donderdag 29 december 2011

Wie redt de banen en de burgers ?

De banken zijn nu (2x) gered, er worden vergaande pogingen gedaan om de schat-kisten te redden, wie redt de banen en de burgers ?

Het gevaar dreigt dat bij ongewijzigd beleid straks de banken en de schatkisten zijn gered, maar dat de banen zijn verdwenen. (Operatie geslaagd patient overleden.)

Veel banken zijn in 2008 en 2009 gered en tijdens de Eurocrisis zijn veel banken "nogmaals" gered. Om de financiele markten tot rust te brengen en om de pensioe-nen te redden worden er vergaande pogingen gedaan om de schatkisten te redden. Ondertussen is in veel EU landen de werkloosheid tot record hoogte gestegen (in Spanje was de jeugdwerkloosheid in okt 2011 hoog te weten 48,9%) en merken ve-len de gevolgen van de bezuinigingen en lastenverzwaringen. Wie redt de burgers en de banen ? (In Amerika zeggen de Amerikanen: Who is gonna bail me out ?) Dat de financien op orde gebracht moet worden daar is veel voor te zeggen, maar zorg dan ook voor banen. Het beeld wat ik heb is dat de dames en heren politici in 2011 heel veel tijd en energie in het praten over geld hebben gestoken maar daarnaast maar beperkt tijd en energie hebben gestoken in het zorgen voor banen. Om dat beeld te versterken praten en twitteren de politici anno dec 2011 al weer uitge-breidt over extra bezuinigingen. Geachte politici breng niet alleen de financien op orde maar zorg vooral voor banen. Roepen van wij zetten ons maximaal in voor banengroei moet gestaafd worden door daden die bewijzen dat er maximaal ingezet wordt op banengroei. Geen woorden maar banen.

Record werkloosheid in Eurozone oktober 2011 (nieuwsbericht 30 nov 2011)
http://www.nubijlage.nl/nudata/2681594/recordwerkloosheid-in-eurozone.html

Jeugdwerkloosheid Italie en Spanje dramatisch hoog; lost generation
IEX RTLZ 6 jan 2012 video
http://video.iex.nl/Beleggen-Video/8974/1200-Jeugdwerkloosheid-Itali-en-Spanje-dramatisch-hoog-lost-generation.aspx

Als de dames en heren politici in NL denken dat ze achterover kunnen leunen om-dat de werkloosheid in NL relatief laag is dan vergissen ze zich. I.p.v. te roepen "doe normaal man" of dreigtweets te versturen zouden ze zich mijns inziens bezig moeten houden met het zorgen voor banen.

Toename werkloosheid in NL (n.a.v. stijging werkloosheid maand op maand)
http://gerrithartholt.blogspot.com/2011/10/werkloosheid-in-nl-voor-3e-maand-op-rij.html

Stijging werkloosheid in NL in 2012 en 2013 (n.a.v. berichtgeving DNB)
http://gerrithartholt.blogspot.com/2011/12/stijging-werkloosheid-in-nl-in-2012-en.html

Werkloosheid stijgt met 18.000 personen in jan 2012 NOS.nl 16 feb 2012 video
http://nos.nl/video/341625-werkloosheid-toegenomen.html

Wie redt de banen en de burgers ?

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

P.S. Allen een gezond, duurzaam en banenrijk 2012.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten