vrijdag 21 augustus 2015

Wat te doen bij advertentiefraude?

In de uitzending van Avro Tros Opgelicht?! van 3 februari 2015 wordt aandacht besteedt aan advertentiefraude en een wetsvoorstel dat die advertentiefraude een stuk moeilijker moet maken.


Opgelicht?! 3 februari 2015 over advertentiefraude:
http://www.opgelicht.nl/uitzending/2015/1155/

Tijdens die uitzending vertelden Sharon Gesthuizen SP en Foort van Oosten VVD over het wetsvoorstel dat in behandeling is in de Tweede Kamer dat acquisitiefraude en advertentiefraude een stuk moeilijker wil maken. Naar schatting kost acquisitiefraude, advertentiefraude en spooknota's het Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks circa 400 miljoen euro.
https://www.fraudehelpdesk.nl/nieuws/spookfacturen-en-acquisitiefraude-voortaan-strafbaar/?zoekopdracht=advertentiefraude

Op de website van de fraudehelpdesk staan een aantal tips voor als u vermoed dat u te maken hebt met advertentiefraude:
https://www.fraudehelpdesk.nl/zoeken/antwoord/?zoekopdracht=acquisitiefraude&antwoord_id=76

Citaat:

Als u facturen van een advertentiebureau ontvangt en achteraf het gevoel heeft te zijn misleid, dan is het advies om de factuur niet te betalen. Als u de faturen onbetaald laat, is het van groot belang om verweer te voeren tegen de vordering. Met andere woorden: u moet het advertentiebureau laten weten dat u het niet met de eis eens bent en vooral waarom niet.

- Verstuur uw verweer altijd via de aangetekende post of aangetekende e-mail. Zo kunt u aantonen dat u moeite heeft gedaan om het bureau uw standpunten mede te delen.
- Vermeld nooit uw handtekening op uw correspondentie om eventueel misbruik te voorkomen.
- Lees goed de algemene voorwaarden en de getekende offerte/opdrachtbevestiging. Soms is het mogelijk om binnen enkele dagen (meestal acht) de overeenkomst alsnog te annuleren.
- Als een onbevoegd persoon het document heeft ondertekend, is er in eerste instantie geen rechtgeldige overeenkomst tot stand gekomen.
- U kunt de overeenkomst wellicht vernietigen op grond van bedrof en/of dwaling.
- De zogenaamde overeenkomst kan ontbonden worden op grond van wanprestatie.


- Als u twijfelt aan de magazine/boekjes die worden uitgegeven door het advertentiebureau of de door het advertentiebureau geëxploiteerde websites, kunt u hen vragen om verantwoording af te leggen voor de wijze waarop zij hun taken hebben voldaan.


- Wees  niet te geïntimideerd door dreigementen afkomstig van incassobureaus. Vaak werken deze incassobureaus samen met de advertentiebureaus.
- Het advertentiebureau kan naar de recht stappen zodat de rechtr over de kwestie kan oordelen.
- Rechters oordelen zeer diver in deze zaken. Het is van groot belang dat u altijd goed schriftelijk verweer heeft gevoerd en dat u een actieve houding heeft aangenomen in de zaak.
- Als u een aangetekend schrijven van het advertentiebureau heeft ontvangen als 'welkomstbrief' en u reageert daar niet of pas heel laat op, is de kans groot dat de rechter u in het ongelijk zal stellen.
- Als u een faxbericht of e-mail heeft ontvangen die goed leesbaar en duidelijk is en u heeft deze ondertekend, zijn er rechters die oordelen dat de overeenkomst goed tot stand is gekomen.
- Een door een advertentiebureau opgenomen gesprek is weliswaar rechtgeldig, maar veel rechters vinden dit medium toch makkelijk manipuleerbaar.

Einde citaat.

Zodra het wetsvoorstel is aangenomen:

Zodra het wetsvoorstel wat in behandeling bekrachtigd is door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer en dat wetsvoorstel is ingegaan, ontstaat er een situatie die gunstiger is voor degene die zich wil verweren tegen advertentiefraude / acquisitiefraude. Op welke datum deze (nieuwe) wet ingaat weet ik op het moment van schrijven van deze weblog pagina (21 aug 2015) niet.

Update: de wet aanpak acquisitiefraude is ingegaan 01 juli 2016 (zie verderop).

Een voorbeeld van wat sterk lijkt op advertentiefraude:

Een voorbeeld van een bedrijf wat een werkwijze toepast die veel ondernemers ervaren als "advertentiefraude" is Nolin Uitgevers, niet voor niets dat Nolin Uitgevers te zien is in de uitzending van Opgelicht?! van 3 feb 2015. http://www.opgelicht.nl/uitzending/2015/1155/


PrintScreen voorpagina website Nolin Uitgevers 21 aug 2015 .jpg
http://www.nolin-binnenhofprojecten.nl/

Opvallend is dat diverse Stichtingen gebruik maken van de diensten van Nolin Uitgevers, die dienst staat bekend als het SponsorPublicatieConcept. Voor een Vereniging of Stichting zijn de publicaties dan "gratis" maar voor de "adverterende" of "sponsorende" ondernemer niet. Vaak is in dit soort constructies niet duidelijk wat voor tegenprestatie het advertentiebureau gaat leveren / daadwerkelijk levert aan de "adverteerders / sponsors". En is het vaak ook niet duidelijk waar het geld nu zoal naar toe gaat, gaat dat naar een goed doel of toch niet?

http://www.nolin-binnenhofprojecten.nl/publicaties/

Enkele Stichtingen die de homepage van Nolin Uitgevers 21 aug 2015 vermeld zijn:
Stichting Pesten op de werkvloer
Stichting Hart in Actie
Stichting Tegenkracht
Stichting Dierennood
Stichting Veilig Onderwijs
Vereniging Hartsdromen.nl
Kinderinternet de Surfsleutel
Stichting Sportbelang SGK
Wensstichting Oppepper4all

Voor alle ondernemers die twijfel hebben over wat er met hun advertentie / sponsorgeld gebeurd is, vraag openheid van zaken bij Nolin Uitgevers en de betreffende Stichting / Vereniging.

- Als u twijfelt aan de magazine/boekjes die worden uitgegeven door het advertentiebureau of de door het advertentiebureau geëxploiteerde websites, kunt u hen vragen om verantwoording af te leggen voor de wijze waarop zij hun taken hebben voldaan.

Nieuws d.d. 24 december 2015

Met ingang van ............ 2016 wordt acquisitiefraude / advertentiefraude strafbaar.

Wat verandert er in 2016 voor ondernemers:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veranderingen-1-januari-2016/inhoud/ondernemers

Dit verandert er in 2016:
https://www.deondernemer.nl/nieuwsbericht/39667/dit-verandert-er-in-2016

- Acquisitiefraude is een vorm van misleiding. Voorbeeld is dast een ondernemer wordt overgehaal om te betalen voor een bepaalde dienst, zoals de vermelding in een online-gids. Naderhand blijkt dan dat die gids niet bestaat of nauwelijk online te vinden.
- Ook spookfacturen - rekeningen voor nooit geleverde producten of diensten  - vallen onder acquisitiefraude. Als een ondernemer zo'n spookfactuur niet betaalt, wordt al snel gedreigd met een incassobureau. Naar schatting kost acquisitiefraude het Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks zo'n 400 miljoen euro.
- Consumenten zijn door de wet al beschermd tegen zulke oplichtingspraktijken. Voor hen geld de 'omgekeerde bewijslast'. Bedrijven waren tot 1 januari 2016 niet beschermd en hadden vaak geen poot om op te staan, omdat acquisitiefraude niet strafbaar was. M.i.v. 1 januari 2016 is daar gelukkig verandering in gekomen.
Einde nieuws 24 december 2015.

Nieuws d.d. 19 januari 2016

Tweet van VVD TK Foort van Oosten d.d. 19 januari 2016:
Trots, met algemene stemmen is onze wet aanpak #acquisitiefraude in EK aangenomen! Met @S_Gesthuizen #VVD/SP
https://twitter.com/foortvanoosten/status/689445791706980352
De vraag is nu, m.i.v. wanneer gaat deze wet in ???
Einde nieuws d.d. 19 januari 2016


Nieuws d.d. 01 juli 2016

Volgens dit bericht is de wet aanpak acquisitiefraude ingegaan 01 juli 2016
Acquisitiefraude is strafbaar
http://www.ondernemersplein.nl/wetswijziging/acquisitiefraude-strafbaar/
Citaat:
"Ingangsdatum: 1 juli 2016
Er is een duidelijke straf op acquisitiefraude en een betere bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken. Behalve telefonische misleiding of misleiding via een vertegenwoordiger, vallen ook de zogenaamde spookfacturen onder acquisitiefraude.
Voor wie?: Alle bedrijven
Wanneer?: De wijzigingen zijn ingegaan per 1 juli 2016."
Einde citaat.

Aanvulling 06 november 2019: Nolin heeft haar naam blijkbaar veranderd in DNB Groep.

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt

Op basis van informatie gevonden op internet heb ik deze blogpagina zo goed mogelijk samengesteld. Stichtingen / verenigingen die door openheid van zaken (zoals aanbevolen door de fraudehelpdesk) kunnen aantonen dat er voor hun publicatie(s) geen "advertentiefraude" is gepleegd verwijder ik van deze blogpagina.

Brief met vragen aan gemeenteraad Amsterdam over het softdrugsbeleid

Op maandag 17 augustus 2015 heeft ondergetekende een brief met een aantal vragen gestuurd naar o.a. de gemeenteraad van Amsterdam (via de griffie) over het (gedoog)beleid ten aanzien van softdrugs, en dan met name vragen over de criminaliteit die er al enige tijd samenhangt met het huidige softdrugs gedoogbeleid. Een extra reden om deze vragen nu te stellen is het feit dat er al enige tijd een VNG bestuurlijke werkgroep aan het studeren is op het softdrugsbeleid, en dan in het bijzonder de nadelen van het huidige gedoogbeleid.

VNG laat oplossingen softdrugsproblematiek in kaart brengen:
http://vng.nl/persberichten/15-02-23/vng-laat-oplossingen-softdrugsproblematiek-in-kaart-brengen

Manifest Joint Regulation, naar verluidt actueel ondertekend door 56 gemeenten:
http://www.voc-nederland.org/persberichten_pdf/LR_Manifest_Joint_regulation_31_januari_2014.pdf
http://www.voc-nederland.org/2014/04/manifest-joint-regulation-nu-al-54-gemeenten-die-cannabis-willen-reguleren/
http://www.rollingstoned.nl/16-3-15-reanimatie-joint-regulation-na-opstelten/

Er zijn echter ook andere geluiden te horen, zoals de "wiet waarheden" van Tilburg (audio):
http://www.radio1.nl/item/306491-De%20wiet%20waarheden%20van%20Tilburg.html


Het softdrugsbeleid anno 2015 betekent mijns inziens dweilen met de geldkraan open.

Wellicht is het een slim idee om de geldkraan naar de softdrugsbendes dicht te draaien.
Het is toch te zot voor woorden om de softdrugsbendes te "subsidiëren"?
Als u tegen softdrugs bent, dan bent u ook tegen het "subsidiëren" van de softdrugsbendes.


Brief aan de gemeenteraad van Amsterdam 17 aug 2015 (via griffie) .jpg

====================================================

Aan de gemeenteraad van Amsterdam (via de griffie)

Van Gerrit Hartholt

Datum 17 augustus 2015

Betreft: vragen over het (gedoog)beleid ten aanzien van softdrugs

Geachte gemeenteraad van Amsterdam, hierbij wil ik u tien vragen stellen in het kader van het (gedoog)beleid ten aanzien van softdrugs.

1) Hoeveel geld gaat er via de achterdeur van de coffeeshops in de gemeente Amsterdam naar de inkoop van softdrugs?
2) Welk deel van dat inkoopgeld (inkoop softdrugs door de coffeeshops in de gemeente Amsterdam) gaat naar broodkwekers (die liever geen uitkering aanvragen), en welk deel gaat naar (georganiseerde) softdrugscriminelen?
3) De geldstroom via de achterdeur van coffeeshops (inkoop softdrugs), kan die betiteld worden als van wit geld zwart geld maken?
4) Het feit dat de gemeente Amsterdam deze geldstroom (inkoop softdrugs bij georganiseerde criminelen) gedoogd, maakt dat de gemeente Amsterdam medeplichtig aan criminele activiteiten?
5) Neemt de geldstroom (via de inkoop van softdrugs door coffeeshops) naar (georganiseerde) softdrugscriminelen toe in de gemeente Amsterdam sinds de growshops door de wetgever aan strakkere banden zijn gelegd?
6) Wat doen de (georganiseerde) softdrugscriminelen in de gemeente Amsterdam met de door hun gegenereerde inkomsten (criminele winst) via de achterdeur van coffeeshops uit de productie van en/of handel in softdrugs?
7) Is er sprake van dat de (georganiseerde) softdrugscriminelen in de gemeente Amsterdam hun criminele winst (deels) investeren in (andere) criminele activiteiten? Zo ja welk, (andere) criminele activiteiten zijn dat? (Er zijn geluiden dat de criminele softdrugswinst door sommige softdrugcriminelen in de loop van de tijd deel geïnvesteerd is, in het opstarten van de productie van synthethisch drugs en/of de aanschaf van illegale vuurwapens [zie de Mocro-maffia], dit laatste mogelijk deels voor de handel.)
8) Is het college van B&W het eens met de uitspraak dat er nu mogelijk sprake is van een situatie waarbij een ongeorganiseerde overheid de georganiseerde criminaliteit probeert te bestrijden?
9) Wat vindt het college van B&W van de situatie dat het ministerie van V&J er al enige tijd voor kiest om de pluk-ze-wetgeving toe te passen in het kader van het softdrugsbeleid, terwijl er tegelijkertjid sprake van is van een open geldkraan (veelal gedoogd door het ministrie van V&J) aan de achterdeur van de coffeeshops in de richting van de (georganiseerde) softdrugscriminelen?
10) Kan het beleid van het ministerie van V&J in deze (gedogen geldstroom via achterdeur coffeeshops naar softdrugscriminelen en gelijktijdig de pluk-ze-wetgeving toepassen) in de ogen van het college van B&W betiteld worden als dweilen met de geldkraan open? (Zie ook het mislukken van de aanpak van de belastingnomaden.)

Tot nadere toelichting ben ik gaarne bereidt.

Bij voorbaat dank voor het beantwoorden van deze vragen.

Gemeenteraad en griffie Amsterdam het beste.

Groet Gerrit Hartholt Dedemsvaart
gerrithartholt (at) gmail.com of gerrithartholt (at) gerrithartholt.nl
http://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

====================================================

Agenda gemeenteraad Amsterdam 9 sept 2015:
http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=3298
Ingekomen stuk nr 37 agenda 9 sept 2015:
http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=274627/type=pdf/raadsadres_gedoogbeleid_ten_aanzien_van_softdrugs.docx.pdf


Resolutie 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid'
CDA Doetinchem en CDA Hardenberg november 2013
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/09/resolutie-softdrugs-ontmoedigen.html


Startpagina Softdrugs Ontmoedigen:
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/startpagina-softdrugs-ontmoedigen.html

CDJA voor legalisering wietteelt 23 dec 2010:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2010/12/nos-anp-donderdag-23-december-2010.html

CDJA rapport 'Het No Nonsense Model':
https://cdja.nl/wp-content/uploads/2013/03/Plan-van-aanpak-Softdrugs.pdf

Opinieartikel 'Stop met subsidiëren van softdrugsbendes' Trouw 31 mei 2013:
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3450199/2013/05/31/Stop-met-subsidieren-van-softdrugsbendes.dhtml

maandag 17 augustus 2015

Flinke neerslag 16 augustus 2015 te Dedemsvaart

Volgens het KNMI is er in 24 uur in Dedemsvaart bijna 72 mm neerslag gevallen. Het betreft de periode zondag 16 aug 2015 08:00 UT - maandag 17 aug 2015 08:00 UT. De exact gemeten neerslaghoeveelheid in de waarnemingsunit is 71,8 mm (aldus het KNMI).


Oude URL (oude website KNMI):

Meer informatie is te vinden op:
http://www.knmi.nl/klimatologie/geografische_overzichten/index.cgi
Invoeren:
Dagelijkse neerslag
2015-08-17


Na nog een dag met enige regen (17 aug 2015 - 18 aug 2015) ziet de neerslagsom over aug 2015 t/m 18 aug 2015 er als volgt uit.

Nieuwsbericht 18 aug 2015 Nu.nl

Rivieren en sloten lopen over door regen
http://www.nu.nl/algemeen/4108523/rivieren-en-sloten-lopen-regen.html
Citaat: "Het heeft in het midden en oosten van Nederland de afgelopen dagen bijna zestig uur achter elkaar geregend. Dit is volgens weerbureau Meteogroup niet eerder voorgekomen in de zomer." Einde citaat.

Op circa 325 KNMI-neerslagstations wordt dagelijks de neerslag gemeten met een standaardregenmeter. De aftappingen vinden eenmaal daags plaats om 08.00 uur UT (09.00 uur lokale tijd in de winter, 10.00 uur lokale tijd in de zomer). Waarnemers geven deze gegeven zo spoedig mogelijk telefonisch door via een automatisch voice-response systeem (IRIS). Een kaart met de ligging en namen van de stations (100 Kb) is beschikbaar.


Oude URL KNMI neerslagstations (17 aug 2015):

Dit alles ter info.

Bijzonderheid om te vermelden is dat op 17 aug 2015 diverse waarnemingsstations eerder in aug 2015 al flink wat regen hebben gehad, en qua maandtotaal op dat moment hoger zitten.

Groet Gerrit Hartholt.
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

maandag 10 augustus 2015

Persbericht Slachtoffers en deskundigen willen pesten op het werk in het wetboek van strafrecht


Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht
-------------------------------------------------------------------------------------

Datum 10 augustus 2015

Slachtoffers en deskundigen willen pesten op het werk in het wetboek van strafrecht

Beste overheid stop gedogen pesten op het werk

Goed bedoeld die 'Herken Pesten' campagne. Echter zolang de overheid 'pesten op het werk' niet strafbaar stelt en feitelijk niet handhavend optreedt, dan is de kans groot dat de 'Herken Pesten' campagne mislukt. Er moet niet alleen herkend worden, maar ook en vooral effectief tegen pesten, intimidatie, seksuele intimidatie, mobbing, bossing op het werk worden opgetreden. Daarom is er nu een initiatief van een aantal slachtoffers van pesten op het werk die, samen met een aantal deskundigen op het gebied, willen dat 'pesten op het werk' in het wetboek van strafrecht komt.

Dit pleidooi is gebaseerd op de ervaring dat pesters op dit moment, in juridische zin, beter beschermd zijn dan de slachtoffers van pesten op het werk. Dit lijkt sterk op de omgekeerde wereld.

Ook het juridische onderzoek van Yvonne van den Heuvel getiteld STOP MOBBING! uit 2010, bepleit het opnemen van 'pesten op het werk' in het strafrecht.

De initiatiefgroep wil, naast het opnemen van 'pesten op het werk' in het wetboek van strafrecht, ook handhaving door de arbeidsinspectie (Inspectie-SZW), preventie, adequate hulp voor de slachtoffers van pesten op het werk en meer onafhankelijke vertrouwenspersonen, klachtencommissies, mediators, deskundigen en bedrijfsartsen etcetera.

De verwachting is dat de handhaving niet alleen door de arbeidsinspectie (I-SZW) zal kunnen worden gedragen. Zij heeft immers slechts circa 1071 fte-medewerkers en een heel groot takenpakket. Met circa 500.000 mensen die jaarlijks slactoffer worden van 'pesten op het werk', waarvan circa 80.000 structureel lijkt dit niet haalbaar. Er dienen ook andere opties onderzocht te worden. Een mogelijkheid zou kunnen zijn meer taken en bevoegdheden te geven aan de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag. Dit is iets waar nu voorzichtig naar gekeken wordt.

De groep ervaringsdeskundigen m.b.t. 'pesten op het werk' hebben, na een aantal slechte ervaringen, de handen ineen geslagen, en zijn een zoektocht gestart naar een betrouwbare stichting. Vanuit deze samenwerking is het portal en wegwijzer naar betrouwbare hulp www.stoppestenophetwerk.nu aan het ontstaan. De bedoeling is dat dit portal ondergebracht wordt bij een betrouwbare stichting. Qua hulpverlening en deskundigheid bevordering is het deskundigen netwerk www.stagira.nl opgericht.

Dat de werkgeversorganisaties voorstander zijn van een zero-tolerance beleid t.a.v. 'pesten op het werk' is interessant. Tot nu toe blijft het echter vooral bij verbaal geuit zero-tolerance beleid. De vraag is of dit voldoende is. De initiatiefgroep van ervaringsdeskundigen vraagt zich af wat er gaat gebeuren al een werkgever een werknemer probeert weg te pesten (mobbing als management tool)? En wat gaat er gebeuren met de werknemers die al weggepest zijn door werkgevers? Mogelijk komen de weggepesten nooit meer aan het werk omdat hun gezondheid, belastbarheid en het vertrouwen in mensen te ernstig beschadigd is geraakt. Er zijn voorbeelden van slachtoffers die door de overheid worden gedwongen hun eigen huis op te eten met de kerstdagen. Tegelijkertijd wordt door diezelfde overheid tot nu toe nog te vaak de pesters een hand boven het hoofd gehouden. Gaat de overheid anno 2015 niet alleen in woord, maar ook in daad opkomen voor de slachtoffers van pesten op het werk? De toekomst zal het leren.

Laat duidelijk zijn, de slachtoffers van pesten op het werk willen ook in een waanzinnig gaaf land leven, en wel nu en niet pas op termijn.

---------------------------------------------------------------------------------------
Einde Persbericht Einde Persbericht Einde Persbericht Einde Persbericht

Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie:
Voor nadere informatie kunt u terecht bij:

1e Woordvoerder persbericht, initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op het Werk!' en ervaringsdeskundige
Gerrit Hartholt
http://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

2e Woordvoerder persbericht, woordvoerder namens het deskundigen netwerk STAGIRA
Theo Klungers
http://stagira.nl/organisatie en http://stagira.nl/organisatie/contact-regionaal en http://www.posicom.nl 

Bronnen:

In België is m.i.v. 01 juli 2011 pesten op het werk ondergebracht in het wetboek van strafrecht
http://oud.pestenophetwerk.net/Juridisch/Juridisch%20update.html
Metronieuws: advovcaat zegt bestraf pesten op werkvloer
http://www.metronieuws.nl/binnenland/2015/05/advocaat-bestraf-pesten-op-werkvloer
Lezers De Telegraaf zeggen 'Pesten op het werk strafbaar stellen'
http://www.telegraaf.nl/watuzegt/24108128/__Pesten_op_het_werk_strafbaar_stellen__.html
Ga in gesprek over pesten op het werk, aldus LKOG voorzitter Riek Vilters.
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/ga-in-gesprek-over-pesten-op-het-werk.9477519.lynkx
Bureau Integriteit: Gij zult niet treiteren
http://blog.bureauintegriteit.nl/gij-zult-niet-treiteren/
Wet bescherming klokkenluiders door Tweede Kamer
https://www.sp.nl/nieuws/2015/06/wet-bescherming-klokkenluiders-door-tweede-kamer

Citaat Asscher bij RTL LN 1 juni 2015: "Werkgever verantwoordelijk voor veilige werksfeer" Einde citaat. Reactie ervaringsdeskundigen: De overheid is verantwoordelijk voor de handhaving. Die handhaving is nu veelal afwezig.

Afstudeer onderzoek Yvonne van den Heuvel STOP MOBBING! Nov 2010:
http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=113742

Deskundigen netwerk STAGIRA:
http://www.stagira.nl 
http://stagira.nl/uncategorized/mobbing-in-wetboek-van-strafrecht/

Jaarverslag 2014 inspectie SZW (formatie en taakstelling pag 49)
http://www.inspectieszw.nl/Images/Jaarplan-2014-Inspectie-SZW_tcm335-345837.pdf

Werkgever moet zero-tolerance beleid voeren rond pesten op het werk
http://www.nu.nl/ondernemen/4059888/werkgever-moet-zero-tolerancebeleid-voeren-rond-pesten-werk.html
Navraag bij VNO-NCW / MKB-NL leerde dat hiermee met namen bedoeld werd dat pesten op de werkvloer d.m.v. een zero-tolerancebeleid aangepakt moet worden. Als het gaat om hoe te reageren o het wegpesten door een werkgever van personeel (hoe daar door VNO-NCW / MKB-NL op te reageren), daar werd door de woordvoerster van VNO-NCW / MKB-NL aanmerkelijk voorzichtiger op gereageerd.

Portal in opbouw Stop pesten op het werk:
http://www.stoppestenophetwerk.nu
https://twitter.com/stoppestennl

Pesten is naast seksuele intimidatie, agressie en geweld en werkdruk, een vorm van psychosociale arbeidsbelasting.
http://www.arbokennisnet.nl/images/dynamic/dossiers/psa/d_pesten.pdf
Wat is Mobbing eigenlijk:
http://www.coachingaandenrijn.nl/htm/nieuwsbrief/uitgaven/2008-1-a.htm


Persbericht publieksversie pag 1 .jpg


Persbericht publieksversie pag 2 .jpg

zondag 9 augustus 2015

Bezoek aan de Efteling 8 augustus 2015

Op zaterdag 8 augustus 2015 ben ik met familie naar de Efteling geweest, hierbij een aantal foto's die ik zelf gemaakt heb, en enkele foto's die ik van internet heb gehaald.
Enkele van de foto's die ik zelf gemaakt heb 8 augustus 2015
Joris en de draak (achtbaan) foto's via internet


AquanurA (show met water / licht / vuur)
die dag onderdeel van het Negen pleinen Festijn foto via internet

Groet Gerrit Hartholt

P.S. De lange wachtrijen her en der op een drukke dag, zijn geen sprookjes (de Efteling app is in deze een handig hulpmiddel qua wachttijd indicatie). Geschat zaterdag 8 augustus 2015 meer dan 35.000 bezoekers (let op schatting). Een zoektocht via internet leert dat het record ergens in de buurt van de 45.000 bezoekers (of meer op één dag is).

donderdag 6 augustus 2015

Open brief met voorstel tot uitpraten aan Stichting Pesten op de werkvloer

Op woensdag 05 aug 2015 heb ik aangetekend een open brief naar Stichting Pesten op de werkvloer gestuurd met een voorstel tot uitpraten. Op donderdag 06 aug 2015 heb ik deze brief, met een toelichting en extra informatie, ook per mail aan Stichting Pesten op de werkvloer verstuurd, incl de secretaris en de penningmeester. Wat mij verbaasd is dat Stichting Pesten op de werkvloer in de periode 01 juni 2015 t/m 06 augustus 2015 niet zelf met een voorstel is gekomen om het e.e.a. uit te praten.


Foto van bewijs dat de open brief 05 aug 2015 aangetekend verstuurd is .jpg


Open brief aan Stichting Pesten op de werkvloer 05 aug 2015 .jpg

=========================================================

Aan Stichting Pesten op de werkvloer
        Postbus 420
        2180 AK Hillegom

Van Gerrit Hartholt
Datum 05 aug 2015


Betreft: open brief met voorstel tot uitpraten


Geachte Stichting Pesten op de werkvloer, hierbij wil ik voorstellen om het verschil van mening dat er is tussen Gerrit Hartholt, ondergetekende, en voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer uit te praten, dit bij voorkeur onder leiding van een ervaren en onafhankelijk gespreksleider of gespreksleidster. Die gespreksleider of gespreksleidster mag een onafhankelijk mediator zijn.

Zoals via de media te lezen valt voel ik mij door voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer gepest en gebruikt. De ervaring leert dat het gesprek aangaan belangrijk is om problemen op te lossen zeker als er sprake is van pesten, en helemaal nu met dit high profile conflict.

Anti-peststichting pest belangrijkste vrijwilliger weg, bericht van de dag 01 juni 2015:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/06/anti-peststichting-pest-belangrijkste.html

Aangezien ik mij door voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer gepest voel, vindt ik het belangrijk dat ik niet alleen het gesprek met voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer aan ga. Dit mede omdat voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer telefonisch op 30 mei 2015 nogal intimiderend was in mijn richting, en ik daardoor die dag van slag raakte.

Omdat ik niet de enige ben die zich gedupeerd voelt door voorzitter Stichting Pesten op de werk-vloer, en uw voorzitter op haar manier lange tijd aangaf druk bezet te zijn (bijvoorbeeld vaak geen tijd om persberichten te verzenden), is het wellicht een idee dat de andere mensen die zich gedupeerd voelen (zoals zij die te horen kregen van uw voorzitter dat het seminar van 30 oktober 2014 ook voor slachtoffers van pesten op het werk is terwijl dat niet zo bleek te zijn), ook deel-nemen aan dat uitpraat gesprek, dat lijkt mij wel zo efficiënt.

Aangezien Stichting Pesten op de werkvloer in de media pretendeert de anti-pestclub in Nederland te zijn op het gebied van pesten op het werk (iets wat mijns inziens tot nu toe niet waargemaakt wordt door uw Stichting), neem ik aan dat deze brief vakkundig en vlot door de "deskundige" Stichting Pesten op de werkvloer opgepakt gaat worden. In deze had ik eigenlijk van Stichting Pesten op de werkvloer zelf al een vakkundig voorstel tot uitpraten horen te ontvangen kort na 1 juni 2015.

Graag verneem ik jullie reactie.
Stichting Pesten op de werkvloer het beste.

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt Dedemsvaart
gerrithartholt (at) gerrithartholt.nl
Beste overheid stop gedogen pesten op het werk
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/07/ingezonden-opiniebijdrage-voor-website.html

=========================================================

Wil een ieder die pesten op het werk in het wetboek van strafrecht wil zich melden?
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/07/wil-een-ieder-die-pesten-op-het-werk-in.html

Update 10 aug 2015
Persbericht Slachtoffers en deskundigen willen pesten op het werk in het wetboek van strafrecht
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/08/persbericht-slachtoffers-en-deskundigen.html

Update 3 okt 2015
Tot op heden geen reactie ontvangen van voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer op mijn voorstel om de boel uit te praten, wel ontvang ik allerlei signalen dat voorzitter St Podw iets ander doet en dat is over mij praten. Indien dit klopt en voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer praat wel over mij, maar niet met mij, dan is dat op zijn zachts gezegd vreemd voor iemand die voorzitter is van een anti-pestclub. En die zelfde voorzitter adviseert in de media (uitgave GezondNu), juist aan slachtoffers van pesten op het werk om te gaan praten.

Update 20 februari 2016
Tot op heden geen reactie ontvangen van voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer op mijn voorstel om de boel uit te praten, wel bereiken mij allerlei signalen dat voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer probeert een bepaald imago op te bouwen zo her en der. Voor hen die met voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer te maken hebben hierbij het advies, voer een driedubbele check uit voor je wel / niet in zee gaat met voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer, het imago wat zij graag opbouwt zou wel eens niet kunnen overeenkomen met de werkelijkheid (handelwijze). Zie o.a. het bedrijf www.theinsider.nl wat zij voor haar professie runt en de uitzending van AvroTros Opgelicht?! d.d. 3 feb 2015 over advertentiefraude http://www.opgelicht.nl/uitzending/2015/1155/ (St Podw doet zaken met Nolin Uitgevers).


Printscreen facebook pagina Stichting Pesten op de werkvloer 07 aug 2016.

Update 16 augustus 2016
Tot op heden geen reactie ontvangen van voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer op mijn voorstel om de boel uit te praten en op te lossen, wel plaatste voorzitter St Podw een bericht op facebook (7 aug 2016) waarin zij mensen die onderzoek doen en zaken uitzoeken belachelijk probeert te maken. De foto die zij bij dat bericht plaatste heeft zij van internet geplukt (copy and paste).
https://www.facebook.com/554820681272157/photos/a.629171063837118.1073741828.554820681272157/1075338215887065/?type=3&theater#
I.p.v. mijn klacht over handelwijze voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer (haar handelwijze) op te lossen, negeert Laura Willemse mijn klacht en voorstel nu al meer dan een jaar. Heeft zij de kans om een pestgeval op te lossen (met al haar "kwaliteiten") laat ze die kans bewust lopen.

Update 14 februari 2017
Tot op heden geen reactie ontvangen van voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer. Wat wel gebeurde is o.a. dat de naam van Stichting Pesten op de werkvloer verdween van de website van Nolin Uitgevers rond het verschijnen van magazine 3 Pesten op de werkvloer (of de zakelijke banden daarmee ook verbroken zijn is onduidelijk want de layout van het magazine bleef het zelfde), dat de naam van Stichting Pesten Pesten op de werkvloer (feb 2017) verwijdert werd van een website van het FNV (nadat het FNV nader onderzoek had gedaan), en dat Stichting Pesten op de werkvloer niet alleen trainingen probeert te verkopen via www.pestenopdewerkvloer.nl maar ook via www.pestenpreventie.nl .

Update 23 februari 2018
Iets waar ik al enige tijd signalen van kreeg blijkt inderdaad plaats te vinden, i.p.v. dat Stichting Pesten op de werkvloer deze kwestie op lost (wil oplossen) praat Stichting Pesten op de werkvloer wel over mij maar niet met mij (ook niet met een mediator erbij). Deze Stichting gebruikt haar machtspositie om wel over mij te praten maar niet met mij te praten. De navolgende printscreens stonden vrijdag 23 februari 2018 in een tweet van @lijpie66 .
Aanvullend bij de update van 23 feb 2018: Analyse van al de signalen die ik kreeg, duidden er op dat in de periode 01 juni 2015 tot op heden 23 feb 2018, dat voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer wel over mij praatte (graag zelfs) maar niet met mij praatte (nog sterker niet wilde praten met mij), dat heet in jargon roddelen. Dat roddelen over mij deed zij en doet zij omdat zij mij wil isoleren, en om haar doel te weten "het verkopen van (dure) trainingen" veilig te stellen. Voor de volledigheid, in de tijd dat ik vrijwilliger was bij Stichting Pesten op de werkvloer (nov 2014 - eind mei 2015) roddelde Laura Willemse ook al over mij, iets waar ik later achter kwam na contact met een aantal andere vrijwilligers. Tevens roddelde ze in die periode zo nu en dan in mijn richting over andere vrijwilligers van die Stichting, al had ik toen niet door dat dat roddelen was (vondt sommige zaken wel vreemd zoals een bepaalde opmerking over André Horstink maar het kwartje viel nog niet bij mij). Een aantal vrijwilligers van Stichting Pesten op de werkvloer die ik na 01 juni 2015 sprak, vertelden mij dat Laura Willemse tegen hen gezegd had dat die Gerrit Hartholt met zijn autisme, daar kun je beter geen contact mee opnemen.

dinsdag 4 augustus 2015

Sociale media accounts Gerrit Hartholt inclusief een aantal blogs en thema's

Stand van zaken sociale media accounts Gerrit Hartholt d.d. 20 februari 2022.

Blog Gerrit Hartholt 332.010 vieuws
http://www.gerrithartholt.nl
http://www.stemgerrit.nl
http://gerrithartholt.blogspot.nl

Linkedin 2.089 connecties
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

Twitter 794 volgers
https://twitter.com/GerritHartholt

Facebook 478 vrienden
https://www.facebook.com/gerrithartholt

Google+ 152 volgers (Google+ is door Google opgeheven)
http://google.com/+GerritHartholt

Stem Gerrit D66 29 volgers:
https://twitter.com/StemGerrit

Gerrit Hartholt Instagram 96 volgers
https://www.instagram.com/gerrithartholt/

Geen Woorden maar Banen:
http://www.geenwoordenmaarbanen.nl
http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl
https://twitter.com/gewomaba
https://www.facebook.com/GeenWoordenmaarBanennodig

Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid:
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl
https://twitter.com/CDAGideonsbende

Checklist Zonnepanelen:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/03/checklist-aanschaf-zonnepanelen.html
http://checklistzonnepanelen.blogspot.nl
https://www.facebook.com/checklistzonnepanelen

Stop pesten op het werk:
http://www.stoppestenophetwerk.nu
http://stoppestenophetwerk.blogspot.nl
Via @stoppestennl 1775 volgers
https://twitter.com/stoppestennl

Hoeveel NL - animal cops zijn er nodig ?:
http://20110402.blogspot.nl

Meer Banen (blog 2011):
http://meerbanen.blogspot.nl

Bijgewerkt 20 februari 2022 om 12:40 uur.