke analyse die DNB eveneens gisteren naar buiten bracht, zegt de bankentoezichthouder dat huiseigenaren 'uitzonderlijk terughou-dend' zijn in het kopen van een andere woning." "De afgelopen maanden is de dis-cussie over de hypotheekrenteaftrek weer opgelaaid, waardoor de onzekerheid verder is aangewakkerd." Einde citaten.

2. DNB: alleen starter kan de woningmarkt nog redden FD.nl 30/12 pag 6
Citaten: "De woningmarkt kan alleen uit het slop worden getrokken als startende kopers zich weer gaan melden. Dat blijkt uit een analyse die de Nederlandsche Bank (DNB) gisteren heeft uitgebracht." "Ook de makelaarsvereniging NVM houdt reke-ning met zeker drie jaar van dalende huizenprijzen." Einde citaten.

DNBulletin: Koopwoningen beter betaalbaar voor starters 29 dec 2011
http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2011/dnb264344.jsp

3. Benut pensioengelden voor financiering hypotheken FD.nl 30/12 Opinieart pag 7
Citaat: "Introductie van het Deense hypotheekmodel kan bijdragen aan zowel het herstel van de woningmarkt als een stabielere financiele sector met minder sys-teemrisico's, mede omdat geen gegarandeerde deposito's worden gebruikt voor het financieren van hypotheken." Einde citaat.

Opmerking: In al dit "financiele" geweld mis ik 1 belangrijke reden en dat is de ont-wikkeling van de arbeidsmarkt. Mijn indruk is dat de stijging van de werkloosheid en het vooruitzicht van een stijging van de werkloosheid gekoppeld aan een sterke tendens bij werkgevers om in deze onzekere tijden met flexcontracten te werken ook van invloed is op de woningmarkt. Potentiele starters die of geen werk hebben of werkzaam zijn via een flexovereenkomst of een vaste baan hebben maar merken dat hun werkgever overweegt om te gaan reorganiseren (let op de positie van twee-verdieners) zullen niet snel overgaan tot de aanschaf van een huis. Het perspectief op dalende huizenprijzen gecombineerd met het perspectief van een slechte ar-beidsmarkt zal menig potentiele starter tot voorzichtigheid manen. Een verbete-ring van het perspectief op de arbeidsmarkt zou wel eens positief kunnen uitwerken op het sentiment op de woningmarkt.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

Artikel in het FD.nl van 09 februari 2012
"Starter is sleutel voor herstel woningmarkt"

Update 22 januari 2013
Artikel: Oplopende werkloosheid fnuikend voor woningmarkt
http://www.rentreview.nl/blog/oplopende-werkloosheid-fnuikend-voor-woningmarkt/

donderdag 29 december 2011

Wie redt de banen en de burgers ?

De banken zijn nu (2x) gered, er worden vergaande pogingen gedaan om de schat-kisten te redden, wie redt de banen en de burgers ?

Het gevaar dreigt dat bij ongewijzigd beleid straks de banken en de schatkisten zijn gered, maar dat de banen zijn verdwenen. (Operatie geslaagd patient overleden.)

Veel banken zijn in 2008 en 2009 gered en tijdens de Eurocrisis zijn veel banken "nogmaals" gered. Om de financiele markten tot rust te brengen en om de pensioe-nen te redden worden er vergaande pogingen gedaan om de schatkisten te redden. Ondertussen is in veel EU landen de werkloosheid tot record hoogte gestegen (in Spanje was de jeugdwerkloosheid in okt 2011 hoog te weten 48,9%) en merken ve-len de gevolgen van de bezuinigingen en lastenverzwaringen. Wie redt de burgers en de banen ? (In Amerika zeggen de Amerikanen: Who is gonna bail me out ?) Dat de financien op orde gebracht moet worden daar is veel voor te zeggen, maar zorg dan ook voor banen. Het beeld wat ik heb is dat de dames en heren politici in 2011 heel veel tijd en energie in het praten over geld hebben gestoken maar daarnaast maar beperkt tijd en energie hebben gestoken in het zorgen voor banen. Om dat beeld te versterken praten en twitteren de politici anno dec 2011 al weer uitge-breidt over extra bezuinigingen. Geachte politici breng niet alleen de financien op orde maar zorg vooral voor banen. Roepen van wij zetten ons maximaal in voor banengroei moet gestaafd worden door daden die bewijzen dat er maximaal ingezet wordt op banengroei. Geen woorden maar banen.

Record werkloosheid in Eurozone oktober 2011 (nieuwsbericht 30 nov 2011)
http://www.nubijlage.nl/nudata/2681594/recordwerkloosheid-in-eurozone.html

Jeugdwerkloosheid Italie en Spanje dramatisch hoog; lost generation
IEX RTLZ 6 jan 2012 video
http://video.iex.nl/Beleggen-Video/8974/1200-Jeugdwerkloosheid-Itali-en-Spanje-dramatisch-hoog-lost-generation.aspx

Als de dames en heren politici in NL denken dat ze achterover kunnen leunen om-dat de werkloosheid in NL relatief laag is dan vergissen ze zich. I.p.v. te roepen "doe normaal man" of dreigtweets te versturen zouden ze zich mijns inziens bezig moeten houden met het zorgen voor banen.

Toename werkloosheid in NL (n.a.v. stijging werkloosheid maand op maand)
http://gerrithartholt.blogspot.com/2011/10/werkloosheid-in-nl-voor-3e-maand-op-rij.html

Stijging werkloosheid in NL in 2012 en 2013 (n.a.v. berichtgeving DNB)
http://gerrithartholt.blogspot.com/2011/12/stijging-werkloosheid-in-nl-in-2012-en.html

Werkloosheid stijgt met 18.000 personen in jan 2012 NOS.nl 16 feb 2012 video
http://nos.nl/video/341625-werkloosheid-toegenomen.html

Wie redt de banen en de burgers ?

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

P.S. Allen een gezond, duurzaam en banenrijk 2012.

woensdag 28 december 2011

Enquete / poll hoe gaat het met het CDA ?

Half november 2011 ben ik op linkedin een enquete / poll gestart onder CDA leden over "Hoe gaat het met het CDA ?".

http://linkd.in/vFBS1r


Eindstand enquete / poll op linkedin hoe gaat het met het CDA ?
Totaal 88 uitgebrachte stemmen

+ 20 stemmen: TK leden moeten kiezen voor middenkoers
+ 8 stemmen: Het gaat goed
+ 34 stemmen: Het is 5 voor 12
+ 19 stemmen: Er zijn lichtpuntjes
+ 7 stemmen: Laten uitzieken (toekijken)

Deze enquete / poll heeft gelopen van half nov 2011 tot half jan 2012 en is uitgezet onder CDA leden op linkedin.

Extra info:

Politieke Barometer 17 nov 2011 CDA 13 TK zetels
Actuele peiling wordt weergegeven via URL
http://www.synovate.nl/content.asp?targetid=621

Waar gaan de weggelopen CDA kiezers (weggelopen na juni 2010) naar toe ?

Hebben ze nog "sympathie voor het CDA ?
http://www.synovate.nl/content.asp?targetid=928

Onderzoek door Eenvandaag onder CDJA leden nov 2011
64% vindt dat het CDA te weinig weerwoord biedt aan de PVV
http://1vjongerenpanel.eenvandaag.nl/uploads/doc/Uitslag%20CDJA.pdf

Onderzoeken naar verkiezingsuitslag juni 2010 (CDA veel thuisblijvers)
+
 http://www.synovate.nl/content.asp?targetid=878 
+
 http://www.synovate.nl/documents/politiekebarometer/profielen.pdf 
+
 http://www.cda.nl/wi/Actueel/Nieuws/2010/12/49/Symposium_CDJA_en_WI_voor_het_CDA_.aspx 
+
 http://www.cda.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht/2010/11/45/Rapport_Frissen__.aspx 
+
 http://www.cdja.nl/nieuws/index.php?we_objectID=2283 

De uitkomst van deze door mij geentameerde linkedin enquete / poll (gestart half nov 2011) laat op 17 jan 2012 zien dat, in mijn woorden, veel CDA leden (en een enkel niet CDA lid) vinden dat het CDA onmiddelijk een authentieke / herkenbare christen democratische middenkoers moet varen. Sinds de start van deze enquete / poll valt er in de peilingen bij Maurice de Hond en de Politieke Barometer een lichte stijging voor het CDA waar te nemen.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

P.S. In "navolging" van mijn enquete / poll heeft Maurice de Hond in januari 2012 ook een enquete gehouden. Uitkomst "CDA-aanhangers willen middenpartij". Nu.nl 20 jan 2012

http://www.nu.nl/politiek/2719759/cda-aanhangers-willen-middenpartij.html

Meer wietplantages ontdekt

Nos.nl 28 dec 2011

Opnieuw meer wietplantages ontdekt tekst 28 dec 2011
http://nos.nl/artikel/325942-opnieuw-meer-wietplantages-ontdekt.html

Kwekers werken vaak met valse indentiteit audio 28 dec 2011
http://nos.nl/audio/325972-kwekers-werken-vaak-met-valse-identiteit.html

Onderverhuurders dupe van wietkwekerijen video 28 dec 2011
http://nos.nl/video/325969-onderverhuurders-dupe-van-wietkwekerijen.html

Opmerking: Ik denk dat het langzamerhand tijd wordt om na te denken over het omzetten van het gedoogbeleid in een ontmoedigingsbeleid. Hierbij kunnen we leren van hoe Al Capone is gepakt, hij is uiteindelijk niet door de politie gepakt maar door de belastingdienst.

http://gerrithartholt.blogspot.com/2010/12/nos-anp-donderdag-23-december-2010.html

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

Partij voor de Dieren wil verbod op vuurwerk

Nu.nl 28 dec 2011
http://www.nu.nl/politiek/2702928/partij-dieren-wil-verbod-vuurwerk.html

Dat er naast voordelen ook nadelen aan vuurwerk zitten, daar heeft de Partij voor de Dieren een punt. Hoe de nadelen terug te dringen is inderdaad een punt van aan-dacht, in 2009 is er hierover zelfs een petitie actie geweest.

Burgerinitiatief: Meer plezier met minder vuurwerk (afgerond)
http://petities.nl/petitie/burgerinitiatief-meer-plezier-met-minder-vuurwerk

Waarom komt er geen vuurwerkverbod ? Rijksoverheid.nl
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk/vraag-en-antwoord/waarom-komt-er-geen-vuurwerkverbod.html

Illegaal vuurwerk niet meer uit Belgie Volkskrant 29/12/10
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/1396656/2010/12/29/Illegaal-vuurwerk-niet-meer-uit-Belgie.dhtml

Eerste arrestaties vuurwerkbommenmakers Hart van Nederland 22 dec 2011
http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/eerste-arrestaties-vuurwerkbommenmakers

Brievenbussen weg uit angst voor vuurwerk Nieuws.nl 28 dec 2011
http://www.nieuws.nl/675367#

Klepdicht brievenbusbeveiliging Webshop de Telegraaf
http://webshop.telegraaf.nl/product/klepdicht?cid=nb-ws-20111224-Prospects&tsi=shop055237

Vuurwerkbom vernielt speeltuintje Hart van Nederland 28 dec 2011
http://www.hartvannederland.nl/nederland/flevoland/2011/vuurwerkbom-vernield-speeltuintje

Twee gewonden door vuurwerkbom NOS.nl 31 dec 2011
http://nos.nl/artikel/326685-twee-gewonden-door-vuurwerkbom.html

Politie handen vol tijdens drukke jaarwisseling Nu.nl 1 jan 2012
http://www.nu.nl/binnenland/2705157/politie-handen-tijdens-drukke-jaarwisseling.html
Citaat: "Meerdere agenten raakten gewond." Einde citaat.

Veel oogletsel vannacht Powned 1 jan 2012
http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2012/01/veel_oogletsel_vannacht.html
Citaat: "De helft van de oogslachtoffers stak niet zelf vuurwerk af, maar stond te kijken hoe anderen dat deden." Einde citaat.

Drukte bij oogziekenhuis vanwege vuurwerk RTL.nl 1 jan 2012 video
http://www.rtl.nl/xl/#/u/5bfd3270-3b6f-4094-a2c8-c6f2e11a8fe8/

Jongetje (8) gewond door vuurwerk de Telegraaf 1 jan 2012
http://www.telegraaf.nl/binnenland/11222367/__Vuurwerk_verwondt_8-jarige__.html

Vuurwerk opruimen voor geld Jeugdjournaal 1 jan 2012 +video
http://jeugdjournaal.nl/item/326898-vuurwerk-opruimen-voor-geld.html

Meer geweld tegen hulpverleners NOS.nl 1 jan 2012
http://nos.nl/artikel/326914-meer-geweld-tegen-hulpverleners.html

Aboutaleb vindt legaal vuurwerk te zwaar Nu.nl 2 jan 2012
http://www.nu.nl/binnenland/2705599/aboutaleb-vindt-legaal-vuurwerk-zwaar.html
Citaat: "Volgens de woordvoerder is in Amsterdam vuurwerk niet het grootste pro-bleem dat gerelateerd is aan de jaarwisseling. Extensief drankgebruik en geweld zijn de grootste problemen, gevolgd door woninginbraken en dan pas onverantwoorde-lijk gedrag met vuurwerk." Einde citaat.

5 handen geamputeerd na oud en nieuw Spitsnieuws 6 jan 2012
http://www.spitsnieuws.nl/node/91540

Nederlanders voor verbod consumentenvuurwerk ? Nu.nl 8 jan 2012
http://www.nu.nl/politiek/2710270/nederlanders-verbod-vuurwerk.html

Grote steden onderzoeken alternatieven voor vuurwerk Nu.nl 19 jan 2012
http://www.nu.nl/politiek/2718660/grote-steden-onderzoeken-alternatieven-vuurwerk.html

G4 legt vuurwerktraditie onder de loep Zie.nl 19 jan 2012 Video
http://www.zie.nl/video/algemeen/G4-legt-vuurwerktraditie-onder-de-loep/m1fz4uifp5j3

Record drankmisbruik tijdens jaarwisseling Nu.nl 22 jan 2012
http://www.nu.nl/binnenland/2721147/record-drankmisbruik-tijdens-jaarwisseling.html

Dit jaar 21 ogen blind na vuurwerk Nos.nl 23 jan 2012 tekst + video
http://nos.nl/artikel/333220-dit-jaar-21-ogen-blind-na-vuurwerk.html

Hilversum wil compleet vuurwerk verbod na vuurwerkbom Spits 16 feb 2012
http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2012/02/hilversum-wil-compleet-vuurwerkverbod

Meerderheid wil vuurwerkverbod voor particulieren Enquete Eenvandaag 28 dec 2013
http://opiniepanel.eenvandaag.nl/uitslagen/48295/meerderheid_wil_vuurwerkverbod_voor_particulieren

Nederlandse oogartsen stappen naar de EU om vuurwerkverbod in NL af te dwingen Eenvandaag 28 dec 2013
http://www.eenvandaag.nl/binnenland/48291/voorstanders_vuurwerkverbod_roepende_in_woestijn

Roep om vuurwerkverbod vindt steeds meer weerklank Volkskrant 30 dec 2013
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3569517/2013/12/30/De-tolerantie-tegenover-het-jaarlijkse-vuurwerk-neemt-af.dhtml
Wie dit artikel in de Volkskrant van 30/12/2013 goed leest merkt dat het draagvlak onder de bevolking voor een verbod op consumentenvuurwerk groeiende is (o.a. i.v.m. de gewonden en vernielingen), maar dat daar onder de politici op dit moment nauwelijks draagvlak voor is. Persoonlijk ben ik (anno dec 2013) niet voor een volledig verbod van consumentenvuurwerk, maar ben ik er wel voorstander van dat er wat moet veranderen.

Burgemeesters willen einde aan zwaar vuurwerk Nu.nl 3 jan 2014
http://www.nu.nl/algemeen/3667295/burgemeesters-willen-einde-zwaar-vuurwerk.html

Burgemeesters willen strenger vuurwerkbeleid Nu.nl 24 april 2014
http://www.nu.nl/binnenland/3759886/burgemeesters-willen-strenger-vuurwerkbeleid.html

Manifest vuurwerkverbod voor consumenten tijdens jaarwisseling NRC 29 april 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/04/29/manifest-vuurwerkverbod-voor-consumenten-tijdens-jaarwisseling/
Citaat: "Diverse artsenorganisaties en belangenverenigingen pleiten voor een vuurwerkverbod omdat zij vinden dat er te veel slachtoffers vallen en de kosten voor de maatschappij te hoog zijn." Einde citaat.

Een leuke vraag is of de vervuiler betaald ? Er kan ook gekeken worden of de ver-vuiler ruimt op toegepast kan worden. Wie een goede oplossing heeft mag het zeg-gen. Halt daders die op 01 jan in de ochtend moeten helpen opruimen is een goede zaak. Initiatieven waarbij opruim activiteiten worden "beloond" zijn ook een goede zaak.

Allen een goede en veilige jaarwisseling.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

P.S. Zij die het verknallen door rottigheid uit te halen met vuurwerk verknallen het voor de rest.

zondag 25 december 2011

Beatrix pleit voor Duurzaamheid yes !

Kersttoespraak koningin Beatrix 25 dec 2011
De video is het bekijken en beluisteren waard:
http://nos.nl/video/325265-de-kersttoespraak-van-koningin-beatrix.html

Beatrix bezorgd over toekomst van onze planeet De Telegraaf 25 dec 2011
http://www.telegraaf.nl/binnenland/11188207/__Koningin_is_bezorgd__.html

Woordwolk kersttoespraak Beatrix NRC 25 dec 2011
http://www.nrc.nl/nieuws/2011/12/25/teruglezen-de-kersttoespraak-van-beatrix/

Beatrix breekt lans voor milieu en hekelt geldzucht AD.nl
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Binnenland/article/detail/3094223/2011/12/25/Beatrix-breekt-lans-voor-milieu-en-hekelt-geldzucht.dhtml

Columnist in de Volkskrant over kersttoespraak Beatrix 27/12/11
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6258/bert-wagendorp/article/detail/3094815/2011/12/27/Geen-wonder-dat-Geert-Wilders-meteen-hysterisch-begon-te-twitteren-over-de-kersttoespraak.dhtml
Citaat: "Duurzaamheid is het woord. Ze weten het op straat, in de directiekamers en in de paleizen. Nu de Treveszaal nog en een enkele twitteraar." Einde citaat.

Mijn complimenten voor het pleidooi van Beatrix voor Duurzaamheid. Yes !!!

Wilders uit opnieuw kritiek op kersttoespraak Beatrix Nu.nl 25 dec 2011
http://www.nu.nl/politiek/2701750/wilders-opnieuw-kritiek-kersttoespraak.html

Wilders: Mijn hemel is de Majesteit lid geworden van GroenLinks? Vk 25/12/11
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/binnenland/article/detail/3094281/2011/12/25/Wilders-Mijn-hemel-is-de-Majesteit-lid-geworden-van-GroenLinks.dhtml

Hoon Wilders over kersttoespraak De Telegraaf zo 25 dec 2011
http://www.telegraaf.nl/binnenland/11188330/__Hoon_Wilders_over_kersttoespraak__.html

Opmerking: Terwijl koningin Beatrix zich zorgen maakt over onze toekomst, maakt "koning" Geert zich blijkbaar meer zorgen over zijn populariteit dan over de toe-komst van ons en onze kinderen.

Fijne Kerstdagen http://gerrithartholt.blogspot.com/2011/12/fijne-kerstdagen.html

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

zaterdag 24 december 2011

dinsdag 20 december 2011

Raakt NL achterop met innovatie ?

Nederland raakt verder achterop met innovatie

Artikel FD.nl 20 dec 2011 http://fd.nl

Het Nederlandse ondernemersklimaat in cijfers 2011 CBS .pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/17116A43-5F14-4727-9404-138BEEF06898/0/2011i74pub.pdf

Industrie moet meer investeren in innovatie Nu.nl 29 sept 2011
http://www.nu.nl/economie/2628256/industrie-moet-meer-investeren-in-innovatie.html

Europese bedrijven lopen achter met innovatie Nu.nl 18 okt 2011
http://www.nu.nl/economie/2644555/europese-bedrijven-lopen-achter-met-innovatie.html

Citaten uit artikel FD:

"De Nederlandse economie raakt meer en meer achterop bij andere landen als het gaat om innovatie."

"Zo is de Nederlandse positie verder verslechterd in de internationale vergelijking van de hoeveelheid geld die bedrijven uitgeven aan onderzoek en ontwikkeling. Ook in de ranglijst van de omzet die wordt behaald met innovatieve producten en diensten zakt Nederland terug."

"Dat blijkt uit het onderzoek 'Het Nederlandse ondernemersklimaat in cijfers, 2011' van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het jaarlijkse onderzoek naar het Nederlandse ondernemersklimaat in internationaal perspectief wordt vandaag gepubliceerd. Het CBS voert de studie uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)."

"Het geringe innovatieve vermogen van de Nederlandse economie is sinds de start van het onderzoek van het CBS in 2006 een punt van zorg geweest. Ondanks inspanningen van opeenvolgende kabinetten zijn zowel absoluut, ten opzichte van de periode 2001-2005, als relatief, in vergelijking met 19 andere landen, de scores op deze voor de economie zo belangrijk geachte indicator achteruitgegaan."

"Het is noodzakelijk dat bedrijven zelf ook meer investeren in de zoektocht naar nieuwe producten en diensten, laat minister Maxime Verhagen (CDA) van EL&I weten. Het kabinet wil de uitgaven voor R&D verhogen naar 2,5% van het bbp. Om dat te bereiken hebben we een radicaal nieuw innovatiebeleid ingezet, aldus Verhagen. We stoppen met het gieteren van subsidies. Hoewel daar ongetwijfeld mooie dingen uit voort zijn gekomen konden we dat onvoldoende vaststellen."

"Tegenover de teruggang bij innovatie verbeteren de scores voor ondernemerschap. Nederlanders zijn sinds de start van het onderzoek in 2006 vaker zelfstandig ondernemer geworden of hebben nieuwe bedrijven opgericht."

Einde citaten.

Commentaar: Naar verluidt worden innovatieve bedrijven wel eens strobreden in de weg gelegd. Persoonlijk ken ik 3 innovatieve bedrijven die het niet altijd gemak-kelijk is gemaakt en wordt gemaakt. Waar zit hem het probleem ?

Een aantal dingen vallen mij persoonlijk op, waaronder het feit dat de jarenlange verlaging van het algemene tarief van de winstbelasting (in NL en de EU) en het naar NL lokken van holdings blijkbaar niet zorgt voor meer innovatie. Tevens valt mij op dat veel bedrijven heel druk zijn met alles wat te maken heeft met flexibili-sering (waaronder oost-europeanen en zzp'er zonder pensioen) en de gevolgen van de voortschrijdende juridisering van de samenleving, maar minder met zaken als innovatie, respect en duurzaamheid. Wellicht dat er een cultureel probleem ergens een rol speelt in dit alles, de morele crisis is daar in ieder geval een duidelijk teken van.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

maandag 19 december 2011

Graaicultuur onuitroeibaar ?

Salaris Amerikaanse topmannen fors gestegen De Telegraaf 18 dec 2011

http://www.telegraaf.nl/dft/11144551/__Graaicultuur_onuitroeibaar__.html

Citaat: "New York - De topmannen van de 500 grootste Amerikaanse ondernemingen zijn het afgelopen jaar (2010) flink meer gaan verdienen. Ze ontvingen gemiddeld 36,5% meer dan het jaar ervoor (2009), zo meldde nieuwszender CNN zondag uit een rapport van onderzoeksbureau GMI. De afgelopen jaren daalden de salarissen nog." Einde citaat.

Top bedrijfsleven boert goed met bonussen Nu.nl 10 feb 2012
http://www.nu.nl/economie/2737487/top-bedrijfsleven-boert-goed-met-bonussen.html

De bonussen voor bestuurders zitten weer in de lift Volkskrant 10 feb 2012
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/3170148/2012/02/10/De-bonussen-voor-bestuurders-zitten-weer-in-de-lift.dhtml

Opmerking: De geschiedenis heeft geleerd dat als het verschil tussen arm en rijk te groot wordt dat er dan wat gebeurd.  De in het artikel van De Telegraaf genoemde forse stijging van de salarissen van topmannen in het Amerikaanse bedrijfsleven is een teken dat de morele crisis nog niet voorbij is. Dat is geen goed teken, en kan de oplossing van de andere crisissen belemmeren.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

Preventief gezondheidsbeleid ontbreekt

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) bepleit inzet op de preventie van welvaartsziekten.
http://www.rvz.net/publicaties/bekijk/preventie-van-welvaartsziekten

Aanbevelingen super kort samengevat:

a. Versterk het eigenaarschap van gezondheid bij zorgverzekeraars
b. Versterk het gezondheidsbeleid van de gemeente
c. Neem zelf een actieve rol

URL samenvatting:
http://www.rvz.net/publicaties/bekijk/preventie-van-welvaartsziekten#samenvatting

Rapport Preventie van welvaartsziekten .pdf vastgesteld 17 nov 2011
http://www.rvz.net/uploads/docs/preventieadvies_versie_12_december.pdf

Persbericht RVZ n.a.v. uitkomen rapport d.d. 13 dec 2011
25% van de welvaartsziekten veroorzaakt door leeftijl
http://www.rvz.net/pers/bericht/25-procent-van-de-welvaartsziekten-veroorzaakt-door-leefstijl

Adviesraad Schippers wil preventiefonds NOS.nl 13 dec 2011
http://nos.nl/artikel/321784-gezondheid-laagopgeleiden-slechter.html

Frankrijk belast suikerhoudende frisdrank rtl.nl 28 dec 2011
http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/)/components/actueel/rtlnieuws/2011/12_december/28/buitenland/frankrijk-belast-suikerhoudende-frisdrank.xml

Investeren in preventie van ziektes loont FD.nl 19 jan 2012
http://www.fd.nl (letop kans op login venster)
Citaat: "Nederland moet meer investeren in de preventie van ziektes. Het aantal gezonde levensjaren neemte daardoor toe en mensen blijven ook langer aan het werk." Einde citaat.

Opmerking: De mogelijkheden onderzoeken om meer aan gezondheids preventie te doen lijkt mij een goede zaak. Meer voorzorg kan tot gevolg hebben dat er minder nazorg nodig is. Begin 2002 is hierover zelfs een amendement van mijn hand aan-genomen op het CDA NL verkiezingsprogramma 2002-2006 de CDA Partijraad / CDA Congres vondt destijds plaats in het Topsportcentrum Rotterdam naast De Kuip. De exacte tekst van dat aangenomen amendement volgt hier na.

Aangenomen amendement: "Naast de cure en de zorg dient preventie te worden verbeterd en bevordert, ontmoediging van tabak alcohol en drug gebruik en bevor-dering van bewegen, helpen de volksgezondheid te verbeteren en de druk op de volksgezondheid verminderen." Einde amendement.

Mijns inziens is meer preventie in de zorg niet beperkt tot minder roesmiddelen ge-bruik en meer bewegen. Preventie zal mijns inziens mogelijk ook gezocht moeten worden in de sociaal-emotionele ontwikkeling, hierbij kan o.a. geleerd worden van de vele beeldspraak in de bijbel die mogelijk wijst op de sociaal-emotionele ontwik-keling van mensen. Daarnaast leert de ervaring dat als hulpvragers zich als mens behandelt voelen dat dan de hulpvraag verandert.

M.b.t. de aanbevelingen van de RVZ het is goed om die te bestuderen en om daar-naast nog andere ideeen te ontwikkelen. Ik krijg de indruk dat het pionieren is op dit terrein.

Actuele discussie (8 maart 2012) voorstel bestuursvoorzitter Medisch Spectrum Twente:  "Comazuiper financieel treffen"
http://nos.nl/artikel/349143-comazuiper-financieel-treffen.html

Flink wandelen goed voor diabetici Nu.nl 17 juli 2012
http://www.nu.nl/gezondheid/2861099/flink-wandelen-goed-diabetici.html

Inactiviteit even dodelijk als roken NOS.nl 18 juli 2012
http://nos.nl/artikel/396181-inactiviteit-even-dodelijk-als-roken.html

Met preventieve groet, Gerrit Hartholt.

Update 04 dec 2012: CDA en D'66 pleiten voor preventieplan gezondheid
http://www.nu.nl/politiek/2973746/cda-en-d66-pleiten-preventieplan-gezondheid.html

Update 11 dec 2012: Eenvandaag item
Preventie: Nederland moet voorbeeld nemen aan Finland
http://www.eenvandaag.nl/gezondheid/42133/preventie_nederland_moet_voorbeeld_nemen_aan_finland_

Update 12 april 2013: Rijksoverheid.nl
Kabinet stelt agenda Nationaal Programma Preventie (NPP) vast:
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/04/12/kabinet-stelt-agenda-nationaal-programma-preventie-vast.html?ns_campaign=regeringsnieuws&ns_channel=nb

Druk op hypotheekrenteaftrek neemt toe

Bouwsector pleit voor einde aan renteaftrek artikel FD.nl 14 dec 2011

http://fd.nl (let op kans op login venster)

Citaat 1: "De vereniging van ontwikkelaars en bouwondernemers (NVB) wil af van de hypotheekrenteaftrek. Volgens de NVB staat de regeling zozeer ter discussie dat huizenkopers niet meer weten waar ze aan toe zijn. Die onzekerheid veroorzaakt meer schade dan een aanpassing van de regeling." Einde citaat 1.

Citaat 2: "De NVB-voorman maakt zich ook zorgen dat starters steeds moeilijker krediet krijgen van banken. 'Als dit zo doorgaat, kunnen nieuwe kopers geen woning meer kopen. Dan zullen de huizenprijzen nog veel verder dalen.' " Einde citaat 2.

AFM: pak hypotheekrenteaftrek aan Beurs.nl 14 dec 2011
http://www.beurs.nl/nieuws/binnenland/3136244/afm-pak-hypotheekrenteaftrek-aan

Citaat: "Het kabinet moet werk maken van de geleidelijke afschaffing van de hypo-theekrenteaftrek. Dat heeft topman Ronald Gerritse van de Autoriteit Financiele Markten (AFM) woensdag gezegd in een intervieuw met RTLZ." Einde citaat.

Opmerking: De druk om de hypotheekrenteaftrek geleidelijk af te schaffen neemt toe, die druk komt nu zelfs uit onverwachte hoek te weten de vereniging van ontwikkelaars en bouwondernemers (NVB). Indien anti-cyclisch was gehandeld o.a. door de Paarse kabinetten en de kabinetten Balkenende te weten het heel geleidelijk beperken van de hypotheekrenteaftrek in de gouden jaren dan was het probleem nu makkelijker oplosbaar geweest en was de situatie voorkomen dat diverse huiseigenaren nu figuurlijk "onder water staan" met hun huis / hypotheek. Een tussen oplossing destijds was wellicht geweest als de aftrek was gehandhaafd maar dat er belasting was geheven over de soms forse vermogenswinst op de woningwaarde mede mogelijk gemaakt en mogelijk mede veroorzaakt door de hypotheekrenteaftrek.

Kabinet denkt serieus over versobering renteaftrek Elsevier 28 dec 2011
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/326256/Kabinet-denkt-serieus-over-versobering-renteaftrek.htm

Veel opties om aftrek van rente te beperken Trouw 30 dec 2011
http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3099463/2011/12/30/Veel-opties-om-aftrek-van-rente-te-beperken.dhtml

Banken willen afbouw hypotheekrenteaftrek FD.nl 17 jan 2012
http://www.fd.nl (kans op login venster)
Citaat: "Volgens de banken is de onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek een van de belangrijkste oorzaken waarom de huizenmarkt nu op slot zit." Einde citaat. Tip: lees het hele artikel.

Voorstel lage hypotheek funest voor starter Nu.nl 20 jan 2012
http://www.nu.nl/geldzaken/2719645/voorstel-lage-hypotheek-funest-starter.html
Citaat: "Het voorstel van De Nederlandsche Bank (DNB) om de hypothecaire leningen te beperken tot maximaal 90 procent van de waarde van de woning, is funest voor jonge starters op de woningmarkt." Einde citaat.

Economen voor afbouw hypotheekrente zesstappenplan Beurs.nl 22 feb 2012
http://www.beurs.nl/nieuws/binnenland/3145641/economen-voor-afbouw-aftrek-hypotheekrente
http://www.nu.nl/economie/2747413/economen-afbouw-aftrek-hypotheekrente.html

VVD prominent wil hypotheekrenteaftrek aanpassen Nu.nl 26 feb 2012
http://www.nu.nl/economie/2749957/vvd-prominent-wil-hypotheekrenteaftrek-aanpassen.html

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

zondag 11 december 2011

Kyoto Protocol verlengd

Making money and praying for the gold calf more important than dry feet ?

Op de klimaattop in Durban is een waterig compromis bereikt.
artikel Volkskrant 11 dec 2011
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2816/Klimaatverandering/article/detail/3072316/2011/12/11/Waterig-compromis-op-klimaattop.dhtml

Citaten:

"De klimaattop in het Zuid-Afrikaanse Durban heeft afgelopen nacht een waterig compromis opgeleverd. Harde afspraken werden niet gemaakt."

"De Europese Unie, ontwikkelingslanden en eilandstaten die dreigen te verdwijnen onder de stijgende zeespiegel wilden bindende afspraken maken over vermindering van CO2-uitstoot. Belangrijke vervuilers als China, India en de Verenigde Staten wilden echter alleen vrijwillige toezeggingen doen."

"De deelnemers aan de klimaattop in Durban besloten zondag (11/12/2011) wel het Kyoto Protocol te verlengen. Dat verdrag uit 1997, waarin was afgesproken de CO2-uitstoot te verminderen, zou volgend jaar aflopen. China, India en de VS deden echter niet mee aan 'Kyoto', en de andere landen mogen zelf bepalen of ze opnieuw deelnemen. Japan, Rusland en Canada zijn dat niet van plan, hebben ze zondag aangegeven."

Einde citaten.

Akkoord bereikt op klimaattop Durban De Telegraaf 11 dec 2011
http://www.telegraaf.nl/buitenland/11100149/__Akkoord_op_klimaattop_Durban__.html

Het Wereld Natuur Fonds WNF vindt klimaatakkoord slap Nu.nl 11 dec 2011
http://www.nu.nl/binnenland/2690746/wnf-vindt-klimaatakkoord-slap-.html

Klimaatverdrag eindelijk in zicht aldus Joop Atsma NOS.nl 11 dec 2011
http://nos.nl/artikel/321302-klimaatverdrag-eindelijk-in-zicht.html

Nederland loopt niet meer voorop in klimaatbeleid Trouw 11 dec 2011
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3071296/2011/12/11/Nederland-loopt-niet-meer-voorop-in-klimaatbeleid.dhtml

Atsma: resultaat in Durban voldoende Regering.nl 12 dec 2011
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/12/12/atsma-resultaat-in-durban-voldoende.html?ns_campaign=regeringsnieuws&ns_mchannel=nb

Canada stapt uit Kyoto Protocol Nu.nl 13 dec 2011
http://www.nu.nl/buitenland/2691982/canada-stapt-kyoto-protocol.html

Waarom Canada Kyoto echt afwijst NRC 13 dec 2011
http://www.nrc.nl/klimaat/2011/12/13/waarom-canada-kyoto-echt-afwijst

Opmerking: Het lijkt er sterk op dat economische groei, geld verdienen en de aan-bidding van het gouden kalf volgens een aantal (grote) landen belangrijker is dan droge voeten en de toekomst van de aarde. Dit vraagt voor NL als laag land aan de zee (Pays-Bas) om creatieve oplossingen en vergroot de noodzaak om na te denken over vergroening van het belastingstelsel, desnoods in de vorm van vergroening van het BTW stelsel.

Resolutie Vergroening Belastingstelsel
http://gerrithartholt.blogspot.com/2010/12/concept-resolutie-vergroening.html

Lange toelichting Vergroening Belastingstelsel
http://gerrithartholt.blogspot.com/2011/01/toelichting-vergroening.html

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

P.S. Dat groene klimaatfonds is mij op dit moment niet duidelijk, volgens mij moet er gewoon ingezet worden op energiebesparing (en dus CO2-besparing) en dat niet pas morgen of overmorgen maar nu al.

zaterdag 10 december 2011

Profilering CDA begonnen ?

Sinds kort zijn er tekenen dat het CDA begonnen is zich te profileren.

'PVV vertelt sprookjes over de gulden' Nu.nl 5 dec 2011
http://www.nu.nl/algemeen/2684835/pvv-vertelt-sprookjes-gulden.html

Discussie binnen het CDA nog niet klaar Nu.nl 6 dec 2011
http://www.nu.nl/politiek/2684814/discussie-binnen-cda-nog-niet-klaar.html

CDA heeft scenario kabinetscrisis Nu.nl 10 dec 2011
http://www.nu.nl/politiek/2690085/cda-heeft-scenario-kabinetscrisis.html

Peetoom: CDA-scenario bij val kabinet NOS 10 dec 2011
http://nos.nl/artikel/321002-peetoom-cdascenario-bij-val-kabinet.html

CDA-voorzitter heeft kritiek op eigen kabinet - plannen voor mogelijke val
NRC 10 dec 2011 Freek Staps
http://www.nrc.nl/nieuws/2011/12/10/peetoom-in-nrc-cda-top-houdt-rekening-met-val-kabinet

CDA houdt rekening met val kabinet Trouw 10 dec 2011
http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3072115/2011/12/10/CDA-houdt-rekening-met-val-kabinet.dhtml

Aangezien veel CDA leden vinden dat het op dit moment (eind nov 2011 / begin dec 2011) 5 voor 12 is voor het CDA. Komt de bovengeschetste profilering van het CDA geen dag te vroeg. Rondvraag onder CDA leden leert ook dat de CDA leden willen dat de CDA Tweede Kamerfractie (onmiddelijk) een herkenbare authentieke christendemocratische midden koers vaart. Dus niet wachten tot de commissies Nieuwe woorden nieuwe beelden en Strategische Beraad met aanbevelingen komen, maar nu al stap voor stap over gaan tot christen democratische woorden en daden. In hoeverre de kritische CDA leden en de kritische CDA kiezers a la minuut tevreden zijn met de eerste prille tekenen van profilering door het CDA, valt te bezien, dit wordt o.a. veroorzaakt door de lange tijd die de bezorgden hebben moeten wachten op positieve christen democratische actie, dit naast enige "onhandigheden" die er in 2011 hebben voorgevallen die de situatie er zacht gezegd niet beter op hebben gemaakt. Vermoedelijk zal de Menselijke Maat een belangrijk onderdeel zijn van de aanbevelingen in januari 2012 en zal de Menselijke Maat een belangrijk onderdeel moeten zijn (liefst nu al) van de woorden en daden van de CDA Tweede Kamerfractie. Ik ben benieuwd hoe het CDA dat gaat doen, zorgen dat zij als 1e weet wat er leeft, daar christen democratische antwoorden op formuleren en met doorleefde standpunten komen.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

Update 21 januari 2012 n.a.v. bijzonder CDA Congres te Maarssen

Profilering van het CDA op 21 januari 2012:
+ Strategisch Beraad rapport Kiezen en Verbinden
http://www.cda.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht/2012/1/3/Strategisch_Beraad_presenteert__Kiezen_en_Verbinden.aspx
+ Rapport Nieuwe Woorden Nieuwe Beelden
http://www.cda.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht/2012/1/3/Jacobine_Geel_presenteert__Nieuwe_woorden__nieuwe_beelden_.aspx

Voorlopige analyse: Het CDA kiest (in woorden) voor een (radicale) middenkoers.

De volgende stap is om de mooie middenkoers woorden om zetten in mooie middenkoers daden, hier ligt een belangrijke taak voor de CDA Tweede Kamer fractie, ik ben benieuwd naar de daden.

vrijdag 9 december 2011

Stijging werkloosheid in NL in 2012, 2013 en 2014

Uit berichtgeving van DNB blijkt dat de werkloosheid in NL in de 2e helft van 2011, in 2012 en 2013 stijgt. (En mogelijk ook in 2014.)

DNB: Economische groei in 2012 tot stilstand 9 dec 2011

http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2011/49/DNB-economische-groei-in-2012-tot-stilstand.xml

Persbericht DNB: Ramingen DNB: Economie komt vrijwel tot stilstand 9 dec 2011

(persoonlijk vindt ik de titel van dit persbericht niet zo handig)
http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/persberichten-2011/dnb263102.jsp

Inhoud DNB pdf document met onderliggende cijfers

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2011 / nr.2
http://www.dnb.nl/binaries/Economische%20ontwikkelingen%20en%20vooruitzichten%20-%20december%202011_tcm46-263090.pdf

Werkloosheid in 2011 = 384.000 = 4,4%

Werkloosheid in 2012 = 463.000 = 5,3%
Werkloosheid in 2013 = 521.000 = 5,9%

Opmerkingen: Er zijn weer veel plannen om de NL schatkist te redden, maar ik zie op dit moment onvoldoende plannen om de burgers en de banen te redden. Tevens zie ik op dit moment onvoldoende plannen die het belangrijke consumentenvertrouwen helpen herstellen.


Maximaal inzetten om de schatkist te redden daar is veel voor te zeggen, maar dan ook maximaal inzetten om voor banen te zorgen, dat laatste gebeurt mijns inziens nu onvoldoende.


Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.


P.S. 1 Cijfers CPB d.d. 13 dec 2011

De werkloosheid stijgt in 2012 met 90.000 personen naar 475.000 = circa 5,25%
http://www.beurs.nl/nieuws/binnenland/3135966/cpb-economie-krimpt-in-2012-extra-bezuinigingen-nodig
http://www.cpb.nl/cijfer/kortetermijnraming-december-2011-nederland-recessie

P.S. 2  Consumentenvertrouwen op dieptepunt Nu.nl 20 dec 2011

http://www.nu.nl/economie/2697799/consumentenvertrouwen-dieptepunt.html
Citaat: "Nooit eerder waren de consumenten zo somber" Einde citaat.

P.S. 3 Cijfers CPB d.d. 01 maart 2012

Werkloosheid stijgt in 2012 en 2013 naar 545.000 personen = circa 6% http://www.cpb.nl/persbericht/3211348/begrotingstekort-naar-45-procent-2013-voorzichtig-herstel-economische-groei-na-2

P.S. 4 Cijfers DNB d.d. 11 juni 2012

Werkloosheid stijgt in 2014 naar 570.000 personen = circa 6,4%
http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/persberichten-2012/dnb273996.jsp

P.S. 5 Cijfers DNB (vooruitzichten) d.d. 10 dec 2012
http://www.dnb.nl/binaries/408060_DX0_EOV-12-12_WEB_tcm46-282358.pdf
Werkloosheid in 2011 = 387.000 = 4,4%
Werkloosheid in 2012 = 461.000 = 5,2%
Werkloosheid in 2013 = 556.000 = 6,2%
Werkloosheid in 2014 = 604.000 = 6,7%

Opkomst claimcultuur in Nederland ?

Artikel FD.nl Opkomst claimcultuur dreigt in Nederland 9 dec 2011

Citaten:

De Amerikaanse Kamer van Koophandel (KvK) is bang dat de Amerikaanse claim-cultuur overwaait naar Nederland. Ze maant de Nederlandse overheid om massa-claims te reguleren.

'Als de Nederlandse overheid hier niets aan doet, is er in Nederland over tien jaar een soortgelijke claimcultuur als in de Verenigde Staten. Dat zou schadelijk zijn voor de Nederlandse bedrijven en voor de economie', zegt Scevole de Cazotte, directielid van de Amerikaanse KvK. Volgens De Cazotte moet de overheid onder meer transparantie-eisen stellen.

Einde citaten.

http://fd.nl/economie-politiek/462933-1112/opkomst-claimcultuur-in-nederland-dreigt?visited=true
(Let op kans op inlogvenster.)

http://www.nuzakelijk.nl/ondernemen/2689203/opkomst-claimcultuur-in-nederland.html

Opmerking: De kans op een claimcultuur in Nederland is inderdaad aanwezig, dit mede veroorzaakt door beleggingsgeld wat opzoek is naar inkomsten, de in het artikel geschetste vorm is vermoedelijk ook niet wenselijk. Opvallend is het dat een deel van het bedrijfsleven juist belang heeft bij een claimcultuur (omzet en winst). Wat ook opvallend is, is dat sommige bedrijven (die nu mogelijk klagen) soms zelf er ook niet vies van zijn om geld belangrijker te vinden dan gerechtigheid. De in een deel van het bedrijfsleven en in een deel van de samenleving aanwezige cultuur van geld, geld en geld (terwijl het hoort te draaien om gerechtigheid) draagt bij aan de kans dat de in het artikel geschetste situatie inderdaad werkelijkheid kan worden. Indien het bedrijfsleven klaagt over de dreigende claimcultuur, dan moet een deel van het bedrijfsleven ook bij zichzelf te rade gaan of de eigen mores wel klopt.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

dinsdag 6 december 2011

Nederlands bedrijfsleven niet zeker van grondstoffen in de toekomst ?

Artikel FD.nl 6 dec 2011 Bedrijfsleven achterop in strijd om grondstoffen

Inkoopmanagers vrezen tekorten

http://fd.nl

Citaat: "Het Nederlandse bedrijfsleven dreigt achterop te raken in de wereldwijde strijd om schaarse grondstoffen. Zowel de overheid als ondernemingen doen onvoldoende om de toekomstige aanvoer van metalen en mineralen zeker te stellen. Daardoor groeit het risico op tekorten. Dat zeggen inkoopmanagers verenigd in beroepsorganisatie Nevi." Einde citaat

Opmerking: Duurzamer omgaan met grondstoffen is ook om de hierboven genoemde reden belangrijk, al zal er vermoedelijk daarnaast mogelijk wel degelijk geopolitiek bedreven moeten worden.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

maandag 28 november 2011

Kritiek op CO2 emissiehandel zwelt aan

In het FD van 28 nov 2011 staat een artikel over de toenemende kritiek op de CO2 emissiehandel.

Hierbij een samenvatting van dat artikel.

De prijs van emissierechten staat op een historisch dieptepunt en kan volgens marktvorsers de komende tijd nog verder dalen.

Dat komt door een overschot aan emissierechten in de markt. Het Europese handelssysteem voor de uitstoot van broeikasgassen (ETS) komt daardoor verder onder vuur te liggen.

De kritiek kwam eerst van milieuorganisaties. Zij vinden dat de Europse Unie te gul is geweest bij het verstrekken van gratis emissierechten aan het bedrijfsleven. Hierdoor zakt de prijs en worden bedrijven onvoldoende geprikkeld om te investeren in schone productietechnieken, het oorspronkelijke doel van het mechanisme.

Sinds kort klagen ook veel zakenbankiers. Er is amper handel. De prijs van het recht om een ton broeikasgas CO2 uit te stoten zakte vrijdag (25/11/2011) met ruim een procent tot €7,71. Dat is een daling van bijna 25% in twee weken tijd.

Om meer handel te creeren willen de zakenbankiers graag dat de EU het aantal uitstootrechten terugschroeft. 'Het zou voor de markt beter zijn als er ambitieuzere klimaatdoelen komen', zegt Peter de Waal van ABN Amro. Bankiers van Deutsche Bank, Barclays Capital en UBS laten vergelijkbare geluiden horen.

De vraag is of daar op dit moment politieke wil voor is.

Einde samenvatting.

Commentaar: Er bestaat bij een groeiende groep mensen en organisaties de indruk dat het EU CO2 emissiehandelssysteem ETS op dit moment niet zo werkt als bedoeld. Of de politiek gaat er voor zorgen dat het ETS wel zo gaat werken zoals bedoeld of de politiek zorgt dat op een andere manier de doelen gehaald gaan worden eventueel door een combinatie van maatregelen hierbij is vergroening van het BTW stelsel een optie. De EU zal in 2050 duurzaam zijn of zal niet zijn, dit vraagt om actie nu. Het duurzaamheidsvraagstuk vooruitschuiven maakt het straks moeilijker oplosbaar, duurder en riskanter. Daarbij biedt het inspelen op duurzaamheid juist economische kansen.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

Updates:
1 Brussel wil CO2-uitstoot duurder maken TcTubantia.nl 25 juli 2012
http://www.tctubantia.nl/nieuws/algemeen/economie/11434629/Brussel-wil-CO2-uitstoot-duurder-maken.ece

2 Falende CO2-markt door Brussel aangepakt Duurzaamnieuws.nl 28 juli 2012
http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.rxml?id=85335

zondag 27 november 2011

Adviezen Sustainable Finance Lab

Donderdag 24 november 2011 heeft het Sustainable Finance Lab met o.a. Herman Wijffels haar aanbevelingen gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in het Utrechtse Academiegebouw. Ik had het geluk daarbij aanwezig te mogen zijn.

Hoofdconclusies en aanbevelingen d.d. 24 nov 2011 pdf
http://www.sustainablefinancelab.nl/files/2011/11/Sustainable-Finance-Lab-hoofdconclusies-en-aanbevelingen-24-11-2011.pdf 

URL Sustainable Finance Lab
http://www.sustainablefinancelab.nl

Onderzoek Motivaction
http://www.motivaction.nl/content/vraag-om-koerswijziging-financi%C3%ABle-sector

Zelf vindt ik de conclusie over de sociale en ecologische aspecten extra interessant, dit is ook wel eens kort samengevat "sociaal dividend" genoemd.

Terug naar beschaafd bankieren Nieuwsuur 25 nov 2011

Mijn advies aan het Sustainable Finance Lab i.v.m. de vervolgstudies: Verlaag de premiedruk op arbeid d.m.v. een verschuiving naar andere heffingsgrondslagen #duurzaam #susfinlab banen = sociaal dividend.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

woensdag 26 oktober 2011

Toename werkloosheid in NL

Werkloosheid in Nederland voor 3e maand op rij gestegen

Het aantal werklozen is in september 2011 voor de derde maand op rij toegenomen. Gemiddeld steeg de werkloosheid in het derde kwartaal van 2011 met zo'n 15.000 per maand. In de eerste helft van 2011 veranderde de werkloosheid nauwelijks. (Informatie uit Persbericht CBS, zie URL.)

http://www.beurs.nl/nieuws/cbs/3127322/werkloosheid-verder-gestegen

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/F338EB80-3C95-47BC-AFF2-EEE81470A33D/0/pb11n066.pdf

Terwijl de EU politici moeite hebben om de financiele crisis (Eurocrisis) op te los-sen, is de werkloosheid in NL helaas begonnen aan een stijging. Mijns inziens dienen de politici niet alleen de financiele crisis (Eurocrisis) op te lossen maar ook te zor-gen voor banengroei. Een situatie die er nu mogelijk is waarbij de werkgelegenheid van Oost-Europanen in NL toeneemt en de werkgelegenheid van Nederlanders af-neemt is (als extra probleem) zacht gezegd niet wenselijk.

Bedrijven lopen vooruit op recessie, ontslagen nemen toe FD.nl 27 okt 2011
http://www.fd.nl

Aantal ontslagen neemt toe Groentenet 27 okt 2011
http://www.groentenet.nl/Groente_Nieuws.6043.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=49261&cHash=97238c100e6f616c8bcd81b6f1451619

Bedrijfsleven zet zich schrap voor de crisis Management Team 27 okt 2011
http://www.mt.nl/300/50665/economie/bedrijfsleven-zet-zich-schrap-voor-de-crisis.html

Werkloosheid is ditmaal voorbode van een recessie http://fd.nl 27 okt 2011
De wetmatigheid dat arbeidsmarkt de conjunctuur met een flinke vertraging volgt, gaat ditmaal niet op

Werkloosheid neemt voor 4e maand op rij toe, okt 2011 17.000 werklozen erbij
http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/)/components/actueel/rtlnieuws/2011/11_november/17/economie/werkloosheid-fors-gestegen.xml

CBS Werkloosheid opnieuw gestegen
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/84FD8F9A-7BB8-42E2-9AE8-9560397EE2CA/0/pb11n072.pdf

Voorspelling ING: NL industriele productie krimpt met 1% in 2012
http://www.beurs.nl/nieuws/binnenland/3132015/industriele-productie-krimpt-met-1-in-2012-ing

Consument houdt de hand op de knip de Stentor 17 nov 2011
Citaat: "Het vertrouwen van de Nederlandse consument staat al bijna het hele jaar onder druk en is sinds de zomer volledig ingestort. Eerder deze week bleek dat de economie in het derde kwartaal licht is gekrompen. Dat kwam voor een flink deel doordat de consument de hand op de knip hield. Einde citaat.

Werkloosheid schiet omhoog www.fd.nl 18 nov 2011
Al meer mensen zonder baan dan tijdens het dieptepunt van de vorige recessie
Feb 2010 = 452.000 werklozen Okt 2011 = 455.000 werklozen

ING verwacht dat de werkloosheid in 2012 oploopt naar 6,3% Nu.nl 29/11/2011
http://www.nu.nl/economie/2680773/banengroei-stokt.html

Euro redden = financien op orde + meer banen.
http://gerrithartholt.blogspot.com/2011/07/financien-op-orde-brengen-eu-landen.html

Resolutie Bevordering Werkgelegenheid (aangenomen)
http://gerrithartholt.blogspot.com/2010/12/aangenomen-resolutie-bevordering.html

Toelichting resolutie Bevordering Werkgelegenheid
http://gerrithartholt.blogspot.com/2010/12/toelichting-resolutie-bevordering.html

Weblog Meer banen creeren
http://meerbanen.blogspot.com

Uitslag enquete bevordering werkgelegenheid (gehouden via Linkedin)
http://gerrithartholt.blogspot.com/2011/04/enquete-poll-over-bevordering.html

Werknemer bezorgd over baanbehoud
http://www.nu.nl/werk-en-prive/2628496/werknemer-bezorgd-baanbehoud.html

Uit navolgende berichten lijkt het net alsof een deel van NL meer bezig is met het halen van Polen naar Nederland dan het aan het aan een baan helpen van Neder-landers.

Pool keert Nederland nog niet de rug toe Ottoworkforce
http://ottoworkforce.eu/nl/news/pool-keert-nederland-nog-niet-de-rug-toe

Pool keert Nederland nog niet de rug toe FD.nl 01 aug 2011 (inloggen ?)
http://fd.nl/economie-politiek/2011/08/01/pool-keert-nederland-nog-niet-de-rug-toe
Citaten uit dat artikel: "ABU, de brancheclub van uitzenders, bevestigt dit en stelt <knip> dat Nederland zijn best moet doen om een gewild vesti-gingsland te blijven, zeker gezien de dreigende krapte op de arbeids-markt." "Ondertussen zien de uitzenders wel dat zij een nieuwe groep werknemers kunnen aanboren: Grieken, Spanjaarden en vooral Portu-gezen. De economieen in Zuid-Europa lopen zo slecht en de werkloosheid is er zo fors dat steeds meer inwoners uit deze landen hun heil in Nederland zoeken." Einde citaten.

Misschien is het financieel (te) aantrekkelijk voor werkgevers om Polen in te huren i.p.v. om Nederlanders in te huren ?

Polen uitgebuit bij Brabantse tuinder
http://www.gelderlander.nl/voorpagina/9369295/Polen-uitgebuit-bij-Brabantse-tuinder.ece

Kamer vraag om 'banenplan' in crisistijd Nu.nl 13 dec 2011
http://www.nu.nl/economie/2692842/kamer-vraagt-banenplan-in-crisistijd.html

Buitenlanders hard nodig voor economie NOS.nl 21 dec 2011 tekst + audio
http://nos.nl/audio/324126-buitenlanders-hard-nodig-voor-economie.html

FNV: flexwerk slecht voor werknemers en werkgevers 22 / 23 dec 2011
http://www.nu.nl/werk-en-prive/2700173/flexwerken-slecht-werknemers.html 
http://www.fnv.nl/publiek/themas/Decent_Work/nieuws/flexwerk-slecht-voor-werknemers-en-werkgevers

van Hijum: aanvalsplan voor malafide uitzendbureau's CDA 6 feb 2012
http://www.cda.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht/2012/2/6/Van_Hijum__aanvalsplan_voor_aanpak_malafide_uitzendbureaus.aspx

Mijn inziens moeten de dames en heren politici meer moeite doen om Nederlanders aan een baan te helpen, dit o.a. door te zorgen voor banengroei en o.a. door te zor-gen dat Nederlanders gewilder zijn.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

vrijdag 7 oktober 2011

Overheidsdoelen voor energie-besparing niet gehaald

De overheidsdoelen voor energiebesparing zijn stelselmatig niet gehaald. Het kabinet maakt zich er makkelijk van af. Het heeft de doelstelling voor energie-besparing geschrapt.

Doelloos energiebeleid 07 okt 2011 FD.nl
Citaat: "Energiebesparing is van grote betekenis om de uitstoot van CO2 te verminderen." Einde citaat.

Regering verre van ambitieus bij energiebesparing en klimaat 06 okt 2011
http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.rxml?id=70623&title=Regering%20verre%20van%20ambitieus%20bij%20energiebesparing%20en%20klimaat%20

Nederland haalt klimaatdoelen 2020 niet 06 okt 2011
http://www.energieoverheid.nl/2011/10/nederland-haalt-klimaatdoelen-2020-niet

Uitvoering energiebesparingsbeleid sinds 1995 te zwak om doelen te halen
05 okt 2011 Algemene Rekenkamer
http://www.rekenkamer.nl/Actueel/Persberichten/2011/10/Uitvoering_energiebesparingsbeleid_sinds_1995_te_zwak_om_doelen_te_halen

Energiebesparing: ambities en resultaten 05 okt 2011 Algemene Rekenkamer
http://www.rekenkamer.nl/Actueel/Onderzoeksrapporten/Introducties/2011/10/Energiebesparing_ambities_en_resultaten

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

woensdag 27 juli 2011

Internationaal verzet tegen invoering CO2 heffing op luchtvaart door EU, blufpoker ?

De EU is voornemens om m.i.v. 01 januari 2012 de luchtvaart industrie te laten betalen voor hun CO2 uitstoot, iets wat veel andere sectoren allang moeten doen. Naar verluidt is er op dit moment veel internationaal verzet tegen dit voornemen van de EU. Sommigen betitelen dit verzet als blufpoker.

Europa-nu EU gaat luchtvaart aanslaan voor uitstoot CO2
http://www.europa-nu.nl/id/vhpskq7xf9ym/eu_gaat_luchtvaart_aanslaan_voor

Citaat: De dagen dat Europese luchtvaartmaatschappijen zich niet al te veel hoefden aan te trekken van de uitstoot van broeikasgassen door hun vliegtuigen zijn binnen enkele jaren voorbij.
Vanaf 2012 worden maatschappijen aangeslagen voor de uitstoot van CO2 van hun toestellen. De Europese Commissie i vindt dat ook de luchtvaart zijn steentje bij moet dragen aan het behalen van de doelstellingen van het Verdrag van Kyoto i. Ook vindt de Commissie dat luchtvaart moet worden opgenomen in de opvolger van het Kyoto-verdrag. Tot nu toe golden deze doelstellingen, die een terug-dringing van de uitstoot van broeikasgassen beogen, alleen voor industriële ondernemingen op de grond. Einde citaat. Voor de complete tekst (o.a. voorstel EC) zie de URL.

NOS Luchtvaart vreest nieuwe CO2-maatregelen 26 juli 2011 Audio
http://nos.nl/audio/259314-luchtvaart-vreest-nieuwe-co2maatregelen.html

Citaat: Luchtvaartmaatschappijen in de hele wereld krijgen op 1 januari te maken met CO2-maatregelen uit Brussel en dat leidt nu al tot veel rumoer. Landen buiten Europa protesteren en dreigen met tegenmaatregelen en de luchtvaartbranche waarschuwt voor grote economische schade en verlies van Europese banen. Einde citaat.

NOS IATA vreest gevolgen CO2-maatregel 26 juli 2011 Video
http://nos.nl/video/259361-iata-vreest-gevolgen-co2maatregel.html

Citaat: Bestuurder Peter Hartman van de internationale luchtvaartorganisatie IATA denkt dat er grote gevolgen zijn voor de luchtvaartsector als Brussel zijn CO2-plannen doorzet. Vanaf 1 januari moeten voor alle vliegtuigen die naar Europa vliegen, CO2-rechten worden gekocht. Hartman meent dat Europa dit niet in zijn eentje kan opleggen aan de hele wereld. Einde citaat.

NOS Handelsoorlog dreigt in luchtvaart 26 juli 2011 Tekst + Video
http://nos.nl/artikel/259366-handelsoorlog-dreigt-in-luchtvaart.html

Citaat: Wereldwijd groeit het verzet tegen een nieuwe CO2-maatregel voor vlieg-tuigen, die Brussel op 1 januari wil invoeren. De onrust dreigt zelfs uit te draaien op een handelsoorlog in de luchtvaart. Want landen buiten Europa verzetten zich met hand en tand tegen het nieuwe systeem en dreigen met tegenmaatregelen. Daardoor is de luchtvaartsector binnen Europa bang voor grote economische schade en verlies van duizenden banen.

Het draait allemaal om het zogenoemde Emissions Trading System (ETS), één van de pijlers van het Europese klimaatbeleid. Industrietakken die onder het systeem vallen, moeten rechten bemachtigen om een bepaalde hoeveelheid CO2 te mogen uitstoten. Voor een deel krijgen ze die gratis, voor uitbreidingen moeten de markt op om extra rechten te kopen.

CO2-uitstoot krijgt op die manier een marktprijs en kan zo beter worden geregu-leerd, is de gedachte. De luchtvaart was tot nu toe uitgezonderd van het systeem, maar op 1 januari wordt ook deze sector onder het ETS gebracht. 
Einde citaat. Voor de volledige tekst van het artikel zie de URL.

Discussie Stand.nl 27 juli 2011 Het is goed dat de EU aan vliegmaatschappijen vraagt om mee te betalen aan een beter milieu (circa 60% is voor).
http://www.stand.nl/politiek/het-goed-dat-de-eu-vliegmaatschappijen-vraagt-om-mee-te-betalen-aan-een-beter-milieu


Goedkoop vliegen voorbij 02 aug 2011 de Telegraaf
Einde aan goedkoop vliegen
http://www.telegraaf.nl/reiskrant/10292430/___Goedkoop_vliegen_voorbij___.html?p=1,1

Cheap flights era over warns IAG boss Willie Walsh 02 aug 2011 The Telegraph
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/transport/8671367/Cheap-flights-era-over-warns-IAG-boss-Willie-Walsh.html

Grote groep landen tegen luchtvaartheffing EU 30 sept 2011 Beurs.nl
http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3124422/grote-groep-landen-tegen-luchtvaartheffing-eu

Eenzijdige emissiebelasting EU voor luchtvaart gaat door 07 okt 2011 FD.nl
Citaat: "De Europese Unie mag van niet-Europese luchtvaartmaatschappijen eisen dat zij betalen voor de uitstoot van broeikasgas, als ze van en naar de Europese Unie vliegen" Einde citaat.

Hof: geen bezwaar tegen emissiehandel voor carriers van buiten EU 07 okt 2011
http://www.nieuwsbladtransport.nl/Nieuws/Article/tabid/85/ArticleID/20295/ArticleName/HofgeenbezwaartegenemissiehandelvoorcarriersvanbuitenEU/Default.aspx

Atsma: Nederland moet CO2-taks luchtvaart wel invoeren RTLZ 14 dec 2011
http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2011/50/atsma_nederland-moet-co2_taks-wel-invoeren.xml

Vliegen duurder vanwege nieuwe EU-regels CO2-uitstoot Beurs.nl 2 jan 2012
http://www.beurs.nl/nieuws/zakelijk-en-economie/3138598/vliegen-duurder-vanwege-nieuwe-eu-regels-co2-uitstoot

China wil EU-heffing CO2 vliegverkeer niet betalen Trouw.nl 4 jan 2012
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3104941/2012/01/04/China-wil-EU-heffing-CO2-niet-betalen.dhtml

China dwarsboomt CO2-heffing luchtvaart EU Nu.nl 6 feb 2012
http://www.nu.nl/economie/2733590/china-dwarsboomt-co2-heffing-luchtvaart-eu.html

Vliegtaks kost Schiphol banen NOS.nl 6 mrt 2012
http://nos.nl/artikel/348451-vliegtaks-kost-schiphol-banen.html

Joop Atsma: vliegtaks wereldwijd invoeren NOS.nl 6 mrt 2012 audio
http://nos.nl/audio/348581-joop-atsma-vliegtaks-wereldwijd-invoeren.html

China boos om CO2-heffing vliegverkeer NOS.nl 9 mrt 2012 audio + video
http://nos.nl/audio/349536-china-boos-om-co2heffing.html

Luchtvaart wil einde CO2-conflict met China Nu.nl 12 mrt 2012
http://www.nu.nl/economie/2761183/luchtvaart-wil-einde-co2-conflict-met-china.html

Commentaar:
Nu is het zo dat als iemand een internationale vliegreis wil maken dat er dan geen BTW betaald hoeft te worden, terwijl als iemand bijvoorbeeld eten of drinken koopt dan moet daar wel BTW over betaald worden.

Als iemand in zijn vliegtuig kerosine gaat tanken dan hoeft er geen accijns op kerosine betaald te worden, terwijl als iemand brandstof wil tanken voor zijn auto dan moet daarover wel accijns betaald worden (accijns op benzine, accijns op diesel en accijns op LPG).

De luchtvaart valt nu niet onder de werking van het Kyoto protocol en betaald nu niet voor haar CO2 uitstoot, terwijl de meeste andere sectoren al lang betalen voor hun CO2 uitstoot via het ETS systeem.

Al die fiscale vrijstellingen van de luchtvaart worden door sommigen betiteld als indirecte subsidies. Economen waarschuwen dat dit soort indirecte subsidies tot gevolg kunnen hebben dat investeringen verkeerd gealloceerd kunnen worden, iets wat in feite dus al jarenlang gebeurt (voorbeeld de aanleg en instandhouding van extra vliegvelden).

De maatregel die de EU nu m.i.v. 01 januari 2012 wil invoeren is jarenlang voorbe-reidt o.a. in overleg met de Europese luchtvaart maatschappijen. Het internationa-le verzet tegen deze in feite kleine maatregel heeft dan ook kenmerken van bluf-poker.

Het principe de vervuiler betaald dient nu eindelijk ook met de eerste stapjes in-gevoerd te worden in de (internationale) luchtvaart. Als het gaat om o.a. de eerlijke concurrentie tussen vervoersmodaliteiten dan mogen er mijns inziens gerust nog meer maatregelen volgen.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

maandag 11 juli 2011

Euro redden = Financien op orde + meer banen

Economische groei en banengroei moet de Euro redden. Dat de EU de financien nu op orde aan het brengen is (zie het akkoord van de Eurotop van 21 juli 2011 door sommigen ook wel Marshallplan genoemd), is een hele goede zaak. Echter alleen economische groei en banengroei in de EU landen en dan in het bijzonder de PIIGS landen (Portugal, Ierland, Italie, Griekenland en Spanje) zal de EU, de burgers, de banen, de banken en de Euro kunnen redden.

De EU en de EU landen staan voor de keuze:
of
A: De financien op orde brengen + banengroei = NL krijgt zoveel mogelijk van haar centen terug.

of
B: De financien niet op orde brengen + geen banengroei = NL krijgt weinig van haar centen terug.


Als de EU de Euro wil redden dan is mijns inziens het volgende nodig:

1 De financien op orde brengen in alle EU landen
2 De banenmotoren opgang brengen (meer banen) in alle EU landen
3 Dit dient gecombineerd te gebeuren

Financien op orde brengen EU landen + banen groei gecombineerd = een positieve spiraal.

De financien worden nu (zie Eurotop akkoord 21 juli 2011) op orde gebracht, nu nog zorgen voor economische groei en banengroei.

Het is niet de vraag of dit moet gebeuren, maar het is de vraag hoe.

De overheidsfinancien op orde brengen in de EU landen dient mijns inziens gecombineerd te worden met een groei in het aantal banen om een positieve spiraal opgang te brengen.

In hun pogingen de overheidsfinancien op orde te brengen voelen diverse EU landen als o.a. Griekenland, Ierland, Portugal (Italie ?) en Spanje zich gedwongen om harde financiele maatregelen te nemen. Maatregelen die vaak een negatieve spiraal tot gevolg hebben. De al gestegen werkloosheid stijgt door die harde financiele maatregelen nog verder plus de bevolking houdt de hand strak op de knip, de inkomsten voor de overheid dalen nog verder, er komt druk om nog meer te bezuinigen, aankondiging van nog meer bezuinigingen, nog meer werklozen plus nog meer de hand op de knip houden door de bevolking, nog verder dalende inkomsten door de overheid, druk om nog meer te bezuinigen, aankondiging van nog meer bezuinigingen, etc etc etc. Of te wel een negatieve spiraal, een afschrik-wekkend voorbeeld is de economische depressie in de jaren dertig van de 19e eeuw.

Mijns inziens dient het op orde brengen van de overheidsfinancien in alle EU landen gecombineerd te worden met een groei van het aantal banen om een positieve spiraal opgang te brengen. Banengroei leidt tot het minder strak de hand op de knip houden door de bevolking (voorbeeld Duitsland), gevolg een stijging van de inkomsten van de overheden, met als gevolg dat het op orde brengen van de overheidsfinancien door de EU landen (iets) makkelijker gaat.

Het gemodder van elkaar opvolgende en mogelijk via een domino effect elkaar versterkende reddingsoperaties gepaard gaande met harde bezuinigingen dient doorbroken te worden door een werkwijze die zowel de overheidsfinancien van de EU landen op orde brengt als de werkgelegenheid van de EU landen vergroot. Dit heeft diverse voordelen waaronder: Dit biedt de meeste kans op het voorkomen van het faillissement van 1 of meer EU landen (in jargon afstempelen), dit biedt de meeste kans op het uiteindelijk terugbetalen van de schulden door diverse EU landen (dan wel een groter deel van de schulden worden terugbetaald bij een groei van het aantal banen) en het hebben van banen is veel socialer. In het voorbeeld van Griekenland, Griekenland zal alleen in staat zijn om alle schulden terug te betalen als de Griekse economie als geheel meer geld gaat verdienen i.p.v. minder geld gaat verdienen.

Kijken we naar de Verenigde Staten / USA, dan kunnen we ook daar zien dat de beste manier is een groei van de werkgelegenheid / more jobs die de Verenigde Staten in staat zal stellen om het grote overheids tekort / government deficit terug te brengen om daarna over te kunnen gaan tot het terugdringen van de overheids-schuld / government debt. De financiele druk maakt dat ook in de VS er overge-gaan zal moeten worden tot het op orde brengen van de financien + een groei van de werkgelegenheid. (Vreemd vindt ik in het geval van de VS dat de Republikeinen eind juli 2011 mogelijk liever default willen riskeren en een mogelijke downgrade van de AAA kredietstatus willen riskeren dan enige belastingen te verhogen, dat noem ik roekeloos gedrag. In my view are the USA Republicans end july 2011 reckless while they risk default and a possible downgrade on USA AAA credit status, it's like the Republicans are playing with fire. If John Boehner from the Republicans is saying on 29 july 2011 that he has done everything to reach an agreemant, than that is not true. In the eyes of many people USA politicians damaged the USA financial reputation, in my view Republicans are responsible for a large part of the damage. They should start creating jobs instead of blaming the Democrats and Obama.)

Wat gaat onze EU kiezen, een positieve spiraal of een negatieve spiraal ?

De banken zijn gered, nu moeten de banen (lees de burgers) en de schatkisten worden gered, there is no time to waste.

Angela Merkel pleit voor een verbetering van de concurrentiepositie van landen als Griekenland n.a.v. de schuldencrisis. Zij 
heeft op dinsdag 19 juli 2011 gepleit voor een aanpak van de schulden maar ook voor een verbetering van de concurrentie-positie, het probleem moet bij de wortel worden aangepakt. In iets andere woorden pleit Angela Merkel dus voor het zelfde als waar ik voor pleit.

1 Merkel: wortel Eurocrisis aanpakken 19 juli 2011 Video NOS
http://nos.nl/video/257487-merkel-wortel-eurocrisis-aanpakken.html 
2 Hoe beleeft Duitsland de Eurocrisis ? 19 juli 2011 Video Nieuwsuur
http://nieuwsuur.nl/video/257527-hoe-beleeft-duitsland-de-eurocrisis.html
3 Merkel tempert verwachtingen Eurotop 19 juli 2011 de Financiele Telegraaf
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/10222008/__Merkel_tempert_verwachtingen_eurotop__.html?p=25,1

Diverse economen wijzen er op dat er hervormingen en moderniseringen nodig zijn zodat de Griekse economie beter gaat draaien en 
de werkloosheid in Griekenland gaat dalen. M.a.w. er moeten banen bijkomen in Griekenland.

4 De situatie in Griekenland: Cijfers, consequenties en oplossingen. O.a. pleidooi voor structurele hervormingen in Griekeland. URL Blog Money for Nothing
http://www.money-for-nothing.nl/macro-economie/de-situatie-in-griekenland-cijfers-consequenties-en-oplossingen
5 Discussie Griekse schuldencrisis met Wellink, Buiter, Boot en van Wijnbergen. URL Blog Money for Nothing
http://www.money-for-nothing.nl/macro-economie/discussie-griekse-schuldencrisis-met-wellink-buiter-boot-en-van-wijnbergen

6 Uw vragen over de Eurocrisis beantwoord 21 juli 2011 tekst NOS.
http://nos.nl/artikel/257797-uw-vragen-over-de-eurocrisis-beantwoord.html
7 Uw vragen over de Eurocrisis beantwoord 21 juli 2011 audio tracks Radio 1.
http://www.radio1.nl/contents/34318-uw-vragen-over-de-eurocrisis-beantwoord

Met name chefeconoom Wim Boonstra van de Rabobank wijst er in de uitzending van 21 juli 2011 op dat als de Griekse economie beter gaat draaien dat dan een groter deel van de schulden door Griekenland terug betaald kunnen gaan worden. De neerwaartse spiraal moet worden doorbroken en daar hebben wij in NL ook belang bij.


8 Eurotop in Brussel over de schuldencrisis in Griekenland 21 juli 2011 NOS Live
http://nos.nl/artikel/257912-live-eurotop-in-brussel.html
Bij de tijdstippen 14:39 en 17:44 wordt melding gemaakt van een ' Marshallplan ' om Griekenland er bovenop te helpen. Dat plan moet de concurrentiekracht en de groei van de Griekse economie stimuleren. (Doel o.a. banengroei / job creation.)
9 PDF document Reddingsplan Europese Unie van Griekenland d.d. 21 juli 2011
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/123978.pdf
10 Persconferentie EU voorzitter van Rompuy n.a.v. Eurotop akkoord reddingsplan Griekenland en Euro 21 juli 2011 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/11/259&format=HTML&aged=0&language=NL&guiLanguage=fr

11 Beurzen positief over 'Marshall-plan' voor Griekenland 22 juli 2011 NRC
http://www.nrc.nl/nieuws/2011/07/22/beurzen-positief-over-marshall-plan-voor-griekenland/

12 Modern 'Marshall plan' would be launched in Europe with gritted teeth
The Telegraph UK 22 july 2011 URL  http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/8653432/Modern-Marshall-Plan-would-be-launched-in-Europe-with-gritted-teeth.html

13 Stand.nl stelling 22 juli 2011
De Europese regeringsleiders hebben een goed akkoord gesloten.
Zie reactie nummer 10 van ondergetekende. Tijdens de uitzending heb ik ook telefonisch mijn reactie mogen geven, te weten alleen economische groei en banen groei zal Griekenland en de andere EU landen uiteindelijk kunnen redden.
http://www.stand.nl/buitenland/de-europese-regeringsleiders-hebben-een-goed-akkoord-gesloten
  
Discussiebijdrage (nr 10) van ondergetekende op Stand.nl: Alleen banengroei kan er voor zorgen dat Griekenland en de andere EU landen uiteindelijk gered wor-den. Dat de financien op orde gebracht worden dat is goed en noodzakelijk, echter alleen economische groei inclusief banengroei kan er voor zorgen dat de burgers, de banen, de belastingbetalers, de Euro, de banken, de pensioenfondsen en de schatkisten worden gered. Mij is nu onvoldoende duidelijk wat er gedaan gaat worden om te zorgen voor banengroei in de EU landen (dus niet alleen Grieken-land). Leuk de kreet Marshallplan, echter welke daden gaan er gedaan worden om te zorgen voor die brood nodige banengroei ?

14 Rust weergekeerd, maar 'Titanic-moment' voor Europa blijft Trouw 22/07/11
http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/2813930/2011/07/22/Rust-weergekeerd-maar-Titanic-moment-voor-Europa-blijft.dhtml  


15 Griekse bodem en Amerikaans plafond ? 26 juli 2011 Nieuwsbrief RBS.nl
http://markets.rbs.nl/MediaLibrary/Document/Turbo/TC_current.pdf   
Drie zwakke punten van het financiele reddingsplan van Griekenland.

16 Wolfgang Schäuble Herstel Griekenland duurt zeker tien jaar 28 juli 2011 Nu.nl 
http://www.nu.nl/economie/2576132/herstel-griekenland-duurt-zeker-tien-jaar.html
Niets doen was volgens Schäuble ''veel duurder en risicovoller'' geweest.

17 Griekse steun opnieuw in gevaar 30 juli 2011 Nuzakelijk
http://www.nuzakelijk.nl/algemeen/2578143/griekse-steun-opnieuw-in-gevaar.html 
Citaat: Italië en Spanje moeten nu rond de 6 procent rente betalen als zij nieuwe leningen afsluiten, maar Griekenland krijgt in september als het goed is een lening met 3,5 procent rente van het Europees noodfonds. Italië en Spanje maken dus verlies hierop. Einde citaat.
18 What Eurozone leaders are doing about the debt crisis
Herman van Rompuy the Guardian 30 july 2011
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/jul/30/debt-crisis-greece-eurozone

Vier voorbeelden dat het opgang krijgen van de banenmotoren nu lastiger is:
19 Foxconn (een groot hightech bedrijf) wil miljoen robotmedewerkers:
http://tweakers.net/nieuws/75929/foxconn-wil-miljoen-robotmedewerkers.html 

20 HSBC (a big bank) to axe 30,000 jobs despite pre-tax profits rise BBC
http://www.bbc.co.uk/news/business-14362471
   
21 Startups creëren minder banen
http://www.nuzakelijk.nl/ondernemen/2579328/startups-creeren-minder-banen.html
22 IMF: Onzekere vooruitzichten Britse economie 1 aug 2011 Beurs.nl
http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3115317/imf-onzekere-vooruitzichten-britse-economie

Nieuws 01 augustus 2011
23 Akkoord in VS over schuldencrisis 1 aug 2011 RTL nieuws
(Een flink deel van de bezuinigingen in de VS moet echter nog worden ingevuld.)
http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/buitenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2011/08_augustus/01/buitenland/akkoord-in-vs-over-schuldencrisis.xml
24 Amerikanen vullen met deal bezuinigingen niet in 1 aug 2011 NRC
http://www.nrc.nl/nieuws/2011/08/01/amerikanen-vullen-met-deal-bezuinigingen-niet-in
25 De Jager zweeg om onrust te voorkomen 1 aug 2011 NRC
http://www.nrc.nl/nieuws/2011/08/01/de-jager-zweeg-om-onrust-te-voorkomen

26 Spaanse economische groei vertraagd in tweede kwartaal Beurs.nl 5 aug 2011
http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3116134/spaanse-economische-groei-vertraagd-in-tweede-kwartaal

27 Onzekerheid wereldeconomie neemt toe. Nu.nl 5 aug 2011
http://www.nu.nl/economie/2582497/onzekerheid-wereldeconomie-neemt-toe.html

28 Economen: Politiek niet daadkrachtig genoeg. NOS 5 aug 2011 Video
http://nos.nl/video/262210-economen-politiek-niet-daadkrachtig-genoeg.html  


29 Economische hervormingen en budgettaire discipline nodig Nu.nl 6 aug 2011
http://www.nu.nl/economie/2583495/economische-hervormingen-en-discipline-nodig.html

30 Het economisch herstel zal zeker 10 jaar duren Volkskrant 6 aug 2011 URL
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/2839762/2011/08/06/Het-economisch-herstel-zal-zeker-tien-jaar-duren.dhtml

31 ECB gaat daadkrachtiger optreden op financiele markten NRC 7 aug 2011 URL
http://www.nrc.nl/nieuws/2011/08/07/ecb-gaat-daadkrachtig-optreden-op-financiele-markten

32 Leidende indicatoren OESO blijven wijzen op vertraging Beurs.nl 8 aug 2011
http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3116443/leidende-indicatoren-oeso-blijven-wijzen-op-vertraging

33 OESO: groei wereldeconomie neemt af Beurs.nl 8 aug 2011
http://www.beurs.nl/nieuws/binnenland/3116446/oeso-groei-wereldeconomie-neemt-af

34 European companies look to cheap labor in America Daily Kos 11 aug 2011
http://www.dailykos.com/story/2011/08/11/1005931/-European-companies-look-to-America-for-cheap-labor

35 Wereldeconomie gaat gevaarlijkere fase in Nu.nl 13 aug 2011
http://www.nu.nl/economie/2588750/wereldeconomie-gaat-gevaarlijkere-fase-in.html

36 Forse krimp Griekse economie 2e kw o.a. sterke stijging werkloosheid 12/8/11
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/10359891/__Forse_krimp_Griekse_economie__.html?p=33,1

37 Stagnatie economie ligt op de loer De Financiele Telegraaf 14 aug 2011
http://www.telegraaf.nl/dft/10367089/__Stagnatie__ligt_op_de_loer__.html?cid=short

38 Risico van nieuwe recessie in VS toegenomen Beurs.nl 15 aug 2011
http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3117723/risico-van-nieuwe-recessie-in-vs-toegenomen

39 Werkloosheid opnieuw gestegen in Nederland RTL nieuws 17 aug 2011
http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/binnenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2011/08_augustus/18/binnenland/werkloosheid-opnieuw-gestegen.xml

40 Citaat uit het FD van donderdag 18 aug 2011 'De situatie in de eurozone was en blijft heel erg riskant', zegt chief economist Han de Jong van ABN Amro. 'Wat ons verontrust, is dat er onvoldoende maatregelen worden genomen. Het is crisis! Leven de politici wel in de werkelijkheid? Er is een groot risico dat het misgaat. Dat zou zo kunnen gebeuren. Tot nu toe reageren politici net op tijd, maar het is telkens te weinig om lang van te genieten.' Einde citaat. http://fd.nl

41 Citaat uit het FD van vrijdag 19 aug 2011 Negatieve spiraal: 'Een grote schuld is prima houdbaar bij groei, maar als die uitblijft'. zegt obligatie-handelaar Arjan de Ruiter van ING. Nick Kouins, econoom van ABN Amro, spreekt van een negatieve spiraal. 'De schuldencrisis raakt de bankensector en daarmee de economie. Bovendien leidt het tot een algemene daling van het vertrouwen. Vervolgens verergert een lagere economische groei de schuldencrisis, omdat de belasting inkomsten dalen. Einde citaat. http://fd.nl

42 Griekse economie krimpt in 2011 meer dan verwacht Beurs.nl 19 aug 2011
http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3118459/griekse-economie-krimpt-meer-dan-verwacht

43 Citaat uit het FD van zaterdag 20 aug 2011 Essay van Sylvester Eijffinger en Edine Mujagic In bijna alle EU-landen winnen de anti-Europa-partijen terrein, of hebben dat al gewonnen. Dat is weer het gevolg van het feit dat er tegenwoordig geen Europese leiders en staatslieden zijn van het kaliber van Delors. De Europese politici volgen de onderbuikgevoelens van het volk en geven geen leiding en zijn geen dragers van een betere toekomst. Geen regeringsleider durft meer uit te leggen dat Europa geen synoniem is voor angst en verarming, maar voor hoop en welvaart. Met als gevolg dat het belang van Europa het onderspit delft in strijd met nationale belangen. Einde citaat. http://fd.nl

44 Huishoudens besteden voor het eerst in een jaar minder Beurs.nl 22 aug 2011
http://www.beurs.nl/nieuws/zakelijk-en-economie/3118675/huishoudens-besteden-voor-het-eerst-in-een-jaar-minder 

45 Huizenprijzen weer gedaald in Nederland Beurs.nl 22 aug 2011 URL
http://www.beurs.nl/nieuws/binnenland/3118679/huizenprijzen-weer-gedaald
46 Wall Street Aristocracy Got $1.2  in Secret Loans Bloomberg 22 aug 2011
http://www.bloomberg.com/news/2011-08-21/wall-street-aristocracy-got-1-2-trillion-in-fed-s-secret-loans.html

47 Duitse economische groei valt terug Beurs.nl 23 aug 2011
http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3118856/duitse-economische-groei-valt-terug

48 FD van woensdag 24 aug 2011 Rabobank pleit voor verhoging noodfonds
Citaat: Moerland beseft dat het moeilijk is voor politici van zeventien landen om snel en eendrachtig tot maatregelen te komen, maar 'toch is dat noodzakelijk'. Er zit volgens Moerland nu veel emotie in de financiele markten die moeilijk is te beteu-gelen, omdat er grote politieke onzekerheid is. 'De politiek moet nu helderheid bie-den. Het draait om discipline. Nederland kan daarbij een voorbeeld functie vervul-len. Die rol mogen we best opeisen gezien onze prestaties.' Einde citaat. http://fd.nl

49 Recordrente voor Griekse obligaties NOS 25 aug 2011 URL
http://nos.nl/artikel/267254-recordrente-voor-griekse-obligaties.html

50 FD van vrijdag 26 aug 2011 Kritiek IMF op aanpak crisis
Citaat: Binnen het bestuur van het IMF heerst onvrede over het gebrek aan politieke eensgezindheid bij de aanpak van de Europese schuldencrisis. De kritiek is saillant omdat het IMF en Europa partners zijn bij de lopende financiele steun aan Griekenland, Ierland en Portugal. Einde citaat. http://fd.nl
51 ABN Amro schrapt 2350 arbeidsplaatsen NOS 26 aug 2011 URL
http://nos.nl/artikel/267409-abn-schrapt-2350-arbeidsplaatsen.html
52 Extra stimulering wereldeconomie nodig Nu.nl 26 aug 2011
Barack Obama USA en Christine Lagarde IMF pleiten voor extra stimuleringsmaatregelen
http://www.nu.nl/economie/2599844/extra-stimulering-wereldeconomie-nodig.html

53 Lagarde IMF wijst op noodzaak economische groei Nu.nl 28 aug 2011
http://www.nu.nl/economie/2600576/lagarde-waarschuwt-bankencrisis.html
Citaat van Teletekst: Lagarde hamerde ook op de noodzaak van economische groei. In een toespraak in Amerika zei ze dat de VS de schulden moet verminderen, en tegelijkertijd de economische groei moet stimuleren. Bernanke FED riep 26/08 het Congres op om meer te doen om de economie te laten groeien. Einde citaat Teletekst.

54 ECB maant Eurolanden tot spoed Nu.nl 29 aug 2011
http://www.nu.nl/economie/2601713/ecb-maant-eurolanden-spoed.html
55 Obama's new chief economist, Alan Kreuger Reuters Blog 29 aug 2011
http://blogs.reuters.com/james-pethokoukis/2011/08/29/obamas-new-chief-economist-alan-krueger
56 Princeton's Krueger, Jobs-Credit Advocate, Picked as Obama's Top Economist
Bloomberg 29 aug 2011
http://www.bloomberg.com/news/2011-08-29/obama-said-to-choose-princeton-s-krueger-for-council-of-economic-advisers.html

57 Europa ontsnapt aan dubbele dip (aldus S&P) Beurs.nl 30 aug 2011
http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3119946/europa-ontsnapt-aan-dubbele-dip

58 Citaat uit FD.nl 31 aug 2011 Ignazio Visco alg dir Italiaanse Centrale Bank
'De bezuinigingen, die nodig zijn om erger te voorkomen, zullen de economie af-remmen', zo waarschuwde Visco. 'Aanpassingen in de bezuinigingsplannen moeten de belastingdruk verlagen, structureel zijn en de groei zo min mogelijk afremmen.' Einde citaat. http://fd.nl
59 Aantal bijstandsuitkeringen opnieuw flink gestegen Beurs.nl 31 aug 2011
http://www.beurs.nl/nieuws/zakelijk-en-economie/3120062/aantal-uitkeringstrekkers-opnieuw-flink-gestegen
60 Groei wereldhandel fors ingezakt in 2e kwartaal Nu.nl 31 aug 2011
http://www.nu.nl/economie/2603358/wereldwijde-handel-sterk-gedaald.html

61 Grieks begrotingstekort valt hoger uit door fors krimpende economie 1-9-'11
http://www.nu.nl/economie/2604195/grieken-controle-schuld-kwijt.html
62 Groei aantal bijstandsgerechtigden kost gemeentes geld FD.nl 1 sept 2011
Citaat: Het leeuwendeel van de gemeenten kan de kosten voor de verstrekking van de bijstandsuitkeringen niet meer dragen. Liefst 89% van de gemeenten gaf vorig jaar meer aan uitkeringen uit dan er aan budget van het Rijk binnenkwam. Einde citaat. http://fd.nl

63 Griekenland haalt doel begroting 2011 niet Nu.nl 2 sept 2011
http://www.nu.nl/economie/2604832/griekenland-haalt-doel-begroting-2011-niet.html
64 Exportherstel moet Portugal redden FD.nl 2 sept 2011
65 Mogelijk extra bezuinigingen na 2012 Telegraaf 2 sept 2011
http://www.telegraaf.nl/binnenland/10473046/__Bezuinigingen_ook_na_2012__.html?p=1,1
66 Spaanse werkloosheid neemt weer toe Nu.nl 2 sept 2011
http://www.nu.nl/economie/2605106/spaanse-werkloosheid-neemt-weer-toe.html
67 DNB ziet omslag Nederlandse conjunctuur in negatieve zin Beurs.nl 2 sept 2011
http://www.beurs.nl/nieuws/binnenland/3120358/dnb-ziet-omslag-nederlandse-conjunctuur
68 Geen banengroei in de VS in aug 2011 Beurs.nl 2 sept 2011
http://www.beurs.nl/Nieuws/buitenland/3120371/verwachte-groei-in-aantal-banen-vs-blijft-uit
69 Eijffinger: Nieuwe recessie door politiek onvermogen TcTubantia 2 sept 2011
http://universonline.nl/2011/09/02/eijffinger-nieuwe-recessie-door-politiek-onvermogen

70 ECB oefent druk uit op bezuinigingen Italie Nu.nl 4 sept 2011
http://www.nu.nl/economie/2606476/ecb-oefent-druk-bezuinigingen-italie.html
71 Stimuleer economische groei Europa en VS Nu.nl 4 sept 2011
http://www.nu.nl/economie/2606599/stimuleer-economische-groei-europa-en-vs.html

72 Griekenland wel of niet uit de Eurozone discussie in de VVD Audio 5 sept 2011
+ reactie hoogleraar monetaire economie Ivo Arnold Erasmus Univiversiteit EUR
http://nos.nl/audio/269993-exit-uit-euro-is-niet-in-het-belang-van-de-grieken-zelf.html

73 Vertrouwen in aanpak eurocrisis naar dieptepunt Volkskrant 6 sept 2011
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/7264/Schuldencrisis/article/detail/2892300/2011/09/06/Vertrouwen-in-aanpak-eurocrisis-naar-dieptepunt.dhtml
74 Sybrand van Haersma Buma Oplossing Eurocrisis: Depolitiseren CDA 6/9/11
http://www.cda.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht/2011/9/36/Sybrand_van_Haersma_Buma___Oplossing_eurocrisis__depolitiseren_.aspx
75 De Jager wil onafhankelijke controle op Eurolanden Beurs.nl 6 sept 2011
http://www.beurs.nl/nieuws/binnenland/3120665/minister-de-jager-wil-onafhankelijke-controle-op-eurolanden

76 Nieuwsuur Toekomst Euro onzeker Uitzending 7 sept 2011
http://nieuwsuur.nl/onderwerp/270690-toekomst-euro-onzeker.html

77 Akkoord in Brussel over scherpere begrotingsregels FD.nl 8 sept 2011
De onderhandelingen zijn mede gevoerd door CDA-EP Corien Wortmann - Kool
http://fd.nl
78 Werkloosheid lijkt een structureel probleem te worden VNG.nl nieuwsbericht
http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=109982
79 FED zet alles op alles voor sterke groei Nu.nl 8 sept 2011
http://www.nu.nl/economie/2610786/fed-zet-alles-alles-sterke-groei.html

80 Stevige krimp Japanse economie Nu.nl 9 sept 2011
http://www.nu.nl/economie/2610974/stevige-krimp-japanse-economie.html
81 Belangrijkste punten uit banenplan Obama De Financiele Telegraaf 9 sept 2011
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/10515365/__Belangrijkste_punten_uit_banenplan_Obama__.html?sn=nieuws_dft

Wegens het grote aantal nieuwsberichten over de Eurocrisis, voeg ik nog maar mondjesmaat URL's toe.

82 ING: Val eurozone veel duurder dan behoud RTL Z 2 dec 2011
http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2011/48/val-eurozone-veel-duurder-dan-behoud.xml

83 PVV vertelt sprookjes over de gulden
Nu.nl 5 dec 2011 Sybrand van Haersma Buma + Video
http://www.nu.nl/politiek/2684835/pvv-vertelt-sprookjes-gulden.html

Commentaar:
Dat de EU op 21 juli 2011 een akkoord heeft bereikt wat de financien op orde moet brengen dat is heel goed. Dat de financien op orde brengen ook bijdraagt aan (toe-komstige) economische groei en (toekomstige) banengroei dat klopt ook. Dat er nagedacht wordt over hoe dit soort situaties in de toekomst te voorkomen (stren-gere begrotingsregels etc) is ook goed. Echter wat mij niet duidelijk is, of er (anno nu) daadwerkelijk maatregelen getroffen worden die de banengroei opgang gaat brengen in Griekenland en de andere EU landen. Leuk dat de term Marshall plan wordt gebruikt, ik kan op dit moment echter geen echt economisch Marshall-plan ontdekken in het Eurotop akkoord van 21/7 wat er echt op gericht is om de econo-mische groei en de banengroei te bevorderen in Griekenland en de andere EU lan-den. Zorgen voor een betere concurrentiepositie en meer banen in Griekenland en alle andere EU landen is noodzakelijk, immers uiteindelijk kan alleen economische groei en banengroei Griekenland en de andere EU landen redden.

The EU is working hard right now to clean up the financial mess, that's good, but in the end only economic growth and job growth in all EU countries (especially the PIIGS countries) can save Greece and all the other European countries. In short only jobs growth can save the Euro.

Alleen banengroei kan ons redden.
Alleen banengroei kan de Euro redden.
Alleen banengroei kan de PIIGS landen redden
Alleen banengroei kan de EU redden.
Wat gaan de EU landen doen om te zorgen voor meer banen ?

In het kader van regeren is vooruit zien:
De problemen van gisteren, vandaag en morgen dienen aangepakt te worden.
De EU moet de Financien op orde brengen.
De EU moet voor banengroei zorgen.
De EU moet duurzamer worden.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.