maandag 23 september 2013

Analyse tegenbegroting CDA

Hierbij mijn analyse van de tegenbegroting van het CDA (sept 2013).

Info gevonden op:
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/cda-belastingverlaging-ruil-voor-steun
http://www.nu.nl/politiek/3582475/cda-wil-lastenverlichting-gezinnen-en-bedrijven.html
https://www.cda.nl/actueel/toon/cda-komt-met-alternatief-voor-begroting/

Hoofdpunten van de CDA-tegenbegroting (aldus RTL):
A - De inkomstenbelasting wordt verlaagd
B - De accijnsverhoging wordt teruggedraaid (lpg 7 cent minder, diesel 3 cent minder)
C - Niet-indexeren van de belastingschijven wordt teruggedraaid
D - Verlaging WW-premies voor werkgevers
E - De BTW op verbouwingen en renovaties blijft op het lage 6%-tarief
F - Nullijn voor ambtenaren, ook in de zorg
G - Schrappen van banenplannen minister Asscher
H - Eerder invoeren van aanpassingen WW en ontslagrecht
I - 250 miljoen bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking

Het doel van deze tegenbegroting van het CDA is naar mijn indruk om tegelijkertijd de schatkist te redden en de banen te redden. Of dat met deze tegenbegroting gaat lukken daar ben ik niet zeker van. Wel is het op een aantal punten een stap in de goede richting, met name op het punt van het beginnnen met het verlagen van de werkgeverspremies.

Mijn (bijgepuntte reactie) punt voor punt:

Ad A) De lastenverhoging van Rutte 2 wordt (deels) teruggedraaid. Hier ben ik het deels mee eens, dit mede omdat om de lasten op arbeid te verlagen er lastenverschuiving nodig is. De positie van gezinnen met kinderen is inderdaad een aandachtspunt. M.b.t. de hogere inkomens daar mag gerust iets extra's van gevraagd worden, hoe dit in te vullen is een vraagstuk op zich. En last but not least, verlaging werkgeverspremies (generiek / specifiek) levert meer banen op dan verlaging van de IB-tarieven, verlaging IB-tarieven is iets voor op termijnm, tenminste als daar ruimte voor is.

Ad B) Accijnsverhogingen terugdraaien vindt ik minder belangrijk, hier moet de prioriteit niet liggen.

Ad C) De lastenverhoging van Rutte 2 wordt (deels) teruggedraaid. Hier ben ik het deels mee eens, zie ook ad A.

Ad D) Verlaging WW-premies voor werkgevers is heel belangrijk, daar mag zelfs wel een aantal tandjes bij.

Ad E) De BTW op verbouwingen en renovaties in het lage tarief laten, daar ben ik het helemaal mee eens.

Ad F) Nullijn voor ambtenaren etcetera, loonmatiging is nodig maar geen dogma. Spiegel voorhouden, inkomen boven werk of werk boven inkomen.

Ad G) Schrappen banenplannen Asscher, daar voel ik wel wat voor. Wel kijken of er wellicht nog iets nuttigs zit in de banenplannen van Asscher.

Ad H) Eerder invoeren aanpassingen WW en ontslagrecht, daar heb ik mijn twijfels bij, dat lijkt sterk op een (neo) liberaal voorstel, en het is niet zeker dat dat extra banen oplevert (wel zijn deze maatregelen vaak financieel aantrekkelijk voor de overheid). Mensen aan banen helpen dat is wat er moet gebeuren. Eventuele (snellere) aanpassingen in overleg met sociale partners, en als ik de sociale partners was dan zou ik wijzen op het grondwettelijke recht op werk. De overheid moet daar meer aan doen, en dat kan ook (zie lagere werkgeverspremies generiek / specifiek).

Ad I) Bezuinigen op ontwikkelingshulp is wat mij betreft bespreekbaar. Wel het principe van het aanpakken van de oorzaak van vluchten in de gaten houden. En het principe van prins Claus toepassen, mensen helpen zodat ze zichzelf kunnen helpen.

Economisch gezien zijn de volgende zaken belangrijk op dit moment: De economie stimuleren (leuke vraag wie dat moet doen en hoe), zorgen voor banen (o.a. groene banen) en de schatkist redden. Aangezien dit geen gewone recessie / crisis is en er meerdere crisissen tegelijk zijn (zie ook de duurzaamheids crisis en de voedselcrisis), vraagt de huidige situatie om een bijzondere aanpak en niet om een opgepoetste "standaard" aanpak uit de oude doos.

Hierbij nog een eyeopener, als het lukt om voor elkaar te krijgen dat de werkzoekenden aan werk geholpen worden, dan wordt de overheid van zelf kleiner en neemt het consumentenvertrouwen toe.

Kort samengevat: de analyse van het CDA dat het kabinet van PvdA en VVD te weinig doet om te zorgen voor banen klopt als een bus. Of de tegenbegroting van het CDA wel voor voldoende impuls zorgt voor het doen ontstaan van banen is niet zeker, maar de richting van verlaging werkgeverspremies en niet de overheid ongebreideld en bureaucratisch laten groeien is wel de richting waarin wij het moeten zoeken.

Afrondend: de participatie maatschappij heeft banen nodig om goed te functioneren, roepen van participatie maatschappij maar niet zorgen voor banen (zoals PvdA en VVD doen) is op zijn minst raar.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt, CDA lid en werkzoekende met een arbeidshandicap.

Resolutie 'Bevordering werkgelegenheid om Nederland sterker te maken':
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2010/12/aangenomen-resolutie-bevordering.html
(Twee trapsraket.)

Mijn reactie op het Sociaal Akkoord:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/04/sociaal-akkoord-april-2013-mondriaan.html

Inspreken over werk boven inkomen of inkomen boven werk:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/06/werk-boven-inkomen-inspreken-18-juni.html

Tweets naar Eddy van Hijum:
https://twitter.com/GerritHartholt/status/378935453275013120
https://twitter.com/GerritHartholt/status/378935840728023041

Tweet naar Pieter Heerma:
https://twitter.com/GerritHartholt/status/382087636116320256

Stellingen van mij op Stand.nl:
Rutte moet zijn belofte van "Banen, banen, banen" nakomen en wel nu.
http://www.stand.nl/stellingen/Politiek/Rutte-moet-belofte-van-Banen-banen-banen-nakomen-en-wel-nu
Rutte en Asscher helpen de Polen, Bulgeren en Roemen wel aan werk maar de Nederlanders niet.
http://www.stand.nl/stellingen/Politiek/Rutte-en-Asscher-helpen-de-Polen-Bulgaren-en-Roemenen-wel-aan-werk-maar-de

Kritsche reactie Bas Jacobs 24/09: Het CDA helpt Nederland niet uit de crisis
http://basjacobs.wordpress.com/2013/09/24/het-cda-helpt-nederland-niet-uit-de-crisis/