dinsdag 21 augustus 2012

Hoe de burgers en de banen redden?

Op de website www.vraaghetdenhaag.nl heb ik een vraag gesteld. #VhDH

(De URL's naar vraag het den haag doen het niet meer vermoedelijk omdat die website uit de lucht is gehaald door de NOS.)

Mijn vraag is samengevat: Hoe gaan jullie de burgers en de banen redden?

http://vraaghetdenhaag.nl/participants/7097
(Wegens wijziging van die website is het niet zeker dat deze URL nog werkt.)

http://vraaghetdenhaag.nl/participants/score (plek 8)

Volledige tekst: De banken zijn nu (2x) gered, de schatkisten worden gered, de dieren zijn zelfs een poosje gered. Hoe gaan jullie de burgers en de banen redden? Om het een beetje moeilijker te maken, hoe gaan jullie de banen en de financiën tegelijkertijd redden? #banennodig #gedeeltelijkarbeidsongeschikten #banenvoorjongerenenouderen #consumentenvertrouwenherstellen #duurzaamomgaanmetmensen #vooruitkijken

Mijns inziens ziet kort samengevat de uitdaging waar wij voor staan uit het op orde brengen van de financiën en gelijktijdig zorgen voor banen. Dat lijkt mij een mooie maar flinke uitdaging in deze spannende en mogelijk zelfs enigsinds gevaarlijke tijden. De financiële en banencrisis moeten volgens mij tegelijkertijd aangepakt worden. O.a. Duitsland laat (liet) zien dat als de werkgelegenheid stijgt dat het dan makkelijker is om de financiën op orde te brengen. Deze uitdaging is extra groot omdat er tegelijkertijd ook rekening gehouden moet worden met de andere crisissen die spelen zoals de morele crisis, de duurzaamheids crisis en de voedselcrisis.

Stem op mijn vraag om te zorgen voor banen voor jongeren.
Stem op mijn vraag om te zorgen voor banen voor ouderen.
Stem op mijn vraag om te zorgen voor banen voor arbeidsgehandicapten (gedeeltelijk arbeidsongeschikten).
Stem op mijn vraag om te zorgen voor banen voor gewone werkzoekenden.
Stem op mijn vraag want als er banengroei is hoeft er minder extreem hard bezuinigd te worden.
Stem op mijn vraag want de politici horen een visie te hebben over waar naar toe met NL.

Deze vraag, wordt als hij wordt uitgekozen aan 1 of meer lijsttrekkers voorgelegd in de periode 22 augustus 2012 t/m 11 september 2012. Dit kan op de radio zijn, of de TV zijn of op een andere manier.

Nadere informatie als het gaat om de website 'Vraag het Den Haag' is te vinden op:
http://vraaghetdenhaag.nl/tabs/faq

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt, anno augustus 2012 werkzoekende met een arbeidshandicap.

Update 12 september 2012:
+ Allen die op deze vraag gestemd hebben hiervoor hartelijk dank.
+ Tot mijn vreugde is het onderwerp banen een belangrijk verkiezingsitem geworden, hier is op diverse manier aandacht aan besteedt tijdens de campagne. O.a. bij het slotdebat 11/09/2012:
http://nos.nl/uitzendingen/3786-nos-nederland-kiest-slotdebat.html
http://nos.nl/artikel/417619-themas-bij-vraaghetdenhaagnl.html
Ik ben wel benieuwd of er na 12 september ook daadwerkelijk voor gezorgd gaat worden dat er op een fatsoenlijke manier banen komen.
+ Dankzij al de stemmen op mijn vraag heb ik 2 kaarten gewonnen voor het slotdebat 11/09/2012 in het TK gebouw in Den Haag, verbaasde mij wel over het tijdstip van dat debat 21:40 uur tot 23:10 uur. Ik kon deze kaarten niet ruilen voor een baan.
+ Tot mijn verrassing ook nog rondleiding en workshop bij de NOS gewonnen. Nu nog een passende baan winnen.