dinsdag 20 september 2022

Voortgangsbericht 1 petitie 'Onderhoud parkbos Zuiderbos Dedemsvaart beter'

Hierbij voortgangsbericht 1 petitie 'Onderhoud parkbos Zuiderbos beter', d.d. 18 sept 2022.

====================================================


     
Hier een logo van Petities.nl voor snelle herkenning

Geachte Gerrit Hartholt,

Op 17-08-2022 ondertekende u de petitie 'Onderhoud parkbos Zuiderbos Dedemsvaart beter' als:

Gerrit Hartholt uit Dedemsvaart.

Toen gaf u aan op gerrithartholt (at) gmail.com e-mail over de petitie te willen ontvangen. Namens de petitionaris stuurt Petities.nl nu het eerste voortgangsbericht.

Op uw persoonlijke pagina kunt u dit veranderen. De link staat onderaan deze mail. Op die pagina kunt u ook makkelijk uitnodigingen versturen om ook te ondertekenen.

Stuur uw reactie op het onderstaande niet naar Petities.nl, maar naar de petitionaris op gerrithartholt (at) gmail.com


Beste Gerrit Hartholt,

Allereerst dank u wel voor het ondertekenen van deze petitie, het aantal handtekeningen (169) zegt dat dit onderwerp leeft bij de omwonenden en gebruikers van het Zuiderbos Dedemsvaart.

In verband met privacy, is deze mail verstuurd via de functionaliteit van petities.nl, ondergetekende de petitionaris heeft uw mailadres niet.

De eerste resultaten van deze petitie zijn binnen. Tijdens een wandelafspraak door het Zuiderbos op 05 september 2022 moest de betrokken ambtenaar van de gemeente Hardenberg toegeven dat het onderhoud van het Zuiderbos inderdaad beter kan. Die zelfde week is er door deze ambtenaar van de gemeente Hardenberg samen met een aantal van zijn collega's er al actie op ondernomen. Nadien kreeg ik nog bericht dat het de bedoeling is dat in week 39 (26 sept - 30 sept) de buitendienst van de gemeente Hardenberg de gemeldde aandachtspunten gaat aanpakken.

Hoofdpunten van de gemeldde aandachtspunten zijn:

  • Maak de paden in het Zuiderbos voor zover ze niet begaanbaar zijn begaanbaar. (Aanpakken overgroeiing en aanpakken van de tijdens het uitdunnen per ongeluk geblokkeerde paden.)
  • Houdt de paden in het Zuiderbos structureel begaanbaar.
  • Aanpakken overgroeiing van het Zuiderbos. (De planten, bomen, braamstruiken etcetera in het Zuiderbos groeien dermate hard in het groeiseizoen dat dan het Zuiderbos dreigt te overgroeiien / overwoekeren.)
  • Herstel verzakte bermen.
  • Daarnaast een aantal belangrijke en minder belangrijke details gemeld waaronder, onderhoud voor het Tijdpad, onderhoud zichtbepalende bomen en het verdwenen bruggetje.
  • Navraag leert dat de DHZ fietscrossbaan grotendeels door de buurtjeugd zelf hersteld zal moeten worden, als het gaat om de afgezaagde takken die de DHZ fietscrossbaan "blokkeren" wil de gemeente een beetje helpen.

De Stentor heeft aandacht besteed aan de petitie 'Inwoners Dedemsvaart eisen beter onderhoud na chaos op paden in Zuiderbos', al heb ik het woord eisen niet gebruikt.

Om de aanwonenden en gebruikers van het Zuiderbos qua nieuwsvoorziening iets makkelijker op de hoogte te houden is een Facebook-groep aangemaakt. Indien iemand een andere en betere oplossing weet, dan hou ik mij aanbevolen. Voor nu voldoet deze nieuwsvoorziening / dit communicatiemiddel.

Ander nieuws is dat er een nieuw verlichtingsplan is voor het fietspad door het Zuiderbos (resultaat andere petitie en 4 jaar lang "overleg").

Voor hen die willen weten hoe de bebouwde komgrens loopt in het Zuiderbos zie hier.

De petitie-aanbieding is na overleg en enig gepuzzel nu gepland op maandag 17 oktober 2022 om 17:00 uur, locatie ingang Zuiderbos / trapveldje ter hoogte van De Lisdodde 9. De portefeuillehoudende wethouder Martijn Breukelman zal dan aanwezig zijn. Belangstellenden zijn welkom. De verwachting is dat de hele "ceremonie" niet al te lang zal duren. De bedoeling is dat er ruimte is voor contact en eventueel vragen stellen aan de wethouder.

Het plan is om tijdens de petitie-aanbieding bij de wethouder aan te dringen op beter onderhoud aan het Zuiderbos en om te bepleiten dat het Zuiderbos de status van parkbos krijgt. Wat die status dan precies in gaat houden is iets wat in overleg uitgezocht moet worden. Tevens is het plan om de wethouder dan iets te overhandigen, dat zal dan niet met zijn recente huwelijksvoltrekking te maken hebben maar met het Zuiderbos. Hopelijk is deze petitie en de petitie-aanbieding dan tevens de start van beter contact tussen de gemeente Hardenberg en de aanwonenden en gebruikers van het Zuiderbos inzake het Zuiderbos.

Hierbij wil ik de betrokken ambtenaren die al een begin gemaakt hebben met het beter onderhouden van het "parkbos" Zuiderbos dank zeggen.

Tot zover dit 1e voortgangsbericht petitie 'Onderhoud parkbos Zuiderbos beter'.

Het beste en wie weet tot ziens op 17 oktober 2022 om 17:00 uur bij de petitie-aanbieding.

Groet Gerrit Hartholt
petitionaris petitie 'Onderhoud parkbos Zuiderbos Dedemsvaart beter' gerrithartholt (at) gmail.com