dinsdag 8 april 2014

Inspreken over Geen Woorden maar Banen 8 april 2014

Inspreken oriënterende ronde 8 april 2014 gemeente Hardenberg.

Voorzitter, gemeenteraadsleden en belangstellenden.

Voordat ik begin wil ik de nieuwe gemeenteraadsleden feliciteren met hun mooie nieuwe baan, om in deze tijden van hoge werkloosheid een baan (of zo u wilt 2e baan) te verwerven is iets bijzonders, helemaal als die baan ook nog eens gemeenteraadslid is.

Geen Woorden maar Banen

De stand van zaken 31 december 2013 in de gemeente Hardenberg: 702 bijstandsgerechtigden en 2018 WW'ers.
De stand van zaken 01 maart 2014 in de gemeente Hardenberg: 747 bijstandsgerechtigden en 2180 WW'ers.
In 2 maanden een toename van het aantal bijstandsgerechtigden met 45 en een toename van het aantal WW'ers met 162.
De stand van zaken per 01 april 2014 in de gemeente Hardenberg kunt u het beste aan het (demissionaire) college vragen.

Bij ongewijzigd beleid ziet het perspectief er niet goed uit voor de werkzoekenden in de gemeente Hardenberg en voor de financiën van de gemeente Hardenberg. Voor de gemeente Hardenberg geldt dat een extra bijstandsgerechtigd gezin meer dan €15.000 per jaar kost. Reken dan maar uit.

Tijdens de verkiezingscampagne en tijdens de onderhandelingen is door alle partijen aangegeven dat zij banen banen banen belangrijk vinden, dat is goed nieuws. De vraag is nu hoe gaan jullie die mooie woorden omzetten in mooie banen.

Mijn boodschap is Geen Woorden maar Banen.

Mijns inziens moet de gemeente Hardenberg onder het motto van de kracht van gewoon doen aan alle knoppen draaien die het doen ontstaan van banen bevordert. Aangezien het aantal knoppen waar de gemeente Hardenberg in deze zelf aan kan draaien enigsinds beperkt is, en het aantal knoppen waar de rijksoverheid in deze aan kan draaien heel groot is, adviseer is alle politieke partijen in de gemeenteraad van Hardenberg om contact op te nemen met hun vertegenwoordigers in de Tweede Kamer. Of te wel het onderwerp banen banen banen hoort op de lobbylijst te komen, en wel met stip op 1.

Leuk en aardig dat de Euro, de Banken, Cyprus, Griekenland en de Schatkist van minister Dijsselbloem gered zijn, en dat de schatkist van de gemeente Hardenberg gered wordt, het is tijd dat de Banen gered worden en wel nu. Daarbij is niet alleen een rol weggelegd voor het (nieuwe) college en de gemeenteraad van Hardenberg maar ook voor uw vertegenwoordigers in de Tweede Kamer en andere gremia. Sommigen van u hebben zelfs vertegenwoordigers in het kabinet.

Misschien is het een idee om morgenvroeg direct uw vertegenwoordigers in de diverse gremia uit te nodigen om eind deze week te komen wandelen in de gemeente Hardenberg, om dan tijdens die wandeling het onderwerp banen banen banen aan te snijden. Ik denk dat de pers bereidt is om daarvoor wandelschoenen aan te trekken om daarbij aanwezig te zijn, en wie weet wordt de gemeente Hardenberg daarna banen gemeente van het jaar, met alle voordelen van dien.

Voor hen die ideeën op willen doen over hoe zou je dat kunnen doen zorgen dat er meer banen komen, wil ik verwijzen naar mijn weblog Geen Woorden maar Banen:

http://geenwoordenmaarbanen.blogspot.nl/2013/11/geen-woorden-maar-banen.html

Om de druk in deze op te voeren richting de overheid ben ik daarnaast de petitie Geen Woorden maar Banen gestart, graag uw ondersteuning hiervoor:


Aan u de keus, wachten tot de rijksoverheid t.z.t. de participatiewet en andere wetten over de schutting gooit voorzien van forse bezuinigingen (om de rijksschatkist te redden), waarna u met enig geluk en wijsheid en met enig kunst en vliegwerk de financiële eindjes van de gemeente Hardenberg aan elkaar gaat knopen (bijvoorbeeld uitbreiding betaald parkeren)? Of onder het motto van de kracht van gewoon doen alles op alles zetten, maar dan ook echt alles op alles zetten om de banenmotor opgang te krijgen, in het bijzonder in de gemeente Hardenberg. Ik vindt het 2e belangrijk.

Als extra tip voor de gemeente Hardenberg, wil ik u nog mee geven dat mijns inziens de gemeente Hardenberg haar best moet doen om de tak van sport gezondheidspreventie naar de gemeente Hardenberg te halen, naast de maakindustrie, de agrosector en het toerisme is preventieve zorg mijns inziens een 4e tak van sport met groei potentie als het gaat om banen banen banen. Wat is er mooier dan om (bijvoorbeeld al wandelend) in de mooie gemeente Hardenberg te werken aan gezondheidspreventie.

Tot nadere toelichting ben ik gaarne bereidt.

Dank U.

Getekend Gerrit Hartholt werkzoekende met een arbeidshandicap

Update 09 april 2014: Mijn pleidooi 08 april 2014 voor meer gezondheidspreventie is op 09 april 2014 tot mijn verrassing "beloond" met een artikel in Trouw over 'Arts moet alternatieve geneeskunde benutten'.
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/3631561/2014/04/09/Arts-moet-alternatieve-geneeskunde-benutten.dhtml

Update 11 april 2014: Er zijn inderdaad eind van de week (te weten op 11 april 2014) Tweede Kamerleden wezen wandelen, om precies te zijn in Noordwijk aan het strand om te praten over windmolens en windparken.
http://www.radio1.nl/item/189874-%22Het%20wordt%20zo%20wel%20een%20hele%20aparte%20zonsondergang%22.html
http://www.noordwijktoday.nl/nieuws/politiek/gemeente-trakteren-kamerleden-op-vrij-uitzicht/2/5644
http://nieuwsuur.nl/onderwerp/634723-strandtenthouders-willen-geen-windparken.html

Update 12 april 2014: De provincie Brabant zet in op een integrale bestuurlijke aanpak tussen alle betrokkken overheden, inclusief het gericht benaderen van Den Haag en Brussel:
http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2014/april/staten-achter-aanpak-werkgelegenheid-west-brabant.aspx

Update 14 april 2014 A: VNO-NCW is met een manifest gekomen getiteld 'Geen woorden maar banen - Voor een Europa dat werkt!
http://www.vno-ncw.nl/Publicaties/Brochures/Pages/Manifest_Geen_woorden_maar_banen_Voor_een_Europa_dat_werkt_186.aspx#.U00aI1V_uSq

Update 14 april 2014 B: Minister Asscher wil dat (laagbetaalde) arbeid goedkoper wordt via verlaging sociale lasten werkgevers. Als voorbeeld verwees hij naar de SPAK (specifieke afdrachtskorting / een regeling die tot 2005 bestond).
http://www.nu.nl/economie/3751658/vergrijzing-stopt-werkloosheid-niet.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten