zondag 28 juli 2013

Geld op spaarrekening of zonnepanelen kopen?

Hierbij een poging om uit te rekenen wat financieel gezien slimmer is, geld op een spaarrekening zetten of zonnepanelen kopen.

Berekening 1:

Ik heb op 27 juli 2013 een compleet PV-systeem opgezocht op internet inclusief installatie.
Panelen 2400 Wp, montagesysteem, omvormer en complete installatie.
Totaal €5020,29 exclusief een eventuele subsidie.

Spaarrente 1,4% (gevonden op internet).
€5020,29 x 1,4% = €70,28 rente per jaar.
€5020,29 x 1,014% x 25 (jaar) = €7106,87 na 25 jaar rente op rente exclusief fictief rendement.
Boven een bepaalde drempel 4% fictief rendement daarover 30% belasting (box 3).

Opbrengst 2400 Wp op pannendak 35 graden hellingshoek 5 graden ZO is circa 2230 kWh.
Calculator: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php

Electriciteitsprijs Essent 1 jaar vast €0,2228 p/kWh (27 juli 2013)
2230 x 0,2228 = €496,84
Ruwe schatting terugverdientijd 10 jaar.
Bij stijging electriciteitsprijs wordt de terugverdientijd korter.
25 x 496,84 = €12.421,00 (voorzichtige schatting opbrengst PV-systeem in 25 jaar).
Reservering voor onderhoud / vervanging circa 1% per jaar van aanschafprijs = €1.255, hier zit dan 1x de vervanging van de omvormer in.

12.421 - 5.020 (afschrijving) = 7.401 - 1.255 (onderhoud / vervanging geschat) = €6.146

Opbrengst spaarrekening na 25 jaar €2086 (rente 1,4% / excl fictief rendement)
Opbrengst zonnepanelen na 25 jaar €6.146 (geen waardestijging woning)

http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/07/huis-beter-verkoopbaar-dankzij.html

Einde berekening 1

==================================

Berekening 2:

Deze berekening gebruikt dezelfde cijfers als berekening 1 maar dan met dit ver-schil dat de woning na installatie van de zonnepanelen (PV-systeem) a €5020 ook €5020 meer waard wordt. Dit om proberen uit te rekenen beneden welke spaarrente zonnepanelen dan aantrekkelijker zijn.

Opbrengst panelen €12.421 + waardestijging €5.020 - afschrijving €5.020 = €12.421
€12.421 - 1.255 (onderhoud / vervanging geschat) = €13.676

Spaarrente 4,0% betekent 5020 x 1,04 x 25 = €13.382

Opbrengst spaarrekening na 25 jaar €2086 (rente 1,4% / excl fictief rendement)
Opbrengst zonnepanelen na 25 jaar €6.146 (geen waardestijging woning)
Opbrengst spaarrekening na 25 jaar €8362 (rente 4% / exclusief fictief rendement)
Opbrengst zonnepanelen na 25 jaar €13.676 (met waardestijging woning)

Einde berekening 2.

==================================

Dit is een voorbeeld berekening. Prijsontwikkeling zonnepanelen, capaciteit zonne-panelen, subsidie(s), 6% BTW op installatiekosten of 21%, stijging electriciteitsprijs, salderingsregels, hellingshoek, oriëntatie, eventuele schaduwwerking, hoogte spaarrente, collectiviteits korting, waardeontwikkeling woning t.g.v. PV-systeem, levensduur systeem, piek/dal tarief en fictief rendement etcetera zijn van invloed op de berekeningen. Dit rekenvoorbeeld is daarnaast niet 1 of 1 schaalbaar, een PV-systeem van circa €3000 betekent niet automatisch dat u voor dat bedrag een vermogen heeft van 3/5 x 2400 Wp = 1440 Wp, een PV-systeem van circa €7.000 betekent niet automatisch dat u voor dat bedrag een vermogen heeft van 7/5 x 2400 Wp = 3360 Wp.

==================================

Conclusie:

Kort samengevat is mijn conclusie, dat bij de huidige lage spaarrente de aanschaf van zonnepanelen extra extra aantrekkelijk is, zeker als er sprake is van het moeten betalen van fictief rendement (box 3).

Mocht er sprake zijn van waardestijging van uw woning door de installatie van zonnepanelen (zie afstudeeronderzoek Thomas Wissink en onderzoek Motivaction), dan is de installatie van zonnepanelen bij een spaarrente van lager dan 4,0% extra het overwegen waard.

Situaties zijn in de praktijk dermate specifiek dat elke situatie apart doorgerekend (en geadviseerd) moet worden, dit is dan ook nadrukkelijk een voorbeeld berekening (momentopname 27 juli 2013) om een indicatie te krijgen.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

Checklist zonnepanelen (longlist + veel info)
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/03/checklist-aanschaf-zonnepanelen.html

Startpagina:
http://checklistzonnepanelen.blogspot.nl

Huis beter verkoopbaar dankzij zonnepanelen

Uit het afstudeeronderzoek van masterstudent Thomas Wissink (Bouwkunde TU/e), blijkt dat huizenkopers woningen met zonnepanelen extra aantrekkelijk vinden. Ze kiezen eerder voor een woning met zonnepanelen. Van de ondervraagden bleek zelfs 78% bereidt extra te betalen voor de aanwezigheid van een zonnepanelensysteem op een koopwoning.

Artikel op Cobouw.nl 23 juli 2013:
http://www.cobouw.nl/nieuws/e-installatie/2013/07/23/zonnepanelen-maken-huis-beter-verkoopbaar

Citaat 1: "Uitgaande van een systeem dat zeshonderd euro per jaar bespaart, was de gemiddelde prijs die mensen extra wilden betalen zevenduizend euro. Dit is vergelijkbaar met de aanschafprijs van een dergelijk (PV) systeem." Einde citaat.

Citaat 2 uitspraak Thomas Wissink: "De uitkomsten van het onderzoek zijn interessant voor woningbezitters die in zonnepanelen willen investeren, maar niet zeker zijn of zij gaan verhuizen voor de investering is terugverdiend. Zonnepanelen hebben zelfs zo'n positieve invloed op de keuze van de woning, dat een (PV) systeem een goede investering zou kunnen zijn voor woningen die te koop staan." Einde citaat.

Dit lijkt mij een interessant onderzoek.

Persoonlijk ben ik ook van mening dat een koopwoning met zonnepanelen (PV-systeem) die te koop staat aantrekkelijker is voor potientiële kopers (de totale woonlasten bestaan immers niet alleen uit hypotheekrente maar ook uit o.a. energiekosten). Of het zinvol is om een te koop staande woning zonder zonnepanelen, alsnog te voorzien van zonnepanelen om deze aantrekkelijker te maken voor potentiële kopers hangt denk ik helemaal van de situatie af, ik zou daar persoonlijk na inwinning van betrouwbaar advies een x aantal nachtjes over willen slapen. Daarbij geldt zoals altijd bij zonnepanelen, doe zaken met een betrouwbare leverancier / installateur. Voor hen die niet weten hoe lang ze nog in hun koopwoning blijven wonen (terugverdientijd zonnepanelen) en daarom twijfelen, kan dit afstudeeronderzoek een argument zijn om er toch eens over na te gaan denken.

Update 8 oktober 2013:

In opdracht van Natuur & Milieu heeft Motivaction een onderzoek gedaan, uit dat onderzoek komt naar voren dat 44% van de Nederlanders een huis met zonnepanelen aantrekkelijker vindt om te kopen dan een huis zonder zonnepanelen.

Meer informatie over dit onderzoek kunt u vinden op:
http://www.zonzoektdak.nl/nieuws/zonnepanelen-maken-verkoop-huis-aantrekkelijker/?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=N%26M+Nibri+8+oktober

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

Checklist zonnepanelen (longlist + veel info)
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/03/checklist-aanschaf-zonnepanelen.html

Startpagina:
http://checklistzonnepanelen.blogspot.nl

Update: Het energielabel op de koopwoningmarkt:
http://www.rijksoverheid.nl/regering/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/04/11/het-energielabel-op-de-koopwoningmarkt.html
Ter info: woningen die voorzien zijn van zonnepanelen krijgen daardoor vaak een gunstiger energielabel.

zaterdag 27 juli 2013

IMF zegt dat Eurozone zich nu moet richten op banken en banen

Donderdag 25 juli 2013 maakte het IMF in een rapport over de 17 eurolanden bekend, dat de Eurozone zich meer moet inspannen om banken gezond te maken en dat de werkgelegenheid aangejaagd moet worden om jaren van economische stagnatie af te wenden.

IMF: credo voor eurozone is banken en banen Beurs.nl 25/07
http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3205260/imf-credo-voor-eurozone-is-banken-en-banen

Het IMF geeft in dat bericht tevens aan dat door halfslachtige of afgestelde politieke toezeggingen op nationaal of internationaal niveau de spanningen op de internationale financiële markten weer kunnen oplaaien.

Zie ook de overlap met mijn weblog bericht van oktober 2012
getiteld: 'Stijging werkloosheid bedreiging voor Euro'
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2012/10/stijging-werkloosheid-bedreiging-voor.html

De IMF insteek om de banken weer zover te krijgen dat ze aan bedrijven en consumenten geld kunnen en gaan lenen is goed, en dat er meer moeite gedaan moet worden zodat er banen komen vindt ik helemaal goed. Hoe dat voor elkaar te krijgen daar zou de discussie over moeten gaan. Oud minister van Financiën Johan Witteveen (VVD) heeft een duit in het zakje gedaan door 27 juli 2013 in het FD te pleiten voor een investeringsimpuls van 10 a 12 miljard. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door de oprichting van een Maatschappelijk Investeringsfonds (MIF) waarin zowel de overheid als de pensioenfondsen een belang nemen en zo de risico's delen. De pensioenfondsen zouden een groot programma kunnen financieren, gericht op duurzaamheid door een sterke stimulering van zonne-energie. (Lees verder het artikel in het FD.) Graag zou ik ook mijn bijdrage willen leveren aan het weer opgang krijgen van de banenmotor dit mede zodat ik zelf ook weer een baan kan krijgen.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt, werkzoekende met een arbeidshandicap.

P.S. De slechte staat van de Nederlandse economie was 24 juli 2013 wereldnieuws:
http://www.telegraaf.nl/dft/21757752/__Slechte_staat_Nederlandse_economie_wereldnieuws__.html

EU en China bereiken deal over zonnepanelen

Op vrijdag 26 juli 2013 en zaterdag 27 juli 2013 komen er berichten naar buiten dat de EU en China het eens zijn over zonnepanelen, de handelsoorlog (over zonnepa-nelen) lijkt afgewendt. Naar verluidt zijn onderdelen van de deal een minimum-tarief voor in China geproduceerde zonnepanelen en een importquotum. Nadere details worden bekend gemaakt zodra het binnen de EC besproken is. EU commisaris voor Handel Karel De Gucht heeft het e.e.a. zaterdag 27 juli bekend gemaakt, dit nadat er vrijdag 26 juli al verhalen de ronde deden. Als het gaat om de minimumprijs is er mogelijk sprake van 54 a 57 eurocent per Wp (variërend per Chinese fabrikant ?) en een importquotum van circa 7 Gigawatt (import uit China). De situatie zal door de EU in de gaten gehouden worden (monitoring).

EU en China eens over zonnepanelen Nu.nl 27/07
http://www.nu.nl/economie/3536295/eu-en-china-eens-zonnepanelen.html

Handelsoorlog EU en China afgewend, akkoord over zonnepanelen Groenecourant.nl 27/07
http://groenecourant.nl/zonne-energie/handelsoorlog-eu-en-china-afgewend-akkoord-over-zonnepanelen/

EU, China eens over zonnepanelen NOS.nl 27/07
http://nos.nl/artikel/533901-eu-china-eens-over-zonnepanelen.html

EU en China eens over zonnepanelen De Financiële Telegraaf 27/07
http://www.telegraaf.nl/dft/21767061/__EU_en_China_eens_over_zonnepanelen__.html

Minimumprijs drijft prijs chinese zonnepanelen ruim 40% op Utilities.nl 26/07
http://www.utilities.nl/minimumprijs-drijft-prijs-chinese-zonnepanelen.125087.lynkx

EU announces solar trade deal reached with China PV-tech.org 27/07
http://www.pv-tech.org/news/eu_announces_solar_trade_deal_reached_with_china

Minnelijke schikking in dispuut zonnepanelen Chinasquare.be 27/07
http://www.chinasquare.be/actueel-nieuws/minnelijke-schikking-in-dispuut-zonnepanelen/
Citaat: "De overeenkomst loopt tot eind 2015 en 90% van de Chinese producenten onderschrijven de deal. De overigen zullen de volle pot moeten betalen. Ook wanneer de 7 GW quota overschreden worden, zal 47% invoerrechten moeten worden betaald." Einde citaat. (Excuses voor het taalkundig een beetje vreemde citaat, maar zo staat het er echt ook na 4x lezen.)

EU, China resolve solar dispute - there biggest trade row by far Reuters.com 27/07
http://www.reuters.com/article/2013/07/27/us-eu-china-solar-idUSBRE96Q03Z20130727

EU en China eens over zonnepanelen Trouw.nl
http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/article/detail/3482908/2013/07/27/EU-en-China-eens-over-zonnepanelen.dhtml
Citaat: "Mochten de minimumprijzen die de EU en China zijn overeengekomen, op een te hoog niveau worden vastgesteld, dan moeten we personeel in de EU ontslaan en onze kennis en expertise buiten Europa proberen aan te bieden." Einde citaat.

China en EU sluiten akkoord over prijzen zonnepanelen Tweakers.net 28/07
http://tweakers.net/nieuws/90453/china-en-eu-sluiten-akkoord-over-prijzen-zonnepanelen.html

China-EU solar panel deals avoids tariffs with import cutts Bloomberg.com 28/07
http://www.bloomberg.com/news/2013-07-27/european-union-china-agree-on-solar-panel-shipment-deal.html

Naar verluidt worden na bespreking binnen de Europese Commissie en goedkeu-ring de nadere details binnenkort (1e volledige week van augustus ?) bekent gemaakt. Één van de gevolgen is nu al dat een aantal Chinese fabrikanten van zonnepanelen in Europa (gaan) produceren.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

P.S. Mijn vermoeden dat er na enig (hard) onderhandelen een deal bereikt zou gaan worden, is uitgekomen. Bij dat onderhandelingsproces zijn de gegevens over de subsidiëring van de Chinese zonnepanelen fabrikanten (dik EU rapport / anti-dumping onderzoek) naar ik vermoed ook op tafel gelegd.

Checklist zonnepanelen (longlist + veel info)
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/03/checklist-aanschaf-zonnepanelen.html

Startpagina:
http://checklistzonnepanelen.blogspot.nl

zondag 21 juli 2013

Aanpakken belastingontwijking multinationals gaat beginnen

Vrijdag 19 juli 2013 kondigden de G20 landen aan dat de belastingontwijking van multinationals aangepakt gaat worden.

http://www.nu.nl/ondernemen/3530188/belastingontwijking-multinationals-aangepakt.html

Enkele citaten:

"Over twee jaar moeten er omvangrijke afspraken over de gezamenlijke inning van belastingen en het beperken van belastingontwijking door multinationals op papier staan."

"Dat zou mogelijk duizenden miljarden extra aan belastinggelden per jaar kunnen opleveren. Zeker veertig landen werken mee aan de plannen, waaronder ook Nederland."

"Zo wil de OESO er voor zorgen dat de multinationals een eerlijke bijdrage gaan leveren aan het betalen van belastingen."

Einde citaten uit het artikel van 19/07.

Zaterdag 20 juli 2013 verscheen aanvullende informatie van de OESO.

http://www.nu.nl/economie/3530955/oeso-wil-balans-belasting-en-investeren.html

Enkele citaten:

"Volgens de directeur (Pascal Siant-Amans directeur fiscale zaken van de OESO) zijn de gisteren (19/07) bekend gemaakte plannen om belastingontwijking door multinationals tegen te gaan beter voor de nationale schatkisten, de lasten van burgers en de concurrentiepositie van kleinere bedrijven, die geen gebruik konden maken van internationale (fiscale) vluchtroutes."

"En de meeste multinationals, die mogelijk tot wel 3000 miljard euro extra belastingen moeten gaan betalen begrijpen de maatregelen volgens Siant-Amans."

"Nu is het belastingtarief op bedrijfswinsten vrijwel overal tussen 20% en 35%. Maar de effectieve (winstbelasting) druk komt soms maar op 5%, zet Saint-Amans. En daarmee lopen de deelnemende landen veel inkomsten mis."

Einde citaten uit het artikel van 20/07.

Mij lijkt het een goede zaak dat de belastingontwijking door multinationals wordt aangepakt, je zou zeggen het wordt tijd.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hartholt.

Update 30 aug 2013 Nederland gaat belastingontwijking multinationals aanpakken:
http://www.nu.nl/economie/3563282/belastingontwijking-multinationals-aangepakt.html

vrijdag 5 juli 2013

Stem op de stelling: Rutte moet zijn belofte van Banen Banen Banen nakomen en wel nu.

Op de website van stand.nl heb ik een stelling geplaatst.

De stelling is: Mark Rutte moet zijn belofte van Banen Banen Banen nakomen en wel nu. Wie wil er op deze stelling stemmen?

http://www.stand.nl/stellingen/Politiek/Rutte-moet-zijn-belofte-van-Banen-Banen-Banen-nakomen-en-wel-nu

Korte toelichting: Het kabinet Rutte 2 heeft tot nu toe SNS Bank, Cyprus, Griekenland en de Schatkist gered, maar de Banen hebben ze tot nu toe niet gered. Nog sterker Mark Rutte heeft in 2010 en 2012 aan de kiezers Banen Banen Banen beloofd. Wat mij betreft mag Mark Rutte pas op vakantie als hij zijn belofte nakomt.

Bij voorbaat dank.

Tot mijn verrassing, heeft de redactie van stand.nl deze stelling op dinsdag 09 juli 2013 op de hoofdpagina gezet, gelijktijdig met nog een aantal door gebruikers gemaakte stellingen, over o.a. spoorlijn Groningen-Duitsland, schoolcuriculum Engeland, de PVV als extreem rechtse partij en differentiatie in collegegeld. Aan het eind van die dag was het aantal uitgebrachte stemmen op deze stelling opgelopen tot 641 and counting (waarvan 91% voor de stelling).

Groet, Gerrit Hartholt, werkzoekende met een arbeidshandicap.