zondag 28 december 2014

CO2 taks / CO2 belasting / CO2 duurder maken?

Al heel lang wordt er gediscussieerd over hoe kan het fossiele energiegebruik te-ruggebracht worden. Over tafel zijn gegaan mogelijkheden als een energieheffing (vb REB), een CO2 taks, een CO2 emissiehandelssysteem (ETS), etcetera. Mede doordat het EU CO2 emissiehandelssysteem (ETS) in de ogen van velen niet zo werkt als bedoeld, wordt er nu nagedacht over het mogelijk alsnog invoeren van een CO2 belasting.


Ex-topman Shell Jeroen van der Veer:
CO2 duurder maken, dan kunnen milieusubsidies auto's weg
http://www.z24.nl/ondernemen/ex-topman-shell-europa-moet-alleen-co2-beprijzen-dan-kunnen-milieusubsidies-auto-weg-523862
Citaat: "Momenteel wordt circa 7 euro betaald voor het recht om een ton CO2 te mogen uitstoten. Om hernieuwbare alternatieven voor fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas te stimuleren is een CO2-prijs van minstens 40 euro nodig." Einde citaat.

Maria van der Hoeven topvrouw Internationaal Energie Agentschap (IEA):
"Lage olieprijs is buitenkans voor CO2-taks"
http://www.duurzaamnieuws.nl/van-der-hoeven-iea-lage-olieprijs-buitenkans-voor-co2-taks/
Citaten:
- "Toch gelooft Van der Hoeven dat er hoop is. Beleidsmakers hebben dankzij de daling van de olieprijzen kans om maatregelen te nemen die een jaar geleden onbespreekbaar waren. De directeur stelt twee concrete maatregelen voor."
- "Een eerste is het afschaffen van subsidies voor het gebruik van fossiele brandstoffen."
- "Een tweede maatregel is het invoeren van belastingen op koolstofuitstoot en het uitbreiden van energiezuinige maatregelen."
Einde citaten.


Jan Paul van Soest: Britse bodemprijs CO2 verdient navolging:
http://www.gemeynt.nl/en/blog/2013/02/14/britse-bodemprijs-co2-verdient-navolging/
Citaat: "Het huidige EU-ETS-plafond is niet afgestemd op het gewenste emissieniveau, maar de uitkomst van een effectieve lobby van het bedrijfsleven en van een aantal onwillige landen." Einde citaat.

Planbureau voor de Leefomgeving
Minimumprijs biedt beste kansen voor effectief CO2-emissiehandelssysteem
http://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2013/minimumprijs-biedt-beste-kansen-voor-effectief-co2-emissiehandelssysteem
PBL rapport:
http://www.pbl.nl/publicaties/evaluatie-van-opties-om-het-europese-emissiehandelssysteem-te-hervormen
Citaten:
- "Bij een te lage CO2-prijs zal het vaak voordeliger zijn voor bedrijven om emissierechten te kopen dan om te investeren in verduurzaming."
- "De huidige prijs van emissierechten (rond 3 euro per ton CO2) is daardoor veel lager dan aanvankelijk werd verwacht (ongeveer 30 euro per ton CO2). Hierdoor prikkelt het ETS niet tot (extra) vermindering van de CO2-uitstoot of investeringen in koolstofarme technologieën. Deze technlogieën zijn echter noodzakelijk om op de lange termijn tot een emissiereductie van 80% te komen, zoals de EU zich voor 2050 ten doel heeft gesteld."
Einde citaten.


Interpol: 'CO2-markten kwetsbaar voor criminaliteit':
http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/57528/interpol-co2-markten-kwetsbaar-voor-criminaliteit/
Citaat: "In het rapport somt de politieorganisatie de manier op hoe een CO2-markt te misbruiken is. Daaronder bevinden zich het frauderen met metingen die moeten aangeven hoeveel CO2 er daadwerkelijk vermeden is. Ook gaat het om het verkopen van CO2-rechten die niet bestaan of van een andere partij zijn. Regulering omtrent de handel in CO2 is vaak nog nieuw en bevat nog mazen die uitgebuit kunnen worden. Hacken en phishing (het versturen van valse e-mails om persoonlijke gegeven te achterhalen) is een laatste risico." Einde citaat.


de Volkskrant 01 juni 2015
Europese oliebedrijven: hef belasting op uitstoot CO2
Olieproducenten pleiten voor heffing op CO2 uitstoot
http://www.volkskrant.nl/economie/olieproducenten-pleiten-voor-heffing-op-co2-uitstoot~a4046128/

Christendemocraat.nl 05 juni 2015 Video: aflevering Duurzaamheid
Rein Willems geeft aan dat CO2-heffing optie is (na vraag ondergetekende)
http://www.christendemocraat.nl/2015/06/wat-is-een-christendemocraat-aflevering-07-duurzaamheid/

Analyse van al deze informatie sterkt mij in het idee dat CO2 beprijsd dient te worden door middel van een CO2-taks of CO2-belasting. Of het EU CO2 emissiehandelssyteem ooit zo gaat werken als bedoeld, dat is maar de vraag. Aan de dames en heren politici kunnen twee beleidsopties worden voorgelegd, alsnog CO2 beprijzen d.m.v. een CO2 taks of een minimumprijs invoeren als het gaat om de CO2 emissierechten. Ik heb enige voorkeur voor een CO2-taks en ben dan ook blij met de uitspraken in deze van Jeroen van der Veer en Maria van der Hoeven.

Groet Gerrit Hartholt actief lid CDA Duurzaamheidsberaad
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

P.S. Bestudering van de geschiedenis van het EU melkquotumsysteem kan ook leerzaam zijn.


Loesje poster over CO2-taks

zaterdag 20 december 2014

Fijne Kerstdagen

Fijne Kerstdagen


Gerrit Hartholt en familie wensen u fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling

Fatsoen moet je doen

Op 17 dec 2014 publiceerde het CDA het drieluik Waarden, Democratie en Maatschappelijk Initiatief. Daarin staan mooie woorden o.a. in het kader van Normen en Waarden. Ik ben benieuwd of het CDA al die mooie normen en waarden woorden in daden om zet.

Respect en fatsoen moet je doen

CDA nieuws 17 dec 2014:
https://www.cda.nl/actueel/toon/cda-publiceert-drieluik-waarden-democratie-en-maatschappelijk-initiatief/

Drieluik Waarden Democratie Maatschappelijk Initiatief (pdf):
https://www.cda.nl/fileadmin/CDA/Documenten/2014/CDA_metagroepen.pdf

Enkele citaten uit het drieluik en het CDA ledenblad van december 2014:

Waardenagenda:

"Dienstbaarheid als opgave voor openheid en politiek."

"Zorg voor kwetsbare en sociaal uitgesloten mensen."

Democratie.Nu:

"De spiegel die mensen ons voorhielden is dat ze niet ervaren dat de politiek er voor hen is. Er is teveel misgegaan waar de politiek te weinig of te laat wat aan doet of heeft gedaan."

"Zorg ervoor dat gerechtigheid gediend wordt. We vinden elkaar niet op een reglement. Spreek innerlijke overtuigingskracht aan."

Aan de slag met waarden, democratie & maatschappelijk initiatief:

"In het debat over waarden hebben CDA-politici een prominente rol."

"Juist door morele problemen te benoemen, laat het CDA zien een partij van waarden te zijn."

Leven is een meervoud van lef:

"Ga het gewoon doen. Heb lef!"

Pagina 15 drieluik:

"Het CDA staat in een lange traditie van mensen die de moed toonden om tegen de stroom van de tijdgeest in te gaan en een authentiek geluid lieten horen."

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt actief CDA lid.

P.S.1 Persoonlijk heb ik liever een sterke overheid dan een grote overheid. Anno dec 2014 is het beeld wat ik van de overheid heb dat die wel groot is maar niet sterk is. Iemand zei ooit eens dat Nederland geen handhavingsmentaliteit heeft, en dat als er iets mis gaat er meer regels bijkomen. Naar mijn indruk is het resultaat soms ook nog eens dat de overheid door de vele regels het doel van de regels uit het oog verliest.

P.S.2 Eén van de redenen waarom het CDA 12 september 2012 een verkiezingsnederlaag leed, is omdat het CDA tijdens die campagne verzuimd had om 'De Nieuwe Moraal' campagne woorden te voorzien van 'De Nieuwe Moraal' daden.

vrijdag 19 december 2014

Ipv dat het kabinet druk is met zorgen voor banen voor de werkzoekende Henk en Ingrid, is het kabinet nu druk bezig met het redden van de eigen banen. #kerstcrisis

Van dinsdag 16 dec 2014 t/m donderdag 18 dec 2014 diep in de nacht (circa 03:50 uur) hielden de dames en heren politici (met name PvdA en VVD) in Den Haag ons in spanning hoe gaat dat aflopen die discussie over de vrije artsenkeuze. N.a.v. deze wat wordt genoemd de kerstcrisis heb ik een reactie gestuurd naar de rubriek WUZ van De Telegraaf. Tot mijn vreugde is mijn reactie geplaatst 19 dec 2014.


Integrale tekst: In plaats van dat het kabinet druk is met zorgen voor banen voor de werkzoekende Henk en Ingrid, is het kabinet nu druk bezig met het redden van de eigen banen. Gerrit Hartholt Dedemsvaart.

Dit n.a.v. de #kerstcrisis week 51 2014.

Groet Gerrit Hartholt
Werkzoekende met een arbeidshandicap (19 dec 2014)

P.S. Voor velen is het onduidelijk hoe de kerstcrisis en het vervolg daarvan in 2015 af gaat lopen, ook al is er een compromis bereikt. Opvallend in deze is dat er tot diep in de nacht is doorvergaderd door de Tweede Kamer over de vrije artsenkeuze, zijn al die politici ook zo fanatiek als het gaat om zorgen voor banen voor werkzoekende Henk en Ingrid en al die andere werkzoekenden?

Hoe het kabinet deze week opeens in crisissfeer belandde Nu.nl:
http://www.nu.nl/weekend/3955229/kabinet-week-opeens-in-crisissfeer-belandde.html

Van minuut tot minuut kabinet overleeft nachtelijk zorgdebat RTL-nieuws:
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/van-minuut-tot-minuut-kabinet-overleeft-nachtelijk-zorgdebat

Dit is er veranderd aan de zorgwet van Schippers (compromis) de Volkskrant:
http://www.volkskrant.nl/politiek/dit-is-er-veranderd-aan-de-zorgwet-van-schippers~a3814677/

Noodgreep houdt kabinet in leven Eenvandaag 19 dec 2014 (incl video):
http://politiek.eenvandaag.nl/tv-items/56197/noodgreep_houdt_kabinet_in_leven

Een wet met een bijsluiter Eenvandaag Blog 20 dec 2014:
Heeft kabinet crisis afgewend of zich verder in de nesten gewerkt?:
http://politiek.eenvandaag.nl/blogs-politiek/56201/een_wet_met_een_bijsluiter


Humor mbt de eventuele AMvB

Humor: "Het zou toch wel heel vervelend zijn als het kabinet valt. Ik heb nog 1000 euro tegoed van Rutte." Aldus J. Elbersen uit Veldhoven De Telegraaf WUZ 19 dec 2014.