woensdag 26 oktober 2016

Op 26 oktober 2016 drie amendementen ingediend op het concept CDA verkiezingsprogramma 2017 - 2021

Op 26 oktober 2016 heb ik de volgende drie amendementen ingediend bij CDA Hardenberg en CDA Overijssel (plain tekst). De amendementen gaan over vergroten pakkans criminelen, andere aanpak voetbalhooligans en adequate aanpak pesten op het werk.

1) Nieuw artikel hoofdstuk 2.4 'Het kan en moet veiliger'
Tekst:
Om de criminaliteit effectief terug te dringen dient de pakkans van criminelen omhoog te gaan. 
Toelichting:
Criminelen zijn niet zozeer bang voor zware straffen maar wel voor een hoge pakkans. In het voorbeeld van het aanpakken van inbraak, zodra inbrekers merken dat de pakkans hoger wordt zie je dat er minder ingebroken wordt.

Gewijzigd aangenomen door ALV CDA Overijssel 28 november 2016.
De tekst is nu:
Om de criminaliteit effectief terug te dringen dient de pakkans van criminelen omhoog te gaan. Dit betekent o.a. dat de capaciteit van de politie op orde gebracht moet worden. De huidige tekorten aan wijkagenten moeten worden weggewerkt. 

2) Nieuw artikel hoofdstuk 2.4 na de tekst over voetbalvandalisme op pag 14.
Niet besproken in (een) ALV CDA Hardenberg en niet besproken in ALV CDA Overijssel 28 november 2016.
Tekst:
De aanpak van voetbalhooligans moet adequater en efficiënter, en dient minder door de politie en meer door de voetbalclubs plaats te vinden. Onderdeel van dit proces dient te zijn dat niet de symptomen maar de oorzaken van voetbalvandalisme dienen te worden aangepakt.
Toelichting:
In een oneliner: 'De politie moet stoppen met babysitten bij voetbalhooligans.' In vervolg moet het "babysitten" bij voetbalhooligans meer door de voetbalclubs gebeuren, iets wat nu al stap voor stap gebeurt (bijvoorbeeld via het doorbelasten). Gewone mensen reageren hun agressie af door bijvoorbeeld tegen een bal te trappen of tegen een bal te slaan, de vraag is nu waarom doen voetbalhooligans dit (nog) niet.

Steun de petitie de politie moet stoppen met babysitten bij voetbalhooligans
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2016/10/steun-de-petitie-de-politie-moet.html

3) Nieuw artikel hoofdstuk 5.2 'Investeren in werk, borgen van sociale zekerheid.'
Aangenomen door ALV CDA Overijssel 28 november 2016.
Tekst:
Pesten, intimidatie, seksuele intimidatie en discriminatie op het werk dient adequaat aangepakt te worden, dit desnoods door het op te nemen in het wetboek van strafrecht. Dat laatste niet primair als stok om mee te slaan, maar als stok om de nu veelal afwezige preventie af te dwingen.
Toelichting:
Als normen en waarden partij is het CDA van mening dat pesten, intimidatie, seksuele intimidatie en discriminatie op het werk aangepakt dient te worden. Nu het taboe op het onderwerp doorbroken is o.a. door de petitie 'Stop pesten op het Werk!' dient er doorgepakt te worden op dit voor de slachtoffers en hun familie soms zeer ingrijpende onderwerp. Uit allerlei signalen blijkt dat er beweging op het onderwerp zit, dit o.a. omdat de huidige minister van SZW het onderwerp met de Sociale Partners bespreekt via Stichting van de Arbeid

Tot zover deze drie amendementen.

Groet Gerrit Hartholt
hartholtcda (at) gmail.com
http://www.gerrithartholt.nl
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
http://www.facebook.com/GerritHartholtCDA
Social Media accounts Gerrit Hartholt:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/08/sociale-media-accounts-gerrit-hartholt.html


Update 16 november 2016
CDA Hardenberg heeft op de navolgende manier gereageerd op de door mij ingediende 3 amendementen per mail 16 november 2016 09:08. Bijzonder om te vermelden is dat CDA Hardenberg de amendementen die zijn ingediend op het concept verkiezingsprogramma 2017-2021, niet via een Algemene Leden Vergadering besproken heeft met de leden zoals het behoort, maar in een achterkamertje in klein comité (wie er in dat comité zaten is op 16 november 2016 niet bekend gemaakt door CDA Hardenberg).

=======================================================

Geachte heer Hartholt,

Beste Gerrit,

De door jou ingediende amendementen zijn door het CDA-Hardenberg beoordeeld;

Het eerste amendement hebben wij zo overgenomen en doorgestuurd naar het provinciaal bestuur.
De tweede is te gespecialiseerd in relatie tot de opzet van het verkiezingsprogramma op hoofdlijnen. Ook is het te ruim omvattend gezien de verhouding politieinzet/particulier/verenigingen. Dat komt in de praktijk niet goed.
De derde zien wij als te persoonlijk en hoort niet in een verkiezingsprogramma.

Met vriendelijke groet,
Bert van Faassen
Secretaris CDA afd. Hardenberg

=======================================================

Update 24 november 2016
Toen ik 26 oktober 2016 19:52 uur per mail mijn 3 boven vermeldde amendementen heb ingediend, heb ik tevens gevraagd aan CDA Hardenberg of mijn inbreng welkom is ja of nee. Mocht het antwoord zijn van ja dan zou ik gaan overwegen om te helpen het concept CDA verkiezingsprogramma verder te verbeteren, mocht het antwoord zijn van nee dan zou de kans toenemen dat ik niet ga helpen het concept CDA verkiezingsprogramma verder te verbeteren. Op de vraag, of mijn inbreng welkom is ja of nee, heb ik tot op heden 24 november 2016 geen antwoord ontvangen van CDA Hardenberg. Wat wel gebeurd is, is dat voorzitter CDA Hardenberg mij 25 oktober 2016 mondeling adviseerde om niet al te veel tijd en energie te steken in het amenderen van het concept CDA verkiezingsprogramma 2017-2021, een advies waar ik niet om gevraagd had.

Update 25 november 2016 update 1
O.a. n.a.v. het feit dat CDA Hardenberg 4 verschillende versies van de procedure behandeling amendementen op het concept CDA verkiezingsprogramma 2017-2021 heeft gecommuniceerd, heb ik 25 november 2016 per mail bij CDA Hardenberg een klacht ingediend.
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2016/11/25-november-2016-klacht-ingediend-over.html

Update 25 november 2016 update 2
Per telefoon kreeg ik s'middags van CDA Overijssel te horen:
- dat mijn 1e amendement met een aanvulling door CDA Overijssel positief wordt gepreadviseerd.
- dat mijn 2e amendement op dit moment geen positief preadvies van CDA Overijssel heeft.
- dat mijn 3e amendement van CDA Overijssel een positief preadvies krijgt.
De bespreking van circa 28 amendementen is maandag 28 november 2016 ALV CDA Overijssel.
http://cdaoverijssel.nl/nieuws/782-uitnodiging-algemene-vergadering-28-november-2016.html
http://cdaoverijssel.nl/uploads/overijssel/bijlage_5___161125_amendementenpreadviezen.pdf
Het betreffen amendementen 7 en 23.

Update 28 november 2016 (n.a.v. ALV CDA Overijssel)
Bespreking amendementen door ALV CDA Overijssel:
http://cdaoverijssel.nl/uploads/overijssel/bijlage_5___161125_amendementenpreadviezen.pdf
- Amendement 1 (pakkans verhogen) is gewijzigd aangenomen.
- Amendement 2 (andere aanpak voetbalhooligans) is niet besproken.
- Amendement 3 (stop pesten op het werk) is aangenomen. #wauw

Geen opmerkingen:

Een reactie posten