woensdag 26 oktober 2016

Op 26 oktober 2016 drie amendementen ingediend op het concept CDA verkiezingsprogramma 2017 - 2021

Op 26 oktober 2016 heb ik de volgende drie amendementen ingediend bij CDA Hardenberg en CDA Overijssel (plain tekst). De amendementen gaan over vergroten pakkans criminelen, andere aanpak voetbalhooligans en adequate aanpak pesten op het werk.

1) Nieuw artikel hoofdstuk 2.4 'Het kan en moet veiliger'
Tekst:
Om de criminaliteit effectief terug te dringen dient de pakkans van criminelen omhoog te gaan. 
Toelichting:
Criminelen zijn niet zozeer bang voor zware straffen maar wel voor een hoge pakkans. In het voorbeeld van het aanpakken van inbraak, zodra inbrekers merken dat de pakkans hoger wordt zie je dat er minder ingebroken wordt.

Gewijzigd aangenomen door ALV CDA Overijssel 28 november 2016.
De tekst is nu:
Om de criminaliteit effectief terug te dringen dient de pakkans van criminelen omhoog te gaan. Dit betekent o.a. dat de capaciteit van de politie op orde gebracht moet worden. De huidige tekorten aan wijkagenten moeten worden weggewerkt. 

2) Nieuw artikel hoofdstuk 2.4 na de tekst over voetbalvandalisme op pag 14.
Niet besproken in (een) ALV CDA Hardenberg en niet besproken in ALV CDA Overijssel 28 november 2016.
Tekst:
De aanpak van voetbalhooligans moet adequater en efficiënter, en dient minder door de politie en meer door de voetbalclubs plaats te vinden. Onderdeel van dit proces dient te zijn dat niet de symptomen maar de oorzaken van voetbalvandalisme dienen te worden aangepakt.
Toelichting:
In een oneliner: 'De politie moet stoppen met babysitten bij voetbalhooligans.' In vervolg moet het "babysitten" bij voetbalhooligans meer door de voetbalclubs gebeuren, iets wat nu al stap voor stap gebeurt (bijvoorbeeld via het doorbelasten). Gewone mensen reageren hun agressie af door bijvoorbeeld tegen een bal te trappen of tegen een bal te slaan, de vraag is nu waarom doen voetbalhooligans dit (nog) niet.

Steun de petitie de politie moet stoppen met babysitten bij voetbalhooligans
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2016/10/steun-de-petitie-de-politie-moet.html

3) Nieuw artikel hoofdstuk 5.2 'Investeren in werk, borgen van sociale zekerheid.'
Aangenomen door ALV CDA Overijssel 28 november 2016.
Tekst:
Pesten, intimidatie, seksuele intimidatie en discriminatie op het werk dient adequaat aangepakt te worden, dit desnoods door het op te nemen in het wetboek van strafrecht. Dat laatste niet primair als stok om mee te slaan, maar als stok om de nu veelal afwezige preventie af te dwingen.
Toelichting:
Als normen en waarden partij is het CDA van mening dat pesten, intimidatie, seksuele intimidatie en discriminatie op het werk aangepakt dient te worden. Nu het taboe op het onderwerp doorbroken is o.a. door de petitie 'Stop pesten op het Werk!' dient er doorgepakt te worden op dit voor de slachtoffers en hun familie soms zeer ingrijpende onderwerp. Uit allerlei signalen blijkt dat er beweging op het onderwerp zit, dit o.a. omdat de huidige minister van SZW het onderwerp met de Sociale Partners bespreekt via Stichting van de Arbeid

Tot zover deze drie amendementen.

Groet Gerrit Hartholt
hartholtcda (at) gmail.com
http://www.gerrithartholt.nl
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.facebook.com/GerritHartholtCDA
Social Media accounts Gerrit Hartholt:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/08/sociale-media-accounts-gerrit-hartholt.html


Update 16 november 2016
CDA Hardenberg heeft op de navolgende manier gereageerd op de door mij ingediende 3 amendementen per mail 16 november 2016 09:08. Bijzonder om te vermelden is dat CDA Hardenberg de amendementen die zijn ingediend op het concept verkiezingsprogramma 2017-2021, niet via een Algemene Leden Vergadering besproken heeft met de leden zoals het behoort, maar in een achterkamertje in klein comité (wie er in dat comité zaten is op 16 november 2016 niet bekend gemaakt door CDA Hardenberg).

=======================================================

Geachte heer Hartholt,

Beste Gerrit,

De door jou ingediende amendementen zijn door het CDA-Hardenberg beoordeeld;

Het eerste amendement hebben wij zo overgenomen en doorgestuurd naar het provinciaal bestuur.
De tweede is te gespecialiseerd in relatie tot de opzet van het verkiezingsprogramma op hoofdlijnen. Ook is het te ruim omvattend gezien de verhouding politieinzet/particulier/verenigingen. Dat komt in de praktijk niet goed.
De derde zien wij als te persoonlijk en hoort niet in een verkiezingsprogramma.

Met vriendelijke groet,
Bert van Faassen
Secretaris CDA afd. Hardenberg

=======================================================

Update 24 november 2016
Toen ik 26 oktober 2016 19:52 uur per mail mijn 3 boven vermeldde amendementen heb ingediend, heb ik tevens gevraagd aan CDA Hardenberg of mijn inbreng welkom is ja of nee. Mocht het antwoord zijn van ja dan zou ik gaan overwegen om te helpen het concept CDA verkiezingsprogramma verder te verbeteren, mocht het antwoord zijn van nee dan zou de kans toenemen dat ik niet ga helpen het concept CDA verkiezingsprogramma verder te verbeteren. Op de vraag, of mijn inbreng welkom is ja of nee, heb ik tot op heden 24 november 2016 geen antwoord ontvangen van CDA Hardenberg. Wat wel gebeurd is, is dat voorzitter CDA Hardenberg mij 25 oktober 2016 mondeling adviseerde om niet al te veel tijd en energie te steken in het amenderen van het concept CDA verkiezingsprogramma 2017-2021, een advies waar ik niet om gevraagd had.

Update 25 november 2016 update 1
O.a. n.a.v. het feit dat CDA Hardenberg 4 verschillende versies van de procedure behandeling amendementen op het concept CDA verkiezingsprogramma 2017-2021 heeft gecommuniceerd, heb ik 25 november 2016 per mail bij CDA Hardenberg een klacht ingediend.
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2016/11/25-november-2016-klacht-ingediend-over.html

Update 25 november 2016 update 2
Per telefoon kreeg ik s'middags van CDA Overijssel te horen:
- dat mijn 1e amendement met een aanvulling door CDA Overijssel positief wordt gepreadviseerd.
- dat mijn 2e amendement op dit moment geen positief preadvies van CDA Overijssel heeft.
- dat mijn 3e amendement van CDA Overijssel een positief preadvies krijgt.
De bespreking van circa 28 amendementen is maandag 28 november 2016 ALV CDA Overijssel.
http://cdaoverijssel.nl/nieuws/782-uitnodiging-algemene-vergadering-28-november-2016.html
http://cdaoverijssel.nl/uploads/overijssel/bijlage_5___161125_amendementenpreadviezen.pdf
Het betreffen amendementen 7 en 23.

Update 28 november 2016 (n.a.v. ALV CDA Overijssel)
Bespreking amendementen door ALV CDA Overijssel:
http://cdaoverijssel.nl/uploads/overijssel/bijlage_5___161125_amendementenpreadviezen.pdf
- Amendement 1 (pakkans verhogen) is gewijzigd aangenomen.
- Amendement 2 (andere aanpak voetbalhooligans) is niet besproken.
- Amendement 3 (stop pesten op het werk) is aangenomen. #wauw

zondag 23 oktober 2016

Wil het CDA 35 zetels of 17 zetels halen bij Tweede Kamer verkiezingen 2017 ?

De grote vraag op dit moment is, wil het CDA 35 zetels of 17 zetels halen bij de Tweede Kamer verkiezingen in 2017 ? (Of meer dan 35 mogelijk is, is onduidelijk.)


Op 21 okt 2016 stond in de krant 'EU-top mist daadkracht'.

Wat is er voor nodig wil het CDA 35 (of meer zetels) halen bij de Tweede Kamer verkiezingen in 2017:

1) Het CDA moet het vertrouwen terugwinnen van de kiezers die in 2002, 2003 en 2006 op het CDA stemden.

2) Er moet sprake zijn van verbindend leiderschap in het CDA. (Zie commissie Rombouts.)

3) Er moet sprake zijn van een cultuur in het CDA waarin verschillen overbrugd kunnen worden. (Zie commissie Rombouts.)

4) Er dient alsnog najaar 2016 een lijsttrekkersverkiezing in het CDA georga-niseerd te worden. Aan deze lijsttrekkersverkiezing zouden dan bijvoorbeeld Pieter Omtzigt, Sybrand van Haersma Buma, Mona Keijzer en Herman Wijffels mee kunnen doen om enkele namen te noemen. En wie weet willen Niels van der Stappen en Marieke van der Werf ook alsnog mee doen nadat er het e.e.a. geëvalueerd is. Wie weet kan dan hieraan een ledenwerfactie gekoppeld worden. Het feit dat de PvdA najaar 2016 een lijsttrekkersverkiezing houdt, is duidelijk bewijs dat het CDA dit ook najaar 2016 kan doen. In deze is het vermeldenswaard dat Buma in eigen kring aandrong op een lijsttrekkers-verkiezing, nadat de editie in 2012 hem goed was bevallen.

AD: Buma nog niet zeker van lijsttrekkerschap CDA
http://www.ad.nl/home/buma-nog-niet-zeker-van-lijsttrekkerschap-cda~a5f998e0/
Citaat: "Buma drong in eigen kring aan op een lijsttrekkersverkiezing, nadat de editie in 2012 hem goed was bevallen. Een open strijd geeft de partijleider bovendien een vers mandaat, is de gedachte." Einde citaat.


Peiling de Hond 23 oktober 2016 (CDA 17 zetels)

Zetelverdeling Tweede Kamer 1946-heden:
http://www.parlement.com/id/vh8lnhronvx6/zetelverdeling_tweede_kamer_1946_heden
Uitslag 2002: CDA 43 zetels.
Uitslag 2003: CDA 44 zetels.
Uitslag 2006: CDA 41 zetels.

Deze uitslagen bewijzen dat het CDA (mits het de boel op orde heeft) kiezerspotentieel heeft.

Dwingende aanbevelingen commissie Rombouts (27 oktober 2012):
https://www.cda.nl/actueel/toon/evaluatierapport-commissie-rombouts-roept-op-tot-eenheid/
- Herstel de eenheid. Daarvoor is krachtig en verbindend leiderschap nodig en een cultuur waarin verschillen overbrugd kunnen worden.
- Laat dappere, onbevangen CDA-politici met lef een eigentijds en onderscheidend geluid horen. Het CDA-gedachtegoed in het rapport van het Strategisch Beraad biedt daar alle handvatten voor. Maak het concreter en houd het actueel.
- Verleg de koers van Den Haag naar de maatschappelijke partners en de regio. Onderstreep in woord en daad dat de samenleving vorm krijgt door het werk van mensen in de scholen, ziekenhuizen, kinderopvang en in verenigingen. CDA-volksvertegenwoordigers moeten wat zij daar zien en horen vertalen in politieke activiteiten.

Vooral de dwingende aanbeveling 'Daarvoor is krachtig en verbindend leiderschap nodig en een cultuur waarin verschillen overbrugd kunnen worden' is belangrijk.


Petitie 'Pieter Omtzigt moet lijsttrekker CDA worden (TK 2017)':
https://www.petities.nl/petitions/pieter-omtzigt-moet-lijsttrekker-cda-worden-tk-2017
Deze petitie is m.i.v. 24 okt 2016 niet meer ondertekenbaar.
Voor nadere toelichting zie het voortgangsbericht wat bij de petitie is gepubliceerd.

Tot nadere toelichting ben ik gaarne bereidt.

Groet Gerrit Hartholt
hartholtcda (at) gmail.com
http://www.gerrithartholt.nl
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.facebook.com/GerritHartholtCDA
Social Media accounts Gerrit Hartholt:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/08/sociale-media-accounts-gerrit-hartholt.html


Update 18 november 2016:

BNR: ONDERNEMERS WILLEN RUTTE OF WILDERS ALS PREMIER
https://www.bnr.nl/nieuws/ondernemen/10314182/ondernemers-willen-rutte-of-wilders-als-premier
Citaat: "Sybrand Buma van het CDA wordt van de grote partijen het minst vaak genoemd." Einde citaat.

woensdag 19 oktober 2016

Blijkbaar zijn er CDA leden die alsnog een lijsttrekkersverkiezing in het CDA willen, en wel tussen Sybrand Buma en Pieter Omtzigt.

Een verrassende ontwikkeling 19 oktober 2016 is dat er blijkbaar CDA leden zijn die alsnog een lijsttrekkersverkiezing in het CDA willen, en wel tussen Sybrand van Haersma Buma en Pieter Omtzigt, zie de navolgende petitie die er voor pleit om Pieter Omtzigt tot lijsttrekker van het CDA te kiezen.


Petitie: 'Pieter Omtzigt moet lijsttrekker CDA worden (TK 2017)

nieuwe #petitie "@PieterOmtzigt moet lijsttrekker CDA worden (TK 2017)"


Volgens het Algemeen Dagblad was Sybrand van Haersma Buma voorstander van een lijsttrekkersverkiezing in het CDA.

Artikel AD 11 maart 2016: 'Buma nog niet zeker van lijsttrekkerschap CDA'
http://www.ad.nl/home/buma-nog-niet-zeker-van-lijsttrekkerschap-cda~a5f998e0/
Citaat: "Buma drong in eigen kring aan op een lijsttrekkersverkiezing, nadat de editie in 2012 hem goed was bevallen. Een open strijd geeft de partijleider bovendien een vers mandaat, is de gedachte." Einde citaat.

Na lang wikken en wegen heb ik besloten om de bewuste petitie te ondertekenen, dit openbaar. Een belangrijke reden hiervoor is dat er mijns inziens alsnog een lijsttrekkersverkiezing moet komen in 2016 in het CDA. Voordelen zijn o.a., de keuze uit twee of meer goede kandidaten, gratis publiciteit en een grote kans om leden te werven (is nodig met het tempo van daling in het aantal leden van circa 3.000 per jaar sinds 2010).

Op 20 oktober 2016 besteden diverse media aandacht aan de genoemde petitie.

Tubantia: 'Betrokken burgers' willen Pieter Omtzigt als CDA-lijsttrekker en starten petitie
http://www.tubantia.nl/regio/enschede-en-omgeving/enschede/betrokken-burgers-willen-pieter-omtzigt-als-cda-lijsttrekker-en-starten-petitie-1.6550772

RTV Oost: Petitie gestart om Pieter Omtzigt uit Enschede lijsttrekker CDA te maken
http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=254673&cat=1#

AD: 'Betrokken burgers' willen Pieter Omtzigt als CDA-lijsttrekker en starten petitie
http://www.ad.nl/enschede/betrokken-burgers-willen-pieter-omtzigt-als-cda-lijsttrekker-en-starten-petitie~a10ee8b9/

WNL Goedemorgen Nederland 20 okt 2016 (in het begin):
http://www.npo.nl/goedemorgen-nederland/20-10-2016/POW_03259502

Gezien de druk die er her en der wordt uitgeoefend om de genoemde petitie niet te ondersteunen, kan ik mij heel goed voorstellen dat diverse mensen die de petitie nu ondersteunen dit liever anoniem doen.

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

maandag 17 oktober 2016

Steun de petitie 'De politie moet stoppen met babysitten bij voetbalhooligans'

De inzet van de politie om voetbalhooligans in het gareel te houden is een dure grap.

Gewone Nederlanders reageren hun agressie af bijvoorbeeld door tegen een bal te trappen of tegen een bal te slaan, of door hard te fietsen of hard te lopen.

Het is zaak dat bevordert wordt dat voetbalhooligans leren op een iets andere manier hun agressie af te reageren.


URL naar de petitie 'De politie moet stoppen met babysitten bij voetbalhooligans':

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

zaterdag 15 oktober 2016

Dit schrijft RTV Oost op 14 oktober 2016 over Gerrit Hartholt (korte tekst)

Dit staat 14 oktober 2016 op de website van RTV Oost:


Citaat:
"Ook officier van justitie Marc Pluimers uit Zwolle heeft politieke aspiraties, evenals Gerrit Hartholt uit Dedemsvaart. Hartholt kwam de afgelopen jaren onder meer in het nieuws door zijn strijd tegen pesten op het werk. Hij profileert zich als een dappere, onbevangen arbeider met lef."
Einde citaat.

Artikel: Kamerlid Pieter Omtzigt hoeft de boer niet op voor voorkeursstemmen:
http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=254292#

Volledige tekst artikel:

=============================================

Kamerlid Pieter Omtzigt hoeft de boer niet op voor voorkeursstemmen

vrijdag 14 oktober 2016 | 19:09
Laatst bijgewerkt: 14-10-2016 | 19:09

CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt uit Enschede hoeft voor de komende Tweede Kamerverkiezing in maart volgend jaar niet de boer op voor voorkeursstemmen. Op de concept-kandidatenlijst van het Christen Democratisch Appèl staat Omtzigt op de vierde plek. Een volgende periode in de Kamer lijkt daarmee gegarandeerd.

Afgaande op de laatste peiling van opiniepeiler Maurice de Hond wordt Omtzigt de enige Overijsselse vertegenwoordiger voor het CDA in de Tweede Kamer. In de peiling van De Hond staat het CDA nu op 17 zetels.

Met zijn vierde plek op de voorlopige kandidatenlijst is Omtzigt veruit de hoogst genoteerde Overijsselse kandidaat. Saillant detail is dat Omtzigt bij de Kamerverkiezing in 2012 nog op een onverkiesbare 39ste plek stond. Hij ging toen vol aan de bak, voerde campagne voor zichzelf en kwam met voorkeursstemmen rechtstreeks in de Tweede Kamer.

Tien Overijsselaars willen voor CDA de Kamer in
Tien inwoners van Overijssel hebben de ambitie geuit om voor het CDA in de Tweede Kamer te komen na de verkiezingen. Deze tien staan op de zogeheten groslijst van de christelijke partij. Vier van hen zijn door het landelijke partijbestuur op de concept-kandidatenlijst gezet. Dat is de lijst met vijftig kandidaten van wie het partijbestuur de hoogste verwachtingen heeft.

Lokale gemeenteraadsleden
Pas op plek 22 van de concept-kandidatenlijst staat de volgende Overijsselse kandidaat, Hilde Palland. Zij is nu fractievoorzitter van het CDA in Kampen. Op plek 34 vinden we gemeenteraadslid Eugène van Mierlo uit Almelo. Wethouder Maurits von Martels van de gemeente Dalfsen staat in de staart van de lijst, op plek 45.

De selectie van het landelijke CDA-partijbestuur betekent niet dat de overige zes helemaal geen kans meer maken op een zetel in de Tweede Kamer. De lijst kan nog gewijzigd worden. Op het CDA-najaarscongres van 12 november in Veghel wordt de kandidatenlijst definitief vastgesteld.
Statenlid, officier van justitie, ondernemer en arbeider

Bij die overige zes is een aantal opvallende namen. Statenlid Moniek Kleinsman uit Albergen is een van hen. Van Kleinsman is bekend dat ze een politieke carrière nastreeft. Haar naam werd eerder dit jaar al genoemd als potentieel Tweede Kamerlid. Dat gold ook voor ondernemer Danny de Vries uit Enschede en zijn naam staat inderdaad op de groslijst. De Vries is samen met Micheal Geerdink uit Denekamp campagneleider voor het CDA Overijssel.

Ook officier van justitie Marc Pluimers uit Zwolle heeft politieke aspiraties, evenals Gerrit Hartholt uit Dedemsvaart. Hartholt kwam de afgelopen jaren onder meer in het nieuws door zijn strijd tegen pesten op het werk. Hij profileert zich als een dappere, onbevangen arbeider met lef.

=============================================

Groet Gerrit Hartholt
hartholtcda (at) gmail.com
http://www.gerrithartholt.nl
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.facebook.com/GerritHartholtCDA
Social Media accounts Gerrit Hartholt:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/08/sociale-media-accounts-gerrit-hartholt.html

vrijdag 14 oktober 2016

Waarom zitten er zo weinig arbeiders in de Tweede Kamer, en waarom staat er geen enkele arbeider op de concept CDA kandidatenlijst?

Op vrijdag 14 oktober 2016 staat er in de Stentor (regio editie Vechtda) een artikel, wat kan worden samengevat met 'Waarom zitter er zo weinig arbeiders in de Tweede Kamer, en waarom staat er geen enkele arbeider op de concept CDA kandidatenlijst?'.


Hartholt 'arbeider met lef' (de Stentor 14 okt 2016)
http://www.destentor.nl/regio/hardenberg/hartholt-arbeider-met-lef-1.6528752

De integrale tekst van het artikel (hardcopy) is:

====================================================

Hartholt 'arbeider met lef'

DEDEMSVAART Gerrit Hartholt uit Dedemsvaart wil een plekje op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen.
De CDA'er omschrijft zichzelf als een dappere, onbevangen arbeider met lef, in lijn met het door het CDA opgestelde profiel, dat CDA'ers zoekt die een eigentijds en onderscheidend geluid laten horen. Hartholt heeft al een belangrijk punt:de politie moet niet meer 'babysitten' bij voetbalhooligans. Tijd en geld die dan vrijkomt, moet ingezet worden bij het aanpakken van terreur en illegaal vuurwapenbezit.

Het CDA Overijssel beslist op 25 oktober in een extra ledenvergadering over het al dan niet toevoegen van mensen aan de lijst. Daarvoor is Hartholt, bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen nog lijstduwer in Hardenberg, nu zijn eigen 'crowdsourcingcampagne' begonnen.

Hartholt vindt het opvallend dat er weinig arbeiders in de Tweede Kamer zitten en dat er op de landelijke concept-kandidatenlijst voor de komende Tweede Kamerverkiezingen tot nu toe geen enkele arbeider staat.

====================================================

Persbericht 'Zet een arbeider op de CDA Tweede Kamer lijst' 14 okt 2016:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2016/10/zet-een-arbeider-op-de-cda-tweede.html

Groet Gerrit Hartholt
hartholtcda (at) gmail.com
http://www.gerrithartholt.nl
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.facebook.com/GerritHartholtCDA
Social Media accounts Gerrit Hartholt:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/08/sociale-media-accounts-gerrit-hartholt.html

donderdag 13 oktober 2016

Nalezing van het concept CDA verkiezingsprogramma laat zien dat diverse zaken waar ik al jaren voor pleit, er nu in zijn opgenomen.

Woensdag 12 oktober 2016 presenteerde het CDA het concept CDA verkiezingsprogramma, nalezing daarvan leerde mij dat diverse ideeën waar ik al jaren voor pleit (bijvoorbeeld al sinds 2002 of nog eerder), dat die nu duidelijk in het concept CDA verkiezingsprogramma zijn opgenomen. In ieder geval 4 door mij al enige jaren geleden ingebrachte ideeën kan ik duidelijk aanwijzen.

URL naar het concept CDA verkiezingsprogramma:
https://www.cda.nl/actueel/toon/cda-kiezen-voor-het-nederland-dat-we-door-willen-geven/

Die ideeën die ik reeds in 2002 (of ander jaar) heb ingebracht zijn:
+ Meer doen aan het aanpakken van de oorzaken van vluchten van vluchtelingen. (2002)
+ Meer banen door verlaging werkgeverspremies. (Lagere lasten op arbeid.) (2002 en vaker)
+ Door meer gezondheidspreventie, te weten meer voorzorg is er minder nazorg nodig. (2002)
+ Meer energiebesparing. (Divers malen.)

- Op donderdag 24 januari 2002 heb ik tijdens de eerste lezing van Jan Peter Balkenende in het kader van zijn 'Anders en Beter' tour, aangegeven dat er meer gedaan moet worden aan het aanpakken van de oorzaken van vluchten, en als je dat doet dat de asielregels dan aangescherpt kunnen en mogen worden. Deze inbreng van mij is daarna beleid van de kabinetten Balkenende geworden.


Tekst van de 4 aangenomen amendementen op CDA verkiezingsprogramma 2002-2006.

- Op vrijdag 22 februari 2002 heeft de CDA partijraad te Rotterdam Topsportcentrum, 4 amendementen van mijn hand aangenomen, deze 4 amendementen gaan over: verruiming DNA registratie van criminelen, meer banen door verlaging werkgeverspremies, een betere samenwerking tussen scholen ouders en pedagogisch medische instellingen en meer gezondheidspreventie (door meer voorzorg minder nazorg nodig).

- Via het CDA Duurzaamheidsberaad diverse malen gepleit voor meer energiebesparing, o.a. in de bestaande bouw. Zie ook de in 2014 aangenomen resolutie, 'Laag BTW-tarief voor banen in de bouw / Meer energiebesparing in de bestaande bouw.'
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2014/08/resolutie-laag-btw-tarief-voor-banen-in.html

Groet Gerrit Hartholt
hartholtcda (at) gmail.com
http://www.gerrithartholt.nl
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.facebook.com/GerritHartholtCDA
Social Media accounts Gerrit Hartholt:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/08/sociale-media-accounts-gerrit-hartholt.html

Persbericht 'Zet een arbeider op de CDA Tweede Kamer lijst


Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: 14 oktober  2016

Embargo tot 14 oktober 2016 om 00:00 uur.

Zet een arbeider op de CDA Tweede Kamer lijst

Zet een dappere, onbevangen arbeider met lef op de CDA lijst, voor een eigentijds en onderscheidend geluid, conform de commissie Rombouts.

Gerrit Hartholt uit Dedemsvaart is een actie gestart om als arbeider op de CDA lijst te komen voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Om meer precies te zijn het betreft de staartlijst voor kieskring Zwolle te weten de plekken 46, 47, 48, 49 of 50 of de landelijke kandidatenlijst (2 t/m 45), hij verwijst daarbij naar een van de dwingende aanbevelingen van de commissie Rombouts. Gerrit Hartholt vindt het opvallend dat er in het algemeen weinig arbeiders in de Tweede Kamer zitten, en dat er op de concept CDA kandidatenlijst landelijk voor de komende Tweede Kamerverkiezingen op bij de plekken 1 t/m 45 (of 50) tot nu toe geen enkele arbeider staat. Wel staan er bijvoorbeeld veel gemeenteraadsleden, wethouders en senioren op de landelijke concept lijst. 

Staartlijst of landelijke lijst

Aangezien CDA provincies (kamerkringen) de mogelijkheid hebben gekregen dit keer om kandidaten voor de plekken 46 t/m 50 vast te stellen per kieskring (de zogenaamde staartlijsten), wil Gerrit Hartholt nu d.m.v. een actie duidelijk maken dat het zaak is dat de volkspartij CDA in ieder geval één arbeidersop de lijst zet al is het maar bijvoorbeeld op de staartlijst van kieskring Zwolle. Hartholt wil er in deze op wijzen dat hij in 2013 eerst niet op de lijst stond voor de gemeenteraads verkiezingen in de gemeente Hardenberg, maar door de CDA leden wel op de lijst is gezet te weten op de plek van lijstduwer, en dat hij in 1998 ook al een keer op de staartlijst van kieskring Zwolle heeft gestaan voor de Tweede Kamerverkiezingen namens het CDA. Met andere woorden het kan.

Circa 24 jaar productiemedewerker / expeditiemedewerker

Naast dat hij zijn ervaring als arbeider meebrengt (circa 24 jaar) brengt hij ook zijn kennis en levenservaring in. Kennis en ervaring (o.a. militaire dienst als dienstplichtig sergeant gewondenverzorger) die hem in staat stellen om de geconstateerde kloof tussen burgers en politiek te overbruggen, en die hem in staat stelt om de door het CDA 12 oktober genoemde kloof tussen lager opgeleiden en hoger opgeleiden (sociale kwestie) te overbruggen. Die kennis en levenservaring vertaalt zich er concreet in dat hij o.a. pleit voor minder vluchtelingen, meer veiligheid, meer banen, duurzaamheid, respect, menselijke maat, verbindend leiderschap, een cultuur waarin verschillen overbrugd kunnen worden en voor Overijssel in het bijzonder een betere bereikbaarheid over weg, water en spoor. 

De politie moet niet meer babysitten bij voetbalhooligans

M.b.t. meer veiligheid is Hartholt van mening dat de prioriteit van politie en justitie meer moet komen te liggen bij o.a. het aanpakken van terreur, het voorkomen van terreur en het aanpakken van het illegale vuurwapenbezit (je wilt immers niet dat terroristen vuurwapens in handen krijgen).
Naast meer geld voor politie en justitie stel hij voor om politiecapaciteit vrij te maken voor deze herprioritering, concreet kan dat bijvoorbeeld door de politie niet meer te laten babysitten bij voetbalhooligans, maar dat de voetbalclubs dat moeten gaan doen. En als voetbalhooligans desondanks met de politie willen vechten dan moeten ze daar heel fors voor betalen (lees financiële prikkel). 

Steun verwerven bij CDA leden, CDA afdelingen en gewone Nederlanders (niet-leden)

Voor de komende tijd is het belangrijk voor Hartholt om steun te verwerven bij CDA leden, CDA afdelingen en gewone Nederlanders (crowdsourcen), want een extra algemene leden vergadering van CDA Overijssel beslist daar op 25 oktober 2016 te Nijverdal over het al of niet toevoegen van een aantal mensen aan de kandidatenlijst te weten de staartlijst kieskring Zwolle. Omdat het CDA zelf in 2012 heeft gezegd (zie de dwingende aanbevelingen van de commissie Rombouts) dat het belangrijk is dat dappere, onbevangen CDA-politici met lef een eigentijds en onderscheidend geluid laten horen, is Hartholt die aantoonbaar aan dit profiel voldoet, van mening dat hij een reële kans dient te krijgen. Het CDA heeft in 2012 A gezegd het nu moet ook A doen als ze durven.

Voor wat betreft het steun verwerven bij gewone Nederlanders wil Hartholt er op wijzen dat er her en der geexperimenteerd wordt met het mee laten stemmen van niet leden.

Als hij met gewone CDA leden praat, dan krijgt hij vaak te horen dat de gewone CDA leden het hogelijk verbaasd dat het CDA al zo lang in de peilingen rond de circa 17 zetels blijft hangen, terwijl het kabinet van VVD en PvdA al lange tijd niet populair is. Een beetje meer peper in het Christen Democratisch Appel vinden de leden niet verkeerd mits het natuurlijk de juiste radicale midden peper is.

Mocht Hartholt inderdaad op de kandidatenlijst voor het CDA komen voor de Tweede Kamer, eventueel op de staartslijst van Overijssel, dan heeft hij zijn slogan al klaar: ‘Stem een arbeider in de Tweede Kamer’.

----------------------------------------------------------------

Aanvullend 1:
Nalezing van het concept CDA verkiezingsprogramma leert, dat in ieder geval vier belangrijke zaken waar Gerrit Hartholt zich al enige jaren sterk voor maakt, daarin zijn opgenomen, het betreft de onderwerpen:
– Aanpakken van de oorzaken van vluchten zodat er minder mensen naar Europa hoeven te vluchten. (Ingebracht in 2002)
– Meer banen door lagere lasten op arbeid. (O.a. ingebracht in 2002.)
– Door meer voorzorg minder nazorg, of te wel gezondheidspreventie. (Ingebracht in 2002.)
– Meer energiebesparing. (Diverse malen ingebracht via het CDA Duurzaamheidsberaad.)

Aanvullend 2, de commissie Rombouts deed in 2012 een aantal dwingende aanbevelingen, waaronder de aanbeveling van verbindend leideschap en een cultuur waarin verschillen overbrugd kunnen worden. Hartholt is benieuwd of die dwingende aanbevelingen zijn uitgevoerd en of het CDA zich die eigen heeft gemaakt.

Aanvullend 3, Hartholt houdt er rekening mee dat zijn kandidatuur voor de Tweede Kamer voor het CDA niet de enige wijziging is die aangebracht gaat worden (moet worden) op de concept CDA kandidatenlijst.
Aanvullend 4, iets wat Hartholt bijzonder verwondert is dat de bestuurderspartij CDA, een concept kandidatenlijst voor de Tweede Kamer maakt die tot op heden niet langer is dan 50 mensen. Hartholt wijst er op dat het verkiezingssucces in 2002 voor het CDA als verrassing kwam. In het eventuele geval dat het verkiezingsresultaat voor het CDA in 2017 heel positief is (bijvoorbeeld door een soort Balkenende effect), en er mensen wellicht doorschuiven naar het kabinet (en andere oorzaken als burgemeester benoemingen zie bijvoorbeeld Peter Oskam die heel graag burgemeester wilde worden), dat dan een kandidatenlijst van 50 mensen mogelijk niet lang genoeg is.

Aanvullend 5, in het kader van normen en waarden zet Hartholt zich al enige tijd in voor het onderwerp ‘Stop pesten op het werk’. Wat Hartholt jammer vindt, is dat het CDA zich tot nu toe onvoldoende hard maakt voor dit onderwerp, wat dat betreft had hij toch iets meer verwacht van de normen en waarden partij.

Enkele concrete inhoudelijke punten die Gerrit Hartholt wil inbrengen:
A - Politiecapaciteit vrijmaken voor o.a. de aanpak van terreur, het voorkomen van terreur en de aanpak van het illegale vuurwapenbezit. Dit o.a. door de politie te laten stoppen met babysitten bij voetbalhooligans.

B - Minder vluchtelingen. De ervaring leert dat het aanpakken van de oorzaak van vluchten heel effectief kan zijn. Menig vluchteling wil terug naar het eigen land als het daar veilig is. De kabinetten Balkenende hebben de beleidskeuze gemaakt om de oorzaken van vluchten aan te pakken onder gelijktijdig strenger maken van de asielregels (gevolg was o.a. een verschuiving van budget van ontwikkelingshulp naar peacekeeping / peaceinforcing). M.a.w. het voorstel om de oorzaken van vluchten aan te pakken, zodat er minder vluchtelingen in Europa opgevangen hoeven te worden, is eigenlijk niet nieuw.

C - Introductie van een nieuwe traditie, elkaar 'Een schoon nieuwjaar' toewensen.Naast de traditie van oud en nieuw vieren met o.a. vuurwerk, is het het overwegen waard om een nieuwe traditie te introduceren en dat is op 1 januari vuurwerk etc opruimen. Op veel plekken zijn er al initiatieven om de invoering van die nieuwe traditie te bevorderen (een bijzonder voorbeeld is de aanpak in de gemeente Dalfsen).

D - Uitvoeren grondwet op het punt van werkgelegenheid. In de grondwet staat bij grondrechten artikel 19: 'Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.'
http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vgrnbry4ewwm 
Het kabinet Rutte 2 had als hoogste prioriteit de schatkist redden (ook al deden ze het anders voorkomen), die prioriteitstelling (zie de daden) had tot gevolg dat het kabinet Rutte 2 te weinig heeft gedaan om te zorgen voor banen. Wat het kabinet Rutte wel gedaan heeft, is in de hand werken dat vaste banen zijn vervangen door flexbanen, iets waar veel Nederlanders niet blij mee zijn.

E – Om te zorgen dat er meer banengroei is, dient o.a. de loondoorbetaling bij ziekte gewijzigd te worden, nu te veel risico voor werkgevers met als gevolg dat ze nu veelal voor flexcontracten kiezen.
F – Aanpakken van de situatie dat arbeidsmigranten (Polen, Roemenen, Bulgaren etc) op dit moment voor bedrijven all-in vaak goedkoper zijn dan Nederlanders.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Einde persbericht Einde persbericht Einde persbericht Einde persbericht


Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie:
Voor nadere informatie kunt u terecht bij:

Gerrit Hartholt

hartholtcda (at) gmail.com

Bronnen:

Kandidaatstelling voor de Tweede Kamer:
Citaat: "De concept-lijst telt in totaal vijftig kandidaten. Eerder heeft het CDA besloten dat alle provincies in hun eigen kieskring de ruimte hebben om vijf regionale kandidaten op een zogeheten staartlijst te plaatsen. Deze kandidaten komen dan op de plaatsen 46 tot en met 50 van de landelijke lijst." Einde citaat.

Informatie over kieskringen:

Dwingende aanbevelingen commissie Rombouts:
Citaat:
De commissie doet een aantal dwingende aanbevelingen.
•    Herstel de eenheid. Daarvoor is krachtig en verbindend leiderschap nodig en een cultuur waarin verschillen overbrugd kunnen worden.
•    Laat dappere, onbevangen CDA-politici met lef een eigentijds en onderscheidend geluid horen. Het CDA-gedachtegoed in het rapport van het Strategisch Beraad biedt daar alle handvatten voor. Maak het concreter en houd het actueel.
•    Verleg de koers van Den Haag naar de maatschappelijke partners en de regio. Onderstreep in woord en daad dat de samenleving vorm krijgt door het werk van mensen in de scholen, ziekenhuizen, kinderopvang en in verenigingen. CDA-volksvertegenwoordigers moeten wat zij daar zien en horen vertalen in politieke activiteiten.
Einde citaat.

Of de dwingende aanbevelingen van de commissie Rombouts ook echt zijn uitgevoerd is mij niet helemaal duidelijk. Persoonlijk zou ik graag zien dat het CDA meer verbindend leiderschap toont en een cultuur bevordert waarin verschillen overbrugd kunnen worden. Vrij vertaald, meer verbinding in de samenleving oke, maar dan ook verbindend leiderschap in het CDA.

Biografie Gerrit Hartholt:

Initiatiefnemer en/of 1e indiener CDA resoluties:
Bevordering werkgelegenheid om Nederland sterker te maken (aangenomen)
Aanpakken illegaal vuurwapenbezit (aangenomen)
Vergroening belastingstelsel om Nederland sterker te maken (aangenomen)
Hoeveel NL - animal cops zijn er nodig ? (aangenomen)
Orgaandonatie ADR (aangenomen) gevraagd om 1e indiener te worden
Vliegverkeer duurzamer maken (aangenomen)
Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid (niet aangenomen 2x)
Laag BTW-tarief duurzaam inzetten voor verduurzaming en banen (niet aangenomen)
Laag BTW-tarief voor banen in de bouw / Meer energiebesparing in de bestaande bouw (aangenomen 8 nov 2014)
Aanpak vuurwerkafval via een schoon nieuwjaar (aangenomen 7 nov 2015)

Aangenomen amendementen 2002 (samengevat):
– Verruiming DNA registratie van criminelen.
– Meer banen door verlaging werkgeverspremies.
– Beter samenwerking tussen ouders, scholen en pedogogisch-medische instellingen.
– Door meer voorzorg minder nazorg. (Gezondheidspreventie.)
De manier waarop de amendering eind 2001 / begin 2002 is verlopen destijds is anekdotisch.

Het onderwerp ‘Het asielbeleid is dweilen met de kraan open’ heb ik publiekelijk aangekaart begin 2002 tijdens een lezing van Jan Peter Balkenende in Dudok Den Haag. Dit aankaarten was naar verluidt niet onsuccesvol.

=========================================================


Persbericht 'Zet een arbeider op de CDA Tweede Kamer lijst' pag 1


Persbericht 'Zet een arbeider op de CDA Tweede Kamer lijst' pag 2


Persbericht 'Zet een arbeider op de CDA Tweede Kamer lijst' pag 3


Persbericht 'Zet een arbeider op de CDA Tweede Kamer lijst' pag 4


Persbericht 'Zt een arbeider op de CDA Tweede Kamer lijst' pag 5

Groet Gerrit Hartholt
hartholtcda (at) gmail.com
http://www.gerrithartholt.nl
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.facebook.com/GerritHartholtCDA
Social Media accounts Gerrit Hartholt:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/08/sociale-media-accounts-gerrit-hartholt.html

Artikel Hartholt 'arbeider met lef':
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2016/10/waarom-zitter-er-zo-weinig-arbeiders-in.html

zaterdag 8 oktober 2016

De enige zekerheid die Mark Rutte de onzekere kiezers biedt is dat hij opnieuw minister president wil worden.

Na een oproep in de Stentor 7 oktober 2016 om te reageren op de plannen van Mark Rutte voor Nederland, heb ik een reactie ingestuurd. Mijn reactie is geplaatst in de Stentor van 8 oktober 2016 in de brievenrubriek.


=========================================================

Schatkist

In de visie van Mark Rutte zit hij nog eens vier jaar in het Torentje, wat moeten wij nu met zo'n visie?
Vier jaar lang heeft Mark Rutte nauwelijks oog gehad voor de problemen van de Nederlanders, waar hij vier jaar lang wel druk mee bezig is geweest in daden is de schatkist redden. Nu het iets beter gaat met de economie en de schatkist gered lijkt, heeft Mark Rutte ineens weer oog voor de problemen van de Nederlanders. Je zou bijna denken dat het campagnetijd is.

Wat Mark Rutte had moeten doen, is de afgelopen vier jaar niet alleen proberen de schatkist te redden maar tegelijkertijd ook de samenleving redden, dat heeft hij nu net niet gedaan. Anders geformuleerd, diverse problemen waar Mark Rutte nu wel oog voor heeft zoals de doorgeschoten flexibiliteit op de arbeidsmarkt daar had hij de afgelopen vier jaar al aandacht aan kunnen en moeten besteden.

De enige zekerheid die Mark Rutte de onzekere kiezers biedt is dat hij opnieuw minister president wil worden.

=========================================================

Groet Gerrit Hartholt
http://www.gerrithartholt.nl
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
https://www.facebook.com/GerritHartholtCDA

vrijdag 7 oktober 2016

Waarom heeft Mark Rutte nu ineens wel oog voor de problemen van de Nederlanders?

Op vrijdag 7 oktober 2016 presenteerde Mark Rutte met veel mediabombarie het plan van Mark Rutte voor Nederland. Naar mijn indruk gaat Mark Rutte na 4 jaar lang topprioriteit schatkist redden, zich nu pas richten op de problemen van de burgers. Deze mening heb ik op 7 oktober 2016 ook gegeven in de uitzending van Standpunt.nl


Tweet: Mark Rutte gaat na 4 jaar lang topprioriteit schatkist redden, zich nu pas richten op oplossen problemen burgers.
https://twitter.com/GerritHartholt/status/784297662598160384

Terugluisteren Standpunt.nl 7 okt 2016 vanaf 21:30 minuut:
http://www.nporadio1.nl/de-ochtend/onderwerpen/377865-stand-nl-jack-de-vries-en-wouter-de-winther-over-start-campagne-vvd

Tekst: 'Mark Rutte gaat na 4 jaar lang alleen oog hebben voor de schatkist redden, zich nu pas richten op de problemen van de Nederlanders. Om die switch te verbloemen zegt hij sorry voor de vele verbroken verkiezingsbeloftes, en zet hij Amerikaanse campagnetechnieken toe.' Op de vraag van presentator Sven Kockelman of dit misschien te kort door de bocht is, heb ik geantwoord van 'Nee'.

Stelling: Mark Rutte maakt van de verkiezingen nu al een Amerikaanse leiderschapsstrijd
http://www.stand.nl/stellingen/Binnenland/Mark-Rutte-maakt-van-de-verkiezingen-nu-al-een-Amerikaanse-leiderschapsstrijd

Mark Rutte met zijn plan in het AD:
http://www.ad.nl/dossier-nieuws/oordeel-zelf-dit-is-het-plan-van-mark-rutte~a0b6ea30/

Mark Rutte heeft 4 jaar lang alleen oog gehad voor de schatkist redden, nu plotseling zegt hij dat hij aandacht wil besteden aan de problemen van de burgers. Mark Rutte heeft toch 4 jaar (6 jaar) lang de tijd gehad om de problemen van de burgers op te lossen?

Groet Gerrit Hartholt
http://www.gerrithartholt.nl
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
https://www.facebook.com/GerritHartholtCDA