zondag 13 juli 2014

Alcoholverbod in Zuiderbos en op Parcours

De gemeente Hardenberg wil m.i.v. juni 2014 een alcoholverbod instellen door een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), voor de bebouwde kommen in de gemeente Hardenberg, het recreatiegebied de Oldemeijer, het recreatiegebied Kotermeerstal en het Vechtpark. Via een inspraakreactie heb ik er voor gepleit om ook het Zuiderbos en eventueel het plan Parcours op te nemen in deze wijziging van de APV. Na inwinning van advies bij de politie IJsselland, heeft het college van B&W van de gemeente Hardenberg 8 juli 2014 besloten om inderdaad het Zuiderbos en het gebied Parcours ook op te nemen in de wijziging van de APV. Het alcoholverbod (zoals omschreven in het besluit van 8 juli 2014) geldt vanaf de dag dat het besluit bekend is gemaakt, naast de eerder genoemde gebieden, ook voor het Zuiderbos en Parcours.

Gemeente Hardenberg: Alcoholgebruik in bepaalde openbare gebieden verboden
http://www.hardenberg.nl/volledig-overzicht/actueel/bericht/alcoholgebruik-in-specifieke-openbare-gebieden-verboden/

Artikel de Stentor: Alcoholverbod in Zuiderbos
http://www.destentor.nl/regio/hardenberg/alcoholverbod-in-zuiderbos-hardenberg-1.4443518


Artikel RTV Oost: Alcoholverbod voor recreatiegebieden in Hardenberg
Naast tekst en foto ook video (Kotermeerstal)
http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=194072

Uitzending Overijssel Vandaag 16 juli 2014 om 20:00 uur 6e item (video)
Hardenberg komt met alcoholverbod bij recreatieplas
Video is integraal te bekijken of per item
http://www.rtvoost.nl/tv/uitzending.aspx?uid=331650

Citaat uit mail ontvangen op 10 juli 2014:

===========================

Geachte heer Hartholt,

In uw mail van 30 juni 2014 hebt u een inspraakreactie gegeven op het plan van burgemeester en wethouders om gebieden aan te wijzen waar het verboden is op openbare plaatsen alcohol te gebruiken dan wel bij zich te hebben in geopende verpakking. U hebt gevraagd ook het Zuiderbos en eventueel het gebied Parcours op te nemen.
Na nader advies van de politie IJsselland heeft het college besloten deze twee gebieden ook aan te wijzen op grond van de APV.

Het besluit daartoe ligt m.i.v. 16 juli 2014 ter inzage. Een afschrift van het besluit gaat hierbij.

Ik neem aan u hiermee voldoende te hebben bericht.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Hardenberg.

===========================

Einde citaat uit mail.

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt

woensdag 2 juli 2014

Zonnepanelen voor Huurders in de Toren 2 juli 2014

In de Toren van woensdag 2 juli 2014 staat in de rubriek lezer aan het woord de volgende ingezonden brief.


Zonnepanelen voor Huurders

Beste lezers van de Toren, ik wil het met u hebben over zonnepanelen voor huurders. In de gemeente Hardenberg zijn veel koopwoningen, agrarische gebouwen, bedrijfsdaken en zelfs schuurtjes en lantaarnpalen voorzien van zonnepanelen. Verbazingwekkend genoeg zijn er hier (bijna) geen huurwoningen te vinden waar zonnepanelen op zijn geïnstalleerd. Dit terwijl de projecten waarbij zonnepanelen op huurwoningen worden geïnstalleerd in Nederland als paddenstoelen uit de grond schieten.

Veel van de lopende projecten in Nederland als het gaat om zonnepanelen voor huurders, zijn gebaseerd op het principe dat een huurder bijvoorbeeld 25 euro per maand voor de zonnepanelen betaalt, en tegelijkertijd een elektrarekening heeft die bijvoorbeeld dertig euro per maand lager is. In dit voorbeeld een voordeel voor de huurder van zestig euro per jaar. Daarnaast leveren zonnepanelen op huurwoningen regionaal ook nog eens extra banen op.

Er zijn diverse manieren waarop woningbouwcorporaties investeringen in zonnepanelen op huurwoningen kunnen financieren. Één van de financieringsmogelijkheden in deze, is een financieringsregeling van het Energiefonds Overijssel.

Belemmeringen aanpakken
Mijn oproep aan allen die betrokken zijn bij dit onderwerp, ga met elkaar in gesprek, pak de belemmeringen aan die verhinderen dat er zonnepanelen op huurwoningen worden geïnstalleerd, en zorg dat de voordelen van zonnepanelen voor huurders benut worden.

Zonnepanelen voor huurders? Het kan, ook in de gemeente Hardenberg.

G.J. Hartholt.

=====================================

Inspreken oriënterende ronde gemeenteraad Hardenberg 10 juni 2014:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2014/06/inspreken-over-zonnepanelen-ook-voor.html
- http://hardenberg.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=915239/type=pdf/Inspraakreactie_dhr._G._Hartholt_inzake_zonnepanelen_ook_voor_huurders.pdf

Zonnepanelen voor Huurders in de Stentor 11 juni 2014:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2014/06/zonnepanelen-voor-huurders-in-de.html

de Zonnewijzer voor woningbouwcorporaties 19 juni 2014:
http://www.aedes.nl/content/artikelen/bouwen-en-energie/energie-en-duurzaamheid/zonne-energie/zonnewijzer.xml

de Toren online juli 2014 week 27 pagina 40:
http://www.detoren.net/user/detorenlive

Groet Gerrit Hartholt
Startpagina Checklist Zonnepanelen:
http://checklistzonnepanelen.blogspot.nl/