vrijdag 27 juli 2012

Veel gestelde vragen over Orgaandonatie en Actieve Donor Registratie (ADR)


Waarom is orgaandonatie belangrijk?
Het aantal (direct transplantabele) patiënten op de wachtlijst fluctueert al langere tijd tussen de 1.300 en de 1.450. Het totale aantal mensen dat wacht op een orgaan is inmiddels opgelopen tot 3.200. De wachttijd blijkt jaarlijks voor zo’n 150 volwas-senen en kinderen te lang. Zij overlijden voordat er een donororgaan beschikbaar komt.

Hoe werkt de huidige Nederlandse wet?
Ingezetenen kunnen hun bereidheid om hun organen na overlijden te doneren vast-leggen in het donorregister: Ja, ik ben donor / Nee, ik wil geen donor zijn / Mijn nabestaanden beslissen / Een specifiek persoon beslist. 40% heeft zijn / haar mening nu geregistreerd. Ontbreekt zo’n registratie, dan moeten nabestaanden, op een onmogelijk moment, de moeilijke donatievraag beantwoorden. Veelal zonder op de hoogte te zijn van de wil van de overledene.

Waarom doen we het in Nederland minder goed?
In Nederland beslissen in het overgrote deel van de gevallen de nabestaanden over orgaandonatie. De laatste jaren weigeren de nabestaanden in Nederland in 70% van de gevallen daarmee in te stemmen, veelal omdat de wens van overledene hen niet bekend is. In vergelijkbare landen ligt dit weigeringspercentage doorgaans onder de 50%.

Wat is er al geprobeerd om meer donoren te werven?
Overwegend voorlichtingscampagnes. Deels om mensen te stimuleren om hun donatiebereidheid ook daadwerkelijk vast te leggen. En deels om een positieve houding ten opzichte van het moeilijke onderwerp orgaandonatie te bevorderen. Daarnaast ook door training van medisch personeel en bijvoorbeeld de inzet van getrainde donatiedeskundigen. Het effect van deze maatregelen blijft tot nu toe beperkt tot minder dan 6% extra transplantaties.

Wat is Actieve Donor Registratie (ADR)?
Actieve Donor Registratie (ADR) is een tussenvorm tussen het Geen-Bezwaarsy-steem, zoals dat bijvoorbeeld in België geldt, en het huidige Nederlandse Toestem-mingssysteem. Uitgangspunt is dat iedereen zèlf, bij leven en welzijn, een bewuste keuze maakt (Ja, ik ben donor / Nee, ik wil geen donor zijn / Mijn nabestaanden beslissen / Een specifiek persoon beslist). Bij ADR worden niet-geregistreerde ingezetenen herhaaldelijk (per brief) benaderd om hun keuze kenbaar te maken. Reageert iemand uiteindelijk niet, dan vindt registratie als donor plaats. Betrok-kene wordt daarvan expliciet op de hoogte gesteld. De keuze kan te allen tijde worden herzien, en de nabestaanden behouden een keuzemogelijkheid.

Waarom invoering van Actieve Donor Registratie (ADR)?
Onder de Nederlanders is er draagvlak voor ADR. Het soms door de minister aangevoerde bezwaar dat ADR niet werkt is nooit bewezen. Evenmin als dat dit systeem gegarandeerd wel werkt. Het Masterplan Orgaandonatie (2008) adviseerde de invoering van ADR als randvoorwaarde voor het realiseren van een significant hoger aantal transplantaties. En uitkomsten van het merendeel van de internationale vergelijkende onderzoeken duiden erop dat invoering van ADR tot betere resultaten zal leiden.

Is er straks sprake van staatslijken?
Onder geen beding. Onder ADR wordt de eigen beslissing van de burger te allen tijde gerespecteerd. Bovendien behouden nabestaanden de mogelijkheid om proactief te verhinderen dat na overlijden ook daadwerkelijk orgaandonatie plaatsvindt.

Enkele URL's met meer informatie:
https://www.jaofnee.nl/
https://www.jaofnee.nl/over-orgaandonatie/zes-vragen-over-donor-zijn
http://2mhclub.nl/cda/faq/
http://2mhclub.nl/nieuws/persbericht/maurice-de-hond/

Tekst in het CDA verkiezingsprogramma: "Het CDA wil orgaandonatie verder stimuleren. Onderdeel daarvan is het actiever promoten van donorregistratie."

De aangenomen resolutie Orgaandonatie (ADR) 30 juni 2012, bepleit een Actief Donor Registratiesysteem.
http://2mhclub.nl/actievedonorregistratie/cdaresolutie/

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt, juli 2012.

Voor hen die geinteresseerd zijn in hoe de discussie in het verleden over Orgaando-natie is verlopen in de Tweede Kamer hierna een onderzoeksmaster (pdf) juli 2009 van Anne-Marie Reynaers over dit onderwerp en dan in het bijzonder de discussie hierover van 1995 tot 2008.
http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2010-0216-200221/ScriptieAnneMarie.pdf

zaterdag 14 juli 2012

Orgaandonatie in CDA verkiezingsprogramma

In het definitieve CDA verkiezingsprogramma staat op pag 55 de volgende tekst over Orgaandonatie:

"Het CDA wil orgaandonatie verder stimuleren. Onderdeel daarvan is het actiever promoten van donorregistratie."

Naast deze tekst is de aangenomen resolutie Orgaandonatie (ADR) 30 juni 2012 een duidelijk advies aan de CDA Tweede Kamerfractie.

Definitieve versie CDA verkiezingsprogramma 2012-2017 (pdf)
http://www.cda.nl/Upload/2012_docs/CDA_Verkiezingsprogram_2012-2017.pdf

De resolutie Orgaandonatie (ADR):
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2012/06/cda-resolutie-orgaandonatie-adr.html

Veel gestelde vragen over (Actieve) Donor Registratie:
http://2mhclub.nl/cda/faq/
https://www.jaofnee.nl/over-orgaandonatie/zes-vragen-over-donor-zijn

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

zondag 8 juli 2012

Betere treinverbindingen Noord Oost NL

Al jaren en jaren wordt aan Noord Oost Nederland beloofd dat er betere trein-verbindingen komen, heel langzaam (te langzaam ?) komt daar nu schot in. Navolgend een aantal projecten waar aan wordt gewerkt:

Opheffing knelpunt (flessenhals / bottleneck) Zwolle - Herfte, na jaren soebatten is dat spoortraject overbelast verklaard:
http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/nieuwsberichten/@78633/drenthe-zet-betere/
Zie ook update 18 dec 2013 onderaan deze pagina.

I.p.v. het beveiligingssysteem ATB het modernere beveiligingssysteem ERTMS benutten op de Hanzelijn:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/spoorvervoer/projecten-spoorvervoer/hanzelijn
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/persberichten/2012/06/08/kabinet-kiest-voor-europees-beveiligingssysteem-spoor.html

Op het spoor met 200 km per uur van Zwolle naar Lelystad, het kan:
http://www.bnr.nl/topic/mobiliteit/874993-1206/hanzelijn-moet-na-vliegende-start-gas-terugnemen

De trein van Almelo naar Mariënberg gaat eindelijk doorrijden naar Hardenberg (onderdeel Vechtdallijnen), wie weet inclusief station in Bergentheim en evenementenperron bij de Evenementenhal in Hardenberg:
http://www.overijssel.nl/actueel/nieuws/@173440/treinverbinding/ 
http://www.destentor.nl/regio/hardenberg/11344602/Hardenberg-kan-rechtstreekse-trein-naar-Almelo-krijgen.ece
http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=147128
http://www.regiotwente.nl/algemene-informatie/persberichten/272-treinverbinding-tussen-almelo-en-hardenberg-in-2015

Toekomstige projecten om de treinverbindingen van Noord-Oost Nederland verder te verbeteren (?):

4 sporen naar Almere (?):
http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/1004881/2010/08/28/Geen-vier-sporen-naar-Almere.dhtml 

Inhaalsporen op Zwolle - Amersfoort (?)

Frequentie intercity treinen op Zwolle - Almere en Zwolle - Utrecht omhoog (?)

Hogere snelheid op railtraject Coevorden - Emmen (?)

Flevolink idee ing Sierts Almere - Amsterdam en Almere - Utrecht (?):
http://www.asierts.dds.nl/flevolink.pdf
http://www.almerebereikbaar.nl/ (3 januari 2011)

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

Update: PvdA bepleit snellere treinverbinding tussen Noorden en Randstad.
Leeuwarder Courant 18 juli 2012
http://www.lc.nl/friesland/regio/article15067863.ece/PvdA%3A-sneller-met-trein-naar-Randstad

Update 18 dec 2013; 225 mln voor spoorproject Zwolle (o.a. Zwolle-Hefte):
http://nos.nl/artikel/587810-225-mln-voor-spoorproject-zwolle.html#!

maandag 2 juli 2012

CDA resolutie Orgaandonatie (ADR) in de media 30/06

Hierbij een aantal URL's naar hoe er in de media wordt geschreven over de aangenomen CDA resolutie Orgaandonatie (ADR) 30 juni 2012.

Keuze voor Orgaandonatie minder vrijblijvend Nu.nl
http://www.nu.nl/politiek/2848244/automatisch-donor-bij-uitblijven-reactie.html

Actief Donorschap AD.nl
http://www.ad.nl/ad/nl/10640/Dossier-Verkiezingen/article/detail/3279652/2012/06/30/CDA-0-7-procent-ontwikkelingshulp-en-actief-donorschap.dhtml

Automatisch donor bij uitblijven reactie deStentor.nl
http://www.destentor.nl/regio/11311556/CDA-automatisch-donor-bij-uitblijven-reactie.ece

CDA ziet ernstig tekort donororganen onder de ogen Nierstichting.nl
http://www.nierstichting.nl/professionals/nieuws/cda-partijcongres

Ontwikkelingshulp en actief donorschap Trouw.nl
http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3279652/2012/06/30/CDA-0-7-procent-ontwikkelingshulp-en-actief-donorschap.dhtml

Automatisch donor bij uitblijven reactie BNdeStem.nl
http://www.bndestem.nl/nieuws/algemeen/binnenland/11311556/CDA%3A-automatisch-donor-bij-uitblijven-reactie.ece

Iedereen automatisch orgaandonor Zorggids.nl
http://www.nationalezorggids.nl/ANP/Medische-informatie/10422/CDA%3A-iedereen-automatisch-orgaandonor

0,7% en actief donorschap Volkskrant.nl
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/10637/VK-Dossier-Verkiezingen-van-2012/article/detail/3279652/2012/06/30/CDA-0-7-procent-ontwikkelingshulp-en-actief-donorschap.dhtml

Automatisch donor bij geen reactie Powned.nl
http://www.powned.tv/nieuws/politiek/2012/06/cda_automatisch_donor_bij_geen.html

CDA: iedereen orgaandonor ND.nl
http://www.nd.nl/artikelen/2012/juni/30/cda-iedereen-orgaandonor

CDA voor actieve donorregistratie 2mhclub.nl
http://2mhclub.nl/actievedonorregistratie/cda-congres-stemt-voor-actieve-donor-registratie/

Automatisch donor bij uitblijven reactie Telegraaf.nl
http://www.telegraaf.nl/binnenland/12463963/__Orgaandonatie_automatisch__.html

Al deze berichten hebben bij goede bestudering de boodschap dat orgaandonatie (en dan specifiek de registratie) minder vrijblijvend wordt als het aan het CDA ligt, wel kan keuze altijd herzien worden. Hierdoor kunnen met behoud van zorgvuldig-heid en integriteit levens gered worden.

Aanvullend: Zondag 01 juli 2012
Sporters zetten zich in voor Orgaandonatie Telegraaf.nl
http://www.telegraaf.nl/binnenland/12469376/__Sporters_steune_goed_doel__.html
https://www.jaofnee.nl/

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt, 1e indiener resolutie Orgaandonatie (ADR).

P.S. Meer info over deze resolutie kunt u hier vinden:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2012/06/cda-resolutie-orgaandonatie-adr.html

zondag 1 juli 2012

Plenair pleidooi voor Orgaandonatie (ADR) 30/06/2012 CDAcongres

Hierbij de tekst van mijn plenaire pleidooi voor de resolutie Orgaandonatie (ADR) op het CDA congres zaterdag 30 juni 2012 te Maarssen (provincie Utrecht).

=========================================================

Gerrit Hartholt. Aannemen van de resolutie Orgaandonatie (ADR) betekent: kortere wachtlijsten, kortere wachttijden en mensenlevens redden. Ik ben benieuwd hoeveel barmhartige samaritanen er in het CDA zijn. Na 18 jaar discussie, geen woorden maar daden.

=========================================================

Einde pleidooi, binnen de tijdslimiet van ongeveer 30 seconden.

O.a. Coert van Ee, Marion Braks, Hetty Visser, Hans Wachtmeester, Kees de Kok en ondergetekende hebben plenair voor de resolutie Orgaandonatie (ADR) gepleit. Dit met succes.

De aangenomen resolutie Orgaandonatie (ADR) kunt u hier vinden:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2012/06/cda-resolutie-orgaandonatie-adr.html

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt, 1e indiener resolutie Orgaandonatie (ADR).

Na verwerking van de feedback zou een geupdate tekst er zo uitgezien hebben: Na ruim 18 jaar discussie wordt het tijd voor knopen doorhakken. Aannemen van de resolutie Orgaandonatie (ADR) betekent: kortere wachtlijsten, kortere wachttijden en mensenlevens redden. Ik ben benieuwd hoeveel barmhartige samaritanen er in het CDA zijn. Geen woorden maar donorregistratie.