vrijdag 21 augustus 2015

Brief met vragen aan gemeenteraad Amsterdam over het softdrugsbeleid

Op maandag 17 augustus 2015 heeft ondergetekende een brief met een aantal vragen gestuurd naar o.a. de gemeenteraad van Amsterdam (via de griffie) over het (gedoog)beleid ten aanzien van softdrugs, en dan met name vragen over de criminaliteit die er al enige tijd samenhangt met het huidige softdrugs gedoogbeleid. Een extra reden om deze vragen nu te stellen is het feit dat er al enige tijd een VNG bestuurlijke werkgroep aan het studeren is op het softdrugsbeleid, en dan in het bijzonder de nadelen van het huidige gedoogbeleid.

VNG laat oplossingen softdrugsproblematiek in kaart brengen:
http://vng.nl/persberichten/15-02-23/vng-laat-oplossingen-softdrugsproblematiek-in-kaart-brengen

Manifest Joint Regulation, naar verluidt actueel ondertekend door 56 gemeenten:
http://www.voc-nederland.org/persberichten_pdf/LR_Manifest_Joint_regulation_31_januari_2014.pdf
http://www.voc-nederland.org/2014/04/manifest-joint-regulation-nu-al-54-gemeenten-die-cannabis-willen-reguleren/
http://www.rollingstoned.nl/16-3-15-reanimatie-joint-regulation-na-opstelten/

Er zijn echter ook andere geluiden te horen, zoals de "wiet waarheden" van Tilburg (audio):
http://www.radio1.nl/item/306491-De%20wiet%20waarheden%20van%20Tilburg.html


Het softdrugsbeleid anno 2015 betekent mijns inziens dweilen met de geldkraan open.

Wellicht is het een slim idee om de geldkraan naar de softdrugsbendes dicht te draaien.
Het is toch te zot voor woorden om de softdrugsbendes te "subsidiëren"?
Als u tegen softdrugs bent, dan bent u ook tegen het "subsidiëren" van de softdrugsbendes.


Brief aan de gemeenteraad van Amsterdam 17 aug 2015 (via griffie) .jpg

====================================================

Aan de gemeenteraad van Amsterdam (via de griffie)

Van Gerrit Hartholt

Datum 17 augustus 2015

Betreft: vragen over het (gedoog)beleid ten aanzien van softdrugs

Geachte gemeenteraad van Amsterdam, hierbij wil ik u tien vragen stellen in het kader van het (gedoog)beleid ten aanzien van softdrugs.

1) Hoeveel geld gaat er via de achterdeur van de coffeeshops in de gemeente Amsterdam naar de inkoop van softdrugs?
2) Welk deel van dat inkoopgeld (inkoop softdrugs door de coffeeshops in de gemeente Amsterdam) gaat naar broodkwekers (die liever geen uitkering aanvragen), en welk deel gaat naar (georganiseerde) softdrugscriminelen?
3) De geldstroom via de achterdeur van coffeeshops (inkoop softdrugs), kan die betiteld worden als van wit geld zwart geld maken?
4) Het feit dat de gemeente Amsterdam deze geldstroom (inkoop softdrugs bij georganiseerde criminelen) gedoogd, maakt dat de gemeente Amsterdam medeplichtig aan criminele activiteiten?
5) Neemt de geldstroom (via de inkoop van softdrugs door coffeeshops) naar (georganiseerde) softdrugscriminelen toe in de gemeente Amsterdam sinds de growshops door de wetgever aan strakkere banden zijn gelegd?
6) Wat doen de (georganiseerde) softdrugscriminelen in de gemeente Amsterdam met de door hun gegenereerde inkomsten (criminele winst) via de achterdeur van coffeeshops uit de productie van en/of handel in softdrugs?
7) Is er sprake van dat de (georganiseerde) softdrugscriminelen in de gemeente Amsterdam hun criminele winst (deels) investeren in (andere) criminele activiteiten? Zo ja welk, (andere) criminele activiteiten zijn dat? (Er zijn geluiden dat de criminele softdrugswinst door sommige softdrugcriminelen in de loop van de tijd deel geïnvesteerd is, in het opstarten van de productie van synthethisch drugs en/of de aanschaf van illegale vuurwapens [zie de Mocro-maffia], dit laatste mogelijk deels voor de handel.)
8) Is het college van B&W het eens met de uitspraak dat er nu mogelijk sprake is van een situatie waarbij een ongeorganiseerde overheid de georganiseerde criminaliteit probeert te bestrijden?
9) Wat vindt het college van B&W van de situatie dat het ministerie van V&J er al enige tijd voor kiest om de pluk-ze-wetgeving toe te passen in het kader van het softdrugsbeleid, terwijl er tegelijkertjid sprake van is van een open geldkraan (veelal gedoogd door het ministrie van V&J) aan de achterdeur van de coffeeshops in de richting van de (georganiseerde) softdrugscriminelen?
10) Kan het beleid van het ministerie van V&J in deze (gedogen geldstroom via achterdeur coffeeshops naar softdrugscriminelen en gelijktijdig de pluk-ze-wetgeving toepassen) in de ogen van het college van B&W betiteld worden als dweilen met de geldkraan open? (Zie ook het mislukken van de aanpak van de belastingnomaden.)

Tot nadere toelichting ben ik gaarne bereidt.

Bij voorbaat dank voor het beantwoorden van deze vragen.

Gemeenteraad en griffie Amsterdam het beste.

Groet Gerrit Hartholt Dedemsvaart
gerrithartholt (at) gmail.com of gerrithartholt (at) gerrithartholt.nl
http://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

====================================================

Agenda gemeenteraad Amsterdam 9 sept 2015:
http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=3298
Ingekomen stuk nr 37 agenda 9 sept 2015:
http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=274627/type=pdf/raadsadres_gedoogbeleid_ten_aanzien_van_softdrugs.docx.pdf


Resolutie 'Naar een softdrugs ontmoedigingsbeleid'
CDA Doetinchem en CDA Hardenberg november 2013
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/09/resolutie-softdrugs-ontmoedigen.html


Startpagina Softdrugs Ontmoedigen:
http://softdrugsontmoedigen.blogspot.nl/2013/04/startpagina-softdrugs-ontmoedigen.html

CDJA voor legalisering wietteelt 23 dec 2010:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2010/12/nos-anp-donderdag-23-december-2010.html

CDJA rapport 'Het No Nonsense Model':
https://cdja.nl/wp-content/uploads/2013/03/Plan-van-aanpak-Softdrugs.pdf

Opinieartikel 'Stop met subsidiëren van softdrugsbendes' Trouw 31 mei 2013:
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3450199/2013/05/31/Stop-met-subsidieren-van-softdrugsbendes.dhtml

Geen opmerkingen:

Een reactie posten