dinsdag 15 april 2014

maandag 14 april 2014

Wat moet je doen als je natuur ontdekt in Nederland?

Dit onmiddelijk melden bij de overheid, zodat er beleid op gevoerd kan worden.


Met dank aan Vrij Nederland

Groet Gerrit Hartholt

Bedrijven moeten beter zorgen voor hun klokkenluiders

De familie van klokkenluider Arthur Gotlieb vindt dat er lessen geleerd moeten worden uit drama NZA, en dat bedrijven beter moeten zorgen voor hun klokkenluiders. #EENS


NOS: Lessen trekken uit drama NZA (tekst)
http://nos.nl/artikel/634964-lessen-trekken-uit-drama-nza.html

NOS: Klokkenluider tegen wil en dank (tekst)
http://nos.nl/artikel/634225-klokkenluider-tegen-wil-en-dank.html

Broer Gotlieb: Arthur moest altijd de klappen opvangen (met video)
http://nos.nl/video/634965-broer-gotlieb-arthur-mocht-altijd-de-klappen-opvangen.html


Aanvullende info:

Artikel in NRC: Weggepest door de baas 19 april 2014:
http://www.nrc.nl/carriere/2014/04/19/vandaag-in-nrc-weggetreiterd-door-de-baas/

Tros Nieuwsshow: Klokkenluiders in het verdomhoekje 19 april 2014: (audio)
http://www.radio1.nl/item/191687-Klokkenluiders%20in%20het%20verdomhoekje.html


Expertgroep Klokkenluiders:
http://expertgroepklokkenluiders.nl/


Adviespunt Klokkenluiders:
http://www.adviespuntklokkenluiders.nl/

Het huis voor klokkenluiders is een stap dichterbij gekomen:
http://nos.nl/artikel/585281-klokkenluidershuis-dichterbij.html
http://www.nationaleombudsman.nl/vraag-en-antwoord/wat-is-het-huis-voor-klokkenluiders

Tientallen klokkenluiders naar adviespunt Nu.nl 22 april 2014:
http://www.nu.nl/binnenland/3757625/tientallen-klokkenluiders-adviespunt.html

Een variant op boven vermeld dossier en onderwerp is het Aldi dossier:

Zembla: Aldi intimideert medewerkers
http://zembla.incontxt.nl/seizoenen/2004/afleveringen/22-01-2004/aldi-intimideert-medewerkers

Logistiek.nl: DC-personeel Aldi Best voert actie tegen werkdruk en intimidatie
http://www.logistiek.nl/Carriere-Mensen/personeelsbeleid/2012/10/Dc-personeel-Aldi-Best-voert-actie-tegen-werkdruk-1081456W/

Volkskrant: Aldi moet misstanden arbobeleid verbeteren
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/3529235/2013/10/18/Aldi-moet-misstanden-arbobeleid-verbeteren.dhtml

Veel Nederlanders hebben het gevoel dat ze niet gerespecteerd worden door hun werkgever (de goede werkgevers daargelaten), en niet gerespecteerd worden door de overheid (de overheid vindt blijkbaar de banken en de schatkist redden belangrijker dan de banen redden).

Groet Gerrit Hartholt
http://www.gerrithartholt.nl
https://www.facebook.com/gerrithartholt


Update: Werkgevers verdoezelen pestgedrag in hun bedrijf:
http://www.nu.nl/economie/3912464/werkgevers-verdoezelen-pestgedrag-in-eigen-bedrijf.html


Update: Gepeste werknemer moet geen ambtenaar worden:
http://www.nu.nl/carriere/3912455/gepeste-werknemer-moet-geen-ambtenaar-worden.html
Citaten artikel: "Je moet geen ambtenaar worden. De ambtenarij is een van de meeste pestgevoelige takken." en "Overpresteren is not done bij de overheid en semioverheid." Einde citaten.

donderdag 10 april 2014

Rapport onderzoeksorganisatie ZonMW over alternatieve geneeskunde

Woensdag 09 april 2014 verschenen er in de media berichten over een rapport van onderzoeksorganisatie ZonMW, in dat rapport waaraan verscheidene medici en ziekenhuisbestuurders hebben meegewerkt staat samengevat 'Arts moet alternatieve geneeskunde benutten'.

Trouw 'Arts moet alternatieve geneeskunde benutten':
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/3631561/2014/04/09/Arts-moet-alternatieve-geneeskunde-benutten.dhtml

Eenvandaag 'Alternatieve geneeskunde moet vaker toegepast worden':
http://www.eenvandaag.nl/gezondheid/50533/_alternatieve_geneeskunde_moet_vaker_toegepast_worden_

Stand.nl stelling 'Artsen moeten alternatieve geneeskunde serieuzer nemen':
http://www.stand.nl/stellingen/Overige/Artsen-moeten-alternatieve-geneeswijzen-serieuzer-nemen

ZonMw 'Zorgprofessionals en patiënten ondersteunen initiatief voor kennisprogramma complementaire zorg':
http://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zorgprofessionals-en-patienten-ondersteunen-initiatief-voor-kennisprogramma-1/

Eenvandaag (06 mei 2014) 'Bewijs is geleverd dat immuunsysteem bewust te beinvloeden is':
http://www.eenvandaag.nl/gezondheid/51177/immuunsysteem_is_bewust_te_be_nvloeden

Mijn reactie hierop is het volgende: Wetenschappers, en dus ook academici met een medische achtergrond horen nieuwsgierig te zijn. Aangezien de medische wetenschap nog lang niet alles weet, vindt ik het een goede zaak als er ook onderzoek gedaan gaat worden naar de complemantaire geneeskunde ook wel bekend als de alternatieve geneeskunde.

Groet Gerrit Hartholt
http://www.gerrithartholt.nl
http://www.facebook.com/gerrithartholt

P.S.1 Op 03 januari 2014 verscheen navolgend bericht op de website van Medisch Contact over het promoveren van integraal psychiater Rogier Hoenders:
http://medischcontact.artsennet.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/140829/integraal-psychiater-hoenders-mag-promoveren.htm

P.S.2 Pro & Contra op de website van de Volkskrant 11 april 2014:
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/14689/Pro-Contra/article/detail/3633596/2014/04/11/Acupunctuur-en-yoga-horen-thuis-in-de-behandelkamer-van-de-arts.dhtml

dinsdag 8 april 2014

Inspreken over Geen Woorden maar Banen 8 april 2014

Inspreken oriënterende ronde 8 april 2014 gemeente Hardenberg.

Voorzitter, gemeenteraadsleden en belangstellenden.

Voordat ik begin wil ik de nieuwe gemeenteraadsleden feliciteren met hun mooie nieuwe baan, om in deze tijden van hoge werkloosheid een baan (of zo u wilt 2e baan) te verwerven is iets bijzonders, helemaal als die baan ook nog eens gemeenteraadslid is.

Geen Woorden maar Banen

De stand van zaken 31 december 2013 in de gemeente Hardenberg: 702 bijstandsgerechtigden en 2018 WW'ers.
De stand van zaken 01 maart 2014 in de gemeente Hardenberg: 747 bijstandsgerechtigden en 2180 WW'ers.
In 2 maanden een toename van het aantal bijstandsgerechtigden met 45 en een toename van het aantal WW'ers met 162.
De stand van zaken per 01 april 2014 in de gemeente Hardenberg kunt u het beste aan het (demissionaire) college vragen.

Bij ongewijzigd beleid ziet het perspectief er niet goed uit voor de werkzoekenden in de gemeente Hardenberg en voor de financiën van de gemeente Hardenberg. Voor de gemeente Hardenberg geldt dat een extra bijstandsgerechtigd gezin meer dan €15.000 per jaar kost. Reken dan maar uit.

Tijdens de verkiezingscampagne en tijdens de onderhandelingen is door alle partijen aangegeven dat zij banen banen banen belangrijk vinden, dat is goed nieuws. De vraag is nu hoe gaan jullie die mooie woorden omzetten in mooie banen.

Mijn boodschap is Geen Woorden maar Banen.

Mijns inziens moet de gemeente Hardenberg onder het motto van de kracht van gewoon doen aan alle knoppen draaien die het doen ontstaan van banen bevordert. Aangezien het aantal knoppen waar de gemeente Hardenberg in deze zelf aan kan draaien enigsinds beperkt is, en het aantal knoppen waar de rijksoverheid in deze aan kan draaien heel groot is, adviseer is alle politieke partijen in de gemeenteraad van Hardenberg om contact op te nemen met hun vertegenwoordigers in de Tweede Kamer. Of te wel het onderwerp banen banen banen hoort op de lobbylijst te komen, en wel met stip op 1.

Leuk en aardig dat de Euro, de Banken, Cyprus, Griekenland en de Schatkist van minister Dijsselbloem gered zijn, en dat de schatkist van de gemeente Hardenberg gered wordt, het is tijd dat de Banen gered worden en wel nu. Daarbij is niet alleen een rol weggelegd voor het (nieuwe) college en de gemeenteraad van Hardenberg maar ook voor uw vertegenwoordigers in de Tweede Kamer en andere gremia. Sommigen van u hebben zelfs vertegenwoordigers in het kabinet.

Misschien is het een idee om morgenvroeg direct uw vertegenwoordigers in de diverse gremia uit te nodigen om eind deze week te komen wandelen in de gemeente Hardenberg, om dan tijdens die wandeling het onderwerp banen banen banen aan te snijden. Ik denk dat de pers bereidt is om daarvoor wandelschoenen aan te trekken om daarbij aanwezig te zijn, en wie weet wordt de gemeente Hardenberg daarna banen gemeente van het jaar, met alle voordelen van dien.

Voor hen die ideeën op willen doen over hoe zou je dat kunnen doen zorgen dat er meer banen komen, wil ik verwijzen naar mijn weblog Geen Woorden maar Banen:

http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2013/11/geen-woorden-maar-banen.html

Om de druk in deze op te voeren richting de overheid ben ik daarnaast de petitie Geen Woorden maar Banen gestart, graag uw ondersteuning hiervoor:


Aan u de keus, wachten tot de rijksoverheid t.z.t. de participatiewet en andere wetten over de schutting gooit voorzien van forse bezuinigingen (om de rijksschatkist te redden), waarna u met enig geluk en wijsheid en met enig kunst en vliegwerk de financiële eindjes van de gemeente Hardenberg aan elkaar gaat knopen (bijvoorbeeld uitbreiding betaald parkeren)? Of onder het motto van de kracht van gewoon doen alles op alles zetten, maar dan ook echt alles op alles zetten om de banenmotor opgang te krijgen, in het bijzonder in de gemeente Hardenberg. Ik vindt het 2e belangrijk.

Als extra tip voor de gemeente Hardenberg, wil ik u nog mee geven dat mijns inziens de gemeente Hardenberg haar best moet doen om de tak van sport gezondheidspreventie naar de gemeente Hardenberg te halen, naast de maakindustrie, de agrosector en het toerisme is preventieve zorg mijns inziens een 4e tak van sport met groei potentie als het gaat om banen banen banen. Wat is er mooier dan om (bijvoorbeeld al wandelend) in de mooie gemeente Hardenberg te werken aan gezondheidspreventie.

Tot nadere toelichting ben ik gaarne bereidt.

Dank U.

Getekend Gerrit Hartholt werkzoekende met een arbeidshandicap

Update 09 april 2014: Mijn pleidooi 08 april 2014 voor meer gezondheidspreventie is op 09 april 2014 tot mijn verrassing "beloond" met een artikel in Trouw over 'Arts moet alternatieve geneeskunde benutten'.
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/3631561/2014/04/09/Arts-moet-alternatieve-geneeskunde-benutten.dhtml

Update 11 april 2014: Er zijn inderdaad eind van de week (te weten op 11 april 2014) Tweede Kamerleden wezen wandelen, om precies te zijn in Noordwijk aan het strand om te praten over windmolens en windparken.
http://www.radio1.nl/item/189874-%22Het%20wordt%20zo%20wel%20een%20hele%20aparte%20zonsondergang%22.html
http://www.noordwijktoday.nl/nieuws/politiek/gemeente-trakteren-kamerleden-op-vrij-uitzicht/2/5644
http://nieuwsuur.nl/onderwerp/634723-strandtenthouders-willen-geen-windparken.html

Update 12 april 2014: De provincie Brabant zet in op een integrale bestuurlijke aanpak tussen alle betrokkken overheden, inclusief het gericht benaderen van Den Haag en Brussel:
http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2014/april/staten-achter-aanpak-werkgelegenheid-west-brabant.aspx

Update 14 april 2014 A: VNO-NCW is met een manifest gekomen getiteld 'Geen woorden maar banen - Voor een Europa dat werkt!
http://www.vno-ncw.nl/Publicaties/Brochures/Pages/Manifest_Geen_woorden_maar_banen_Voor_een_Europa_dat_werkt_186.aspx#.U00aI1V_uSq

Update 14 april 2014 B: Minister Asscher wil dat (laagbetaalde) arbeid goedkoper wordt via verlaging sociale lasten werkgevers. Als voorbeeld verwees hij naar de SPAK (specifieke afdrachtskorting / een regeling die tot 2005 bestond).
http://www.nu.nl/economie/3751658/vergrijzing-stopt-werkloosheid-niet.html

vrijdag 4 april 2014

Persbericht Werkzoekende start petitie Geen Woorden maar Banen

Datum 3 april 2014

Anno februari 2014 was volgens het CBS de werkloosheid opgelopen tot 691.000. Dit is dramatisch voor de mensen en gezinnen die het betreft. Werkzoekende Gerrit Hartholt is daarom een petitie begonnen, getiteld Geen Woorden maar Banen.

Achtergrond van deze actie is o.a. dat volgens Hartholt, het kabinet Rutte 2 veel praat over banen banen banen, maar dat als het er op aankomt dit kabinet de schatkist en het kabinet redden belangrijker vindt dan de banen redden. Daarnaast is er een situatie ontstaan die kort door de bocht samengevat kan worden als: 'Het kabinet Rutte 2 helpt de Polen, Roemenen en Bulgaren wel aan werk maar de Nederlanders niet.' Voor de duidelijkheid, de initiatiefnemer heeft niets tegen de Polen etc, hij heeft wel iets tegen een overheid die het voor werkgevers financieel aantrekkelijker heeft gemaakt om Polen etc in te huren dan Nederlanders. Dit komt o.a. doordat werkgevers de mogelijkheid hebben om arbeidsmigranten minder te betalen dan Nederlanders, en constructies waarbij arbeidsmigranten worden “uitgebuit” via bijvoorbeeld de verhuur van woonruimte.

De initiatiefnemer Gerrit Hartholt, is in het recente verleden de initiatiefnemer geweest van de aangenomen voorstellen Bevordering werkgelegenheid om Nederland sterker te maken, Aanpakken illegaal vuurwapenbezit, Vergroening belastingstelsel om Nederland sterker te maken, Hoeveel NL – animal cops zijn er nodig ? en Vliegverkeer duurzamer maken. Daarnaast is hij betrokken geweest bij voorstellen die te maken hebben met Actieve Donor Registratie, het dichtdraaien van de geldkraan naar de softdrugsbendes en het tijdelijk lagere BTW tarief op woningverbetering en woningonderhoud permanent maken.Einde persbericht
==============================================================

Groet initiatiefnemer Gerrit Hartholt