vrijdag 20 april 2018

Inspreken 17 april 2018 over onderhandelingen college-akkoord gemeente Hardenberg 2018-2022

Op dinsdagavond 17 april 2018 heb ik ingesproken over de onderhandelingen college-akkoord gemeente Hardenberg 2018-2022. Ik heb gepleit voor openbare onderhandelingen over de inhoud van het akkoord, en heb een aantal concrete punten ingebracht.

Samengevat:
- Verbetering N377 + op- en afritten in N36 ten zuiden van Dedemsvaart + nieuwe ontsluitingsweg industrieterrein Dedemsvaart.
- Leuk en aardig die eventuele proef met een basisinkomen, die proef mag niet ten koste gaan van inspanningen om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan passend werk te helpen.
- Verbeter de spoorverbindingen (zie lijstje), en voeg daar aan toe een evenementenperron bij de Evenementenhal in Hardenberg.
- Meer toekomstbestendige seniorenwoningen (blije senioren en meer doorstroming op de woningmartk).


======================================

Inspreken oriënterende ronde gemeente Hardenberg 17 april 2018 over inbreng college akkoord

Onderhandelen op inhoud in het openbaar of achter gesloten deuren?
Met welke onderwerpen?

Voorzitter, gemeenteraadsleden en belangstellenden.

In de media valt te lezen dat als het gaat om personen, dat daarover achter gesloten deuren gesproken gaat worden, iets waar ik mij iets bij kan voorstellen.

Als het gaat om de inhoud van het toekomstige college akkoord, wil ik bepleiten dat daarover in het openbaar onderhandeld wordt. Immers menig kiezer vraagt zich nu af, met hoeveel Euro gaat de OZB omhoog stel dat het betaald parkeren in Hardenberg wordt afgeschaft.

Als het gaat om de inhoudelijke invulling van het college akkoord, wil ik hierbij een aantal punten onder de aandacht brengen.

1) In verbetering van de bereikbaarheid van Hardenberg en Ommen zowel via de weg als via het spoor wordt al enige jaren geinvesteerd, nog sterker daar wordt ook de komende tijd in geïnvesteerd, zie o.a. de investeringen in de N34, de N340 en Zwolle-Herfte. Wellicht was het u nog niet opgevallen, maar voor veel inwoners van de gemeente Hardenberg (en het attractiepark Slagharen) is de N377 heel belangrijk. Ik wil dan ook hierbij pleiten voor verbetering van de N377. En omdat de N34 / N340 belangrijker wordt (zie investeringen) en het niet zeker is dat de N377 verbeterd gaat worden, wil ik tevens pleiten voor op- en afritten in de N36 ten zuiden van Dedemsvaart gecombineerd met een nieuwe ontsluitingsweg naar het Industrieterrein in Dedemsvaart.

2) M.b.t. een mogelijk proef met het basisinkomen, ben ik van mening dat die proef niet ten koste mag gaan van de inspanningen om mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt aan passend werk te helpen. Tijdens de verkiezingscampagne en de debatten is weinig gepraat over de Participatiewet, en over het aan passsend werk helpen van mensen. Wil de gemeente Hardenberg over 4 jaar weer als “meest toegankelijke gemeente” gekozen worden, dan zal de gemeente Hardenberg op het punt van het aan passend werk helpen van mensen beter moeten scoren.

Om Peter Snijders te citeren: “We zijn nog lang niet klaar, dat is het nooit. Het is ook veel breder dan alleen een drempel door een gebouw. Het gaat erom dat iedereen gelijke kansen heeft, kijk maar naar het onderwijs of werkgelegenheid.” Einde citaat.

3) M.b.t. de spoorverbindingen, naast het investeren in Zwolle-Herfte, electrificatie Almelo – Mariënberg, stationsgebied Hardenberg Centrum en heropening station Bergentheim, wil ik bepleiten dat er een evenementenperron bij de Evenementenhal in Hardenberg komt. Ik wil in herinnering roepen dat de gemeenteraad in Hardenberg daar in 2009 unaniem voor pleitte.

4) En nu we toch toekomstgericht bezig zijn, wil ik ook bepleiten de realisatie van meer toekomstbestendige seniorenwoningen, niet alleen zorgt dit voor blije (toekomstige) senioren, maar zorgt dit ook voor meer doorstroming op de woningmarkt.

Tot zover.

Groet Gerrit Hartholt Dedemsvaart.

======================================

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt