woensdag 18 juni 2014

Zonnepanelen voor Huurders in de Stentor 11 juni 2014

In de Stentor van woensdag 11 juni 2014 staat in de regio editie Hardenberg het volgende artikel.

'Dedemsvaarter houdt pleidooi voor zonnepanelen op daken huurhuizen'
door Cor van Dalen


Integrale tekst:

Hardenberg/Dedemsvaart - Woningbouwcorporaties in de gemeente Hardenberg moeten de daken van hun huurhuizen gaan voorzien van zonnepanelen. Dat zal ertoe leiden dat de electriteitsnota voor de huurders naar beneden gaat. De gemeente moet hierin een bemiddelende rol spelen. Met deze boodschap richtte Gerrit Hartholt uit Dedemsvaart zich dinsdag tot de leden van de Hardenbergse gemeenteraad.
Volgens Hartholt zijn er in de gemeente Hardenberg veel koopwoningen, agrarische gebouwen, bedrijfsdaken en zelfs schuurtjes voorzien van zonnepanelen. ,,Verbazingwekken genoeg zijn er bijna geen huurwoningen te vinden waarop zonnepanelen zijn geïnstalleerd." Hartholt betoogde dat er diverse manieren zijn waarop woningbouwcorporaties investeringen in zonnepanelen kunnen financieren. Eén daarvan is een financieringsregeling van het Energiefonds Overijssel, mogelijk gemaakt door de Provinciale Staten van Overijssel.
,,Veel van de lopende projecten in Nederland zijn gebaseerd op het principe dat een huurder bijvoorbeeld 25 euro per maand voor de zonnepanelen betaalt en een electriciteitsrekening heeft die 30 euro per maand lager is. In dit voorbeeld een voordeel voor de huurder van 60 euro per jaar", aldus Hartholt. Hij adviseert de gemeente Hardenberg om in gesprek te gaan met de woningbouwcorporaties en te vragen waarom ze zo terughoudend zijn met de installatie van zonnepanelen op huurwoningen. Ook kunnen dan belemmeringen worden weggenomen. Hartholt geeft aan dat, afhankelijk van de wijze van uitvoeren, het aanbrengen van zonnepanelen op huurwoningen ook goed is voor de werkgelegenheid.

Einde integrale tekst.
Met dank aan de Stentor.

De tekst zoals die is ingesproken 10 juni 2014 is te vinden via de volgende URL:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2014/06/inspreken-over-zonnepanelen-ook-voor.html

Groet Gerrit Hartholt
Zie ook: http://checklistzonnepanelen.blogspot.nl

Update 26 juni 2014:
Aedes is gekomen met een zonnewijzer die woningbouwcorporaties helpt die vragen hebben over zonnepanelen op huurwoningen. De Zonnewijzer wordt aangeboden door Aedes, W/E Adviseurs en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De Zonnewijzer voor woningbouwcorporaties is te downloaden.
http://www.aedes.nl/content/artikelen/bouwen-en-energie/energie-en-duurzaamheid/zonne-energie/zonnewijzer.xml

Stand van zaken 7 principes CDA

Op de discussie en opinie website www.christendemocraat.nl staat een interview met Sybrand van Haersma Buma over de 7 principes van het CDA.

http://www.christendemocraat.nl/2014/06/interview-met-sybrand-buma-politiek-mag-zich-vaker-verwonderen/

Hierbij mijn reactie op dat interview:

Ten 1e is mijn vraag: hoeveel CDA leden kennen de 7 principes uit het hoofd?

Ten 2e wanneer kan ik reactie verwachten op mijn inbreng op de 7 principes? Ik heb mijn inbreng begin november 2013 geleverd.

Mijn inbreng bestaat uit 7 ideeën voor 7 principes:

1) Meer banen door lastenverschuiving
2) Duurzaamheid als kans
3) Voetbalhooligans aanpakken
4) Van nazorg naar voorzorg
5) Talenten benutten / Talenten ontwikkeling
6) Initiatieven uit de samenleving een kans geven
6) Vertrouwen in CDA familie herstellen

Voor de volledige teksten bij mijn 7 ideeën zie de volgende URL:
N.a.v. idee 7 het volgende. Waar ik mij al enige tijd over verbaas is dat het CDA de kans heeft laten liggen om vóór 19 maart 2014 en vóór 22 mei 2014 het vertrouwen in het CDA volledig te herstellen. Verkiezingen win je niet door ná de verkiezingen het vertrouwen te herstellen (Henk Bleker die ná de verkiezingen van sept 2012 naar Boekel afreist om te horen wat er leeft), maar door vóór de verkiezingsdata het vertrouwen te herstellen.
Persoonlijk vindt ik het hele 7 principes verhaal van Sybrand veel te wollig, het thema Normen en Waarden of zo u wilt De Nieuwe Moraal daar voel ik, mits voorzien van de broodnodige daden (vb voetbalhooligans aanpakken), veel meer voor.

Verder vindt ik dat het CDA slagvaardiger moet worden, niet alleen als het gaat om 'de 7 principes' of 'de nieuwe moraal'. Maar ook om zaken als al meer dan 10 jaar roepen coffeeshops naar nul. Het resultaat van dat laatste is anno 2014 niet nul, en de softdrugsbendes worden nog steeds slapende rijk. Als je tegen softdrugs bent, dan ben je toch ook tegen het slapende rijk worden van de softdrugsbendes?

De kiezers willen geen 7 wollige principes, de kiezers willen 7 toekomstgerichte daden.
Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt
Kandidaat gemeenteraad Hardenberg lijst 1 plek 26
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2014/03/lijstduwer-op-de-zeepkist.html
Initiatiefnemer diverse aangenomen resoluties (vb over werkgelegenheid)
http://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
Initiatiefnemer actie en petitie Geen Woorden maar Banen
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2014/05/startpagina-gewomaba.html

P.S. Samen kunnen we meer?

woensdag 11 juni 2014

Inspreken over Zonnepanelen ook voor Huurders 10 juni 2014

Inspreken oriënterende ronde gemeente Hardenberg 10 juni 2014

Zonnepanelen ook voor Huurders

Geachte voorzitter, gemeenteraadsleden en belangstellenden. 
Ik wil het met u hebben over zonnepanelen voor huurders, of zo u wilt zonnepanelen voor huurwoningen. In de gemeente Hardenberg zijn veel koopwoningen, agrarische gebouwen, bedrijfsdaken en zelfs schuurtjes voorzien van zonnepanelen. Verbazingwekkend genoeg zijn er (bijna) geen huurwoningen te vinden in de gemeente Hardenberg waar zonnepanelen op zijn geïnstalleerd. Dit terwijl de projecten waarbij zonnepanelen op huurwoningen worden geïnstalleerd in Nederland als paddestoelen uit de grond schieten. 

Er zijn diverse manieren waarop woningbouwcorporaties, investeringen in zonnepanelen op huurwoningen kunnen financieren. Één van de financieringsmogelijkheden als het gaat om zonnepanelen op huurwoningen, is een financieringsregeling van het Energiefonds Overijssel, mogelijk gemaakt door de Provinciale Staten van Overijssel.


Veel van de lopende projecten in Nederland als het gaat om zonnepanelen voor huurders, zijn gebaseerd op het principe dat een huurder bijvoorbeeld 25 Euro per maand voor de zonne-panelen betaald, en tegelijkertijd een electriciteitsrekening heeft die bijvoorbeeld 30 Euro per maand lager is. In dit voorbeeld een voordeel voor de huurder van €60 per jaar. Je zou denken, daar is de gemeente Hardenberg met haar duurzaamheidsimago opgebouwd o.a. met Bewust Duurzaam Thuis (met name gericht op de bestaande woningvoorraad), de duurzaamheids-lening, het duurzame gemeentehuis en de duurzame gemeentewerf, als de kippen bij. Helaas tot nu toe niet.

Mijn advies aan de gemeente Hardenberg is, ga in gesprek met de woningbouwcorporaties in de gemeente Hardenberg, en ga kijken of de belemmeringen waardoor de woningbouwcorpo-raties in de gemeente Hardenberg terughoudend zijn met de installatie van zonnepanelen op huurwoningen kunnen worden weggenomen. Dat wegnemen van die belemmeringen kan indien nodig m.b.v. het Energiefonds Overijssel, en de kennis over de vele projecten die in deze al draaien in Nederland die o.a. beschikbaar is via de koepelorganisatie Aedes.

Afhankelijk van de wijze van uitvoeren leveren zonnepanelen op huurwoningen regionaal groene banen op.

Tot nadere toelichting ben ik gaarne bereid.

Zonnepanelen voor huurders? Het kan, ook in de gemeente Hardenberg.

Dank u.


Groet Gerrit Hartholt

Ter info een aantal URL's over dit onderwerp:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2014/03/cda-afdelingen-willen-zonnepanelen-ook.html

http://www.energiefondsoverijssel.nl/k/n107/news/view/577/208/woningen-in-overijssel-krijgen-zonnepanelen.html
http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=172774#! http://www.zonnefabriek.nl/projecten/westerzon 
http://www.nuzakelijk.nl/duurzaam/3672997/zonnepanelenproject-huurders-ymere.html http://www.stroomversnelling.net/over-stroomversnelling/ 

Extra info: 
http://checklistzonnepanelen.blogspot.nl/

De inspraakreactie is te vinden op de website van de gemeente Hardenberg:
http://hardenberg.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=915239/type=pdf/Inspraakreactie_dhr._G._Hartholt_inzake_zonnepanelen_ook_voor_huurders.pdf


Artikel de Stentor 11 juni 2014:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2014/06/zonnepanelen-voor-huurders-in-de.html

Update 26 juni 2014:
Aedes is gekomen met een zonnewijzer die woningbouwcorporaties helpt die vragen hebben over zonnepanelen op huurwoningen. De Zonnewijzer wordt aangeboden door Aedes, W/E Adviseurs en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De Zonnewijzer voor woningbouwcorporaties is te downloaden.
http://www.aedes.nl/content/artikelen/bouwen-en-energie/energie-en-duurzaamheid/zonne-energie/zonnewijzer.xml

Zonnepanelen voor 3000 huurwoningen in Limburg (8 okt 2014):
http://www.wonenlimburg.nl/1/Nieuws-overzicht/Zonnepanelen-voor-drieduizend-huurhuizen-in-Limburg.html