dinsdag 31 december 2013

Topmanager meer dan ooit gericht op snelle winst

In de Volkskrant van 30 december 2013 staat een artikel getiteld 'Topmanager meer dan ooit gericht op snelle winst.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/3569489/2013/12/30/Topmanager-meer-dan-ooit-gericht-op-snelle-winst.dhtml

Citaat uit het artikel:

Topmanagers richten zich wereldwijd meer dan ooit op kortetermijn-resultaten, ook al weten ze dat een langetermijnstrategie beter zou zijn voor hun bedrijf. Dat komt door de tucht van de financiële markten, blijkt uit nieuw onderzoek van organisatiebureau McKinsey.

Het 'kwaad van het kwartaalkapitalisme' is sinds het begin van de crisis eerder erger geworden dan verminderd, constateert McKinsey. Topmanagers trekken zich niets aan van internationale organisaties als de OESO, de G20 en het World Economic Forum, die de afgelopen jaren hebben gepleit voor een meer duurzame vorm van kapitalisme.

Druk toegenomen
McKinsey ondervroeg duizend topmanagers over de hele wereld. De onderzoeks-resultaten worden gepubliceerd in het januarinummer van de Harvard Business Review. Van de ondervraagde managers erkent 63 procent dat de druk is toege-nomen om zo hoog mogelijke winsten op de korte termijn te behalen.

Ruim driekwart (79 procent) van de managers zegt prioriteit te geven aan een zo hoog mogelijke winst in de komende twee jaar of op nog kortere termijn. Bijna de helft van de managers heeft een bedrijfsstrategie voor ten hoogste drie jaar. Drie-kwart zegt dat eigenlijk een strategie op langere termijn noodzakelijk is. En 86 procent erkent dat een langetermijnstrategie belangrijk zou zijn om het bedrijf te versterken en innovatie te bevorderen.

Einde citaat. Het artikel gaat nog verder.

Mijns inziens moeten we toe naar werkgelegenheids optimalisatie i.p.v. winstmaximalisatie.

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt
Anno dec 2013 werkzoekende met een arbeidshandicap

Ondernemer de klos onder Rutte-2

In het financieele dagblad (FD) van zaterdag 28 december 2013 staat op de voorpagina een uitgebreid artikel met als titel 'Ondernemer de klos onder kabinet-Rutte 2.

Citaat: "Het kabinet-Rutte 2 heeft weinig oog voor de benarde positie waarin zelfstandige ondernemers zitten. Lastenverzwaringen raken ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) vaak onevenredig hard. Het zittende kabinet is over de hele linie minder ondernemersvriendelijk dan Rutte 1.

Dit beeld schetsen ondernemers en belangenbehartigers na ruim één jaar regeren door VVD en PvdA. De klacht dat Rutte 2 het bedrijfsleven minder goedgezind is dan Rutte 1, zien zij terug in bijvoorbeeld de verhoging van de leidingwaterbelasting, het verlengen van de crisisheffing voor hoge inkomens en de voorstellen om het wettelijk zorgverlof uit te breiden. Zulke maatregelen leiden vooral in het mkb tot problemen. Tweede Kamerleden van oppositie én coalitie erkennen dat zelfstandige ondernemers zware klappen krijgen.

Het beleid van dit kabinet is niet sociaal voor ondernemers, zegt voorzitter Albert Jan Maat van de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO). Met de mond belijdt het kabinet de liefde voor het mkb, maar tegelijkertijd gaat er een vrijwel eindeloze stroom kosten naar ondernemers, stelt Michaël van Straalen, die begin november voorzitter werd van MKB-Nederland. Voor de overheid is top-down beleid makkelijker, zoals bij de topsectoren, aldus VVD-kamerlid Anne-Wil Lucas. Grote bedrijven profiteren daarvan. Maar startende innovatieve ondernemers schieten daar niets mee op, terwijl die de ruimte moeten krijgen." Einde citaat.

Voor hen die het hele artikel willen lezen, kunnen dit opzoeken op www.fd.nl (hou rekening met inloggen).

Persoonlijk verbaas ik mij nog het meeste over het verhogen van de werkgeverspremies. Uit een artikel in De Stentor van 4 jan 2014 op pag 9 economie blijkt dat de werkgeverspremies in 2014 gemiddeld stijgen van 18,33 naar 19,16 procent, dit terwijl de werkgeverspremies in 2013 al stegen. Dit terwijl iedereen weet dat een stijging van de werkgeverslasten niet bijdraagt aan een groei van de werkgelegenheid, immers iets wat duurder wordt (in dit geval arbeid) daar komt minder vraag naar.

Gevolgen wijziging werkgeverslasten 2013:
http://www.gt.nl/nl/actueel/nieuwsberichten/gevolgen-wijziging-werkgeverslasten-2013/3247
Citaat: "Al met al bent u minstens 0,75 procent van uw loonsom meer kwijt aan sociale lasten." Einde citaat.

Lasten werkgevers stijgen in 2014:
http://www.nuzakelijk.nl/ondernemen/3666908/lasten-werkgevers-stijgen-in-2014.html
Citaat: "Het totaal aan werkgeverspremies stijgt van 18,33 procent in 2013 naar 19,16 procent dit jaar." Einde citaat.

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt
Anno dec 2013 werkzoekende met een arbeidshandicap

vrijdag 20 december 2013

Hoe zit dat nu met voorkeurstemmen?

Bij gemeenteraads verkiezingen in NL is het mogelijk om voorkeurstemmen uit te brengen. Hoe zit dat nu?

Een kandidaat met meer dan 25% van de kiesdeler kan met voorkeurstemmen in de gemeenteraad (raad) komen.

Voorbeeld gemeenteraadsverkiezingen Hardenberg 2010:
http://www.hardenberg.nl/bestuur-organisatie/verkiezingen/uitslagen-verkiezingen/
Geldige stemmen 25063
Aantal te verdelen zetels 31
Kiesdeler 25063 / 31 = 808
Voorkeursdrempel 25% van 808 = 202

Alle kandidaten die bij de gemeenteraadsverkiezingen Hardenberg 2010 meer dan 202 voorkeurstemmen haalden, konden met voorkeurstemmen daadwerkelijk in de raad komen.

Per lijst (partij) wordt een volgorde gemaakt in aantal uitgebrachte voorkeurstemmen.

Voor zover bij mij bekend zijn er in 2010 in de voorbeeld situatie 5 mensen met voorkeur-stemmen in de raad van Hardenberg gekozen die zonder die voorkeurstemmen niet in de raad waren gekomen.

Anno 19 maart 2014 is het aan de kiezers in de gemeente Hardenberg.

Groet Gerrit Hartholt kandidaat gemeenteraad Hardenberg CDA lijst 1 plek 26
http://www.gerrithartholt.nl
Bijgewerkt 15 maart 2014

P.S. 1 In 2012 is Pieter Omtzigt met steun van CDA leden en CDA afdelingen alsnog op de lijst gekomen (plek 39), waarna hij vervolgens bij de Tweede Kamer verkiezingen (12 sept 2012) met voorkeurstemmen werd gekozen.

P.S. 2 Van de kiesgerechtigden gemeente Hardenberg in 2010, zijn er destijds 19.476 niet wezen stemmen, indien deze groep kiezers anno 2014 wel gaat stemmen (stel dat) dan kan dit veel invloed hebben op de uitslag in 2014.

P.S. 3 Indien een te kiezen gemeenteraad kleiner dan 19 gemeenteraadsleden is, dan geldt als het gaat om voorkeurstemmen 50% van de kiesdeler.

woensdag 18 december 2013

Fijne Kerstdagen


Gerrit Hartholt en familie wensen u fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling

Waar ga ik voor


Als kandidaat gemeenteraadslid CDA (maart 2014) ga ik voor: Bereikbaarheid, Veiligheid, Werkgelegenheid, Duurzaamheid, Respect, Menselijke Maat en Sport.

Bereikbaarheid: Op- en afritten in de N36 t.h.v. het Zwarte Pad
Petitie:
http://petities.nl/petitie/op--en-afritten-in-n36-voor-betere-bereikbaarheid-dedemsvaart
Petitie op weblog:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2014/10/petitie-betere-bereikbaarheid.html

Veiligheid: Meer inbraakpreventie en hogere pakkans
I.p.v. softdrugsbendes "subsidiëren" en hollen van hennepkwekerij naar hennepkwekerij, softdrugs reguleren, geldkraan naar softdrugsbendes dichtdraaien en meer mankracht politie voor aanpak inbraak.
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/09/resolutie-softdrugs-ontmoedigen.html

Werkgelegenheid: Geen Woorden maar Banen
+ Petitie: http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen
Web: http://www.geenwoordenmaarbanen.nl
Twitter: https://twitter.com/GeWoMaBa
Facebook: https://www.facebook.com/GeenWoordenmaarBanennodig
+ Na inspreken door mij 8 april 2014 heeft de gemeente Hardenberg 4 juni 2014 het banenplan Vierkant voor werk mede ondertekend. Voor het beste resultaat (forse verlaging werkloosheid) is mijns inziens echter meer nodig.
+ Resolutie: 'Laag BTW-tarief voor banen in de bouw' (banen / duurzaamheid):
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2014/08/resolutie-laag-btw-tarief-voor-banen-in.html

Duurzaamheid: Zonnepanelen ook voor huurders
+ Na inspreken door mij op 10 juni 2014 is dit onderwerp opgepakt door o.a. de portefeuille houdende wethouder René de Vent en raadslid Kees Slingerland en op de politieke agenda van de gemeenteraad gekomen, dit onderwerp zal nadrukkelijk met de woningbouwcorporaties besproken worden dit mede in het kader van de prestatieovereenkomsten. Omdat er (o.a. door Aedes) een Zonnewijzer is gemaakt voor de woningbouwcorporaties, is er mijns inziens sinds juni 2014 genoeg gereedschap om de belemmeringen aan te pakken.

Respect: Aanpak verhuftering en zwerfvuil
+ Of er een relatie tussen mijn inspreken 11 juni 2013 over aanpakken zwerfvuil, en de start van de actie 'Mooi Schoon' sept 2014 in de gemeente Hardenberg is, weet ik niet, maar ik vindt het wel leuk om te vermelden.
+ Op mijn verzoek (30 juni 2014) is gekeken naar het eventueel ook toepassen van het alcoholverbod in het Zuiderbos en op Parcours. Na inwinning advies bij de politie door het college, geldt het alcoholverbod (verbod op alcoholgebruik) nu ook in deze gebieden.

Menselijke Maat: Mensen als mens behandelen i.p.v. als dossier

Sport: Sporten moet betaalbaar blijven o.a. i.v.m. gezondheidspreventie en Maak van leerscholen ook sportscholen
Voorbeeld Jong sporten is levenslang nuttig:
https://pbs.twimg.com/media/BjlxdVEIIAALfez.jpg
Twee uur extra gym verbetert schoolprestaties:
http://www.nu.nl/gezondheid/3903941/twee-uur-extra-gym-verbetert-schoolprestaties.html

Groet Gerrit Hartholt kandidaat gemeenteraad Hardenberg CDA lijst 1 plek 26
hartholtcda (at) gmail.com
http://www.gerrithartholt.nl
http://www.facebook.com/GerritHartholtCDA
Bijgewerkt 20 okt 2014

Campagne speerpunten 2014 (alfabetisch)

Banen Banen Banen

Betere bereikbaarheid Dedemsvaart en Hardenberg
(Op- en afritten in N36 thv Stegerensallee/Zwarte Pad, betere N34/N340 en betere treinverbindingen.)

Meer energiebesparing en duurzame energie

Menselijke Maat / Fatsoen moet je doen

Preventie drank en drugsgebruik

Sporten moet betaalbaar blijven

Aanpakken inbraak

Groet Gerrit Hartholt kandidaat gemeenteraad CDA Hardenberg lijst 1 plek 26
http://www.gerrithartholt.nl
Deze campagne speerpunten worden t.z.t. voorzien van prikkelende oneliners
Geupdate 08 jan 2014 de oneliners kunnen alleen in overleg worden overgenomen

Gerrit Hartholt in het nieuws (actueel eerst)

de Stentor 4 sept 2015 (website)
Hardenberg moet ook tekenen voor cannabis-regulering
http://www.destentor.nl/regio/hardenberg/hardenberg-moet-ook-tekenen-voor-cannabis-regulering-1.5210831

de Stentor 10 aug 2015
Pleidooi voor straffen pestkoppen op het werk
http://www.destentor.nl/regio/hardenberg/pleidooi-voor-straffen-pestkoppen-op-het-werk-1.5144970

FD.nl 22 juli 2015
Het FD praat met werknemers die gepest zijn op de werkvloer
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/07/artikel-fd-22-juli-2015-het-recht-van.html

Anti-peststichting pest belangrijkste vrijwilliger weg (overzicht)
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/06/anti-peststichting-pest-belangrijkste.html

Media aandacht petitie 'Stop pesten op het Werk!' (overzicht)
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/04/media-aandacht-voor-de-petitie-stop.html

de Stentor 20 april 2015
Petitie tegen pesten van Gerrit Hartholt uit Dedemsvaart
In de hardcopy 21 april 2015 is de titel 'Pak pesten op het werk nu eens aan'
http://www.destentor.nl/regio/hardenberg/petitie-tegen-pesten-van-gerrit-hartholt-uit-dedemsvaart-1.4869582

De Telegraaf WUZ 19 dec 2014
Reactie n.a.v. #kerstcrisis
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2014/12/ipv-dat-het-kabinet-druk-is-met-zorgen.html

de Ondernemer.nl 5 nov 2014
CDA Overijssel: langer 6% btw in de bouw

http://www.deondernemer.nl/regionieuws/670699/CDA-Overijssel-langer-6-btw-in-de-bouw.html

de Stentor 5 nov 2014
CDA in Overijssel wil langer lager BTW-tarief in de bouw

http://www.destentor.nl/regio/kampen/cda-in-overijssel-wil-langer-lager-btw-tarief-in-de-bouw-1.4611917

de Stentor 10 oktober 2014
Dedemsvaarter wil oprit N36
http://www.destentor.nl/regio/hardenberg/dedemsvaarter-wil-oprit-n36-1.4573456

RTV Oost 10 oktober 2014

Petitie voor afslag van N36 Naar Dedemsvaart om dorp beter bereikbaar te maken.
Dedemsvaart beter bereikbaar maken is een kleine moeite.
http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=200558&cat=1

de Toren 2 juli 2014
Lezer aan het woord Zonnepanelen voor Huurders
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2014/07/zonnepanelen-voor-huurders-in-de-toren.html

de Stentor 11 juni 2014
Dedemsvaarter houdt pleidooi voor zonnepanelen op daken huurhuizen
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2014/06/zonnepanelen-voor-huurders-in-de.html

Hardenberg Nieuws 04 april 2014
Geen Woorden maar Banen
Dedemsvaartse Courant 04 maart 2014:
Lijstduwer op de zeepkist
CDA pleit voor op- en afritten N36

Hardenberg Nieuws 12 dec 2013:
CDA zet extra kandidaat op lijst

Dedemsvaartse Courant 03 dec 2013:
Henk Dunnewind verlaat CDA-bestuur
Gerrit Hartholt toegevoegd aan lijst.

de Toren 03 dec 2013:Douwe Prinsse lijsttrekker CDA Hardenberg
Gerrit Hartholt toegevoegd aan lijst.

Trouw 31 mei 2013:
Stop met subsidiëren van softdrugsbendes
Doel: Geldkraan softdrugs criminelen dichtdraaien, daarna doorpakken op kwestie.

NRC 16 feb 2011:
Zoek zelf naar leden CDA-club 'Het Slangenburgberaad'
http://www.nrc.nl/nieuws/2011/02/16/zoek-zelf-naar-leden-cda-club-het-slangenburgberaad/
Gerrit Hartholt blijkt lid te zijn van een "geheim" genootschap.

Dedemsvaartse Courant 27 jan 2010:Politiek twijfelt ernstig over rapport verkeersveiligheid
Kruising Magnolia met Hoofdvaart na wijziging voorrangssituatie.

de Stentor 01 dec 2010:
Resoluties van CDA Dalfsen hebben succes
Toelichting: Het betrof een samenwerking met CDA Dalfsen.

de Volkskrant 24 juli 2002:
PAM-speler betaalt met winst huwelijk
PAM = Politieke Aandelen Markt

Groet Gerrit Hartholt kandidaat gemeenteraad Hardenberg CDA lijst 1 plek 26
Gemeenteraadsverkiezingen maart 2014
http://www.gerrithartholt.nl
Geupdate 05 september 2015

Gerrit Hartholt in het nieuws
Gerrit Hartholt in de media

Officiële accounts en info Gerrit Hartholt

CV maatschappelijk:


Campagne pagina:

Van groslijst CDA naar lijstduwer CDA:


Standpunt.nl:

Roemrucht CDA Congres okt 2010 te Arnhem (gedoogconstructie):

7 ideeën voor 7 principes:

Weblogs:
Concept weblog .........................
Animal Cops 2011 http://20110402.blogspot.nl/

Groet Gerrit Hartholt kandidaat gemeenteraad CDA Hardenberg lijst 1 plek 26
hartholtcda (at) gmail.com
http://www.gerrithartholt.nl
Bijgewerkt 26 jan 2014

Flyer 2014

Deze pagina is onder constructie

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt
kandidaat gemeenteraadslid CDA Hardenberg lijst 1 plek 26
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/GerritHartholtCDA

Campagne films 2014

Gerrit Hartholt CDA Hardenberg
http://www.youtube.com/watch?v=Id6NgBdygPE

Gezamenlijke campagnefilm CDA Hardenberg
http://www.youtube.com/watch?v=swv7dfvqXPY (3 min 53 sec)

Bezoek Brunink Machinefabriek + opening CDA winkel door Sybrand van Haersma Buma 21 feb 2014, na 1m 45s ben ik ook even in beeld.
http://www.youtube.com/watch?v=I6LFWbXQF6Y

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt
Kandidaat gemeenteraad Hardenberg CDA lijst 1 plek 26
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/GerritHartholtCDA

Ga stemmen 19 maart 2014

Lokale thema's (alfabetisch)

Bereikbaarheid:
Dedemsvaart en Hardenberg beter bereikbaar door op- en afritten in de N36 (Stegerensallee/Zwarte Pad), verbetering N34/N340, verbetering N377, verbetering treinverbindingen en verbetering bereikbaarheid over water en de digitale snelweg.

18 dec 2013 Is het 1e succes binnen; Er komt geld voor spoor Zwolle - Herfte:

Drank en Drugsbeleid:
Preventie drank- en drugsgebruik

Duurzaamheid:
Meer energiebesparing en meer duurzame energie

Landbouw:
Megastallen afremmen

Menselijke Maat:
Mensen als mens behandelen ipv als dossier

Onderwijs:
Talenten ontwikkelen

Respect:
Fatsoen moet je doen

Sociaal:
De gemeente komt voor de zwaksten op
Werkgevers aanspreken op hun verantwoordelijkheid

Sport:
Sporten moet betaalbaar blijven

Veiligheid:
Inbraak aanpakken

Werkgelegenheid:
Banen Banen Banen

Wonen:
Woningen geschikt maken voor meerdere levensfasen

Zorg:
Meer voorzorg

Groet Gerrit Hartholt kandidaat gemeenteraad CDA Hardenberg lijst 1 plek 26
http://www.gerrithartholt.nl
Deze pagina wordt tijdens de campagne bijgewerkt
Bijgewerkt 09 feb 2014 de oneliners kunnen alleen overgenomen worden in overleg.

Landelijke thema's

Veiligheid:
Inbraak aanpakken

Werkgelegenheid:
Flex is nu te flex
Grondwettelijk recht op werk
Meer banen door lastenverschuiving
Laag BTW tarief op woningverbetering en woningonderhoud permanent maken
Rutte 2 moet niet Polen Roemenen en Bulgaren aan werk helpen maar werkzoekende Nederlanders

Duurzaamheid:
Duurzaamheid als kans
Meer energiebesparing en meer duurzame energie

Respect:
Fatsoen moet je doen

Menselijke Maat:
Mensen als mens behandelen ipv als dossier

Groet Gerrit Hartholt kandidaat gemeenteraad CDA Hardenberg lijst 1 plek 26
Deze campagne speerpunten worden t.z.t. voorzien van prikkelende oneliners
Laatst geupdate 17 dec 2013 op deze oneliners zit copyright

Biografie Gerrit Hartholt in staccato vorm

Geboren in de gemeente Avereest vlak ten noorden van Dedemsvaart (Noord Stegeren)
Getrouwd en kinderen
Christelijk opgevoed
Asperger
Eind 2009 diagnose kanker non Hodgkin lymfoom (laaggradig = lichte vorm)
(Behandeling door internist bestaat na overleg in de periode eind 2009 - heden uit afwachtend beleid.)
Veel levenservaring

Basis school Dr. Abraham Kuyperschool (nu Regenboog)
Christelijke Scholengemeenschap Jan van Arkel Atheneum met name bèta (nu Vechtdal College)
1 jaar Hogere Informatica Opleiding Enschede
1 jaar Rijks Universiteit Groningen (Economie)
Dienstplichtig Sergeant Gewondenverzorger lichting 85-2 OCMGD
(paraat Staf Geneeskundig Commando Koninklijke Landmacht S2/3 vredesoperatiën / opleiding / veiligheid / zonnebloem)
1986 - 2010 Expeditiemedewerker Plukon Dedemsvaart BV (daarnaast 18 jaar OR en x jaar GOR/COR)
Op een bijzonder vreemde manier na bijna 24 jaar vaste baan kwijt geraakt.
In de periode eind 2007 - eind 2009 door het UWV teruggeduwd in een ziekmakende situatie, dit deed het UWV onder het motto 'Het UWV komt pas na 2 jaar in beeld' en het slaken van de kreet 'Papier hier' (argumentatie: Wet Verbetering Poortwachter). Anders geformuleerd, het UWV wist dat er sprake was van een ziekmakende situatie, maar stak destijds geen vinger uit om te helpen, nog sterker het UWV duwde ondergetekende terug in de ziekmakende situatie.
2010 - 2011 Werkzoekend
2012 Adviseur Strategie DNH Research (parttime / tijdelijk)
2013 - 2015 Werkzoekend
Juni - Aug 2014 Opgetreden als adviseur bij crowdfundingproject Solar1 (parttime / tijdelijk)
April - Juli 2017 Werkervaringsplek bij Leeuwbouw Zwolle (parttime / tijdelijk)
Begin dec 2013 - heden WIA (inclusief morele verplichting om te werken aan herstel) toegekend in 2015 met een stuk terugwerkende kracht.

Na een discussie van >5 jaar heeft het UWV 16 oktober 2015 met (enige terugwerkende kracht vanaf 3 december 2013) officieel alsnog WIA toegekend, dit betekent enige vorm van erkenning. Dit is niet helemaal wat ik gevraagd had, maar is wel een hele belangrijke stap in de goede richting.

Mei 2019 - februari 2020 werkervaringsplek bij de gemeente Hardenberg inzake werk fit maken (tijdelijke plek)

Actief geweest bij:
Volleybal vereniging Dedemsvaart (coachen en scheidsrechter)
HISV Eniac (penningmeester)
Algemene Vereniging Nederlandse Militairen (dienstplicht)
CNV jongerenorganisatie (o.a. Beleids cie Werk en Inkomen Noord)
Industrie en Voedingsbond CNV (nu CNV Vakmensen)
CNV vakcentrale (o.a. RBA werkgroep Overijssel)
Reizigersvereniging ALMA
CAO commissie Plukon (circa 22 jaar)
Medezeggenschapraad Zeven Linden College Dedemsvaart juli 2020 - juli 2023 Oudergeleding

Van begin nov 2014 tot 30 mei 2015 actief geweest als vrijwilliger voor Stichting Pesten op de werkvloer, door bijzondere omstandigheden (de voorzitter van Stichting Pesten op de werkvloer vertoont pestgedrag) genoodzaakt om te stoppen met vrijwilligers werk voor die Stichting. Met de activiteiten i.h.k.v. Stop pesten op het Werk! ben ik daarna door gegaan via actiegroep Stoppestenophetwerk.nu.

Anno 2024 actief in / actief als:
Vanaf circa september 2019 - heden lid werkgroep Het IJslandse Model in Dedemsvaart Ouderbetrokkenheid
Vanaf circa juli mei 2023 Algemeen Bestuurslid Reizigersvereniging ALMA
Klimaatburgemeester gemeente Hardenberg sinds 30 oktober 2023 evenals Keera Jones - ter Horst

Politiek actief (geweest) in:
CDJA Raad
CDJA politieke werkgroep Overijssel
CDJA schrijfgroep Sociaal Economisch Raadsstuk
CDJA schrijfgroep miniraadsstuk Fietsbeleid
CDJA Sociaal Economische Werkgroep (BiCo)
1994 kandidaat gemeenteraad CDA Avereest (als broekie)
1998 staartlijst kieskring Zwolle CDA TK (lijstduwer)
Confrontatie met de Toekomst (o.a. studieronde christendemocratie in de 21e eeuw)
Focusgroep Arbeidsmarktbeleid CDA adviseren CDA TK Hubert Bruls / CDA TK Eddy van Hijum
Duurzaamheids overleg Politieke Partijen (interpolitiek)
CDA Duurzaamheidsberaad
2014 Kandidaat gemeenteraad Hardenberg CDA lijst 1 plek 26, mocht geen voorkeurscampagne voeren
(niet genoeg voorkeurstemmen omdat ondergetekende geen voorkeurscampagne mocht voeren)
Gevraagd door Niels van der Stappen om hem voorjaar 2016 te helpen tijdens lijsttrekkersverkiezing CDA (lijsttrekkersverkiezing CDA ging voorjaar 2016 niet door).
Kandidaat Provinciaal Statenlid D66 Overijssel 20 maart 2019 plek 20
Kandidaat gemeenteraad Hardenberg D66 Hardenberg 14/15/16 maart 2022 plek 5

Initiatiefnemer en/of 1e indiener CDA resoluties:
Bevordering werkgelegenheid om Nederland sterker te maken (aangenomen)
Aanpakken illegaal vuurwapenbezit (aangenomen)
Vergroening belastingstelsel om Nederland sterker te maken (aangenomen)
Hoeveel NL - animal cops zijn er nodig ? (aangenomen)
Orgaandonatie ADR (aangenomen) gevraagd om 1e indiener te worden
Vliegverkeer duurzamer maken (aangenomen)
Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid (niet aangenomen 2x)
Laag BTW-tarief duurzaam inzetten voor verduurzaming en banen (niet aangenomen)
Laag BTW-tarief voor banen in de bouw / meer energiebesparing in de bestaande bouw (aangenomen 8 nov 2014)
Aanpak vuurwerkafval via een schoon nieuwjaar (aangenomen 7 nov 2015)
Politiecapaciteit vrijmaken voor aanpak en voorkomen terreur en aanpak illegaal vuurwapenbezit (initiatiefnemer)

Diverse activiteiten in D66 verband:
Initiatiefnemer najaar 2018 amendement 'Meer woningen voor jongeren door de bouw van meer woningen voor senioren' op concept verkiezingsprogramma D66 Overijssel (aangenomen)
Initiatiefnemer najaar 2018 D66 motie 'Herziening takenpakket politie om de politie te ontlasten' (aangenomen)
Initiatiefnemer najaar 2020 amendement 'Aanpakken van de oorzaken van vluchten' op concept verkiezingsprogramma D66 landelijk (aangenomen).
Initiatiefnemer 2024 amendement 'Een Europees verbod op zwaar vuurwerk' op concept verkiezingspogramma D66 Europa (aangenomen).

Initiatiefnemer acties / petities:
Geen Woorden maar Banen
Op- en afritten in de N36 voor betere bereikbaarheid Dedemsvaart
Stop pesten op het Werk!
Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht (preventie afdwingen)
Zet een arbeider op de CDA Tweede Kamer lijst
De politie moet stoppen met babysitten bij voetbalhooligans
Pieter Omtzigt moet lijsttrekker CDA worden (TK 2017) als mede-initiatiefnemer
Onderzoek of Sybrand Buma de verstandigste is
Verbeter reïntegratie slachtoffers (seksuele) intimidatie en pesten op het werk
Meer lantarenpalen (lantaarnpalen) langs het fietspad door het Zuiderbos (Dedemsvaart)
Voorkom illegale vuurwapens (intrekken van deze petitie is niet genomen op initiatief van ondergetekende)
Een inclusieve arbeidsmarkt in Hardenberg
Meer woningen voor jongeren door de bouw van meer woningen voor senioren
Mondkapjes voor examenleerlingen
Stop de verkooptelefoontjes, handhaaf het bel-me-niet register.
Maximumsnelheid N377 tussen Balkbrug en Nieuwleusen moet 100 km/uur blijven. (Bijzonderheid: Deze petitie had beter in 2020 of 1e helft 2021 gestart kunnen worden. #balen)
Geef oost-Nederland haar circa 150 politieagenten terug
Meer zonnepanelen op parkeerterreinen, minder zonnepanelen op landbouwgrond
Onderhoud parkbos Zuiderbos Dedemsvaart beter
Verbied zwaar vuurwerk snel in heel Europa
EU, zet druk op de vechtende partijen in het Midden-Oosten

Meegeschreven aan o.a.:
CDJA SEW notitie arbeidsparticipatie
Een toegevoegde waarde van BTW (concept artikel voor Christen Democratische Verkenningen)
Manifest Een Nieuwe Zomer (Streven naar een rechtvaardige duurzame menselijke samenleving)
Persbericht Maak haast met groen BTW-stelsel (interpolitiek)
Vloeiende Acceleratie (met name over hybride en electrische auto's)
2 Notities over de Vechtdallijnen

Opinieartikelen:
Trouw: Stop met subsidiëren van softdrugsbendes
https://www.trouw.nl/nieuws/stop-met-subsidieren-van-softdrugsbendes~ba54a8f5/
NRC: Ja, iedereen donor, tenzij het CDA blijft protesteren

Bijzonderheid 1:
Ervaring met amenderingstrajecten.
Ervaringsdeskundige pesten op het werk.
Geinteresseerd in de beeldspraak in de bijbel zoals 'De gelijkenis van de talenten'.
Winnaar Politieke Aandelen Markt 2002 de Volkskrant.
Op het roemruchte CDA Congres okt 2010 te Arnhem tegen de gedoogconstructie gepleit.
In 2012 rondleiding bij de NOS gewonnen via Vraag het Den Haag.
Indien nodig pas ik de helder daglicht methode toe om zaken in een helder daglicht te plaatsen.

Bijzonderheid 2: Na meer dan 27 jaar op 12 oktober 2018 lidmaatschap CDA opgezegd.

D66 lid sinds begin november 2017 (en mij een tijdje georiënteerd binnen D66 / check uitvoeren)
November 2018 kandidaat D66 Overijssel plek 20, verkiezingsdatum 20 maart 2019.
Mei / juni 2021 kandidaat lijsttrekker D66 Hardenberg.
Meegeschreven aan de verkiezingsprogramma's van D66 Hardenberg, D66 Ommen en D66 Dalfsen.
Kandidatenteam D66 Hardenberg 2022 (weet niet zeker of dit echt een team was)
Campagneteam D66 Vechtdal 2022
Kandidaat gemeenteraad D66 Hardenberg plek 5 (14/15/16 maart 2022)

Deze pagina is bijgewerkt 25 april 2024.
Alles vermelden maakt deze lijst te lang. ;-)

maandag 16 december 2013

Sinterklaas Surprise Zonnepanelen

Tot mijn verrassing kreeg ik van Sinterklaas dit jaar 6 zonnepanelen kado.


Ik zoek nog een ervaren installateur om deze 6 zonnepanelen aan te sluiten, het gedicht biedt namenlijk geen uitsluitsel over hoe deze zonnepanelen te installeren.

Sinterklaas en surprise Piet dank jullie wel voor deze surprise.

Groet, Gerrit Hartholt.