maandag 10 augustus 2015

Persbericht Slachtoffers en deskundigen willen pesten op het werk in het wetboek van strafrecht


Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht
-------------------------------------------------------------------------------------

Datum 10 augustus 2015

Slachtoffers en deskundigen willen pesten op het werk in het wetboek van strafrecht

Beste overheid stop gedogen pesten op het werk

Goed bedoeld die 'Herken Pesten' campagne. Echter zolang de overheid 'pesten op het werk' niet strafbaar stelt en feitelijk niet handhavend optreedt, dan is de kans groot dat de 'Herken Pesten' campagne mislukt. Er moet niet alleen herkend worden, maar ook en vooral effectief tegen pesten, intimidatie, seksuele intimidatie, mobbing, bossing op het werk worden opgetreden. Daarom is er nu een initiatief van een aantal slachtoffers van pesten op het werk die, samen met een aantal deskundigen op het gebied, willen dat 'pesten op het werk' in het wetboek van strafrecht komt.

Dit pleidooi is gebaseerd op de ervaring dat pesters op dit moment, in juridische zin, beter beschermd zijn dan de slachtoffers van pesten op het werk. Dit lijkt sterk op de omgekeerde wereld.

Ook het juridische onderzoek van Yvonne van den Heuvel getiteld STOP MOBBING! uit 2010, bepleit het opnemen van 'pesten op het werk' in het strafrecht.

De initiatiefgroep wil, naast het opnemen van 'pesten op het werk' in het wetboek van strafrecht, ook handhaving door de arbeidsinspectie (Inspectie-SZW), preventie, adequate hulp voor de slachtoffers van pesten op het werk en meer onafhankelijke vertrouwenspersonen, klachtencommissies, mediators, deskundigen en bedrijfsartsen etcetera.

De verwachting is dat de handhaving niet alleen door de arbeidsinspectie (I-SZW) zal kunnen worden gedragen. Zij heeft immers slechts circa 1071 fte-medewerkers en een heel groot takenpakket. Met circa 500.000 mensen die jaarlijks slactoffer worden van 'pesten op het werk', waarvan circa 80.000 structureel lijkt dit niet haalbaar. Er dienen ook andere opties onderzocht te worden. Een mogelijkheid zou kunnen zijn meer taken en bevoegdheden te geven aan de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag. Dit is iets waar nu voorzichtig naar gekeken wordt.

De groep ervaringsdeskundigen m.b.t. 'pesten op het werk' hebben, na een aantal slechte ervaringen, de handen ineen geslagen, en zijn een zoektocht gestart naar een betrouwbare stichting. Vanuit deze samenwerking is het portal en wegwijzer naar betrouwbare hulp www.stoppestenophetwerk.nu aan het ontstaan. De bedoeling is dat dit portal ondergebracht wordt bij een betrouwbare stichting. Qua hulpverlening en deskundigheid bevordering is het deskundigen netwerk www.stagira.nl opgericht.

Dat de werkgeversorganisaties voorstander zijn van een zero-tolerance beleid t.a.v. 'pesten op het werk' is interessant. Tot nu toe blijft het echter vooral bij verbaal geuit zero-tolerance beleid. De vraag is of dit voldoende is. De initiatiefgroep van ervaringsdeskundigen vraagt zich af wat er gaat gebeuren al een werkgever een werknemer probeert weg te pesten (mobbing als management tool)? En wat gaat er gebeuren met de werknemers die al weggepest zijn door werkgevers? Mogelijk komen de weggepesten nooit meer aan het werk omdat hun gezondheid, belastbarheid en het vertrouwen in mensen te ernstig beschadigd is geraakt. Er zijn voorbeelden van slachtoffers die door de overheid worden gedwongen hun eigen huis op te eten met de kerstdagen. Tegelijkertijd wordt door diezelfde overheid tot nu toe nog te vaak de pesters een hand boven het hoofd gehouden. Gaat de overheid anno 2015 niet alleen in woord, maar ook in daad opkomen voor de slachtoffers van pesten op het werk? De toekomst zal het leren.

Laat duidelijk zijn, de slachtoffers van pesten op het werk willen ook in een waanzinnig gaaf land leven, en wel nu en niet pas op termijn.

---------------------------------------------------------------------------------------
Einde Persbericht Einde Persbericht Einde Persbericht Einde Persbericht

Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie:
Voor nadere informatie kunt u terecht bij:

1e Woordvoerder persbericht, initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op het Werk!' en ervaringsdeskundige
Gerrit Hartholt
http://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

2e Woordvoerder persbericht, woordvoerder namens het deskundigen netwerk STAGIRA
Theo Klungers
http://stagira.nl/organisatie en http://stagira.nl/organisatie/contact-regionaal en http://www.posicom.nl 

Bronnen:

In Belgiƫ is m.i.v. 01 juli 2011 pesten op het werk ondergebracht in het wetboek van strafrecht
http://oud.pestenophetwerk.net/Juridisch/Juridisch%20update.html
Metronieuws: advovcaat zegt bestraf pesten op werkvloer
http://www.metronieuws.nl/binnenland/2015/05/advocaat-bestraf-pesten-op-werkvloer
Lezers De Telegraaf zeggen 'Pesten op het werk strafbaar stellen'
http://www.telegraaf.nl/watuzegt/24108128/__Pesten_op_het_werk_strafbaar_stellen__.html
Ga in gesprek over pesten op het werk, aldus LKOG voorzitter Riek Vilters.
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/ga-in-gesprek-over-pesten-op-het-werk.9477519.lynkx
Bureau Integriteit: Gij zult niet treiteren
http://blog.bureauintegriteit.nl/gij-zult-niet-treiteren/
Wet bescherming klokkenluiders door Tweede Kamer
https://www.sp.nl/nieuws/2015/06/wet-bescherming-klokkenluiders-door-tweede-kamer

Citaat Asscher bij RTL LN 1 juni 2015: "Werkgever verantwoordelijk voor veilige werksfeer" Einde citaat. Reactie ervaringsdeskundigen: De overheid is verantwoordelijk voor de handhaving. Die handhaving is nu veelal afwezig.

Afstudeer onderzoek Yvonne van den Heuvel STOP MOBBING! Nov 2010:
http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=113742

Deskundigen netwerk STAGIRA:
http://www.stagira.nl 
http://stagira.nl/uncategorized/mobbing-in-wetboek-van-strafrecht/

Jaarverslag 2014 inspectie SZW (formatie en taakstelling pag 49)
http://www.inspectieszw.nl/Images/Jaarplan-2014-Inspectie-SZW_tcm335-345837.pdf

Werkgever moet zero-tolerance beleid voeren rond pesten op het werk
http://www.nu.nl/ondernemen/4059888/werkgever-moet-zero-tolerancebeleid-voeren-rond-pesten-werk.html
Navraag bij VNO-NCW / MKB-NL leerde dat hiermee met namen bedoeld werd dat pesten op de werkvloer d.m.v. een zero-tolerancebeleid aangepakt moet worden. Als het gaat om hoe te reageren o het wegpesten door een werkgever van personeel (hoe daar door VNO-NCW / MKB-NL op te reageren), daar werd door de woordvoerster van VNO-NCW / MKB-NL aanmerkelijk voorzichtiger op gereageerd.

Portal in opbouw Stop pesten op het werk:
http://www.stoppestenophetwerk.nu
https://twitter.com/stoppestennl

Pesten is naast seksuele intimidatie, agressie en geweld en werkdruk, een vorm van psychosociale arbeidsbelasting.
http://www.arbokennisnet.nl/images/dynamic/dossiers/psa/d_pesten.pdf
Wat is Mobbing eigenlijk:
http://www.coachingaandenrijn.nl/htm/nieuwsbrief/uitgaven/2008-1-a.htm


Persbericht publieksversie pag 1 .jpg


Persbericht publieksversie pag 2 .jpg

Geen opmerkingen:

Een reactie posten