zaterdag 31 december 2011

Eurozone in 2012 uit de crisis?

Willem Boonstra topeconoom bij de Rabobank is van mening dat het meest waar-schijnlijke scenario is dat de Eurozone bij elkaar blijft (intervieuw met het ANP).

Nu.nl 31 dec 2011
http://www.nu.nl/economie/2704899/eurozone-komend-jaar-crisis.html

Citaten: "In de VS zijn de problemen in feite veel groter dan in de EU. Dat land overleeft alleen omdat het dollars bijdrukt. Ook Japan kijkt aan tegen een toren-hoog overheidstekort. Zo bezien is de Europese Unie nog steeds op afstand het beste blok ter wereld, zegt Boonstra."

"In feite hebben we het in de eurozone over een crisis van een paar landjes, waar op een krakkemikkige manier mee is omgegaan. Natuurlijk had Griekenland nooit toe-gelaten moeten worden; dan had je een slecht land buiten de eurozone gelaten. Maar de schade zou nu te groot zijn, als het land er uitstapt."

"Toch is Boonstra optimistisch. De stappen die de eurozonelanden nu in korte tijd hebben gezet om de overheidstekorten in toom te houden, zijn ongekend. Als het voorgenomen beleid wordt uitgevoerd, kan het marktsentiment zomaar weer ten goede keren. Dan groeien de rentevoeten weer naar elkaar toe en nemen de span-ningen direct af, voorspelt hij." Einde citaten.

Tip: lees het hele artikel.

Nederland profiteert van Euro aldus McKinsey Nu.nl 10 jan 2012
http://www.nu.nl/economie/2711837/nederland-profiteert-van-euro.html
Citaat: "Nederland heeft tot en met 2010 met 37 miljard euro kunnen profiteren van het bestaan van de euro." Einde citaat.

Opmerking; Het scenario wat de topeconoom van de Rabobank schetst kan inder-daad werkelijkheid worden, echter dan moet er wel voor gezorgd worden dat er sprake is van banengroei i.p.v. banenkrimp. Die banengroei is om meerdere rede-nen nodig, 1 van die redenen is dat banenkrimp leidt tot een daling van het consu-mentenvertrouwen of te wel een negatieve spiraal. Er is helemaal nu behoefte aan een positieve spiraal van banengroei en stijging van het consumentenvertrouwen. Het scenario Euro gered patient overleden dat moeten we niet hebben. Red de Euro maar red ook de banen.

Wie redt de banen en de burgers ?
http://gerrithartholt.blogspot.com/2011/12/wie-redt-de-banen-en-de-burgers.html

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

vrijdag 30 december 2011

Relatie werkloosheid en woningmarkt?

In het FD van vrijdag 30 december 2011 staan 3 artikelen die gaan over de woningmarkt.

1. Verstrekking hypotheken komt bijna tot stilstand FD.nl 30/12 pag 1
Citaten: "In een afzonderlijke analyse die DNB eveneens gisteren naar buiten bracht, zegt de bankentoezichthouder dat huiseigenaren 'uitzonderlijk terughou-dend' zijn in het kopen van een andere woning." "De afgelopen maanden is de dis-cussie over de hypotheekrenteaftrek weer opgelaaid, waardoor de onzekerheid verder is aangewakkerd." Einde citaten.

2. DNB: alleen starter kan de woningmarkt nog redden FD.nl 30/12 pag 6
Citaten: "De woningmarkt kan alleen uit het slop worden getrokken als startende kopers zich weer gaan melden. Dat blijkt uit een analyse die de Nederlandsche Bank (DNB) gisteren heeft uitgebracht." "Ook de makelaarsvereniging NVM houdt reke-ning met zeker drie jaar van dalende huizenprijzen." Einde citaten.

DNBulletin: Koopwoningen beter betaalbaar voor starters 29 dec 2011
http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2011/dnb264344.jsp

3. Benut pensioengelden voor financiering hypotheken FD.nl 30/12 Opinieart pag 7
Citaat: "Introductie van het Deense hypotheekmodel kan bijdragen aan zowel het herstel van de woningmarkt als een stabielere financiele sector met minder sys-teemrisico's, mede omdat geen gegarandeerde deposito's worden gebruikt voor het financieren van hypotheken." Einde citaat.

Opmerking: In al dit "financiele" geweld mis ik 1 belangrijke reden en dat is de ont-wikkeling van de arbeidsmarkt. Mijn indruk is dat de stijging van de werkloosheid en het vooruitzicht van een stijging van de werkloosheid gekoppeld aan een sterke tendens bij werkgevers om in deze onzekere tijden met flexcontracten te werken ook van invloed is op de woningmarkt. Potentiele starters die of geen werk hebben of werkzaam zijn via een flexovereenkomst of een vaste baan hebben maar merken dat hun werkgever overweegt om te gaan reorganiseren (let op de positie van twee-verdieners) zullen niet snel overgaan tot de aanschaf van een huis. Het perspectief op dalende huizenprijzen gecombineerd met het perspectief van een slechte ar-beidsmarkt zal menig potentiele starter tot voorzichtigheid manen. Een verbete-ring van het perspectief op de arbeidsmarkt zou wel eens positief kunnen uitwerken op het sentiment op de woningmarkt.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

Artikel in het FD.nl van 09 februari 2012
"Starter is sleutel voor herstel woningmarkt"

Update 22 januari 2013
Artikel: Oplopende werkloosheid fnuikend voor woningmarkt
http://www.rentreview.nl/blog/oplopende-werkloosheid-fnuikend-voor-woningmarkt/

donderdag 29 december 2011

Wie redt de banen en de burgers ?

De banken zijn nu (2x) gered, er worden vergaande pogingen gedaan om de schat-kisten te redden, wie redt de banen en de burgers ?

Het gevaar dreigt dat bij ongewijzigd beleid straks de banken en de schatkisten zijn gered, maar dat de banen zijn verdwenen. (Operatie geslaagd patient overleden.)

Veel banken zijn in 2008 en 2009 gered en tijdens de Eurocrisis zijn veel banken "nogmaals" gered. Om de financiele markten tot rust te brengen en om de pensioe-nen te redden worden er vergaande pogingen gedaan om de schatkisten te redden. Ondertussen is in veel EU landen de werkloosheid tot record hoogte gestegen (in Spanje was de jeugdwerkloosheid in okt 2011 hoog te weten 48,9%) en merken ve-len de gevolgen van de bezuinigingen en lastenverzwaringen. Wie redt de burgers en de banen ? (In Amerika zeggen de Amerikanen: Who is gonna bail me out ?) Dat de financien op orde gebracht moet worden daar is veel voor te zeggen, maar zorg dan ook voor banen. Het beeld wat ik heb is dat de dames en heren politici in 2011 heel veel tijd en energie in het praten over geld hebben gestoken maar daarnaast maar beperkt tijd en energie hebben gestoken in het zorgen voor banen. Om dat beeld te versterken praten en twitteren de politici anno dec 2011 al weer uitge-breidt over extra bezuinigingen. Geachte politici breng niet alleen de financien op orde maar zorg vooral voor banen. Roepen van wij zetten ons maximaal in voor banengroei moet gestaafd worden door daden die bewijzen dat er maximaal ingezet wordt op banengroei. Geen woorden maar banen.

Record werkloosheid in Eurozone oktober 2011 (nieuwsbericht 30 nov 2011)
http://www.nubijlage.nl/nudata/2681594/recordwerkloosheid-in-eurozone.html

Jeugdwerkloosheid Italie en Spanje dramatisch hoog; lost generation
IEX RTLZ 6 jan 2012 video
http://video.iex.nl/Beleggen-Video/8974/1200-Jeugdwerkloosheid-Itali-en-Spanje-dramatisch-hoog-lost-generation.aspx

Als de dames en heren politici in NL denken dat ze achterover kunnen leunen om-dat de werkloosheid in NL relatief laag is dan vergissen ze zich. I.p.v. te roepen "doe normaal man" of dreigtweets te versturen zouden ze zich mijns inziens bezig moeten houden met het zorgen voor banen.

Toename werkloosheid in NL (n.a.v. stijging werkloosheid maand op maand)
http://gerrithartholt.blogspot.com/2011/10/werkloosheid-in-nl-voor-3e-maand-op-rij.html

Stijging werkloosheid in NL in 2012 en 2013 (n.a.v. berichtgeving DNB)
http://gerrithartholt.blogspot.com/2011/12/stijging-werkloosheid-in-nl-in-2012-en.html

Werkloosheid stijgt met 18.000 personen in jan 2012 NOS.nl 16 feb 2012 video
http://nos.nl/video/341625-werkloosheid-toegenomen.html

Wie redt de banen en de burgers ?

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

P.S. Allen een gezond, duurzaam en banenrijk 2012.

woensdag 28 december 2011

Enquete / poll hoe gaat het met het CDA ?

Half november 2011 ben ik op linkedin een enquete / poll gestart onder CDA leden over "Hoe gaat het met het CDA ?".

http://linkd.in/vFBS1r


Eindstand enquete / poll op linkedin hoe gaat het met het CDA ?
Totaal 88 uitgebrachte stemmen

+ 20 stemmen: TK leden moeten kiezen voor middenkoers
+ 8 stemmen: Het gaat goed
+ 34 stemmen: Het is 5 voor 12
+ 19 stemmen: Er zijn lichtpuntjes
+ 7 stemmen: Laten uitzieken (toekijken)

Deze enquete / poll heeft gelopen van half nov 2011 tot half jan 2012 en is uitgezet onder CDA leden op linkedin.

Extra info:

Politieke Barometer 17 nov 2011 CDA 13 TK zetels
Actuele peiling wordt weergegeven via URL
http://www.synovate.nl/content.asp?targetid=621

Waar gaan de weggelopen CDA kiezers (weggelopen na juni 2010) naar toe ?

Hebben ze nog "sympathie voor het CDA ?
http://www.synovate.nl/content.asp?targetid=928

Onderzoek door Eenvandaag onder CDJA leden nov 2011
64% vindt dat het CDA te weinig weerwoord biedt aan de PVV
http://1vjongerenpanel.eenvandaag.nl/uploads/doc/Uitslag%20CDJA.pdf

Onderzoeken naar verkiezingsuitslag juni 2010 (CDA veel thuisblijvers)
+
 http://www.synovate.nl/content.asp?targetid=878 
+
 http://www.synovate.nl/documents/politiekebarometer/profielen.pdf 
+
 http://www.cda.nl/wi/Actueel/Nieuws/2010/12/49/Symposium_CDJA_en_WI_voor_het_CDA_.aspx 
+
 http://www.cda.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht/2010/11/45/Rapport_Frissen__.aspx 
+
 http://www.cdja.nl/nieuws/index.php?we_objectID=2283 

De uitkomst van deze door mij geentameerde linkedin enquete / poll (gestart half nov 2011) laat op 17 jan 2012 zien dat, in mijn woorden, veel CDA leden (en een enkel niet CDA lid) vinden dat het CDA onmiddelijk een authentieke / herkenbare christen democratische middenkoers moet varen. Sinds de start van deze enquete / poll valt er in de peilingen bij Maurice de Hond en de Politieke Barometer een lichte stijging voor het CDA waar te nemen.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

P.S. In "navolging" van mijn enquete / poll heeft Maurice de Hond in januari 2012 ook een enquete gehouden. Uitkomst "CDA-aanhangers willen middenpartij". Nu.nl 20 jan 2012

http://www.nu.nl/politiek/2719759/cda-aanhangers-willen-middenpartij.html

Meer wietplantages ontdekt

Nos.nl 28 dec 2011

Opnieuw meer wietplantages ontdekt tekst 28 dec 2011
http://nos.nl/artikel/325942-opnieuw-meer-wietplantages-ontdekt.html

Kwekers werken vaak met valse indentiteit audio 28 dec 2011
http://nos.nl/audio/325972-kwekers-werken-vaak-met-valse-identiteit.html

Onderverhuurders dupe van wietkwekerijen video 28 dec 2011
http://nos.nl/video/325969-onderverhuurders-dupe-van-wietkwekerijen.html

Opmerking: Ik denk dat het langzamerhand tijd wordt om na te denken over het omzetten van het gedoogbeleid in een ontmoedigingsbeleid. Hierbij kunnen we leren van hoe Al Capone is gepakt, hij is uiteindelijk niet door de politie gepakt maar door de belastingdienst.

http://gerrithartholt.blogspot.com/2010/12/nos-anp-donderdag-23-december-2010.html

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

Partij voor de Dieren wil verbod op vuurwerk

Nu.nl 28 dec 2011
http://www.nu.nl/politiek/2702928/partij-dieren-wil-verbod-vuurwerk.html

Dat er naast voordelen ook nadelen aan vuurwerk zitten, daar heeft de Partij voor de Dieren een punt. Hoe de nadelen terug te dringen is inderdaad een punt van aan-dacht, in 2009 is er hierover zelfs een petitie actie geweest.

Burgerinitiatief: Meer plezier met minder vuurwerk (afgerond)
http://petities.nl/petitie/burgerinitiatief-meer-plezier-met-minder-vuurwerk

Waarom komt er geen vuurwerkverbod ? Rijksoverheid.nl
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk/vraag-en-antwoord/waarom-komt-er-geen-vuurwerkverbod.html

Illegaal vuurwerk niet meer uit Belgie Volkskrant 29/12/10
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/1396656/2010/12/29/Illegaal-vuurwerk-niet-meer-uit-Belgie.dhtml

Eerste arrestaties vuurwerkbommenmakers Hart van Nederland 22 dec 2011
http://www.hartvannederland.nl/nederland/2011/eerste-arrestaties-vuurwerkbommenmakers

Brievenbussen weg uit angst voor vuurwerk Nieuws.nl 28 dec 2011
http://www.nieuws.nl/675367#

Klepdicht brievenbusbeveiliging Webshop de Telegraaf
http://webshop.telegraaf.nl/product/klepdicht?cid=nb-ws-20111224-Prospects&tsi=shop055237

Vuurwerkbom vernielt speeltuintje Hart van Nederland 28 dec 2011
http://www.hartvannederland.nl/nederland/flevoland/2011/vuurwerkbom-vernield-speeltuintje

Twee gewonden door vuurwerkbom NOS.nl 31 dec 2011
http://nos.nl/artikel/326685-twee-gewonden-door-vuurwerkbom.html

Politie handen vol tijdens drukke jaarwisseling Nu.nl 1 jan 2012
http://www.nu.nl/binnenland/2705157/politie-handen-tijdens-drukke-jaarwisseling.html
Citaat: "Meerdere agenten raakten gewond." Einde citaat.

Veel oogletsel vannacht Powned 1 jan 2012
http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2012/01/veel_oogletsel_vannacht.html
Citaat: "De helft van de oogslachtoffers stak niet zelf vuurwerk af, maar stond te kijken hoe anderen dat deden." Einde citaat.

Drukte bij oogziekenhuis vanwege vuurwerk RTL.nl 1 jan 2012 video
http://www.rtl.nl/xl/#/u/5bfd3270-3b6f-4094-a2c8-c6f2e11a8fe8/

Jongetje (8) gewond door vuurwerk de Telegraaf 1 jan 2012
http://www.telegraaf.nl/binnenland/11222367/__Vuurwerk_verwondt_8-jarige__.html

Vuurwerk opruimen voor geld Jeugdjournaal 1 jan 2012 +video
http://jeugdjournaal.nl/item/326898-vuurwerk-opruimen-voor-geld.html

Meer geweld tegen hulpverleners NOS.nl 1 jan 2012
http://nos.nl/artikel/326914-meer-geweld-tegen-hulpverleners.html

Aboutaleb vindt legaal vuurwerk te zwaar Nu.nl 2 jan 2012
http://www.nu.nl/binnenland/2705599/aboutaleb-vindt-legaal-vuurwerk-zwaar.html
Citaat: "Volgens de woordvoerder is in Amsterdam vuurwerk niet het grootste pro-bleem dat gerelateerd is aan de jaarwisseling. Extensief drankgebruik en geweld zijn de grootste problemen, gevolgd door woninginbraken en dan pas onverantwoorde-lijk gedrag met vuurwerk." Einde citaat.

5 handen geamputeerd na oud en nieuw Spitsnieuws 6 jan 2012
http://www.spitsnieuws.nl/node/91540

Nederlanders voor verbod consumentenvuurwerk ? Nu.nl 8 jan 2012
http://www.nu.nl/politiek/2710270/nederlanders-verbod-vuurwerk.html

Grote steden onderzoeken alternatieven voor vuurwerk Nu.nl 19 jan 2012
http://www.nu.nl/politiek/2718660/grote-steden-onderzoeken-alternatieven-vuurwerk.html

G4 legt vuurwerktraditie onder de loep Zie.nl 19 jan 2012 Video
http://www.zie.nl/video/algemeen/G4-legt-vuurwerktraditie-onder-de-loep/m1fz4uifp5j3

Record drankmisbruik tijdens jaarwisseling Nu.nl 22 jan 2012
http://www.nu.nl/binnenland/2721147/record-drankmisbruik-tijdens-jaarwisseling.html

Dit jaar 21 ogen blind na vuurwerk Nos.nl 23 jan 2012 tekst + video
http://nos.nl/artikel/333220-dit-jaar-21-ogen-blind-na-vuurwerk.html

Hilversum wil compleet vuurwerk verbod na vuurwerkbom Spits 16 feb 2012
http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2012/02/hilversum-wil-compleet-vuurwerkverbod

Meerderheid wil vuurwerkverbod voor particulieren Enquete Eenvandaag 28 dec 2013
http://opiniepanel.eenvandaag.nl/uitslagen/48295/meerderheid_wil_vuurwerkverbod_voor_particulieren

Nederlandse oogartsen stappen naar de EU om vuurwerkverbod in NL af te dwingen Eenvandaag 28 dec 2013
http://www.eenvandaag.nl/binnenland/48291/voorstanders_vuurwerkverbod_roepende_in_woestijn

Roep om vuurwerkverbod vindt steeds meer weerklank Volkskrant 30 dec 2013
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3569517/2013/12/30/De-tolerantie-tegenover-het-jaarlijkse-vuurwerk-neemt-af.dhtml
Wie dit artikel in de Volkskrant van 30/12/2013 goed leest merkt dat het draagvlak onder de bevolking voor een verbod op consumentenvuurwerk groeiende is (o.a. i.v.m. de gewonden en vernielingen), maar dat daar onder de politici op dit moment nauwelijks draagvlak voor is. Persoonlijk ben ik (anno dec 2013) niet voor een volledig verbod van consumentenvuurwerk, maar ben ik er wel voorstander van dat er wat moet veranderen.

Burgemeesters willen einde aan zwaar vuurwerk Nu.nl 3 jan 2014
http://www.nu.nl/algemeen/3667295/burgemeesters-willen-einde-zwaar-vuurwerk.html

Burgemeesters willen strenger vuurwerkbeleid Nu.nl 24 april 2014
http://www.nu.nl/binnenland/3759886/burgemeesters-willen-strenger-vuurwerkbeleid.html

Manifest vuurwerkverbod voor consumenten tijdens jaarwisseling NRC 29 april 2014
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/04/29/manifest-vuurwerkverbod-voor-consumenten-tijdens-jaarwisseling/
Citaat: "Diverse artsenorganisaties en belangenverenigingen pleiten voor een vuurwerkverbod omdat zij vinden dat er te veel slachtoffers vallen en de kosten voor de maatschappij te hoog zijn." Einde citaat.

Een leuke vraag is of de vervuiler betaald ? Er kan ook gekeken worden of de ver-vuiler ruimt op toegepast kan worden. Wie een goede oplossing heeft mag het zeg-gen. Halt daders die op 01 jan in de ochtend moeten helpen opruimen is een goede zaak. Initiatieven waarbij opruim activiteiten worden "beloond" zijn ook een goede zaak.

Allen een goede en veilige jaarwisseling.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

P.S. Zij die het verknallen door rottigheid uit te halen met vuurwerk verknallen het voor de rest.

zondag 25 december 2011

Beatrix pleit voor Duurzaamheid yes !

Kersttoespraak koningin Beatrix 25 dec 2011
De video is het bekijken en beluisteren waard:
http://nos.nl/video/325265-de-kersttoespraak-van-koningin-beatrix.html

Beatrix bezorgd over toekomst van onze planeet De Telegraaf 25 dec 2011
http://www.telegraaf.nl/binnenland/11188207/__Koningin_is_bezorgd__.html

Woordwolk kersttoespraak Beatrix NRC 25 dec 2011
http://www.nrc.nl/nieuws/2011/12/25/teruglezen-de-kersttoespraak-van-beatrix/

Beatrix breekt lans voor milieu en hekelt geldzucht AD.nl
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Binnenland/article/detail/3094223/2011/12/25/Beatrix-breekt-lans-voor-milieu-en-hekelt-geldzucht.dhtml

Columnist in de Volkskrant over kersttoespraak Beatrix 27/12/11
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6258/bert-wagendorp/article/detail/3094815/2011/12/27/Geen-wonder-dat-Geert-Wilders-meteen-hysterisch-begon-te-twitteren-over-de-kersttoespraak.dhtml
Citaat: "Duurzaamheid is het woord. Ze weten het op straat, in de directiekamers en in de paleizen. Nu de Treveszaal nog en een enkele twitteraar." Einde citaat.

Mijn complimenten voor het pleidooi van Beatrix voor Duurzaamheid. Yes !!!

Wilders uit opnieuw kritiek op kersttoespraak Beatrix Nu.nl 25 dec 2011
http://www.nu.nl/politiek/2701750/wilders-opnieuw-kritiek-kersttoespraak.html

Wilders: Mijn hemel is de Majesteit lid geworden van GroenLinks? Vk 25/12/11
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/binnenland/article/detail/3094281/2011/12/25/Wilders-Mijn-hemel-is-de-Majesteit-lid-geworden-van-GroenLinks.dhtml

Hoon Wilders over kersttoespraak De Telegraaf zo 25 dec 2011
http://www.telegraaf.nl/binnenland/11188330/__Hoon_Wilders_over_kersttoespraak__.html

Opmerking: Terwijl koningin Beatrix zich zorgen maakt over onze toekomst, maakt "koning" Geert zich blijkbaar meer zorgen over zijn populariteit dan over de toe-komst van ons en onze kinderen.

Fijne Kerstdagen http://gerrithartholt.blogspot.com/2011/12/fijne-kerstdagen.html

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

zaterdag 24 december 2011

dinsdag 20 december 2011

Raakt NL achterop met innovatie ?

Nederland raakt verder achterop met innovatie

Artikel FD.nl 20 dec 2011 http://fd.nl

Het Nederlandse ondernemersklimaat in cijfers 2011 CBS .pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/17116A43-5F14-4727-9404-138BEEF06898/0/2011i74pub.pdf

Industrie moet meer investeren in innovatie Nu.nl 29 sept 2011
http://www.nu.nl/economie/2628256/industrie-moet-meer-investeren-in-innovatie.html

Europese bedrijven lopen achter met innovatie Nu.nl 18 okt 2011
http://www.nu.nl/economie/2644555/europese-bedrijven-lopen-achter-met-innovatie.html

Citaten uit artikel FD:

"De Nederlandse economie raakt meer en meer achterop bij andere landen als het gaat om innovatie."

"Zo is de Nederlandse positie verder verslechterd in de internationale vergelijking van de hoeveelheid geld die bedrijven uitgeven aan onderzoek en ontwikkeling. Ook in de ranglijst van de omzet die wordt behaald met innovatieve producten en diensten zakt Nederland terug."

"Dat blijkt uit het onderzoek 'Het Nederlandse ondernemersklimaat in cijfers, 2011' van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het jaarlijkse onderzoek naar het Nederlandse ondernemersklimaat in internationaal perspectief wordt vandaag gepubliceerd. Het CBS voert de studie uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)."

"Het geringe innovatieve vermogen van de Nederlandse economie is sinds de start van het onderzoek van het CBS in 2006 een punt van zorg geweest. Ondanks inspanningen van opeenvolgende kabinetten zijn zowel absoluut, ten opzichte van de periode 2001-2005, als relatief, in vergelijking met 19 andere landen, de scores op deze voor de economie zo belangrijk geachte indicator achteruitgegaan."

"Het is noodzakelijk dat bedrijven zelf ook meer investeren in de zoektocht naar nieuwe producten en diensten, laat minister Maxime Verhagen (CDA) van EL&I weten. Het kabinet wil de uitgaven voor R&D verhogen naar 2,5% van het bbp. Om dat te bereiken hebben we een radicaal nieuw innovatiebeleid ingezet, aldus Verhagen. We stoppen met het gieteren van subsidies. Hoewel daar ongetwijfeld mooie dingen uit voort zijn gekomen konden we dat onvoldoende vaststellen."

"Tegenover de teruggang bij innovatie verbeteren de scores voor ondernemerschap. Nederlanders zijn sinds de start van het onderzoek in 2006 vaker zelfstandig ondernemer geworden of hebben nieuwe bedrijven opgericht."

Einde citaten.

Commentaar: Naar verluidt worden innovatieve bedrijven wel eens strobreden in de weg gelegd. Persoonlijk ken ik 3 innovatieve bedrijven die het niet altijd gemak-kelijk is gemaakt en wordt gemaakt. Waar zit hem het probleem ?

Een aantal dingen vallen mij persoonlijk op, waaronder het feit dat de jarenlange verlaging van het algemene tarief van de winstbelasting (in NL en de EU) en het naar NL lokken van holdings blijkbaar niet zorgt voor meer innovatie. Tevens valt mij op dat veel bedrijven heel druk zijn met alles wat te maken heeft met flexibili-sering (waaronder oost-europeanen en zzp'er zonder pensioen) en de gevolgen van de voortschrijdende juridisering van de samenleving, maar minder met zaken als innovatie, respect en duurzaamheid. Wellicht dat er een cultureel probleem ergens een rol speelt in dit alles, de morele crisis is daar in ieder geval een duidelijk teken van.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

maandag 19 december 2011

Graaicultuur onuitroeibaar ?

Salaris Amerikaanse topmannen fors gestegen De Telegraaf 18 dec 2011

http://www.telegraaf.nl/dft/11144551/__Graaicultuur_onuitroeibaar__.html

Citaat: "New York - De topmannen van de 500 grootste Amerikaanse ondernemingen zijn het afgelopen jaar (2010) flink meer gaan verdienen. Ze ontvingen gemiddeld 36,5% meer dan het jaar ervoor (2009), zo meldde nieuwszender CNN zondag uit een rapport van onderzoeksbureau GMI. De afgelopen jaren daalden de salarissen nog." Einde citaat.

Top bedrijfsleven boert goed met bonussen Nu.nl 10 feb 2012
http://www.nu.nl/economie/2737487/top-bedrijfsleven-boert-goed-met-bonussen.html

De bonussen voor bestuurders zitten weer in de lift Volkskrant 10 feb 2012
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/3170148/2012/02/10/De-bonussen-voor-bestuurders-zitten-weer-in-de-lift.dhtml

Opmerking: De geschiedenis heeft geleerd dat als het verschil tussen arm en rijk te groot wordt dat er dan wat gebeurd.  De in het artikel van De Telegraaf genoemde forse stijging van de salarissen van topmannen in het Amerikaanse bedrijfsleven is een teken dat de morele crisis nog niet voorbij is. Dat is geen goed teken, en kan de oplossing van de andere crisissen belemmeren.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

Preventief gezondheidsbeleid ontbreekt

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) bepleit inzet op de preventie van welvaartsziekten.
http://www.rvz.net/publicaties/bekijk/preventie-van-welvaartsziekten

Aanbevelingen super kort samengevat:

a. Versterk het eigenaarschap van gezondheid bij zorgverzekeraars
b. Versterk het gezondheidsbeleid van de gemeente
c. Neem zelf een actieve rol

URL samenvatting:
http://www.rvz.net/publicaties/bekijk/preventie-van-welvaartsziekten#samenvatting

Rapport Preventie van welvaartsziekten .pdf vastgesteld 17 nov 2011
http://www.rvz.net/uploads/docs/preventieadvies_versie_12_december.pdf

Persbericht RVZ n.a.v. uitkomen rapport d.d. 13 dec 2011
25% van de welvaartsziekten veroorzaakt door leeftijl
http://www.rvz.net/pers/bericht/25-procent-van-de-welvaartsziekten-veroorzaakt-door-leefstijl

Adviesraad Schippers wil preventiefonds NOS.nl 13 dec 2011
http://nos.nl/artikel/321784-gezondheid-laagopgeleiden-slechter.html

Frankrijk belast suikerhoudende frisdrank rtl.nl 28 dec 2011
http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/)/components/actueel/rtlnieuws/2011/12_december/28/buitenland/frankrijk-belast-suikerhoudende-frisdrank.xml

Investeren in preventie van ziektes loont FD.nl 19 jan 2012
http://www.fd.nl (letop kans op login venster)
Citaat: "Nederland moet meer investeren in de preventie van ziektes. Het aantal gezonde levensjaren neemte daardoor toe en mensen blijven ook langer aan het werk." Einde citaat.

Opmerking: De mogelijkheden onderzoeken om meer aan gezondheids preventie te doen lijkt mij een goede zaak. Meer voorzorg kan tot gevolg hebben dat er minder nazorg nodig is. Begin 2002 is hierover zelfs een amendement van mijn hand aan-genomen op het CDA NL verkiezingsprogramma 2002-2006 de CDA Partijraad / CDA Congres vondt destijds plaats in het Topsportcentrum Rotterdam naast De Kuip. De exacte tekst van dat aangenomen amendement volgt hier na.

Aangenomen amendement: "Naast de cure en de zorg dient preventie te worden verbeterd en bevordert, ontmoediging van tabak alcohol en drug gebruik en bevor-dering van bewegen, helpen de volksgezondheid te verbeteren en de druk op de volksgezondheid verminderen." Einde amendement.

Mijns inziens is meer preventie in de zorg niet beperkt tot minder roesmiddelen ge-bruik en meer bewegen. Preventie zal mijns inziens mogelijk ook gezocht moeten worden in de sociaal-emotionele ontwikkeling, hierbij kan o.a. geleerd worden van de vele beeldspraak in de bijbel die mogelijk wijst op de sociaal-emotionele ontwik-keling van mensen. Daarnaast leert de ervaring dat als hulpvragers zich als mens behandelt voelen dat dan de hulpvraag verandert.

M.b.t. de aanbevelingen van de RVZ het is goed om die te bestuderen en om daar-naast nog andere ideeen te ontwikkelen. Ik krijg de indruk dat het pionieren is op dit terrein.

Actuele discussie (8 maart 2012) voorstel bestuursvoorzitter Medisch Spectrum Twente:  "Comazuiper financieel treffen"
http://nos.nl/artikel/349143-comazuiper-financieel-treffen.html

Flink wandelen goed voor diabetici Nu.nl 17 juli 2012
http://www.nu.nl/gezondheid/2861099/flink-wandelen-goed-diabetici.html

Inactiviteit even dodelijk als roken NOS.nl 18 juli 2012
http://nos.nl/artikel/396181-inactiviteit-even-dodelijk-als-roken.html

Met preventieve groet, Gerrit Hartholt.

Update 04 dec 2012: CDA en D'66 pleiten voor preventieplan gezondheid
http://www.nu.nl/politiek/2973746/cda-en-d66-pleiten-preventieplan-gezondheid.html

Update 11 dec 2012: Eenvandaag item
Preventie: Nederland moet voorbeeld nemen aan Finland
http://www.eenvandaag.nl/gezondheid/42133/preventie_nederland_moet_voorbeeld_nemen_aan_finland_

Update 12 april 2013: Rijksoverheid.nl
Kabinet stelt agenda Nationaal Programma Preventie (NPP) vast:
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/04/12/kabinet-stelt-agenda-nationaal-programma-preventie-vast.html?ns_campaign=regeringsnieuws&ns_channel=nb

Druk op hypotheekrenteaftrek neemt toe

Bouwsector pleit voor einde aan renteaftrek artikel FD.nl 14 dec 2011

http://fd.nl (let op kans op login venster)

Citaat 1: "De vereniging van ontwikkelaars en bouwondernemers (NVB) wil af van de hypotheekrenteaftrek. Volgens de NVB staat de regeling zozeer ter discussie dat huizenkopers niet meer weten waar ze aan toe zijn. Die onzekerheid veroorzaakt meer schade dan een aanpassing van de regeling." Einde citaat 1.

Citaat 2: "De NVB-voorman maakt zich ook zorgen dat starters steeds moeilijker krediet krijgen van banken. 'Als dit zo doorgaat, kunnen nieuwe kopers geen woning meer kopen. Dan zullen de huizenprijzen nog veel verder dalen.' " Einde citaat 2.

AFM: pak hypotheekrenteaftrek aan Beurs.nl 14 dec 2011
http://www.beurs.nl/nieuws/binnenland/3136244/afm-pak-hypotheekrenteaftrek-aan

Citaat: "Het kabinet moet werk maken van de geleidelijke afschaffing van de hypo-theekrenteaftrek. Dat heeft topman Ronald Gerritse van de Autoriteit Financiele Markten (AFM) woensdag gezegd in een intervieuw met RTLZ." Einde citaat.

Opmerking: De druk om de hypotheekrenteaftrek geleidelijk af te schaffen neemt toe, die druk komt nu zelfs uit onverwachte hoek te weten de vereniging van ontwikkelaars en bouwondernemers (NVB). Indien anti-cyclisch was gehandeld o.a. door de Paarse kabinetten en de kabinetten Balkenende te weten het heel geleidelijk beperken van de hypotheekrenteaftrek in de gouden jaren dan was het probleem nu makkelijker oplosbaar geweest en was de situatie voorkomen dat diverse huiseigenaren nu figuurlijk "onder water staan" met hun huis / hypotheek. Een tussen oplossing destijds was wellicht geweest als de aftrek was gehandhaafd maar dat er belasting was geheven over de soms forse vermogenswinst op de woningwaarde mede mogelijk gemaakt en mogelijk mede veroorzaakt door de hypotheekrenteaftrek.

Kabinet denkt serieus over versobering renteaftrek Elsevier 28 dec 2011
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/326256/Kabinet-denkt-serieus-over-versobering-renteaftrek.htm

Veel opties om aftrek van rente te beperken Trouw 30 dec 2011
http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3099463/2011/12/30/Veel-opties-om-aftrek-van-rente-te-beperken.dhtml

Banken willen afbouw hypotheekrenteaftrek FD.nl 17 jan 2012
http://www.fd.nl (kans op login venster)
Citaat: "Volgens de banken is de onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek een van de belangrijkste oorzaken waarom de huizenmarkt nu op slot zit." Einde citaat. Tip: lees het hele artikel.

Voorstel lage hypotheek funest voor starter Nu.nl 20 jan 2012
http://www.nu.nl/geldzaken/2719645/voorstel-lage-hypotheek-funest-starter.html
Citaat: "Het voorstel van De Nederlandsche Bank (DNB) om de hypothecaire leningen te beperken tot maximaal 90 procent van de waarde van de woning, is funest voor jonge starters op de woningmarkt." Einde citaat.

Economen voor afbouw hypotheekrente zesstappenplan Beurs.nl 22 feb 2012
http://www.beurs.nl/nieuws/binnenland/3145641/economen-voor-afbouw-aftrek-hypotheekrente
http://www.nu.nl/economie/2747413/economen-afbouw-aftrek-hypotheekrente.html

VVD prominent wil hypotheekrenteaftrek aanpassen Nu.nl 26 feb 2012
http://www.nu.nl/economie/2749957/vvd-prominent-wil-hypotheekrenteaftrek-aanpassen.html

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

zondag 11 december 2011

Kyoto Protocol verlengd

Making money and praying for the gold calf more important than dry feet ?

Op de klimaattop in Durban is een waterig compromis bereikt.
artikel Volkskrant 11 dec 2011
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2816/Klimaatverandering/article/detail/3072316/2011/12/11/Waterig-compromis-op-klimaattop.dhtml

Citaten:

"De klimaattop in het Zuid-Afrikaanse Durban heeft afgelopen nacht een waterig compromis opgeleverd. Harde afspraken werden niet gemaakt."

"De Europese Unie, ontwikkelingslanden en eilandstaten die dreigen te verdwijnen onder de stijgende zeespiegel wilden bindende afspraken maken over vermindering van CO2-uitstoot. Belangrijke vervuilers als China, India en de Verenigde Staten wilden echter alleen vrijwillige toezeggingen doen."

"De deelnemers aan de klimaattop in Durban besloten zondag (11/12/2011) wel het Kyoto Protocol te verlengen. Dat verdrag uit 1997, waarin was afgesproken de CO2-uitstoot te verminderen, zou volgend jaar aflopen. China, India en de VS deden echter niet mee aan 'Kyoto', en de andere landen mogen zelf bepalen of ze opnieuw deelnemen. Japan, Rusland en Canada zijn dat niet van plan, hebben ze zondag aangegeven."

Einde citaten.

Akkoord bereikt op klimaattop Durban De Telegraaf 11 dec 2011
http://www.telegraaf.nl/buitenland/11100149/__Akkoord_op_klimaattop_Durban__.html

Het Wereld Natuur Fonds WNF vindt klimaatakkoord slap Nu.nl 11 dec 2011
http://www.nu.nl/binnenland/2690746/wnf-vindt-klimaatakkoord-slap-.html

Klimaatverdrag eindelijk in zicht aldus Joop Atsma NOS.nl 11 dec 2011
http://nos.nl/artikel/321302-klimaatverdrag-eindelijk-in-zicht.html

Nederland loopt niet meer voorop in klimaatbeleid Trouw 11 dec 2011
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3071296/2011/12/11/Nederland-loopt-niet-meer-voorop-in-klimaatbeleid.dhtml

Atsma: resultaat in Durban voldoende Regering.nl 12 dec 2011
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/12/12/atsma-resultaat-in-durban-voldoende.html?ns_campaign=regeringsnieuws&ns_mchannel=nb

Canada stapt uit Kyoto Protocol Nu.nl 13 dec 2011
http://www.nu.nl/buitenland/2691982/canada-stapt-kyoto-protocol.html

Waarom Canada Kyoto echt afwijst NRC 13 dec 2011
http://www.nrc.nl/klimaat/2011/12/13/waarom-canada-kyoto-echt-afwijst

Opmerking: Het lijkt er sterk op dat economische groei, geld verdienen en de aan-bidding van het gouden kalf volgens een aantal (grote) landen belangrijker is dan droge voeten en de toekomst van de aarde. Dit vraagt voor NL als laag land aan de zee (Pays-Bas) om creatieve oplossingen en vergroot de noodzaak om na te denken over vergroening van het belastingstelsel, desnoods in de vorm van vergroening van het BTW stelsel.

Resolutie Vergroening Belastingstelsel
http://gerrithartholt.blogspot.com/2010/12/concept-resolutie-vergroening.html

Lange toelichting Vergroening Belastingstelsel
http://gerrithartholt.blogspot.com/2011/01/toelichting-vergroening.html

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

P.S. Dat groene klimaatfonds is mij op dit moment niet duidelijk, volgens mij moet er gewoon ingezet worden op energiebesparing (en dus CO2-besparing) en dat niet pas morgen of overmorgen maar nu al.

zaterdag 10 december 2011

Profilering CDA begonnen ?

Sinds kort zijn er tekenen dat het CDA begonnen is zich te profileren.

'PVV vertelt sprookjes over de gulden' Nu.nl 5 dec 2011
http://www.nu.nl/algemeen/2684835/pvv-vertelt-sprookjes-gulden.html

Discussie binnen het CDA nog niet klaar Nu.nl 6 dec 2011
http://www.nu.nl/politiek/2684814/discussie-binnen-cda-nog-niet-klaar.html

CDA heeft scenario kabinetscrisis Nu.nl 10 dec 2011
http://www.nu.nl/politiek/2690085/cda-heeft-scenario-kabinetscrisis.html

Peetoom: CDA-scenario bij val kabinet NOS 10 dec 2011
http://nos.nl/artikel/321002-peetoom-cdascenario-bij-val-kabinet.html

CDA-voorzitter heeft kritiek op eigen kabinet - plannen voor mogelijke val
NRC 10 dec 2011 Freek Staps
http://www.nrc.nl/nieuws/2011/12/10/peetoom-in-nrc-cda-top-houdt-rekening-met-val-kabinet

CDA houdt rekening met val kabinet Trouw 10 dec 2011
http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3072115/2011/12/10/CDA-houdt-rekening-met-val-kabinet.dhtml

Aangezien veel CDA leden vinden dat het op dit moment (eind nov 2011 / begin dec 2011) 5 voor 12 is voor het CDA. Komt de bovengeschetste profilering van het CDA geen dag te vroeg. Rondvraag onder CDA leden leert ook dat de CDA leden willen dat de CDA Tweede Kamerfractie (onmiddelijk) een herkenbare authentieke christendemocratische midden koers vaart. Dus niet wachten tot de commissies Nieuwe woorden nieuwe beelden en Strategische Beraad met aanbevelingen komen, maar nu al stap voor stap over gaan tot christen democratische woorden en daden. In hoeverre de kritische CDA leden en de kritische CDA kiezers a la minuut tevreden zijn met de eerste prille tekenen van profilering door het CDA, valt te bezien, dit wordt o.a. veroorzaakt door de lange tijd die de bezorgden hebben moeten wachten op positieve christen democratische actie, dit naast enige "onhandigheden" die er in 2011 hebben voorgevallen die de situatie er zacht gezegd niet beter op hebben gemaakt. Vermoedelijk zal de Menselijke Maat een belangrijk onderdeel zijn van de aanbevelingen in januari 2012 en zal de Menselijke Maat een belangrijk onderdeel moeten zijn (liefst nu al) van de woorden en daden van de CDA Tweede Kamerfractie. Ik ben benieuwd hoe het CDA dat gaat doen, zorgen dat zij als 1e weet wat er leeft, daar christen democratische antwoorden op formuleren en met doorleefde standpunten komen.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

Update 21 januari 2012 n.a.v. bijzonder CDA Congres te Maarssen

Profilering van het CDA op 21 januari 2012:
+ Strategisch Beraad rapport Kiezen en Verbinden
http://www.cda.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht/2012/1/3/Strategisch_Beraad_presenteert__Kiezen_en_Verbinden.aspx
+ Rapport Nieuwe Woorden Nieuwe Beelden
http://www.cda.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht/2012/1/3/Jacobine_Geel_presenteert__Nieuwe_woorden__nieuwe_beelden_.aspx

Voorlopige analyse: Het CDA kiest (in woorden) voor een (radicale) middenkoers.

De volgende stap is om de mooie middenkoers woorden om zetten in mooie middenkoers daden, hier ligt een belangrijke taak voor de CDA Tweede Kamer fractie, ik ben benieuwd naar de daden.

vrijdag 9 december 2011

Stijging werkloosheid in NL in 2012, 2013 en 2014

Uit berichtgeving van DNB blijkt dat de werkloosheid in NL in de 2e helft van 2011, in 2012 en 2013 stijgt. (En mogelijk ook in 2014.)

DNB: Economische groei in 2012 tot stilstand 9 dec 2011

http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2011/49/DNB-economische-groei-in-2012-tot-stilstand.xml

Persbericht DNB: Ramingen DNB: Economie komt vrijwel tot stilstand 9 dec 2011

(persoonlijk vindt ik de titel van dit persbericht niet zo handig)
http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/persberichten-2011/dnb263102.jsp

Inhoud DNB pdf document met onderliggende cijfers

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2011 / nr.2
http://www.dnb.nl/binaries/Economische%20ontwikkelingen%20en%20vooruitzichten%20-%20december%202011_tcm46-263090.pdf

Werkloosheid in 2011 = 384.000 = 4,4%

Werkloosheid in 2012 = 463.000 = 5,3%
Werkloosheid in 2013 = 521.000 = 5,9%

Opmerkingen: Er zijn weer veel plannen om de NL schatkist te redden, maar ik zie op dit moment onvoldoende plannen om de burgers en de banen te redden. Tevens zie ik op dit moment onvoldoende plannen die het belangrijke consumentenvertrouwen helpen herstellen.


Maximaal inzetten om de schatkist te redden daar is veel voor te zeggen, maar dan ook maximaal inzetten om voor banen te zorgen, dat laatste gebeurt mijns inziens nu onvoldoende.


Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.


P.S. 1 Cijfers CPB d.d. 13 dec 2011

De werkloosheid stijgt in 2012 met 90.000 personen naar 475.000 = circa 5,25%
http://www.beurs.nl/nieuws/binnenland/3135966/cpb-economie-krimpt-in-2012-extra-bezuinigingen-nodig
http://www.cpb.nl/cijfer/kortetermijnraming-december-2011-nederland-recessie

P.S. 2  Consumentenvertrouwen op dieptepunt Nu.nl 20 dec 2011

http://www.nu.nl/economie/2697799/consumentenvertrouwen-dieptepunt.html
Citaat: "Nooit eerder waren de consumenten zo somber" Einde citaat.

P.S. 3 Cijfers CPB d.d. 01 maart 2012

Werkloosheid stijgt in 2012 en 2013 naar 545.000 personen = circa 6% http://www.cpb.nl/persbericht/3211348/begrotingstekort-naar-45-procent-2013-voorzichtig-herstel-economische-groei-na-2

P.S. 4 Cijfers DNB d.d. 11 juni 2012

Werkloosheid stijgt in 2014 naar 570.000 personen = circa 6,4%
http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/persberichten-2012/dnb273996.jsp

P.S. 5 Cijfers DNB (vooruitzichten) d.d. 10 dec 2012
http://www.dnb.nl/binaries/408060_DX0_EOV-12-12_WEB_tcm46-282358.pdf
Werkloosheid in 2011 = 387.000 = 4,4%
Werkloosheid in 2012 = 461.000 = 5,2%
Werkloosheid in 2013 = 556.000 = 6,2%
Werkloosheid in 2014 = 604.000 = 6,7%

Opkomst claimcultuur in Nederland ?

Artikel FD.nl Opkomst claimcultuur dreigt in Nederland 9 dec 2011

Citaten:

De Amerikaanse Kamer van Koophandel (KvK) is bang dat de Amerikaanse claim-cultuur overwaait naar Nederland. Ze maant de Nederlandse overheid om massa-claims te reguleren.

'Als de Nederlandse overheid hier niets aan doet, is er in Nederland over tien jaar een soortgelijke claimcultuur als in de Verenigde Staten. Dat zou schadelijk zijn voor de Nederlandse bedrijven en voor de economie', zegt Scevole de Cazotte, directielid van de Amerikaanse KvK. Volgens De Cazotte moet de overheid onder meer transparantie-eisen stellen.

Einde citaten.

http://fd.nl/economie-politiek/462933-1112/opkomst-claimcultuur-in-nederland-dreigt?visited=true
(Let op kans op inlogvenster.)

http://www.nuzakelijk.nl/ondernemen/2689203/opkomst-claimcultuur-in-nederland.html

Opmerking: De kans op een claimcultuur in Nederland is inderdaad aanwezig, dit mede veroorzaakt door beleggingsgeld wat opzoek is naar inkomsten, de in het artikel geschetste vorm is vermoedelijk ook niet wenselijk. Opvallend is het dat een deel van het bedrijfsleven juist belang heeft bij een claimcultuur (omzet en winst). Wat ook opvallend is, is dat sommige bedrijven (die nu mogelijk klagen) soms zelf er ook niet vies van zijn om geld belangrijker te vinden dan gerechtigheid. De in een deel van het bedrijfsleven en in een deel van de samenleving aanwezige cultuur van geld, geld en geld (terwijl het hoort te draaien om gerechtigheid) draagt bij aan de kans dat de in het artikel geschetste situatie inderdaad werkelijkheid kan worden. Indien het bedrijfsleven klaagt over de dreigende claimcultuur, dan moet een deel van het bedrijfsleven ook bij zichzelf te rade gaan of de eigen mores wel klopt.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

dinsdag 6 december 2011

Nederlands bedrijfsleven niet zeker van grondstoffen in de toekomst ?

Artikel FD.nl 6 dec 2011 Bedrijfsleven achterop in strijd om grondstoffen

Inkoopmanagers vrezen tekorten

http://fd.nl

Citaat: "Het Nederlandse bedrijfsleven dreigt achterop te raken in de wereldwijde strijd om schaarse grondstoffen. Zowel de overheid als ondernemingen doen onvoldoende om de toekomstige aanvoer van metalen en mineralen zeker te stellen. Daardoor groeit het risico op tekorten. Dat zeggen inkoopmanagers verenigd in beroepsorganisatie Nevi." Einde citaat

Opmerking: Duurzamer omgaan met grondstoffen is ook om de hierboven genoemde reden belangrijk, al zal er vermoedelijk daarnaast mogelijk wel degelijk geopolitiek bedreven moeten worden.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.