maandag 19 december 2011

Preventief gezondheidsbeleid ontbreekt

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) bepleit inzet op de preventie van welvaartsziekten.
http://www.rvz.net/publicaties/bekijk/preventie-van-welvaartsziekten

Aanbevelingen super kort samengevat:

a. Versterk het eigenaarschap van gezondheid bij zorgverzekeraars
b. Versterk het gezondheidsbeleid van de gemeente
c. Neem zelf een actieve rol

URL samenvatting:
http://www.rvz.net/publicaties/bekijk/preventie-van-welvaartsziekten#samenvatting

Rapport Preventie van welvaartsziekten .pdf vastgesteld 17 nov 2011
http://www.rvz.net/uploads/docs/preventieadvies_versie_12_december.pdf

Persbericht RVZ n.a.v. uitkomen rapport d.d. 13 dec 2011
25% van de welvaartsziekten veroorzaakt door leeftijl
http://www.rvz.net/pers/bericht/25-procent-van-de-welvaartsziekten-veroorzaakt-door-leefstijl

Adviesraad Schippers wil preventiefonds NOS.nl 13 dec 2011
http://nos.nl/artikel/321784-gezondheid-laagopgeleiden-slechter.html

Frankrijk belast suikerhoudende frisdrank rtl.nl 28 dec 2011
http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/)/components/actueel/rtlnieuws/2011/12_december/28/buitenland/frankrijk-belast-suikerhoudende-frisdrank.xml

Investeren in preventie van ziektes loont FD.nl 19 jan 2012
http://www.fd.nl (letop kans op login venster)
Citaat: "Nederland moet meer investeren in de preventie van ziektes. Het aantal gezonde levensjaren neemte daardoor toe en mensen blijven ook langer aan het werk." Einde citaat.

Opmerking: De mogelijkheden onderzoeken om meer aan gezondheids preventie te doen lijkt mij een goede zaak. Meer voorzorg kan tot gevolg hebben dat er minder nazorg nodig is. Begin 2002 is hierover zelfs een amendement van mijn hand aan-genomen op het CDA NL verkiezingsprogramma 2002-2006 de CDA Partijraad / CDA Congres vondt destijds plaats in het Topsportcentrum Rotterdam naast De Kuip. De exacte tekst van dat aangenomen amendement volgt hier na.

Aangenomen amendement: "Naast de cure en de zorg dient preventie te worden verbeterd en bevordert, ontmoediging van tabak alcohol en drug gebruik en bevor-dering van bewegen, helpen de volksgezondheid te verbeteren en de druk op de volksgezondheid verminderen." Einde amendement.

Mijns inziens is meer preventie in de zorg niet beperkt tot minder roesmiddelen ge-bruik en meer bewegen. Preventie zal mijns inziens mogelijk ook gezocht moeten worden in de sociaal-emotionele ontwikkeling, hierbij kan o.a. geleerd worden van de vele beeldspraak in de bijbel die mogelijk wijst op de sociaal-emotionele ontwik-keling van mensen. Daarnaast leert de ervaring dat als hulpvragers zich als mens behandelt voelen dat dan de hulpvraag verandert.

M.b.t. de aanbevelingen van de RVZ het is goed om die te bestuderen en om daar-naast nog andere ideeen te ontwikkelen. Ik krijg de indruk dat het pionieren is op dit terrein.

Actuele discussie (8 maart 2012) voorstel bestuursvoorzitter Medisch Spectrum Twente:  "Comazuiper financieel treffen"
http://nos.nl/artikel/349143-comazuiper-financieel-treffen.html

Flink wandelen goed voor diabetici Nu.nl 17 juli 2012
http://www.nu.nl/gezondheid/2861099/flink-wandelen-goed-diabetici.html

Inactiviteit even dodelijk als roken NOS.nl 18 juli 2012
http://nos.nl/artikel/396181-inactiviteit-even-dodelijk-als-roken.html

Met preventieve groet, Gerrit Hartholt.

Update 04 dec 2012: CDA en D'66 pleiten voor preventieplan gezondheid
http://www.nu.nl/politiek/2973746/cda-en-d66-pleiten-preventieplan-gezondheid.html

Update 11 dec 2012: Eenvandaag item
Preventie: Nederland moet voorbeeld nemen aan Finland
http://www.eenvandaag.nl/gezondheid/42133/preventie_nederland_moet_voorbeeld_nemen_aan_finland_

Update 12 april 2013: Rijksoverheid.nl
Kabinet stelt agenda Nationaal Programma Preventie (NPP) vast:
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/04/12/kabinet-stelt-agenda-nationaal-programma-preventie-vast.html?ns_campaign=regeringsnieuws&ns_channel=nb

Geen opmerkingen:

Een reactie posten