donderdag 13 juni 2013

Aanpakken zwerfvuil inspreken 11 juni

Dinsdag 11 juni 2013 heb ik tijdens de oriënterende ronde 1 van de gemeente-raad van Hardenberg ingesproken over het onderwerp zwerfvuil.

==================================================

Geachte raadscommissie / oriënterende ronde, graag wil ik inspreken over het onderwerp zwerfvuil.

Zoals u kunt zien heb ik enig zwerfvuil opgeruimd, en meegenomen naar deze vergadering. Dit is maar een deel van het zwerfvuil wat ik heb opgeruimd.

Ik wil graag het volgende aan u voorstellen:
- Dat er meer gedaan gaat worden aan het voorkomen van zwerfvuil.
- Dat veroorzakers van zwerfvuil worden aangesproken op hun gedrag.
- Dat het eventuele zwerfvuil wat er is snel en goed wordt opgeruimd.
- Eventuele bezuinigingen niet er toe moeten leiden dat zwerfvuil onnodig lang blijft liggen.
- In het voorbeeld van vuurwerkafval zou de gemeente Hardenberg inzamelacties van vuurwerkafval kunnen belonen.
- In het voorbeeld van carbidschieten zou in de regelgeving kunnen worden opgenomen dat eventuele rommel binnen 48 uur wordt opgeruimd. (Rommel als carbidresten, vuurwerkresten, resten van vreugdevuren, resten van verbrande pallets etcetera.)
- Dat het principe de vervuiler ruimt op wordt geïntroduceerd.
- Lik op stuk beleid in deze het effectiefst is.
- Dat de gemeente Hardenberg overweegt om een verbod in te stellen op het meenemen / in bezit hebben van glas in recreatiegebieden.
- Dat de gemeente Hardenberg overweegt om in de vergunningen voor horecagelegenheden op te nemen, dat een horecagelegenheid binnen een straal van zoveel meter om de horecagelegenheid verantwoordelijk is voor het voorkomen en verwijderen van zwerfvuil. Hierbij mag uiteraard samengewerkt worden met andere horecagelegenheden.

Het door mij opgeruimde zwerfvuil wat ik hedenavond heb meegenomen, wil ik hierbij aanbieden aan de voorzitter van deze oriënterende ronde.
Tot nadere toelichting ben ik gaarne bereidt.


Geachte raadscommissie het beste.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.
==================================================

Een journalist heeft hierover een tweet verzonden: 
https://twitter.com/vechtdal/status/344503296188379136

Geen opmerkingen:

Een reactie posten