dinsdag 26 november 2019

Meer woningen voor jongeren door de bouw van meer woningen voor senioren


Naast dat er een groot tekort aan woningen voor jongeren is, is er nu ook een groot tekort aan woningen voor senioren. Met de bouw van meer goede woningen voor senioren, vallen er twee vliegen in één klap te slaan. Bouw meer seniorenwoningen, zodat er woningen vrijkomen voor jongeren.


Er is een groot tekort aan woningen is voor jongeren.
Er nu ook een tekort van 100.000 seniorenwoningen is.
Het aantal senioren in heel Nederland groeit van ruim 3 miljoen nu naar bijna 5 miljoen in 2040.
Het tekort aan seniorenwoningen bij ongewijzigd beleid met 20.000 per jaar groeit.
De doorstroming op de woningmarkt nu al stokt wegens het tekort aan seniorenwoningen.
Ouderen niet gaan verhuizen als er geen goede seniorenwoningen zijn
Door doorstroming op de woningmarkt te realiseren, komen er woningen vrij voor doorstromers en starters (jongeren).


Zet in op meer woningen voor jongeren, door de bouw (realisatie) van meer goede seniorenwoningen.

===============================================


Petitie: Meer woningen voor jongeren door de bouw van meer woningen voor senioren

https://petities.nl/petitions/meer-woningen-voor-jongeren-door-de-bouw-van-meer-woningen-voor-senioren?locale=nl

===============================================

Inspreken 27 november 2019 cie Bestuur en Financiën van de Provinciale Staten Overijssel

Meer woningen voor jongeren door de bouw van meer woningen voor senioren

Inspreken 27 november 2019 commissie Bestuur en Financiën van de provincie Overijssel

Geachte voorzitter, provinciale statenleden, gedeputeerde en belangstellenden.

Bouw meer betaalbare woningen voor jongeren en ouderen in de provincie, aldus het verkiezingsprogramma van Overijssel.

De boeren en de bouwers hebben recent actie gevoerd op het Malieveld, ondergetekende voert vandaag actie hier in het provinciehuis van Overijssel voor meer woningen voor jongeren. Anders geformuleerd, meer woningen voor jongeren door de bouw van meer woningen voor senioren.

"De bejaarden komen" schreef Frederieke Hegger recent, dit schreef zij omdat het aantal ouderen in Nederland groeit van ruim 3 miljoen nu naar bijna 5 miljoen in 2040. Dit heeft op allerlei beleidsgebieden invloed o.a. op de woningmarkt. Als percentage van de bevolking groeit het aantal 65 plussers van 19,1% nu naar circa 26,1% in 2040 (aldus Primos), of het Nederlandse woningbestand daar op is voorbereid daar is op zijn minst twijfel over. In de media vondt ik de volgende tekst daarover, citaat; "Bijna 100.000 senioren kunnen niet naar een aan hun leeftijd aangepaste woning verhuizen, en blokkeren daarmee de doorstroom op de rest van de woningmarkt. Dit jaar (2018*) zijn er 80.000 seniorenwoningen te weinig, en bij ongewijzigd beleid komen daar jaarlijks 20.000 bij." Einde citaat. 

Het FD wees recent ook op dit fenomeen, in een artikel met de kop: "Te oud voor thuis, te goed voor tehuis. Waar moet oma wonen?"

Mijn verzoek aan u is om meer goede seniorenwoningen te bouwen dit zodat de doorstroming op de woningmarkt weer opgang komt, en er woningen vrijkomen voor doorstromers en jongeren op de woningmarkt.

Ter voorkoming dat het groeiende tekort aan goede seniorenwoningen elders in Nederland er toe leidt dat de senioren en masse naar het mooie Overijssel verhuizen, zeker als wij hier meer goede seniorenwoningen realiseren, en er daardoor alsnog geen woningen voor jongeren in Overijssel vrijkomen, lijkt mij het verstandig dat niet alleen in Overijssel deze beleidskeuze gemaakt wordt maar ook in andere provincies.

Aanvullend: het kan zijn dat als bestuurlijk Nederland snel schakelt dat er dan met de inzet op meer seniorenwoningen er in 2020 in totaal meer woningen gebouwd kunnen worden in Nederland dan als dit niet gebeurd. Dit zeg ik met enige voorzichtigheid, want A weet ik dat niet zeker, en B de rijksoverheid is soms niet zo snel van begrip. 

Resumerend: Samen bouwen aan Overijssel, te weten meer woningen voor jongeren, door het bouwen van meer goede seniorenwoningen.

Dank u.

P.S.1 De demografische ontwikkeling waar dit pleidooi op gebaseerd is, is al 10 jaar (of langer) bekend.
P.S.2 Dit pleidooi is een tweetrapsraket, een variant is een drietrapsraket. Bouw meer goede seniorenwoningen, de woningen die vrijkomen verduurzamen, daarna deze woningen beschikbaar stellen voor doorstromers en starters (jongeren).
P.S.3 Als inderdaad de bejaarden komen, dan moeten we misschien niet alleen kinderopvang maar ook ouderopvang gaan regelen.
P.S.4 Aansluitend bij een recent aangenomen voorstel van de PvdA voor meer starterswoningen, ga niet alleen met de usual suspects praten maar ook met de ouderenbonden en Actiz.
P.S.5 Ik hoop dat niet alleen de jongeren het met dit pleidooi eens zijn, maar ook de ouderenbonden en 50 Plus. 

========================================================

Tien aanbevelingen van het SER Jongerenplatform: Vergeet de jongeren niet!
Aanbeveling 8: Woningmarkt: Er moeten meer geschikte en betaalbare woningen voor jongeren komen.

Woningtekort voor senioren richting 100.000
Citaat: "Bijna 100.000 senioren kunnen niet naar een aan hun leeftijd aangepaste woning verhuizen, en blokkeren daarmee de doorstroom op de rest van de woningmarkt. Dit jaar (2018) zijn er 80.000 seniorenwoningen te weinig, en bij ongewijzigd beleid komen daar jaarlijks 20.000 bij." Einde citaat.

100.000 Seniorenwoningen Tekort In 2019
Citaat: "Er zijn in Nederland zo’n 3 miljoen 65-plussers. We horen ook van gemeenten zelf dat ze een schrijnend tekort hebben aan seniorenwoningen. Hierdoor blijven ouderen te lang wonen in een niet aange-paste woning. Voor de kosten van het aanpassen van die woningen willen gemeenten of woningcorporaties veelal niet opdraaien." Einde citaat.

Tekort geschikte seniorenwoningen dreigt
Citaat: "Het gevolg van het tekort aan geschikte seniorenwoningen is volgens Van der Ploeg, dat ouderen te lang blijven wonen in woningen die te groot en niet seniorproof zijn. De kosten van het aanpassen van die woningen komen voor rekening van de gemeenten. Die, zo blijkt uit recente onderzoek van de ANBO, daar vaak niet voor wil opdraaien. Vervolgens komen ouderen die in een niet geschikte woning wonen in een zorginstelling terecht, dat is duurder dan de woningen aanpassen." Einde citaat.

Tekort seniorenwoningen vraagt om regie
Citaat: "”Ik weet dat veel bouwbedrijven heel ondernemend en creatief bezig zijn met nieuwbouw van seniorenwoningen en met het levensbestendig maken van bestaande woningen, maar die murw worden van de hindernissen die ze tegenkomen bij corporaties, gemeenten en zorgaanbieders." Einde citaat.

Schreeuwend tekort aan appartementen voor ouderen, markt oververhit
Citaat: "Ik mis kleinschalige projecten, aanleunwoningen rondom een hofje, andere variaties. Als je die genoeg bouwt komen er veel woningen vrij en krijg je de doorstroming op de woningmarkt waar iedereen al vele jaren om vraagt.”" Einde citaat.

Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel is openbaar: 'Meer betaalbare woningen voor jong en oud'
Citaat: " 'Bouw meer betaalbare woningen voor jongeren en ouderen in de provincie.' Dat is de belangrijkste boodschap van de inwoners van Overijssel in Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel dat vanmiddag is aangeboden aan Commissaris van de Koning Andries Heidema." Einde citaat.

Overijssel gaat werk maken van tekort betaalbare woningen voor starters
Citaat: "Om een goed plan te maken wordt de provincie gevraagd in gesprek te gaan met betrokken partijen zoals gemeenten, woningbouwcorporaties, de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen (OVKK) en marktpartijen." Einde citaat.

Agenda cie Bestuur en Financiën 27 nov 2019:


Gerrit Hartholt Dedemsvaart
RTV Oost 26 november 2019
Overijsselse petitie voor meer woningbouw voor senioren
https://www.rtvoost.nl/nieuws/322019/Overijsselse-petitie-voor-meer-woningbouw-voor-senioren
Citaat: "Ouderen zijn vaak te oud voor thuis en te goed voor het tehuis. Maar waar moeten ze naar toe? De Dedemsvaarter zal tijdens zijn inspreekbeurt Provinciale Staten oproepen meer goede seniorenwoningen te bouwen, zodat de doorstroming op de woningmarkt op gang komt." Einde citaat.

KBO PCOB Overijssel: Politiek, toon leiderschap, bouw seniorenwoningen
https://www.kbo-overijssel.nl/actueel/default.asp?page=archief&id=1140

Spraakmakers NPOradio1 08 april 2021
Vraag aan Martin van Rijn Aedes (met video)
https://twitter.com/SpraakmakersOp1/status/1380089752456691716?s=03

VPRO woonpioniers:

KRO NCRV Kruispunt 12 april 2021 Krasse knarren: 'Geef ons hofjes':
Citaat: "Oud worden in een hofje en tegelijkertijd zorgen voor ruimte op de woningmarkt. Het lijkt een inkopper: bouw meer hofjes zodat senioren hun gezinswoningen kunnen verruilen voor een passend huis. Senioren willen het, het staat hoog op de politieke agenda, maar de praktijk blijkt weerbarstig." Einde citaat.