zondag 22 april 2012

Inzetten op banengroei broodnodig

Tijdens de Catshuis onderhandelingen hebben diverse organisaties, groeperingen en individuen gepleit voor banengroei.

Het scheppen van banen moet een Europese prioriteit worden Nu.nl 18 april 2012
http://www.nu.nl/economie/2790295/nederland-moet-arbeidsmarkt-volledig-openen.html
Citaat: "Volgens de commissie zijn er drie sectoren waar de komende jaren veel banen te scheppen zijn: in de ICT- en de gezondheidssector en binnen de 'groene' economie." Einde citaat.

Ondernemers ontevreden over kabinet Nu.nl 18 april 2012
http://www.nu.nl/economie/2789688/ondernemers-ontevreden-kabinet.html
Citaat: "Het kabinet moet vooral meer banen creëeren en de consumptie stimule-ren, vinden de ondervraagden. Het bevorderen van werkgelegenheid en de koop-kracht vinden de ondernemers belangrijker dan belastingverlaging, blijkt uit het door TNS Nipo uitgevoerde onderzoek." Einde citaat.

CNV: De polder moet zijn kracht laten zien CNV 29 maart 2012
http://www.cnv.nl/blog/blog-post/2012/03/29/aan-tafel/
Citaat: "Harde afspraken met werkgevers en duidelijke garanties over het aan het werk helpen van Wajongeren en WSW-ers die als gevolg van de Wet Werken Naar Vermogen, het kind van de rekening dreigen te worden." Einde citaat.

FNV en MHP: Investeer in mensen en banen 18 april 2012
http://www.fnvbondgenoten.nl/nieuws/nieuwsarchief/2012/april/473496-vakcentrales_aan_catshuis_verhoog_vennootschapsbelasting_toptarief/

Mirjam Sterk n.a.v. de WWNV 20 april 2012
http://www.cda.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht/2012/4/16/Sterk__Succesvolle_aanpassingen_aan_Wet_Werken_naar_Vermogen.aspx
Citaat: "Tot slot stelde Sterk dat er wel meer banen gecreëerd moeten worden. Daarom daagde ze de staatssecretaris uit om te komen met een banenplan." Einde citaat.

Ook al zijn de Catshuis onderhandelingen mislukt, het zorgen voor banengroei blijft nodig Casthuis of geen Catshuis, PVV elite of geen PVV elite, Zakenkabinet of geen Zakenkabinet, Lente-akkoord of geen Lente-akkoord. Politici: nieuwe ronden nieuwe kansen zorg voor banen en wel nu.

Voor inspiratie zie de aangenomen resolutie "Bevordering werkgelegenheid om Nederland sterker te maken":
http://gerrithartholt.blogspot.com/2010/12/aangenomen-resolutie-bevordering.html

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

PVV elite loopt weg voor problemen

Op zaterdag 21 april 2012 is de PVV elite weggelopen uit de Catshuis onderhande-lingen. De PVV elite vindt de PVV belangen blijkbaar belangrijker dan het landsbe-lang, als echte cijferfetisjisten hebben ze de opiniepeilingen uitgespit en zijn tot de conclusie gekomen dat uit de gedoogconstructie stappen voor de PVV elite beter is dan akkoord gaan met het voorliggende concept akkoord waar ze in feite al mee ak-koord waren gegaan.

De Telegraaf: Catshuisberaad mislukt 21 apr 2012 (website)
http://www.telegraaf.nl/binnenland/11963704/__Beraad_mislukt__.html

De Telegraaf: PVV loopt weg voor verantwoordelijkheid 21 apr 2012 (website)
http://www.telegraaf.nl/binnenland/11964977/__PVV_loopt_weg_voor_verantwoordelijkheid__.html

Bij de PVV elite moet ik steeds vaker denken aan brandweerlieden die olie op het vuur gooien en het vuur aanblazen, daarna gaan ze de pers te woord staan de conse-quentie is dat ze dan geen tijd meer hebben en maken om branden te blussen. Nog sterker ze hebben eigenlijk geen zin in het blussen van branden.

Anders geformuleerd, nu is voor iedereen duidelijk dat keizer Geert zijn nieuwe kle-ren (zijn populariteit) belangrijker vindt dan het oplossen van echte problemen, dit doet sterk denken aan het verhaal de nieuwe kleren van de keizer. Het is wachten op het moment dat iemand roept dat de nieuwe kleren van de keizer weinig voor-stellen.

Persoonlijk heb ik veel vertrouwen in de kiezers, dus ook in de PVV kiezers, wie ik niet vertrouw dat is de PVV elite. De PVV elite is een groep superpopulisten, die hun populariteit belangrijker vinden dan de echte problemen van Henk en Ingrid oplossen.

Geert Wilders gaf april 2012 aan dat hij niet akkoord kon gaan met een bezuini-gingspakket wat leidt tot extra werkloosheid, dat is vreemd want doorrekening van het regeer en gedoogakkoord van najaar 2010 leerde dat dat bezuinigingspakket ook leidde tot extra werkloosheid, toch heeft hij daar zijn handtekening onder ge-zet. En als Geert Wilders zich zoveel zorgen maakt om werkloze Henk en Ingrids waarom hebben wij hem van 2010 tot april 2012 dan bijna niet gehoord over het zorgen voor banengroei ?

Zie ook mijn eerdere weblog over het "Polenmeldpunt":
http://gerrithartholt.blogspot.com/2012/02/bedoelingen-pvv-met-meldpunt-polen-niet.html

Kort samengevat: Zet de nieuwe kleren van keizer Geert in een helder daglicht, dan kan iedereen zien dat de nieuwe kleren van de keizer weinig voorstellen.

De halve populist Wouter Bos werd aangepakt met "U draait en bent niet eerlijk", wie gaat de superpopulist Geert Wilders aanpakken ?

Hoe nu verder ? Gewoon de financiën op orde brengen en zorgen voor banengroei dit alles toekomstgericht dus inclusief duurzaamheid en meer aandacht voor voor-zorg.

Groet, Gerrit.

Update 23 en 24 april 2012
+ 10 jarige Nederlands-Duitse spread loopt op Beurs.nl 23 april 2012
http://www.beurs.nl/opinie/markettalks/3153325/market-talk-10-jaars-nederlandsduitse-spread-loopt-op-rabo
Opmerking: De kamikaze actie van Wilders kost NL direct geld en imago schade.

+ Wilders maakt zich niet populair bij ouderenbond Nu.nl 23 april 2012
http://www.nu.nl/kabinetscrisis/2793503/wilders-maakt-zich-niet-populair-bij-ouderenbond.html
Citaat: "Er zijn ontzettend veel bezuinigingen ten nadele van ouderen waar hij wel aan heeft meegewerkt, zie Den Haan maandagochtend op Radio 1." Einde citaat.

+ Kranten wijten politieke chaos aan Wilders RTL nieuws 23 april 2012
http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/binnenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2012/04_april/23/binnenland/kranten_leggen_schuld_mislukken_catshuisoverleg_bij_pvv_wilders.xml
Voorpagina De Telegraaf 23 april 2012: Wilders stort Nederland in crisis

+ Rentesprong na val kabinet De Telegraaf 24 april 2012 (hardcopy)

+ Markten straffen chaos politiek met rake klappen De Telegraaf 24 april 2012 (hardcopy)

+ Brinkman: Wilders stuurde aan op breuk De Telegraaf 24 april 2012 (website)
http://www.telegraaf.nl/binnenland/11985656/___Wilders_stuurde_aan_op_breuk___.html

+ Brinkman: Het ging Wilders om de stemmen RTLZ 24 april 2012 (website)
http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2012/16/brinkman-het-ging-wilders-om-de-stemmen.xml
Citaat: "Een stem op de PVV-leider is volgens hem een verloren stem." Einde citaat.