woensdag 26 oktober 2011

Toename werkloosheid in NL

Werkloosheid in Nederland voor 3e maand op rij gestegen

Het aantal werklozen is in september 2011 voor de derde maand op rij toegenomen. Gemiddeld steeg de werkloosheid in het derde kwartaal van 2011 met zo'n 15.000 per maand. In de eerste helft van 2011 veranderde de werkloosheid nauwelijks. (Informatie uit Persbericht CBS, zie URL.)

http://www.beurs.nl/nieuws/cbs/3127322/werkloosheid-verder-gestegen

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/F338EB80-3C95-47BC-AFF2-EEE81470A33D/0/pb11n066.pdf

Terwijl de EU politici moeite hebben om de financiele crisis (Eurocrisis) op te los-sen, is de werkloosheid in NL helaas begonnen aan een stijging. Mijns inziens dienen de politici niet alleen de financiele crisis (Eurocrisis) op te lossen maar ook te zor-gen voor banengroei. Een situatie die er nu mogelijk is waarbij de werkgelegenheid van Oost-Europanen in NL toeneemt en de werkgelegenheid van Nederlanders af-neemt is (als extra probleem) zacht gezegd niet wenselijk.

Bedrijven lopen vooruit op recessie, ontslagen nemen toe FD.nl 27 okt 2011
http://www.fd.nl

Aantal ontslagen neemt toe Groentenet 27 okt 2011
http://www.groentenet.nl/Groente_Nieuws.6043.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=49261&cHash=97238c100e6f616c8bcd81b6f1451619

Bedrijfsleven zet zich schrap voor de crisis Management Team 27 okt 2011
http://www.mt.nl/300/50665/economie/bedrijfsleven-zet-zich-schrap-voor-de-crisis.html

Werkloosheid is ditmaal voorbode van een recessie http://fd.nl 27 okt 2011
De wetmatigheid dat arbeidsmarkt de conjunctuur met een flinke vertraging volgt, gaat ditmaal niet op

Werkloosheid neemt voor 4e maand op rij toe, okt 2011 17.000 werklozen erbij
http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/)/components/actueel/rtlnieuws/2011/11_november/17/economie/werkloosheid-fors-gestegen.xml

CBS Werkloosheid opnieuw gestegen
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/84FD8F9A-7BB8-42E2-9AE8-9560397EE2CA/0/pb11n072.pdf

Voorspelling ING: NL industriele productie krimpt met 1% in 2012
http://www.beurs.nl/nieuws/binnenland/3132015/industriele-productie-krimpt-met-1-in-2012-ing

Consument houdt de hand op de knip de Stentor 17 nov 2011
Citaat: "Het vertrouwen van de Nederlandse consument staat al bijna het hele jaar onder druk en is sinds de zomer volledig ingestort. Eerder deze week bleek dat de economie in het derde kwartaal licht is gekrompen. Dat kwam voor een flink deel doordat de consument de hand op de knip hield. Einde citaat.

Werkloosheid schiet omhoog www.fd.nl 18 nov 2011
Al meer mensen zonder baan dan tijdens het dieptepunt van de vorige recessie
Feb 2010 = 452.000 werklozen Okt 2011 = 455.000 werklozen

ING verwacht dat de werkloosheid in 2012 oploopt naar 6,3% Nu.nl 29/11/2011
http://www.nu.nl/economie/2680773/banengroei-stokt.html

Euro redden = financien op orde + meer banen.
http://gerrithartholt.blogspot.com/2011/07/financien-op-orde-brengen-eu-landen.html

Resolutie Bevordering Werkgelegenheid (aangenomen)
http://gerrithartholt.blogspot.com/2010/12/aangenomen-resolutie-bevordering.html

Toelichting resolutie Bevordering Werkgelegenheid
http://gerrithartholt.blogspot.com/2010/12/toelichting-resolutie-bevordering.html

Weblog Meer banen creeren
http://meerbanen.blogspot.com

Uitslag enquete bevordering werkgelegenheid (gehouden via Linkedin)
http://gerrithartholt.blogspot.com/2011/04/enquete-poll-over-bevordering.html

Werknemer bezorgd over baanbehoud
http://www.nu.nl/werk-en-prive/2628496/werknemer-bezorgd-baanbehoud.html

Uit navolgende berichten lijkt het net alsof een deel van NL meer bezig is met het halen van Polen naar Nederland dan het aan het aan een baan helpen van Neder-landers.

Pool keert Nederland nog niet de rug toe Ottoworkforce
http://ottoworkforce.eu/nl/news/pool-keert-nederland-nog-niet-de-rug-toe

Pool keert Nederland nog niet de rug toe FD.nl 01 aug 2011 (inloggen ?)
http://fd.nl/economie-politiek/2011/08/01/pool-keert-nederland-nog-niet-de-rug-toe
Citaten uit dat artikel: "ABU, de brancheclub van uitzenders, bevestigt dit en stelt <knip> dat Nederland zijn best moet doen om een gewild vesti-gingsland te blijven, zeker gezien de dreigende krapte op de arbeids-markt." "Ondertussen zien de uitzenders wel dat zij een nieuwe groep werknemers kunnen aanboren: Grieken, Spanjaarden en vooral Portu-gezen. De economieen in Zuid-Europa lopen zo slecht en de werkloosheid is er zo fors dat steeds meer inwoners uit deze landen hun heil in Nederland zoeken." Einde citaten.

Misschien is het financieel (te) aantrekkelijk voor werkgevers om Polen in te huren i.p.v. om Nederlanders in te huren ?

Polen uitgebuit bij Brabantse tuinder
http://www.gelderlander.nl/voorpagina/9369295/Polen-uitgebuit-bij-Brabantse-tuinder.ece

Kamer vraag om 'banenplan' in crisistijd Nu.nl 13 dec 2011
http://www.nu.nl/economie/2692842/kamer-vraagt-banenplan-in-crisistijd.html

Buitenlanders hard nodig voor economie NOS.nl 21 dec 2011 tekst + audio
http://nos.nl/audio/324126-buitenlanders-hard-nodig-voor-economie.html

FNV: flexwerk slecht voor werknemers en werkgevers 22 / 23 dec 2011
http://www.nu.nl/werk-en-prive/2700173/flexwerken-slecht-werknemers.html 
http://www.fnv.nl/publiek/themas/Decent_Work/nieuws/flexwerk-slecht-voor-werknemers-en-werkgevers

van Hijum: aanvalsplan voor malafide uitzendbureau's CDA 6 feb 2012
http://www.cda.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht/2012/2/6/Van_Hijum__aanvalsplan_voor_aanpak_malafide_uitzendbureaus.aspx

Mijn inziens moeten de dames en heren politici meer moeite doen om Nederlanders aan een baan te helpen, dit o.a. door te zorgen voor banengroei en o.a. door te zor-gen dat Nederlanders gewilder zijn.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

vrijdag 7 oktober 2011

Overheidsdoelen voor energie-besparing niet gehaald

De overheidsdoelen voor energiebesparing zijn stelselmatig niet gehaald. Het kabinet maakt zich er makkelijk van af. Het heeft de doelstelling voor energie-besparing geschrapt.

Doelloos energiebeleid 07 okt 2011 FD.nl
Citaat: "Energiebesparing is van grote betekenis om de uitstoot van CO2 te verminderen." Einde citaat.

Regering verre van ambitieus bij energiebesparing en klimaat 06 okt 2011
http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.rxml?id=70623&title=Regering%20verre%20van%20ambitieus%20bij%20energiebesparing%20en%20klimaat%20

Nederland haalt klimaatdoelen 2020 niet 06 okt 2011
http://www.energieoverheid.nl/2011/10/nederland-haalt-klimaatdoelen-2020-niet

Uitvoering energiebesparingsbeleid sinds 1995 te zwak om doelen te halen
05 okt 2011 Algemene Rekenkamer
http://www.rekenkamer.nl/Actueel/Persberichten/2011/10/Uitvoering_energiebesparingsbeleid_sinds_1995_te_zwak_om_doelen_te_halen

Energiebesparing: ambities en resultaten 05 okt 2011 Algemene Rekenkamer
http://www.rekenkamer.nl/Actueel/Onderzoeksrapporten/Introducties/2011/10/Energiebesparing_ambities_en_resultaten

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.