zaterdag 30 juli 2022

Mogen actievoerende boeren meer dan andere actievoerders? Je zou af en toe denken van wel.


Vragen aan de gemeente Hardenberg n.a.v. de aan openbare eigendommen opgehangen omgekeerde Nederlandse vlaggen. 27 jul. 2022 10:31

Aan de gemeente Hardenberg

Van Gerrit Hartholt

Geachte gemeente Hardenberg.

Hierbij een aantal vragen n.a.v. de aan openbare eigendommen als lantaarnpalen opgehangen omgekeerde Nederlandse vlaggen in de gemeente Hardenberg.

- Welke actiegroepen respectievelijk organisaties mogen omgekeerde Nederlandse vlaggen of andere vlaggen ophangen aan openbare eigendommen (als lantaarnpalen) in de gemeente Hardenberg?

- Ben zelf initiatiefnemer van actiegroep Stoppestenophetwerk.nu, mag deze actiegroep nu ook vlaggen ophangen aan openbare eigendommen (als lantaarnpalen) in de gemeente Hardenberg, al of niet in het buitengebied of vlak bij bepaalde bedrijven?

- Welke vlaggen mogen er dan bij zo'n actie gebruikt worden? En mag bijvoorbeeld de Belgische of Duitse vlag bij zo'n actie gebruikt worden?

- Mogen die vlaggen dan omgekeerd opgehangen worden?

- Moet dan ergens gemeld worden wie die vlaggen dan opgehangen heeft? (Wie de omgekeerde Nederlandse vlaggen in de gemeente Hardenberg heeft opgehangen is op dit moment niet bekend.)

- Moet dan ergens gemeld worden wie zo'n vlaggenactie sponsort? (Wel of geen transparantie.)

- En indien een vlag (bijvoorbeeld een omgekeerde Nederlandse vlag) van een lantaarnpaal (openbaar eigendom) valt of waait en schade veroorzaakt (bijvoorbeeld aan een auto), bij wie kan die schade dan verhaald worden?

- Verder zou ik graag willen weten of qua actievoeren boeren meer mogen dan andere actievoerders?

Voor de helderheid, ik heb sympathie voor de boeren. Immers je zult maar na de afschaffing van het melkquotum geinvesteerd hebben in een uitbreiding (mede mogelijk gemaakt door financiers) maar die uitbreiding niet mogen gebruiken i.v.m. een gebrek aan fosfaatrechten met alle gevolgen (o.a. financieel) van dien, je zult maar als boer geinvesteerd hebben in de terugdringing van de stikstofuitstoot en te horen krijgen dat dat niet goed werkt of onvoldoende is, je zult maar PAS-melder zijn en in onzekerheid zitten, en wat gaat Europa doen met de derogatie? En het gebrek aan perspectief wat veel boeren nu ervaren maakt het ook niet makkelijker. Ik begrijp dan ook heel goed dat er frustratie is onder veel boeren, ik begrijp dan ook goed dat de boeren actievoeren. Heb echter minder sympathie voor bepaalde acties van sommige boeren, zoals het actievoeren bij het huis van minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal, of het intimideren van burgemeesters. En het lijkt er sterk op dat boeren qua actievoeren meer mogen dan andere actievoerders.

Bijzonderheid: Anno 27 juli 2022 hangen er in de bebouwde kom van Dedemsvaart nog steeds omgekeerde Nederlandse vlaggen aan openbare eigendom lantaarnpalen in Dedemsvaart.

Bij voorbaat dank voor het beantwoorden van mijn vragen.

Groet Gerrit Hartholt Dedemsvaart <knip> <knip>

Overzicht | Deze gemeenten halen omgekeerde vlaggen (niet) weg
https://www.rtvoost.nl/nieuws/2125449/overzicht-deze-gemeenten-halen-omgekeerde-vlaggen-niet-weg

Omgekeerde vlaggen in de gemeente Hardenberg
https://www.hardenberg.nl/actueel/bericht/artikel/omgekeerde-vlaggen-in-de-gemeente-hardenberg
Citaat: "Op verschillende plekken in de gemeente zijn omgekeerde Nederlandse vlaggen opgehangen. Wie er achter de actie zit is niet bekend." Einde citaat.

Burgemeester Oldebroek klaar met intimidatie na weghalen vlaggen: ‘Ik moest mezelf maar opknopen’
https://www.destentor.nl/veluwe/burgemeester-oldebroek-klaar-met-intimidatie-na-weghalen-vlaggen-ik-moest-mezelf-maar-opknopen~aac4819e/

Omgekeerde Nederlandse vlag laten hangen of weghalen? Het symbool van de boerenprotesten is een dilemma voor gemeenten
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/omgekeerde-nederlandse-vlag-laten-hangen-of-weghalen-het-symbool-van-de-boerenprotesten-is-een-dilemma-voor-gemeenten/

Nog geen aanhoudingen na vurig boerenprotest: ‘Opruimen van rotzooi gaat nog uren duren’
https://www.ad.nl/binnenland/br-nog-geen-aanhoudingen-na-vurig-boerenprotest-opruimen-van-rotzooi-gaat-nog-uren-duren-br-br~a6fb4e33/?utm_source=browser_push&utm_medium=push&utm_campaign=stdc_ad

Afgescheurde vlag op auto is de druppel: protestvlaggen in Zuid-Holland moéten weg
https://www.ad.nl/alphen/afgescheurde-vlag-op-auto-is-de-druppel-protestvlaggen-in-zuid-holland-moeten-weg~a1624b5f/

====================================================

Reactie gemeente Hardenberg 7 jul. 2022 18:56
uw vragen over vlaggen aan openbare verlichting en ander gemeentelijk straatmeubilair

Geachte heer Hartholt

U heeft een aantal vragen gesteld. In antwoord daarop kan ik u het volgende meedelen:

Er mogen zonder toestemming geen vlaggen, spandoeken of andere zaken opgehangen worden aan straatmeubilair. Indien een persoon, actiegroep of organisatie bekend is die dat gedaan heeft dan krijgt deze organisatie de kans deze zelf weg te halen. Is die persoon, actiegroep of organisatie niet bekend dan proberen we die te achterhalen of plaatsen we een oproep om zich te melden. Gebeurt dit niet dan zal de gemeente deze vlaggen, spandoeken of andere zaken verwijderen. Situaties die acuut verkeersonveilig zijn worden direct aangepakt. Aanstootgevende uitingen worden ook met prioriteit aangepakt

Op uw vraag of boeren qua actievoeren meer mogen dan andere actievoerders het volgende:

De gemeente wil recht doen aan alle geluiden die er zijn in de samenleving. We horen en zien de zorgen die er momenteel zijn in de samenleving en hebben er begrip voor dat mensen die zorgen willen uiten. Er is echter ook een ander geluid in de samenleving, namelijk van mensen die er moeite mee hebben dat de Nederlandse vlag op deze manier gebruikt wordt of die zich ergeren aan deze manier van actie voeren. Ook daarvoor heeft de gemeente begrip.

Daarom wilde de gemeente in gesprek gaan met de initiatiefnemers van de omgekeerde vlaggen die in de loop van juli in de gemeente Hardenberg zijn verschenen over het vervolg van deze actie, op een manier waar we ons allemaal in kunnen vinden. Omdat het in eerste instantie niet lukte in gesprek te gaan met de initiatiefnemers en afspraken te maken, heeft de gemeente Hardenberg het volgende besloten:

In het buitengebied biedt de gemeente deze initiatiefnemers voor een langere periode ruimte om actie te voeren met omgekeerde vlaggen. De vlaggen in het buitengebied aan openbare eigendommen kunnen voorlopig blijven hangen. Dat is ook de plek waar de aanleiding voor deze actie zich afspeelt. De gemeente riep de initiatiefnemers half juli op om de omgekeerde vlaggen van de gemeentelijke eigendommen zoals lantaarnpalen in centra/winkelgebieden en in de omgeving van overheidsgebouwen weg te halen. Hiermee bood de gemeente de initiatiefnemers voldoende ruimte om in deze gebieden hun mening kenbaar te maken. Omdat de vlaggen niet verwijderd bleken te zijn, heeft de gemeente de vlaggen in centra/winkelgebieden aan gemeentelijke eigendommen verwijderd.

We hebben gemerkt dat het weghalen van de vlaggen heeft geleid tot het opnieuw ophangen van vlaggen. Dat is voor niemand een oplossing. Met elkaar in gesprek gaan is dat volgens ons wel. Het weghalen van de vlaggen heeft er wel toe geleid dat we nu zicht hebben op de mensen die achter deze actie zitten. Het is nu wel gelukt om een afspraak te maken om met deze initiatiefnemers in gesprek te gaan. We vinden nog steeds dat ook de omgekeerde vlaggen op termijn weer weg moeten, ook in het buitengebied, maar dat doen we graag in goed overleg met de initiatiefnemers. We zijn blij dat we in gesprek gaan en wachten de uitkomsten van het gesprek af. Tot die tijd ondernemen we geen actie tegen deze uitingen.

Met vriendelijke groet,

Roelof Westerhof
Adviseur Openbare orde en veiligheid
Concernstaf

====================================================

Enquete / poll via Twitter (poll duurde 24 uur):


Ik heb sympathie voor de boeren en begrijp de frustratie van veel boeren, echter heb minder sympathie voor bepaalde acties van een deel van de boeren.

Poll: Mogen actievoerende boeren meer dan andere actievoerders? #boerenprotest #acties #trekkers #hooibalen #snelwegen #boerenacties
https://twitter.com/GerritHartholt/status/1552557882951991299?s=20&t=YDsp2x0bdo6qkKGHnsaVvw
https://twitter.com/GerritHartholt/status/1552558492598390786?s=20&t=YDsp2x0bdo6qkKGHnsaVvw

Tevens enquete / poll via Linkedin (poll duurde 1 week / eind juli / begin aug 2022):


Ik heb sympathie voor de boeren en begrijp de frustratie van veel boeren, echter heb minder sympathie voor bepaalde acties van een deel van de boeren.

Mogen actievoerende boeren meer dan andere actievoerders?
- Ja
- Nee
- Weet niet / geen mening

====================================================

Hernieuwde vraag aan de gemeente Hardenberg: 9 aug. 2022 22:46 uur

Aan de gemeenteraad van Hardenberg

Van Gerrit Hartholt

Geachte gemeenteraad van Hardenberg.

Ondergetekende heeft sympathie voor de boeren, ik zou haast zeggen wie niet, en ik begrijp ook heel goed dat er veel boeren zijn die weinig vertrouwen in de Nederlandse overheid hebben zie o.a. de gang van zaken rond de afschaffing van het melkquotum (01 april 2015) en de "verrassing" die uit de hoge hoed kwam in de vorm van fosfaatrechten (ingaande 01 januari 2018) en mogelijk nog meer "verrassingen". Heb persoonlijk echter moeite met sommige acties van sommige boeren, zoals het intimideren van sommige mensen. In het kader van sommige van die acties van actievoerende boeren heb ik hierbij een aantal vragen aan de gemeenteraad van Hardenberg.

- Mogen actievoerende boeren in de gemeente Hardenberg meer dan andere actievoerders?
  Zo ja, welke acties mogen actievoerende boeren in de gemeente Hardenberg wel die andere actievoerders niet mogen?
  Zo nee, waaruit blijkt dat actievoerende boeren in de gemeente Hardenberg niet meer mogen dan andere actievoerders?
- In het eventuele geval dat een (omgekeerde) vlag hangend aan een openbare lantaarnpaal er af waait (of er afscheurt) en er op de e.o.a. andere manier schade ontstaat (bijvoorbeeld verkeersschade), kan die schade dan verhaald worden op de gemeente Hardenberg?
   Zo nee, op wie of welke organisatie kan die schade dan wel verhaald worden?

Zuid-Holland haalt omgekeerde vlaggen weg nadat er een op een rijdende auto belandde
https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/zuid-holland-haalt-omgekeerde-vlaggen-weg-nadat-er-een-op-een-rijdende-auto-belandde

Ben het overigens met de gemeente Hardenberg eens dat in gesprek zijn inderdaad belangrijk is en dat dialoog belangrijk is en nodig is, hoop dat meer mensen en organisaties dat gaan beseffen ook op andere onderwerpen.

Bij voorbaat dank voor jullie reactie.

Gemeenteraad van Hardenberg het beste.

Groet Gerrit Hartholt Dedemsvaart <knip> <knip>

====================================================

Reactie gemeente Hardenberg: 22 aug. 2022 13:57

Beste meneer Hartholt,

Vanwege vakanties konden we niet eerder reageren op uw vragen. Onze excuses hiervoor.

Uw vragen zijn eigenlijk bedoeld voor het college van burgemeester en wethouders. Zij zijn degenen die gaan over openbare orde en veiligheid.
Uw eerste vraag, met subvragen is daarom ook al door de organisatie (dhr. Westerhof) beantwoord op 27 juli.

Uw vraag over wie evt. schades moet betalen is een juridische vraag. Omdat dit uiteindelijk afhangt van de het specifieke geval en de specifieke situatie, kunnen we u hierop helaas geen algemeen antwoord geven.

Met vriendelijke groet,

Odette Anbergen
Communicatieadviseur griffie

====================================================

Uitstekend artikel in de Stentor van Remco Regterschot d.d. 20 aug 2022

Ongeluk door omgekeerde vlag: wie is er dan aansprakelijk?
https://www.destentor.nl/binnenland/ongeluk-door-omgekeerde-vlag-wie-is-er-dan-aansprakelijk~acce583e/
Citaat: "Nog altijd wapperen er omgekeerde vlaggen aan lantaarnpalen en viaducten. Stel: er waait er één in het gezicht van een motorrijder of op de voorruit van een auto waardoor een ernstig ongeluk gebeurt, wie is dan aansprakelijk?" Einde citaat.

Zie ook:
https://twitter.com/remregterschot/status/1562472261554405376?s=20&t=dS0_FeEChumvEBFY_j4Vnw
Citaat: "Uw vraag was de aanleiding voor mijn vragen aan de betrokkenen!" Einde citaat.

====================================================


Lezersbrief de Toren 20220824 over (omgekeerde) vlaggen deel A


Lezersbrief de Toren 20220824 over (omgekeerde) vlaggen deel B

====================================================

Hoe zit het verzekeringstechnisch met de (omgekeerde) vlaggen aan openbare lantaarnpalen? Is de gemeente Hardenberg aansprakelijk?

Ik heb sympathie voor de boeren, immers je zult maar na de afschaffing van het melkquotum geinvesteerd hebben in een uitbreiding (mede mogelijk gemaakt door financiers) maar die uitbreiding niet mogen gebruiken i.v.m. een gebrek aan fosfaatrechten met alle gevolgen (o.a. financieel) van dien, je zult maar als boer geinvesteerd hebben in de terugdringing van de stikstofuitstoot en te horen krijgen dat dat niet goed werkt of onvoldoende is, je zult maar PAS-melder zijn en in onzekerheid zitten, en wat gaat Europa doen met de derogatie? En het gebrek aan perspectief wat veel boeren nu ervaren maakt het ook niet makkelijker. Ik begrijp dan ook heel goed dat er frustratie is onder veel boeren, ik begrijp dan ook goed dat de boeren actievoeren. Heb echter minder sympathie voor bepaalde acties van sommige boeren, zoals het actievoeren bij het huis van minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal, of het intimideren van burgemeesters. En het lijkt er sterk op dat boeren qua actievoeren meer mogen dan andere actievoerders.

Met deze lezersbrief kan ik de stikstofproblematiek niet oplossen, ik kan echter wel een verzekeringstechnische vraag stellen.  Een vraag die tot op heden niet beantwoord is door de gemeente Hardenberg.

Vraag: Hoe zit het verzekeringstechnisch met de (omgekeerde) vlaggen aan openbare lantaarnpalen?

Als er een (omgekeerde) vlag van een openbare lantaarnpaal waait en er ontstaat schade, bijvoorbeeld in de vorm van een verkeersongeluk, is dan de gemeente Hardenberg aansprakelijk? Zo nee, wie dan wel?

Nu er meer wind komt, bijvoorbeeld in de vorm van onweersbuien, of stortbuien, neemt de kans dat er schade ontstaat door een afgewaaide of afgescheurde vlag toe.

Gerrit Hartholt
Dedemsvaart

P.S. Deze vraag heb ik nu 2x aan de gemeente Hardenberg gesteld, heb daar anno 20 augustus 2022 nog geen antwoord op gekregen.

====================================================

Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.gerrithartholt.nl

donderdag 21 juli 2022

Vakantiebestemming: RundhausenVakantiebestemming

Sommige Nederlanders gaan in één jaar tijd op vakantie naar Parijs, Rome (vliegreis), Texel en Tirol. Sommige andere Nederlanders gaan in die zelfde periode alleen naar Rundhausen op vakantie. Hoe het kan dat er zo'n verschil zit tussen sommige Nederlanders is een goede vraag.

Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.gerrithartholt.nl/