zondag 13 juli 2014

Alcoholverbod in Zuiderbos en op Parcours

De gemeente Hardenberg wil m.i.v. juni 2014 een alcoholverbod instellen door een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), voor de bebouwde kommen in de gemeente Hardenberg, het recreatiegebied de Oldemeijer, het recreatiegebied Kotermeerstal en het Vechtpark. Via een inspraakreactie heb ik er voor gepleit om ook het Zuiderbos en eventueel het plan Parcours op te nemen in deze wijziging van de APV. Na inwinning van advies bij de politie IJsselland, heeft het college van B&W van de gemeente Hardenberg 8 juli 2014 besloten om inderdaad het Zuiderbos en het gebied Parcours ook op te nemen in de wijziging van de APV. Het alcoholverbod (zoals omschreven in het besluit van 8 juli 2014) geldt vanaf de dag dat het besluit bekend is gemaakt, naast de eerder genoemde gebieden, ook voor het Zuiderbos en Parcours.

Gemeente Hardenberg: Alcoholgebruik in bepaalde openbare gebieden verboden
http://www.hardenberg.nl/volledig-overzicht/actueel/bericht/alcoholgebruik-in-specifieke-openbare-gebieden-verboden/

Artikel de Stentor: Alcoholverbod in Zuiderbos
http://www.destentor.nl/regio/hardenberg/alcoholverbod-in-zuiderbos-hardenberg-1.4443518


Artikel RTV Oost: Alcoholverbod voor recreatiegebieden in Hardenberg
Naast tekst en foto ook video (Kotermeerstal)
http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=194072

Uitzending Overijssel Vandaag 16 juli 2014 om 20:00 uur 6e item (video)
Hardenberg komt met alcoholverbod bij recreatieplas
Video is integraal te bekijken of per item
http://www.rtvoost.nl/tv/uitzending.aspx?uid=331650

Citaat uit mail ontvangen op 10 juli 2014:

===========================

Geachte heer Hartholt,

In uw mail van 30 juni 2014 hebt u een inspraakreactie gegeven op het plan van burgemeester en wethouders om gebieden aan te wijzen waar het verboden is op openbare plaatsen alcohol te gebruiken dan wel bij zich te hebben in geopende verpakking. U hebt gevraagd ook het Zuiderbos en eventueel het gebied Parcours op te nemen.
Na nader advies van de politie IJsselland heeft het college besloten deze twee gebieden ook aan te wijzen op grond van de APV.

Het besluit daartoe ligt m.i.v. 16 juli 2014 ter inzage. Een afschrift van het besluit gaat hierbij.

Ik neem aan u hiermee voldoende te hebben bericht.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Hardenberg.

===========================

Einde citaat uit mail.

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt

Geen opmerkingen:

Een reactie posten