dinsdag 27 maart 2018

CDA'er uit Dedemsvaart is klaar met Buma en zet partij-jas op Marktplaats (RTV Oost en NOS journaal)

Zondag 18 maart 2018 heb ik mijn CDA campagne jas (parka) en sjaal te koop gezet op marktplaats (inclusief politiek statement), nadat RTV Oost mij daarover belde 19 maart 2018, en ik daarover in de radio uitzending van RTV Oost geintervieuwd ben door Sandra de Geest, was de jas die ik te koop had gezet ook in het NOS 8 uur journaal van 19 maart 2018 te zien (circa 20:20 uur). Terwijl ik aanwezig was bij een politiek debat in de Voorveghter Hardenberg (19/03) kreeg ik diverse berichten over het 8 uur journaal, pas na meerdere berichten begon ik het te geloven.


CDA'er uit Dedemsvaart is klaar met Buma en zet partij-jas op Marktplaats
http://www.rtvoost.nl/nieuws/288458/cdaer-uit-dedemsvaart-is-klaar-met-buma-en-zet-partij-jas-op-marktplaats
Inclusief audio fragment duur 6 min 54 sec.

maandag 19 maart 2018 | 14:44
Laatst bijgewerkt: 21-3-2018 | 09:11
Gerrit Hartholt is er helemaal klaar mee. Het CDA-lid uit Dedemsvaart kan de conservatieve koers van partijleider Sybrand Buma niet meer aanzien en zet uit protest zijn CDA-jas en sjaal in Marktplaats. "Die jas draag ik al een paar maanden niet meer."

Hij wil met dit statement duidelijk maken dat Buma een andere koers moet varen. "Buma maakt van christen democratisch conservatief democratisch", beklaagt hij. "Daar voel ik mij niet bij thuis."

Jas tegen een goede prijs weg
De jas en sjaal staan eigenlijk symbolisch te koop op de website, maar als ze tegen een goede prijs weg kunnen dan zegt Hartholt daar geen nee tegen. "Maar het is bovenal een statement."

Of Hartholt woensdag een bolletje van de CDA-lijst rood gaat kleuren, weet hij nog niet. "Ik heb nog even de tijd om daar over na te denken." De jas doet Harholt in ieder geval niet meer aan. "Ik heb nog een rode jas, ik heb nog een blauwe jas. Desnoods doe ik twee of drie dunne jassen over elkaar aan."

Er is tot nu toe tien euro geboden op jas, waarvan het lusje kapot is.NOS campagneblog 19 maart 2018: Jas van CDA op Marktplaats
https://nos.nl/liveblog/2223252-campagneblog-rutte-vergelijkt-referendum-met-spelshow.html


Uitzending gemist NOS 8 uur journaal 19 maart 2018 (item rond 20:20 uur):
http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/428629/Nos_Journaal.html


Te koop aangeboden partij-jas CDA-lid uit Dedemsvaart van Marktplaats verwijderd
http://www.rtvoost.nl/nieuws/288606/te-koop-aangeboden-partij-jas-cda-lid-uit-dedemsvaart-van-marktplaats-verwijderd

Nadat Marktplaats 20 maart 2018 s'avond laat met verwijzing naar de algemene voorwaarden de advertentie had verwijderd, heb ik die CDA jas en sjaal (circa 21 uur later) weer in een nieuwe advertentie te koop gezet, maar nu zonder politiek statement. Het hoogste bod was 20 maart s'avonds €31,31 tevens had iemand zich gemeld om de jas (en sjaal) ondershands te kopen.

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

P.S.1 Bekijk hier alle uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018:
https://nos.nl/artikel/2223623-bekijk-hier-alle-uitslagen-van-de-verkiezingen.html

P.S.2 Op 04 april 2018 heb ik mijn CDA jas en sjaal verkocht (overdracht en betaling).
https://twitter.com/GerritHartholt/status/981544824468901888

dinsdag 13 maart 2018

Nederlanders hebben meer vertrouwen in de integriteit van hun gemeentebestuur dan van de regering

Op de website van Binnenlands Bestuur staat sinds 13 maart 2018 het artikel 'Meer vertrouwen in  gemeentebestuur dan in regering'.

https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/meer-vertrouwen-in-gemeentebestuur-dan-in.9583280.lynkx

Vooral het punt: 'Vermijden van belangenverstrengeling en vriendjespolitiek.' Is een aandachtpunt.


Meer vertrouwen in  gemeentebestuur dan in regering

Auteur Eric de Kluis 13 mrt 2018

Nederlanders hebben meer vertrouwen in de integriteit van hun gemeentebestuur dan van de regering. Dat blijkt uit een onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur en BNR Nieuwsradio.

Belang van de burger
Eerlijk zijn. Niet handelen vanuit het eigen belang maar vanuit het belang van de burger. Vermijden van belangenverstrengeling en vriendjespolitiek. Betrouwbaar zijn en afspraken nakomen. Dat zijn volgens de 3.251 Nederlanders die meewerkten aan het onderzoek naar bestuurlijke integriteit de belangrijkste zaken die maken of een bestuurder al dan niet integer is. Lokale bestuurders krijgen van de Nederlandse bevolking een 6,5 voor integriteit. Ook provinciebestuurders en gemeenteambtenaren krijgen een 6,5. De Nederlandse regering wordt echter als minder integer gezien. Die scoort met een 5,8 een hele krappe voldoende. Een op de drie Nederlanders geeft de regering zelfs een cijfer van vijf of lager.

Uitgesproken negatief
Hoewel het lokale bestuur een voldoende scoort voor integriteit, is niet iedereen even positief. SGP-stemmers hebben nog het meeste op met het gemeentebestuur. Zij geven de lokale volksvertegenwoordigers een 7,3 voor integriteit. Ook kiezers van traditionele bestuurderspartijen als VVD, CDA en PvdA geven een ruime voldoende, evenals aanhangers van D66, ChristenUnie en GroenLinks. Met name stemmers op partijen die nog niet of nauwelijks deel uitmaken van gemeenteraden zijn uitgesproken negatief over de integriteit van lokale bestuurders. Dat geldt vooral voor kiezers die aangeven te gaan stemmen op de PVV (5,3), Forum voor Democratie (5,3) en DENK (4,2).

Beetje integer
Maar wat is dat precies, integriteit. Als bestuurder kun je niet een beetje integer zijn, zei de vroegere minister van Binnenlandse Zaken Ien Dales ooit. Klopt dat, of kun je juist nooit volledig integer zijn? Twee derde van de Nederlandse bevolking geeft aan dat het eerste waar is. Een beetje integer als bestuurder kan niet. Een derde stelt dat het niet mogelijk is volledig integer te zijn. Op de vraag of een voorzitter van een voetbalclub, die tevens raadslid is, mee mag besluiten over uitbreiding van het voetbalveld, antwoord slechts 22 procent positief. Als het een oud-voorzitter betreft, vindt 41 procent dat hij of zij mag meestemmen. Wel vinden de respondenten dat het belangrijk is voor een raadslid om daarnaast een maatschappelijke functie te vervullen. Ook vindt meer dan de helft van de Nederlanders (57 procent) dat een wethouder niet mag meebeslissen over de locatie van een verslaafdenopvang als de geplande locatie op honderd meter van zijn of haar huis ligt. Ook als de locatie een halve kilometer van het huis ligt, vindt nog altijd 54 procent dat een wethouder daarover niet mag meebeslissen.

Screening
Een overgrote meerderheid van de Nederlanders is van mening dat kandidaat-wethouders net zo uitgebreid gescreend zouden moeten worden als burgemeesters. Bijna negen op de tien Nederlanders (89 procent) vindt dit een goed idee. In november afgelopen jaar stelde burgemeester Lex Roolvink van de Noord-Brabantse gemeente Grave zo’n uitgebreide screening van kandidaat-wethouders voor. In de afgelopen jaren hebben tal van gemeenten al meer of minder uitgebreide screenings voor wethouders ingevoerd. Het plan van Roolvink behelst echter een screening waarbij ook de AIVD, Belastingdienst en Justitie betrokken zijn. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft gezegd in samenwerking met de gemeenten te willen kijken of een dergelijke screening een goed instrument is om integriteitsschendingen tegen te gaan.

Sancties
Ook zou een ruime meerderheid van de Nederlanders (77 procent) er voorstander van zijn om burgemeesters de mogelijkheid te geven om een raadslid of wethouder een disciplinaire maatregel op te leggen bij niet-integer gedrag. Een dergelijke maatregel is echter problematisch. Een burgemeester die een sanctie oplegt aan een raadslid raakt aan de verhouding tussen wetgevende en uitvoerende macht en tussen gekozen vertegenwoordigers en niet-gekozen bestuurders. Een gekozen volksvertegenwoordiger kan niet worden ontslagen, zolang hij of zij voldoet aan de vereisten van het raadslidmaatschap. En het is niet aan de zittende macht om grenzen te stellen aan de gekozen macht. Dat kan alleen de rechterlijke macht.

Over het onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur en BNR Nieuwsradio wordt dinsdag 13 maart gedebatteerd in het programma Juridische Zaken op BNR, van 15.30-16.00 uur.

=======================================================

Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

maandag 12 maart 2018

Steun de petitie 'Verbeter reïntegratie slachtoffers (seksuele) intimidatie en pesten op het werk'

Vrijdag 9 maart 2018 is de petitie 'Verbeter reïntegratie slachtoffers (seksuele) intimidatie en pesten op het werk' gestart. Uit berichtgeving blijkt dat slachtoffers van intimidatie op het werk nogal eens dubbel de dupe worden, of zoals blijkt uit geluiden die actiegroep Stoppestenophetwerk.nu bereiken soms zelfs drie dubbel de dupe worden. Dit o.a. omdat werkgevers soms hun zorgplicht in dit soort situaties niet nakomen. Deze petitie wil dat slachtoffers van (seksuele) intimidatie en/of pesten op het werk niet verpieteren, maar weer reïntegreren.

U kunt via deze URL deze petitie tekenen:
Petitie: Verbeter reïntegratie slachtoffers (seksuele) intimidatie en pesten op het werk

Beschrijving: Veel slachtoffers van (seksuele) intimidatie en pesten op het werk, worden of gedwongen overgeplaatst, of verliezen hun baan en/of verliezen hun gezondheid. Deze petitie bepleit een verbetering van de reïntegratie van deze slachtoffers.

Aan: Tweede Kamer

Wij: Ondertekenaars van deze petitie

Constateren:
- Uit cijfers TNO blijkt dat er >1,2 miljoen werknemers te maken hebben met pesten, (seksuele) intimidatie en discriminatie op het werk.
- Veel van deze slachtoffers negatieve consequenties ondervinden.
- De europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk 2007 vermeld: Indien nodig zal bijstand en steun voor herintegratie verleend worden aan het slachtoffer.
- Veel werkgevers hun zorgplicht niet nakomen in deze.

Verzoeken: De Tweede Kamer om te onderzoeken hoe de reïntegratie van slachtoffers (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie op het werk verbeterd kan worden in Nederland.


=======================================================


Dedemsvaarter maakt vuist tegen intimidatie op het werk
De Stentor Vechtdal editie 17 maart 2018

=======================================================

Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
Initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op Werk!'
Initiatiefnemer actiegroep Stoppestenophetwerk.nu
Initiatiefnemer petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'
Initiatiefnemer petitie 'Verbeter reïntegratie slachtoffers (seksuele) intimidatie en pesten op het werk'

zondag 4 maart 2018

Volksvertegenwoordiger of werknemer politieke partij?Er doet zich al een aantal jaren een fenomeen voor in de Nederlandse politiek en in het bijzonder in de Tweede Kamer, te weten volksvertegenwoordigers die in de praktijk niet volledig als volksvertegenwoordigers functioneren maar meer als werknemers van hun politieke partij. Zie bijvoorbeeld de manier waarop VVD en PvdA hun Tweede Kamerleden tijdens het kabinet Rutte II in het gareel hebben gehouden en houden.

Wat je ziet is dat in politieke partijen een beperkte groep bepaalt wie er op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer komt (met vaak een bijzondere rol hierin van de lijsttrekker), en als je niet 100% binnen de partijlijn blijft (strakke fractiediscipline) is er een grote kans dat je dan de volgende keer niet meer op de lijst wordt geplaatst.

Het resultaat van dit fenomeen is dat veel Tweede Kamerleden min of meer werknemer van hun politieke partij zijn in plaats van volksvertegenwoordiger, en dat de fractiediscipline mede hierdoor heel hoog kan worden opgevoerd, tot bij wijze van spreken tot kadaverdiscipline aan toe. Nog een gevolg van dit fenomeen is dat menigeen een verandering van baan van parlementslid naar staatssecretaris of minister als beloning ziet of als promotie ambieert, en om die “promotie” te kunnen krijgen werken ze graag mee aan het inruilen van hun volksvertegenwoordigers rol voor een rol als werknemer van hun politieke partij of nog een stap verder een rol als afdwinger van fractiediscipline (chief whip). Zie bijvoorbeeld de aanstelling van Martijn van Dam als staatssecretaris, en de manier waarop hij vertelt heeft over zijn “promotie” tot staatssecretaris. En de tomeloze ambitie van Ard van der Steur om minister te worden toen hij Tweede Kamerlid was. Juist de functie van Tweede Kamerlid / volksvertegenwoordiger zou de hoogste status moeten hebben in een democratie als de onze.

Schrijver dezens heeft nog niet helemaal zicht op hoe dit probleem op te lossen. Het zou mogelijk een structuurwijziging vergen. Er dient mijns inziens echter een evenwicht gevonden te worden tussen het werken met politieke partijen en een compleet individualistisch systeem (het andere uiterste), we moeten namenlijk ook weer niet het kind met het badwater weggooien. Transparantie als veel geprezen waarde van communicatie zou hierbij een probaat middel kunnen zijn. De huidige gang van zaken speelt zich teveel af in de schaduw van het politieke proces, te weten de achterkamertjes.

Waar zoal op letten in deze:
- Politici weten nu vaak heel goed wat er leeft op de vierkante kilometer in Den Haag. De burgers op hun beurt willen graag dat de politici goed weten wat er leeft in de samenleving en daar een antwoord op formuleren.
- Er is veel kennis in de samenleving, hoe kunnen we de boel zo organiseren dat die kennis door de politiek beter benut wordt?
- Hoe kunnen politieke partijen alle kennis in hun partij en aan de randen van hun partij benutten?
- In plaats van dat veel gesmoord wordt door de fractiediscipline is het zaak dat bevordert wordt dat dappere, onbevangen politici met lef een eigen en onderscheidend geluid laten horen.
- Aandachtspunt is ook dat er een veracademisering van de politiek heeft plaats gevonden, in de Tweede Kamer zitten tegenwoordig bijna alleen maar mensen die een HBO of WO opleiding voltooid hebben. In de huidige Tweede Kamer zul je bijvoorbeeld weinig lassers of productiemedewerkers vinden.
– Verder is het zo dat het soms een wedstrijdje is wie de meeste rapporten om de oren van de tegenstander kan gooien (wie heeft de meeste rapporten gelezen en wie kent al die rapporten het beste).
- Sommigen schetsen ook nog eens een soort tweedeling in de Nederlandse samenleving tussen de hoger opgeleiden en de lager opgeleiden. Hoe kunnen we die kloof verkleinen en slechten?

Dit overziend is een oproep op zijn plaats om een meer duale werkwijze te hanteren in de relatie parlement en regering. Vanuit diverse partijen komen opmerkingen in die richting. Het zijn oproepen om één van de essentiële kenmerken van een goed functionerende democratie in beschouwing te nemen. Daarmee wordt tevens een beroep gedaan op de kennis in de samenleving. Het is een logische consequentie van de toegenomen mondigheid en kennis van burgers. De maatschappelijke kwesties zijn tegenwoordig complexer dan ooit; hiermee omgaan vergt benutting van kennis vanuit alle hoeken van de samenleving. Landsbeleid moet blijven steunen op een bundeling en benutting van praktische ervaring, hier ligt een schone taak voor onze volksvertegenwoordigers.

Zo beschouwd is het tevens een oproep om de communicatielijnen meer te gebruiken en impliciet meer open te stellen i.p.v. die te smoren in fractiediscipline. Ook in andere maatschappelijke sectoren kan de oproep voor open communiceren i.p.v. gesloten communiceren meer en meer worden gehoord.

Afrondend, mijns inziens moet er een einde komen aan het doorgeschoten fenomeen Tweede Kamerlid als werknemer van zijn of haar politieke partij, en is het zaak dat we weer volksvertegenwoordigers hebben en krijgen die het zijn van volksvertegenwoordiger weer zien als belangrijkste functie in een goed werkende democratie.

Of daarvoor een cultuur verandering nodig is, of een structuur verandering, of beide, dat is de vraag.

Groet Gerrit Hartholt
Linkedin:
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
Biografie:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/12/biografie-gerrit-hartholt.html

P.S.1 Naar verluidt is het salaris van een Tweede Kamerlid circa €7.500 netto per maand, en is het wachtgeld van een Tweede Kamerlid circa €3.500 netto per maand, dit tenzij hier binnen de politieke partij waar zij lid van zijn andere afspraken over gemaakt zijn. (Bron een radio uitzending.) Indien iemand nadere informatie heeft, dan graag.

P.S.2 Tijdens Rutte 2 (en mogelijk eerder ook al) deed zich het fenomeen wachtgeld zitten voor, te weten een x aantal Tweede Kamerleden deden geen poging om het kabinet Rutte 2 ten val te brengen, dit zodat ze langer in de Tweede Kamer zouden kunnen zitten (incl salaris) en meer wachtgeld rechten zouden opbouwen.