zondag 17 april 2011

Enquete / Poll over Bevordering Werkgelegenheid

Uitslag linkedin enquete / poll: De beste (financiele) prikkel voor meer banen is ....?


Verlaging werkgeverspremies 38%
Verlaging inkomstenbelasting  11%
Verlaging winstbelasting              4%
Anders (o.a. scholing)                 36%
Geen mening                                   10%

De laatste 1% is verdeeld over de keuze mogelijkheden. 
Voor nadere info en reacties bij de enquete / poll zie de URL.

Separaat weblog: Meer banen creeren:
http://www.meerbanen.blogspot.com 

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

Voorgenomen Toelichting Vergroening Belastingstelsel

Hierbij de voorgenomen toelichting bij de resolutie 'Vergroening belastingstelsel om Nederland sterker te maken' op het CDA Congres van 02 april 2011 te Den Haag:

=========================================================

De toekomst van Nederland zal duurzaam zijn of zal niet zijn.

Hiervoor zijn veel redenen, waaronder economische redenen, veiligheids redenen en groene banen redenen. Vergroening van het belastingstelsel levert besparingen op in milieu en grondstoffen. Het bespaart daardoor geld zodat we het alleen al daarom moeten doen. Vergroening van het belastingstelsel werkt, zoals we zien bij de aanschaf van zuinige auto's en onderhoud aan huizen. Het levert innovatie en groene banen op.

Juist van een partij met rentmeesterschap als uitgangspunt mag visie verwacht worden op dit punt. Ondersteun deze resolutie voor een sterker, duurzamer en toekomstgerichter Nederland.

De keus is aan U.

=========================================================

CDA Resolutie Animal Cops

URL naar de aangenomen resolutie 'Hoeveel NL Animal Cops zijn er nodig ?'

http://20110402.blogspot.com/2011/02/resolutie-geen-500-animal-cops-nodig.html

Informatie over het onderwerp Animal Cops / Dierenpolitie

http://20110402.blogspot.com/2011/04/informatie-over-het-onderwerp-animal.html

Vastgestelde tekst resolutie nummer 4 "Animal Cops" aangenomen 2 april 2011 download link:

http://www.cda.nl/Upload/Partijcongres/Aangenomen%20resoluties%20CDA%20partijcongres%202%20april%202011%20te%20Den%20Haag.doc

Open brief CDA leden aan TK vaste cie Veiligheid en Justitie

http://20110402.blogspot.com/2011/06/open-brief-aan-tweede-kamer-vaste.html

Persbericht CDA leden bijzonder kritisch over Animal Cops

http://20110402.blogspot.com/2011/06/persbericht-cda-leden-bijzonder.html

Ter info.