donderdag 20 juni 2013

Heeft kabinet Rutte 2 visie voor meer Banen?

In september 2012 waren er 519.000 werklozen in Nederland, in mei 2013 waren er 659.000 werklozen in Nederland en de verwachting op dit moment is dat de werkloosheid in ieder geval tot in 2014 doorstijgt. Het kabinet Rutte 2 is tot nu toe niet succesvol in het zorgen voor Banen Banen Banen.

Werkloosheid september 2012:
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2012/2012-058-pb.htm

Grafiek in artikel NRC:
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/05/15/nederland-nog-altijd-in-recessie/


Werkloosheid mei 2013:
http://nos.nl/artikel/520359-werkloosheid-neemt-verder-toe.html

CPB raming juni 2013 (cijfers CPB niet 1 op 1 vergelijkbaar met cijfers CBS):
http://www.cpb.nl/persbericht/3213539/juniraming-cpb-geeft-somber-beeld
http://www.cpb.nl/cijfer/kortetermijnraming-juni-2013

In juni 2013 komt er enige actie van het kabinet Rutte 2.

De minister van SZW Lodewijk Asscher vraagt de SER advies over de toekomstige arbeidsmarkt en de financiering van de WW:
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/06/12/asscher-vraagt-ser-advies-over-toekomstige-arbeidsmarkt-en-financiering-ww.html

De minister van SZW Lodewijk Asscher maakt bekend dat er €600 miljoen beschikbaar is voor banenplannen, maar dat zijn dan niet banenplannen die hij bedenkt maar waar de werkgevers en vakbonden mee moeten komen. Het gaat dan om banenplannen voor 2014 en 2015.
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/06/20/cofinanciering-sectorplannen.html

Berichtgeving hierover in de media:
Een goed banenplan? Asscher betaald de helft:
http://www.flexmarkt.nl/Home/Algemeen/2013/6/Een-goed-banenplan-Asscher-betaalt-de-helft-mee-1289417W/
Asscher wil nu echt snel banenplannen ontvangen:
http://fd.nl/economie-politiek/358334-1306/asscher-wil-nu-echt-snel-banenplannen-ontvangen
Asscher wil vut een kans geven:
http://www.nu.nl/economie/3505498/asscher-wil-vut-kans-geven.html

Citaat: "Het geld is bedoeld voor plannen die zorgen voor meer werk of stage-plekken voor jongeren, behoud van vakkrachten en begeleiding van met ontslag bedreigde werknemers. Ook is het mogelijk dat oudere vakkrachten een deel van hun werktijd besteden aan het begeleiden van jongeren. De overheid betaald de helft van de kosten, de rest moet komen van sociale partners." Einde citaat.

Alles leuk en aardig, en goed dat Lodewijk Asscher met plannen komt en misschien levert het wat op, maar al met al lijkt het er mijns inziens sterk op dat het kabinet Rutte 2 zelf geen visie heeft over hoe te zorgen voor meer banen. Nog sterker ze vragen alles en iedereen om goed idee├źn en hopen intussen dat de economie "vanzelf" aantrekt (al of niet met dank aan de ECB). Ondertussen schrapt de overheid zelf her en der banen (doel de schatkist redden), en verhoogt daarmee de druk op de marktsector om voor banen te zorgen. De gevolgen voor mensen met een arbeidshandicap laten zich raden, namenlijk zolang als de werkloosheid stijgt (dan wel hoog blijft) is het extra moeilijk voor hen om een baan te vinden. De "beloofde" banen voor arbeidsgehandicapten komen er naar mijn inschatting alleen als de werkgelegenheid duidelijk stijgt en niet als de werkgelegenheid daalt zoals nu.

Sommigen zullen misschien zeggen, geef het kabinet Rutte 2 een kans, dat zou ik op zich wel willen, maar de werkloosheid moet nu aangepakt worden (nog sterker had al aangepakt moeten worden), en niet pas in 2014 / 2015. Tevens heeft Mark Rutte de kiezers al in 2010 Banen Banen Banen beloofd, dus feitelijk heeft hij al een kans gehad, en die helaas verprutst. (De werkloosheid was in juni 2010 groot 441.000.)
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/conjunctuur/publicaties/artikelen/archief/2010/2010-049-pb.htm

Op de vraag 'heeft het kabinet Rutte 2 visie voor meer Banen?' Is mijn antwoord nee. Iets wat slecht nieuws is want Banen Banen Banen zijn nu heel hard nodig. Het verhaal dat door de vergrijzing de werkloosheid straks vanzelf oplost, daar geldt voor dat dat geen verhaal van Meden en Perzen is.

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt
Werkzoekende met een arbeidshandicap

P.S.1 De kabinetsleden van de PvdA en VVD hebben allemaal een mooie (nieuwe) baan, wanneer zorgen ze dat de werkzoekenden een mooie nieuwe baan krijgen?

P.S.2 Mijn reactie op het Sociaal Akkoord (Mondriaan akkoord) april 2013:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/04/sociaal-akkoord-april-2013-mondriaan.html

P.S.3 Resolutie ''Bevordering werkgelegenheid om Nederland sterker te maken':
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2010/12/aangenomen-resolutie-bevordering.html

P.S.5 3%: een beperkte economische agenda mejudice 16 juni 2013
Auteurs de rabobank economen Hans Stegeman en Ruth van de Belt
http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/3-een-beperkte-sociaaleconomische-agenda
In mijn woorden te veel nadruk op de 3% norm en te weinig nadruk op banen.

P.S.5 Economische malaise zet kabinet klem FD 21 juni 2013:
http://fd.nl/economie-politiek/500732-1306/economische-malaise-zet-kabinet-klem
Citaat: "Asscher rest niets meer dan werkgevers en werknemers om banenplannen te vragen. Een laatste wanhoopspoging." Einde citaat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten