vrijdag 29 maart 2019

Beste journalist, je bent geen doorgeefluik van Wilders respectievelijk Baudet

Naar aanleiding van deze stelling van Standpunt.nl 29 maart 2019 mijn reactie.

Er moet meer nuance komen in het maatschappelijk debat
https://www.nporadio1.nl/standpunt/2019-03-29

==================================

Beste journalist, je bent geen doorgeefluik van Wilders respectievelijk Baudet.

Als het gaat om meer nuance in het maatschappelijke debat, is er mijns inziens een rol weggelegd voor de media. Om niet geheel duidelijke redenen, krijgen de geluiden op de flanken tegenwoordig veel aandacht van de media, en genuanceerde geluiden in het radicale midden iets minder.

Ter illustratie: Praatjesmakers Geert Wilders en Thierry Baudet krijgen veel zendtijd, dit terwijl die zelfde praatjesmakers Geert Wilders en Thierry Baudet tot nu toe niets gepresteerd hebben. Meer nuance in het maatschappelijke debat, een goede zaak, maar dan graag ook een evaluatie van de rol van de media. In een oneliner vrij naar Lars Duursma: Beste journalist, je bent geen doorgeefluik van Wilders respectievelijk Baudet.

==================================

Groet Gerrit Hartholt kandidaat D66 Overijssel plek 20
http://www.gerrithartholt.nl
http://www.stemgerrit.nl
https://www.facebook.com/GerritHartholtD66
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

Bron NRC 12 december 2016
Je bent geen doorgeefluik van Wilders, journalist
Journalisten moeten drie keer nadenken voordat ze zonder weerwoord Wilders zijn boodschap laten vertellen, schrijft Lars Duursma.
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/12/12/je-bent-geen-doorgeefluik-journalist-5763628-a1536257

vrijdag 22 maart 2019

Kiezers bedankt

Al de kiezers die op mij hebben gestemd 20 maart 2019 als kandidaat D66 Overijssel #20, dank jullie wel.

Of ik nu niet of wel in de Provinciale Staten van Overijssel kom, ik blijf mij inzetten voor meer veiligheid, werkgelegenheid, duurzaamheid en menselijkheid.

Eerlijk duurt het langst.


Portretfoto gemaakt door Foto Theo


Volgens het Centraal Stembureau te Zwolle, zijn er op 20 maart 2019, in totaal 96 voorkeurstemmen op mij uitgebracht. Dit is te vinden in een publicatie d.d. 25 maart 2019.
http://overijsselkiest.overijssel.nl

Groet Gerrit Hartholt kandidaat D66 Overijssel plek 20
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

P.S. Het concept plan 'Geen Woorden maar Banen' wat ik heb opgesteld, ligt in de week binnen D66.

dinsdag 19 maart 2019

Persbericht: Aanpakken dat illegale vuurwapenbezit

===================================

Persbericht

Aanpakken dat illegale vuurwapenbezit

Kandidaat D66 Statenlid Gerrit Hartholt, doet opnieuw een oproep aan bestuurlijk Nederland om het illegale vuurwapenbezit aan te pakken. Als we Nederland veilig willen houden, dan is het zaak om ons uiterste best te doen om te voorkomen dat terroristen en criminelen vuurwapens in handen krijgen. Reeds in 2010 wist hij dit onderwerp in CDA verband op de politieke agenda te krijgen, wat het CDA daar sindsdien mee gedaan heeft is hem niet helemaal duidelijk. In 2017 heeft Hartholt in CDA verband het onderwerp aanpakken terrorisme op de politieke agenda gezet, hierop was de reactie van het CDA kort samengevat: "Minder festivals". Nu hij D66 lid is, heeft hij in D66 verband dit onderwerp op de politieke agenda weten te krijgen via de motie 'Herziening takenpakket politie om de politie te ontlasten'. De prioritering die hier in zit, is mede bedoeld om politiecapaciteit vrij te maken voor het aanpakken van het illegale vuurwapenbezit.

Wat Hartholt betreft, moet de politie niet hard hollen van illegale hennepkwekerij naar illegale hennepkwekerij, maar van illegaal vuurwapen naar illegaal vuurwapen. Dat laatste natuurlijk wel op een veilige manier. Verder mag wat Hartholt betreft de politie stoppen met "babysitten" bij voetbalhooligans.

Einde Persbericht

===================================

Noot voor de redactie niet bestemd voor publicatie:

Woordvoerder Gerrit Hartholt

===================================


Nadere informatie:

"Aanpakken illegaal vuurwapenbezit" aangenomen resolutie CDA-Congres 27 nov 2010 te Utrecht
http://gerrithartholt.blogspot.com/2010/12/aangenomen-resolutie-aanpakken-illegaal.html
Bijzonderheid: Er waren destijds 2 versies van die resolutie. De versie die politiek gezien verder ging, is niet in stemming gebracht.

70 illegale wapens gevonden in woning Kerkrade
http://gerrithartholt.blogspot.com/2011/01/3e-grote-vuurwapen-vondst-in-kerkrade.html
Citaat: "Hoe kan het dat die mensen A aan illegale vuurwapens zijn gekomen en B zoveel (in totaal nu zeker 400 wapens) ? Hoe kan het dat de politie er zolang (3x) over gedaan heeft om al die wapens te vinden ? Hoeveel illegale wapens / vuurwapens zijn er uberhaupt in omloop in NL en wat is de trend ? Wanneer is het omslagpunt waarop al die illegale vuurwapens de samenleving gaan ontwrichten ? Willen we op dat moment wachten of gaan we voor die tijd tot actie over ?" Einde citaat.

Aangenomen resolutie: Hoeveel NL Animal Cops zijn er nodig ?
http://20110402.blogspot.com/2011/02/resolutie-geen-500-animal-cops-nodig.html

Resolutie Politiecapaciteit vrijmaken voor aanpakken terreur
http://gerrithartholt.blogspot.com/2010/12/aangenomen-resolutie-aanpakken-illegaal.html

Persbericht 'Vergroot de pakkans van criminelen door het takenpakket van de politie te herzien
https://gerrithartholt.blogspot.com/2019/03/persbericht-vergroot-de-pakkans-van.html
Citaat: "Dan gaat het bijvoorbeeld om het vergroten van de pakkans van criminelen die handelen in illegale vuurwapens. Als we Nederland veilig willen houden, dan is het zaak om ons uiterste best te doen om te voorkomen dat terroristen en criminelen vuurwapens in handen krijgen." Einde citaat.

Politiepersoneel is structureel overbelast
https://www.ornet.nl/blog/2018/11/19/politiepersoneel-is-structureel-overbelast/?vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.97978463.1564274258.1550434101-688389526.1550434101
Citaat: "Bij de politie is meer dan de helft van de wijkagenten en de teamchefs structureel overbelast." Einde citaat.

Hoe het vuurwapengeweld in Nederland explodeerde NRC 13 juli 2016
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/07/13/hoe-het-vuurwapengeweld-in-nederland-explodeerde-3215824-a1511211
Citaat: "Wapenhandel Sinds 2008 is het gebruik van zware wapens in de onderwereld sterk toegenomen. In dat jaar besloot het kabinet-Balkenende de strijd tegen de illegale handel in vuurwapens minder prioriteit te geven." Einde citaat.

Britten: Nederlandse politie doet veel te weinig aan opsporing
Wapenbeleid faalt De Telegraaf 04 feb 2017
https://www.telegraaf.nl/nieuws/54346/wapenbeleid-faalt?utm_source=google&utm_medium=organic
Citaat: "Groot-Brittannië heeft forse kritiek op de matige aanpak van wapenhandel in Nederland. Ons land is een doorvoerland van vuurwapens en de Britten hebben daar last van." Einde citaat.

'Veel meer illegale en goedkope wapens in omloop' De Gelderlander 24 februari 2018
https://www.gelderlander.nl/nijmegen-e-o/veel-meer-illegale-en-goedkope-wapens-in-omloop-br~aedf7748f/
Citaat 1: "Uit onderzoek blijkt dat een grote stroom wapens uit Oost-Europa onze kant opgekomen is. Daar was een overschot en dat is in West-Europa op de markt gedumpt’’, weet wapendeskundige Henk Ferwerda van Bureau Beke." Einde citaat.
Citaat 2: "Een politiewoordvoerder verwijst naar het Nationale Dreigingsbeeld 2017, waarin staat dat het ondoenlijk is om een gefundeerde uitspraak te doen over de omvang van de illegale handel in vuurwapens, 'zeker gezien de geringe opsporingsactiviteiten de laatste jaren.' Wel wordt een toename in het gebruik van automatische vuurwapens geconstateerd." Einde citaat.

Minister Grapperhaus noemt zoektocht naar nieuwe agenten 'enorme opgave' Nu.nl 15 juni 2018
https://www.nu.nl/politiek/5315192/minister-grapperhaus-noemt-zoektocht-nieuwe-agenten-enorme-opgave.html
Citaat: "De Nationale Politiebond zei toen al niet tevreden te zijn met het aantal extra agenten. De bond wil 5.000 extra wijkagenten, omdat er de komende jaren 14.000 agenten met pensioen gaan. Daarnaast is er volgens de bond nu al sprake van structurele onderbezetting." Einde citaat.

De beslissing in 2008 (zie NRC artikel) om de aanpak van het illegale vuurwapenbezit een lagere prioriteit te geven, had tot gevolg dat vanaf dat moment de politie wel holde van illegale hennepkwekerij naar illegale hennepkwekerij, maar niet hard holde van illegaal vuurwapen naar illegaal vuurwapen. Een hoog wietgeur gehalte in de lucht is niet fijn, maar een hoog lood gehalte in de lucht is nog minder fijn.

Het feit dat we nu te maken hebben met een terrorisme dreiging, maakt dat het extra zaak is om het illegale vuurwapenbezit aan te pakken. Bij een aantal aanslagen in Frankrijk zijn via het criminele circuit gekochte vuurwapens gebruikt.
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/06/19/de-nederlandse-wapenroute-voor-terroristen-uit-parijs-a1607115
Citaat: "Nu in Nederland opnieuw vier verdachten zijn aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid van de levering van wapens aan de terroristen in Frankrijk en België, is de vraag met welk motief zij dat hebben gedaan. Gaat het de wapenhandelaren louter om geld of hebben zij een ideologisch motief?" Einde citaat.

Politie meeste tijd kwijt aan thuiswedstrijden Feyenoord
https://www.rtlnieuws.nl/node/635561
Citaat: "De inzet van de politie bij het voetbal schommelt al jaren rond de 300.000 manuur per seizoen." Einde citaat.

Profiling houdt voetbal leuk voor stewards én supporters
https://www.veiligheidsbranche.nl/marjoleinsmeenk_nl.html
Citaat: "Het werk van de stewards is dankzij het werken met profiling gemakkelijker en minder intensief geworden, zegt Smeenk. “We hoeven niet meer standaard iedereen die het stadion binnenkomt te controleren, omdat de meesten er buiten al tussenuit worden gehaald. Ook zijn onze mensen meer zichtbaar in en rond het stadion. En doordat we het gesprek aangaan bij afwijkend gedrag, halen we supporters uit de anonimiteit." Einde citaat.

Concrete experimenten met voetbal zonder politie
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/concrete-experimenten-met-voetbal-zonder-politie.9487994.lynkx
Citaat: "Gisteren gaf Piet Bruinooge, de burgemeester van Alkmaar, al aan dat grote politie-inzet bij voetbalwedstrijden wat hem betreft niet meer nodig is. Hij zei dit na de wedstrijd AZ - Ajax van zondag, die rustig is verlopen zonder politie, want die staakte. Bruinooge besloot desondanks de wedstrijd door te laten gaan. De clubs zetten wel meer stewards en verkeersregelaars in." Einde citaat.

vrijdag 15 maart 2019

Concept plan aan het werk helpen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt / Geen Woorden maar Banen

Dit is een concept plan, met als doel het aan het werk helpen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, daar waar nodig zal dit passend werk dienen te zijn, en in sommige gevallen beschut werkt. Dit onder het motto: Geen Woorden maar Banen.

Tweetrapsraket:
* Bevordering werkgelegenheid in het algemeen.
* Bevordering werkgelegenheid voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dit bijvoorbeeld door een afdrachtskorting / spak, en de inzet van no-riskpolisssen.
Trap twee van deze tweetrapsraket werkt alleen als trap één van deze tweetrapsraket goed werkt.

Een activerende sociale zekerheid:
Leren van de Deense aanpak.
Laat mensen indien mogelijk iets doen, achter de geraniums zitten bevordert de reintegratie in het algemeen niet. Hierbij wel maatwerk toepassen, elk mens is weer anders.
(Er zijn in Nederland diverse voorbeelden van projecten waar mensen d.m.v activatie daadwerkelijk geholpen worden in het weer op de arbeidsmarkt komen.)

Beschut werk:
Voor hen die dat nodig hebben, is beschut werk nodig.

Sociale ondernemingen:
Bevorder de tot standkoming en levensvatbaarheid van sociale ondernemingen.

Menselijkheid:
Behandel mensen als mens en niet als (digitaal) dossier.

Beleid wat ondersteund:
- Aanpakken doorgeschoten flexibiliteit op de arbeidsmarkt.
- Flexwerkers bouwen ook pensioen op vergelijkbaar met mensen die vast in dienst is (lees: zonder pensioenopbouw zijn flexwerkers goedkoper dan mensen die vast in dienst zijn en wel pensioen opbouwen).
- Arbeidsmigranten bouwen ook pensioen op vergelijkbaar met gewone Nederlanders (lees: zonder pensioenopbouw zijn arbeidsmigranten goedkoper dan Nederlanders die wel pensioen opbouwen)

- Aan de situatie dat arbeidsmigranten (op allerlei manieren) all-in goedkoper zijn dan Nederlanders moet definitief een einde komen.
(In 2011 zeiden de Limburgers kiezers, "de Polen pikken onze banen in", geen wonder als die Polen all-in goedkoper zijn dan Nederlanders.)
- De "uitbuiting" van arbeidsmigranten (op allerlei manieren) daar moet een einde aankomen, want die "uitbuiting" draagt er aan bij dat ze all-in goedkoper zijn dan Nederlanders.
- ZZP'ers bouwen pensioen op en zijn verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.
- Werken aan herstel verhoudingen in de polder.
- Laat het UWV beter functioneren (lees: Het UWV hoort onderdeel van de oplossing te zijn ipv onderdeel van het probleem.)
- Het UWV moet beter samenwerken met o.a. de GGZ-sector. (Dan heb je het o.a. over traumaverwerking.)
- Uitgezocht dient te worden in welke wetgeving hardheidsclausules nodig zijn, hardheidsclausules die er naar verluidt de laatste jaren uitgesloopt zijn. (Lees: nu zijn er meestal geen uitzonderingen mogelijk met tot gevolg dat er meer mensen buiten de "hokjes" vallen dan nodig en wenselijk.)
- Bij belangenafweging, kiest het UWV nu naar mijn indruk te vaak voor de belangen van de werkgevers. (Lees: het UWV kiest in specifieke situaties voor de belangen van een werkgever en niet voor wat is rechtvaardig.)
- Volgens sommigen mensen is het UWV beleidsmatig en qua aansturing dermate op afstand gezet, dat er kort door de bocht samengevat sprake is van een staat in een staat. M.a.w. het UWV corrigeren indien er zaken mis gaan, en er gaan helaas zaken mis (zie voorbeeld het niet controleren van arbeidsmigraten op fraude), is nu te moeilijk.

- Verminder de risico's voor (kleine) werkgevers bij ziekte werknemers (op dat dossier wordt naar verluidt gewerkt aan verbetering).
- Voorkom dat er door de (te) vele regels het doel van de regels uit het ook wordt verloren.
- Zorg voor enige experimenteervrijheid. (Voorbeeld: Zie het pleidooi voor een regel luw Zwolle.)
- Betere schuldhulpverlening (wordt al aan gewerkt o.a. door Rens Raemakers).
- Zero-tolerancebeleid bij pesten op het werk. De beste en effectiefste manier om pesten op het werk aan te pakken blijkt een zero-tolerancebeleid te zijn. (Zie ook: beter een goede baas dan zwak beleid)

Oneliners:
# Geen afschaffing dividendbelasting, wel banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
# Geen Woorden maar Banen
# Behandel mensen als mens en niet als dossier. (Mensen zijn geen rationele computers maar emotionele neuro computers.)

Tot zover dit concept plan.

Groet Gerrit Hartholt Dedemsvaart
Kandidaat Provinciale Staten Overijssel D66 plek #20

P.S. M.i.v. 8 juli 2019 zit er op alle teksten die ik gemaakt heb in het kader van het aan werk helpen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt copyright.

Persbericht 'Stem een arbeider in de Provinciale Staten van Overijssel'

========================================

Persbericht

Stem een arbeider in de Provinciale Staten van Overijssel

Op vrijdag 15 maart 2019 is Gerrit Hartholt de campagne 'Stem een arbeider in de Provinciale Staten van Overijssel' gestart. Om dit duidelijk te maken richting de kiezers heeft hij stickers laten drukken met de tekst #StemGerrit en heeft hij een reclamespotje laten maken, wat 15 maart in totaal 7 keer uitgezonden wordt bij RTV Oost. Dit alles onder het motto 'Stem een dappere onbevangen (voormalige) arbeider in de Provinciale Staten van Overijssel, voor een eigentijds en onderscheidend geluid'. Hartholt heeft circa 25 jaar als arbeider gewerkt, echter door een situatie van pesten op de werkvloer en pesten op het werk (vooral dat laatste hakte er in), zit Hartholt nu in de WIA.

Hartholt heeft echter nog meer ijzers in het vuur, zo zet hij m.i.v. 15 maart ook de oneliner 'Geen Woorden maar Banen' in, inclusief website (weblog). Op deze website (dit weblog) heeft Hartholt een aantal concept ideeën gezet over hoe mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan (passend) werk te helpen. Deze concept ideeën heeft hij in de week gelegd bij de D66 Tweede Kamerfractie, onder het motto 'Samen kunnen we meer'. Anekdotisch is dat Hartholt de oneliner 'Geen Woorden maar Banen', in 2014 aan het CDA aanbood via Pieter Heerma, maar tot grote verbazing van Hartholt zei het CDA (zei Buma) nee. Nu zet Hartholt deze oneliner in voor D66, onder het motto 'Eerlijk duurt het langst'.

Tegen alle gekozen politici die zeggen, dat het aan (passend) werk helpen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt geen taak voor de provincies is, zegt Hartholt: zijn jullie nu volksvertegenwoordigers of werknemers van jullie politieke partij? Hartholt beseft dat het aan (passend) werk helpen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt geen gemakkelijke klus is, daarom hoopt hij dat hij in deze kan samenwerken met de D66 Tweede Kamerfractie en andere partijen. Hartholt heeft enige ervaring met interpolitiek bezig zijn o.a. via het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen ('Vloeiende Acceleratie').

Voor hen die twijfelen tussen D66 en bijvoorbeeld de PVV of Forum voor Democratie, heeft Hartholt ook nog een boodschap: Geert Wilders en Thierry Baudet zijn volgens Hartholt brandweermannen die wel hard brand roepen, maar geen enkele brand blussen. Dat type "brandweermannen" daar heb je volgens Hartholt niets aan. Dat wat Geert Wilders en Thierry Baudet doen is volgens sommigen emotie-exploitatie, te weten ze gooien een stuk rood vlees in de arena met als doel effectbejag, maar niet met als doel om Henk en Ingrid daadwerkelijk te helpen. Voor hen die nog denken dat Geert Wilders en Thierry Baudet in de voetsporen van Pim Fortuyn zijn getreden, wil Hartholt er op wijzen Pim Fortuyn daadwerkelijk problemen wilde oplossen, dit terwijl er aanwijzingen zijn dat Geert Wilders en Thierry Baudet op iets anders uit zijn dan het oplossen van problemen. Om dit te illustreren wijst Hartholt er op dat Geert Wilders in de vele vele vele jaren dat hij nu als PVV'er op het pluche zit in de Tweede Kamer, eigenlijk niks heeft gepresteerd behalve dan het oplossen van een aantal interne PVV problemen. Verder heeft Geert Wilders ooit gezegd, dat hij voor de AOW op 65 was, maar dit in no time weer in trok na de verkiezingen i.p.v. voor de verkiezingen. En de enige prestaties die Thierry Baudet tot nu toe geleverd heeft, zijn een foto van hem op een piano (vleugel), een foto van hem met een cargovest, en een foto waarin te zien is dat hij naast een zwembad ligt. Laat u niet in de luren leggen door de kabaalmakers Geert Wilders en Thierry Baudet, want die maken wel veel kabaal maar presteren niets voor Henk en Ingrid.

Als u twijfelt tussen D66, en bijvoorbeeld de PVV of Forum voor Democratie, overweeg dan om op een arbeider te stemmen. 😉

P.S. Bij voldoende voorkeurstemmen kan het zijn dat Hartholt voor een flink deel uit de WIA kan, immers het statenlidmaatschap wordt in dat scenario verrekend met de WIA.

Reclamefilmpje op YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=BZAT5-Gnpb4

Geen Woorden maar Banen:
http://www.geenwoordenmaarbanen.nlUitzendschema RTV Oost 15 maart 2019


Einde Persbericht

========================================

Noot voor de redactie, niet voor verdere publicatie:

Woordvoerder Gerrit Hartholt

Persbericht 'Vergroot de pakkans van criminelen door het takenpakket van de politie te herzien'

========================================

Persbericht

Vergroot de pakkans van criminelen door het takenpakket van de politie te herzien

Omdat criminelen in het algemeen niet bang zijn voor zware straffen, maar wel voor een hoge pakkans, mede daarom heeft het D66 Congres zondag 10 maart 2019 de motie 'Herziening takenpakket politie om de politie te ontlasten' aangenomen. De motie roept de D66 Tweede Kamerfractie op werk te maken van een herziening van het takenpakket van de politie. Als denkrichting geeft de motie voorzichtig twee voorbeelden van hoe die herziening van dat takenpakket er uit zou kunnen zien. Denkrichting één is om uit te laten zoeken of een andere organisatie dan de politie kan gaan hollen van illegale hennepkwekerij naar illegale hennepkwekerij. Dit sluit aan bij het D66 standpunt om softdrugs te reguleren. Denkrichting twee is om er naar toe te werken dat er veel minder politie-inzet nodig is bij de aanpak van overlast door voetbalhooligans. Dit sluit aan bij de afgelopen jaren gewijzigde aanpak, waardoor het aantal geweldsincidenten van voetbalhooligans gedaald is. Indien een herziening van het takenpakket van de politie inderdaad er toe leidt dat er uren vrijkomen, kan niet alleen de politie ontlast worden, maar kan m.b.v. een juiste prioritering de pakkans van criminelen vergroot worden. Dan gaat het bijvoorbeeld om het vergroten van de pakkans van criminelen die handelen in illegale vuurwapens. Als we Nederland veilig willen houden, dan is het zaak om ons uiterste best te doen om te voorkomen dat terroristen en criminelen vuurwapens in handen krijgen.

Einde persbericht

========================================

Noot voor de redactie, niet voor verdere publicatie:

Woordvoerder: Gerrit Hartholt

========================================

Enkele URL's met nadere informatie:

Politiepersoneel is structureel overbelast
https://www.ornet.nl/blog/2018/11/19/politiepersoneel-is-structureel-overbelast/?vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.97978463.1564274258.1550434101-688389526.1550434101
Citaat: "Bij de politie is meer dan de helft van de wijkagenten en de teamchefs structureel overbelast." Einde citaat.

Hoe het vuurwapengeweld in Nederland explodeerde NRC 13 juli 2016
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/07/13/hoe-het-vuurwapengeweld-in-nederland-explodeerde-3215824-a1511211
Citaat: "Wapenhandel Sinds 2008 is het gebruik van zware wapens in de onderwereld sterk toegenomen. In dat jaar besloot het kabinet-Balkenende de strijd tegen de illegale handel in vuurwapens minder prioriteit te geven." Einde citaat.

Britten: Nederlandse politie doet veel te weinig aan opsporing
Wapenbeleid faalt De Telegraaf 04 feb 2017
https://www.telegraaf.nl/nieuws/54346/wapenbeleid-faalt?utm_source=google&utm_medium=organic
Citaat: "Groot-Brittannië heeft forse kritiek op de matige aanpak van wapenhandel in Nederland. Ons land is een doorvoerland van vuurwapens en de Britten hebben daar last van." Einde citaat.

'Veel meer illegale en goedkope wapens in omloop' De Gelderlander 24 februari 2018
https://www.gelderlander.nl/nijmegen-e-o/veel-meer-illegale-en-goedkope-wapens-in-omloop-br~aedf7748f/
Citaat 1: "Uit onderzoek blijkt dat een grote stroom wapens uit Oost-Europa onze kant opgekomen is. Daar was een overschot en dat is in West-Europa op de markt gedumpt’’, weet wapendeskundige Henk Ferwerda van Bureau Beke." Einde citaat.
Citaat 2: "Een politiewoordvoerder verwijst naar het Nationale Dreigingsbeeld 2017, waarin staat dat het ondoenlijk is om een gefundeerde uitspraak te doen over de omvang van de illegale handel in vuurwapens, 'zeker gezien de geringe opsporingsactiviteiten de laatste jaren.' Wel wordt een toename in het gebruik van automatische vuurwapens geconstateerd." Einde citaat.

Minister Grapperhaus noemt zoektocht naar nieuwe agenten 'enorme opgave' Nu.nl 15 juni 2018
https://www.nu.nl/politiek/5315192/minister-grapperhaus-noemt-zoektocht-nieuwe-agenten-enorme-opgave.html
Citaat: "De Nationale Politiebond zei toen al niet tevreden te zijn met het aantal extra agenten. De bond wil 5.000 extra wijkagenten, omdat er de komende jaren 14.000 agenten met pensioen gaan. Daarnaast is er volgens de bond nu al sprake van structurele onderbezetting." Einde citaat.

De beslissing in 2008 (zie NRC artikel) om de aanpak van het illegale vuurwapenbezit een lagere prioriteit te geven, had tot gevolg dat vanaf dat moment de politie wel holde van illegale hennepkwekerij naar illegale hennepkwekerij, maar niet hard holde van illegaal vuurwapen naar illegaal vuurwapen. Een hoog wietgeur gehalte in de lucht is niet fijn, maar een hoog lood gehalte in de lucht is nog minder fijn.

Het feit dat we nu te maken hebben met een terrorisme dreiging, maakt dat het extra zaak is om het illegale vuurwapenbezit aan te pakken. Bij een aantal aanslagen in Frankrijk zijn via het criminele circuit gekochte vuurwapens gebruikt.
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/06/19/de-nederlandse-wapenroute-voor-terroristen-uit-parijs-a1607115
Citaat: "Nu in Nederland opnieuw vier verdachten zijn aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid van de levering van wapens aan de terroristen in Frankrijk en België, is de vraag met welk motief zij dat hebben gedaan. Gaat het de wapenhandelaren louter om geld of hebben zij een ideologisch motief?" Einde citaat.

Politie meeste tijd kwijt aan thuiswedstrijden Feyenoord
https://www.rtlnieuws.nl/node/635561
Citaat: "De inzet van de politie bij het voetbal schommelt al jaren rond de 300.000 manuur per seizoen." Einde citaat.

Profiling houdt voetbal leuk voor stewards én supporters
https://www.veiligheidsbranche.nl/marjoleinsmeenk_nl.html
Citaat: "Het werk van de stewards is dankzij het werken met profiling gemakkelijker en minder intensief geworden, zegt Smeenk. “We hoeven niet meer standaard iedereen die het stadion binnenkomt te controleren, omdat de meesten er buiten al tussenuit worden gehaald. Ook zijn onze mensen meer zichtbaar in en rond het stadion. En doordat we het gesprek aangaan bij afwijkend gedrag, halen we supporters uit de anonimiteit." Einde citaat.

Concrete experimenten met voetbal zonder politie
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/concrete-experimenten-met-voetbal-zonder-politie.9487994.lynkx
Citaat: "Gisteren gaf Piet Bruinooge, de burgemeester van Alkmaar, al aan dat grote politie-inzet bij voetbalwedstrijden wat hem betreft niet meer nodig is. Hij zei dit na de wedstrijd AZ - Ajax van zondag, die rustig is verlopen zonder politie, want die staakte. Bruinooge besloot desondanks de wedstrijd door te laten gaan. De clubs zetten wel meer stewards en verkeersregelaars in." Einde citaat.