zondag 17 augustus 2014

Salderen en de toekomst van salderen?

Wat houdt salderen in en hoe ziet de toekomst van salderen er uit nu minister Kamp in 2014 aangegeven heeft dat hij de regeling m.i.v. 2020 wil versoberen.

Wat is salderen:
http://dewiki.nl/index.php/Salderen
http://www.consuwijzer.nl/energie/duurzame-energie/teruglevering/wat-is-salderen

Minister Kamp heeft op 2 juni 2014 aangegeven dat hij in 2017 de salderingsregeling wil evalueren, en dat als het aan hem ligt dat de salderingsregeling m.i.v. 2020 versobert gaat worden en dat er een overgangsregeling gaat komen.

Salderen blijft tot 2020 (via website Enexis):
https://www.zelfenergieproduceren.nl/nieuws/salderen-blijft-tot-2020/

Kamp pleit voor versobering salderen vanaf 2020:
http://groenecourant.nl/zonne-energie/kamp-pleit-voor-versobering-salderen-vanaf-2020/

Regelgeving rond salderen in Nederland (Holland Solar):
http://www.hollandsolar.nl/zonnestroom-p40-salderen.html

Salderen evalueren in 2017, vanaf 2020 nette overgangsregeling (VEH):
http://energiecommunity.eigenhuis.nl/profiles/blogs/minister-kamp-salderen-evalueren-in-2017-vanaf-2020-nette

Salderen evalueren in 2017, vanaf 2020 nette overgangsregeling (Solar Magazine):
http://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/minister-kamp-salderen-evalueren-in-2017-vanaf-2020-nette-overgangsregeling.html

Dit alles betekent voor nu dat de salderingsregeling (voorlopig) blijft en wellicht zelfs in 2015 uitgebreidt gaat worden voor bewoners van huurwoningen die zelf geen eigenaar zijn van zonnepanelen (daar wordt door Kamp overnagedacht), en dat er in 2017 geevalueerd gaat worden. Wat er m.i.v. 2020 gaat gebeuren is onzeker, wellicht een versobering van de regeling gepaard gaande met een overgangsregeling.

Hoe het e.e.a. zich gaat ontwikkelen hangt mogelijk mede samen met de ontwikkelingen rond de slimme meter. Immers dat wat je zelf produceert en direct zelf verbruikt, zal financieel anders behandelt moeten gaan worden, dan dat wat je zelf produceert maar niet direct zelf verbruikt en aan het lichtnet levert om op een ander moment te verbruiken (bijvoorbeeld s'nachts).


Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt
Startpagina Checklist Zonnepanelen
http://checklistzonnepanelen.blogspot.nl/

Navolgend een update d.d. 09 januari 2018

Artikel NRC: Alle daken in Nederland vol zonnepanelen
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/09/alle-daken-in-nederland-vol-zonnepanelen-a1587588
Citaten:
- Maar de suggestie dat het salderen in 2020 verdwijnt „zorgt voor stagnatie in de verkoop van zonnepanelen”, schreven de twintig organisaties die protesteerden tegen de afschaffing. „Ik weet niet meer wat ik de klanten moet adviseren”, zegt directeur Marcel Kiekebos van Kiekebos Installatietechniek in Assen.
- Eén optie is een premie op de aanschaf van zonnepanelen. „Maar het ministerie heeft volgens mij een lichte voorkeur voor een ‘terugleversubsidie’”, zegt Marc Londo van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE). Bij een terugleversubsidie krijgt de burger een vast bedrag per kilowattuur die hij aan het net levert – bijvoorbeeld 12 cent.
- Als de kosten van panelen in de toekomst dalen, kan de subsidie worden teruggeschroefd zodat de terugverdientijd op, zeg, zeven jaar blijft. Wiebes zei immers dat de regeling „even aantrekkelijk” moest blijven.
Einde citaten.

Consuwijzer: Mag ik een slimme meter weigeren?
https://www.consuwijzer.nl/energie/energiemeter/slimme-meter-weigeren
Citaat:
De slimme meter uitzetten
De netbeheerder plaatst bij u in huis een digitale meter met communicatiemodule, maar u laat de meter uitzetten. Uw netbeheerder kan dan uw meterstanden niet op afstand uitlezen. U moet dan zelf de meterstanden doorgeven. En u ontvangt geen tweemaandelijks verbruik- en kostenoverzicht.
Einde citaat.

Vereniging Eigen Huis over de slimme meter
https://www.eigenhuis.nl/besparen/energie-besparen/slimme-meter
Citaten:
Weigeren
U mag de slimme meter weigeren. Uw netbeheerder installeert dan een digitale meter zonder communicatiemodule. De meter is dan niet uit te lezen. Werkt uw meter nog goed? Dan kan deze tot het einde van de levensduur blijven hangen. U moet zelf uw verbruiksgegevens doorgeven. Als u de slimme meter heeft geweigerd en uw oude meter gaat stuk, dan ontvangt u een andere meter. Dit is geen slimme meter, maar een digitale meter die niet op afstand uitleesbaar is.

Uitzetten
U kunt de meter ook laten installeren, maar de communicatiemodule laten uitschakelen. De netbeheerder kan dan niet op afstand gegevens aflezen en u moet zelf uw meterstanden doorgeven.
Einde citaten.

Stedin: Slimme meter uitlezen
https://www.stedin.net/slimme-meter/slimme-meter-uitlezen/
Keuze mogelijkheden aldus Stedin januari 2018
Automatisch doorsturen meterstanden aan- of uitzetten
U kunt het doorsturen uitzetten
Weer aanzetten kan ook

Enexis: Zelf kiezen wat u met de slimme meter doet
https://www.enexis.nl/zakelijk/producten-en-diensten/meters/slimme-meter/keuzevrijheid-en-bescherming/keuzevrijheid
Keuze mogelijkheden aldus Enexis januari 2018:
Uw slimme meter staat aan
Uw slimme meter staat uit
U weigert de slimme meter

Bijzonderheid:

Anno 09 januari 2018 is het mij als auteur van dit blogartikel wel duidelijk dat de communicatiemodule van een slimme meter uitgezet kan worden (en waar aangezet kan worden). Wat mij niet 100% duidelijk is of er ook voor gekozen kan worden om wel een slimme meter te laten plaatsen, maar dan zonder communicatiemodule.

Update 12 december 2017
'Regeling zonnepanelen niet versoberen'
https://nos.nl/artikel/2207252-regeling-zonnepanelen-niet-versoberen.html
Citaat:
"Twintig maatschappelijke organisaties en brancheorganisaties roepen minister Wiebes van Klimaat op om de huidige regeling voor zonnepanelen niet te versoberen. Zonnepaneel-eigenaren krijgen nu nog een gunstige vergoeding voor de stroom die zij zelf niet gebruiken en aan het net leveren. De regering wil die vergoeding verlagen omdat de regeling door het eigen succes te duur wordt.

Bijna een half miljoen huishoudens in Nederland hebben zonnepanelen. Als de zon schijnt en het huishouden op dat moment minder stroom nodig heeft, wordt er geleverd aan het elektriciteitsnet. Voor die geleverde stroom krijgt de eigenaar even veel vergoed als hij zelf moet betalen als hij op een ander moment stroom afneemt. Met deze salderingsregeling kunnen eigenaren hun investering binnen acht jaar terugverdienen, stellen de twintig organisaties."
Einde citaat.

Update 16 juni 2018
Wiebes: zonnepaneel met nieuwe subsidie in zeven jaar terugverdiend
https://nos.nl/artikel/2236761-wiebes-zonnepaneel-met-nieuwe-subsidie-in-zeven-jaar-terugverdiend.html
Citaat:
"Het kabinet wil van de regeling af, omdat die te duur is en dankzij de toename van het aantal zonnepanelen in Nederland ook steeds duurder wordt. "Ik wil oog houden voor een goede balans tussen kosten en de mate van ondersteuning voor lokale initiatieven", schrijft Wiebes.

De vergoeding per geleverde kilowattuur gaat waarschijnlijk omlaag, maar met hoeveel wil de minister nog niet zeggen. Uiteindelijk moet de terugverdientijd op zeven jaar uitkomen, omdat mensen volgens Wiebes tot die termijn bereid zijn te investeren in zonnepanelen.

De minister komt deze zomer met een uitgewerkt voorstel over de nieuwe terugleversubsidie, die in 2020 moet ingaan. Wiebes belooft voor de gebruikers van de huidige salderingsregeling een soepele overgang."
Einde citaat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten