vrijdag 28 juni 2013

Geen woorden maar banen

Mark Rutte heeft in 2010 en in 2012 aan de kiezers Banen Banen Banen beloofd, het wordt tijd dat hij die woorden omzet in daden. Wat mij betreft mag hij niet op vakantie zomer 2013 voordat hij zijn belofte heeft waargemaakt. Is dat een harde maatregel? Helemaal niet. Rutte beloofde (2x) de banen te redden, maar in de praktijk heeft hij tot nu toe alleen SNS, Cyprus, Griekenland en de Schatkist gered.

Het laatste wapenfeit van Mark Rutte is dat hij 27 juni 2013 akkoord is gegaan met Euro 8 miljard EU geld voor een (vaag) EU plan om de jeugdwerkloosheid ergens in 2014 of 2015 aan te pakken, als klap op de vuurpijl gaat daar geen cent van naar de bestrijding van de (jeugd)werkloosheid in NL. Menig werkzoekende EU jongere zal zeggen, wij willen niet pas in 2014 of 2015 een (vage) baan, maar al in 2013 een echte baan.

Geen woorden maar banen.

Petitie Geen Woorden maar Banen:
http://petities.nl/petitie/geen-woorden-maar-banen

Meer informatie kunt u vinden op
http://www.geenwoordenmaarbanen.nl
https://twitter.com/GeWoMaBa

2 Stellingen op Stand.nl:
http://www.stand.nl/stellingen/Politiek/Rutte-moet-belofte-van-Banen-banen-banen-nakomen-en-wel-nu
http://www.stand.nl/stellingen/Politiek/Rutte-en-Asscher-helpen-de-Polen-Bulgaren-en-Roemenen-wel-aan-werk-maar-de
De uitkomst van stemmingen op stand.nl zijn niet representatief, wel geven ze enige indicatie af.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt, werkzoekende met een arbeidshandicap (juni 2013).

donderdag 20 juni 2013

Heeft kabinet Rutte 2 visie voor meer Banen?

In september 2012 waren er 519.000 werklozen in Nederland, in mei 2013 waren er 659.000 werklozen in Nederland en de verwachting op dit moment is dat de werkloosheid in ieder geval tot in 2014 doorstijgt. Het kabinet Rutte 2 is tot nu toe niet succesvol in het zorgen voor Banen Banen Banen.

Werkloosheid september 2012:
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2012/2012-058-pb.htm

Grafiek in artikel NRC:
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/05/15/nederland-nog-altijd-in-recessie/


Werkloosheid mei 2013:
http://nos.nl/artikel/520359-werkloosheid-neemt-verder-toe.html

CPB raming juni 2013 (cijfers CPB niet 1 op 1 vergelijkbaar met cijfers CBS):
http://www.cpb.nl/persbericht/3213539/juniraming-cpb-geeft-somber-beeld
http://www.cpb.nl/cijfer/kortetermijnraming-juni-2013

In juni 2013 komt er enige actie van het kabinet Rutte 2.

De minister van SZW Lodewijk Asscher vraagt de SER advies over de toekomstige arbeidsmarkt en de financiering van de WW:
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/06/12/asscher-vraagt-ser-advies-over-toekomstige-arbeidsmarkt-en-financiering-ww.html

De minister van SZW Lodewijk Asscher maakt bekend dat er €600 miljoen beschikbaar is voor banenplannen, maar dat zijn dan niet banenplannen die hij bedenkt maar waar de werkgevers en vakbonden mee moeten komen. Het gaat dan om banenplannen voor 2014 en 2015.
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/06/20/cofinanciering-sectorplannen.html

Berichtgeving hierover in de media:
Een goed banenplan? Asscher betaald de helft:
http://www.flexmarkt.nl/Home/Algemeen/2013/6/Een-goed-banenplan-Asscher-betaalt-de-helft-mee-1289417W/
Asscher wil nu echt snel banenplannen ontvangen:
http://fd.nl/economie-politiek/358334-1306/asscher-wil-nu-echt-snel-banenplannen-ontvangen
Asscher wil vut een kans geven:
http://www.nu.nl/economie/3505498/asscher-wil-vut-kans-geven.html

Citaat: "Het geld is bedoeld voor plannen die zorgen voor meer werk of stage-plekken voor jongeren, behoud van vakkrachten en begeleiding van met ontslag bedreigde werknemers. Ook is het mogelijk dat oudere vakkrachten een deel van hun werktijd besteden aan het begeleiden van jongeren. De overheid betaald de helft van de kosten, de rest moet komen van sociale partners." Einde citaat.

Alles leuk en aardig, en goed dat Lodewijk Asscher met plannen komt en misschien levert het wat op, maar al met al lijkt het er mijns inziens sterk op dat het kabinet Rutte 2 zelf geen visie heeft over hoe te zorgen voor meer banen. Nog sterker ze vragen alles en iedereen om goed ideeën en hopen intussen dat de economie "vanzelf" aantrekt (al of niet met dank aan de ECB). Ondertussen schrapt de overheid zelf her en der banen (doel de schatkist redden), en verhoogt daarmee de druk op de marktsector om voor banen te zorgen. De gevolgen voor mensen met een arbeidshandicap laten zich raden, namenlijk zolang als de werkloosheid stijgt (dan wel hoog blijft) is het extra moeilijk voor hen om een baan te vinden. De "beloofde" banen voor arbeidsgehandicapten komen er naar mijn inschatting alleen als de werkgelegenheid duidelijk stijgt en niet als de werkgelegenheid daalt zoals nu.

Sommigen zullen misschien zeggen, geef het kabinet Rutte 2 een kans, dat zou ik op zich wel willen, maar de werkloosheid moet nu aangepakt worden (nog sterker had al aangepakt moeten worden), en niet pas in 2014 / 2015. Tevens heeft Mark Rutte de kiezers al in 2010 Banen Banen Banen beloofd, dus feitelijk heeft hij al een kans gehad, en die helaas verprutst. (De werkloosheid was in juni 2010 groot 441.000.)
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/conjunctuur/publicaties/artikelen/archief/2010/2010-049-pb.htm

Op de vraag 'heeft het kabinet Rutte 2 visie voor meer Banen?' Is mijn antwoord nee. Iets wat slecht nieuws is want Banen Banen Banen zijn nu heel hard nodig. Het verhaal dat door de vergrijzing de werkloosheid straks vanzelf oplost, daar geldt voor dat dat geen verhaal van Meden en Perzen is.

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt
Werkzoekende met een arbeidshandicap

P.S.1 De kabinetsleden van de PvdA en VVD hebben allemaal een mooie (nieuwe) baan, wanneer zorgen ze dat de werkzoekenden een mooie nieuwe baan krijgen?

P.S.2 Mijn reactie op het Sociaal Akkoord (Mondriaan akkoord) april 2013:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/04/sociaal-akkoord-april-2013-mondriaan.html

P.S.3 Resolutie ''Bevordering werkgelegenheid om Nederland sterker te maken':
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2010/12/aangenomen-resolutie-bevordering.html

P.S.5 3%: een beperkte economische agenda mejudice 16 juni 2013
Auteurs de rabobank economen Hans Stegeman en Ruth van de Belt
http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/3-een-beperkte-sociaaleconomische-agenda
In mijn woorden te veel nadruk op de 3% norm en te weinig nadruk op banen.

P.S.5 Economische malaise zet kabinet klem FD 21 juni 2013:
http://fd.nl/economie-politiek/500732-1306/economische-malaise-zet-kabinet-klem
Citaat: "Asscher rest niets meer dan werkgevers en werknemers om banenplannen te vragen. Een laatste wanhoopspoging." Einde citaat.

maandag 17 juni 2013

Werk boven inkomen inspreken 18 juni 2013

I.v.m. de bezuinigingsplannen in de gemeente Hardenberg (voorstel college van B&W getiteld 'Tegen de stroom in'), heb ik schriftelijk gereageerd (inspraakreac-tie). De bespreking van alle mondelinge en schriftelijke inspraakreacties door de gemeenteraad van Hardenberg is dinsdag 18 juni 2013 in een oriënterende ronde. Dit is mijn inspraakreactie.

=========================================================

Geachte gemeenteraadsleden van de gemeente Hardenberg.

Hierbij mijn korte inspraakreactie n.a.v. de bezuinigingsvoorstellen 2014-2017.

Werk boven inkomen of inkomen boven werk?

Veldzicht en de gemeente Hardenberg trekken gezamenlijk op om zoveel mogelijk arbeidsplaatsen bij Veldzicht te behouden. Nu doet zich het feit voor dat de gemeente Hardenberg zelf ook overweegt om arbeidsplaatsen te schrappen, dit in een tijd dat (aldus de Stentor van 12 juni 2013) eenderde van de Nederlanders bang is zijn of haar baan te verliezen tijdens deze crisis. Mijns inziens moet de gemeente Hardenberg niet alleen de schatkist van de gemeente Hardenberg redden, maar ook daar waar mogelijk de banen redden in de gemeente Hardenberg. Diverse economen verwachten dat het nog wel enige jaren kan gaan duren voordat de banenmotor weer opgang gaat komen (Herman Wijffels noemt de huidige economische crisis een Slump). In het kader van de leefbaarheid en solidariteit is het dan ook wenselijk om naar alternatieven te kijken die het verlies aan banen niet alleen bij Veldzicht en andere bedrijven en instellingen beperkt, maar ook naar alternatieven die het verlies aan banen bij de gemeente Hardenberg (en eventueel de gemeente Ommen) beperkt. Een variant waar aan gedacht kan worden is arbeidstijdverkorting, maar wellicht zijn er andere en betere varianten mogelijk, zie ook de creativiteit die her en der ten toon gespreidt wordt in de gemeente Hardenberg.

In het kader van alle hens aan dek om de werkloosheid te bestrijden hoort de gemeente Hardenberg, mijns inziens te kijken naar alternatieven om het banenverlies bij de gemeente Hardenberg te beperken.

Wellicht roei ik daarmee enigsinds tegen de stroom in (nu veelal 'Inkomen boven werk'), mijns inziens dient in deze crisis nagedacht te worden over 'Werk boven inkomen'.

De reactie vanuit vakbondskringen op het fenomeen werk boven inkomen is tot nu toe kort samengevat dat de hogere inkomens dan het goede voorbeeld moeten geven.

Een ieder die ideeën heeft om sneller uit de crisis te komen, en die er voor zorgen dat de banenmotor in NL en in het bijzonder in de gemeente Hardenberg sneller opgang komt, mag zich bij mij melden. Zolang als de banenmotor nog niet opgang is gekomen, hoort de gemeente Hardenberg mijns inziens zich niet alleen in te spannen om banen bij Veldzicht te redden, maar ook om banen bij de gemeente Hardenberg te redden.

Tot nadere toelichting ben ik gaarne bereidt.

Gemeenteraadsleden het beste.

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt
Werkzoekende met een arbeidshandicap

donderdag 13 juni 2013

Aanpakken zwerfvuil inspreken 11 juni

Dinsdag 11 juni 2013 heb ik tijdens de oriënterende ronde 1 van de gemeente-raad van Hardenberg ingesproken over het onderwerp zwerfvuil.

==================================================

Geachte raadscommissie / oriënterende ronde, graag wil ik inspreken over het onderwerp zwerfvuil.

Zoals u kunt zien heb ik enig zwerfvuil opgeruimd, en meegenomen naar deze vergadering. Dit is maar een deel van het zwerfvuil wat ik heb opgeruimd.

Ik wil graag het volgende aan u voorstellen:
- Dat er meer gedaan gaat worden aan het voorkomen van zwerfvuil.
- Dat veroorzakers van zwerfvuil worden aangesproken op hun gedrag.
- Dat het eventuele zwerfvuil wat er is snel en goed wordt opgeruimd.
- Eventuele bezuinigingen niet er toe moeten leiden dat zwerfvuil onnodig lang blijft liggen.
- In het voorbeeld van vuurwerkafval zou de gemeente Hardenberg inzamelacties van vuurwerkafval kunnen belonen.
- In het voorbeeld van carbidschieten zou in de regelgeving kunnen worden opgenomen dat eventuele rommel binnen 48 uur wordt opgeruimd. (Rommel als carbidresten, vuurwerkresten, resten van vreugdevuren, resten van verbrande pallets etcetera.)
- Dat het principe de vervuiler ruimt op wordt geïntroduceerd.
- Lik op stuk beleid in deze het effectiefst is.
- Dat de gemeente Hardenberg overweegt om een verbod in te stellen op het meenemen / in bezit hebben van glas in recreatiegebieden.
- Dat de gemeente Hardenberg overweegt om in de vergunningen voor horecagelegenheden op te nemen, dat een horecagelegenheid binnen een straal van zoveel meter om de horecagelegenheid verantwoordelijk is voor het voorkomen en verwijderen van zwerfvuil. Hierbij mag uiteraard samengewerkt worden met andere horecagelegenheden.

Het door mij opgeruimde zwerfvuil wat ik hedenavond heb meegenomen, wil ik hierbij aanbieden aan de voorzitter van deze oriënterende ronde.
Tot nadere toelichting ben ik gaarne bereidt.


Geachte raadscommissie het beste.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.
==================================================

Een journalist heeft hierover een tweet verzonden: 
https://twitter.com/vechtdal/status/344503296188379136

dinsdag 11 juni 2013

Opinieartikel Trouw 31 mei 2013

Op vrijdag 31 mei 2013 heeft er een opinieartikel in dagblad Trouw gestaan op de opiniepagina. De titel van dat opinieartikel is 'Stop met subsidiëren van softdrugsbendes'. De namen bij dit opinieartikel als auteurs zijn Gerrit Hartholt en Henk Siersema. Bij de tot standkoming van dit opinieartikel zijn echter meer mensen betrokken geweest.

URL naar opinieartikel op Trouw.nl:
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3450199/2013/05/31/Stop-met-subsidieren-van-softdrugsbendes.dhtml

Een variant van dit opinieartikel staat op Christendemocraat.nl sinds 30/05/2013:
http://www.christendemocraat.nl/2013/05/stop-subsidiering-softdrugsbendes-cda-gideonsbende/

Het "verschil" tussen deze twee versies is ontstaan doordat de respectievelijke redacties het opinieartikel op een verschillende manier hebben ingekort. En op de website van Christendemocraat.nl mogen meer mensen hun naam als auteurs vermelden.

De resolutie 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid' (versie voorjaar 2013), is te vinden op:
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/resolutie-softdrugs-ontmoedigen.html

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.