woensdag 19 december 2018

Is er een alternatief voor een Brexit? Is er een plan B mogelijk? Misschien wel.

Voor veel kiezers in Engeland was arbeidsmigratie en het gebrek aan controle wat Engeland daar zelf over had (zie de EU regels), een belangrijke motivatie om voor een Brexit te stemmen. De oplossingsrichting als het gaat om het voorkomen van een Brexit, en dat Engeland in de EU blijft, ligt mogelijk ook daar.

Oplossing: Geef Engeland weer de controle terug over arbeidsmigratie richting Engeland, of te wel een beperking van het vrije verkeer van personen (arbeid) tussen de EU en Engeland. Mijns inziens kan als dit zo wordt geregeld Engeland vervolgens in de EU blijven.

Recent heeft Hans de Boer (VNO-NCW) op de radio aangegeven dat er een moment behoort te komen, dat er een warme reactie in de richting van Engeland wordt gegeven, die warme reactie (zeg maar plan B) zou wel eens boven genoemd idee kunnen bevatten.

Genoemde concessie, indien die goed uitpakt, zal ook in het Nederlandse bedrijfsleven tot opluchting leiden.

Groet Gerrit Hartholt Dedemsvaart

http://www.gerrithartholt.nl
http://www.stemgerrit.nl
https://www.facebook.com/GerritHartholtD66
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

maandag 17 december 2018

Wat zijn de gevolgen in 2019 van de voorgenomen verhoging lage BTW tarief van 6% naar 9% ???

Vraag: Indien het lage BTW tarief op 1 januari 2019 omhoog gaat van 6% naar 9% (stel dat), met hoeveel % gaan de prijzen dan omhoog? #dtv

Ervaringen eerder leerden dat een combinatie van hogere BTW en lagere IB vaak leidt tot een extra stijging van de inflatie.

Een extra reden om dit te vragen is omdat de warme en droge zomer in Europa van 2018, geleid heeft tot kleinere oogsten van diverse gewassen.

Graag duidelijkheid.===========================================

Artikel Trouw 27 augustus 2018
De koopkracht stijgt nauwelijks, in tegenstelling eerdere aannames
https://www.trouw.nl/samenleving/de-koopkracht-stijgt-nauwelijks-in-tegenstelling-eerdere-aannames-~a2a52612/

Citaten:
- "De groei van de koopkracht dreigt volgend jaar wederom tegen te vallen. Omdat de inflatie harder stijgt dan eerder verwacht, levert de bescheiden loonstijging van de afgelopen jaren werknemers weinig tot niets op."
- "Het kabinet Rutte III kan het tij keren, stelt de Rabobank. Een verlaging op de belasting op arbeid ligt het meest voor de hand, volgens de bank. Wil een werknemer er netto op vooruitgaan, dan moet een werkgever (te) diep in de buidel tasten, vinden de economen, en dat kan de matige loongroei verklaren. Door de lasten voor de werkgever iets te verlagen, wordt de kans op een loonstijging groter. Het is echter de vraag of het kabinet deze maatregel kan doorvoeren, nadat er al 6 miljard is gestopt in de hervorming van het belastingstelsel, terug naar twee schijven."
Einde citaten.

Artikel NOS 08 december 2018
Ondernemers druk in de weer met voorbereiding btw-verhoging
https://nos.nl/artikel/2262569-ondernemers-druk-in-de-weer-met-voorbereiding-btw-verhoging.html
Citaat:
"Veel ondernemers kijken niet uit naar het administratieve gedoe dat wordt veroorzaakt door de btw-verandering. Zo moeten supermarkten alle prijskaartjes in de schappen aanpassen."
Einde citaat.

===========================================

Update 18 december 2018:Artikel NOS 19 december 2018
'Prijsverhogingen in 2019 niet alleen door btw, zeggen ondernemers'
https://nos.nl/artikel/2264119-prijsverhogingen-in-2019-niet-alleen-door-btw-zeggen-ondernemers.html

Citaat:
"Het kabinet rekent op de website voor: "Per 100 euro aan boodschappen 2,83 euro erbij." Maar Snel houdt er rekening mee dat er nog meer bij komt voor de consument. "In het verleden hebben we gezien dat ondernemers gebruik maken van de btw-verhoging om de prijzen te laten stijgen. Ik hoop natuurlijk dat ze dat niet doen. "

De vraag is of die hoop terecht is. Nu al geven ondernemers aan dat zij de btw-verhoging wel degelijk zullen aangrijpen om de prijzen met meer dan 3 procentpunt te verhogen."
Einde citaat.

===========================================

Update 19 december 2018:

Artikel Distrifood 13 december 2018 en De Telegraaf
‘Jumbo neemt voorschot op btw-verhoging’
https://www.distrifood.nl/formules/nieuws/2018/12/jumbo-neemt-voorschot-op-btw-verhoging-101120734?vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.172353443.1200162379.1545207226-959886657.1545207226

Citaat:
"Jumbo is bezig de prijzen van duizenden producten te verhogen en lijkt daarmee volgens Thijs van der Tuin van IPVdata de prijzen alvast aan te passen aan de komende btw-verhoging.

Jumbo heeft de afgelopen drie weken de prijzen van 5103 producten verhoogd, meldt de Telegraaf. Normaliter betreft dat in vergelijkbare periodes zo’n 1000 producten, blijkt uit de metingen van IPVdata dat dagelijks prijzen meet. De prijs van Jumboproducten zoals biologische yoghurt steeg met 5,3 procent, eierkoeken werden 5 procent duurder, gesneden champignons gingen met 5,1 procent in prijs omhoog en Kip Ceasar met 4,2 procent."
Einde citaat.

Artikel De Telegraaf 13 december 2018
’Het lijkt voorsorteren op verhoging btw’
Boodschappen zijn nu al duurder
https://www.telegraaf.nl/financieel/2912916/boodschappen-zijn-nu-al-duurder?utm_source=www.distrifood.nl&utm_medium=referral&utm_content=/formules/nieuws/2018/12/jumbo-neemt-voorschot-op-btw-verhoging-101120734?vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.172353443.1200162379.1545207226-959886657.1545207226

===========================================

Artikel AD 19 december 2018
Nieuwe loonstrookjes: bijna iedereen in de plus
https://www.ad.nl/politiek/nieuwe-loonstrookjes-bijna-iedereen-in-de-plus~af785008/

Citaat:
"De meeste Nederlanders zullen op hun eerste loonstrookje in januari 1 tot 2,5 procent meer netto overhouden, ook als zij van hun baas geen salarisverhoging hebben gekregen."
Einde citaat.

Reactie: Omdat de kans aanwezig is dat veel ondernemers eind 2018 / begin 2019 hun tarieven die onder het lage BTW-tarief vallen met meer dan 3% gaan verhogen, is het maar de vraag of dat wat het ministerie van SZW in de jaarlijkse loonstrookjes brief schrijft uit gaat komen. Zie ook het eerder genoemde artikel in Trouw.

===========================================

Groet Gerrit Hartholt Dedemsvaart

http://www.gerrithartholt.nl
http://www.stemgerrit.nl
https://www.facebook.com/GerritHartholtD66
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

dinsdag 4 december 2018

Pastachoca zonder suiker

Tijdens een zoektocht naar Pastachoca zonder suiker, heb ik (hebben wij) deze producten gevonden.


De Rit Chocoreale gezoet met maisstroop


De Rit Chocoreale Hazelnoot gezoet met maisstroop en honing

Groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

P.S. Omdat fabrikanten soms hun productsamenstelling wijzigen (het is bijvoorbeeld wel eens gebeurd met chocolade zonder suiker werd er plotseling een kunstmatige zoetstof toegevoegd), is het zaak om voor u het koopt de ingrediëntenlijst te checken.

vrijdag 12 oktober 2018

Opzegging lidmaatschap CDA per 12 oktober 2018 na ruim 27 jaar lidmaatschap
Open brief aan Ruth Peetoom:

Buma is het CDA aan het ombouwen naar het Conservatief Democratisch Appel. Opzegging lidmaatschap na meer dan 27 jaar. Onderzoek of Buma de verstandigste is.

Datum 12 oktober 2018

Aan Ruth Peetoom

CC cda@cda.nl

Van Gerrit Hartholt

Betreft: Opzegging lidmaatschap CDA, toelichting, open brief en onderzoek of Buma de verstandigste is.

Beste Ruth, hierbij zeg ik mijn lidmaatschap van het CDA op, tevens hierbij (enigzins in staccato vorm) mijn argumentatie waarom dit in de vorm van een open brief.

Op 12 februari 1991 ben ik lid geworden van het CDA, nu na meer dan 27 jaar zeg ik mijn lidmaatschap op, ik trek de stekker uit mijn lidmaatschap van het CDA.

- In 2017 presenteerde Buma zich in een spraakmakende campagnefilmpje als "de verstandigste", waaruit blijkt dat hij de verstandigste is? De kiezers vonden in 2017 Buma niet de verstandigste.
- Sybrand Buma is het CDA aan het ombouwen van het Christen Democratisch Appel naar het Conservatief Democratisch Appel, zowel in beleid als in cultuur. Dat Conservatief Democratische zowel in beleid als cultuur, daar voel ik mij niet bij thuis.
- Sybrand Buma gebruikt (gebruikte) geregeld de woorden respect en omzien naar elkaar, mooie woorden, maar waar blijven de daden?
- In 2016 presenteerde Buma zich als verbindend leider, op veel dossiers heeft Buma zich de laatste jaren niet als verbindend leider gedragen. Niet alleen zijn er weinig voorbeelden te noemen waaruit blijkt dat Buma zich als verbindend leider heeft gedragen, hij weet de CDA leden ook niet aan zich te binden, sinds Buma fractievoorzitter CDA Tweede Kamerfractie is (oktober 2010) is het aantal CDA leden met ongeveer 20.000 gedaald omgerekend meer dan 30%, die daling heeft zich naar mijn indruk in 2018 voortgezet.
- In 2017 presenteerde Buma zich als moreel leider, waaruit blijkt dat hij een moreel leider is? Onderwerpen als een maatschappelijke dienstplicht, staand het Wilhemus zingen en het Argentijnse paspoort van Maxima afpakken (geen 2e paspoort), zijn als het gaat om een morele agenda zacht gezegd mager. Nog sterker, menig kiezer vraagt zich nog steeds af, welk (groot) maatschappelijk probleem lossen we op met een eventuele invoering van verplicht staand het Wilhelmus zingen op scholen. En wel maatschappelijk probleem lossen we op met verplicht bij de Tweede Kamer op bezoek te gaan en verplicht de Nachtwacht bekijken?
- Op een normen en waarden onderwerp als aanpakken drankmisbruik toont Buma geen leiderschap, dat de prijsstuntacties met alcohol nu mogelijk aangepakt gaan worden komt niet van hem.
- Op een voor mij persoonlijk belangrijk normen en waarden onderwerp als 'Stop pesten op het werk' / 'Stop pesten op de werkvloer', heb ik vanuit het CDA weinig hulp gehad. Mensen als Sybrand van Haersma Buma en Douwe Prinsse hebben mij in het kader van dit dossier niet geholpen, en voor zover ik na kan gaan mogelijk zelfs tegengewerkt op dit dossier. In dit kader wil ik wel een compliment geven aan Pieter Heerma, hij heeft mij op dit dossier als een van de weinige CDA'ers wel proberen te helpen binnen zijn begrensde mogelijkheden.
- Maart 2017 riep Buma dat het CDA bij de Tweede Kamerverkiezingen minimaal 28 zetels zou halen (hij hoopte de stunt van Balkenende in 2002 min of meer te herhalen), het resultaat was 19 zetels. De lichaamstaal van de CDA top op de verkiezingsavond van 15 maart 2017 sprak boekdelen. (Ondergetekende had oktober 2017 iets van 17 zetels voor het CDA voorspeld indien Buma lijsttrekker zou blijven.)
- De commissie Rombouts adviseerde oktober 2012 (na de zwaarste nederlaag voor het CDA ooit), onder andere de tot standkoming van een cultuur waarin verschillen overbrugd kunnen worden in het CDA. Wat schetst mijn verbazing, op het dossier reguleren softdrugs (om de criminaliteit fors terug te dringen), was de boodschap van Buma in 2013 en begin 2017: Foei dat jullie een ander standpunt durven in te nemen. Zo zijn er waarschijnlijk nog veel meer dossiers op te noemen waarmee aangetoond kan worden, dat er ondanks deze dwingende aanbeveling van de commissie Rombouts, onder leiding van Buma niet sprake is van een cultuur waarin verschillen overbrugd kunnen worden. Wat Buma in de periode oktober 2012 - heden (oktober 2018) allemaal heeft gedaan weet ik niet precies, maar hij heeft niet zijn uiterste best gedaan om een cultuur in het CDA te introduceren waarin verschillen overbrugd kunnen worden.
- Anekdotisch is misschien het dossier hoeveel dierenpolitieagenten zijn er nodig, de CDA leden durfden april 2011 de vraag te stellen 'Hoeveel NL - animal cops zijn er nodig?', naar verluidt heeft de CDA Tweede Kamerfractie tijdens de gedoogconstructie met de PVV, het niet aangedurfd om hardop die vraag te stellen in de Tweede Kamer, dit omdat ze bang waren voor boze telefoontjes van de PVV. Pas toen Geert Wilders uit de gedoogconstructie stapje durfden het CDA en de VVD de stekker uit het voornemen van 500 dierenpolitieagenten te trekken. (Belangrijk in deze om te vermelden is dat er wel een vorm van dierenpolitie nodig is in Nederland, maar dat dit mijns inziens op een andere manier georganiseerd dient te worden van via 500 fulltime dierenpolitieagenten.) Bijzonderheid is dat tijdens de gedoogconstructie met de PVV, de CDA Tweede Kamerfractie banger was voor boze telefoontjes van de PVV dan voor boze telefoontjes van CDA leden, of te wel de PVV had in die tijd meer invloed op de koers van de CDA Tweede Kamerfractie dan de contributie betalende CDA leden (geen wonder dat veel CDA leden in die tijd hun lidmaatschap opzegden).
- Anekdotisch is ook het feit dat het CDA meermaals aan mij de boodschap zond dat zij van mening is dat ondergetekende zijn talenten niet mag gebruiken, dit terwijl de Gelijkenis van de Talenten in de bijbel juist adviseert om wel talenten te ontwikkelen en er dan ook iets mee te doen.
- Anekdotisch is de reactie van de gemeenteraadsfractie van CDA Hardenberg, toen ik o.a. insprak over zonnepanelen ook voor huurders (voorbeeld uit 2014). De reactie van de CDA gemeenteraadsfractie was er een van negeren. Dat negeren was destijds, leert analyse, in opdracht van iemand met een hoge functie binnen CDA Hardenberg.
- Anekdotisch is de reactie van het CDA op een petitie die najaar 2016 pleitte voor alsnog een lijsttrekkersverkiezing in het CDA, de reactie daarop van het CDA was niet om met de betrokken CDA leden te gaan praten maar om te proberen om deze petitie zo snel mogelijk uit de publiciteit te krijgen. Toen na overleg een afspraak werd gemaakt (een deal), hield het CDA zich niet aan de afspraak (er zou in CDA verband gepraat worden over of Buma nu wel of niet een verbindend leider is).
- Anekdotisch is ook de situatie dat ondergetekende zijn CDA jas (en sjaal) maart 2018 te koop zette op Marktplaats, niet wetende dat o.a. RTV Oost en het 8 uur journaal van de NOS hier (kort) aandacht aan zouden gaan besteden. Na deze actie, heb ik wel telefoon gehad van de CDA partijjurist (een net telefoongesprek overigens), maar heb ik geen telefoon gehad van Buma om de boel uit te praten.
- Voor de fijnproevers onder ons, wil ik wijzen op de lijsttrekkersverkiezing CDA 2016 die niet doorging, naar mijn sterke indruk is er destijds bewust op aangestuurd om die niet door te laten gaan. Kan iemand mij uitleggen waarom er in 2012 (lijsttrekkersverkiezing CDA) drommen kandidaten waren voor de lijsttrekkersverkiezing in het CDA en in 2016 in een keer niet? Is er in 2015 (begin 2016) achter de schermen tegen potentiële kandidaten van kaliber iets gezegd, waarom zij zich niet kandidaat hebben gesteld?
- Analyse van het CDA NL verkiezingsprogramma 2017 - 2021 leerde dat dat verkiezingsprogramma op 3 gedachten hinkte, te weten een Christen Democratische gedachte, een PVV-light gedachte en een Conservatief Democratische gedachte. Dit was min of meer ook terug te zien in de campagne van Buma richting 15 maart 2017 met dit verschil dat de focus van Buma tijdens deze campagne meer lag bij de PVV light gedachte en de Conservatief Democratische gedachte dan de Christen Democratische gedachte. Tevens was deze campagne er op gericht om Buma te presenteren als het alternatief op rechts voor Rutte en Wilders (Buma probeerde de vele zwevende kiezers op rechts naar zich toe te lokken iets wat maar deels lukte want vele kiezers op rechts die twijfelden kozen of als nog voor Rutte of als nog voor Wilders). Vermeldenswaard in deze is ook dat pogingen om het CDA verkiezingsprogramma via amendering bij te sturen in een volledig Christen Democratische richting vakkundig werden gesaboteerd.
- In 2012 was de CDA slogan 'Samen kunnen we meer', in de praktijk is Buma mensen die hem weerwoord bieden liever kwijt dan rijk, het lijkt er dan ook sterk op dat Buma denkt dat hij spoorlijnen aan kan leggen zonder goede dwarsliggers.
- Sabine van Zuydam is recent gepromoveerd op een onderzoek naar wat maakt een politiek leider geloofwaardig, zij komt tot de conclusie dat een politiek leider concreet is, consistent is en menselijk is.
Als ik ga kijken hoe Buma op deze 3 zaken scoort dan kom ik tot de volgende conclusies:
* Buma heeft nogal eens de neiging om niet concreet te worden, zo wilde hij zich niet herinneren of hij enige documenten in het kader van de voorgenomen afschaffing dividendbelasting nu wel of niet gezien had tijdens de onderhandelingen over het regeerakkoord Rutte-3. Buma is mijns inziens vaak niet concreet, en als hij wel concreet is is hij vaak uit op effectbejag (beeldvorming).
* Buma is in de loop van de tijd geswitcht van VVD-light (2012), naar PVV-light (2017) naar Buma-light (2018), ik heb nog nooit een politiek leider van het CDA zo zien zwabberen qua koers, Buma is dus niet consistent. En welk CDA lid kan de 7 principes van Buma (2013) nog opdreunen als hij of zij wakker wordt gemaakt? En wie kan zich nog herinneren dat Buma in 2014 tot verrassing van velen voor de gekozen burgemeester pleitte?
* Ondergetekende en naar verluidt vele anderen hebben meegemaakt dat Buma de boodschap uitzond van foei dat u (jullie) een andere mening hebben, dat getuigt nou niet bepaald van menselijkheid in de richting van mensen met een andere mening.

Mijn conclusie is dat Buma onderwerpen als bijvoorbeeld staand het Wilhelmus zingen, onderzoek naar mogelijk 20 miljoen inwoners van Nederland en zorgen over een mogelijke "opstand" tegen het Klimaatakkoord, niet inbrengt omdat hij zich over deze onderwerpen grote zorgen maakt, maar om gratis publiciteit te genereren. Vaktechnisch knap, maar zulke toneelstukjes daar prikken de kiezers (en de media) op een gegeven moment doorheen. (Buma maakt zich daar en tegen wel zorgen over zijn electorale positie en zijn positie in de Tweede Kamer.)

Onderzoek of Buma de verstandigste is.

De enige manier waarom het CDA mogelijk nog enige kans maakt om weer aantrekkelijk te worden voor de kiezers (het is een kleine kans maar die kans is er), is als het CDA onderzoek gaat doen naar of Buma werkelijk de verstandigste is zoals hij voorjaar 2017 suggereerde, de kiezers hebben maart 2017 in ieder geval aangeven dat zij Sybrand van Haersma Buma niet de verstandigste vinden (zie de verkiezingsuitslag). Ik ben benieuwd naar de uitkomst van dat onderzoek en of dat onderzoek ooit plaats gaat vinden. Ik acht de kans groter dat Buma de opdracht geeft om niet te reageren (lees negeren) dan dat er reactie komt van het CDA.

Petitie: Onderzoek of Sybrand Buma de verstandigste is

Aanvullend:
- Tekenend voor de situatie in het CDA is ook dat een integriteitskwestie die ik november 2013 heel netjes en heel voorzichting had gemeld, tot op heden niet is opgelost.
- Tekenend voor de situatie in het actuele CDA is dat het leveren van kritiek op de Conservatief Democratische koers van Buma er zo nu en dan toe leidde dat andere CDA'ers hier op een intimiderende manier op reageerden (of te wel ze probeerden mij en andere kritische CDA leden de mond te snoeren). Een partij waarin het leveren van (opbouwende) kritiek wordt beantwoord met vormen van intimidatie en dat diegenen die die vormen van intimidatie toepassen niet worden teruggefloten, zo'n partij moet zich achter de oren krabben, helemaal als zo'n partij zich graag presenteert als normen en waarden partij.

Na 4 november 2017 (presentatie slap rapport Evaluatie cie van Rij) heb ik mijn CDA activiteiten op een heeeeeeel laag pitje gezet, dit om mij rustig te bezinnen op mijn lidmaatschap van het CDA. Het feit dat bijna geen enkel CDA lid, laat staan bestuurslid (in het kader van omzien naar elkaar), met mij het gesprek aan is gegaan over waarom doe je bijna niets meer voor het CDA en waarom heb jij je CDA jas en sjaal te koop gezet op marktplaats, sterkte mij in mijn analyse van de situatie in het CDA.

Tot zover en tot nadere toelichting gaarne bereidt.

Ruth het beste.

Groet Gerrit Hartholt Dedemsvaart <knip> <knip>

Petitie: Onderzoek of Sybrand Buma de verstandigste is

Comité: Wie is de verstandigste?

Sybrand van Haersma Buma werd in oktober 2010 fractievoorzitter CDA TK fractie, onder zijn leiding is het ledenaantal van het CDA gedaald van 65.905 (01-01-2011) naar 46.630 (01-01-2018) dat is een daling van 19.275 en als percentage een min van 29%. (Naar mijn indruk heeft deze daling zich in 2018 voortgezet, zie ook mijn opzegging.)

Evaluatierapport commissie Rombouts na de Tweede Kamer verkiezingen 12 september 2012

Sybrand van Haersma Buma vroeg mij 10 feb 2017 om hem scherp te houden, hierbij de mail die ik hem stuurde 12 feb 2017. En zijn reactie.

Column Jos Heymans: Het verraad van Buma

Jos Heymans beantwoord november 2016 binnen 24 uur een mail van mij, op een belangrijke mail van mij juli 2016 aan Buma heb ik nog steeds geen reactie ontvangen.
Mijn mail aan Buma had de titel: 'Verbinding in de samenleving oké, maar dan ook verbindend leiderschap in het CDA.'

Graag zou ik onderzocht willen hebben hoeveel geld de illegale telers en handelaren in softdrugs in Nederland de afgelopen jaren hebben verdient met softdrugs, hoeveel criminele winst hebben ze de afgelopen jaren behaald en wat hebben ze met die criminele winst gedaan? Dat het CDA jarenlang de regulering van softdrugs heeft tegengehouden heeft die grote criminele markt onnodig in stand gehouden, de gevolgen daarvan kunnen we onder andere in West-Brabant zien. Kort door de bocht samengevat, Buma "subsidieert" al een aantal jaren lang liever softdrugs criminelen dan dat hij de geldkraan naar die softdrugs criminelen dicht draait.

Voor de onderzoekers onder ons, wellicht is het het onderzoeken waard wat een deel van de CDA top vondt van de kritische CDA leden in 2010 die tegen de gedoogconstructie met de PVV waren.
Voor de onderzoekers onder ons, wellicht is het het onderzoeken waard waarom het CDA na de zwaarste verkiezingsnederlaag ooit te weten in 2012 geen bijltjesdag heeft gehouden.
Enkele bestanden (jpg) moeten nog worden toegevoegd aan dit blogartikel.

donderdag 14 juni 2018

Tomaten Ketchup zonder suiker

Tijdens een zoektocht naar Tomaten Ketchup zonder suiker, heb ik (hebben wij) deze producten gevonden.


Felix Tomaten Ketchup zonder suiker gezoet met Stevia


Smaakt Tomaten Ketchup zonder suiker gezoet met agavesiroop 

Groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

P.S.1 Omdat fabrikanten soms hun productsamenstelling wijzigen (is bijvoorbeeld wel eens gebeurd met chocolade zonder suiker werd er plotseling een kunstmatige zoetstof toegevoegd), is het zaak om voor u het koopt de ingrediëntenlijst te checken.

P.S.2 Gewone Tomaten Ketchup bevat vaak veel suiker, mede daarom ben ik (zijn wij) op zoek gegaan naar Tomaten Ketchup zonder suiker.

vrijdag 25 mei 2018

Bent u ook benaderd door Platform For All 0857326863 (energievergelijker)

Donderdag 17 mei 2018 werd ik gebeld door Platform For All (energie / internet), zij belden mij vanaf het telefoonnummer 0857326863 +31857326863 +31(0)857326863, omdat ik geregistreerd sta in het bel-me-niet register vondt ik dat een beetje vreemd.

Printscreen van website Platform For All

Samenvatting:

Op de website van Platform For All is eind mei 2018 weinig informatie te vinden over deze firma.
Hun adres stond eind mei 2018 niet op hun website.
Hun KvK nummer stond eind mei 2018 niet op hun website.
Mailen naar info@platformforall.nl leverde eind mei 2018 2x een bounce bericht op.
De keren dat Platform For All mij belde (16 jan en 17 mei) wezen ze mij niet op het bel-me-niet register.
Iets verderop in dit blogartikel geef ik enkele tips.

Platform For All belde mij 17 mei 2018:

Ze wilden mij 17 mei 2018 helpen met energieleveranciers vergelijken. Op mijn vraag of ze een eigen website hebben, kreeg ik te horen www.platformforall.nl. Op mijn vraag onder welke naam Platform For All geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel, kreeg ik te horen dat zij onder de naam Platform For All te vinden zijn bij de Kamer van Koophandel.

Eenmaal thuis heb ik het e.e.a. even rustig bekeken.
- Onder de naam Platform For All is niets te vinden bij de Kamer van Koophandel.
- Volgens mijn telefoon hebben zij mij niet alleen 17 mei 2018 gebeld, maar reeds eerder ook op 16 januari 2018.


Navraag 24 mei, 28 mei en 29 mei 2018 leerde dat Platform For All, anno mei 2018 gevestigd is te Olympiaweg 16A - 3077 AL Rotterdam, en dat zij bij de Kamer van Koophandel te vinden zijn onder de naam TA Finance Online Sales Marketing B.V. (Pragma Finance Online Sales Marketing) met als KvK registratienummer 69419558.


Volgens de website www.sidn.nl is de domeinnaam www.platformforall.nl geregistreerd sinds 21 september 2017.


Het mailadres van Platform For All info@platformforall.nl zoals vermeld op hun website was niet in gebruik 25/05/2018 en 28/05/2018.
Een ander mailadres te weten service@platformforall.nl deed het wel 28/05/2018.


Een mail verstuurd 25 mei 2018 om 21:00 uur naar info@platformforall.nl leverde als reactie op 'Adres niet gevonden', vreemd.
Ook een mail verstuurd 28 mei 2018 om 12:25 uur naar info@platformforall.nl leverde als reactie op 'Adres niet gevonden', opnieuw vreemd.
Een mail verstuurd 28 mei 2018 om 15:28 uur naar service@platformforall.nl deed het wel.

Tijdens telefonisch contact een aantal dagen na 17 mei 2018 vroeg een medewerker van Platform For All aan mij toestemming om in het Centraal Aansluitingenregister C-AR te kijken naar mijn verbruiksgegevens, om dat te kunnen doen vroeg deze medewerker om mijn geboortedatum (dag en maand), deze gegevens heb ik niet verstrekt. Het verstrekken van die gegevens was ook niet nodig want ik weet vrij goed wat het jaarverbruik is. Navraag bij EDSN (Energie Data Services Nederland) de beheerder van het Centraal Aansluitingenregister C-AN, leerde dat energievergelijkers anno mei 2018 geen rechtstreekse inzage in het Centraal Aansluitingenregister hebben. Alleen energieleveranciers hebben inzage in het Centraal Aansluitingenregister. De enige manier voor een energievergelijker om inzage te hebben in het Centraal Aansluitingenregister, is als zo'n energievergelijker zaken doet met een energieleverancier en dan via die energieleverancier inzage "krijgt". Tevens zijn de gegevens in het Centraal Aansluitingenregister als ik het begrepen heb sinds maart 2018 beter afgeschermd, om inzage te kunnen krijgen is sindsdien de geboorte dag en geboorte maand nodig. Naar verluidt wordt er nagedacht over of het mogelijk is om energievergelijkers eventueel op een andere manier inzage te geven in het Centraal Aansluitingenregister. Anders verwoord: in het geval van Platform For All, betekent dat, dat Platform For All zelf geen rechtstreekse inzage in het C-AR heeft, maar dat Platform For All, hiervoor zaken doet met een bepaalde energieleverancier (welke is niet bij mij bekend).


Op websites waar je kunt zoeken op telefoonnummer, in dit geval 0857326863 wordt al enige tijd flink geklaagd over dit telefoonnummer.

https://www.telefoonboek.nl/omgekeerd-zoeken/0857326863/
https://nl.shouldianswer.net/telefoonnummer/0857326863
https://nl.unknownphone.com/search.php?num=0857326863
https://www.wieheeftgebeld.nl/nummer/0857326863
http://www.telefoonnummerzoeken.net/wie-heeft-mij-gebeld/0857326863/


Via de website van Platform For All kun je energieleveranciers vergelijken, na het invullen  28 mei van enige gegevens (zoals verbruik en adres) kreeg ik per mail (zonder tussen komst van een persoon) een overzicht, die mail was verstuurd vanaf het mailadres wordpress@daisycon.com met als onderwerp 'Energieaanbieders vergelijken' i.p.v. vanaf een mailadres van Platform For All. Navraag bij Daisycon in Almere 28 mei leerde, dat aldus Daisycon hun energievergelijker op heel veel vergelijkingswebsites staat.

Op de website van Platform For All staat, citaat: "Gaat u akkoord met het advies dan regelen wij alles tegen enkel een percentage over de gerealiseerde besparing." Einde citaat. Anders verwoord, als iemand via Platform For All overstapt naar een andere energieleverancier, dan krijgt Platform For All een vergoeding van de energieleverancier. Vermoedelijk is die vergoeding bij een langer lopend contract (meer jarig) hoger dan bij een kort lopend contract (1 jaar)

Omdat Platform For All mij gebeld heeft terwijl ik geregistreerd sta in het bel-me-niet register en Platform For All mij 2x niet gewezen heeft op het recht van verzet (bel-me-niet register), heb ik een klacht ingediend bij Consuwijzer, dit zowel 16 januari 2018 als mei 2018.

Omdat mij niet duidelijk is hoe Platform For All aan mijn gegevens is gekomen, en ik wil dat ze mijn gegevens uit hun bestand halen, overweeg ik om tot actie over te gaan.


Tips

- Voor klachten over telefonische verkoop, bijvoorbeeld i.v.m. het bel-me-niet register, kunt u contact opnemen met Consuwijzer:
https://www.consuwijzer.nl/ telefoon 088 070 70 70
- Voor informatie en advies over wat te doen bij telefonische verkoop kunt u ook terecht bij Consuwijzer.


- Voorbeeld brief verwijderen uit adressenbestand op website AvroTros Radar:
https://radar.avrotros.nl/hulp-tips/voorbeeldbrieven/item/verwijderen-uit-adressenbestand/
- Recht op inzage aldus de Autoriteit Persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-op-inzage
- Voorbeeldbrieven van de Autoriteit Persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven
- Voor klachten over privacy kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen
- Privacyrechten aldus de Autoriteit Persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten

Naspeuring op internet begin juni 2018 leert dat bedrijven verplicht zijn om hun Kamer van Koophandelnummer (handelsregisternummer) op hun website te plaatsen. Pronet Advies, is zolang als zij haar KvK nummer niet op haar website vermeld, in overtreding.

Vermelding KvK-nummer op website en onder e-mail verplicht op straffe van een boete:
http://www.dinkla.nl/algemeen/79-vermelding-van-uw-handelsregisternummer/file
Citaat: "Vanaf 1 januari 2006 zijn alle ondernemingen en rechtspersonen met een inschrijving in het handelsregister verplicht om hun KvK-nummer te vermelden op al hun uitgaande correspondentie en aankondigingen. Hieronder vallen niet alleen brieven, orders, facturen, offertes of andere schriftelijke uitingen, maar ook e-mails en websites. De onderneming die dit nalaat riskeert een boete van maximaal € 16.750,--" Einde citaat.

Waar moet je je KvK-nummer vermelden?
https://www.flegal.nl/ondernemingsrecht/kvk-nummer-vermelden/
Citaat: "Je moet je KvK-nummer in ieder geval ook vermelden op je website. Je e-mails moeten eveneens je KvK-nummer bevatten; dat zijn immers digitale brieven." Einde citaat.

Moet het KvK nummer ook op de website staan?
https://www.charlotteslaw.nl/2011/10/moet-het-kvk-nummer-ook-op-de-website/
Citaat: "Veel zakelijke communicatie verloopt steeds vaker via elektronische weg, zoals e-mail en website. Dat brengt ook een aantal verplichtingen met zich mee. Regelmatig krijg ik de vraag of het verplicht is om het KvK-nummer ook op de website van je bedrijf te vermelden. Het antwoord is eenvoudigweg JA. Het gaat zelfs verder dan alleen de website. Het KvK nummer moet opgenomen worden in alle (elektronische) communicatie en andere uitingen." Einde citaat.

Bent u verplicht uw KvK- en btw-nummer te vermelden?
https://legalloyd.com/blog/kvk-nummer-op-website
Citaat: "Daarnaast zegt de wet dat u geen KvK-nummer hoeft te melden bij reclame-uitingen. Maar met de woorden “en alle andere aankondigingen” houdt de wet het weer lekker algemeen. Dit betekent dat niet alleen de ouderwetse briefpost voorzien moet zijn van een KvK-nummer, maar ook uw website en zelfs e-mails die afkomstig zijn van uw onderneming. Vermeld dus niet alleen uw handelsnaam in uw digitale handtekening, maar ook uw KvK-nummer." Einde citaat.

===========================================

Groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

P.S:1 Energie Data Services Nederland (EDSN):
https://www.edsn.nl/

P.S.2 Enige informatie over het aansluitingenregister:
https://www.energievergelijken.nl/nl/aansluiting/aansluitingenregister
Citaat: "Het Centraal Aansluitingenregister wordt gezien als gemeenschappelijke waarheid bij onduidelijkheden. Het C-AR wordt beheerd door EDSN (Energie Data Services Nederland), die de schakel vormt voor de administratieve handelingen tussen de verschillende partijen in de energiesector." Einde citaat.


P.S.3 Op de website company.info is eind mei 2018 deze informatie te vinden:


P.S.4 Volgens deze website is TA Finance Online Sales Marketing B.V. 18 aug 2017 opgericht:
https://www.opencompanies.nl/ittelecommunicatie-ta-finance-online-sales-marketing-bv-rotterdam-69419558


P.S.5 Deze Belgische website meldt het e.e.a. over TA Finance Online Sales Marketing B.V.:
https://www.eccbelgie.be/laat-u-niet-vangen/homeholiday
De website ta-finance.com is 2017-08-29 geregistreerd.


P.S.6 Op deze bedrijvenpagina is eind mei 2018 enige informatie over Pragma Finance Online Sales Marketing te vinden:
https://www.bedrijvenpagina.nl/Pragma_Finance_Online_Sales_Marketing/3758662/768aa467/


P.S.7 Contactgegevens Pragma Finance:
http://pragmafinance.com/contact-us/
De domeinnaam pragmafinance.com is 2017-09-23 geregistreerd.


P.S.8 Volgens deze website zit er op Olympiaweg 16A Rotterdam nog een firma:
http://www.citytripon.com/contact-us/

P.S.9 Volgens o.a. de Kamer van Koophandel is Stichting Zomiva ook gevestigd op Olympiaweg 16 A - 3077 AL Rotterdam.
http://2miljoen.nl/details-66113717-0000-0000/stichting-zomiva-zorg-mindervaliden-nederland-en-oost-europa
https://company.info/org/661137170000/stichting-zomiva-zorg-mindervaliden-nederland-en-oost-europa

P.S.10 Gas en licht tientjes duurder per 1 juli
https://www.ad.nl/economie/gas-en-licht-tientjes-duurder-per-1-juli~aadc487d/
Citaat: "Nederlandse huishoudens moeten per 1 juli meer gaan betalen voor energie. Veel leveranciers gooien hun tarieven op 1 juli omhoog, soms tot 70 euro op jaarbasis." Einde citaat.

donderdag 24 mei 2018

Suske en Wiske


Suske en Wiske 337 Game of Drones

Suske en Wiske

Suske en Wiske is een Belgische stripreeks die is bedacht en in het begin ook werd getekend door Willy Vandersteen. Later werd de stripreeks voortgezet door achtereenvolgens Paul Geerts, Marc Verhaegen en het duo Luc Morjaeu en Peter Van Gucht van Studio Vandersteen. Het is een van de populairste stripseries in Vlaanderen en een van de Belgische strips die ook in Nederland erg populair is geworden. De serie loopt sinds 1945 en daarmee is het de langstlopende stripreeks van de Benelux. De verhalen werden in eerste instantie gepubliceerd in krant De Nieuwe Standaard, later De Standaard.

De verhalen zijn altijd in de eerste plaats humoristisch van aard geweest, met daarnaast vaak een moraliserende ondertoon. Soms staat een min of meer actueel maatschappelijk thema centraal. Daarnaast vormen allerlei elementen uit de Vlaamse folklore, bekende sprookjes, volksverhalen, de geschiedenis en de mythologie vaak het uitgangspunt van een avontuur.

Vandersteen begon in de winter van 1944-45 met de eerste schetsen voor het verhaal Rikki en Wiske. Hij legde deze schetsen voor aan twee directieleden van de N.V. Standaard-Boekhandel, die een deel van het verhaal doorstuurden naar de redactie van krant De Nieuwe Standaard. Daarop besloot uitgever Tony Herbert het verhaal te publiceren.

In 1945 verscheen de allereerste aflevering in krant De Nieuwe Standaard. In dit verhaal traden tante Sidonia, Wiske en Wiskes oudere broer Rikki op. Het verhaal verscheen in 1946 als album in de winkel, maar de verkoop liep in eerste instantie nog niet storm. December 1945 begon in de krant het eerste verhaal van Suske en Wiske met Suske erin, Op het eiland Amoras. Dit verhaal werd in 1947 als eerste album in de zogenaamde Vlaamse ongekleurde reeks uitgegeven en werd wel meteen goed verkocht.

De Suske en Wiske-verhalen werden al spoedig uitermate populair. Vandersteen stak zijn verhalen vol humor die varieerde van absurde grappen en running gags, woordspelingen tot moppenboekachtige grappen. Soms worden er ook letterlijk moppen geciteerd. Een belangrijke factor voor het succes van de Suske en Wiske-reeks was Vandersteens verteltalent. Hij wist sfeerrijke, fantasievolle, spannende en mysterieuze plots van zeer uiteenlopende herkomst te bedenken. Verschillende verhalen uit de periode waarin Vandersteen zelf het meest bij de strip betrokken was (jaren 40-50) zijn echte klassiekers geworden, zoals Het eiland Amoras, De vliegende aap, De zwarte madam, De stalen bloempot, De ringelingschat en De dolle musketiers.

In maart 1959 voorzag N.V. Standaard Boekhandel de albums voor het eerst van een nieuwe lay-out. Er werd nu een rode steunkleur toegevoegd en de titelletters op de voorkaft waren vanaf nu in het geel. Ook de achterzijde werd vernieuwd.

De verschillende reeksen waarin de oudste Suske en Wiske-verhalen zijn verschenen, zijn uiteindelijk samengevoegd tot één reeks die zo uniform mogelijk werd gemaakt. Toen de eerdere verhalen in deze reeks werden heruitgegeven, werden ook alle kafttekeningen vernieuwd. In 1967 verscheen het eerste album dat meteen in de Vierkleurenreeks van start ging met als titel De poenschepper.

In de beginperiode maakte VanderSteen het scenario, de tekeningen en inktte hij de verhalen zelf. Het inkten liet hij na verloop van tijd over aan anderen.

Vanaf ca. 1960 raakte Vandersteen gaandeweg steeds minder persoonlijk betrokken bij de totstandkoming van de Suske en Wiske-verhalen, mede omdat hij zich op het maken van andere strips ging richten.

Hoofdpersonages:

Suske – De jongen is een verre nazaat van Sus Antigoon, het eigenlijk François. Tante Sidonia adopteerde hem in haar gezin.

Wiske – Een meisje dat eigenlijk Louise heet. Ze wordt door haar tante Sidonia opgevoed, wie haar ouders zijn of wat daarmee is gebeurd wordt in de verhalen nergens duidelijk.

Schanulleke – Is een lappenpopje waar Wiske zielsveel van houdt.

Tante Sidonia – Wiskes tante, die in veel verhalen min of meer de bijrol van adoptiemoeder van zowel Suske als Wiske vervult, lijkt in sommige verhalen heimelijk verliefd op Lambik te zijn en komt daar soms gewoonlijk openlijk voor uit, zoals in De sterrenplukkers.

Lambik – Werd ooit door professor Barabas ingehuurd als detective en is sindsdien altijd een van de vaste hoofdpersonages gebleven. Dankzij zijn domme, verwaande en ijdele karakter zorgt Lambik meestal voor de grappigste momenten in de strip.

Jerom – Een ongelofelijk sterke man die de anderen in moeilijke situaties dankzij zijn kracht steeds uit de problemen helpt. Hij komt oorspronkelijk uit de prehistorie, maar zat ingevroren totdat hij in de 17de eeuw door de hertog Le Handru werd ontdooid.

Professor Barabas – Is een geleerde wiens merkwaardige uitvindingen in veel verhalen een belangrijke rol spelen. Zijn beroemdste en meest gebruikte uitvinding is de teletijdmachine.

Enkele belangrijke geregeld terugkerende nevenpersonages zijn:

Arthur - Bijgenaamd 'de vliegende aap', de broer van lambik.
Krimson - Aartsvijand nr 1.
Jef Blaaskop - Vroeger slecht maar nu een aardige koning van Amoras.
Theofiel Boemerang - Buurman die je stofzuigers aansmeert of het niks is.
Tobias - Wiskes hond, hij was straathond maar heeft geen hondenleven meer.
Sus Antigoon -  Over over over over over (X20) grootvader van Suske, hij is een spook
Snoeffel & Gaffel - Twee heren die voor geld alles doen.
De Van Zwollems - Annemarie van Zwollem is een vrouw die voor haar geesteszieke vader zorgt.
De Zwarte Madam - Heks van slechte afkomst en heeft blond haar.

Suske & Wiske nummer 337 heet Game of Drones
De allernieuwste Suske & Wiske nummer 338 heet De heldenmaker

Trailer: Suske en Wiske - De Texasrakker (duur 0:51) april 2009
https://www.youtube.com/watch?v=ga_bgYT5vXM

Trailer: Suske en Wiske - De duistere diamant (duur 3:56) februari 2004
https://www.filmvandaag.nl/film/476-suske-en-wiske-de-duistere-diamant/trailer

Standaard Uitgeverij:
www.suskeenwiske.be

Nadere informatie;
https://nl.wikipedia.org/wiki/Suske_en_Wiske
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_verhalen_van_Suske_en_Wiske

===========================================

Groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

zondag 6 mei 2018

Grilligheid zon en wind bedreigt stabiliteit elektriciteitsnet

Op 05 mei 2018 publiceerde de NOS een artikel over het de stabiliteit van het elektriciteitsnet in relatie tot het goed voorspellen van de productie van elektricteit uit bronnen als zon en wind.

Grilligheid zon en wind bedreigt stabiliteit elektriciteitsnet
https://nos.nl/artikel/2230510-grilligheid-zon-en-wind-bedreigt-stabiliteit-elektriciteitsnet.html


Het was een grauwe grijze ochtend op 30 april met miezerende regenbuitjes. De zon nergens te bekennen en het waaide niet of nauwelijks. Dat kan in april, maar, het weer was anders dan de weersvoorspellingen van de energiebedrijven in Nederland en dat leidde tot een acuut stroomtekort.

Een reconstructie:

Terwijl energiebedrijven als Nuon, Essent en Eneco elektriciteit hebben ingekocht, constateert de landelijk netbeheerder Tennet aan het begin van dag dat er iets helemaal fout dreigt te gaan. Het gebrek aan zon en wind zorgt ervoor dat het aanbod van groene elektriciteit zo goed als wegvalt. Bovendien is het zo donker dat veel mensen de lampen aandoen in huis of op kantoor.

Even na 09.00 uur doet Tennet een oproep om noodvermogen de deur uit. Het elektriciteitsnet in Nederland dreigt in onbalans te raken. "Dan gaan er dingen ernstig mis, gaan er systemen ondersteboven en worden er gebieden in Nederland van het net gehaald," vertelt Mel Kroon, bestuursvoorzitter van Tennet in de landelijke registratieruimte waar het elektriciteitsnet op 50 hertz wordt gehouden.

Bedrijven worden daarom opgeroepen om noodvermogen beschikbaar te stellen om het dreigend tekort aan elektriciteit op te vangen. Tennet koopt noodvermogen in bij energiecentrales voor dit soort gevallen. Rond half elf is iedereen door het noodvermogen heen en een oproep om nog meer te leveren, zorgt ondanks de lucratieve vergoeding niet voor genoeg aanbod.

Alert emergency

Tennet doet daarom een zogenoemde "alert emergency" de deur uit en koopt massaal honderden megawatts elektriciteit op in Duitsland en België. Voor veel geld, dat wordt afgewend op de bedrijven die te weinig hebben ingekocht. Het systeem werkt, maar het is alle hens aan dek bij Tennet.

Pas rond 15.30 uur komt het bericht dat de situatie weer normaal is. Het was ruim twee jaar geleden dat Tennet op zo'n grote schaal moest ingrijpen om te voorkomen dat het net in onbalans raakt, maar de eerste keer dat dit te koppelen is aan het gebrek aan zon en wind.

Complex

Op zich is er capaciteit genoeg in Nederland. Sommige gascentrales staan zelfs stil omdat het stoken op kolen goedkoper is. De dip van afgelopen maandag heeft veel meer te maken met de complexiteit van vraag en aanbod. Kolen- en gascentrales kunnen hoger en lager gezet worden, zon en wind niet.

De elektriciteitsproductie was nog niet zo lang geleden in handen van een paar grote spelers, het worden er miljoenen. Huizen, boerderijen en bedrijven met zonnepanelen zijn allemaal kleine energieproducenten. Het afstemmen van vraag en aanbod is de grote uitdaging van de overgang van fossiele naar schone energie. Mel Kroon: "Met veel meer elektriciteit uit wind en zon, in de toekomst wel 80 procent, moet je gaan nadenken over wat voor maatregelen je moet gaan treffen."

Tennet investeert de komende jaren 28 miljard euro in uitbreiding en versterking van het elektriciteitsnetwerk in Nederland en Duitsland. Nederland is al verbonden met Duitsland, België, Groot-Brittannië en Noorwegen. Binnenkort komt daar een verbinding met Denemarken bij.

Die verbindingen moeten de klappen opvangen bij te veel of te weinig elektriciteitsproductie in Nederland. Verder wordt er op tal van plaatsen gewerkt aan het elektriciteitsnetwerk. Zo moeten windmolenparken en weilanden vol zonnepanelen met zware kabels aangesloten worden op het elektriciteitsnetwerk.

Sensoren in auto's

Maar minstens zo belangrijk is kennis. Big data moeten er voor zorgen dat vraag en aanbod goed op elkaar worden afgestemd, ondanks de toenemende complexiteit van de energiemarkt. Zo heeft Tennet in Duitsland afspraken met Volkswagen gemaakt waardoor de sensoren in onder meer de koplampen van auto's informatie leveren over de te verwachten opbrengst van elektriciteit uit zon.

Volgens Tennet hoeven mensen zich geen zorgen te maken dat vandaag of morgen het licht in Nederland uitgaat als gevolg van een gebrek aan elektriciteit. "Er is alle reden om heel veel werk te verzetten", zegt Mel Kroon. Op dit moment is het aandeel van zon en wind in de totale hoeveelheid elektriciteit namelijk nog maar tien procent, de echte uitdaging moet dus nog beginnen.

============================================

Groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

Wie of wat is het DTIB-netwerk, of te wel de Dutch Trade and Investment Board ? (artikel Follow the Money)

Op de website van Follow the Money verscheen 05 mei 2018 een artikel over het DTIB-netwerk.

Deze club heeft al dertien jaar invloed op ons economisch beleid (en toch kent niemand hem)
https://www.ftm.nl/artikelen/dtib-lobby-economisch-beleid

Na de ophef omtrent het afschaffen van de dividendbelasting, is de invloed van BV Nederland in Den Haag weer volop in het nieuws. Want dát er veel wordt gelobbyd bij de overheid, daar twijfelt vrijwel niemand aan. Maar hóé dit gebeurt, komt zelden naar buiten. Tot nu.


Samenvatting:

Onderzoek naar de schimmige Dutch Trade and Investment Board (DTIB) laat zien dat er in Nederland een structurele polderlobby gaande is om belangen van het nationale grootbedrijf te dienen.

Het DTIB-netwerk bestaat uit ruim zestig grote bedrijven, 30 belangenorganisaties en vijf ministeries. Via een Wob-verzoek heeft Follow the Money toegang verkregen tot de (voorheen geheime) notulen van alle vergaderingen die deze lobbyclub de afgelopen dertien jaar heeft gehouden.

Uit de notulen blijkt dat de BV Nederland in de DTIB toegang krijgt tot vertrouwelijke informatie over lopend beleid. Ook mag het meebepalen over hoe dit beleid eruit komt te zien. Het gaat de bedrijven en belangenorganisaties daarbij vooral om financiële en diplomatieke ondersteuning voor ondernemen in het buitenland.

Volgens direct betrokkenen is er geen sprake van lobbyen, maar slechts van ‘onafhankelijk advies’.

======================================

The fake news Russians hear at home (article Washington Post)

Op 04 mei 2018 schreef Anne Applebaum een opinieartikel (in het Engels) in de Washington Post, dit artikel is zeer aanbevelenswaardig om te lezen. De Russische machthebbers hebben een bedoeling met al dat fake news wat de Russen al enige jaren dagelijks te horen en zien krijgen.

==========================================


The fake news Russians hear at home
https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/the-fake-news-russians-hear-at-home/2018/05/04/cd1b729c-4fc9-11e8-b725-92c89fe3ca4c_story.html?utm_term=.e3c2f7c9f3b9

“In some countries, children are being taken from their families if these families refuse to propagate homosexuality. No, not in Russia — in Europe.”

— Russian television

Because it touches us, because it involves the U.S. president, and because it has produced a lot of headlines, the strategy and tactics of Russian government disinformation in the West have lately been big news. Because it’s far away, and because it happens in a different language, we’ve thought a lot less about Russian government propaganda in Russia. But it will eventually matter to us — maybe sooner than we think.

The transformation of Russian media hasn’t happened overnight. Back in 2010, the Internet in Russia was a relatively vibrant place, where people with different kinds of ideas argued things out, at least some of the time. Independent media had some traction, and independent voices were heard. There were negative stories about the Western world, but positive ones, too. Eight years later — following Vladimir Putin’s return to the presidency, and a sharp change in government information policy — the situation is different.

This isn’t because Russia has become the Soviet Union, or a totalitarian state with one newspaper. Russia now has multiple sources of information: different television channels, many with high-quality entertainment programs; a range of newspapers, some very professional; both highbrow and lowbrow magazines and websites. But the appearance of variety is deceptive. Though the styles are very different, the vast majority of media is owned by the state or state-linked companies, and the stories are often remarkably alike. On television, which is where most Russians get their news, much of what they see about the West is overwhelmingly dark and negative.

A recent survey of the three main Russian television channels produced some stark analysis of what Russians are hearing about Europe. Researchers examined newscasts and political talk shows from summer 2014 to December 2017. They found that negative news about Europe appeared on the three channels an average 18 times per day. The percentage of negative to positive news about European countries is 85 percent to 15 percent; for some European countries the ratio is even more skewed. France — perhaps because its most recent presidential election featured Marine Le Pen, a clearly pro-Russian candidate who lost to a pro-European one — was depicted negatively most often.

Most of the stories, ranging from big news events to local murders to sheer inventions (“the German government is taking children away from their families and giving them to gay couples”) fit into a particular set of narratives. Daily life in Europe is depicted as frightening and chaotic; Europeans are weak, with declining morality and no common values; terrorism keeps people paralyzed with fear; the refugee crisis is getting worse all the time; sanctions on Russia have backfired and are now undermining the European economy and destroying the welfare state. Russia, in the version of the world depicted here, does not need a welfare state, since its citizens are so much hardier.

This research echoes earlier studies, such as one from last year , that also noted how often the European Union is shown by Russian media as aggressive and interventionist, alternately planning to use Ukraine as a dumping ground for nuclear waste, or merely forcing its members to adopt “Russophobic” policies.

The uses of this kind of coverage aren’t hard to guess. Clearly, it is not in the Russian state’s interest for the Russian nation to admire Europe, not for its democracy or its rule of law, and certainly not for its high standards of living. The memory of the Maidan protest of 2014 — young Ukrainians protesting in Kiev, waving European flags and calling for an end to corruption — is still fresh enough to be frightening in Moscow. If the Putin regime can undermine the idea of “Europe” and make it unattractive to Russians — most of whom have long identified themselves as Europeans — then it removes a source of hope, and a possible model. If Europe is crazy, twisted, dangerous and dying, then surely Russians are better off under their corrupt authoritarian system.

There could be a more sinister purpose to this relentless bad news as well, particularly as it echoes equally harsh coverage of the United States and Ukraine. If Russia were expecting or planning some kind of conflict with Europe — diplomatic, economic, political, even military — this is exactly the strategy Russian leaders would use: Portray Russia’s neighbors as simultaneously aggressive and weak, decadent and dangerous; show Europe as a society that a stronger, better Russia could — and should — easily crush. Perhaps this is overly pessimistic. But otherwise it’s hard to explain why Moscow would go to the trouble.

==========================================

Groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl